Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:"

Transkript

1 Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er der Hvordan uddybes de tre former for misbrug: Alkoholmisbrug, Stofmisbrug, og Ludomani Informationerne i notatet skal således give en baggrundsviden, som I måske allerede har. Misbrug Af BA. med. Jakob Fraes Rasmussen Artiklen er opdateret på Sundhedsguiden d Definition og årsager Misbrug skal forstås som en længerevarende afhængighed af stoffer, hvis mængdeindtagelse ikke kan kontrolleres, og som overstiger mængder, der skønnes normale i kulturen. Stofferne, som f.eks. kan være alkohol, cannabis eller kokain, giver en beruselse, hvorved misbrugeren kan leve sin hverdag i en rus og dermed undgå at konfrontere personlige og sociale problemer. Ligeledes kan misbrugeren dække evt. smerter gennem stofmisbrug. Når stofindtagelsen giver enten psykiske, fysiske eller sociale komplikationer i hverdagen, kan man tale om overgang fra stofforbrug til stofmisbrug. Grænserne for stofindtagelse og misbrug er meget usikre og varierer meget afhængig af kultur og religion. Maksimalt anbefalet alkoholindtag pr. uge er 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd. Alkoholisme bliver omtalt i en separat artikel (se Alkoholafhængighed). Rygning kan betragtes som et misbrug, men omtales ikke i denne artikel, da emnet er for omfangsrigt. Genetiske årsager Forskningen har indtil videre ikke dokumenteret en specifik arvelig biologisk faktor, der kan forårsage misbrugstendens. Derimod har adoptivstudier vist, at sønner af alkoholiske fædre har 3-4 gange så stor risiko for selv at blive alkoholikere, selvom de er vokset op hos en adoptivfamilie. Psykiske årsager Mange stofmisbrugere lider samtidig af personlighedsforstyrrelse (eks. psykopati og angst). Studier har vist, at børn med adfærdsproblemer har større risiko for at blive misbrugere i voksenalderen. Folk, der lider af autisme, depression og tankeforstyrrelser, er også mere disponerede for at bruge stofindtag til at holde de psykotiske problemer på afstand. Sociale årsager Der ses en stigende tendens til, at børn, der vokser op i et belastet hjem med vold og misbrug, selv udvikler et stofmisbrug. Dog er der ikke belæg for, at den sociale stressfaktor alene er årsag til udviklingen af stofmisbrug. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 1 af 13

2 Behandling og forebyggelse af misbrug Når et stofmisbrug har udviklet sig til et kritisk niveau, vil misbrugeren have problemer med at fungere i hverdagen. Ofte vil misbrugeren ikke selv være klar over problemet, og det er tit familie, venner og arbejdskollegaer, der må skride ind for at hjælpe misbrugeren. Jo tidligere i udviklingen af misbruget der skrides ind, jo større er chancen for, at misbrugeren kan vende tilbage til en normal hverdag. Der ligger ofte mange sociale, personlige og økonomiske problemer bag misbruget, og disse skal løses før misbruget kan behandles permanent. Derfor er det vigtigt ikke at ignorere udviklingen af et misbrug blandt venner og kollegaer. Kilde: Forskellige former for misbrug Mange danskere er afhængige af enten alkohol, euforiserende stoffer eller af at spille. At drikke for meget er yderst skadeligt, men ikke ulovligt. Euforiserende stoffer er rusmidler, der enten virker opkvikkende eller beroligende, men ligegyldigt hvilken effekt de har, er de ulovlige. Spil er ikke ulovligt i Danmark, dog er afhængighed af spil et stort problem for både den pågældende og dennes familie. Man kan altså tale om tre overordnede former for misbrug: Alkoholmisbrug Stofmisbrug Ludomani I det følgende gives der uddybende information om de tre misbrugsformer. 1. Alkoholafhængighed Redigeret af psykiater Finn Zierau, overlæge på Alkoholenheden under Hovedstadens Sygehusfællesskab Artiklen er opdateret på Sundhedsguiden d Definition og årsager Danmark er et land med et højt alkoholforbrug pr. indbygger, sammenlignet med vores nordiske nabolande. Det antages at ca. 90 % af den voksne befolkning drikker alkohol i et eller andet omfang, og at ca mennesker har et alkoholafhængighedsproblem. Øl og vin synes at være de foretrukne drikke, og det største forbrug finder for langt de fleste mennesker sted fredag og lørdag. Undersøgelser viser ligeledes at en mindre gruppe (ca %) af dem, der drikker alkohol er ansvarlige for 75 % af alkoholindtagelsen i Danmark. Det er alment og kulturelt accepteret at drikke alkohol i Danmark, og ved moderat indtagelse udgør alkoholen ikke et problem for samfundet eller det enkelte individ. Dog bliver det et stort problem både for den enkelte og for samfundet, når indtagelsen af alkohol begynder at påvirke den enkeltes liv i fysiske, psykiske og sociale sammenhænge. I dagens Danmark er der en tendens mod en faldende debutalder for et større alkoholforbrug, hvilket på længere sigt kan øge antallet af egentlige misbrugere. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 2 af 13

3 Det er de færreste, som ikke er klar over, at større mængder alkohol er skadeligt for kroppen. For at definere grænsen for, hvornår det får sundhedsmæssige konsekvenser, har Sundhedsstyrelsen derfor lavet nogle retningslinier for, hvor mange genstande man højst bør indtage ugentligt. Indtaget bør ikke overstige 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd, og et forbrug herover anses for skadeligt. Der er i midlertidig stor individuel variation i forhold til, hvor meget alkohol man kan indtage, inden man bliver afhængig af stoffet. Dette gør grænsen mellem forbrug og misbrug med afhængighed til et broget område, som man ikke kan sætte et antal genstande på. Overgangen fra at drikke socialt til at udvikle afhængighed er glidende, og kan tage fra måneder til år. Hvem der ender i et misbrug er svært at forudsige, men en arvelig faktor menes at spille en stor rolle. Der findes dog nogle kriterier, som bruges, når man taler om egentlig afhængighed. Man behøver ikke lide af alle disse, men hvis man lider af blot 3 ud af 6 af de følgende kriterier i mindst en måned inden for de sidste 12 måneder, er der tale om afhængighed: Trang (næsten uimodståelig lyst til alkohol) Abstinenser (ubehag, sved, uro, høj puls mv.) Tolerance (det kræver større mængder for samme effekt) Nedsat kontrol (små mængder alkohol medfører lyst til store mængder og hyppig indtagelse) Fortsat indtag selvom man ved, det skader kroppen Nedsat evne til at passe arbejde, familie mv. Desuden er et karakteristisk tegn på afhængighed, at man skal drikke om morgenen for at komme i gang. Man "behandler" dermed de abstinenser, som er opstået i løbet af natten, hvor man ikke har indtaget alkohol pga. søvn. Ofte vil et alkoholmisbrug begynde som følge af en større livsændring, som f.eks. skilsmisse, fyring fra jobbet, større traumatiske begivenheder (primært kvinder), gruppepres i miljøet eller depression. Desuden findes et større alkoholmisbrug blandt de dårligst stillede i samfundet, hvor mange er disponerede for et misbrug. Ligeledes er børn af alkoholikere disponerede for at udvikle et alkoholmisbrug, med en faktor 2-4. Med dette skal forstås, at deres risiko for at udvikle et misbrug stiger fra 5 % (normalbefolkningens ca. risiko) til ca. 15 %. Der er altså stadigvæk 85 % chance for, at de ikke udvikler et misbrug. Det er til sidst vigtigt at understrege, at starten på et alkoholmisbrug ikke altid kan begrundes med en oplagt forklaring. For nogle begynder alkoholmisbruget for at få lettelse i de personlige eller sociale problemstillinger, som eksempelvis følger en af ovenstående hændelser. Alkohol er dog ikke en løsning på problemet, og kan blive et alvorligt problem, med vidtrækkende personlige konsekvenser. Det er sjældent, at alkoholafhængige selv indser, hvor alvorligt deres problem er, og for langt de fleste er det nødvendigt med hjælp for at stoppe med misbruget. Det er derfor vigtigt, at mennesker omkring en person med et åbenlyst problem prøver at hjælpe tidligt, inden det får store og gennemgribende konsekvenser i livet socialt, psykisk og fysisk. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 3 af 13

4 Symptomer på alkoholafhængighed Symptomerne på alkoholisme relaterer sig dels til personens væremåde, men også til de mere fysiske følger af alkoholindtaget. Væremåde Alkoholisme starter ofte med, at personen begynder at drikke meget store mængder alkohol i sociale sammenhænge. Ved indtagelse af mindre mængder, kan personen ikke kontrollere lysten til mere og drikker derfor meget alkohol, selvom de andre i gruppen drikker lidt. Ligeledes finder personen ofte gerne mange arrangementer at deltage i, hvor det er socialt accepteret at drikke alkohol. Der begynder dog at komme flere og flere episoder med pinlig opførsel, og ofte vil personen lide af et "blackout", hvor man ikke kan huske aftenens episode. Behovet for at drikke igen dagen derpå er ligeledes et begyndende tegn på alkoholafhængighed. Når alkoholmisbruget eskalerer, begynder man at drikke i smug, f. eks til frokost, på vej hjem fra arbejde eller i hjemmet. Det er derfor ikke ualmindeligt, at man finder spiritusflasker gemt rundt omkring i hjemmet. Personen begynder gradvist at ændre adfærd og har vanskeligheder med koncentrationen samt let til aggressivitet og irritabilitet, især når konfronteret med problemet. Grunden til dette kan være den stærke skyldfølelse, som mange alkoholikere ofte har i forbindelse med misbruget. Adspurgt vil en alkoholiker benægte et problem med alkoholen. Det er ligeledes velkendt, at mange mennesker med en depression også har et alkoholforbrug. Symptomer som nedtrykthed, nedsat lyst og interesse samt nedsat energi og stemningsleje er kendetegnende for depressive, og kan derfor findes hos alkoholikere. Symptomerne dæmpes ved indtagelsen af alkohol. Fysiske symptomer De umiddelbare fysiske symptomer på et misbrug er knyttet til alkoholabstinens. Abstinens udvikler sig typisk få timer efter ophør af alkoholindtagelsen, og viser sig som: Uro og rysten Svedtendens Hjertebanken Feber Højt blodtryk Disse symptomer kan lindres ved fornyet indtagelse af alkohol, og dermed startes en ond cirkel, hvor man drikker for at holde de fysiske symptomer væk. Sværere abstinens symptomer kan udvikle sig til en livstruende tilstand (akut delir), og bør derfor straks behandles under indlæggelse af personen på hospitalet (se behandling nedenfor). Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 4 af 13

5 Forholdsregler og diagnose Det kan være svært selv at indse, at man har et alkoholmisbrug. Hvis man alligevel har indsigt i sin egen situation, og føler en øget afhængighed, er det vigtigt at søge hjælp. Dette kan foregå via egen læge eller en alkoholenhed, hvor man har stor erfaring i at hjælpe folk med disse problemer. Der er ca alkoholmisbrugere i Danmark, så det er ikke flovt at søge hjælp udefra! Hvis man som familiemedlem eller i vennekreds opdager et begynde misbrug, bør man støtte personen i at søge læge eller andre foranstaltninger, som kan hjælpe. Der kan være mange følelser involveret i at gøre opmærksom på problemet, og det er derfor vigtigt at inddrage professionelle så tidligt så muligt. På den måde kan man søge at bruge venner og familie som støtte, i stedet for at alkoholproblemet ender med splittelse fra disse mennesker. Er man derfor i tvivl om, hvordan man skal takle situationen, bør man kontakte et sted, hvor de er vant til at rådgive pårørende, venner eller arbejdspladser i, hvordan man skal gribe det an. Behandling af alkoholafhængighed Ved et længerevarende afhængighedsproblem kan man betragte problemet som en egentlig sygdom. Personen skal hjælpes ud af en håbløs situation på mange områder. For at iværksætte god behandling af et alkoholafhængighedssyndrom er det vigtigt at skabe en god kontakt mellem misbruger og behandler, hvor man kan snakke åbent om problemet. Hvis personen er interesseret, kan man tilbyde at opstarte Antabus-behandling. Antabus er et stof, som hindrer alkoholnedbrydelsen, med ophobning af et giftigt stof til følge. Indtager man alligevel alkohol under Antabus-behandling, får man meget ubehagelige symptomer som hovedpine, kvalme og opkastninger. I værste fald kan det være livstruende. Antabus-behandling bør man ikke selv administrere som misbruger, og man bør ligeledes undlade at inddrage ægtefælle, anden familie eller venner. Antabus er ikke behandling og helbredende i sig selv, og bør derfor suppleres med psykoterapeutiske samtaler individuelt og med familien. Disse samtaler har fokus på at støtte personen i sine stærke sider, bryde gamle vaner og informere samt undervise familien i, hvordan man skal hjælpe og håndtere misbrugeren. Denne behandling kan ske hos en alkoholenhed i det offentlige eller i det private regi. Typisk arbejder der sådan et sted både socialrådgivere, plejepersonale, læger og tidligere misbrugere med stor erfaring indenfor dette felt. Alkoholenheden kan ligeledes formidle kontakt til socialforvaltningen med henblik på afklaring af den økonomiske situation, boligforhold og plan for genoptagelse af arbejde, når personen er velbehandlet. En del alkoholmisbrugere kommer dog ikke i arbejde igen og må førtidspensioneres. Når personen er færdigbehandlet og ude af sit misbrug, er det vigtigt at yde en form for støtteterapi for at udgå tilbagefald. Ved svære abstinenser (delirium tremens) indlægges man på psykiatrisk hospital til medicinsk behandling med beroligende medicin samt væske- og vitaminbehandling. Herudover søges det at skabe rolige omgivelser og mulighed for søvn for personen. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 5 af 13

6 Da mange med depression eller angsttilstande også har et alkohol misbrug, er det vigtigt med sideløbende behandling for disse sygdomme for at stoppe misbruget. Forløb og komplikationer Forløbet for alkoholikere er meget forskelligt. Nogle vil med succesfuld hjælp og behandling kunne afholde sig fra at drikke igen. For mange ses der dog et tilbagefald, især hvis der tilkommer en ny større belastning i deres liv. Dette kan ske selv efter mange års afholdenhed. Mange af disse mennesker kan ende med latent aggressiv adfærd og eventuelt en kriminel løbebane. Fysiske komplikationer Ved fortsat alkoholmisbrug vil der på sigt ske skader i mange af kroppens organer, som kan føre til alvorlige sygdomme. Stort set alle organer kan skades (hjerte, nervesystemet, hormonsystemet, mave, lever mv.) og blot nogle af følgesygdommene nævnes hér: Skrumpelever (levercirrhose), som kan udvikle sig til leverkræft Leverbetændelse (hepatitis) Mavekatar (gastritis) Bugspytskirtelbetændelse (pancreatitis) For en beskrivelse af symptomerne i forbindelse med disse sygdomme, henvises til Ved alkoholabstinenser kan der desuden opstå en tilstand, man kalder akut delirium tremens, som viser sig ved kraftig desorientering, angst, hallucinationer, tremor (rysten), samt symptomerne beskrevet under abstinenser. Dette kan være en livstruende tilstand, hvis den ikke straks behandles på hospitalet, da patienten udmattes og kredsløbet kan overbelastes. Som følge af misbruget er der en stor overdødelighed fra selvmord, trafikulykker og andre ulykker som brand og fald ned af trapper. Graviditet og alkohol Alkohol under graviditeten medfører stor risiko for fosterskader. Hvert eneste år fødes mange børn med såkaldt føtalt alkoholsyndrom, hvor barnet præges af lav fødselsvægt, ansigtsdeformiteter og skader i centralnervesystemet. Barnet vil efterfølgende lide af adfærdsproblemer med nedsat koncentration, opmærksomhed og indlæring, hvilket er af stor betydning for et normalt skoleforløb. Desuden ses milde grader af fosterskader ved alkoholindtag under graviditeten. Alkoholindtag under graviditeten øger desuden risikoen for abort, for tidlig fødsel samt dødfødsler. Psykiske komplikationer Langvarigt alkoholmisbrug påvirker hjernen og kan føre til hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og personlighedsmæssige ændringer (præsenil demens). På grund af dårlig kost opstår der ofte svær B-vitamin mangel, som kan give såkaldt Wernickes encefalopati med ændret bevidsthedsopfattelse, og Korsakoffs syndrom med blivende forandringer i hjernen til følge. Sociale komplikationer Alkoholisme kan have store sociale konsekvenser og er meget omfattende. Her er valgt en kort beskrivelse af kerneproblemerne. Det starter med problemer hjemme, førende til separation eller skilsmisse. Langsomt Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 6 af 13

7 mistes også venner. På arbejdspladsen bliver man fyret pga. samarbejdsproblemer og mange sygedage og mister også sin sociale omgangskreds der. De fleste sociale bånd nedbrydes, og man bliver isoleret med sine problemer og sin alkoholafhængighed. Man har brug for hjælp for at genopbygge sine sociale relationer, sit almindelige liv og komme tilbage på arbejdsmarkedet (som omtalt under Behandling ovenfor). Forebyggelse af alkoholafhængighed Forebyggelse af alkoholisme skal primært ske gennem oplysning af børn og unge. Især er det vigtigt at oplyse den gruppe, hvis forældre er alkoholmisbrugere, da de har øget risiko. Desuden bør man gribe hurtigt ind overfor et begyndende misbrug for at undgå et kronisk og langvarigt forløb. Samfundsmæssigt fører man ligeledes udskænknings- og salgspolitik, så unge ikke kan købe alkohol så nemt. Kilde: 2. Stofmisbrug Betegnelsen stofmisbrug dækker i denne artikel over både misbrug af medicin og af ulovlig narkotika. Årsager til stofmisbrug Der kan være adskillige årsager, til at en person bliver afhængig af et stof. Medicin-misbrug Opstår som regel i forbindelse med indtag af lægeordineret medicin, som oftest er påkrævet i et vist tidsrum. Visse former for medicin er vanedannende og har virkning på psyken. Det drejer sig typisk om angstdæmpende, beroligende og smertestillende medicin. Narkotika-misbrug Nysgerrighed over for narkotika kan i visse tilfælde føre en person ind i et miljø, hvor det er accepteret at indtage et euforiserende stof i sociale sammenhænge. Virkningen af de forskellige stoffer involverer ofte en så stærk følelse af opstemthed og velvære, at personen gang på gang søger at genopleve euforien. Endvidere er der desværre mennesker, der på grund af deres miljø og/eller psykiske problemer i større grad er i risiko for udvikling af stofmisbrug. For begge grupper af misbrug gælder, at der udvikles både psykisk og fysisk afhængighed, hvilket medfører, at der kan være alvorlige følger, såfremt kroppen ikke får stoffet. Derudover bliver kroppen mere og mere vant til stoffet, hvilket gør, at der skal mere og mere stof til at opnå den samme euforiserende virkning. Symptomer på stofmisbrug De enkelte stofgruppers kortsigtede og langsigtede virkning kan ses i nedenstående skema. Der skal dog gøres opmærksom på, at de forskellige stoffers virkning kan variere fra person til person. Nedenfor er angivet det typiske: Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 7 af 13

8 Stoffer Effekt Misbrugssymptomer Virkninger ved lang tids brug Amfetamin, Ecstacy, Kokain og andre opkvikkende midler. - Stimulerer nervesystemet i hjernen. - Fjerner træthedsfølelse. - Nedsætter appetitten. - Forstærker sanseindtryk. - Vægttab. - Udvidede pupiller. - Søvnforstyrrelser. - Diarre. - Rystelser. - Forfølgelsesidéer. - Aggressivitet. - Psykose. - Svækkelse af immunsystemet. - Hjerterytmeforstyrrelser. - Depression. - Død ved overdosis. Barbiturater og andre beroligende midler (stesolid, valium, fenemal mm.) - Døsighed. - Søvnighed. - Følelse af ro. - Sludrende og forvirret tale. - Ringe koordinations- og koncentrationsevne. - Nedsat åndedræt. - Søvnforstyrrelser. - Død ved overdosis. - Hukommelsesbesvær. - Leverpåvirkning. Cannabis: Hash og Marihuana - Beroligende. - Ændrer sindsstemningen. - Hallucinationer. - Røde øjne. - Latteranfald. - Drikke og spisetrang. - Angst og paranoia. - Koncentrationsvanskeligheder. - Varig hjerneskade. - Psykose og skizofreni. Opiater: Opium, Heroin, Morfin, Ketogan, Petidin og lign. - Stærkt smertestillende. - Opstemthed. - Angstdæmpende. - Øget selvvurdering. - Orgastisk følelse ved. - Indsprøjtning i årerne. - Søvnforstyrrelser. - Vægttab. - Appetitløshed. - Bleghed. - Svingende humør. - Angst. - Små pupiller. - Død ved overdosis. - Underernæring. - Kraftige, dødelige abstinenssymptomer. Hallucinogener: LSD og Meskalin (svampe) - Udtalte hallucinationer. - Oplevelser af mønstre, former og farver. - Søvnforstyrrelser. - Akut psykose. - Udvidede pupiller. - Sveden og sitren. - Ingen sikker viden. - Psykose. Opløsningsmidler: Lim, rengøringsmidler m.m. - Hallucination. - Opstemthed. - Bevidstløshed. - Varig hjerneskade. - Lever og nyreskade. - Død ved kvælning. Bivirkningerne ved stofferne er adskillige, men hovedproblemet er og bliver den sociale deroute, der følger med enhver form for misbrug. Misbruget kan i værste fald føre til, at misbrugeren mister sit liv enten i forsøg på at skaffe stoffet, tage stoffet eller i mangel på stoffet. Misbrugere har ofte en afvigende optræden og svingende humør. De kan være rastløse og irriterede det ene øjeblik og straks efter nærmest søvndrukne. Ofte forekommer ringe madlyst og uforklarlig træthed og tristhed. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 8 af 13

9 Abstinenssymptomerne er forskellige, alt efter hvilket stof det drejer sig om. De typiske er: Indre uro Stærk følelse af ubehag Kulderystelser Kramper Mavekramper Psykose/hallucinationer/depression Søvnforstyrrelser Vejtrækningsbesvær Temperatursvingninger Hjerterytmeforstyrrelser Blodtrykssvingninger Behandling og komplikationer Behandling af stofmisbrug kan inddeles i behandling af akut forgiftning, abstinenser, følgesygdomme og den mere langsigtede afvænning. Behandling af abstinenser og forgiftning Går først og fremmest ud på at få misbrugeren igennem denne enormt hårde og ubehagelige tid. Abstinenser, der udgør en risiko for patientens liv, er selvfølgelig i højsædet. Patientens luftveje, åndedræt og kredsløb overvåges intensivt, og hvis det er nødvendigt, anvendes respiratorbehandling. Antipsykotisk og beroligende medicin anvendes mod kramper og eventuel psykose. Ved forgiftning bruges eksisterende modgifte, hvis dette er påkrævet. Behandling af følgesygdomme Som det fremgår af ovenstående skema, kan stofmisbrug føre til organskade. Ikke nok med det er misbrugerens livsførelse i høj grad også årsag til en række følgesygdomme. Det nedsatte immunforsvar gør misbrugeren mere modtagelig for diverse bakterieinfektioner i huden og blodet m.m. Anvendelse af urene kanyler medfører risiko for smitte med leverbetændelse og HIV/AIDS. Afvænning Hvis, eller når, patienten kommer igennem abstinenserne eller forgiftningen, begynder det egentlige arbejde for misbrugeren og dennes nærmeste. Både den psykiske, sociale og fysiske afhængighed er en stor klods om benet på personen, der forsøger at komme ud. Det kræver en stor indsats af samfundet, misbrugeren selv og dennes pårørende. Det er desværre ikke altid tilfældet, at personen har de nødvendige ressourcer i sit netværk. Et svært misbrug er stort set umuligt at komme ud af på egen hånd. Der findes misbrugscentre i alle kommuner, hvor der er hjælp at hente både som misbruger og pårørende. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 9 af 13

10 Afvænningen kan være baseret på samtaler og antidepressiv/antipsykotisk medicin. I tilfælde af f.eks. heroinmisbrug, kan man anvende substitutionsbehandling. Det vil sige, at man anvender et stof, der opfylder kroppens behov for heroin uden at virke på samme stærkt euforiserende måde. Dermed kan man forsøge at holde misbrugeren ude af en selvdestruktiv livsførelse i form af f.eks. kriminalitet og prostitution. Kilde: 3. Ludomani (Spilleafhængighed) Center for Ludomani, Michael Bay Jorsel Artiklen er oprettet på Sundhedsguiden d læs evt. mere på Spil har til alle tider og i alle kulturer fascineret mennesker, og gennem historiens gang findes der talrige beskrivelser af spil og af de problemer, der forårsages af denne afhængighed. Deltagelse i spil er en del af vores kultur. Spil er underholdende og spændende og i tilgift kan man vinde penge. Hvis man er heldig! Risikoen ved at spille om penge ligger ikke i, at man kan vinde en formue. Det sker kun for de færreste. Den store risiko er i langt højere grad, at man sammen med pengene spiller hele sit liv væk. Markedet for spil er eksploderet inden for de seneste 10 til 15 år. Det kan aflæses i omsætningen af spil, og det kan aflæses i antallet af spillesteder. I dag kan man spille døgnet rundt. Ny teknologi kombineret med en aggressiv markedsføring er stærkt medvirkende til, at markedet for spil om penge er kolossalt og i stadig vækst. Vi vædder og satser som aldrig før. Nogle få er heldige og vinder. Langt de fleste lever i håbet og så er der andre, der køber håb på kredit. Hvad er Ludomani? Begrebet ludomani er en sammenstilling af det latinske verbum "ludo", der egentlig bare betyder: jeg spiller, jeg leger, og det græske ord "mani", der betyder lidenskab. Betegnelsen ludomani dækker over en spilleafhængighed, der kan manifestere sig på mange forskellige måder. Man kan være afhængig af at spille på heste, hunde, duer eller andre dyr, på Casino-spil (f.eks. Blackjack eller roulette), på elektroniske spilleautomater ("enarmede tyveknægte"), på Internettets utallige muligheder for gambling, på tips, Lotto, Bingo, Odds'et eller på noget helt sjette. Fælles for alle typer af spilleafhængighed gælder, at den enkelte person ikke er i stand til at begrænse sit spil. Ludomanen er ofte udmærket klar over, at spilleadfærden er både uhensigtsmæssig og irrationel, men formår dette til trods ikke at standse sit spil. Ludomani er en afhængighedstilstand, der er "karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser". En Domino-effekt Flere udenlandske undersøgelser påpeger, at der til hver spilleafhængig person i gennemsnit er yderligere fem til ti personer (f.eks. ægtefælle, partner, børn, andre nære pårørende, venner og bekendte, arbejdskolleger), der direkte eller indirekte er berørt af de problemer, som en ludomani uvægerligt medfører. Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte ludomanes eget liv og livskvalitet, men ligeledes har konsekvenser for det øvrige, samlede sociale liv. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 10 af 13

11 Tegn og signaler på Ludomani Spil beskrives ofte som en skjult afhængighed, hvor det ikke umiddelbart er muligt for selv de nærmeste omgivelser præcist at sætte fingeren på, hvad det er, der er galt. At der er noget galt har stået nogenlunde klart for ludomanes nærmeste i kortere eller i længere tid, men det har været svært at sætte ord på. Og ludomane personer selv er eksperter til at "spille spillet" over for familie, venner og øvrig omgangskreds. Der er imidlertid en række tegn og signaler, der kan skærpe opmærksomheden og rette mistanken mod spilleproblemer. Ingen af disse kan isoleret tages til indtægt for, at der foreligger en spilleafhængighed, men de er en vigtig indikator for, at der eksisterer et problem: Vedvarende økonomiske problemer "Den tredje dag i måneden er den sidste" med andre ord gentagne tilfælde af pengemangel, behov for forskellige private lån, har besvær med at tilbagebetale lån og forsøger hyppigt blot at låne mere. Skjuler kontoudskrifter, lønoverførsler og anden post fra pengeinstitutter for sine nærmeste og er generelt hemmelighedsfuld omkring pengesager. Er altid den første ved hoveddøren, når posten ankommer om morgenen, så eventuelle opkrævninger, nye lån, kontoordninger eller restancekrav fra forskellige finansieringsselskaber ikke bliver opdaget. Er påfaldende aktiv for at skaffe sig ekstra indtægter enten ved dobbeltarbejde i firmaet eller ekstrajob i fritiden. Pengeforbruget er helt ude af trit med virkeligheden. Pengene har mistet enhver form for værdi og er nu kun et middel til at være i stand til at fortsætte. Man kan generelt sige, at spil er et problem, når der spilles for mere end den enkelte person har råd til at tabe. Et påfaldende ændret tidsmønster Kommer senere og senere hjem fra arbejde med begrundelser om et pludseligt opstået overarbejde, en reception eller anden form for uventet situation. Forlader ofte hjemmet under stadig dårligere og dårligere påskud. Almindelige indkøb trækker tidsmæssigt helt urimeligt ud. Holder lange frokostpauser på jobbet og/eller har hyppige sygedage. En påfaldende ændret adfærd Er ofte trist og langtfra sit vanlige jeg. Er ofte distræt, svær at komme i kontakt med og indelukket. Er ofte irritabel, højtråbende og lader sig gå på af selv de mindste ting. Har svært ved at koncentrere sig. Tilbagetrækning fra familie- og vennerelationer. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 11 af 13

12 En påfaldende interesse for spil Udviser stor interesse for sportsresultater i bladene, tekst-tv og på Internettet. Bliver enten næsten euforisk over et sportsresultat eller det modsatte en tydelig og mærkbar nedtrykthed. Er engageret og ivrig for at indgå væddemål eller deltage i spil. Er flere gange af venner, pårørende og kolleger blevet set i en spillehal, på travbanen eller i det lokale casino. Fortæller gerne, måske lettere pralende, om de gevinster, der er blevet hentet hjem ved forskellige former for spil. Gennemgående træk ved Ludomani Det er et fællestræk ved de fleste spilleafhængige personer, at de ganske enkelt lader tilfældigheden (Le Hasard) styre og råde. Fortsat spil vil uvægerlig føre til gevinst. Specielt vil de spillere, der har oplevet at vinde relativt tidligt i deres "spillekarriere", grundlægge et irrationelt tankemønster. De både håber og tror på, at de kan vinde penge. Der er grundlæggende tale om 1) en opfattelse af, at det er muligt at påvirke samt øve kontrol over resultatet af det igangværende spil og dermed øge egne vinderchancer, 2) en opfattelse af, at resultatet af et spil kan forudsiges og 3) et spørgsmål om retfærdighed: "Nu har jeg tabt næsten uafbrudt i tre uger i træk, så det er kun et spørgsmål om tid inden lykken vender til min fordel". Der er mindst to kendsgerninger ved spil: Den negative gevinstforventning (i det lange løb taber du penge...) De enkelte spillerunder er uafhængige af hinanden (du kan ikke forudsige udfaldet af den næste runde ved at observere de foregående eller ved at være særlig snu, dygtig eller udspekuleret). Ludomani bør opfattes som et udtryk for det enkelte menneskes forsøg på at kompensere for forskelligartede livsproblemer. Disse problemer kan være et stresset og presset arbejdsliv, en følelse af uoverskuelighed og uoverkommelighed, præstationsangst, ensomhed, knas i parforholdet/ægteskabet eller andre personlige problemstillinger. Problemløsningsstrategien har så for den enkelte spiller i kortere eller længere tid været en personlig satsning på, at alt kunne løses ved hjælp af en "heldig hånd" i spil. Dette forhold er et centralt kendetegn ved den ludomane person og ved spilleadfærden. Den ludomane person er på den ene side bevidst om "inderst inde", at det er en uhensigtsmæssig og risikabel måde at prøve at klare sine besværligheder på, at det er et problem. På den anden side opfatter spilleren det som "det bedste jeg kan gøre for mig selv i min aktuelle situation" det er en løsning. Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 12 af 13

13 Et sammendrag Ludomani bør opfattes som en slags "erstatningsadfærd", hvor den enkelte spiller søger at kompensere for forskellige problemer og et på det foreliggende tidspunkt uoverskueligt personligt, socialt og økonomisk kaos. Jo hurtigere et spil er, des mere afhængighedsskabende er det. Mange spillere fremfører, at spil i virkeligheden slet ikke handler om penge. Det er i langt højere grad spændingsmomentet og elementet af virkelighedsflugt, det drejer sig om. Ludomani er en spilleafhængighed, der opstår i et samspil mellem omgivelsesmæssige, personlighedsmæssige, kognitive og adfærdsmæssige forhold. En øget forekomst af spilleudbud i samfundet medfører en betydelig risiko for, at flere og flere personer bliver spilleafhængige. Kilde: Flere oplysninger om misbrug Om alkoholmisbrug: F.eks. Anonyme Alkoholikere, Alkohol.dk, Landsforeningen Lænken eller Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme (DCAA). Om stofmisbrug: F.eks. Brugerforeningen for aktive stofbrugere, Nar-Anon familiegrupperne for pårørende til narkomaner eller DCAA. Om ludomani: Center for ludomani. For pårørende: DCAA oplyser om støtteforeninger Andre myndigheder Den øverste ansvarlige myndighed på området er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som bl.a. udarbejder de gældende love og regler. Sundhedsstyrelsen er den myndighed, som på centralt niveau har ansvar for forebyggelse og behandling af afhængighedssygdomme. Andre adresser En borger kan altid henvende sig gratis og anonymt til Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme (DCAA). På DCAA's hjemmeside er der lister over foreninger og organisationer, som tilbyder behandling eller rådgivning om: Alkoholmisbrug: Narkomani: Ludomani: Misbrugsproblematikker Kun til intern brug Side 13 af 13

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Dårligt liv - dårligt helbred

Dårligt liv - dårligt helbred Dårligt liv - dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia Vivian Pedersen Syddansk Universitet Dårligt liv dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere