DK Solo/Duetto OF-BF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Solo/Duetto OF-BF"

Transkript

1 DK Solo/Duetto OF-BF

2

3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AF KEDEL INSTALLATION SPECIFIKATIONER BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGT Ved bestillingen af kedlen anbefales det på det kraftigste at kontrollere følgende: Vær sikker på, at der ikke er væsker eller brændbare materialer i umiddelbar nærhed af kedlen. Vær sikker på, at de elektriske forbindelser er udført korrekt, og at jordledningen er tilsluttet et ordentligt jordingsanlæg. Tjek, at røgkanalen til aftræk af forbrændingsprodukterne ikke er tilstoppet. Vær sikker på, at systemet er fyld med vand og er korrekt ventileret. Tjek, at cirkulatoren ikke er blokeret. 1

4 1 BESKRIVELSE AF KEDEL 1.1 INDLEDNING Et af kendetegnene for støbejernsvarmeenheden med den integrerede gas/oliebrænder er dens lydløse drift, og den er udformet i overensstemmelse med EU-direktivet 92/94. Den perfekt afbalancerede forbrænding og den høje ydelse gør det muligt at reducere driftsomkostningerne betydeligt. Denne manual omfatter vejledninger for følgende modeller: SOLO OF/30-40 BF kun til opvarmning DUETTO OF/BF til opvarmning og fremstilling af varmt vand med instant-tank. BF versioner er kedler med lufttætte brændere. De vejledninger, der findes i denne manual, har til opgave at sikre en korrekt installation og perfekt drift af apparatet, og de bør følges nøje. 1.2 DIMENSIONER SOLO OF/DUETTO OF version SOLO BF/DUETTO BF version SOLO 20 OF SOLO OF/BF DUETTO OF/BF P Dybde (30 OF/BF) (40 OF/BF) 750 (30 OF/BF) (40 OF/BF) M C.H. gennemstrømning G 1 (UNI ISO 228/1) G 1 (UNI ISO 228/1) G 1 (UNI ISO 228/1) R C.H. tilbageløb G 1 (UNI ISO 228/1) G 1 (UNI ISO 228/1) G 1 (UNI ISO 228/1) C1 Systempåfyldning G 1/2 (UNI ISO 228/1) G 1/2 (UNI ISO 228/1) E D.H.W. tilløb G 1/2 (UNI ISO 228/1) U D.H.W. afløb G 1/2 (UNI ISO 228/1) S Kedelafløb G 1/2 (UNI ISO 228/1) G 1/2 (UNI ISO 228/1) G 1/2 (UNI ISO 228/1) Fig. 1 2

5 1.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER SOLO 20 OF SOLO 30 OF/BF SOLO 40 OF/BF DUETTO 30 OF/BF DUETTO 40 OF/BF Minimums- maksimums varmeydelse kw Minimums- maksimums varmetilførsel kw Type B23 B23 B23 B23 B23 Elementer n Maksimum vandtryk bar Vandindhold l Ekspansionstank Vandindhold/for-belastningstryk l/bar 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 Røgtab fra vandtryk Minimum/maksimum mbar Tryk i forbrændingskammer ** mbar Foreslået skorstenstryk ** Minimum/maksimum mbar Røgtemperatur minimum/maksimum C Røggennemstrømning min./maks. m 3 n/h CO2 % Maksimumstemperatur C Strømforbrug W Regulering af opvarmningsområde C D.H.W. produktion D.H.W. gennemstrømningshastighed l/min D.H.W. gennemstrømningshastighed t 30 C l/h Min. D.H.W. gennemstrømningshastighed l/min D.H.W. maksimum vandtryk bar 6 6 Gas-oliebrænder *** Brænderdyse W W W W W Min.-maks. trykpumpe bar Lukker-position min. -maks. for OF vers Lukker-position min. -maks. for BF vers Membran-position for BF vers. D D Vægt kg ** Kun for OF versioner *** Kalibreringsværdier med installeret koaksial drain-terminal kode

6 1.4 HOVEDKOMPONENTER SOLO OF/30-40 BF version NØGLE 1 Gas-oliebrænder 2 Kolbeleje-kappe 3 Betjeningspanel 4 Påfyldning 5 Vandafbryder 6 Vægtfyldemåler 7 Systempumpe 8 Luftindtag til lufttæt brænder ( BF versioner) 1 7 Fig DUETTO OF/BF version NØGLE 1 Gas-oliebrænder 2 Kolbeleje-kappe 3 Betjeningspanel 4 Instant-tank 5 Påfyldning 6 3-vejs-omdirigeringsventil 7 Vandafbryder 8 Vægtfyldemåler 9 Systempumpe 10 Luftindtag til lufttæt brænder ( BF versioner) Fig. 2/a 4

7 1.5 FUNKTIONSDIAGRAM SOLO OF/30-40 BF version NØGLE 1 Kedellegeme 2 Påfyldning 3 Sikkerhedsventil 4 Luft-overtryksventil 5 Ekspansionstank 6 Gas-oliebrænder 7 Systempumpe 8 Vægtfyldemåler 9 Kedelaftapningshane 10 Vandafbryder Fig DUETTO OF/BF version NØGLE 1 Kedellegeme 2 Påfyldning 3 Sikkerhedsventil 4 Luft-overtryksventil 5 Ekspansionstank 6 Gas-oliebrænder 7 Systempumpe 8 Vægtfyldemåler 9 Kedelaftapningshane 10 C.H. vandafbryder 11 D.H.W. vandafbryder 12 Instant-tank 13 3-vejs omdirigeringsventil Fig. 3/a 5

8 2 INSTALLATION 2.1 KEDELRUM Kedler med en dimensionering på mere end 35 kw skal udstyres med et teknisk rum, hvis dimensioner og krav svarer til gældende standarder og bestemmelser. Minimumsafstanden mellem væggene og kedlen må ikke være mindre end 0,60 m. Minimumsafstanden fra kedlens top til loftet skal være mindst 1 m, der kan reduceres til 0,50 m for kedler med indbyggede varmeapparater (Loftets højde i kedelrummet bør i alle tilfælde ikke være mindre end 2,5 m). Kedler med en dimensionering på mindre end 35 kw må udelukkende installeres i rum med perfekt udluftning. For at få luften til at cirkulere skal der anbringes nogle udluftningsåbninger på de udvendige mure, der opfylder følgende krav: have et samlet overfladeområde på mindst 6 cm 2 for hver installeret Kw med en varmekapacitet på og ikke mindre end 100 cm 2. være placeret så tæt som muligt til gulvet, må ikke være afspærret og skal være beskyttet med et gitter, der ikke reducerer luftgennemstrømningsområdet. 2.2 TILSLUTNING AF SYSTEM Det anbefales at lade vandet cirkulere i rørene, før kedlen tilsluttes for at fjerne eventuelle fremmedlegemer, der kan være skadelige for apparatets driftseffektivitet. Sørg for at overholde de specifikationer, der angives i fig. 1 ved tilslutningen af rørene. Alle tilslutninger bør være lette at adskille ved at benytte rørsamlinger med indstillelige tilslutninger. Afspærringsventilen skal tilsluttes et passende gennemstrømningssystem og returrør Påfyldning af vandsystem Kedlen og systemet skal fyldes ved at dreje på hanen og trykket for koldpåfyldning af systemet skal være mellem bar. Påfyldningen skal udføres langsomt således, at eventuelle luftbobler kan forsvinde gennem udluftningsåbningerne. Dette indgreb kan gøres lettere ved at anbringe afspærringsventilens blokeringsskrues hak vandret. Stil skruen tilbage på dens oprindelige position efter udført påfyldning. Tjek efter udført indgreb, at hanen er lukket (fig. 4) D.H.W. produktion på DUETTO OF/BF version Når der kræves varmt behandlet vand i DUETTO OF/BF versionen, aktiveres kontakten, der kommuterer omdirigeringsventilen, omgående og forsyner praktisk taget varmt vand med det samme. Benyt vandtryksmåler-flowregulatoren (fig. 5): - Drej med uret og regulatoren reducerer vandforsyningen med deraf følgende temperaturstigning. - Drej modsat uret og regulatoren øger vandforsyningen med deraf følgende temperatursænkning. FLOWREGULATOR REGOLATORE DI PORTATA Åben Fig. 4 Fig Fødevandets specifikationer For at hindre dannelse af kedelsten og beskadigelse af vandudveksler-hanen, skal det forsynede vand have en hårdhed, der ikke må være mindre end 20 F. Det benyttede vand skal i alle tilfælde testes, og der skal installeres passende behandlingsanordninger. For at hindre dannelse af kedelsten eller aflejringer på den primære udveksler, skal det vand, der benyttes til at forsyne opvarmningskredsløbet med, behandles i overensstemmelse med UNI-CTI 8065 standarderne. Det er absolut nødvendigt at behandle vandet i opvarmningssystemet i følgende tilfælde: Meget udstrakte systemer (med højt fødevandindhold) Hyppig tilføjelse af vand i systemet. Hvis det er nødvendigt at tømme systemet helt eller delvist. 2.3 RØGUDTØMNING Tilslutning af aftrækskanal Aftrækskanalen er af grundlæggende betydning for at få en korrekt funktion af kedlen. Hvis den ikke monteres i overensstemmelse med standarderne, vil det være vanskeligt at starte kedlen med en deraf følgende dannelse af sod, kondens og belægning. Aftrækskanalen skal derfor opfylde følgende krav: Være fremstillet med vandtætte materialer, være modstandsdygtig over for røgtemperatur og kondensat. Være af passende mekanisk elasticitet og have lav varmeledning. Være perfekt forseglet for at hindre afkøling af selve aftrækskanalen. Være så vertikal som mulig. Aftrækskanalens slutsektion skal monteres med en statisk udstødningsanordning, der sikrer en konstant og effektiv udtømning af de produkter, der skabes ved forbrændingen. For at hindre vinden i at danne trykområder omkring skorstenstoppen, der er større end forbrændingsgassernes løftestyrke, skal aftræksåbningen være mindst 0,4 m højere end de strukturer, der støder op mod skakten (inklusiv tagtoppen) inden for 8 m. Have en diameter, der ikke er mindre en kedelenhedens: aftrækskanaler med firkantede eller rektangulære sektioner skal have en indvendig snitsektion, der er 10% større end kedelenhedens. Aftrækskanalens nyttetværsnit skal være i overensstemmelse med nedenstående formular: P S = K H 6

9 S er snitsektion in cm_ K reduktionskoefficient for flydende brændstoffer: P kedeltilførsel i kcal/h H aftrækskanalens højde i meter, målt fra flammeaksen til aftrækskanalens aftræk i atmosfæren. Når aftrækskanalen skal dimensioneres, skal kanalens effektive højde i meter tages i betragtning målt fra flammeaksen til aftrækskanalens top reduceret med: 0.50 m for hver ændring af tilslutningsenhedens retning mellem kedel og aftrækskanal m for hver af selve enhedens meter. Vores kedler er af B23 typen og har ikke behov for nogen speciel tilslutning udover den til aftrækskanalen, som beskrevet ovenfor Røgudtømning med ø 80/125 koaksial aftrækskanal BF version kedlerne er indstillet til at blive tilsluttet til ø 80/125 rustfrie stål-koaksiale aftrækskanaler, der kan reguleres til den meste passende retning i forbindelse med rumkrav (fig. 6). Aftrækskanalens maksimalt tilladte længde må ikke overstige 7.0 ækvivalente meter. Belastningstab i meter for hver enkelt tilbehør, der skal anvendes i udtømningskonfigurationen er angivet i tabel A. Benyt udelukkende originalt SIME tilbehør, og vær sikker på, at tilslutningerne er korrekte som angivet i de instruktioner, der følger med tilbehøret. 2.4 BRÆNDSTOFTILFØRSEL Brændstoffet kan tilføres varmeenheden sidelæns, rørene skal passere NØGLE 1 Koaksial aftrækskanal i rustfri stål L 886 kode a Forlængelse i rustfri stål L 1000 kode b Forlængelse i rustfri stål L 500 kode a 90 bøjet rør i rustfri stål kode b 45 bøjet rør i rustfri stål kode Vertikal kondensationsgenindvinding i rustfri stål L 135 kode Tagsten med hængsel kode Tag-aftræksterminal L 1063 kode Sæt-kode TABEL A Belastningstab (m) 90 bøjet rør i rustfri stål 1,80 45 bøjet rør i rustfri stål 0,90 Forlængelse i rustfri stål L ,00 Forlængelse i rustfri stål L 500 0,50 Tag-aftræksterminal L ,00 Koaksial aftrækskanal i rustfri stål L 886 0,70 Vertikal kondensationsgenindvinding i rustfri stål L 135 0, min ø 80/125 ADVARSEL: Aftrækskanalens maksimalt tilladte længde må ikke overstige 7.0 ækvivalente meter. Anvend altid kondensationsgenindvindingen (4) i åbninger med vertikal udstrømning.. Fig. 6 7

10 gennem åbningen på højre eller venstre side af kappen for tilslutning til pumpen (fig. 7-7/a). TABEL 1 Vigtigt Vær sikker på, at returrøret er frit, før der tændes for kedlen. Et for stort modtryk kan beskadige pumpe-pakningen. Vær sikker på, at rørene er forseglet. Den maksimale depression på 0.4 bar (300 mmhg) må ikke overskrides. Der frigøres gas fra brændstoffet over den værdi, og det kan forårsage hulrumsdannelse i pumpen. Det anbefales at bringe returrøret i depressionssystemet op til samme højde som tilførselsrøret. I dette tilfælde er bundventilen absolut nødvendig.. H H max 4 m H H L (meter) meter øi rør øi rør 8 mm 10 mm , , , H = Forskel i niveau L = Maksimumslængde af tilførselsrøret Fig Start af pumpe Tænd for brænderen for at starte pumpen og tjek, at flammen er tændt. Vent mindst 20 sekunder, hvis der indtræffer spærring før brændstoffets ankomst, tryk derefter på brænderens udløsningsknap RESET og afvent, at hele opstartsproceduren gentages, indtil flammen tændes BRÆNDER-JUSTERINGER Hver enhed leveres med en brænderenhed forsynet med en dyse og er kalibreret på fabrikken. Det anbefales i alle tilfælde, at indstillingerne under punkt 1.3 kontrolleres med reference til det atmosfæriske tryk ved havoverfladeniveau. Hvis det er nødvendigt at justere brænderen forskelligt fra fabriksindstillingerne, skal det udføres af autoriseret personale, der skal følge nedenstående instruktioner. Fjern kappens dør for at få adgang til brænderenhedens betjeninger. TILSLUTNINGER 1 Vakuummeter-tilslutning 2 Trykregulator 3 Trykmåler-tilslutning 4 By-pass-skrue 5 Fleksibelt returrør (medfølger) 6 Fleksibelt indsugningsrør (medfølger) 7 Hjælpe-trykindtag 8 Ventil 9 Racor 3/8 (medfølger) 10 Brændstof-fødelinjefilter (medfølger) BEMÆRK: - Løsn pumpesamlingerne (5-6) før de fleksible rør gøres klar til at blive ført ud fra åbningen på højre/venstre side af kappen. Stram derefter samlingerne til pumpen. - Pumpen er forindstillet til dobbelt-rør-funktion. Fjern by-pass-skruen (4) for enkel rør-funktion Justering af luftsluse Fig. 7/a Løsn skruen for at justere luftslusen (1 fig. 8) og lad den inddelte skala (2 fig. 8) glide, således at den angiver luftslusens position. Justeringsværdierne for den enkelte enhed findes i punkt Justering af pumpetryk Drej skruen (3 fig. 8/a) for at justere gas-olietrykket og tjek trykket med en trykmåler, der er tilsluttet tilførslen (2 fig. 8/a), idet det skal sikres, at trykket svarer til den værdi, der findes under punkt 13. 8

11 RESET KUN TWICE TO ONLY GANGE Fig bar 3 2 NØGLE 1 Gas-oliepumpe 2 Trykmåler for tilførsel 3 Trykjusteringsskrue 1 Fig. 8/a 2.6 BRÆNDERENHED I SOLO OF/BF modellerne, tændes brænderenheden med brænderens autorisation efter en forsinkelse på maksimum 90 sekunder, der kræves til at bringe brændstoffet i dyseholder-området op på en temperatur på 65 C. Når denne temperatur er nået, vil termostaten, der sidder over for-varmeapparatet (1 fig. 15/b) give autorisation til start af brænderen. Varmeenheden forbliver tændt, så længe brænderen er tændt og slukkes, når brænderen slukkes. DUETTO 30 OF/BF modellen har en varmeenhed med lavere effekt, der kun forbliver tændt hele tiden om vinteren, efter at hovedafbryderen er blevet tændt på betjeningspanelet. Første gang den tændes i begyndelsen af en sæson, kan det være vanskeligt at tænde brænderen, og kedlen kan blive afbrudt, hvis driftscyklen er blevet startet, før den korrekte brændstoftemperatur er nået. Når den starter igen, vil der være gået tilstrækkelig tid, (2-3 minutter) til at brændstoffet har nået den korrekte start-temperatur. SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OF/BF modellen er ikke forsynet med en varmeenhed, da det ikke er påkrævet. 2.7 ELEKTRISK TILSLUTNING Kedlen er forsynet med et elektrisk kabel og kræver en 1-faset 230V - 50Hz strømforsyning via den sikringsbeskyttede hovedafbryder. Rumtermostatens kabel (der kræves for at få en bedre rumtemperaturkontrol) skal installeres som vist på fig. 9-9/a. BEMÆRK: Anordningen skal tilsluttes et effektivt jordforbindelsessystem. SIME fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, der skyldes manglende jordforbindelse af kedlen. Afbryd altid strømforsyningen, før der udføres nogen form for arbejde på eltavlen. 9

12 2.7.1 SOLO OF/30-40 BF ledningsdiagram NØGLE IG Hovedafbryder TS Sikkerhedstermostat TC Kedeltermostat SPA Vandtryksmåler udløst lys SA Lys for tilført strøm SB Advarselslys for brænder- spærring PA Vandafbryder P Pumpesystem B Brænder TA Rumtermostat C RVA enheds-konnektorer (ekstraudstyr) SS Kedel-nedsænkningssonde QA721 (ekstraudstyr) SC Varmeenheds nedsænkningssonde QA721 (ekstraudstyr) SE Udvendig temperatursonde QAC31 (ekstraudstyr) UA Rum-enhed QAA70 (ekstraudstyr) PB Kedelpumpe BEMÆRK: Fjern broen mellem klemme 4 og 5, når rumtermostaten (TA) skal monteres. Fjern broen mellem klemme 4-5 og 4-6 for at forbinde RVA enheden. Fig. 9 10

13 2.7.2 DUETTO OF/BF ledningsdiagram NØGLE IG Hovedafbryder R Relæ TM Minimums-termostat TL Grænse-termostat VP Tryktermostatventil TS Sikkerhedstermostat E/I Sommer/vinterafbryder TC Kedeltermostat SPA Vandtryksmåler udløst lys SA Lys for tilført strøm SB Advarselslys for brænder- spærring PA Vandafbryder P Pumpesystem B Brænder TA Rumtermostat C RVA enheds-konnektorer (ekstraudstyr) SS Kedel-nedsænkningssonde QA721 (ekstraudstyr) SC Varmeenheds nedsænkningssonde QA721 (ekstraudstyr) SE Udvendig temperatursonde QAC31 (ekstraudstyr) UA Rum-enhed QAA70 (ekstraudstyr) BEMÆRK: Fjern broen mellem klemme 7 og 8, når rumtermostaten (TA) skal monteres. Fjern broen mellem klemme 7-8 og for at forbinde RVA enheden. Fig. 9/a 11

14 2.7.3 SOLO OF/30 BF - DUETTO 30 OF/BF funktionsdiagram Autorisation til start Start af varmeenhed Varmeenhed Motor Tændingstransform. Gas-olieventil Flamme Stoply Normal s ~ 12 s s Standset på g. af tændingsfejl ~ 12 s ~ 5 s BEMÆRK: på DUETTO 30 OF/BF varmeenheden forsynes altid i vinterposition uden termostat SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OF/BF funktionsdiagram Autorisation til start Motor Tændingstransform. Gas-olieventil Flamme Stoplys Normal ~ 12 s Standset på g. af tændingsfejl ~ 12 s ~ 5 s 12

15 3 SPECIFIKATIONER 3.1 FORBRÆNDINGSKAMMERS DIMENSIONER Forbrændingskammeret er af typen med direkte gennemløb og er i overensstemmelse med EN standard, tillæg E. Dimensionerne vises på fig. 10. Der er monteret et passende beskyttelsespanel på indersiden af baghovedet på alle modellerne. L Volumen mm dm 3 SOLO 20 OF ,5 SOLO 30 OF/BF ,0 SOLO 40 OF/BF ,5 DUETTO 30 OF/BF ,0 DUETTO 40 OF/BF ,5 3.2 HOVED DER FÅS TIL SYSTEMET Det hoved, der fås til varmeanlægget, vises som en funktion af gennemstrømningen i grafisk fremstilling på fig. 11. RESTERENDE PREVALENZA RESIDUA HOVED (mbar) L Fig PORTATA (l/h) SOLO/EFR GENNEMSTRØMNINGSHASTIGHED (l/h) DUETTO/EFI 30 SOLO - DUETTO OF/BF Fig BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 4.1 RVA ENHED (ekstraudstyr) Betjeningspanelet gør det muligt at benytte en RVA enhed (kode ), der leveres som et sæt ved bestilling, komplet med monteringsinstruktioner (fig. 12). Udfør den elektriske tilslutning som vist i punkt UDSKIFTNING AF AFBRYDER-VENTILAKTUATOREN Følg nedenstående instruktioner (fig. 13) for at fjerne afbryder-ventilaktuatoren: Sluk for strømforsyningen. Afbryd Molex-konnektoren. Tryk på knappen (1), og drej samtidigt aktuatoren modsat urets retning for at fjerne den fra ventillegemet. Udfør samme procedure men i modsat rækkefølge for at montere aktuatoren igen. ADVARSEL: I tilfælde af fejl kan afbryderventilen betjenes i "mellem" mode ved at skubbe den manuelle åbningsventil (2), indtil den blokeres midt på dens vandring. Det vil holde både afløb, opvarmning og sanitet delvist åben. AB B (D.H.W.) (San.) 2 A (Opvarmning) A (Risc.) 1 FJERN Fig. 12 Fig

16 4.4 DEMONTERING AF UDVENDIG KASSE Kappen kan demonteres helt for at lette vedligeholdelsen af kedlen ved at følge de numeriske trin, der vises i fig DEMONTERING AF EKSPANSIONSTANK Opvarmnings-ekspansionstanken kan demonteres på følgende måde: Sørg for, at kedlen er blevet tømt for vand. Skru samlingen af, der fastgør ekspansionstanken. Fjern ekspansionstanken. Sørg for, at ekspansionstanken er forsynet igen med et tryk på bar, før systemet påfyldes VEDLIGEHOLDELSE AF BRÆNDER Fjern møtrikken (fig. 15) for at fjerne brænderen fra kedeldøren. Fjern luftsluseenheden, der holdes på plads af to skruer på siderne for at få adgang til brænderens indvendige del og fjern højre kappe, der holdes på plads af fire skruer. Pas på ikke at beskadige O- ringstætningen. OR. Udfør nedenstående for at demontere dyseholderen og varmeenheden: Åbn det dæksel, der holdes på plads af en skrue, og fjern varmeenhedens kabler (1 fig. 15/a), der beskyttes af en varmemodstandskappe. Fjern klydsen og før kablet gennem hullet. Fjern de to kabler fra tændingselektroderne, der er fastgjort til pladen med en faston. Løsn samlingen (2 fig. 15/a) og fjern de fire skruer, der fastgør ringen (3 fig. 15/a) til brænderen. Se fig. 15/b for demontering af varmeenhed eller termostat Fig. 14 Fig. 15 NØGLE 1 Kontrol-strømaftagerkabel 2 Tilslutning 3 Ring 4.7 RENGØRING O VEDLIGEHOLDELSE Forebyggende vedligeholdelse af udstyret og sikkerhedsanordningerne samt kontrol af dets effektive drift skal udelukkende udføres af autoriseret teknisk personale efter hver opvarmningssæson. Fig. 15/a 14

17 1 2 NØGLE 1 Varmeenheds termometer 2 Hætte 3 Varmeenhed 3 Fig. 15/b Rengøring af røgkanal Benyt en passende pensel til rengøring af kedlens røgkanal. Anbring cirkulatorerne i deres oprindelige position (fig. 16) efter rengøringen Rengøring af forbrændingshovedet Forbrændingshovedet rengøres på følgende måde (fig. 17): Afbryd højspændingskablerne fra elektroderne. Skru cirkulatorholderens fastgørelsesskruer af og fjern holderen. Børst propellen forsigtigt (turbulensskive). Rengør forsigtigt foto-modstanden for eventuelle aflejringer af smuds på overfladen. Rengør de resterende komponenter i forbrændingshovedet for eventuelle aflejringer. Genmontér enheden i modsat rækkefølge af det, der er beskrevet ovenfor og sørg for at overholde de anførte mål. RONDO' 3/4 OF ESTELLE 3/4 OF RONDO' 5/6 OF ESTELLE 5/6 OF Fig Udskiftning af dyse A Dysen skal udskiftes ved hvert varmesystems begyndelse for at garantere en korrekt brændstof-gennemstrømning og en god sprøjte-effektivitet. Dysen udskiftes på følgende måde: Afbryd højspændingskablerne fra elektroderne. Løsn elektrodeholderens fastgørelsesskrue (A fig. 17) og fjern holderen. Blokér sprøjte-døren ved hjælp af en 4 ± 0,3 mm 2-2,5 mm Fig

18 nr. 19 gaffelnøgle og skru dysen af med en nr. 16 gaffelnøgle (fig. 18). 4.8 FEJLFINDING Fig. 16 I det følgende bringes en liste over mulige problemer, der kan opstå på apparatet med deraf følgende fejl eller uregelmæssig funktion, samt en relevant liste over afhjælpende indgreb. En driftsfejl udløser i de fleste tilfælde låsesignalet på betjeningspanelet. Når dette lys tændes, kan brænderen først fungere igen, når der er trykket på reset-knappen. Når der er blevet trykket på knappen, og der sker regelmæssig tænding, betyder det, at fejlen kan defineres som værende midlertidig og ikke farlig. Hvis "låsesignalet" derimod vedbliver med at være tændt, skal årsagen til fejlen findes og afhjælpningen udføres ved at se nedenstående fejl: Brænderen tænder ikke: Tjek de elektriske forbindelser. Tjek at brændstofgennemstrømningen er regelmæssig, at filtrene er rene, at dysen og luftudluftningen fra røret er rene. Tjek, at gnisttændingen er regelmæssig, og at brænderen fungerer korrekt. Brænderen tænder regelmæssigt, men flammen slukkes omgående Tjek flammepåvisningen, luftkalibreringen og apparatets funktion. Vanskeligheder i forbindelse med regulering af brænder og/eller manglende præstation Tjek at brændstofgennemstrømningen er regelmæssig, at kedlen er ren, at der ikke er tilstopninger i røgkanalen, den faktiske tilførsel, som leveres af brænderen, samt at den er ren (for støv). Kedlen bliver let snavset Tjek brænderregulatoren (røganalyser), brændstofmængden, tilstopninger i aftrækskanalen samt at brænderens luftkanal er ren (for støv). Kedlen opvarmer ikke Tjek, at kappen er ren, tilpasningen, reguleringen, brænderens ydelser, justeringstermostatens for-indstillede temperatur, korrekte funktion og position. Vær sikker på, at kedlen er tilstrækkelig kraftig til dette apparat. Lugt af ubrændte produkter Tjek, at kedelkappen er ren, tjek brændstoffet, kedlens lufttæthed og brændstofkanalerne (dør, forbrændingskammer, røgkanaler, aftrækskanal, pakningsskiver). Tjek brændstoffets kvalitet. Hyppig aktivering af kedlens afspærringsventil Tjek tilstedeværelsen af luft i systemet, cirkulationspumpernes funktion. Tjek apparatets belastningstryk, ekspansionstankenes effektivitet og ventilkalibreringen. 16

19 BRUGERINSTRUKTIONER ADVARSLER Sluk for kedlen i tilfælde af fejl og/eller ukorrekt drift uden at udføre reparationer eller at udføre indgreb på apparatet. Kontakt en autoriseret tekniker, hvis der lugtes brændstof eller forbrænding, udluft rummet og luk brændstof-afspærringsanordningen. - Installation, service og vedligeholdelse af kedlen skal udføres af kvalificeret personale. - Det er strengt forbudt at blokere tilførselsgitrene og udluftningsåbningen i det rum, hvor udstyret er installeret. Tilførselsgitrene er strengt nødvendige for at få en korrekt forbrænding. TÆNDING OG DRIFT TÆNDING AF KEDEL GRØNT LYS TÆNDT Tryk på hovedafbryderen for at tænde for kedlens lys. Det grønne lys tændes for at angive, at apparatet tilføres strømforsyning (fig. 19). Vælg sommer/vinter positionen på afbryderen på DUETTO OF/BF versionen (fig. 20). Kedlen arbejder i behandlet fase med afbryderen i position (SOM- MER) Kedlen fungerer både i behandlet fase så vel som ved opvarmning med afbryderen i position (VIN- TER). Rumtermostaten eller kronometer-termostaten vil standse kedlens drift. TEMPERATURREGULERING Opvarmningstemperaturen kan reguleres ved at dreje termostatens kuglegreb, der har et temperaturområde mellem 45 og 85 C. Temperaturindstillingen kan tjekkes på termometret. For til enhver tid at sikre en optimal effektivitet af kedlen anbefales det ikke at nå under en minimums driftstemperatur på 60 C (fig. 21). SIKKERHEDSTERMOSTAT Sikkerhedstermostaten er af den manuelle reset-type, der slukker hoved-brænderen omgående, når temperaturen på 100 C overskrides i kedlen. Skru den sorte hætte af for at genoprette kedlens drift og reset knappen (fig. 21). Hvis apparatet blokeres" igen, skal Fig C Fig. 20 Fig

20 der rettes henvendelse til det autoriserede tekniske personale. GENSTART AF BRÆNDER Hvis der opstår tændings- eller driftsfejl, blokeres hovedbrænderen, og den røde lampe lyser på betjeningspanelet. Tryk på RESET knappen for at genstarte tændingsforholdene, indtil flammen tændes (fig. 23). Dette indgreb kan højst gentages 2-3 gange, og i tilfælde af fejl skal der rettes henvendelse til det autoriserede tekniske personale. BEMÆRK: Sørg for, at der er brændstof i tanken, og at hanerne er åbne. Efter hver påfyldning af tanken anbefales det at afbryde brænderens drift i ca. en time. RESET KNAP ORANGE LYS TÆNDT ÅBEN Fig. 22 RESET TWICE ONLY 2 1 bar Fig. 23 SLUKNING AF KEDEL Fig. 24 Det er tilstrækkeligt at trykke på hovedafbryderen for at slukke kedlen (fig. 19). Luk for både gas-tilførselsrørets hane og vandhanen, hvis kedlen ikke benyttes i en længerevarende periode. tømmes ved hjælp af udluftningskuglegrebet på radiatoren. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE PÅFYLDNING AF SYSTEM Tjek jævnligt, at vægtfyldemeteren har trykværdier med slukket system på bar. Hvis den orange vandtryksmålers lys tændes og hindrer kedlens drift, skal driften genoprettes ved at dreje forsyningshanen modsat urets retning. Tjek at hanen er lukket rigtigt efter udført indgreb. Hvis trykket overstiger den forudsete grænse, skal det overskydende tryk Det er afgørende at få kedlen grundigt kontrolleret og rengjort efter hver afsluttet opvarmningssæson. Forebyggende vedligeholdelse og kontrol af udstyrets og sikkerhedsanordningernes effektive drift må udelukkende udføres af autoriseret teknisk personale. 18

21 19

22 20

23

24 Fonderie Sime S.p.A Via Garbo, Legnago (Vr) Tel Fax Cod /06 - Documentation Dpt.

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9055763 Varmekanon MARS 55 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9055763 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

OLIEBRÆNDER BTL 6-10

OLIEBRÆNDER BTL 6-10 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER BTL 6-10 Udgave 2009.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000 INSTRUKTION danheat DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Udgave 2000.06 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TEKNISK BESKRIVELSE 1.1 Brænderdata 1.2 Komponentbestykning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere