Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9"

Transkript

1 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER EN KORT BESKRIVELSE 4 Hvor begynder jeg? 5 Sammensatte kursusforløb 6 KURSUSBESKRIVELSER 7 Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) 7 Problemløsende gruppeterapi (PSGT) 7 Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) 9 Håndtering af benægtelse (DMC) 9 Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) 10 Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) 10 Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) 11 VORES UNDERVISERE 13 Anne-Grethe Lykke Jall (Nyeng) 13 Henrik Beck 13 Steffen Pedersen 13 CENAPS BOGUDGIVELSER PÅ DANSK 14 KORT OM TERENCE T. GORSKI 15

2 2 CENAPS Danmark kursus- og uddannelsescenter CENAPS Danmark er et kursus- og uddannelsescenter, som har eksisteret siden 2005 og er beliggende på Nørrebro i København. Vi samarbejder med kommuner og institutioner om planlægning af individuelle uddannelsesforløb til medarbejdere, der er målrettet arbejdspladsens specifikke behov. Vores grundlæggende filosofi for vores kurser er, at det du lærer i dag, skal kunne bruges i morgen. Der er stadig flere arbejdspladser, der benytter os som konsulenter i forbindelse med afgrænsede projekter. Mulighederne er mange, og I er altid velkomne til at bestille materiale på de enkelte kurser eller kontakte os og få uforpligtende rådgivning omkring kurser og udvikling af jeres virksomhed fra en af vores konsulenter. En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed. Modellen består af syv sammenhængende uddannelsesmoduler, som omfatter vurdering, planlægning og behandling. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser. Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsspecialist og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970 erne. CENAPS-modellen er fuldt forenelig med de faglige metoder, der anvendes i institutionerne i dag. Uddannelsen er udformet som manualbaseret træning og er et velegnet værktøj til fremme af en fælles referenceramme for et tværfagligt personale. Den samlede CENAPS-uddannelse lever op til rusmiddelforskningens minimumskrav om varighed for en efteruddannelse. Hvem kan deltage? CENAPS-kurserne henvender sig til socialrådgivere, misbrugskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle behandlere, der beskæftiger sig med alkohol- og stofmisbrugere. Som deltager i vores uddannelsesforløb skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling. Formålet med CENAPS-kurserne er at uddanne medarbejdere i nyeste viden, færdigheder og metoder, som er til rådighed og kan benyttes straks efter kursets afslutning. Kursusmodulerne er på tre til fem dages varighed, og uddannelsens opbygning gør det muligt at specialisere sig inden for særlige områder i behandlingen af afhængighed. I sin helhed indeholder CENAPS-modellen alle de elementer, der er nødvendige for at kunne give en individuel behandling af misbrugere baseret på en helhedsvurdering af den enkelte. Kurserne vil være en god blanding af instruktørindlæg, teori, øvelser, egne cases og indbyrdes erfaringsudveksling. Undervejs i kurset vil alle deltagere have mulighed for at modtage individuel coaching.

3 3 Certificering De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamensopgaver og blive certificeret specialist på de forskellige områder. Samlet udgør de syv moduler en komplet CENAPS-uddannelse. Supervision Du kan vælge at få supervision undervejs i forløbet. Supervisionen vil hjælpe dig til at integrere de nye faglige kundskaber således at du vil blive bedre til at agere i forhold til de nye teorier. Priser Dagspris.2150,- kr. 3-dages kursus ,- kr 5-dages kursus ,- kr. Certificering (pr. stk.) ,- kr. Supervision (pr. time).. 800,- kr. Kursuspriserne inkluderer forplejning, bøger og andet kursusmateriale.

4 4 De syv uddannelsesmoduler en kort beskrivelse CENAPS-modellens syv moduler imødegår hver især et generelt problem, der ofte også er det grundlæggende problem i behandlingen. Til sammen giver de forskellige moduler effektiv vejledning og retningslinier i forhold til størstedelen af de problemstillinger, som afhængige uden særligt komplicerende parallelforstyrrelser bringer op under behandlingen. Her er en kort beskrivelse over modulerne. Du kan læse mere om hvert enkelt kursus på side Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP Assessment & Treatment Planning), 3 dage Der indøves screening, stabilisering, vurdering og motivering af klienterne. Der gives generelle retningslinier for, hvordan man udarbejder fuldstændig vurdering og udvikler en kortfattet strategisk behandlingsplan.. Problemløsende gruppeterapi (PSGT Problem Solving Therapy Group), 3 dage Modulet omfatter en systematisk metode for gruppeterapi med redskaber til at stoppe benægtelse, overvinde modvilje mod behandling og motivere til deltagelse i behandling. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC Relapse Prevention Therapy), 3 dage Modulet indeholder en systematisk metode til identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som ellers ofte kan føre til tilbagefald i den tidlige helbredelsesfase. Metoden bygger på kognitive adfærdsbaserede behandlingsformer. Håndtering af benægtelse (DMC Denial Management Counseling), 3 dage Kurset er en gennemgang af kliniske færdigheder inden for rådgivning i håndtering af benægtelse. Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse i behandling. Håndtering af antisociale personligheds træk (MAPT Management of Antisocial Personality Traits), 3 dage Her læres at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk. Dette arbejde er særligt værdifuldt i forhold til mennesker, der har siddet meget i fængsel eller har haft særligt vanskelige opvækstvilkår. Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA Cognitive Restructuring From Addiction), 3 dage Kurset giver mulighed for at formidle øget kognitiv bevidsthed til klienten. Modulet indeholder redskaber til identifikation og håndtering af grundlæggende irrationelle tanker og følelser, der kan forårsage unødvendig smerte og problemer i helbredelsen. Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT Relapse Prevention Therapy), 5 dage Her læres at håndtere selvnedgørende personlighedstræk og dysfunktionel livsstil. Modulet indeholder en overordnet behandlingsplan til identifikation og forandring af tidlige advarselstegn på tilbagefald. Disse advarselstegn relaterer som oftest til personlighedstræk og livsstilsproblemer, der ligger bagom misbruget og vil ubearbejdet skabe højrisikosituationer trods ønsket om fortsat afholdenhed.

5 5 Hvor begynder jeg? Er du i tvivl om, hvor du skal starte, og ønsker du rådgivning, kan du kontakte CENAPS og få vejledning i hvilket kursus, der er det rigtige for dig. Uanset hvilken position, du er i, kan du finde et kursus, der matcher dine behov. Generelt kan vi dog give følgende råd: Har du allerede en relevant grunduddannelse og/eller lang tids arbejdsmæssig erfaring med misbrug, kan der frit vælges mellem kurserne. Har du derimod ingen relevant uddannelse og ingen eller kun lidt arbejdsmæssig erfaring med afhængige, anbefaler vi, at du begynder med følgende tre moduler: Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Når disse tre moduler er gennemført og er blevet praktiseret i dagligdagen, vil der opnås en langt bedre forståelse af de efterfølgende kurser. De følgende tre kurser kan tages i vilkårlig rækkefølge: Håndtering af benægtelse (DMC) Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Afslutningsvist anbefaler vi: Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT)

6 6 Sammensatte kursusforløb Vi tilbyder sammensatte kursusforløb, der udover undervisning, indeholder supervision og mellemliggende praktiske øvelser og certificering. Der kan vælges mellem forskellige pakkeløsninger: 1) Den nye medarbejder Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) I alt 12 undervisningsdage inkl. 6 timers supervision, og certificering Pris kr. 2) Den visiterende medarbejder Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Håndtering af benægtelse (DMC) I alt 12 undervisningsdage inkl. 6 timers supervision, og certificering Pris kr. 3) Den øvede terapeut Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Kognitiv Restrukturering af afhængighed (CRFA) Håndtering af benægtelse (DMC) Håndtering af antisociale personlighedstræk (CRFA) I alt 12 undervisningsdage, inkl. 8 timers supervision, og certificering Pris kr. 4) Den tilbagefaldsforebyggende grunduddannelse specialisering i tilbagefaldsterapi Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) I alt 14 undervisningsdage inkl. 10 timers supervision, og certificering Pris kr. Der er mulighed for selv at sammensætte de kurser der bedst matcher jeres behov. De sammensatte forløb er en sammenhængende uddannelse og supervision og certificering er en del af pakken.

7 7 Kursusbeskrivelser Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Vores 3 dages ATP kursus vil lære dig at På ATP kurset læres generelle retningslinier for, hvordan man foretager en samlet screening og vurdering, som bruges som udgangspunkt i udviklingen af en behandlingsplan for klienter med afhængighed og andre beslægtede personlighedsforstyrrelser. Det essentielle er her dels at kunne identificere afhængighed og dels de forskellige psykiske lidelser, som ofte er sameksisterende. Kurset giver et godt udgangspunkt i at kunne udarbejde en omfattende struktureret bio-psyko-social behandlingsplan, da du bliver i stand til effektivt at indsamle og strukturere den vigtige information, der skal bruges i screening og udredningsarbejdet af personer, som er på vej til at indse eller har indset, at de har problemer med afhængighedsskabende stoffer og beslægtede livsstilsrelaterede problemer. ATP resulterer i en prioriteret problemliste, der forbinder hvert identificeret problem med de aktuelle problemer, begyndelse og udvikling i misbruget og i den mentale helbredshistorie. Derefter udvikles en indledende behandlingsplan, der indeholder en personlig titel, en personlig problembeskrivelse, en målsætning og en handlingsplan. Efter at have fuldført kurset vil deltagerne være i besiddelse af de redskaber, som benyttes i de afklarende samtaler på misbrugscenteret, i motivationsgrupper, på behandlingsafdelinger i fængslet eller i dag- eller døgnbehandling. ATP arbejdet giver dig ligeledes de informationer, der skal bruges for at vurdere personens aktuelle behandlingsbehov og derved finde det behandlingstilbud, der matcher behovet. Kurset indeholder en række øvelser, som er essentielle i forhold til vurdering af behandlingsbehov: Kort analyse af årsagerne til behov for/ønske om hjælp Afhængighedstest Overordnet bestemmelse og kortlægning af misbrugstype- og historie Afdækning af opvækstbetingelser og forhold til nærmeste familie Kriminalitets-personlighedstest Psykiatrisk historie Mentale og følelsesmæssige tilstande Overblik og vurdering af behandlings-historie samt behov Tydeliggørelse af problemer og udviklingspunkter Udarbejdelse af en bio-psyko-social behandlingsplan Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Dette kursus vil lære dig at praktisere problemløsende gruppeterapi (PSGT) efter Terence T. Gorskis metode. Selve metoden fokuserer på praktiske teknikker, mere end på teori. På kurset vil vi derfor gennemgå praktiske øvelser i metoden.

8 8 Det primære mål med problemløsende gruppeterapi er, at forandre måden gruppemedlemmerne tænker, føler, handler og relaterer til andre. Problemløsende betyder, at identificere og klarlægge et problem, finde og evaluere løsninger, få løsningerne til at fungere og evaluere resultatet. Denne problemløsende gruppemetode er brugbar for de fleste behandlingssteder fordi den: - er målrettet mod specifikke problemer - tydeliggøre og definere mål for behandlingen - involverer specifikke tidsbegrænsede redskaber Problemløsende gruppeterapi er en kollektiv problemløsning, baseret på personlig involvering. Det er en metode som ved hjælp af en fast struktur og konkrete teknikker, involverer klienterne i gruppedynamikken og samtidigt bevarer respekten for den enkelte. Metoden gør, at det er gruppen der arbejder, terapeuten vil derfor få bedre tid og overskud til at koncentrere sig om sin opgave som gruppeleder. Denne måde at køre gruppe på, giver dig mulighed for at blive målrettet og konkret i dit arbejde med klienterne i terapien. Du vil på kurset lære hvordan du på en enkel og overskuelig måde, kan få gang i gruppeprocessen og skabe en atmosfære der tillader gruppemedlemmerne at arbejde seriøst med deres problemstillinger. Ved brug af metoden får gruppemedlemmerne en høj grad af ansvarsfølelse over for løsningen af deres egne problemer. Det sker i samarbejde med gruppelederen, som systematisk guider dem igennem den problemløsende proces. Det er vores erfaring, at metoden skaber en respekt- og tillidsfuld atmosfære, ikke bare i grupperne men på hele behandlingsstedet. Det er derfor en god ide at så mange fra personalegruppen som muligt deltager i kurset. Klienter elsker denne model, fordi den er nem at lære, og den udstyrer dem med de strukturer og færdigheder, de har behov for. De ved hvad der ventes af dem; de lærer teknikker, som de kan bruge i alle aspekter af deres liv; og de oplever håndgribeligt fremskridt af problemerne som de har identificeret. Efter at have fuldført dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. Forklare principperne ved Problem Løsnings Terapi og hvordan disse principper kan bruges i Problemløsnings grupper 2. Forklare agenda for en standard gruppe og for gruppe ansvaret, regler, og disciplinære procedurer, der bruges i Problemløsnings Gruppe Terapi 3. At forstå opvarmnings og indledende procedurer, når man starter en Problemløsnings Gruppe Terapi Session, inklusive Forberedelse, Åbnings Procedure, Reaktioner på forrige Session, Tilbagemelding på Opgaver, og opstille en dagsorden. 4. Forstå og anvende Fire-Trins Gruppe Problem Præsentations Processen 5. Forstå og anvende en standard problemløsnings processen i gruppe sessioner. 6. Forstå hvordan man anvender problemløsnings gruppe processen til at udvikle nye kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder, efter at et problem er blevet identificeret og klarlagt.

9 9 7. Udvikle en gruppe behandlingsplan, der finder løsning på et identificeret problem på tværs af gruppe sessionerne, benyttende sig af en række relaterede sekvenser af gruppe præsentationer og hjemmeopgaver. 8. At udvikle en handleplan for anvendelse af Problemløsende gruppeterapimetoder på jeres nuværende behandlingsinstitution. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Dette kursus er målrettet mod undervisning i avancerede færdigheder i identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som kan forårsage tilbagefald i tidlig helbredelse, før et egentligt helbredelsesprogram er implementeret. Undervisningen baserer sig på en standardiseret behandlingsplan, der bygger på velafprøvede terapeutiske metoder og kan fuldt integreres med afholdenhedsbaserede behandlingsformer og tolvtrinsprincipperne. Hvert trin i behandlingsplanen forklares, demonstreres og øves, enten i grupper eller under individuel terapi med mange muligheder for personlig diskussion og feedback. Efter at have fuldført dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1) At skrive en individualiseret behandlingsplan for tilbagefaldsforebyggende rådgivning. 2) At motivere klienter til at forpligte sig til en afholdenhedskontrakt. 3) At identificere de tanker, følelser, handlinger og relationsmønstre, som får klienter til at bruge alkohol eller stoffer for at få kontrol over en situation. 4) At udvikle en plan til at stoppe brugen af alkohol eller stoffer hurtigt, når det opstår. 5) At udvikle en handlingsplan, hvor RPC-metoder kan tilpasses deres personlige kliniske metode og den enkelte klients individuelle behov. Håndtering af benægtelse (DMC) Benægtelse er et alvorligt problem i behandlingen af afhængighed. Dette kursus præsenterer en oversigt over et omfattende klinisk system til håndtering af benægtelse samt til at skabe en indefra virkende motivation for behandling. Kurset berører bl.a.: 1) En terapeutisk kommunikationsstrategi for klienter med kraftig benægtelse og modstand mod behandling. Ved anvendelsen af denne strategi, vil terapeuten kunne se, når klienten begynder at benægte. Derved kan der skiftes fokus fra løsningen af det fremlagte problem til at fremvise benægtelsen og vise klienten, hvordan man håndterer den. 2) Strukturerede opgaver, der bruges som en del af en standardiseret behandlingsplan for benægtelse. 3) Et uddannelsesprogram om benægtelse, der kan undervises til personer med vanskeligheder med genkendelse og håndtering af benægtelse. Hvert trin i DMC-behandlingsplanen forklares, demonstreres og øves i grupper eller under individuelle rollespilssessions og diskuteres i mindre grupper. Kurset er intensivt og meget eksperimenterende. Kurset vil give en ny og bedre forståelse af benægtelsens dynamik og deltagerne vil opnå forbedrede færdigheder i, hvordan benægtelse håndteres, og hvordan man understøtter forpligtelse til og engagement i behandlingen.

10 10 Efter gennemførelse af dette seminar vil deltagerne være i stand til: 1. At forklare filosofien bag benægtelse og benægtelseshåndtering, som danner grundlag for Håndtering af benægtelse. 2. At forstå de generelle trin for DMC Interaktiv Proces, der er designet til at håndtere benægtelse i konfrontationssituationer med klienter. 3. At forklare, hvordan man håndterer de tolv mest almindeligt forekommende benægtelsesmønstre. 4. At implementere en behandlingsplan, der oplærer klienter i håndtering af benægtelse. Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) I dette seminar lærer deltagerne avancerede kliniske teknikker til, hvordan man genkender og håndterer klienter med antisociale personlighedstræk. Der vil blive lagt særlig vægt på brugen af kognitive strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk oftest er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne, søge hjælp og foretage de personlighedsforandringer og ændringer i adfærd, som er påkrævet for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At forstå og beskrive antisocial(e) og psykopatisk(e) adfærd, personlighedstræk og personlighedsforstyrrelser. 2. At forstå og beskrive de basale dele af CENAPS model for antisocial adfærd. 3. At redegøre for sammenhængen mellem antisociale personlighedstræk, afhængighed og kriminel adfærd. 4. At håndtere antisociale personlighedstræk hos klienter ved brug af avancerede kognitive omstruktureringsmetoder. 5. At bruge kliniske metoder til effektivt at kommunikere med mennesker med antisocial adfærd. 6. At udvikle en aktiv plan for implementering af færdighederne på deltagernes behandlingssted. Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Kognitiv restrukturering er en af de bedst udforskede og mest effektive kognitive terapeutiske metoder. Den involverer en systematisk udnyttelse af et individs måde at tænke, føle, handle og forholde sig til andre på. Målet med kognitiv restrukturering er at hjælpe mennesker med at udvikle en større bevidsthed om deres tanker og adfærd, så de kan identificere og udfordre irrationel tankegang og lære at udvikle nye færdigheder i rationel tænkning og ansvarlig adfærd.

11 11 Dette kursus viser, hvordan kognitiv restrukturering kan bruges i behandlingen af afhængighed. Der præsenteres en grundlæggende klinisk metode til kognitiv restrukturering, som fokuserer på identifikation af tanker, følelser, trang, handlinger og reaktioner. Desuden arbejdes der med specifikke kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige teknikker for at vise, hvordan afhængighedspræget tankegang og adfærd identificeres og forandres. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At forklare hvordan afhængighedsprægede forestillinger, tanker og følelser automatisk aktiveres af referencer til alkohol/stoffer, og hvordan denne proces kan flyttes frem i bevidstheden, så den bliver håndterbar. 2. At forklare forskellen mellem afhængighedspræget følelseshåndtering og ædruelig, ansvarlig følelseshåndtering. 3. At forklare hvordan afhængighedspræget adfærd skaber sociale reaktioner, som fører til afhængighedspræget eller medafhængige forhold, og hvordan ædruelig og ansvarlig adfærd kan bruges til at skabe sunde forhold under helbredelsen. 4. At forhindre tilbagefald ved hjælp af kognitiv restrukturering for afhængighed. Ved at lære de fem færdigheder, som er centrale i helbredelse fra afhængighed, lærer deltageren at identificere, håndtere og forandre afhængighedsprægede tanker, følelser og adfærd, der kan være årsag til tilbagefald. Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) Dette 5-dages kursus lærer deltagerne om de mest almindelige advarselstegn, som varsler tilbagefald i den sene helbredelse og hvordan disse advarselstegn er relateret til personligheds- og livsstilsmønstre. Der præsenteres en indgående analyse af personlighedsstruktur, som beskriver den vanemæssige sammenhæng mellem erkendelse, tanker, følelser, trang, handling og sociale relationer. Derefter præsenteres en standardardiseret behandlingsplan, som viser, hvordan vi identificerer mønstre på tilbagefald og lærer håndtering af advarselstegn på alle planer. Tilbagefaldsforebyggende terapi er en psykoterapeutisk proces, der lærer klienten at identificere og håndtere de personligheds- og livsstilsproblemer, der forøger risikoen for tilbagefald i den sene helbredelse. Tilbagefald på dette tidspunkt skyldes ofte selvnedgørende personlighedsproblemer og dysfunktionelle livsstilsproblemer, der forårsager unødvendig smerte og problemer. I et forsøg på at løse problemerne og håndtere smerten fortsætter mange med at udsætte sig selv for højrisikosituationer, der aktiverer trangen. Kursus skal ruste deltagerne til at hjælpe klienter med at undgå tilbagefald i sen helbredelse, efter at den indledende stabilisering er opnået, ved at håndtere de problemer, som gør helbredelsen så ubehagelig for dem, at brugen af alkohol og stoffer virker som et positivt valg. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At redegøre for forholdet mellem personlighed og tilbagefald.

12 12 2. At lære klienterne at identificere de primære personligheds- og livsstilsproblemer, som skaber smerter og problemer under helbredelsen ved at se på vigtige begivenheder i deres livshistorie og forholdet mellem disse begivenheder og misbruget. 3. At lære klienterne at vurdere deres tidligere helbredelses- og tilbagefaldsepisoder for at finde ud af, hvordan disse problemer blev håndteret på en måde som ledte til alkohol- eller stofmisbrug. 4. At hjælpe klienter med at forstå den sædvanlige rækkefølge af begivenheder, som fører fra stabil helbredelse til tilbagefald ved at vurdere og diskutere en liste af almindelige advarselstegn. 5. At hjælpe klienter til at håndtere advarselstegn på en ny og mere effektiv måde. 6. At udvikle en plan over helbredelsesaktiviteter, som kan understøtte den igangværende identifikation og håndtering af de personligheds- og livsstilsproblemer, der kan føre til tilbagefald.

13 13 Vores undervisere Anne-Grethe Lykke Jall (Nyeng) Anne-Grethe er uddannet psykoterapeut og leder og stifter af Vejviser Fonden og Forlaget Eftertanke. Anne-Grethe startede i 1994 behandlingscentret Kongens Ø på Møn og blev derefter medstifter af det første dagbehandlingstilbud for stofmisbrugere i Danmark, Vejviseren i København. I de senere år har Anne-Grethe superviseret og undervist mange personalegrupper i netop CENAPS-modellen. Anne-Grethe er certificeret Danish Addiction Counselor og Advanced Certified Relapse Prevention Specialist (ARPS). Hun er godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski og underviser i kurserne Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC), Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) og Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA).. Henrik Beck Henrik Beck er stifter og leder af behandlingscenteret Crimestop.dk i Taastrup. Henrik har arbejdet med behandling af kemisk afhængige siden 1999 og er Certified CENAPS Treatment Specialist og Danish Addiction Counselor (CDAC). Henrik er desuden under uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut. Henrik er godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski og underviser i kurserne Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP), Håndtering af benægtelse (DMC) og Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT). Steffen Pedersen Steffen er medstifter og daglig leder af CENAPS Danmark. Steffen har arbejdet med misbrugere siden 1994 på bl.a. Kongens Ø og Vejviseren. Steffen er uddannet Danish Addiction Counselor, løsningsfokuseret terapeut samt Advanced Rational Emotional Behavior Therapy (REBT). Han er uddannet i CENAPS-modellen og godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski. Hos CENAPS Danmark underviser han i Problemløsende gruppeterapi (PSGT).

14 14 CENAPS bogudgivelser på dansk Lær at leve igen, Merlene Miller, Terence T. Gorski & David K. Miller En vejledning til helbredelse for kemisk afhængighed. Hvordan man forbliver ædru, Terence T. Gorski & Merlene Miller En vejledning i forebyggelse af tilbagefald. Stadier i Helbredelsen, Terence T. Gorski En handlingsplan for forebyggelse af tilbagefald. Benægtelse, Terence T. Gorski En vejledning for professionelle i håndtering af benægtelse. Benægtelse, Terence T. Gorski & Stephen F. Grinstead En arbejdsbog i håndtering af benægtelse. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning, Terence T. Gorski & Arthur B. Trudy Praktiske øvelser i håndtering af højrisikosituationer. Tilbagefaldsforebyggende Terapi, Terence T. Gorski Arbejdsbog i håndtering af centrale personligheds- og livsstilsproblemer. Sænk risikoen, Merlene Miller & Terence T. Gorski En gør-det-selv plan for tilbagefaldsforebyggelse. Problemløsende Gruppeterapi, Terence T. Gorski Gruppelederens guide til udvikling og implementering af behandlingsplaner i gruppen. Problemløsende Gruppeterapi, Terence T. Gorski Gruppemedlemmets guide til at få mest muligt ud af gruppeterapi. De tolv trin - hvordan og hvorfor de virker, Terence T. Gorski En håndbog for rådgivere, terapeuter og mennesker under helbredelse. Kognitiv Restrukturering af Afhængighed, Terence T. Gorski En arbejdsbog i kognitiv restrukturering. Lær at håndtere trangen til kokain, Terence T. Gorski Misforståelser om tilbagefald, Terence T. Gorski Tilbagefaldets Faser og Advarselstegn, Terence T. Gorski & Merlene Miller Støttegrupper til forebyggelse af tilbagefald, Terence T. Gorski Du kan blandt andet købe boger på Forlaget Eftertankes hjemmeside

15 15 Kort om Terence T. Gorski Terence T. Gorski M.A.(master of arts), N.C.A.C. II (California Association of Criminalists), er grundlægger af og administrerende direktør for CENAPS Corporation - en konsulent- og uddannelsesvirksomhed, der har specialiseret sig i kemisk afhængighed, medafhængighed og tilbagefaldsforebyggelse. Derudover er han klinisk chef for The National Relapse Prevention Certification School og er nationalt certificeret misbrugskonsulent. Gorski er en anerkendt forfatter, foredragsholder, underviser og ledende specialist inden for områderne kemisk afhængighed og medafhængighed. Hans evner til at forklare komplekse helbredelsesprincipper på en både underholdende og letforståelig måde har gjort ham til en populær foredragsholder og hans brede opfattelse af, hvad helbredelse indebærer, har revolutioneret behandlingen af tilbagefald. Som formand for CENAPS Corporation i Spring Hill, Florida, har Gorski bidraget med forskning, undervisning og konsulentvirksomhed til utallige behandlingssteder verden over.

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD

HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD Navn, hjemsted, organisation Navn: Højløkke Behandlingscenter Fyn ApS. Højløkke blev etableret den 01.11.2000 som et I/S selskab. Fra 01.01.2005 omdannes Højløkke

Læs mere

Terence T. Gorski, 2011, 1982

Terence T. Gorski, 2011, 1982 Undgå tilbagefald efter indledende stabilisering Identificere og håndtere grundlæggende personlighedsog livsstilsproblemer, som giver unødvendig smerte i helbredelsesprocessen Få afholdenhed fra alkohol

Læs mere

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling antisociale Behandling af klienter med en antisocial personlighedsforstyrrelse? Jo, det kan nytte Det handler om at skabe en god og tryghedsgivende relation til den bange, usikre og sårbare side af personligheden.

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD

HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD HØJLØKKE BEHANDLINGSCENTER KVALITETSSTANDARD Navn, hjemsted, organisation Navn: Højløkke Behandlingscenter Højløkke Behandlingscenter blev etableret den 01.11.2009. Hjemsted: Vestervangsvej 6, Korning,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende Overblik over et Forsknings-Baseret System, Der Virker

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Udfordringer i kognitiv terapi

Udfordringer i kognitiv terapi Udfordringer i kognitiv terapi Judith S. Beck Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Forord af Aaron S. Beck Oversat af Ole Lindegård Henriksen Udfordringer i

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere