Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9"

Transkript

1 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER EN KORT BESKRIVELSE 4 Hvor begynder jeg? 5 Sammensatte kursusforløb 6 KURSUSBESKRIVELSER 7 Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) 7 Problemløsende gruppeterapi (PSGT) 7 Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) 9 Håndtering af benægtelse (DMC) 9 Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) 10 Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) 10 Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) 11 VORES UNDERVISERE 13 Anne-Grethe Lykke Jall (Nyeng) 13 Henrik Beck 13 Steffen Pedersen 13 CENAPS BOGUDGIVELSER PÅ DANSK 14 KORT OM TERENCE T. GORSKI 15

2 2 CENAPS Danmark kursus- og uddannelsescenter CENAPS Danmark er et kursus- og uddannelsescenter, som har eksisteret siden 2005 og er beliggende på Nørrebro i København. Vi samarbejder med kommuner og institutioner om planlægning af individuelle uddannelsesforløb til medarbejdere, der er målrettet arbejdspladsens specifikke behov. Vores grundlæggende filosofi for vores kurser er, at det du lærer i dag, skal kunne bruges i morgen. Der er stadig flere arbejdspladser, der benytter os som konsulenter i forbindelse med afgrænsede projekter. Mulighederne er mange, og I er altid velkomne til at bestille materiale på de enkelte kurser eller kontakte os og få uforpligtende rådgivning omkring kurser og udvikling af jeres virksomhed fra en af vores konsulenter. En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed. Modellen består af syv sammenhængende uddannelsesmoduler, som omfatter vurdering, planlægning og behandling. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser. Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsspecialist og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970 erne. CENAPS-modellen er fuldt forenelig med de faglige metoder, der anvendes i institutionerne i dag. Uddannelsen er udformet som manualbaseret træning og er et velegnet værktøj til fremme af en fælles referenceramme for et tværfagligt personale. Den samlede CENAPS-uddannelse lever op til rusmiddelforskningens minimumskrav om varighed for en efteruddannelse. Hvem kan deltage? CENAPS-kurserne henvender sig til socialrådgivere, misbrugskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle behandlere, der beskæftiger sig med alkohol- og stofmisbrugere. Som deltager i vores uddannelsesforløb skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling. Formålet med CENAPS-kurserne er at uddanne medarbejdere i nyeste viden, færdigheder og metoder, som er til rådighed og kan benyttes straks efter kursets afslutning. Kursusmodulerne er på tre til fem dages varighed, og uddannelsens opbygning gør det muligt at specialisere sig inden for særlige områder i behandlingen af afhængighed. I sin helhed indeholder CENAPS-modellen alle de elementer, der er nødvendige for at kunne give en individuel behandling af misbrugere baseret på en helhedsvurdering af den enkelte. Kurserne vil være en god blanding af instruktørindlæg, teori, øvelser, egne cases og indbyrdes erfaringsudveksling. Undervejs i kurset vil alle deltagere have mulighed for at modtage individuel coaching.

3 3 Certificering De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamensopgaver og blive certificeret specialist på de forskellige områder. Samlet udgør de syv moduler en komplet CENAPS-uddannelse. Supervision Du kan vælge at få supervision undervejs i forløbet. Supervisionen vil hjælpe dig til at integrere de nye faglige kundskaber således at du vil blive bedre til at agere i forhold til de nye teorier. Priser Dagspris.2150,- kr. 3-dages kursus ,- kr 5-dages kursus ,- kr. Certificering (pr. stk.) ,- kr. Supervision (pr. time).. 800,- kr. Kursuspriserne inkluderer forplejning, bøger og andet kursusmateriale.

4 4 De syv uddannelsesmoduler en kort beskrivelse CENAPS-modellens syv moduler imødegår hver især et generelt problem, der ofte også er det grundlæggende problem i behandlingen. Til sammen giver de forskellige moduler effektiv vejledning og retningslinier i forhold til størstedelen af de problemstillinger, som afhængige uden særligt komplicerende parallelforstyrrelser bringer op under behandlingen. Her er en kort beskrivelse over modulerne. Du kan læse mere om hvert enkelt kursus på side Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP Assessment & Treatment Planning), 3 dage Der indøves screening, stabilisering, vurdering og motivering af klienterne. Der gives generelle retningslinier for, hvordan man udarbejder fuldstændig vurdering og udvikler en kortfattet strategisk behandlingsplan.. Problemløsende gruppeterapi (PSGT Problem Solving Therapy Group), 3 dage Modulet omfatter en systematisk metode for gruppeterapi med redskaber til at stoppe benægtelse, overvinde modvilje mod behandling og motivere til deltagelse i behandling. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC Relapse Prevention Therapy), 3 dage Modulet indeholder en systematisk metode til identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som ellers ofte kan føre til tilbagefald i den tidlige helbredelsesfase. Metoden bygger på kognitive adfærdsbaserede behandlingsformer. Håndtering af benægtelse (DMC Denial Management Counseling), 3 dage Kurset er en gennemgang af kliniske færdigheder inden for rådgivning i håndtering af benægtelse. Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse i behandling. Håndtering af antisociale personligheds træk (MAPT Management of Antisocial Personality Traits), 3 dage Her læres at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk. Dette arbejde er særligt værdifuldt i forhold til mennesker, der har siddet meget i fængsel eller har haft særligt vanskelige opvækstvilkår. Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA Cognitive Restructuring From Addiction), 3 dage Kurset giver mulighed for at formidle øget kognitiv bevidsthed til klienten. Modulet indeholder redskaber til identifikation og håndtering af grundlæggende irrationelle tanker og følelser, der kan forårsage unødvendig smerte og problemer i helbredelsen. Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT Relapse Prevention Therapy), 5 dage Her læres at håndtere selvnedgørende personlighedstræk og dysfunktionel livsstil. Modulet indeholder en overordnet behandlingsplan til identifikation og forandring af tidlige advarselstegn på tilbagefald. Disse advarselstegn relaterer som oftest til personlighedstræk og livsstilsproblemer, der ligger bagom misbruget og vil ubearbejdet skabe højrisikosituationer trods ønsket om fortsat afholdenhed.

5 5 Hvor begynder jeg? Er du i tvivl om, hvor du skal starte, og ønsker du rådgivning, kan du kontakte CENAPS og få vejledning i hvilket kursus, der er det rigtige for dig. Uanset hvilken position, du er i, kan du finde et kursus, der matcher dine behov. Generelt kan vi dog give følgende råd: Har du allerede en relevant grunduddannelse og/eller lang tids arbejdsmæssig erfaring med misbrug, kan der frit vælges mellem kurserne. Har du derimod ingen relevant uddannelse og ingen eller kun lidt arbejdsmæssig erfaring med afhængige, anbefaler vi, at du begynder med følgende tre moduler: Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Når disse tre moduler er gennemført og er blevet praktiseret i dagligdagen, vil der opnås en langt bedre forståelse af de efterfølgende kurser. De følgende tre kurser kan tages i vilkårlig rækkefølge: Håndtering af benægtelse (DMC) Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Afslutningsvist anbefaler vi: Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT)

6 6 Sammensatte kursusforløb Vi tilbyder sammensatte kursusforløb, der udover undervisning, indeholder supervision og mellemliggende praktiske øvelser og certificering. Der kan vælges mellem forskellige pakkeløsninger: 1) Den nye medarbejder Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) I alt 12 undervisningsdage inkl. 6 timers supervision, og certificering Pris kr. 2) Den visiterende medarbejder Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Håndtering af benægtelse (DMC) I alt 12 undervisningsdage inkl. 6 timers supervision, og certificering Pris kr. 3) Den øvede terapeut Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Kognitiv Restrukturering af afhængighed (CRFA) Håndtering af benægtelse (DMC) Håndtering af antisociale personlighedstræk (CRFA) I alt 12 undervisningsdage, inkl. 8 timers supervision, og certificering Pris kr. 4) Den tilbagefaldsforebyggende grunduddannelse specialisering i tilbagefaldsterapi Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) I alt 14 undervisningsdage inkl. 10 timers supervision, og certificering Pris kr. Der er mulighed for selv at sammensætte de kurser der bedst matcher jeres behov. De sammensatte forløb er en sammenhængende uddannelse og supervision og certificering er en del af pakken.

7 7 Kursusbeskrivelser Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP) Vores 3 dages ATP kursus vil lære dig at På ATP kurset læres generelle retningslinier for, hvordan man foretager en samlet screening og vurdering, som bruges som udgangspunkt i udviklingen af en behandlingsplan for klienter med afhængighed og andre beslægtede personlighedsforstyrrelser. Det essentielle er her dels at kunne identificere afhængighed og dels de forskellige psykiske lidelser, som ofte er sameksisterende. Kurset giver et godt udgangspunkt i at kunne udarbejde en omfattende struktureret bio-psyko-social behandlingsplan, da du bliver i stand til effektivt at indsamle og strukturere den vigtige information, der skal bruges i screening og udredningsarbejdet af personer, som er på vej til at indse eller har indset, at de har problemer med afhængighedsskabende stoffer og beslægtede livsstilsrelaterede problemer. ATP resulterer i en prioriteret problemliste, der forbinder hvert identificeret problem med de aktuelle problemer, begyndelse og udvikling i misbruget og i den mentale helbredshistorie. Derefter udvikles en indledende behandlingsplan, der indeholder en personlig titel, en personlig problembeskrivelse, en målsætning og en handlingsplan. Efter at have fuldført kurset vil deltagerne være i besiddelse af de redskaber, som benyttes i de afklarende samtaler på misbrugscenteret, i motivationsgrupper, på behandlingsafdelinger i fængslet eller i dag- eller døgnbehandling. ATP arbejdet giver dig ligeledes de informationer, der skal bruges for at vurdere personens aktuelle behandlingsbehov og derved finde det behandlingstilbud, der matcher behovet. Kurset indeholder en række øvelser, som er essentielle i forhold til vurdering af behandlingsbehov: Kort analyse af årsagerne til behov for/ønske om hjælp Afhængighedstest Overordnet bestemmelse og kortlægning af misbrugstype- og historie Afdækning af opvækstbetingelser og forhold til nærmeste familie Kriminalitets-personlighedstest Psykiatrisk historie Mentale og følelsesmæssige tilstande Overblik og vurdering af behandlings-historie samt behov Tydeliggørelse af problemer og udviklingspunkter Udarbejdelse af en bio-psyko-social behandlingsplan Problemløsende gruppeterapi (PSGT) Dette kursus vil lære dig at praktisere problemløsende gruppeterapi (PSGT) efter Terence T. Gorskis metode. Selve metoden fokuserer på praktiske teknikker, mere end på teori. På kurset vil vi derfor gennemgå praktiske øvelser i metoden.

8 8 Det primære mål med problemløsende gruppeterapi er, at forandre måden gruppemedlemmerne tænker, føler, handler og relaterer til andre. Problemløsende betyder, at identificere og klarlægge et problem, finde og evaluere løsninger, få løsningerne til at fungere og evaluere resultatet. Denne problemløsende gruppemetode er brugbar for de fleste behandlingssteder fordi den: - er målrettet mod specifikke problemer - tydeliggøre og definere mål for behandlingen - involverer specifikke tidsbegrænsede redskaber Problemløsende gruppeterapi er en kollektiv problemløsning, baseret på personlig involvering. Det er en metode som ved hjælp af en fast struktur og konkrete teknikker, involverer klienterne i gruppedynamikken og samtidigt bevarer respekten for den enkelte. Metoden gør, at det er gruppen der arbejder, terapeuten vil derfor få bedre tid og overskud til at koncentrere sig om sin opgave som gruppeleder. Denne måde at køre gruppe på, giver dig mulighed for at blive målrettet og konkret i dit arbejde med klienterne i terapien. Du vil på kurset lære hvordan du på en enkel og overskuelig måde, kan få gang i gruppeprocessen og skabe en atmosfære der tillader gruppemedlemmerne at arbejde seriøst med deres problemstillinger. Ved brug af metoden får gruppemedlemmerne en høj grad af ansvarsfølelse over for løsningen af deres egne problemer. Det sker i samarbejde med gruppelederen, som systematisk guider dem igennem den problemløsende proces. Det er vores erfaring, at metoden skaber en respekt- og tillidsfuld atmosfære, ikke bare i grupperne men på hele behandlingsstedet. Det er derfor en god ide at så mange fra personalegruppen som muligt deltager i kurset. Klienter elsker denne model, fordi den er nem at lære, og den udstyrer dem med de strukturer og færdigheder, de har behov for. De ved hvad der ventes af dem; de lærer teknikker, som de kan bruge i alle aspekter af deres liv; og de oplever håndgribeligt fremskridt af problemerne som de har identificeret. Efter at have fuldført dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. Forklare principperne ved Problem Løsnings Terapi og hvordan disse principper kan bruges i Problemløsnings grupper 2. Forklare agenda for en standard gruppe og for gruppe ansvaret, regler, og disciplinære procedurer, der bruges i Problemløsnings Gruppe Terapi 3. At forstå opvarmnings og indledende procedurer, når man starter en Problemløsnings Gruppe Terapi Session, inklusive Forberedelse, Åbnings Procedure, Reaktioner på forrige Session, Tilbagemelding på Opgaver, og opstille en dagsorden. 4. Forstå og anvende Fire-Trins Gruppe Problem Præsentations Processen 5. Forstå og anvende en standard problemløsnings processen i gruppe sessioner. 6. Forstå hvordan man anvender problemløsnings gruppe processen til at udvikle nye kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder, efter at et problem er blevet identificeret og klarlagt.

9 9 7. Udvikle en gruppe behandlingsplan, der finder løsning på et identificeret problem på tværs af gruppe sessionerne, benyttende sig af en række relaterede sekvenser af gruppe præsentationer og hjemmeopgaver. 8. At udvikle en handleplan for anvendelse af Problemløsende gruppeterapimetoder på jeres nuværende behandlingsinstitution. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) Dette kursus er målrettet mod undervisning i avancerede færdigheder i identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som kan forårsage tilbagefald i tidlig helbredelse, før et egentligt helbredelsesprogram er implementeret. Undervisningen baserer sig på en standardiseret behandlingsplan, der bygger på velafprøvede terapeutiske metoder og kan fuldt integreres med afholdenhedsbaserede behandlingsformer og tolvtrinsprincipperne. Hvert trin i behandlingsplanen forklares, demonstreres og øves, enten i grupper eller under individuel terapi med mange muligheder for personlig diskussion og feedback. Efter at have fuldført dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1) At skrive en individualiseret behandlingsplan for tilbagefaldsforebyggende rådgivning. 2) At motivere klienter til at forpligte sig til en afholdenhedskontrakt. 3) At identificere de tanker, følelser, handlinger og relationsmønstre, som får klienter til at bruge alkohol eller stoffer for at få kontrol over en situation. 4) At udvikle en plan til at stoppe brugen af alkohol eller stoffer hurtigt, når det opstår. 5) At udvikle en handlingsplan, hvor RPC-metoder kan tilpasses deres personlige kliniske metode og den enkelte klients individuelle behov. Håndtering af benægtelse (DMC) Benægtelse er et alvorligt problem i behandlingen af afhængighed. Dette kursus præsenterer en oversigt over et omfattende klinisk system til håndtering af benægtelse samt til at skabe en indefra virkende motivation for behandling. Kurset berører bl.a.: 1) En terapeutisk kommunikationsstrategi for klienter med kraftig benægtelse og modstand mod behandling. Ved anvendelsen af denne strategi, vil terapeuten kunne se, når klienten begynder at benægte. Derved kan der skiftes fokus fra løsningen af det fremlagte problem til at fremvise benægtelsen og vise klienten, hvordan man håndterer den. 2) Strukturerede opgaver, der bruges som en del af en standardiseret behandlingsplan for benægtelse. 3) Et uddannelsesprogram om benægtelse, der kan undervises til personer med vanskeligheder med genkendelse og håndtering af benægtelse. Hvert trin i DMC-behandlingsplanen forklares, demonstreres og øves i grupper eller under individuelle rollespilssessions og diskuteres i mindre grupper. Kurset er intensivt og meget eksperimenterende. Kurset vil give en ny og bedre forståelse af benægtelsens dynamik og deltagerne vil opnå forbedrede færdigheder i, hvordan benægtelse håndteres, og hvordan man understøtter forpligtelse til og engagement i behandlingen.

10 10 Efter gennemførelse af dette seminar vil deltagerne være i stand til: 1. At forklare filosofien bag benægtelse og benægtelseshåndtering, som danner grundlag for Håndtering af benægtelse. 2. At forstå de generelle trin for DMC Interaktiv Proces, der er designet til at håndtere benægtelse i konfrontationssituationer med klienter. 3. At forklare, hvordan man håndterer de tolv mest almindeligt forekommende benægtelsesmønstre. 4. At implementere en behandlingsplan, der oplærer klienter i håndtering af benægtelse. Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT) I dette seminar lærer deltagerne avancerede kliniske teknikker til, hvordan man genkender og håndterer klienter med antisociale personlighedstræk. Der vil blive lagt særlig vægt på brugen af kognitive strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk oftest er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne, søge hjælp og foretage de personlighedsforandringer og ændringer i adfærd, som er påkrævet for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At forstå og beskrive antisocial(e) og psykopatisk(e) adfærd, personlighedstræk og personlighedsforstyrrelser. 2. At forstå og beskrive de basale dele af CENAPS model for antisocial adfærd. 3. At redegøre for sammenhængen mellem antisociale personlighedstræk, afhængighed og kriminel adfærd. 4. At håndtere antisociale personlighedstræk hos klienter ved brug af avancerede kognitive omstruktureringsmetoder. 5. At bruge kliniske metoder til effektivt at kommunikere med mennesker med antisocial adfærd. 6. At udvikle en aktiv plan for implementering af færdighederne på deltagernes behandlingssted. Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA) Kognitiv restrukturering er en af de bedst udforskede og mest effektive kognitive terapeutiske metoder. Den involverer en systematisk udnyttelse af et individs måde at tænke, føle, handle og forholde sig til andre på. Målet med kognitiv restrukturering er at hjælpe mennesker med at udvikle en større bevidsthed om deres tanker og adfærd, så de kan identificere og udfordre irrationel tankegang og lære at udvikle nye færdigheder i rationel tænkning og ansvarlig adfærd.

11 11 Dette kursus viser, hvordan kognitiv restrukturering kan bruges i behandlingen af afhængighed. Der præsenteres en grundlæggende klinisk metode til kognitiv restrukturering, som fokuserer på identifikation af tanker, følelser, trang, handlinger og reaktioner. Desuden arbejdes der med specifikke kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige teknikker for at vise, hvordan afhængighedspræget tankegang og adfærd identificeres og forandres. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At forklare hvordan afhængighedsprægede forestillinger, tanker og følelser automatisk aktiveres af referencer til alkohol/stoffer, og hvordan denne proces kan flyttes frem i bevidstheden, så den bliver håndterbar. 2. At forklare forskellen mellem afhængighedspræget følelseshåndtering og ædruelig, ansvarlig følelseshåndtering. 3. At forklare hvordan afhængighedspræget adfærd skaber sociale reaktioner, som fører til afhængighedspræget eller medafhængige forhold, og hvordan ædruelig og ansvarlig adfærd kan bruges til at skabe sunde forhold under helbredelsen. 4. At forhindre tilbagefald ved hjælp af kognitiv restrukturering for afhængighed. Ved at lære de fem færdigheder, som er centrale i helbredelse fra afhængighed, lærer deltageren at identificere, håndtere og forandre afhængighedsprægede tanker, følelser og adfærd, der kan være årsag til tilbagefald. Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) Dette 5-dages kursus lærer deltagerne om de mest almindelige advarselstegn, som varsler tilbagefald i den sene helbredelse og hvordan disse advarselstegn er relateret til personligheds- og livsstilsmønstre. Der præsenteres en indgående analyse af personlighedsstruktur, som beskriver den vanemæssige sammenhæng mellem erkendelse, tanker, følelser, trang, handling og sociale relationer. Derefter præsenteres en standardardiseret behandlingsplan, som viser, hvordan vi identificerer mønstre på tilbagefald og lærer håndtering af advarselstegn på alle planer. Tilbagefaldsforebyggende terapi er en psykoterapeutisk proces, der lærer klienten at identificere og håndtere de personligheds- og livsstilsproblemer, der forøger risikoen for tilbagefald i den sene helbredelse. Tilbagefald på dette tidspunkt skyldes ofte selvnedgørende personlighedsproblemer og dysfunktionelle livsstilsproblemer, der forårsager unødvendig smerte og problemer. I et forsøg på at løse problemerne og håndtere smerten fortsætter mange med at udsætte sig selv for højrisikosituationer, der aktiverer trangen. Kursus skal ruste deltagerne til at hjælpe klienter med at undgå tilbagefald i sen helbredelse, efter at den indledende stabilisering er opnået, ved at håndtere de problemer, som gør helbredelsen så ubehagelig for dem, at brugen af alkohol og stoffer virker som et positivt valg. Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne være i stand til: 1. At redegøre for forholdet mellem personlighed og tilbagefald.

12 12 2. At lære klienterne at identificere de primære personligheds- og livsstilsproblemer, som skaber smerter og problemer under helbredelsen ved at se på vigtige begivenheder i deres livshistorie og forholdet mellem disse begivenheder og misbruget. 3. At lære klienterne at vurdere deres tidligere helbredelses- og tilbagefaldsepisoder for at finde ud af, hvordan disse problemer blev håndteret på en måde som ledte til alkohol- eller stofmisbrug. 4. At hjælpe klienter med at forstå den sædvanlige rækkefølge af begivenheder, som fører fra stabil helbredelse til tilbagefald ved at vurdere og diskutere en liste af almindelige advarselstegn. 5. At hjælpe klienter til at håndtere advarselstegn på en ny og mere effektiv måde. 6. At udvikle en plan over helbredelsesaktiviteter, som kan understøtte den igangværende identifikation og håndtering af de personligheds- og livsstilsproblemer, der kan føre til tilbagefald.

13 13 Vores undervisere Anne-Grethe Lykke Jall (Nyeng) Anne-Grethe er uddannet psykoterapeut og leder og stifter af Vejviser Fonden og Forlaget Eftertanke. Anne-Grethe startede i 1994 behandlingscentret Kongens Ø på Møn og blev derefter medstifter af det første dagbehandlingstilbud for stofmisbrugere i Danmark, Vejviseren i København. I de senere år har Anne-Grethe superviseret og undervist mange personalegrupper i netop CENAPS-modellen. Anne-Grethe er certificeret Danish Addiction Counselor og Advanced Certified Relapse Prevention Specialist (ARPS). Hun er godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski og underviser i kurserne Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC), Tilbagefaldsforebyggende terapi (RPT) og Kognitiv restrukturering af afhængighed (CRFA).. Henrik Beck Henrik Beck er stifter og leder af behandlingscenteret Crimestop.dk i Taastrup. Henrik har arbejdet med behandling af kemisk afhængige siden 1999 og er Certified CENAPS Treatment Specialist og Danish Addiction Counselor (CDAC). Henrik er desuden under uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut. Henrik er godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski og underviser i kurserne Vurdering og behandlingsplanlægning (ATP), Håndtering af benægtelse (DMC) og Håndtering af antisociale personlighedstræk (MAPT). Steffen Pedersen Steffen er medstifter og daglig leder af CENAPS Danmark. Steffen har arbejdet med misbrugere siden 1994 på bl.a. Kongens Ø og Vejviseren. Steffen er uddannet Danish Addiction Counselor, løsningsfokuseret terapeut samt Advanced Rational Emotional Behavior Therapy (REBT). Han er uddannet i CENAPS-modellen og godkendt CENAPS-instruktør af Terence T. Gorski. Hos CENAPS Danmark underviser han i Problemløsende gruppeterapi (PSGT).

14 14 CENAPS bogudgivelser på dansk Lær at leve igen, Merlene Miller, Terence T. Gorski & David K. Miller En vejledning til helbredelse for kemisk afhængighed. Hvordan man forbliver ædru, Terence T. Gorski & Merlene Miller En vejledning i forebyggelse af tilbagefald. Stadier i Helbredelsen, Terence T. Gorski En handlingsplan for forebyggelse af tilbagefald. Benægtelse, Terence T. Gorski En vejledning for professionelle i håndtering af benægtelse. Benægtelse, Terence T. Gorski & Stephen F. Grinstead En arbejdsbog i håndtering af benægtelse. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning, Terence T. Gorski & Arthur B. Trudy Praktiske øvelser i håndtering af højrisikosituationer. Tilbagefaldsforebyggende Terapi, Terence T. Gorski Arbejdsbog i håndtering af centrale personligheds- og livsstilsproblemer. Sænk risikoen, Merlene Miller & Terence T. Gorski En gør-det-selv plan for tilbagefaldsforebyggelse. Problemløsende Gruppeterapi, Terence T. Gorski Gruppelederens guide til udvikling og implementering af behandlingsplaner i gruppen. Problemløsende Gruppeterapi, Terence T. Gorski Gruppemedlemmets guide til at få mest muligt ud af gruppeterapi. De tolv trin - hvordan og hvorfor de virker, Terence T. Gorski En håndbog for rådgivere, terapeuter og mennesker under helbredelse. Kognitiv Restrukturering af Afhængighed, Terence T. Gorski En arbejdsbog i kognitiv restrukturering. Lær at håndtere trangen til kokain, Terence T. Gorski Misforståelser om tilbagefald, Terence T. Gorski Tilbagefaldets Faser og Advarselstegn, Terence T. Gorski & Merlene Miller Støttegrupper til forebyggelse af tilbagefald, Terence T. Gorski Du kan blandt andet købe boger på Forlaget Eftertankes hjemmeside

15 15 Kort om Terence T. Gorski Terence T. Gorski M.A.(master of arts), N.C.A.C. II (California Association of Criminalists), er grundlægger af og administrerende direktør for CENAPS Corporation - en konsulent- og uddannelsesvirksomhed, der har specialiseret sig i kemisk afhængighed, medafhængighed og tilbagefaldsforebyggelse. Derudover er han klinisk chef for The National Relapse Prevention Certification School og er nationalt certificeret misbrugskonsulent. Gorski er en anerkendt forfatter, foredragsholder, underviser og ledende specialist inden for områderne kemisk afhængighed og medafhængighed. Hans evner til at forklare komplekse helbredelsesprincipper på en både underholdende og letforståelig måde har gjort ham til en populær foredragsholder og hans brede opfattelse af, hvad helbredelse indebærer, har revolutioneret behandlingen af tilbagefald. Som formand for CENAPS Corporation i Spring Hill, Florida, har Gorski bidraget med forskning, undervisning og konsulentvirksomhed til utallige behandlingssteder verden over.

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere