Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx

2 Indhold Indhold Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning... 5 Motivation... 5 Behandling... 5 Ambulant behandling... 5 Medicinsk behandling... 5 Døgnbehandling... 5 Dagbehandling... 5 Ophold i Halvvejshuset Målgruppen for behandling Kontaktoplysninger til Misbrugscenteret Henvendelse og anonymitet... 6 Alkoholbehandling... 6 Stofmisbrugsbehandling Rådgivning, vejledning og behandling... 6 Alkoholbehandling... 6 Stofmisbrugsbehandling Misbrugscenterets tilbud... 7 Alkoholbehandling... 7 Stofmisbrugsbehandling... 7 Unge i behandling... 7 Gravide Hvordan foregår behandlingen?... 7 Afgørelse... 8 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner... 8 Efterbehandling... 8 Afslutning/udskrivning... 8 Udeblivelse... 8 Tilbagefald... 8 Opfølgning... 8 Hjemmeboende børn Hvornår iværksættes behandlingen?... 9 Behandling efter servicelovens stof... 9 Behandling efter sundhedslovens alkohol... 9 Lægelig behandling efter sundhedslovens Hvad koster det? Hvem varetager Misbrugscenter Aabenraas tilbud?... 9 Medarbejdernes uddannelse Mulighed for frit valg November

3 Social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens Alkoholbehandling efter sundhedslovens Behandling med afhængighedsskabende lægemidler efter sundhedslovens Forventninger til borgeren Opfølgning på den samlede indsats på området Dokumentation Værdigrundlag og grundprincipper Sagsbehandling og klageadgang Klagevejledning Lovgrundlag November

4 Kvalitetsstandarden beskriver Aabenraa Kommunes social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142. Kvalitetsstandarden er Aabenraa Kommunes information til borgerne om de tilbud og ydelser, Aabenraa Kommune tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug samt behandlingstilbud til pårørende. Kvalitetstandarden er tilgængelig på Aabenraa kommunes hjemmeside Misbrugscenter Aabenraas hjemmesidewww.misbrugscenteraabenraa.dk. November

5 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet Råd og vejledningtil borgeren omkring misbrug. Udredning omfatter social og medicinsk udredning. I udredningen indgår socialfaglige, lægelige og pædagogiske vurderinger. Disse danner grundlag for hvilke behandlingstiltag, der i værksættes. Der udarbejdes handleplaner i samråd med borgeren. Motivation Der arbejdes med at motivere borgeren til at ændre sit liv. Behandling Behandlingpå Misbrugscenter Aabenraa kan indeholde følgende elementer: Ambulant behandling individuelle behandlingssamtaler gruppeterapi NADA (øre akupunktur) Efterbehandling/tilbagefaldsbehandling Familieorienteret behandling Parsamtale Medicinsk behandling Substitutionsbehandling Afrusning /afgiftning Medicinsk alkoholbehandling Døgnbehandling Indkøbes ved private udbyder. Der visiteres udelukkende til institutioner som indberetter til DANRIS endvidere skal institutionerne være godkendt til behandling af deres beliggenhedskommune og være opført på Tilbudsportalen. Dagbehandling Misbrugscenter Aabenraa ambulante behandlingstilbud Ophold i Halvvejshuset Misbrugscenter Aabenraa eget udslusningstilbud November

6 2. Målgruppen for behandling Målgruppen for tilbuddet er borgere i Aabenraa Kommune, som ønsker hjælp til behandling af et stof- eller alkoholmisbrug, samt pårørende til misbrugere. 3. Kontaktoplysninger til Misbrugscenteret Adresse: Reberbanen Aabenraa Telefon: Fax: Mail: Telefon- og åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Åben rådgivning: Hver torsdag Yderligere oplysninger på hjemmesiden 4. Henvendelse og anonymitet Alle der oplever problemer på grund af alkohol og stoffer kan modtage rådgivning og vejledning anonym. Medarbejdere har tavshedspligt. Alkoholbehandling Er du over 18 år, kan du være anonym og modtage alkoholbehandling efter sundhedslovens 141. Stofmisbrugsbehandling Ved stofmisbrugsbehandling kan du ikke modtage behandling anonymt. 5. Rådgivning, vejledning og behandling Alkoholbehandling Gratis for alle Man kan få gratis rådgivning og behandling i Misbrugscenter Aabenraas alkoholbehandling, hvis man på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af sit alkoholforbrug. Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk. Rådgivning og behandling er gratis - og man behøver ingen henvisning. Alkoholbehandlingen er et offentligt tilbud. Man kan henvende sig til alkoholbehandlingen - uanset hvilken kommune man bor i. Man kan ligeledes henvende sig anonymt. November

7 Stofmisbrugsbehandling Gratis for alle. Man kan få rådgivning og behandling i Misbrugscenter Aabenraas stofbehandling, hvis man på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af stofmisbrug. Det kan være problemer i familien, med venner, på uddannelse eller job. Problemerne kan både opleves som fysiske eller psykiske. Stofmisbrugsbehandlingen er et offentligt tilbud og rådgivning og behandling i Misbrugscenter Aabenraa er gratis - og man behøver ingen henvisning. 6. Misbrugscenterets tilbud Der kan visiteres til følgende: socialfagligbehandling for stofmisbrugere efter servicelovens 101 behandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141 lægeligbehandling med afhængighedsskabende lægemidler efter sundhedslovens 142 Alkoholbehandling Der tilbydes familieorienteret alkoholbehandling til familier, pårørendegrupper og derudover individuelle pårørendesamtaler Stofmisbrugsbehandling Der tilbydes familieorienteret behandling samt individuellepårørendesamtaler Unge i behandling Unge under 18 år kan visiteres til behandling på Misbrugscenteret. Visitationen sker via Børn og Skole-forvaltningen i de tilfælde, hvor forvaltningen ikke har egne relevante tilbud, eller den ungei forvejen deltager i metodeprojektet. Gravide Der er opmærksomhed i forhold til gravide med problemer med alkohol og stoffer. I disse tilfælde henvises altid til familieambulatoriet Region Syddanmark, og der samarbejdes med forvaltningen Børn og Skole. 7. Hvordan foregår behandlingen? Alle nye henvendelser starter i modtagerteamet, som også dækker vores Åben Rådgivning.Åben Rådgivning er torsdag mellem kl og kl , hvor borgere kan henvende sig uden tidsbestilling.der er også mulighed for at kontakte modtagerteamet for tidsbestilling ud over ovennævnte tidspunkt. Alle får en opstartssamtale, som varer mellem en halv til en hel time. Sammen med behandleren afklares behandlingsbehov, og hvordan det videre behandlingsforløb skal tilrettelægges. Ved tvivl om der ønskes et behandlingstilbud, er der muligheder for yderligere samtaler, inden beslutningen om et behandlingsforløb træffes. Borgeren orienteres om rettigheder, journalførelse, aktindsigt, muligheden for anonymbehandling. Samtykke underskrives, hvis borgeren ønsker, at Misbrugscenteret skal samarbejde med andre eller indhente yderligere oplysninger. November

8 Afgørelse Afgørelse om misbrugsbehandling meddeles skriftlig eller mundtlig til borgeren indenfor 14 dage. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner På Misbrugscentret udarbejdes handleplaner i tæt samarbejde med borgeren. Handleplanen koordineres med den sociale handleplan på tværs af kommunens forvaltninger. Efterbehandling Efterbehandling tilbydes altid og kan være i form af følgende tilbud: Døgnbehandling Dagbehandling Halvvejshuset deltagelse i netværket Behandlingsgruppe i alkoholbehandlingen Individuelle behandlingsforløb Afslutning/udskrivning Behandlingen afsluttes, når behandlingsmålene er nået. For at fastholde og støtte op omkring borgerens fortsatte udvikling, samarbejder Misbrugscenteret med det øvrige hjælpesystem. Udskrivning sker efter aftale mellem den enkelte borger og behandleren. Udeblivelse Borger udskrives, hvishan/hun gentagne gange ikke møder til aftaler,og ikke reagerer på skriftlige eller telefoniske henvendelser. Tilbagefald Tilbagefald er ikke i sig selv en grund til udskrivning. Er der tale om tilbagefald eller risiko for dette efter afsluttet behandling, sættes der ind så hurtig som muligt. Opfølgning Der følges op på borgerens behandling senest en måned efter afslutning på behandlingsforløb. Dato for den første opfølgning vil blive aftalt ved behandlingens afslutning. Din behandler indkalder dig skriftligt til opfølgning efter 6 måneder. Opfølgning sker for at modvirke risiko for tilbagefald. Ovenstående opfølgning bliver tilbudt både i stofmisbrugsbehandling og i alkoholbehandlingen. November

9 Hjemmeboende børn I forbindelse med visitationssamtalen afdækkes det systematisk om der er hjemmeboende børn, eller om der er børn,borgeren har samkvem med, som der skal tages hånd om. Som en del af behandlingstiltag koordineres indsatsen med kommunens børn og ungeafdeling, så der tages hånd om såvel misbruget og familieproblematikken. Misbrugscenteret har fokus på misbrugets betydning for hele familien, og Misbrugscenteret inddrager familieperspektivet i behandlingen. Alle medarbejdere på Misbrugscenter Aabenraa har skærpet underretningspligt til rette myndighed i henhold 153 i serviceloven, hvis der er børn har behov for særlig støtte. 8. Hvornår iværksættes behandlingen? Behandling efter servicelovens stof Behandlingen påbegyndes inden 14 dage efter borgerens henvendelse til Misbrugscenteret. De 14 dage regnes fra første personlige, skriftlige ellertelefoniskhenvendelse med ønske om behandling. Fristen for behandlingen gælder kun for tilbud om behandling, som kommunen tilbyder. Vælger borgeren at blive behandlet i et andet offentligt eller privat tilbud (se afsnit om frit valg), erdet ikke altid muligt at iværksætte en behandling indenfor fristen. Behandling efter sundhedslovens alkohol Behandlingen påbegyndes inden 14 dage efter borgerens henvendelse til Misbrugscenteret. De 14 dage regnes fra første personlige, skriftlige ellertelefoniskhenvendelse med ønske om behandling.. Lægelig behandling efter sundhedslovens 142 Behandlingen påbegyndes inden 14 dage efter borgerens henvendelse til Misbrugscenteret. De 14 dage regnes fra første personlige, skriftlige ellertelefoniskhenvendelse med ønske om behandling. Hvad koster det? Visiteret ambulant- og døgnbehandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141 er gratis. Visiteret ambulant behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 er gratis. Der kan forekomme egenbetaling til kost og logi i forbindelse med visiteret døgnbehandling forstofmisbrug efter servicelovens 101. Egenbetaling beregnes individuelt ud fra den enkeltessituation. 9. Hvem varetager Misbrugscenter Aabenraas tilbud? Som udgangspunkt varetages opgaverne af Misbrugscenteret under Social-og Sundhedsforvaltningen. Misbrugscenteret kan også visitere til kommunale tilbud i andre kommuner og private tilbud, som er registreret på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen administreres af November

10 Socialstyrelsen og indeholder viden om leverandører på det specialiserede socialområde og ældreområde. Medarbejdernes uddannelse Misbrugscenterets medarbejdere har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig mellemlang uddannelse eller anden relevant uddannelse. Medarbejderne har derudover relevante efteruddannelser indenfor misbrug- og behandlingsområdet. Den tværfagligt sammensatte medarbejderstab sikrer, at den nødvendige faglige kompetenceog ekspertise er tilstede i den samlede medarbejderstab. Medarbejdernes kompetencer udvikles løbende via efteruddannelse og supervision. 10. Mulighed for frit valg Social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101 Hvis man er blevet visiteret til et tilbud efter servicelovens 101, kan man vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af nøjagtig tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Visitationsudvalget visiterer kun til tilbud, som er optaget på Tilbudsportalen og som er godkendt af tilsynsførende myndighed. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til den enkelte taler for dette. Der er frit valg ved alkoholbehandlingen. Det vil sige, at den enkelte borger kan vælge at blive behandletambulant i misbrugscentre i andre kommuner. Der er dog ikke ret til frit valg af dag- eller døgntilbud ved andre kommuner. Afgørelse om behov for dag- og døgnbehandling kræver en faglig visitation afhjemkommunen. Alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 Der er frit valg af valg af ambulant alkoholbehandling efter sundhedslovens 141. Det vil sige, du kan vælge at blive behandlet i misbrugscentre i andre kommuner. Behandling med afhængighedsskabende lægemidler efter sundhedslovens 142 Der er ikke frit valg på behandlingssted ved substitutionsbehandling, nårder er lægeligbehandling med afhængighedsskabende lægemidler. 11. Forventninger til borgeren Når en borger henvender sig i Misbrugscenteret med ønske om behandling, forventer vi, at borgeren Tager ansvar for eget liv og for rehabiliteringen frem mod at kunne mestre et selvstændigt liv. Er motiveret og tager et medansvar for behandlingen Overholder aftaler og møder op til de aftalte tidspunkter. Melde afbud helst dagen i forvejen, når man er forhindret November

11 12. Opfølgning på den samlede indsats på området Misbrugscenter Aabenraa følger op på kvaliteten af de tilbud, som bevilges samt på visitationen. Opfølgningen består blandt andet i følgende: ledelsestilsyn i form af stikprøvekontroller driftsorienteret tilsyn udføres af Faaborg - Midtfyns Kommune, jævnfør Socialtilsynsloven Sundhedsstyrelsen følger medicinforbruget og har tilsynsforpligtelse med den lægeligebehandling indberetning til nationale databaser efter gældende lovgivning opretholdelse af behandlingsgarantien monitoreres Dokumentation Misbrugscentret Aabenraa arbejder med elektronisk klientregistrering og journalsystem, som dels gør det muligt at indsamle data om den enkelte borger i behandling, dels giver mulighed for statistiske udtræk over behandlingen. Endvidere indberetter Misbrugscentret til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling samt Servicestyrelsens register til overvågning af behandlingsgarantien. 13. Værdigrundlag og grundprincipper Misbrugscenteret tager i afsæt i Sundhedspolitikkens og Rusmiddelpolitikkens målsætninger. Borgere i Aabenraa kommune skal have mulighed for at leve et godt og værdigt liv og aktivt liv hvor du: deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde tager ansvar for eget liv i den udstrækning du kan har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse har mulighed for at være noget for andre oplever at blive opfattet som en ressource. Værdierne bygger på: Sundhedspolitikken Rusmiddelpolitikken Handicappolitikken Ældrepolitikken 14. Sagsbehandling og klageadgang Borgeren kan henvises fra andre forvaltninger i kommunen, læge, sygehus osv. Eller borgeren kan henvende sig på eget initiativ. Klagevejledning Ved behandling på Misbrugscentret i Aabenraa er der mulighed for at klage over de beslutninger, som Misbrugscentret træffer i forbindelse med behandlingsindsatsen. Som borger har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, der træffes. Klager over en afgørelse skal inden 4 uger indsendes til den afdeling, der har truffet den pågældende afgørelse. I klagen skal det oplyse, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. November

12 Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil afdelingen, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret. Klage over afgørelser om afslag på behandling efter servicelovens 101 skal sendes til: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tlf. : Klager kan også sendes til Misbrugscentret Aabenraa. Klager over sagsbehandling kan ske til enten institutionsleder for Misbrugscenteret eller afdelingschef i Sundhed &Forebyggelse. Klage over afgørelser vedr. lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142 Hvis man vil klage over afgørelser, lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis, kan man klage til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Tlf.: Fax: Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. 15. Lovgrundlag Lov om alkoholbehandling, sundhedslovens 141 Lov om lægelig behandling for stofmisbrugere, sundhedslovens 142 Lov om social stofmisbrugsbehandling, servicelovens 101 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere efter serviceloven 101 November

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere