Navision Stat 5.3 Servicepack

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.3 Servicepack"

Transkript

1 Side 1 af 56 Navision Stat 5.3 Servicepack ØSY/ØS/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Servicepack NS 5.3 frigives med udgangspunkt i potentielle krav til udvidet systemunderstøttelse afledt af Økonomistyringsprojektet. I den forbindelse inkluderes nye ønsker til ny funktionalitet og generelle forbedringer, opsamlet siden sidste release. NS 5.3 inkluderer blandt andet følgende nyheder: Mulighed for automatisk indeksregulering af varepriser på abonnementskort Mulighed for masseaccept af DDI bestillinger fra ØSC kunden Trimmet layout på alle DDI rapporter Ny beregningsfunktion til håndtering af irregulær moms ved accept af købsbilag Mulighed for schedulleret åbning af alle indbakkerne til modtagelse af elektroniske handelsdokumenter og Nemkonto retursvar Bedre udligning ift. RejsUd ID Hurtigere bogføringer Bedre rapporteringsmuligheder til kontrol af indlæsninger via den generiske integrationssnitflade (GIS) Opgradering af PBS-integration til version CM 1.11 Opgradering af Betalingsformidling til version PM 2.10 Generel udvidelse af sagsfunktionaliteten for at tilgodese institutioner, der tidligere har anvendt ARS, samt nye Navision Stat institutioner i universitetssektoren. Frigivelse 10. januar 2012.

2 Installationsfrist For institutioner i ØSC et koordineres opgraderingen hos KMD og SIT med de igangværende ressortændringer. Øvrige institutioner (både statslige og selvejende) skal være opgraderet senest 30. juni Side 2 af 56 Forudsætninger for indlæsning NS skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data via GIS en under Navision Stat databasens opgradering! Teknik Servicepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen 2. Ny Navision klient programudvidelse 3. Nyt NS Transportlag 4. Ny NS/ØDUP invoker 5. Ny rettighedsfiler 6. Nye datafiler 7. Nye hjælpefiler

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 56 Overblik... 1 Introduktion... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Målgruppe... 6 Hvorfor er det vigtigt?... 6 Seneste ændring... 6 Installationsvejledning... 7 Introduktion... 7 Komponent og filoversigt... 8 Installation Trin for Trin... 9 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab... 9 Forberedelse af Navision Stat databasen... 9 Indlæsning via VMS... 9 Opdatering af Navision klienterne Re-installation af NS Transportlag Re-installation af NS/ØDUP invoker Håndtering af ØS LDV ifm. opgradering til NS Specielt om ændrede brugerrettigheder Beskrivelse af ny funktionalitet Anlæg IN01558 Spærret for anskaffelse skal afmærkes efter bogføring Administration / Brugeradministration IN01610 Rettelser til Brugerkontrolfunktionaliteten Administration / IT administration IN01563 Rapport overvågning Digital indrapportering til ØSC et, DDI IN01521 Gennemgang af layout i alle DDI rapporter IN01531 Kontrol af bestillingsdimensioner IN01546 Feltet Navn 2 på en debitorbestilling IN01549 Alias- og sagshåndtering på DDI bestillinger IN01604 Feltet Kontonr. udvides i posteringsbestillingsrapporten IN01614 Ændring i DDI workflowet IN01615 Mulighed for masseaccept i DDI Elektronisk fakturering IN01495 Forudbetalingslinjer fejler ved afsendelse i OIOUBL IN01497 Accept af E- bilag med irregulær momssats IN01551 Søgning af Kreditor Ebilagspartner IN01579 Scheduleret åbning af indbakkerne IN01595 Nye OIOUBL2.0 stylesheets til visning IN01596 Mere sigende navngivning af felter på udgående E-bilag IN01598 Mere informativ accept af E-bilag uden matchende ordre... 20

4 IN01601 Spærring af felter i Indgående købsdokumenter kladde IN01603 Etablering af udskrift af E-bilag ved bogføring IN01633 Nye schematronfiler IN01648 Implementering af RASP IN01653 Dokumenttype opsætning Finans IN01476 Dimensionsfordeling fastholder ikke global dimension IN01511 Filtrering på de globale dimensioner i Aliaskonteringstabellen IN01542 Ryd og erstat budget tømmer ikke Analysebudgettabellen IN01547 Anvendelse af samme bilagsnr. på tværs af datoer IN01567 Rentefordelingsrapport skal udbygges IN01578 Rettelse af filtreringsfejl på Rapporten Bank - Kontokort IN01580 Tværgående afstemningsrapport IN01582 Udvidelse af Momsangivelse IN01590 Fejl i bilagsnr. opdatering ved overførsel af udgiftsfordeling IN01594 Filtreringsmuligheder på dimensionsværdier i Analysen IN01599 Re - etablering af rapporten Finans- kontokort IN01600 Ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto IN01640 Rapporten Afsl. beholdningsafstem. udvides med RejsUd ID IN01650 RejsUd ID fejludligner i visse tilfælde IN01675 Feltet fjernet på Alias opsætningstabellen IN01678 Fejlrettelse af IN IN01692 Budgetrapporten vises fejlagtigt i portræt format Generelt IN01526 Fejl i masterskabeloner afledt af sammensatte nøgler IN01568 Forbedret performance i bogføring Generisk integrationssnitflade, GIS IN01368 Spærring for redigering slog ikke 100 % igennem IN01489 GIS Datastrømsoversigt IN01502 Feltværdien medtages ikke i returdata ved brug af nummerserie IN01534 Tabel- og feltvalidering pr. datastrøm og forsinket Oprettelse IN01537 Fjernelse af tusindetalsseparator på AfsenderID fra regneark IN01538 Der fås fejl ved indlæsning med filterreferencer fra Excel IN01554 Rettelse af fejl ved GIS indlæsning til kladder med blanke linjer IN01562 Ændring af rapport 'Modtagne batches' for bedre visning IN01576 Fejl ved leverancebogføring af en GIS - salgsordre IN01581 Bedre fejlsøgning via GIS batch Log og Batch status rapport IN01583 Indlæsning af eksportdatastrømsopsætning fejler IN01619 GIS-enabling af tabel 232 Finanskladdenavn IN01622 Spærring for redigering i fagsystemkoden på en datastrøm IN01635 Ændring i ændringslogopsætning ved GIS-aktivering Køb IN01492 Fejl i Kørslen Slet fakturerede købsordre IN01504 Fejl i dimensionskontrol ved udligningsannullering IN01651 Kørslen "Flyt Dispositionsposter" dannede inkonsistente posteringer Side 4 af 56

5 Køb PM/NKS IN00919 Delvis Opgradering til PM version IN01513 Konsekvensrettelse af Vendor IBAN til 35 tegn IN01553 Korrekt opdatering af NKS status IN01608 Udvidet check ved konto-til-konto betalinger IN01618 Behandlingen af indgående NKS retursvar hænger IN01679 NS integrationen til Nemkonto ændres Personale IN01577 Fratrædelsesdato skal sættes på Lønnummerkortet IN01605 Håndtering af indlæsning af mange løngenerationer Salg & Marketing IN01475 Nye ØSC Rentenota rapporter IN01560 E-Bilag Status ændres ikke ved annullering af E-salgskreditnota IN01586 Diverse rettelser til udvalgte ØSC handelsrapporter IN01589 Debitorkontoudtog udvides med bank reg. nr IN01591 Debitoroversigten udvides med kolonnen 'Spærret' IN01602 Selvejerrapporten Salgskreditnota renses for bankoplysninger IN01609 Ændring af genvejstaster under Bogførte fakturaer IN01623 Ny salgsfaktura med SWIFT/IBAN og FI-info IN01661 Udskrift af rykkere med faktura fejler Salg & Marketing Abonnement IN01499 Kørsel til index regulering af varepriser på abonnementskortet IN01527 Abonnement version II IN01559 Rapporten Abonnementskontrol er udvidet Salg & Marketing PBS integration IN01506 Opgradering til CM (PBS) version IN01555 Flere muligheder for opdatering af bogf.dato i Opkr. kladden IN01627 Kontrolrapport til Opkrævningskladden udvides Sager og Ressourcer IN01477 Flere sagsoplysningsfelter IN01478 Fleksibel overførelse af sagsopgaver til alias IN01479 Bedre visning af nøgletal i sagsopgavetabellen IN01505 Fejlrettelse af debitorfordeling med dimensioner IN01530 Overførsel af dimensioner fra sag til sagsopgave IN01541 Kørslen Korrektion af sags- og ressourcepriser (forbrug) IN01540, IN01543 og IN01597 Kørslen 'Kopier Sagsbudget' IN01566 Fejl i debitor på salgsfaktura IN01572 Sagsopgavenr. tilføjes i bogført købsfaktura IN01573 Indlæsning af ressourcelinjerne via Excel til Sagsbudgetkladden IN01574 Mulighed for redigering af bilagsnr. i sagsbudgetkladden IN01587 Kostpris sættes lig Salgspris IN01607 Funktionaliteten Overflyt til planlægningslinjer IN01617 Valutakode på sag og debitor IN01630 Indlæsning fra Excel til sagsbudget OES web reg tool IN01628 Tilføjelse af UTS - dokumenter Side 5 af 56

6 NS/ØDUP invokeren IN01444 Eksporten af finansposter til SKS danner for store filer IN01636 Eksport af lokale dimensioner virker ikke på lokale miljøer Bilag A Opdaterede vejledninger Bilag B Tilladte kompileringsfejl Bilag C NS 5.3 Objektliste Bilag D Indlejret konvertering Side 6 af 56 Målgruppe SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfo gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: 14. december 2011 (pilotudgave) Seneste ændring: 22. februar 2012

7 Side 7 af 56 Installationsvejledning Introduktion Opgradering fra Navision Stat til Navision Stat 5.3 afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat , men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab Indlæsning af objekter, herunder nødvendig datakonvertering samt indlæsning af datafiler på Navision Stat databasen 1 Disponent og Bogholder Kræver indsigt i data Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Opdatering af Navision klienten, klienterne Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Re - installation af NS Transportlag 28 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. ØS-LDV håndtering 30 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat , og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Forberedelse af data pr. NS og INDFAK regnskab 1 MODST Disponent (kunde) og bogholder (ØSC). Indlæsning af objekter, herunder nødvendig datakonvertering samt indlæsning af datafiler på 2-25 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering og datakonvertering. Navision Stat databasen Opdatering af klienten, klienterne MODST KMD og SIT står for opdateringen. Re - installation af NS Transportlag 28 MODST KMD og SIT står for opdateringen. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29 MODST KMD og SIT står for opdateringen. ØS-LDV håndtering 30 MODST KMD og SIT står for opdateringen.

8 Komponent og filoversigt Side 8 af 56 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra 53 for en komplet opgradering fra Navision Stat til Navision Stat 5.3 Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS53_STAT_ zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. Før-konvertering Objektrettelser (inklusiv efterkonvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætningsfil Profilopsætning XMLbro opsætning Momsangivelsesopsætning Betalingsmetode opsætning 53.kon.fob 53.fob 53.INF 53.TXT Rettigheder_stat_53_ txt XMLPROFILER_NS53_ txt XMLBRO_NS53_ txt Momsangivelse_53_ txt NKS1.26.xml NS53_SELVEJE_ zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Før-konvertering Objektrettelser (inklusiv efterkonvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætningsfil Profilopsætning XMLbro opsætning Momsangivelsesopsætning Betalingsmetode opsætning 53.kon.fob 53.fob 53.INF 53.TXT Rettigheder_selveje_53_ txt. XMLPROFILER_NS53_ txt XMLBRO_NS53_ txt Momsangivelse_53_ txt NKS1.26.xml N/A GIS valideringsopsætning GIS_Valideringsopsætning_ txt N/A Opkrævningsmetodeopsætning Collection_Management_SetupNS_ txt STAT_Help.zip Statslige hjælpefiler addin_a.chm addin_a.hh PM_Help.zip Hjælpefiler til Payment Management pm_a.chm pm_m.chm pm_a.hh pm_m.hh CM_Help.zip Hjælpefiler til Collection Management ccm_a.chm ccm_a.hh CBICindk.zip Programudvidelse til Payment Management CBICindk.dll TransportlagSetup_ Installationspakke til NS Transportlag TransportlagSetup_ msi zip Oedup_NS_5_Communication zip Installationspakke til NS/ØDUP Invoker Oedup_NS_5_Communication msi Oedup_NS_5_AdmSetup zip Installationspakke til administrationsværktøj til NS/ØDUP Invoker Oedup_NS_5_AdmSetup msi.

9 Installation Trin for Trin Side 9 af 56 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab 1. Sørg for at de sidste kritiske bilag i INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem er godkendte og overført til Navision Stat. Luk herefter for yderligere godkendelser/overførelser fra indkøbssystemet til Navision Stat Forberedelse af Navision Stat databasen 2. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 3. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 4. Download og unzip filen NS53_STAT_ zip, eller NS53_SELVEJE_ zip, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 5. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 6. Det checkes at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen i Bilag B. Indlæsning via VMS 1 7. Åbn Navision Stat og vælg Administration/ IT-administration/ Versionsstyring (VMS)/ VMS Objektpakke. 8. Opret henvisning til en pakke via F3 - åben filen 53.fob. Der klikkes OK til meddelelsen: Der er konflikt mellem de objekter der skal indlæses og 1 Se også den nye brugervejledning til VMS udarbejdet ifm. NS

10 de objekter der er i databasen. Konflikterne skal løses før indlæsning kan fortsættes. Side 10 af Vælg faneblad Status. Udfør Nye hjælpefiler indlæst Vælg faneblad Status. Udfør Opr. Objektliste udskrevet og udskriv listen. 11. Udfør Objektkonflikter løst og svar JA til meddelelsen: Et eller flere objekter er i konflikt med allerede installerede objekter. Disse konflikter skal løses evt. med hjælp fra forhandler. Er konflikterne løst, således at en alternativ objektfil kan indlæses?. 12. Indlæs objektfilen 53.kon.fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 53.kon.fob og klik OK for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK. 13. Udfør Datakonverteret (part 1) 3. Svar Ja til at KON.FOB fil er indlæst. 14. Indlæs objektfilen 53.fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 53.fob og klik OK for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK. 15. Udfør Objektpakke indlæst. Svar Ja til, at alternativ objektfil er indlæst. 16. Udfør Datakonverteret (part 2) 4. Vent på at Navision Stat kvitterer for afsluttet konvertering. 17. Åben Objekt Designeren, vælg Table. Find tabel ID ,Temp User Control - Units, og slet tabellen via F4. Bekræft sletningen. 18. Udfør Ny Objektliste udskrevet og udskriv listen. 2 Hjælpefilerne indlæses senere jvf. installationsvejledningen. 3 Se bilag D for en beskrivelse af før-konverteringen. 4 Se bilag D for en beskrivelse af efter-konverteringen.

11 Side 11 af Udfør Datafiler importeret. Klik: Ja, Ja, Opdater, Ja, OK og OK efterhånden som du bliver bedt om det. Hvis du har flere regnskaber på databasen, skal du skifte regnskabet og gentage punktet for hvert regnskab. Du kan se en oversigt over automatisk indlæste filer og deres status på Pakke/ Datafiler 5. For Navision Stat regnskaber med INDFAK integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS TS Integration/Dokumenttyper. 20. Indlæs filen GIS_Valideringsopsætning_ txt via Økonomistyring/Opsætning/Generel integration/ NS Lokal Integration/ Periodiske aktiviteter/ Ind-/udlæs valideringsopsætning, på alle regnskaber hvor der er opsat GIS integrationer. 21. Indlæs filen Collection_Management_SetupNS_ txt via Økonomistyring/Tilgodehavender/Periodiske aktiviteter/opkrævning/importer Opsætning, på alle regnskaber, hvor der er opsat integration til PBS Udfør Kvitteringsfil udlæst 5 I visse tilfælde kan tidligere indlæsninger forstyrre den automatiserede indlæsning. I så fald kan dette løses via en sletning af zup filen. For KMD Citrix brugere slettes zup-filen ved, at klikke på mappen, Tools, og Slet zup fil. For øvrige installationer søges på filen *zup*, hvorefter den slettes via almindelig fil sletning. Bemærk i øvrigt at indlæsningen af NKS filen fejler for regnskaber opsat uden NKS integration. I dette tilfælde vælges der blot Sprunget over, hvorefter der kan fortsættes til næste skridt. 6 Bemærk at fil indlæsningen vil fejle, hvis integrationen ikke er opsat på et specifikt regnskab, mens at indlæsningspunktet ikke er synligt, hvis licensen ikke er CM opdateret pga. manglende PBS anvendelse på tværs af databasen.

12 Side 12 af Udfør Kvitteringsfil sendt til ØS Luk og genåbn regnskabet Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. Opdatering af Navision klienterne Afsnittet beskriver de Navision klient relaterede ændringer, som enten skal foretages en gang pr. Navision Stat klient lokalt, eller, hvis der er tale om et Citrix miljø en gang for alle på den Navision klient, der er installeret på Citrix serveren. 26. Opdatering af bankintegrationskomponenten. Installation foretages udelukkende på de PC'ere, hvorfra der udveksles betalingsdata og retursvar mellem Navision Stat og Nemkonto og/eller Danske Bank. a. Download (Gem destination som ) og unzip CBICindk.zip filen. b. Kopier filen CBICindk.dll til mappen, hvor Navision klienten er installeret - i dette tilfælde: C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client c. Åbn Navision klienten og vælg Funktioner\ Custom Controls d. Vælg Kontrolel og Søg 7 Kvitteringsfilen sendes til Moderniseringsstyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde skal kvitteringsfilen overføres til en PC med Outlook, hvorfra den skal fremsendes som vedhæftet mail til 8 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.

13 e. Søg i klient mappen - i dette tilfælde C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client. Skift Filtype til All Files (*.*), markér CBICindk.dll og klik på Åbn f. Klik på OK og programudvidelsesfilen CBICindk.dll er nu registreret på PC en. Afslut Navision. g. Kontroller at du har indlæst den korrekte version. Åbn Navision\ Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Opsætning og vælg Funktion/Version. Kontroller at værdien af Kommunikationsmodul er DK2.10. Side 13 af Indlæsning af opdaterede hjælpetekster a. Download og udpak STAT_Help.zip. b. Kopier filerne addin_a.chm og adin_a.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en opdatering af skærmhjælp til ændret ren statslig funktionalitet på Navision Stat 5.2. c. Download og udpak CM_Help.zip. d. Kopier filerne ccm_a.chm og ccm_a.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en indlæsning af skærmhjælp til Collection Management, PBS (CM). e. Download og udpak PM_Help.zip. f. Kopier filerne pm_a.chm, pm_m.chm, pm_a.hh og pm_m.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en indlæsning af skærmhjælp til Payment management (PM). Re-installation af NS Transportlag 28. For en beskrivelse af re-installation af NS Transportlag henvises til NS Transportlag 5.3 Installationsvejledning.docx. Bemærk at NS Transportlaget til NS 5.3 IKKE er bagudkompatibelt med NS , med mindre de nyeste NS5.3 XMLPROFIL og XMLBRO opsætningsfiler indlæses for alle regnskaber, for alle databaser, relateret til NS transportlaget. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29. For en beskrivelse af re-installation af NS/ØDUP invoker henvises til NS/ØDUP 5.3 Installationsvejledning.docx. Bemærk at NS/ØDUP invokeren til NS 5.3 er bagudkompatibel med NS , og at det er muligt at anvende det tilhørende administrationsværktøj udarbejdet til NS 5.2.

14 Håndtering af ØS LDV ifm. opgradering til NS 5.3 Side 14 af For institutioner, der anvender ØS-LDV bemærkes følgende: ØS LDV henter data fra Navision Stat og er derfor afhængig af, hvilken version af Navision Stat, der benyttes. ØS LDV er bygget til at kunne hente data fra Navision Stat 3.60 til 5.2 og altså ikke Navision Stat 5.3. ØS LDV er bygget til at kunne hente data fra Navision Stat 3.60 til 5.3. I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS 5.2.x til NS 5.3 skal der tages stilling til nedenstående. A. Hvis Navision Stat opgraderes fra 5.2.x til 5.3 og det er allerede er opsat en ØS LDV 2.2.0, vil den natlige opdatering fortsætte uændret efter Navision Stat opgraderingen. Men hvis der efterfølgende skal foretages ændringer i ØS LDV, skal version anvendes. Med ændringer forstås: Brugerrettighedsændringer Nye rapporter Nye Kuber B. Ved opsætning af et nyt ØS LDV på en Navision Stat 5.3 database, skal der installeres ØS LDV Klik på 2_2_1 for yderligere information om ØS LDV Specielt om ændrede brugerrettigheder Fra og med Navision Stat 5.3 fjernes rettighederne til sagsmodulet fra rollen NS_OESC_UDV_EJKONFL og opsplittes i to ny roller NS_SAG_KONTERING og NS_SAG_STAMDATA. Dette er for at imødekomme visse institutioners behov for, at have medarbejdere, der kan oprette sagskonteringsgrundlag og sagsbudgetlinjer, men ikke samtidig rette i sagsstamdata. For de institutioner, hvor dette ikke er nødvendigt, og brugerne fortsat skal kunne anvende alle funktioner i sagsmodulet, skal brugerne fremover have begge de nye sagsroller samt rollen NS_OESC_UDV_EJKONFL. Yderligere informationer om de nye sagsroller, findes i vejledningen til Brugeradministration til Navision Stat 5.3.

15 Beskrivelse af ny funktionalitet Side 15 af 56 Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 5.2 og Navision Stat 5.3 Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Anlæg Afsnittet beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der udgør den klassiske anlægsfunktionalitet. Anlægsfunktionalitet der anvendes ifm. DDI bestillinger er beskrevet i afsnittet Digital indrapportering til ØSC et, DDI. IN01558 Spærret for anskaffelse skal afmærkes efter bogføring Afledt af krav IN01439 Bedre kontrol med tilkøb til anlæg blev der strammet op på anskaffelsesproceduren, så anskaffelse over flere linjer ikke kunne lade sig gøre. Dette var korrekt i forhold til kontering på bagvedliggende finanskonti/dimensioner, men for restriktivt i forhold til gængs bogføring. Med dette krav bliver afmærkning i felt Spærret for anskaffelse på anlægskortet først sat, når hele bogføringen af kladden/bilaget er gennemført. Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN01610 Rettelser til Brugerkontrolfunktionaliteten Der er foretaget rettelser i synkroniseringen af Navision brugere til brugerkontrollisterne, således at brugernes fulde navne ikke fjernes fra brugerkontrolopsætningen. Samtidig sikres det, at samme bruger ikke kan optræde 2 gange i brugerkontrolopsætningen med både små og store bogstaver. Dette letter arbejdet med brugerkontrolopsætningen. Desuden er det nu muligt, at kopiere bemærkninger fra en brugerkontrolliste fra et regnskab til de øvrige regnskaber. Derved skal man ikke længere åbne alle regnskaber og manuelt kopiere en bemærkning for hver bruger. Sti: Administration/ Brugeradministration/ Brugerkontrol. Administration / IT administration Afsnittet herunder beskriver de ændringer der er foretaget på den del af Navision Stat, der primært er rettet i mod IT - administration, som brugertidsforbrug, rapportvalg, logning, diverse opsætninger etc.

16 IN01563 Rapport overvågning For en mere målrettet indsats af rapportudvikling i Navision Stat, frigives der med NS 5.3 funktionalitet, der automatisk logger, hver gang en rapport vises og udskrives. Denne logning og optælling af rapportudskrifter, vil fremadrettet blive brugt til at optimere de mest anvendte rapporter, og give inspiration til hvilke typer af rapporter, der finder størst anvendelse. Forventningen er således, at Moderniseringsstyrelsen på denne måde bedre kan imødekomme de relevante rapportbehov i Navision Stat. Sti: Administration/It-administration/Brugere/Rapportforbrug Side 16 af 56 Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder til at indberette data til ØSC et for viderehandling. IN01521 Gennemgang af layout i alle DDI rapporter Alle DDI Bestillingsrapporter er gennemgået og tilpasset så layoutet vises ens. Derudover er der sket følgende ændringer: På Bestillingskortet under Udskriv bestilling er fanen Bestillingsbilag fjernet, så det ikke længere er muligt at filtrere på bestillingstabellen. Salgsfaktura- og kreditnotabestillinger er ændret, så teksten fra linjetotalen står med korrekte valuta. Rapporten Proforma faktura og Proforma kreditnota, er blevet ændret, så CVR nr. fremover hentes fra Virksomhedsoplysningerne. Stier: Bestillingsrapporter: Indrapportering til ØSC/Rapporter/Bestillingsrapporter. Rapporten Udskriv Bestilling: Bestillingskortet/Institution eller ØSC/ Udskriv Bestilling. Proformafaktura og kreditnota: Bestillingskort/ Salgsfakt./Udskriv proformafaktura eller udskriv proformakreditnota. IN01531 Kontrol af bestillingsdimensioner Kontrollen af de konteringsdimensioner, der er anvendt på en bestilling, er blevet udvidet. Kontrollen omfatter nu også værdibogføringen opsat på selve dimensionen, og værdibogføringen opsat på en salgsfaktura- eller salgskreditnotabestilling. Herved sikres en mere præcis kontrol af dimensionerne, der minimerer antallet af arbejdsprocesser, hvor ØSC et skal afvise bestillinger, i forbindelse med forkert anvendte dimensioner. IN01546 Feltet Navn 2 på en debitorbestilling Ved ændring af fx en adresse eller lignende på en debitor, slog en ændringen i Navn 2 ikke tidligere igennem, efter bestillingen af stamdata var afsluttet. Dette er nu rettet. Sti: Indrapportering til ØSC/ Rediger data

17 IN01549 Alias- og sagshåndtering på DDI bestillinger Tidligere var det ikke muligt at bevare Aliaskoden på konteringslinjen efter validering af feltet, og dermed bevare historikken på DDI bestillinger. Dette er muligt. Side 17 af 56 Derudover er der tilføjet 2 nye felter på posteringsbestillingen: Sagsnr. og Sagsopgavenr. De 2 nye felter vises i rapporterne: Posteringsbestilling og Posteringsbestilling - finansposter, såfremt der på indstillingsfanen i feltet Oplysninger til udskrift vælges 4 dimensioner + sagsoplysninger. IN01604 Feltet Kontonr. udvides i posteringsbestillingsrapporten I rapporten Posteringsbestilling, kunne man tidligere ikke se mere end 6-7 tegn i kontonummerfeltet. Dette er nu rettet så man kan se mindst 10 karakterer. Dette eliminerer processen med at skulle udlæse til html for at kunne se alle karaktererne. Sti: Indrapportering til ØSC/ Bestillingsoversigt/Posteringsbestilling/ Udskriv bestilling. IN01614 Ændring i DDI workflowet Det er nu gjort muligt for ØSC et, at afvise bestillinger, efter de er accepteret. Dog kun så længe, det overførte data ikke længere er tilgængeligt eller bogført. Desuden er der nu lagt en kontrol ind på institutionens opsætning af bestillingsgodkendelsen, således at en godkendelsesopsætning ikke kan fjernes, såfremt, der ligger bestillinger, som afventer godkendelse, eller er afvist i godkendelse. Derved undgår man situationer, hvor en bestilling afventer godkendelse uden der er nogen til at godkende. Begge ændringer bidrager til at reducerer arbejdsprocesser ved håndtering af bestillinger, der ikke følger et normalt flow i DDI en. Sti: Indrapportering til ØSC/Bestillingsoversigt. Sti: Indrapportering til ØSC /Opsætning/Institution/Godkendelsesopsætning bestillinger. IN01615 Mulighed for masseaccept i DDI Det er nu muligt for ØSC et at acceptere en eller flere bestillinger, hvor status kun er Klar til behandling, dvs. hvor bestillingerne ikke har været åbnet. Dette er dog kun muligt, såfremt institutionen ikke har angivet bemærkninger på bestillingen. Dette sparer en proces med at kontrollere de bestillinger, der ikke har nogen form for bemærkninger tilknyttet. Sti: Indrapportering til ØSC/ Bestillingsoversigt. Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsordre/købsordreændringer, købsfaktura, købskreditnota, købsrykker og købskontoudtog samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog.

18 Side 18 af 56 Desuden beskrives her eventuelle ændringer til afsendelse af stamdata og transaktionsdata fra Navision Stat til INDFAK. IN01495 Forudbetalingslinjer fejler ved afsendelse i OIOUBL Forudbetalingsfakturaer bogført fra Salgsordre kunne ikke tidligere sendes som E- bilag pga. en valideringsfejl. Dette er nu rettet. Sti: Salg/ Ordrebehandling/ Ordre/ Bogføring/ Forudbetaling. IN01497 Accept af E- bilag med irregulær momssats Der er bygget en ny funktion, som kan bruges af ØSC medarbejdere og andre bogholdere specielt beregnet til accept af de købsfakturaer, kreditnotaer og ordre, som på grund af repræsentationsmoms eller hotelmoms, med den ordinære accept/afvis rutine giver advarsel om beløbsafvigelse ved kontrolberegning af E- bilaget. e. Kørslen kan således bruges efter at den almindelige accept kørsel har behandlet dokumenter med almindelige momsforhold. Kørslen sparer bogholderen for arbejde med at genbehandle beløbene på fakturaer, hvor der kun må afløftes hotel-, eller repræsentationsmoms. Kørslen lægger på hver enkelt linje det momsbeløb, som sælgeren har angivet, til linjebeløbet. Hvis der på en linje er flere skatter eller afgifter end moms, gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport, der kan vises efter kørslen). Hvis en fakturalinje ved accept forsøges indsat, og der mangler enten en momsvirksomhedsbogføringsgruppe eller produktbogføringsgruppe gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport, der kan vises efter kørslen). Hvis en fakturalinje er dannet med udgangspunkt i det gamle format, OIOXML, gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport der kan vises efter kørslen). Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Funktion/ Masseaccepter m. afvigende moms. Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Dokument/ Åbn/ Funktion/ Accepter m. afvigende moms. Bemærk at menupunktet Dokumenthandlinger i samme anledning er ændret til Masseaccept/-afvis ordinær Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Funktion.

19 IN01551 Søgning af Kreditor Ebilagspartner Tidligere kunne der opstå et problem i det tilfælde, at man i et regnskab havde opsat såvel en kreditor som en debitor med det samme nummer, hvor begge var opsat med en E-bilagspartner. Dette er nu rettet. Side 19 af 56 IN01579 Scheduleret åbning af indbakkerne Det har hidtil kun været muligt at afvikle Batchmodulet på en Navision klient, som skulle stå åben konstant. Det er nu også muligt at afvikle batchmodulet via en Navision Application Server med startparameter = GIS. Dette betyder at åbningen af indbakkerne til modtagelse af E-bilag og Nemkonto retursvar nu kan schedulleres for automatisk åbning (fx om natten). Åbningen schedulleres i batchmodulet, der via Navision Applikation Server igangsætter åbningen på det ønskede tidspunkt. Med automatisk åbning spares der tid ved den løbende manuelle åbning af indbakkerne, da de store mængder af data, modtaget siden regnskabets afslutning dagen før, nu automatisk vil være behandlet, når der logges på dagen efter. Bemærk at denne løsning allerede er implementeret for alle ØSC institutioner, der i forvejen anvender GIS-integration til REJS-UD. Alle andre kan følge nedenstående opsætning for opsætning af den automatiserede åbning: Opret et batch job, som fx nedenstående: Sti: Administration/ Programopsætning/ Batch/ Job

20 Genstart eller installer og start en NAS med Startparameter = GIS, som det er beskrevet i dokumentet NAS_til_GIS_ 52_Installationsvejledning på 52 Side 20 af 56 IN01595 Nye OIOUBL2.0 stylesheets til visning Digitaliseringsstyrelsen har frigivet nye visningsstylesheets for OIOUBL2 dokumenter pr Disse er implementeret bl.a. for at fjerne problem med at Afsenders CVR nummer ikke vises under visse betingelser. (Se også IN01653). IN01596 Mere sigende navngivning af felter på udgående E-bilag Feltet 'Afsendelsestidspunkt' i udgående E-salgsdokumentkladder er ændret til Status tidspunkt, idet værdien repræsenterer tiden for sidste statusændring. Sti: Salg & Marketing/ Ordrebehandling/ E-Bilag/ Udgående Salgsdokumenter Udgående Rykker Udgående Kontoudtog IN01598 Mere informativ accept af E-bilag uden matchende ordre Tidligere rettelser har elimineret gammel funktionalitet, hvor der ved accept af faktura uden ordre (på samme måde som ved accept af faktura med ordre) vises hvilket fakturanummer, der oprettes i Navision Stat. Denne funktionalitet er nu genindført, således at oprettet fakturanummer nu vises uanset, om der sker et ordrematche eller ej. IN01601 Spærring af felter i Indgående købsdokumenter kladde Der er nu etableret en yderlig sikring af E-bilagsmodtagelse via en spærring for redigering af visse felter, eksempelvis Beløb og Beløb incl. moms i Indgående Købsdokumenter kladde. Sti: Køb/Indgående Købsdokumenter kladde. IN01603 Etablering af udskrift af E-bilag ved bogføring Der er etableret mulighed for på udvalgte rapporter til selvejersektoren, at udskrive elektroniske salgsfakturaer og kreditnotaer ved bogføring. Sti: Salg & Marketing/ Ordrebehandling/ Dokumenter/ Selveje/ Faktura PM m/fi-kort Selveje Salg - kreditnota Selveje IN01633 Nye schematronfiler Digitaliseringsstyrelsen har pr frigivet nye Schematronfiler til OIOUBL2.0 version 1.3. Disse er implementeret for en opdatering af

21 transportlaget, således at Navisions transportlag validerer med de nyeste (og dermed aktuelle) schematronfiler. Side 21 af 56 IN01648 Implementering af RASP Nyeste tilgængelig version af RASP protokollen er implementeret. Denne opdatering forventes samtidigt at understøtte en mere stabil udveksling af store filer med fx Nemkonto. IN01653 Dokumenttype opsætning Opsætningen af dokumenttyper til brug for udveksling af E-bilag er opdateret jvf. IN01595, således at opsætningen understøtter navngivningen af de nye visnings stylesheets, og det dermed fortsat er muligt at tilgå originaldokumenter på modtagne E-bilag fra Navision Stat. Opsætningen opdateres automatisk ifm. dataindlæsning, der afvikles ved opgradering til NS 5.3. Finans Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN01476 Dimensionsfordeling fastholder ikke global dimension Når der er opsat en dimensionsfordelingsnøgle alene på globaldimension 1, og de øvrige dimensioner på købs-/salgs-/finanslinjen blot skal nedarves til de udfoldede linjer, blev globaldimension 2 ikke nedarvet på de udfoldede linjer for købsdokumenter. Dette er nu rettet, således at alle anvendte dimensioner på linjen nedarves, såfremt de ikke indgår i fordelingsnøglen. Herudover er der sat en spærring for samtidig anvendelse af dimensionsfordeling og alias på salgs-/købs-/finanskladder og salgs-/købsdokumenter. Dette pga. uhensigtsmæssig afledning af værdier på linjen, når begge funktioner er i spil. IN01511 Filtrering på de globale dimensioner i Aliaskonteringstabellen Det er nu muligt at filtrere på Global dimension 1 og 2 i Aliaskonteringstabellen. Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Alias Kontering. IN01542 Ryd og erstat budget tømmer ikke Analysebudgettabellen Fra NS 5.2 blev der introduceret en ny indstilling til indlæsning af budget fra Excel: Ryd og erstat alle poster via: Økonomistyring/ Finans/ Budgetter/ Funktion/ Indlæs fra Excel Indlæsningen tømte fejlagtigt ikke Analysebudgetposttabellen med den konsekvensens, at rapporter, der dannes på baggrund af analyse, viste dobbelte eller 3-dobbelte budgetposter, alt efter hvor mange gange man havde indlæst budgettet via denne kørsel. Dette er nu rettet.

22 IN01547 Anvendelse af samme bilagsnr. på tværs af datoer IN01473, Stop for anvendelse af samme bilagsnr. kan bruges på tværs af SKS perioder, til NS , blev kodet for restriktivt, så anvendelse af samme bilagsnr. ikke kunne bruges på tværs af datoer inden for samme periode. Fejlen er rettet, så SKS Detailspecifikation, bilag 13 Valideringshierarki, version 12.0 af 23. juli 2010, valideringstrin 5 bliver overholdt. Denne lyder: Alle poster i et bilag skal have bogføringsdato der henfører til samme regnskabsperiode (VP5.3, VP5.5). Side 22 af 56 IN01567 Rentefordelingsrapport skal udbygges RapportID Rentefordeling, placeret under Økonomistyring/ Likviditetsstyring/ Rapporter/ SEA, er en rapport, der oprindeligt blev udviklet til at fordele renter på SE4 Byggesagskreditkonto. Rapporten foreslog fordeling af rentetilskrivning alene på baggrund af dimensionsværdier på bankposter. Den opdaterede udgave af rapporten vægter nu antal dage, disse bankposter har figureret på kontoen, for en præcis fordeling af renter. Rapportens forslag til fordeling af rentetilskrivning vil kun blive korrekt, når bogføringsdatoen på Navisions bankkontokort stemmer overens med bankens bogføringsdato og når rentetilskrivning på konto SE4 i Danske Bank ikke udsalderes automatisk til FF7, da rapporten fordeler renters rente. Rapporten kan anvendes på andre konti og dermed i regnskaber uden for SEAordningen, men kun under de givne forudsætninger. Kørsel af rapporten kan ikke længere overføre de beregnede poster direkte til finans-/kassererkladde, da posterne som udgangspunkt skal konteres som anskaffelse direkte på det enkelte anlægskort. Sti: Økonomistyring/ Likviditetsstyring/ Rapporter/ SEA/ Rentefordeling. IN01578 Rettelse af filtreringsfejl på Rapporten Bank - Kontokort. Rapporten Bank - Kontokort har tidligere ikke beregnet totalen i kolonnen Saldo og Saldo (RV) rigtigt, når der filtreres på dato. Det er nu ændret. Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Rapporter. IN01580 Tværgående afstemningsrapport Der er lavet en ny afstemningsrapport Kontrol Af Indirekte Bogføring, som dækker på tværs af modulerne Kreditor, Debitor, Bank, Anlæg og Lager. Rapporten viser en saldo for bevægelserne i den periode, som rapporten trækkes for. Rapporten har en kolonne der viser hvad der indirekte er bogført på bogføringsgrupperne og en kolonne, der viser, hvis der har været bogført direkte på finanskontoen. Er der difference mellem de 2 kolonner vil der blive vist en difference i rapporten. Rapporten er tænkt som en hjælp i forbindelse med Regnskabserklæringen.

23 Side 23 af 56 Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelsen. IN01582 Udvidelse af Momsangivelse Den tidligere Momsangivelse tog udgangspunkt i, at momsfrit salg til EU/Udland blev registreret med en Momsproduktbogf.gruppe, der var fritaget for moms. Større regnskaber benytter sig dog typisk af varemodulet og lader momsopsætningen på varen styre momsberegning, dvs. at man ikke ændrer den enkelte salgslinje. Momsfrit salg til EU/Udland kan i Navision Stat dog registreres korrekt når blot felt Modtagermomskonto er udfyldt. Dette tager den nye momsangivelse nu højde for ved følgende tilføjelser: Værdi af EU-varesalg (Rubrik B) inkluderer EU-REG.VIR, TOLDMOMS Værdi af EU-ydelsessalg (Rubrik B) inkluderer EU-REG.VIR, TOLDMOMSYD Værdi af momsfrit salg (Rubrik C) inkluderer UDLAND, TOLDMOMS og UDLAND, TOLDMOMSYD Sti: Økonomistyring/Opsætning/ Momsbogføringsgruppe/ Bogføringsopsætning. IN01590 Fejl i bilagsnr. opdatering ved overførsel af udgiftsfordeling Ved overførsel af udgiftsfordelingsjournal til kladde skete der ikke en korrekt opdatering af bilagsnummer i forhold til sidst anvendte bilagsnummer. Dette er nu rettet. Navnet på kørslen er i øvrigt ændret til Overfør udgiftsfordelingsjournal til finanskladde. Desuden kunne man samme sted indvælge alle typer af kladder i feltet Finanskladdetype. Fremadrettet kan man kun indvælge Generelt- og Kassererkladder. Sti: Økonomistyring/ Opsætning/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/Udgiftsfordelingsjournaler/Funktion/ Overfør fordelingsposter til kladde. I kørslen Udgiftsfordel blev feltet Udgiftsfordeling på faneblad Indstillinger ikke opdateret korrekt. Den sidst benyttede udgiftsfordeling blev gemt, uden at tage hensyn til, om der var skiftet Udgiftsfordeling siden sidste aktivering. Feltet opdateres nu korrekt. Sti: Økonomistyring/ Opsætning/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordel.

24 IN01594 Filtreringsmuligheder på dimensionsværdier i Analysen Rapporter der bygger på en analyse fik tidligere en besked om overløb under typekonvertering af text to text, såfremt værdierne i feltet Medtag dimensioner udgjorde mere end 80 karakter. Det er nu ændret så der nu kan skrives op til 250 karakter i alle dimensionsværdi-felter. Udgør filterne samlet mere end 250 karakter vil der i rapporten stå Filter kan ikke vises, da længden overstiger 250 tegn. Sti: Økonomistying/Finans/Rapporter. Side 24 af 56 IN01599 Re - etablering af rapporten Finans- kontokort Rapporten Finans kontokort er blevet ført tilbage til sin oprindelige form i NS 5.2. Samtidigt er den eksisterende version fra NS , der nu er navngivet Finans kontokort udvidet bibeholdt. På denne måde er ændringsønskerne til NS , hvor man gerne ville have mulighed for at se Intern dokument type og de 2 globale dimensioner imødekommet, samtidigt med, at det fortsat er muligt at afvikle rapporten i sin oprindelige portrætform, og uden de ekstra oplysninger. Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster. IN01600 Ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto Der er bygget en ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto. Rapporten er en kontrolrapport, der viser en oversigt over kladdelinjerne i en kladde, samt en afstemning af afstemningskonti. Rapporten kan bruges til at vise redigerede kladdelinjer, og dermed resultatet af bogføringen, før der bogføres. Rapporten er en udvidelse af Navision Rapporten Finanskladde kontrol. Udvidelsen omfatter: Rapporten specificerer momsbeløbet af beløbet på kladdelinjen (beløb vises inkl. Moms), samt den konto, som momsbeløbet vil blive bogført på. Den modkonto, der måtte være indsat på kladdelinjen, vises i rapporten. Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster IN01640 Rapporten Afsl. beholdningsafstem. udvides med RejsUd ID Det er nu muligt at angive i feltet Vis RejsUd ID under Indstillinger på anfordringsbilledet, at RejsUd ID skal vises i rapporten. Oplysningen er relevant i forbindelse med forespørgelser i RejsUd. Sti: Økonomistyring/ Finans/ Kontoplan vælg knappen Konto og punktet Afstemning, og Afsluttede afstemninger, vælg knappen Udskriv, eller Økonomistyring/ Finans/ Periodiske aktiviteter/ Afstemning og punktet Afsluttede beholdningsafstemninger.

25 IN01650 RejsUd ID fejludligner i visse tilfælde Ved anvendelse af punktet Automatisk RejsUd udligning, udlignes der nu ud fra følgende regelsæt Side 25 af 56 Poster med samme RejsUd Id udlignes automatisk. Der kontrolleres for om beløb, der udlignes er debet og kredit beløb. To debetbeløb kan ikke mere udlignes med hinanden. Udligningen summeres pr. RejsUd id, så man altid kan se, hvilke poster der er udlignet med hinanden under knappen Linje og Udlignede poster. Sti: Økonomistyring/ Finans/ Kontoplan vælg knappen Konto og punktet Afstemning og menupunktet Igangværende Afstemning. IN01675 Feltet fjernet på Alias opsætningstabellen Det tidligere inaktiverede felt Alias Dimensionsværdi (Alias Dimension Value) er nu fjernet fra Alias opsætningstabellen, som led i en fortsat oprydning og eliminering af funktionalitet, der ikke længere anvendes. IN01678 Fejlrettelse af IN01547 I forbindelse med en tidlig separat frigivelse af IN01547 (NS5.3) til ØSC institutioner, blev der konstateret fejl i forbindelse med bogføring af poster dannet af årsafslutningskørslen, for regnskaber med aktiv SKS periodestyring. Denne fejl rettes med IN01678, og er allerede er indlæst hos de ØSC institutioner, der har modtaget IN I forbindelse med fejlrettelsen er årsafslutningsprocessen, for regnskaber med aktiv SKS periodestyring, forbedret på følgende områder: Formuleringsfejl i fejltekst, der vises ved manglende SKS periode, er rettet. Der er nu spærret for en bogføring af en postering med bogføringsdatoen U xx, der IKKE er dannet af årsafslutningskørslen. Det er nu muligt, at bogføre en årsafslutningskladde, selvom SKS periode 12 ( xx) eller 13 (U xx) ikke længere findes, fx fordi man har glemt, at årsafslutte mere end 2 år tilbage. IN01692 Budgetrapporten vises fejlagtigt i portræt format Rapport ID 8,Budget, skulle have været præsenteret i landscape, men blev fejlagtigt vist i portrait, hvilket betød, at ikke alle kolonner var synlige på rapporten. Dette er nu rettet ved, at præsentere rapporten i landscape som oprindeligt tiltænkt. Generelt

26 Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere samtidige moduler på tværs af Navision Stat. Side 26 af 56 IN01526 Fejl i masterskabeloner afledt af sammensatte nøgler Det er nu muligt, at opsætte fx masterskabeloner på Opkrævningsaftaler, hvor der skal tilknyttes forskellige debitorgrupper, sammen med forskellige opkrævningsmetoder. Sti: Administration/ Programopsætning/ Generelt/ Konfigurer Masterskabeloner. IN01568 Forbedret performance i bogføring Performance i Navision Stat er generelt lidt dårligere end i en standard udgave af Navision. Dette er naturligt, da den statslige udgave skal foretage en del ekstra kontroller for at kunne levere konsistente data til statsregnskabet. I NS er performance af bogføringen til finansposttabellen samtidigt afhængig af antallet af posteringer. Jo flere posteringer, der foretages samtidigt, jo langsommere. I NS5.3 er der foretaget justeringer af bogføringsrutinen, så den bliver markant forbedret, specielt ved store bogføringer, med mange samtidige linjer, til finansposttabellen. Generisk integrationssnitflade, GIS Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, samt mellem Navision Stat og REJS-UD Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. IN01368 Spærring for redigering slog ikke 100 % igennem Det har været muligt at opsætte editeringsbegrænsning på data leveret fra et fagsystem. Det har på trods af denne editeringsbegrænsning været muligt at redigere i kreditor-, alias- og dimensions-data i diverse kladder og dokumenter. Dette er rettet, således at en opsat spærring for editering og sletning nu slår fuldt igennem. Sti: Administration/Programopsætning/Generel Integration/\NS Lokal Integration/Basis/Fagsystemer/Fagsystem/Editeringsbegrænsninger IN01489 GIS Datastrømsoversigt Det er nu muligt at få vist flere kolonner på datastrømsoversigten samt at få vist integrationsbatches for en given datastrøm via genvejstasten Ctrl+F5, ligesom det er gældende for Posteringer fra de forskellige stamdatakort og oversigtsbilleder.

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Navision Stat 5.4.02 Featurepack

Navision Stat 5.4.02 Featurepack Side 1 af 48 Navision Stat 5.4.02 Featurepack 27.10.2014 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix

Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix Side 1 af 13 Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix 12. februar 2010 ØKO/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Navision Stat 7.0.01 Featurepack

Navision Stat 7.0.01 Featurepack Side 1 af 42 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 30.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Navision Stat 7.0.01 Featurepack

Navision Stat 7.0.01 Featurepack Side 1 af 31 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 06.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Opfølgning via Rollecenter

Opfølgning via Rollecenter Opfølgning via Rollecenter 11.05.16 JZK/CPS/ØSY Anvendelse af rollecentret I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: Give overblik over arbejdsopgaver Vise mængden af

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Navision Stat 5.4 Servicepack

Navision Stat 5.4 Servicepack Side 1 af 81 Navision Stat 5.4 Servicepack 11.01.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere