Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive"

Transkript

1 Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også de overordnede mål for Rusmiddelcenter Skives behandlingsindsats. Alkohol- og stofbehandling i Skive Kommune Skive Kommune tilbyder forskellige former for ambulant behandling for alkohol- og stofafhængighed. I få tilfælde vil døgnbehandling også kunne blive iværksat. Først vil ambulante behandlingsmuligheder dog blive afprøvet. Der er også mulighed for at henvende sig til Rusmiddelcenter Skive for at få råd eller vejledning. Behandlingen planlægges individuelt med respekt for den enkeltes behov og ønsker. Målgrupper for indsatsen i Rusmiddelcenter Forebyggelse for alle borgere: Alle som ønsker viden om forhold til alkohol og stoffer. Unge i alderen år i risiko for at udvikle afhængighed Unge som har et begyndende misbrug eller som er i risiko for at ende i afhængighed af stoffer eller alkohol. Voksne: Voksne med et behandlingskrævende alkohol- eller stofmisbrug. Voksne med brug for medicinsk behandling: Voksne med behov for medicinsk behandling samtidig med alkohol- eller stofmisbrugsbehandlingen. Pårørende: Alle over 18 år og bosiddende i Skive Kommune som er pårørende til en alkohol- eller stofmisbruger. Børn af forældre med et stof- eller alkoholmisbrug: Børn og unge der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. De specifikke behandlingstilbud til de beskrevne målgrupper beskrives længere nede i kvalitetsstandarden. Mål og indsatsområder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen At du stopper eller reducerer dit misbrug af alkohol eller stoffer. At du opnår en forbedret livskvalitet og muligheden for at leve det liv, som du selv ønsker. Følgevirkningerne af alkohol- eller stofproblemet mindskes mest muligt for både dig selv og omgivelserne. Skive Kommune har valgt nedenstående punkter som den røde tråd i alkohol- og stofbehandlingen: Borgeren i centrum: Behandlingen tilrettelægges ud fra den enkeltes situation, så forløbet målrettes dig og dine forudsætninger. Du vil i fællesskab med din behandler udarbejde en behandlingsplan. Her opstilles målsætningen for behandlingen, og det beskrives hvilke indsatser, der skal hjælpe til at nå målene. Du motiveres til at inddrage din familie, venner, arbejdsplads, netværk og andre relevante parter. Vi har et særligt fokus på familien, da et stof- eller alkoholproblem påvirker alle i familien. Du bestemmer selv, hvem der skal inddrages, og hvordan det skal ske. Behandlingsmetoder som virker Vi bruger faglige metoder og behandlingsformer, som har en veldokumenteret effekt. Det afspejler

2 sig naturligt i den vifte af behandlingstilbud, som vi tilbyder i Rusmiddelcenter Skive. Tidlig indsats Jo tidligere Rusmiddelcenter Skive kommer i kontakt med dig, jo mindre er risikoen for udviklingen af en afhængighed. Derfor har vi stor fokus på forebyggelse, og allerede fra første kontakt arbejder vi med din motivation for at ændre på dit alkohol- eller stofmisbrug, så du kommer hurtigst muligt i behandling. Særlig opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år Ansatte i Rusmiddelcenter Skive har underretningspligt, og der er særligt fokus på, om borgere i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling har hjemmeboende børn under 18 år. Derfor er det en fast del af opstart i misbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Skive, at der spørges ind til, om du har hjemmeboende børn under 18 år. Hvis du har børn under 18 år, deltager Skive Kommunes familieafdeling i en af de første samtaler, som du har med Rusmiddelcenter Skive. Hvis en ansat er bekymret for et barn, er den pågældende medarbejder derfor forpligtet til at reagere.

3 Behandlings- og forebyggelsestilbud i Rusmiddelcenter Skive Nedenfor er de forskellige forebyggelses- og behandlingstilbud i Rusmiddelcenter Skive beskrevet. Tilbud til dig, der er afhængig af alkohol eller har et stort forbrug af alkohol Du kan møde op på rusmiddelcentret eller kontakte os på henvender du telefon. Hvis der er en behandler ledig, får du en tid eller en samtale samme dag. Ellers vil du blive ringet op inden for tre dage med en tid til en samtale. Den første samtale handler om, hvad du gerne vil have hjælp til. Behandleren vil også fortælle dig om vores behandlingstilbud, og hvordan vi arbejder. I løbet af de første to uger, efter du har kontaktet os, vil du skulle lave en plan for din behandling i samarbejde med din behandler. Du vil herefter få besked om, hvordan du modtager tilbuddet. Indenfor 14 dage tilbydes du en samtale med vores læge, hvis du ønsker medicinsk behandling som støtte til samtalebehandlingen. Hvilken behandling tilbyder vi? Behandling i grupper: I de fleste tilfælde vil du blive tilbudt behandling i grupper. Behandlingen er opdelt i tre faser: BASIS, MOTIVATION og PROBLEMLØSENDE. I BASIS får du en grundlæggende viden som du har brug for, hvis du vil skabe en forandring. I MOTIVATION arbejde du med din motivation for at blive ædru. I den PROBLEMLØSENDE gruppe arbejder du med, hvordan du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har et alkoholproblem. Individuel behandling: Du vil blive tilbudt individuel behandling, hvis der er særlige ting i dit liv, der taler for, at det er bedst for dig at have samtaler med behandleren alene. Motiverende samtaler handler om, hvordan du arbejder med din motivation for at foretage ændringer i dit liv og blive ædru.

4 I behandlingssamtaler arbejdes der med, at du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har misbrugsproblemer. Efterbehandling: I efterbehandlingen arbejder du med, hvordan du bliver ved med at være ædru og ikke kommer til at drikke igen. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med behandleren udarbejde en plan for dit forløb og vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Du og behandleren gør status på din behandling hver 3. måned. Her ser I på, hvor langt du er nået, og I planlægger, hvad der skal ske fremover. Du kan altid se de notater, vi har liggende og få en kopi af din behandlingsplan. Andet? Tilbuddet er gratis. Du har mulighed for at være anonym. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Tilbud til dig, som er over 30 år og afhængig af stoffer, eller har et stort forbrug af stoffer Du kan altid møde op på rusmiddelcentret eller kontakte os henvender du på telefon. Hvis en behandler er ledig, tilbydes du en tid eller en samtale samme dag. Ellers vil du blive ringet op inden for tre dage med en tid til en samtale. Den første samtale handler om, hvad du gerne vil have hjælp til. Behandleren vil også fortælle dig, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi arbejder. Indenfor de første to uger efter, du har kontaktet os, laver du i samarbejde med din behandler en plan for din behandling. Denne plan beskriver, hvad du vil arbejde med, og hvordan du og behandleren skal arbejde med dette. Du vil herefter få besked om, hvordan du modtager tilbuddet. Du skal indenfor 14 dage til en samtale med vores læge. I samarbejde med dig vil han finde ud af, om du skal have medicinsk behandling som støtte til samtalebehandlingen. Hvilken behandling tilbyder vi? Behandling i grupper: I de fleste tilfælde tilbydes du behandling i en gruppe. Behandlingen er opdelt i tre faser: BASIS, MOTIVATION og Side 4

5 PROBLEMLØSENDE. I BASIS får du en grundlæggende viden som du har brug for, hvis du vil skabe en forandring. I MOTIVATION arbejde du med din motivation for at blive stoffri. I den PROBLEMLØSENDE gruppe arbejder du med, hvordan du bliver klogere på dig selv, og hvorfor du har et stofmisbrug. Individuel behandling: Du vil blive tilbudt individuel behandling, hvis der er særlige ting i dit liv, der taler for, at det er bedst for dig at have samtaler med behandleren alene. OMSORGSSAMTALER er til dig, der får medicinsk behandling på Rusmiddelcentret, og har brug for støtte til at håndtere dagligdagen og hverdagslivet. MOTIVERENDE SAMTALER kan være en del af din medicinske behandling, hvor du arbejder med din motivation for at blive stoffri. I BEHANDLINGSSAMTALER arbejdes der med, at du lærer dig selv bedre at kende, og hvorfor du har brug for at tage stoffer. Efterbehandling: I efterbehandlingen arbejder du med, hvordan du bliver ved med at være stoffri, og ikke kommer til at tage stoffer igen. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med din behandler udarbejde en plan for dit forløb, og du vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Du og behandleren gør status på din behandling hver 3. måned. Her ser I på hvor langt du er nået, og I planlægger, hvad der skal ske fremover. Andet? Du kan altid se de notater, vi har liggende og få en kopi af din behandlingsplan. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Du har ikke mulighed for at vælge anonymitet i forbindelse med behandling af et stofmisbrug Side 5

6 Tilbud til unge under 30 år, der har et stort forbrug af stoffer Du kan selv henvende dig på Rusmiddelcentret eller kontakte henvender du en af vores behandlere. Du kan også få kontakt til Rusmiddelcentret gennem din lærer, dine forældre, din bostøtte eller en anden, som er bekymret for dig og din situation. Du vil som udgangspunkt komme til at tale med en af vores behandlere, når du henvender dig. Er de ikke tilstede, vil vi bede om dit telefonnummer. Du vil blive ringet op samme dag eller dagen efter. Du vil blive tilbudt samtaler, der foregår i dit eget hjem, på din uddannelsesinstitution eller på rusmiddelcentret. Du afgør selv, hvor samtalen skal foregå. I samarbejde med behandleren vil du inden for de første 14 dage lægge en behandlingsplan for, hvad I skal tale om. Denne plan beskriver, hvad du vil arbejde med, og hvordan du og behandleren skal arbejde med dette. Du vil indenfor 14 dage blive tilbudt en samtale med vores læge. Du mødes med behandleren efter aftale og som minimum hver 14. dag. Behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper. Hvilken behandling tilbyder vi? MOTIVERENDE SAMTALER handler om, hvordan du bliver klar til at foretage ændringer i dit liv og til at mindske dit forbrug af stoffer. I BEHANDLINGSSAMTALER arbejder du og behandleren med, at du lærer dig selv bedre at kende, og hvad du bruger stofferne til. I GRUPPESAMTALER drøfter du sammen med andre drøfter dine egne og andres erfaringer med stoffer, og hvordan I kan støtte hinanden i at foretage ændringer i jeres liv. inddrages du? Dine egne ønsker og mål har stor betydning for dit forløb. Du vil i samarbejde med behandleren udarbejde en plan for dit forløb, og vil selv være med til at beslutte, hvad der skal ske. Er du under 18 år inddrager vi altid dine forældre i dit forløb. Samtalerne forløber over en periode på tre måneder, hvorefter du og behandleren ser på, hvor langt du er nået. I planlægger derefter, hvad der skal ske fremover. Andet? Vi skal lave en behandlingsplan i samarbejde med dig, og vi skal beskrive, hvad vi taler om. Du kan altid bede om at få lov til at se de notater, vi har liggende og få en kopi af din Side 6

7 behandlingsplan. Tilbuddet er gratis. Du har ikke mulighed for at være anonym. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Andre tilbud Forebyggelse Hvem henvender tilbuddet sig til? henvender du Borgere, pårørende, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og samarbejdsparter. Alle kan kontakte Rusmiddelcentret på telefon eller ved personlig henvendelse. Hvad er indholdet i tilbuddet? inddrages du? Indholdet kan være foredrag, oplæg eller undervisning for unge, forældre, arbejdspladser eller samarbejdspartnere. Der kan eksempelvis være tale om konkret hjælp til at udarbejde en alkoholpolitik eller at sætte fokus på misbrug for en bestemt gruppe borgere eller kollegaer. I forbindelse med foredrag eller undervisning tager vi udgangspunkt i de ønsker, der er til indhold og undervisning. Side 7

8 Råd og vejledning i forhold til et stort forbrug eller afhængighed Hvem Børn, unge, forældre, skoler, ungdomsuddannelser og henvender foreninger tilbuddet sig til? Alle kan kontakte Rusmiddelcentret og bede om råd og henvender du vejledning omkring alkohol og stoffer. Du vil som udgangspunkt komme til at tale med en af vores behandlere, når du henvender dig. Hvis de ikke er til stede, vil vi bede om dit telefonnummer, hvorefter du vil blive ringet op samme dag eller dagen efter. Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Der er tale om vejledning af børn, unge, forældre eller samarbejdspartnere i forhold til en konkret situation eller problematik. Du kan henvende dig anonymt og få råd og vejledning. Dette vil sige, at vi ikke har pligt til at notere din henvendelse. Tilbuddet er gratis Motiverende samtaler i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Hvem Samtalerne er til dig, der er i kontakt med Skive kommunes henvender arbejdsmarkedsafdeling, og hvor du og din sagsbehandler er i tilbuddet sig tvivl om, hvilken indflydelse dit forbrug af alkohol eller stoffer til? har på dine muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse. Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du tilbydes tre samtaler med en behandler fra Rusmiddelcentret. Du og behandleren vil drøfte, hvor stort dit forbrug er, og om det har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Du vil få viden om Rusmiddelcentrets tilbud og hvordan vi arbejder. Herefter skal du beslutte, om du ønsker at ændre noget i forhold til dit forbrug. Samtalerne finder sted over en periode på 4-6 uger. Vi skal lave en afsluttende beskrivelse i samarbejde med dig, hvor vi fortæller, hvad vi er nået frem til i løbet af de tre samtaler. Du kan altid få adgang til at se de notater, vi har, og du kan få en kopi af beskrivelsen. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Side 8

9 Samtaler med psykolog Hvem Tilbuddet om samtaler med vores psykolog er til dig, som i henvender forvejen er i behandling tilbuddet sig på Rusmiddelcentret. Du vil få tilbuddet hvis du og din til? behandler mener, at du har brug for arbejde mere med nogle af de mekanismer, der kan ligge til grund for den måde, du træffe valg på, og hvordan du kan ændre dem. Hvad er indholdet i tilbuddet? 5-10 samtaler med vores psykolog ud fra en konkret problemstilling, hvor der arbejdes på, at du bliver bedre til at håndtere de valg, du træffer. inddrages du? Andet Du vil i samarbejde med din behandler finde de emner, det er relevant for dig at arbejde med. Psykologen har pligt til at tage notat af samtalerne. Du kan altid få adgang til at se disse. Tilbuddet er gratis Tilbud til pårørende Hvem Voksne pårørende til et familiemedlem, der drikker eller henvender tager stoffer. Den pårørende skal være bosiddende i Skive tilbuddet sig kommune. Familiemedlemmet, der drikker eller tager stoffer, til? behøver ikke være i behandling på Rusmiddelcentret eller bo i Skive kommune for, at du kan deltage i forløbet. henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du skal henvende dig til Rusmiddelcentret personligt eller på telefon. Herefter vil du blive inviteret til en samtale med en behandler, der sammen med dig finder ud af, om pårørendeforløbet er det rigtige tilbud til dig. Fokus er på at formidle viden om familiemønstre, konflikter, kommunikation og generel viden om afhængighed. Du mødes med andre pårørende fem gange, hvor der arbejdes med, hvordan du som pårørende forholder dig til dig selv, dit familiemedlem og den situation, I befinder jer i. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Tilbuddet er gratis Side 9

10 Tilbud til børn med forældre der har en afhængighed - Luftskibet Hvem Luftskibet er et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og henvender år, der er vokset op i en familie med misbrug. tilbuddet sig til? henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? inddrages du? Andet Du skal ringe til Rusmiddelcentret, som vil kunne fortælle mere om tilbuddet og formidle kontakten til gruppelederne. Dit barn vil møde andre i samme situation. Barnet vil få et sted, hvor han/hun kan vende det han/hun er optaget af. Barnet arbejder med at få sat ord på følelser og får viden i forhold til de behov han/hun har. Du vil som forælder blive indkaldt til en samtale med en gruppeleder. Efterfølgende vil du og dit barn deltage i en samtale med gruppelederen, inden dit barn kan starte op. Det er vigtigt, at du giver accept til, at dit barn må tale om de ting, han/hun har brug for. Det er også vigtigt, at du støtter dit barn i at overholde aftalerne med gruppen, og at I husker at sende afbud om nødvendigt. Tilbuddet er gratis. Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på familier med mindreårige børn. Det betyder, at vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi får mistanke om, at børn og unge ikke trives. Øre-akupunktur (NADA) Hvem Borgere indskrevet på Rusmiddelcentret tilbydes øreakupunktur som et supplement til behandlingen. henvender tilbuddet sig til? henvender du Hvad er indholdet i tilbuddet? Andet Du skal møde op på Rusmiddelcentret i det tidsrum, hvor der gives øre-akupunktur. Behandlingen har blandt andet effekt i forhold til trang, abstinenser, søvnproblemer, stress, angst, motorisk uro. Der sættes nåle i hvert øre afhængig af, hvad dine problemer er. Du skal sidde med nålene i ca. 45 minutter. Du kan få øreakupunktur i 1-2 gange om ugen over en periode på 6-8 uger. Derefter kan der trappes ned. Tilbuddet er gratis Side 10

11 Udeblivelse fra behandling i Rusmiddelcenter Skive Hvis du udebliver fra behandling uden at melde afbud, vil Rusmiddelcenter Skive to gange forsøge at få kontakt til dig pr. brev, mail, telefon eller SMS. Hvis vi ikke hører fra dig senest 14 dage efter vores forsøg på at få kontakt til dig, vil dit behandlingsforløb blive afsluttet. Du kan dog altid genoptage sit behandlingsforløb ved at henvende sig til Rusmiddelcenter Skive. Visitation til alkohol- eller stofmisbrugsbehandling i Skive Kommune Før behandlingen kan starte, skal der altid ske en visitation. Visitationen foretages på baggrund af de indledende samtaler, som du har med en behandler. Der vil blive lagt vægt på, at du får den behandling, som giver de bedste muligheder for at tilgodese dine problemer, behov, mål og muligheder. Behandlingsgaranti Der er behandlingsgaranti på både alkohol- og stofbehandling. Det betyder, at når du henvender dig til Skive Kommune med et ønske om at komme i behandling, skal behandlingen sættes i gang senest 14 dage efter første henvendelse. Når du har modtaget et behandlingstilbud, betragtes behandlingen som sat i gang. Frit valg på alkohol- og stofområdet Hvis du ikke ønsker at modtage Skive Kommunes behandlingstilbud, er der mulighed for at vælge et lignende offentligt eller privat behandlingstilbud. Der er dog forskellige regler for henholdsvis stof- og alkoholbehandling. I forbindelse med stofbehandling skal du deltage i en visitationssamtale, før der er mulighed for frit valg. Derefter kan du frit vælge et tilsvarende offentligt eller privat behandlingstilbud. Det kan være et offentligt tilbud i en anden kommune eller en privat behandlingsinstitution med offentlig godkendelse. Retten til at vælge frit gælder også, hvis du ønsker alkoholbehandling. Det kan dog ske uden en forudgående visitation i den kommune, hvor du bor. Hvis du ønsker at benytte et andet behandlingstilbud, vil Skive Kommune være behjælpelig med at søge den relevante information omkring andre behandlingsmuligheder. Anonymitet i forbindelse med alkohol- og stofmisbrugsbehandling Der er forskellige regler for anonymitet alt efter, om du er i alkoholbehandling eller stofbehandling. I forbindelse med stofbehandling har du ikke mulighed for at vælge anonymitet. Dog tilbydes 1-3 rådgivningssamtaler for unge fra 15 år, hvor det er muligt at være anonym. Borgere i alkoholbehandling har altid mulighed for at vælge anonymitet. Opfølgning på borgerens behandlingsplan Side 11

12 Alle borgere i behandling i Rusmiddelcenter Skive får en individuel behandlingsplan. Den beskriver blandt andet målene for behandlingen og indsatserne, som skal hjælpe til at opnå disse. Der bliver fulgt op på din behandlingsplan henholdsvis en måned og seks måneder efter, at du udskrives af et stofbehandlingsforløb i Rusmiddelcenter Skive. Opfølgningen sker telefonisk. Ved behandlingsafslutning planlægger du og din behandler disse to samtaler, så du ved, hvornår du vil blive ringet op. Møderne har til hensigt at undersøge, om du stadig fastholder de mål, som blev skrevet ned i behandlingsplanen. De kan hjælpe til at forebygge tilbagefald til dit tidligere misbrug, sætte fokus på problemer ud over dit misbrug og til at vurdere behov for eventuel efterbehandling af stofmisbruget. Koordinering af behandlingsplanen og andre planer Du kan have flere planer, når du er i kontakt med det offentlige. Eksempelvis kan du have en overordnet handleplan, hvis du modtager hjælp i form af andre kommunale indsatser. Hvis du modtager behandling for psykisk sygdom samtidig med misbrugsbehandling, kan du have en plan, som koordinerer indsatsen imellem behandling i psykiatrien og misbrugsbehandlingen. Vi lægger stor vægt på, at der skal være sammenhæng i de indsatser og tilbud, som du modtager. Målsætninger i behandlingsplanen vil derfor altid understøtte målsætninger i andre planer. Brugerinddragelse i Rusmiddelcenter Skive Hvis alkohol- eller stofbehandling skal have en effekt, er det helt afgørende, at du er motiveret for at ændre på din adfærd. Derfor inddrages du helt fra begyndelsen i planlægningen af behandlingen. Det foregår ved, at du og behandleren i fællesskab laver en behandlingsplan, hvor dine mål for behandlingen er omdrejningspunktet for hvilke indsatser, der skal sættes i gang. Regler for betaling af kost og logi ved døgnbehandling eller efterbehandling I forbindelse med døgnbehandling opkræves du en egenbetaling for opholdet på behandlingsstedet. Egenbetalingen udregnes på baggrund af din indkomst, og du vil kende udgifterne, inden du påbegynder døgnbehandlingen. Klagemuligheder Du kan klage over den behandling, som du modtager i Rusmiddelcenter Skive. Det er dog forskellige muligheder for at klage alt efter, om du er i behandling under Serviceloven (stofmisbrugsbehandling) eller Sundhedsloven (alkoholbehandling eller medicinsk behandling for enten stof- eller alkoholafhængighed). Klagefrist for en afgørelse omkring den sociale del af stofmisbrugsbehandling er fire uger. Klagefrist ved alkoholbehandling og medicinsk behandling er to år. Hvis du ønsker at klage, kan personalet i Rusmiddelcenter Skive hjælpe dig med, hvordan det skal gøres, og hvor klagen skal sendes hen. Det er nok at skrive, at der klages. Der kan også klages mundtligt. Så hjælper kommunen dig med at skrive klagen ned. Side 12

13 Du kan selv klage, men du kan også lade dig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat gennem en fuldmagt. Når du har klaget over en afgørelse, behandler Rusmiddelcenteret afgørelsen igen. Hvis du får medhold i klagen, bliver afgørelsen lavet om. Du kan også få delvist medhold i en klage. Hvis det sker, får du en ny klagevejledning og ny klagefrist på fire uger. Hvis du ikke får medhold i din klage, vil din klage blive videresendt til Det Sociale Nævn. Hvis rette klageinstans er Patientombuddet, skal du selv indsende din klage. Herefter vil din klage blive afgjort. Rusmiddelcenter Skives personalesammensætning Der er ansat medarbejdere med socialfaglig og sundhedsfaglig uddannelse. For en detaljeret beskrivelse af personalesammensætningen henvises til Monitorering af indsatsen i Rusmiddelcenter Skive Rusmiddelcenter Skive indberetter data vedrørende både alkohol- og stofbehandling til nationale databaser. Derudover indsamler Rusmiddelcentret data omkring opfølgning på behandlingsindsatsen. Disse data bruges til at følge op på, om følgende målsætninger for indsatsen overfor stofmisbrug opnås: Andelen af alle borgere som afslutter et behandlingsforløb som stoffri eller med en reduceret forbrug skal øges til 50 % i Der skal være en løbende reduktion i andelen af borgerne som vender tilbage til stofbehandling indenfor et år efter behandlingsafslutning. Når vi bruger data til analyser og undersøgelser, vil de være anonymiserede. Lovgrundlag Alle behandlings- og rådgivningstilbud i Rusmiddelcenter Skive gives efter: Servicelovens 101 Behandling af stofmisbrugere Sundhedslovens 141 Behandling for alkoholmisbrugere Sundhedslovens 142 Lægelig behandling for stofmisbrug Servicelovens 11,3 Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Side 13

14 Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Sundhedslovens 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Serviceloven 11 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser: 1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser. 2) Netværks- eller samtalegrupper. 3) Rådgivning om familieplanlægning. 4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ung eller familiens vanskeligheder. Side 14

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kolding Kommune. Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141

Kolding Kommune. Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141 Kolding Kommune Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indsatsområder... 3 Opgaver, som udføres på alkoholbehandlingsområdet... 3 Sundhedsloven...

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere