Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag."

Transkript

1 Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning

2 Udfordringerne på alkoholbehandlingsområdet Alkohol er et privat problem i Danmark Barrierer Svært emne for professionelle at tage op. Vi har fået en våd alkoholkultur Kohorteeffekt marts 2011

3

4

5

6 Efficacy of 47 treatment methods for alcohol use disorder (top 6 & bottom 5) The score expresses the importance of the treatment effect 6 In: Hester & Miller. Handbook of Alcoholism Treatment Approaches, 2003; Chapter 2

7 Efficacy og effectiveness Efficacy handler om effekt af en intervention under ideelle omstændigheder og med kompliante forsøgsdeltagere og høj opfølgningsprocent Effectiveness handler om, om en intervention kan virke under dagligdagsforhold i kliniske sammenhænge. RESCueH-studierne handler langt overvejende om effectiveness marts 2011

8 I samarbejde med

9 Overordnet mål for forskningsprogrammet Bedre behandling af alkoholmisbrug til så mange som muligt

10 Målsætning Bedre rekruttering af patienter med alkoholproblemer Relay studie Målrettet behandling ud fra individuelle behov Elderly studie Mere patientinvolvering Forebygge tilbagefald Sikre en sund livsstil Self-Match studie Cue Exposure studie Healthy Lifestyle studie

11 Motivation er den mest centrale faktor i alle studierne! marts 2011

12 RESCueHs 5 studier Elderly Studie Self Match Studie Cue Exposure Studie Relay Studie Healthy Lifestyle Studie

13 Relay Studie Bedre rekruttering af patienter med alkoholmisbrug

14 Rationale Omfanget af det danske alkoholproblem Risikofyldt alkoholforbrug personer 20% af 16+ årige Skadeligt alkoholforbrug personer 13% af 16+ årige Alkoholafhængighed personer 3% af 16+ årige

15 Rationale Risikofyldt alkoholforbrug Omfang af interventioner Forebyggelse Rådgivning, retningslinjer Skadeligt alkoholforbrug Korte indgreb Farmakologi Afhængighed Specialiseret behandling Psykiatrisk behandling Behandling under indlæggelse

16 Rationale Alkoholbehandling i Danmark Alkoholafhængighed 140,000 År I specialbehandling 8,225 9,211 8,016 7,783 N

17 % af patienter Rationale Forekomsten af patienter med risikofyldt alkoholforbrug i almindelige sygehusafdelinger DK 1994 UK 2000 F 2000 Scotland 2000 D 2008 ES 2010 Danmark England Frankrig Skotland Tyskland Spanien

18 Formål At bygge bro mellem sygehus- og ambulantbehandlingen ved hjælp af en Relay Model for henvisninger

19 Interventioner d Klinik Relay Modellen Sædvanlig henvisning d Klinik

20 Indsats Screening af patienter, indlagt på somatisk afdeling, ved brug af AUDIT, indlagt i et spørgeskema om livsstil. På vilkårlige dage: Alkoholbehandlere kommer på afdelingerne og tilbyder: Alle, der scorer min. 8 i Audit, tilbydes en motiverende samtale med henblik på at reducere alkoholforbruget. Alle, der scorer min. 16 i Audit, tilbydes en motiverende samtale og en kontrakt om at starte ambylant alkohol behandling marts 2011

21 21 AUDIT

22 Resultater Primært Anvendelse af sundhedsydelser ved 12 måneders opfølgning Sekundært Patienter påbegynder behandling i Alkoholklinik Sociale omkostninger

23 Økonomiske resultater Primært Sundhedsudgifter Sekundært Samfundsmæssige omkostninger Offentlige udgifter Omkostningseffektivitet

24 Perspektiver Bedre rekruttering af patienter til ambulant behandling for alkoholmisbrug Færre genindlæggelser Oprettelse af et solidt grundlag for gennemførelsen -Økonomiske argumenter for opsøgende personale fra Alkoholklinikken

25 Elderly Studie Målrettet behandling ud fra de ældres behov

26 Population (millions) 4.0 Rationale Den samlede befolkning fordelt på aldersgrupper i Danmark Total population by major age groups in Denmark 3.5 Befolkning (millioner) Year År

27 Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug Ugeskr Læger 2006;168:

28 Ældre og alkohol

29 Rationale Den demografiske udvikling øger antallet af ældre med AUD Viden om behandling af alkoholproblemer blandt ældre er begrænset, fx. om behandlingsbehov og reaktioner på behandling Behov for passende behandlingsmuligheder til de ældre

30 Rationale Ældre mennesker oplever forskellige former for tab, f.eks pensionering, aktiviteter, venner og familie Ældre mennesker har forskellige problemområder og behandlingsbehov, og kan reagere forskelligt på forskellige former for behandling Finde behandlingsmuligheder til de ældre, der er korte og tilpasset deres behov

31 Formål Teste resultaterne af ældre med AUD der modtager en af følgende ambulante indgreb: Kortvarig behandling: Motiverende og vejledende behandling (Motivational Enhancement Therapy (MET)) Udvidet behandling: MET plus ekstra terapi (CRA) tilpasset til ældre

32 Design og inklusion Randomiseret kontrolleret internationalt multicenterforsøg Ambulant behandling Tre studiesteder Danmark: 400 patienter (Odense, København og Aarhus) Tyskland: 400 patienter (München og Dresden) USA: 200 patienter (Albuquerque, New Mexico)

33 Design og interventioner Patienter CRA modificeret 4 uger 8 uger

34 Indhold i behandlingen Standard: MET (Motivational Interviewing, personlig feedback, functional analysis, udarbejdelse af Change Plan ) Extended: MET (som ovenfor) + 8 sessioner med CRA/CBTbaserede moduler vdr: Coping med craving Skabelse af ædru netværk Mood-management Sikring af re-creative aktiviteter Coping med aldring marts 2011

35 Uddannelse af personale 4 dages workshop (train-the-trainers) med Teresa Moyers i December Lokale kurser for behandlere på sites ene Løbende supervision lokalt, og skype møder mellem sites, sammen med Theresa Moyers. Al supervision er baseret på optagelser af sessioner. Supervision er baseret på MITI (første sessioner) marts 2011

36 Monitorering af treatment fidelity Alle behandlingssamtaler optages Der uddannes et kodnings-hold på hvert site,. Koderne uddannes af Theresa Moyers, som efterfølgende mødes med en koder fra hvert site og laver sam-kodning på engelske sessioner. Fidelity vurderes ved hjælp af Yale Adherence and Competence Scale. Et vilkårligt udsnit på min. 10% af samtalerne scores marts 2011

37 Resultater Primært % af patienterne afholdende eller uden stort alkoholforbrug (max daglig alkoholindtagelse = alkoholkoncentration i blodet (BAC) 0,5, estimeret ud fra formular 90) (6 måneder) Sekundært % af patienter med fuldstændig afholdenhed i hver gruppe (6 og 12 måneder) Behov, der behandles i CRA modificeret % af patienter der fuldfører behandlingen Anvendelse af sundhedsydelser (DK) Udvikling i patienternes livskvalitet Kulturelle forskelle mellem sites

38 Self-Match Studie Mere inddragelse af patienterne

39 Rationale Manglende overholdelse af terapi er almindelig i behandling, også for alkoholmisbrug Inddragelse af patienterne i beslutningstagning vil øge deres motivation og forbedre overholdelsen Men: Inddragelse af patienter kan også give problemer Ønsker patienterne virkelig selv at bestemme deres egen behandling?

40 Formål At undersøge om inddragelse af patienterne og engagement i behandlingen, kan øges ved at lade patienterne selv vælge deres foretrukne behandling

41 Interventioner THERAPY THERAPY ASSESSMENT + ALGORITHM ASSIGNED THERAPY THERAPY THERAPY Self Match FAMILY T H ERAPY COGN ITIVE BEH AVIOURAL T H ERAPY CO N T RACT TH ERAPY SUPPORT IVE TH ERAPY PHYSICIAN PATIENT Ekspertvurdering DIALOGUE CH OSEN T H ERAPY PHYSICIAN PATIENT

42 Resultater Primært Antal dage med alkoholindtagelse/mængde før 6 måneders opfølgning Sekundært Compliance i behandlingen Patientkarakteristika i relation til valgt metode og tildeling Kvalitative aspekter af fænomemet valg af behandling

43 Perspektiver Øget overholdelse af behandlingen for alkoholmisbrug Forbedret resultat af behandlingen for alkoholmisbrug Viden om effekten af at lade patienten vælge sin egen behandling Indsigt i, hvordan styrkelse af autonomi indvirker på motivation og compliance

44 Cue Exposure Studie Forebyggelse af tilbagefald

45 Rationale Tilbagefald til alkoholmisbrug er almindeligt Alkoholtrang er et centralt element for tilbagefald Trang til alkohol i højrisikosituationer kan læres Cue exposure-terapi er en metode designet til at modstå alkoholtrangen

46 Nuværende viden Syv RCT (med opfølgning) med cue exposureterapistudier af patienter med alkoholmisbrug Cue exposure terapi viste ingen bedring eller forværring end behandlingen i kontrolgruppen Ingen benyttede cue exposure som efterbehandling Antal patienter: mellem 35 og 163 Behov for undersøgelser af tilstrækkelig effekt Behov for undersøgelser af cue exposure som efterbehandling

47 Formål At undersøge om tilbagefald kan forebygges ved tilføjelse af cue exposure-behandling som efterbehandling til behandling for alkoholmisbrug At undersøge om cue exposure-behandling som efterbehandling effektivt kan leveres ved hjælp af en mobiltelefon-applikation

48 Intervention A Cue exposure-terapibaseret efterbehandling ved terapeut I grupper (4 konsultationer over 8 uger): Patienterne lærer at aktivere et sæt indre ressourcer til at håndtere trangen: 1. Belønning for ædruelighed 2. Støtte fra familie og venner 3. Forpligter sig til ædruelighed 4. Negative konsekvenser ved at drikke For hver ressource: Valg af søgeord

49 Intervention B Cue exposure terapi-baseret efterbehandling med mobiltelefon-app Individuelt, derhjemme (8 uger): Patienten anvender smart telefon app til at håndtere trangen Step 1: Eksponering Step 2: Indtaster trangniveau Step 3: Aktiverer indre foretrukne ressource Step 4: Aktiverer forudvalgt nøgleord sammen med et billede Step 5: Indtaster trangniveau Første to uger: Ingen eksponering in vivo

50 Interventioner Efterbehandling med mobiltelefon-app Efterbehandling ved terapeut

51 Perspektiver Færre patienter får tilbagefald til alkoholmisbrug efter ambulant behandling Terapeut-fri behandling Reducerede alkoholbehandlingsudgifter i sundhedsvæsenet

52 Healthy Lifestyle Studie Sikre en sund livsstil

53 Rationale Forskning i fysisk aktivitet viser betydelig indvirkning på: Kondition Selvkontrol Selvværd < Depression < Angst

54 Betydningen af fysisk aktivitet i alkoholbehandlingen Nedsat trang til at drikke Forøget energi Styrket modstandskraft (selvtillid) og velvære Reduceret angst og depression Hidtidige studier med metodiske begrænsninger, såsom små undersøgelsesgrupper, høje frafaldsprocenter eller mangel på randomisering

55 Formål At undersøge om motion i alkoholbehandlingen forbedrer resultaterne

56 Interventioner Tilføjet vanlig alkoholmisbrugsbehandling Sessioner med løbetræner Individuelt 4 Instrueret + program Gruppe Deltagere Hyppighed Selvtilrettelagt Med hjertemåler via online adgang 36 Instrueret og superviseret Varighed min. 60 min. 2 superviserede og instruerede ugentlige konsultationer (12 uger), efterfulgt af 1 ugentlig konsultation (12 uger)

57 Resultater Primært Sekundært Alkoholindtagelse efter 12 måneder Depression og angst Fitness

58 Perspektiver Bedre overholdelse af alkoholbehandlingen Bedre resultater af behandling for alkoholmisbrug Bedre sundhed Bedre kondition Bedre socialt liv Øget viden om betydningen af at fokusere på et område ad gangen eller netop flere på én gang

59 Samlet resultater af RESCueH forskningsprogrammet Bedre rekruttering af patienter med alkoholmisbrug fra sygehus til ambulant behandling Skræddersyet behandling ud fra individuelle behov blandt ældre Mere inddragelse af patienterne i valg af deres behandling Forebyggelse af tilbagefald ved hjælp af cue exposure-baseret efterbehandling Forbedret behandling for alkoholmisbrug ved hjælp af motion Bæredygtig solid klinisk alkoholforskning, fokuseret på effectiveness!

60 Øvrige aktiviter, afledt af RESCueH Kurser for alkoholbehandlere, socialarbejdere og andre med interesse for misbrug og ændring af adfærd: 2 dages kursus i at kombinere MI og CRA v. Bill Miller og Terry Moyers, marts dags workshop i MITI v. Terry Moyers d. 25. marts dags Masters Class i MI v. Bill Miller d. 31. marts marts 2011

61 Konferencer: Øvrige aktiviter, afledt af RESCueH Endags konference om Treatment and rehabilitation med Bill Miller, Terry Moyers, Gillian Tober og Gerard Schippers d. 24. marts th International Conference on Treatment of Addictive Behaviours (ICTAB) d juni Annoncering og tilmelding for både kurser og konferencer på marts 2011

62 Tak for Deres opmærksomhed! Mail til for at komme mailingliste for nyhedsbrev

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Jacob Nielsen Arendt Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

dårligt reguleret type 1 diabetes

dårligt reguleret type 1 diabetes Testning af fleksibelt forløb med Guided Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med dårligt reguleretforløb type 1 med diabetes Testning af fleksibel Guided Egen-Beslutning for unge voksne med Præsentation

Læs mere