Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive"

Transkript

1 Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også de overordnede mål for Rusmiddelcenter Skives behandlingsindsats. Alkohol- og stofbehandling i Skive Kommune Skive Kommune tilbyder forskellige former for ambulant behandling for alkohol- og stofafhængighed. I få tilfælde vil døgnbehandling også kunne blive iværksat. Først vil ambulante behandlingsmuligheder dog blive afprøvet. Der er også mulighed for at henvende sig til Rusmiddelcenter Skive for at få råd eller vejledning. Behandlingen planlægges individuelt med respekt for den enkeltes behov og ønsker. Målgrupper for indsatsen i Rusmiddelcenter Forebyggelse for alle borgere: Alle som ønsker viden om forhold til alkohol og stoffer. Unge i alderen år i risiko for at udvikle afhængighed Unge som har et begyndende misbrug eller som er i risiko for at ende i afhængighed af stoffer eller alkohol. Voksne: Voksne med et behandlingskrævende alkohol- eller stofmisbrug. Voksne med brug for medicinsk behandling: Voksne med behov for medicinsk behandling samtidig med alkohol- eller stofmisbrugsbehandlingen. Pårørende: Alle over 18 år og bosiddende i Skive Kommune som er pårørende til en alkohol- eller stofmisbruger. Børn af forældre med et stof- eller alkoholmisbrug: Børn og unge der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. De specifikke behandlingstilbud til de beskrevne målgrupper beskrives længere nede i kvalitetsstandarden. Mål og indsatsområder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen At du stopper eller reducerer dit misbrug af alkohol eller stoffer. At du opnår en forbedret livskvalitet og muligheden for at leve det liv, som du selv ønsker. Følgevirkningerne af alkohol- eller stofproblemet mindskes mest muligt for både dig selv og omgivelserne. Skive Kommune har valgt nedenstående punkter som den røde tråd i alkohol- og stofbehandlingen: Borgeren i centrum: Behandlingen tilrettelægges ud fra den enkeltes situation, så forløbet målrettes dig og dine forudsætninger. Du vil i fællesskab med din behandler udarbejde en behandlingsplan. Her opstilles målsætningen for behandlingen, og det beskrives hvilke indsatser, der skal hjælpe til at nå målene. Du motiveres til at inddrage din familie, venner, arbejdsplads, netværk og andre relevante parter. Vi har et særligt fokus på familien, da et stof- eller alkoholproblem påvirker alle i familien. Du bestemmer selv, hvem der skal inddrages, og hvordan det skal ske. Behandlingsmetoder som virker Vi bruger faglige metoder og behandlingsformer, som har en veldokumenteret effekt. Det afspejler

2 sig naturligt i den vifte af behandlingstilbud, som vi tilbyder i Rusmiddelcenter Skive. Tidlig indsats Jo tidligere Rusmiddelcenter Skive kommer i kontakt med dig, jo mindre er risikoen for udviklingen af en afhængighed. Derfor har vi stor fokus på forebyggelse, og allerede fra første kontakt arbejder vi med din motivation for at ændre på dit alkohol- eller stofmisbrug, så du kommer hurtigst muligt i behandling. Særlig opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år Ansatte i Rusmiddelcenter Skive har underretningspligt, og der er særligt fokus på, om borgere i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling har hjemmeboende børn under 18 år. Derfor er det en fast del af opstart i misbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Skive, at der spørges ind til, om du har hjemmeboende børn under 18 år. Hvis du har børn under 18 år, deltager Skive Kommunes familieafdeling i en af de første samtaler, som du har med Rusmiddelcenter Skive. Hvis en ansat er bekymret for et barn, er den pågældende medarbejder derfor forpligtet til at reagere.

3 Behandlings- og forebyggelsestilbud i Rusmiddelcenter Skive Nedenfor er de forskellige forebyggelses- og behandlingstilbud i Rusmiddelcenter Skive beskrevet. Tilbud til dig, der er afhængig af alkohol eller har et stort forbrug af alkohol Du kan møde op på rusmiddelcentret eller kontakte os på henvender du telefon. Hvis der er en behandler ledig, får du en tid eller en samtale samme dag. Ellers vil du blive ringet op inden for tre dage med en tid til en samtale. Den første samtale handler om, hvad du gerne vil have hjælp til. Behandleren vil også fortælle dig om vores behandlingstilbud, og hvordan vi arbejder. I løbet af de første to uger, efter du har kontaktet os, vil du skulle lave en plan for din behandling i samarbejde med din behandler. Du vil herefter få besked om, hvordan du modtager tilbuddet. Indenfor 14 dage tilbydes du en samtale med vores læge, hvis du ønsker medicinsk behandling som støtte til samtalebehandlingen. Hvilken behandling tilbyder vi? Behandling i grupper: I de fleste tilfælde vil du blive tilbudt behandling i grupper. Behandlingen er opdelt i tre faser: BASIS, MOTIVATION og PROBLEMLØSENDE. I BASIS får du en grundlæggende viden som du har brug for, hvis du vil skabe en forandring. I MOTIVATION arbejde du med din motivation for at blive ædru. I den PROBLEMLØSENDE gruppe arbejder du med, hvordan du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har et alkoholproblem. Individuel behandling: Du vil blive tilbudt individuel behandling, hvis der er særlige ting i dit liv, der taler for, at det er bedst for dig at have samtaler med behandleren alene. Motiverende samtaler handler om, hvordan du arbejder med din motivation for at foretage ændringer i dit liv og blive ædru.

4 I behandlingssamtaler arbejdes der med, at du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har misbrugsproblemer. Efterbehandling: I efterbehandlingen arbejder du med, hvordan du bliver ved med at være ædru og ikke kommer til at drikke igen. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med behandleren udarbejde en plan for dit forløb og vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Du og behandleren gør status på din behandling hver 3. måned. Her ser I på, hvor langt du er nået, og I planlægger, hvad der skal ske fremover. Du kan altid se de notater, vi har liggende og få en kopi af din behandlingsplan. Andet? Tilbuddet er gratis. Du har mulighed for at være anonym. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Tilbud til dig, som er over 30 år og afhængig af stoffer, eller har et stort forbrug af stoffer Du kan altid møde op på rusmiddelcentret eller kontakte os henvender du på telefon. Hvis en behandler er ledig, tilbydes du en tid eller en samtale samme dag. Ellers vil du blive ringet op inden for tre dage med en tid til en samtale. Den første samtale handler om, hvad du gerne vil have hjælp til. Behandleren vil også fortælle dig, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi arbejder. Indenfor de første to uger efter, du har kontaktet os, laver du i samarbejde med din behandler en plan for din behandling. Denne plan beskriver, hvad du vil arbejde med, og hvordan du og behandleren skal arbejde med dette. Du vil herefter få besked om, hvordan du modtager tilbuddet. Du skal indenfor 14 dage til en samtale med vores læge. I samarbejde med dig vil han finde ud af, om du skal have medicinsk behandling som støtte til samtalebehandlingen. Hvilken behandling tilbyder vi? Behandling i grupper: I de fleste tilfælde tilbydes du behandling i en gruppe. Behandlingen er opdelt i tre faser: BASIS, MOTIVATION og Side 4

5 PROBLEMLØSENDE. I BASIS får du en grundlæggende viden som du har brug for, hvis du vil skabe en forandring. I MOTIVATION arbejde du med din motivation for at blive stoffri. I den PROBLEMLØSENDE gruppe arbejder du med, hvordan du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har et stofmisbrug. Individuel behandling: Du vil blive tilbudt individuel behandling, hvis der er særlige ting i dit liv, der taler for, at det er bedst for dig at have samtaler med behandleren alene. OMSORGSSAMTALER er til dig, der får medicinsk behandling på Rusmiddelcentret, og har brug for støtte til at håndtere dagligdagen og hverdagslivet. MOTIVERENDE SAMTALER kan være en del af din medicinske behandling, hvor du arbejder med din motivation for at blive stoffri. I BEHANDLINGSSAMTALER arbejdes der med, at du lærer dig selv bedre at kende, og hvorfor du har brug for at tage stoffer. Efterbehandling: I efterbehandlingen arbejder du med, hvordan du bliver ved med at være stoffri, og ikke kommer til at tage stoffer igen. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med din behandler udarbejde en plan for dit forløb, og du vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Du og behandleren gør status på din behandling hver 3. måned. Her ser I på hvor langt du er nået, og I planlægger, hvad der skal ske fremover. Andet? Du kan altid se de notater, vi har liggende og få en kopi af din behandlingsplan. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Du har ikke mulighed for at vælge anonymitet i forbindelse med behandling af et stofmisbrug Side 5

6 Tilbud til unge under 30 år, der har et stort forbrug af stoffer Du kan selv henvende dig på Rusmiddelcentret eller kontakte henvender du en af vores behandlere. Du kan også få kontakt til Rusmiddelcentret gennem din lærer, dine forældre, din bostøtte eller en anden, som er bekymret for dig og din situation. Du vil som udgangspunkt komme til at tale med en af vores behandlere, når du henvender dig. Er de ikke tilstede, vil vi bede om dit telefonnummer. Du vil blive ringet op samme dag eller dagen efter. Du vil blive tilbudt samtaler, der foregår i dit eget hjem, på din uddannelsesinstitution eller på rusmiddelcentret. Du afgør selv, hvor samtalen skal foregå. I samarbejde med behandleren vil du inden for de første 14 dage lægge en behandlingsplan for, hvad I skal tale om. Denne plan beskriver, hvad du vil arbejde med, og hvordan du og behandleren skal arbejde med dette. Du vil indenfor 14 dage blive tilbudt en samtale med vores læge. Du mødes med behandleren efter aftale og som minimum hver 14. dag. Behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper. Hvilken behandling tilbyder vi? MOTIVERENDE SAMTALER handler om, hvordan du bliver klar til at foretage ændringer i dit liv og til at mindske dit forbrug af stoffer. I BEHANDLINGSSAMTALER arbejder du og behandleren med, at du lærer dig selv bedre at kende, og hvad du bruger stofferne til. I GRUPPESAMTALER drøfter du sammen med andre drøfter dine egne og andres erfaringer med stoffer, og hvordan I kan støtte hinanden i at foretage ændringer i jeres liv. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med behandleren udarbejde en plan for dit forløb, og vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Er du under 18 år inddrager vi altid dine forældre i dit forløb. Samtalerne forløber over en periode på tre måneder, hvorefter du og behandleren ser på, hvor langt du er nået. I planlægger derefter, hvad der skal ske fremover. Andet? Vi skal lave en behandlingsplan i samarbejde med dig, og vi skal beskrive, hvad vi taler om. Du kan altid bede om at få lov til at se de notater, vi har liggende og få en kopi af din Side 6

7 behandlingsplan. Tilbuddet er gratis. Du har ikke mulighed for at være anonym. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Andre tilbud Forebyggelse Hvem henvender tilbuddet sig til? henvender du Borgere, pårørende, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og samarbejdsparter. Alle kan kontakte Rusmiddelcentret på telefon eller ved personlig henvendelse. Hvad er indholdet i tilbuddet? inddrages du? Indholdet kan være foredrag, oplæg eller undervisning for unge, forældre, arbejdspladser eller samarbejdspartnere. Der kan eksempelvis være tale om konkret hjælp til at udarbejde en alkoholpolitik eller at sætte fokus på misbrug for en bestemt gruppe borgere eller kollegaer. I forbindelse med foredrag eller undervisning tager vi udgangspunkt i de ønsker, der er til indhold og undervisning. Side 7

8 Råd og vejledning i forhold til et stort forbrug eller afhængighed Hvem Børn, unge, forældre, skoler, ungdomsuddannelser og henvender foreninger tilbuddet sig til? Alle kan kontakte Rusmiddelcentret og bede om råd og henvender du vejledning omkring alkohol og stoffer. Du vil som udgangspunkt komme til at tale med en af vores behandlere, når du henvender dig. Hvis de ikke er til stede, vil vi bede om dit telefonnummer, hvorefter du vil blive ringet op samme dag eller dagen efter. Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Der er tale om vejledning af børn, unge, forældre eller samarbejdspartnere i forhold til en konkret situation eller problematik. Du kan henvende dig anonymt og få råd og vejledning. Dette vil sige, at vi ikke har pligt til at notere din henvendelse. Tilbuddet er gratis Motiverende samtaler i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Hvem Samtalerne er til dig, der er i kontakt med Skive kommunes henvender arbejdsmarkedsafdeling, og hvor du og din sagsbehandler er i tilbuddet sig tvivl om, hvilken indflydelse dit forbrug af alkohol eller stoffer til? har på dine muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse. Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du tilbydes tre samtaler med en behandler fra Rusmiddelcentret. Du og behandleren vil drøfte, hvor stort dit forbrug er, og om det har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Du vil få viden om Rusmiddelcentrets tilbud og hvordan vi arbejder. Herefter skal du beslutte, om du ønsker at ændre noget i forhold til dit forbrug. Samtalerne finder sted over en periode på 4-6 uger. Vi skal lave en afsluttende beskrivelse i samarbejde med dig, hvor vi fortæller, hvad vi er nået frem til i løbet af de tre samtaler. Du kan altid få adgang til at se de notater, vi har, og du kan få en kopi af beskrivelsen. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Side 8

9 Samtaler med psykolog Hvem Tilbuddet om samtaler med vores psykolog er til dig, som i henvender forvejen er i behandling tilbuddet sig på Rusmiddelcentret. Du vil få tilbuddet hvis du og din til? behandler mener, at du har brug for arbejde mere med nogle af de mekanismer, der kan ligge til grund for den måde, du træffe valg på, og hvordan du kan ændre dem. Hvad er indholdet i tilbuddet? 5-10 samtaler med vores psykolog ud fra en konkret problemstilling, hvor der arbejdes på, at du bliver bedre til at håndtere de valg, du træffer. inddrages du? Andet Du vil i samarbejde med din behandler finde de emner, det er relevant for dig at arbejde med. Psykologen har pligt til at tage notat af samtalerne. Du kan altid få adgang til at se disse. Tilbuddet er gratis Tilbud til pårørende Hvem Voksne pårørende til et familiemedlem, der drikker eller henvender tager stoffer. Den pårørende skal være bosiddende i Skive tilbuddet sig kommune. Familiemedlemmet, der drikker eller tager stoffer, til? behøver ikke være i behandling på Rusmiddelcentret eller bo i Skive kommune for, at du kan deltage i forløbet. henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du skal henvende dig til Rusmiddelcentret personligt eller på telefon. Herefter vil du blive inviteret til en samtale med en behandler, der sammen med dig finder ud af, om pårørendeforløbet er det rigtige tilbud til dig. Fokus er på at formidle viden om familiemønstre, konflikter, kommunikation og generel viden om afhængighed. Du mødes med andre pårørende fem gange, hvor der arbejdes med, hvordan du som pårørende forholder dig til dig selv, dit familiemedlem og den situation, I befinder jer i. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Tilbuddet er gratis Side 9

10 Tilbud til børn med forældre der har en afhængighed - Luftskibet Hvem Luftskibet er et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og henvender år, der er vokset op i en familie med misbrug. tilbuddet sig til? henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? inddrages du? Andet Du skal ringe til Rusmiddelcentret, som vil kunne fortælle mere om tilbuddet og formidle kontakten til gruppelederne. Dit barn vil møde andre i samme situation. Barnet vil få et sted, hvor han/hun kan vende det han/hun er optaget af. Barnet arbejder med at få sat ord på følelser og får viden i forhold til de behov han/hun har. Du vil som forælder blive indkaldt til en samtale med en gruppeleder. Efterfølgende vil du og dit barn deltage i en samtale med gruppelederen, inden dit barn kan starte op. Det er vigtigt, at du giver accept til, at dit barn må tale om de ting, han/hun har brug for. Det er også vigtigt, at du støtter dit barn i at overholde aftalerne med gruppen, og at I husker at sende afbud om nødvendigt. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Øre-akupunktur (NADA) Hvem Borgere indskrevet på Rusmiddelcentret tilbydes øreakupunktur som et supplement til behandlingen. henvender tilbuddet sig til? henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du skal møde op på Rusmiddelcentret i det tidsrum, hvor der gives øre-akupunktur. Behandlingen har blandt andet effekt i forhold til trang, abstinenser, søvnproblemer, stress, angst, motorisk uro. Der sættes nåle i hvert øre afhængig af, hvad dine problemer er. Du skal sidde med nålene i ca. 45 minutter. Du kan få øreakupunktur i 1-2 gange om ugen over en periode på 6-8 uger. Derefter kan der trappes ned. Tilbuddet er gratis Side 10

11 Udeblivelse fra behandling i Rusmiddelcenter Skive Hvis du udebliver fra behandling uden at melde afbud, vil Rusmiddelcenter Skive to gange forsøge at få kontakt til dig pr. brev, mail, telefon eller SMS. Hvis vi ikke hører fra dig senest 14 dage efter vores forsøg på at få kontakt til dig, vil dit behandlingsforløb blive afsluttet. Du kan dog altid genoptage sit behandlingsforløb ved at henvende sig til Rusmiddelcenter Skive. Visitation til alkohol- eller stofmisbrugsbehandling i Skive Kommune Før behandlingen kan starte, skal der altid ske en visitation. Visitationen foretages på baggrund af de indledende samtaler, som du har med en behandler. Der vil blive lagt vægt på, at du får den behandling, som giver de bedste muligheder for at tilgodese dine problemer, behov, mål og muligheder. Behandlingsgaranti Der er behandlingsgaranti på både alkohol- og stofbehandling. Det betyder, at når du henvender dig til Skive Kommune med et ønske om at komme i behandling, skal behandlingen sættes i gang senest 14 dage efter første henvendelse. Når du har modtaget et behandlingstilbud, betragtes behandlingen som sat i gang. Frit valg på alkohol- og stofområdet Hvis du ikke ønsker at modtage Skive Kommunes behandlingstilbud, er der mulighed for at vælge et lignende offentligt eller privat behandlingstilbud. Der er dog forskellige regler for henholdsvis stof- og alkoholbehandling. I forbindelse med stofbehandling skal du deltage i en visitationssamtale, før der er mulighed for frit valg. Derefter kan du frit vælge et tilsvarende offentligt eller privat behandlingstilbud. Det kan være et offentligt tilbud i en anden kommune eller en privat behandlingsinstitution med offentlig godkendelse. Retten til at vælge frit gælder også, hvis du ønsker alkoholbehandling. Det kan dog ske uden en forudgående visitation i den kommune, hvor du bor. Hvis du ønsker at benytte et andet behandlingstilbud, vil Skive Kommune være behjælpelig med at søge den relevante information omkring andre behandlingsmuligheder. Anonymitet i forbindelse med alkohol- og stofmisbrugsbehandling Der er forskellige regler for anonymitet alt efter, om du er i alkoholbehandling eller stofbehandling. I forbindelse med stofbehandling har du ikke mulighed for at vælge anonymitet. Dog tilbydes 1-3 rådgivningssamtaler for unge fra 15 år, hvor det er muligt at være anonym. Borgere i alkoholbehandling har altid mulighed for at vælge anonymitet. Opfølgning på borgerens behandlingsplan Side 11

12 Alle borgere i behandling i Rusmiddelcenter Skive får en individuel behandlingsplan. Den beskriver blandt andet målene for behandlingen og indsatserne, som skal hjælpe til at opnå disse. Der bliver fulgt op på din behandlingsplan henholdsvis en måned og seks måneder efter, at du udskrives af et stofbehandlingsforløb i Rusmiddelcenter Skive. Opfølgningen sker telefonisk. Ved behandlingsafslutning planlægger du og din behandler disse to samtaler, så du ved, hvornår du vil blive ringet op. Møderne har til hensigt at undersøge, om du stadig fastholder de mål, som blev skrevet ned i behandlingsplanen. De kan hjælpe til at forebygge tilbagefald til dit tidligere misbrug, sætte fokus på problemer ud over dit misbrug og til at vurdere behov for eventuel efterbehandling af stofmisbruget. Koordinering af behandlingsplanen og andre planer Du kan have flere planer, når du er i kontakt med det offentlige. Eksempelvis kan du have en overordnet handleplan, hvis du modtager hjælp i form af andre kommunale indsatser. Hvis du modtager behandling for psykisk sygdom samtidig med misbrugsbehandling, kan du have en plan, som koordinerer indsatsen imellem behandling i psykiatrien og misbrugsbehandlingen. Vi lægger stor vægt på, at der skal være sammenhæng i de indsatser og tilbud, som du modtager. Målsætninger i behandlingsplanen vil derfor altid understøtte målsætninger i andre planer. Brugerinddragelse i Rusmiddelcenter Skive Hvis alkohol- eller stofbehandling skal have en effekt, er det helt afgørende, at du er motiveret for at ændre på din adfærd. Derfor inddrages du helt fra begyndelsen i planlægningen af behandlingen. Det foregår ved, at du og behandleren i fællesskab laver en behandlingsplan, hvor dine mål for behandlingen er omdrejningspunktet for hvilke indsatser, der skal sættes i gang. Regler for betaling af kost og logi ved døgnbehandling eller efterbehandling I forbindelse med døgnbehandling opkræves du en egenbetaling for opholdet på behandlingsstedet. Egenbetalingen udregnes på baggrund af din indkomst, og du vil kende udgifterne, inden du påbegynder døgnbehandlingen. Klagemuligheder Du kan klage over den behandling, som du modtager i Rusmiddelcenter Skive. Det er dog forskellige muligheder for at klage alt efter, om du er i behandling under Serviceloven (stofmisbrugsbehandling) eller Sundhedsloven (alkoholbehandling eller medicinsk behandling for enten stof- eller alkoholafhængighed). Klagefrist for en afgørelse omkring den sociale del af stofmisbrugsbehandling er fire uger. Klagefrist ved alkoholbehandling og medicinsk behandling er to år. Hvis du ønsker at klage, kan personalet i Rusmiddelcenter Skive hjælpe dig med, hvordan det skal gøres, og hvor klagen skal sendes hen. Det er nok at skrive, at der klages. Der kan også klages mundtligt. Så hjælper kommunen dig med at skrive klagen ned. Side 12

13 Du kan selv klage, men du kan også lade dig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat gennem en fuldmagt. Når du har klaget over en afgørelse, behandler Rusmiddelcenteret afgørelsen igen. Hvis du får medhold i klagen, bliver afgørelsen lavet om. Du kan også få delvist medhold i en klage. Hvis det sker, får du en ny klagevejledning og ny klagefrist på fire uger. Hvis du ikke får medhold i din klage, vil din klage blive videresendt til Det Sociale Nævn. Hvis rette klageinstans er Patientombuddet, skal du selv indsende din klage. Herefter vil din klage blive afgjort. Rusmiddelcenter Skives personalesammensætning Der er ansat medarbejdere med socialfaglig og sundhedsfaglig uddannelse. For en detaljeret beskrivelse af personalesammensætningen henvises til Monitorering af indsatsen i Rusmiddelcenter Skive Rusmiddelcenter Skive indberetter data vedrørende både alkohol- og stofbehandling til nationale databaser. Derudover indsamler Rusmiddelcentret data omkring opfølgning på behandlingsindsatsen. Disse data bruges til at følge op på, om følgende målsætninger for indsatsen overfor stofmisbrug opnås: Andelen af alle borgere som afslutter et behandlingsforløb som stoffri eller med en reduceret forbrug skal øges til 50 % i Der skal være en løbende reduktion i andelen af borgerne som vender tilbage til stofbehandling indenfor et år efter behandlingsafslutning. Når vi bruger data til analyser og undersøgelser, vil de være anonymiserede. Lovgrundlag Alle behandlings- og rådgivningstilbud i Rusmiddelcenter Skive gives efter: Servicelovens 101 Behandling af stofmisbrugere Sundhedslovens 141 Behandling for alkoholmisbrugere Sundhedslovens 142 Lægelig behandling for stofmisbrug Servicelovens 11,3 Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Side 13

14 Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Sundhedslovens 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Serviceloven 11 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser: 1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser. 2) Netværks- eller samtalegrupper. 3) Rådgivning om familieplanlægning. 4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ung eller familiens vanskeligheder. Side 14

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere