F Y S I K N A N O T E K N O L O G I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F Y S I K N A N O T E K N O L O G I"

Transkript

1 FYSIK NANOTEKNOLOGI

2 FLYT VERDEN FRA TEORI TIL TEKNOLOGI Fysik og Nanoteknologi handler om, hvordan verden er skruet sammen. Uddannelserne zoomer ind på grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. På uddannelserne fordyber du dig, eksperimenterer, ser tingene i et større perspektiv, og du konstruerer nye materialer med unikke egenskaber i nanoskala. På uddannelserne i Fysik får du mulighed for eksperimentelt at undersøge naturens fænomener og sammenhænge, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk på matematikkens sprog ved hjælp af klassisk og moderne fysik. Med en uddannelse i Fysik kan du varetage jobs i en bred vifte af videnstunge danske og udenlandske industrier. Du har også mulighed for at blive gymnasielærer eller arbejde som forsker. På uddannelserne i Nanoteknologi lærer du at designe og fremstille nanostrukturerede materialer. Nanoteknologi er defineret ved, at man arbejder med objekter på nanoskalaen, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoteknologi i udviklingen af deres produkter, og der er derfor stort behov for nanoteknologiske ingeniører i både danske og udenlandske videnstunge industrier. Uddannelserne i Fysik og Nanoteknologi byder på et univers af faglig forundring og fordybelse. Vi glæder os til at se dig! FORSIDEBILLEDE AF SVENN HJARTARSSON

3 FYSIK Fysikkens formål er at gøre ting simple og forståelige, samtidig med at man beskriver dem på en meget præcis måde. Med fysikken kan vi forstå og forklare verden. Med de grundlæggende naturlove, som fysikken hviler på, kan vi finde svar på spørgsmål om grundlæggende fænomener. Fysikken bruges også i høj grad til at løse problemer af mere teknisk karakter, hvor fysikken ofte danner grundlaget for en ny teknologi. Se blot på grundlæggende erkendelser opnået af fysikere, der har ført til transistoren, magnetisk datalagring eller optisk kommunikation. Fysik vil også fortsat levere afgørende bidrag til udvikling af fremtidens teknologi. EKSPERIMENTELT ARBEJDE TEORETISK ARBEJDE Både den klassiske og den moderne fysik er baseret på teoretiske naturlove. Gennem den teoretiske del af uddannelsen i Fysik får du et indgående kendskab til disse love. Du får en forståelse af fx den atomare verden, som er vanskelig at observere direkte, og du lærer at bruge kvantemekanikken som et værktøj til at beskrive atomer, molekyler og faste stoffer. Men den teoretiske fysik giver ikke kun en grundlæggende forståelse af verden, den gør det også muligt at fortolke og forudsige udfaldet af målinger. På den måde knyttes eksperimentel og teoretisk fysik sammen. Et veludført eksperiment gør dig i stand til at besvare en lang række spørgsmål inden for fysikken. Derfor får du i din studietid erfaring med en lang række eksperimentelle metoder, ligesom du lærer, hvordan man bedst planlægger og udfører et eksperiment og efterfølgende tolker resultaterne i samspil med den tilhørende teori. Elementære statistiske metoder anvendes til vurdering af den usikkerhed, som måleresultater er behæftet med. Her får du et indtryk af de forskellige discipliners sammenhæng og samspil, når det gælder en løsning af sammensatte problemer. F OTO: SVENN HJARTARSSON 3

4 BACHELOR I FYSIK På bacheloruddannelsen i Fysik får du mulighed for at eksperimentere og undersøge naturens fænomener og sammenhænge. Du lærer at forklare og analysere dem teoretisk på matematikkens sprog ved hjælp af klassisk og moderne fysik. Du kommer fx til at beskæftige dig med: Klassisk fysik, som omfatter mekanisk fysik, termodynamik, elektromagnetisme og grundlæggende optik. Den klassiske fysik beskriver den makroskopiske verden. Dens forudsætninger og resultater er i overensstemmelse med de erfaringer, man gør sig ved iagttagelse af almindelige fænomener i dagligdagen. Moderne fysik og nanofysik, som går i dybden med fysikken. For at forstå alle detaljer af fx materialefysik eller optiske fænomener er det nødvendigt med en beskrivelse, som rækker langt ud over den klassiske fysik. Du får derfor en grundig indføring i kvantemekanikken, som beskriver fysik på atomar- og nanoskala. Du kommer også til at benytte denne mikroskopiske beskrivelse til at forstå stoffers opbygning og egenskaber. Allerede i løbet af uddannelsens første år arbejder du med atomers og molekylers egenskaber i projektarbejdet. Et arbejde som understøttes af kurser i fysik og matematik. Du kommer også til at arbejde med fysikkens grundlag, metoder og anvendelse. Uddannelsen giver dig en solid viden om den klassiske og moderne fysik og klæder dig på til at kunne beherske både den teoretiske beskrivelse og eksperimentelle undersøgelser. Aalborg Universitet var et naturligt valg af mange årsager, men især det tætte samarbejde med vejlederne, der sikrer, at uddannelsen har fokus på udfordringer og innovation. Gruppearbejdet og den problemorienterede arbejdsform overraskede meget positivt og kan kun anbefales til alle ja, selv den mest skeptiske individualist! Studieformen giver plads til personlig udvikling og lærer dig samtidig at samarbejde med andre og udnytte hinandens evner til det fælles bedste. Efter 10 semestre ender man med at være en skøn blanding af ekspert på mange områder og generalist. For mig har Fysik været et spændende og alsidigt fag glem alt om støvede bøger! Det er et studium, som rummer både teoretisk arbejde, computersimulering og sjove eksperimenter. Projekterne på Fysik giver utroligt mange muligheder for at have inspirerende og lærerige semestre. Søren Smidstrup, tidligere studerende på Fysik 4. SEMESTER På bacheloruddannelsen kombinerer du altid Fysik med et sidefag, fx Matematik, Datalogi eller Kemi. Du opnår dermed en bachelor i begge fag, men med Fysik som dit centrale fag. 1. SEMESTER På uddannelsens første semester er der fokus på grundlæggende elektromagnetisme. Du kan fx arbejde med fysiske målemetoder til at karakterisere magnetiske felter. 2. SEMESTER 2. semester handler om grundlæggende mekanik og termodynamik. I projektet arbejder du med gassers termodynamiske og optiske egenskaber, som kan beskrives ud fra simple mekaniske modeller. På 4. semester går du i dybden med optik og grundlæggende kvantemekanik. I projektet kan du fx fordybe dig i strukturerede materialers optiske egenskaber, hvor du eksempelvis kan fremstille, karakterisere og modellere fotoniske krystaller. 5. SEMESTER På 5. semester følger du dit sidefag. 6. SEMESTER På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du fordyber dig inden for et område, du selv vælger i samarbejde med en vejleder. Du vælger desuden mellem flere kurser, som går dybere ind i udvalgte områder af fysikken. 3. SEMESTER VIL DU VÆRE GYMNASIELÆRER? På 3. semester arbejder du med elektromagnetisme og grundlæggende faststoffysik. Du kan fx sammenligne teori og eksperimentere for at undersøge temperaturafhængigheden af metallers ledningsevne. Du opnår kompetencer til at undervise på gymnasiale uddannelser, når du læser Fysik som enten centralt fag eller sidefag. Hvis Fysik er dit centrale fag, vælger du et sidefag blandt de andre studieretninger, der giver undervisningskompetencer, fx Matematik, Kemi, Idræt, Engelsk osv. Vælger du at læse Fysik som sidefag, indgår Fysik med tre semestre i kombination med dit centrale fag, hvis dette er naturvidenskabeligt, og fire semestre, hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt. 4

5 CAND.SCIENT. I FYSIK På kandidatuddannelsen i Fysik kommer du til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik som fx kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori. Du skal også arbejde med fx lasere, halvlederkomponenter og materialer på nanoskala. Undervisningen på uddannelsen er forskningsbaseret, og projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig en mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende videnskabelige metoder. Du har mulighed for at gå i dybden med følgende områder: Kvantefysik, som retter sig specielt mod fordybelse i den kvantemekaniske beskrivelse af naturen og de særlige fænomener, der optræder - fx elektroners bølgegenskaber og lysets partikelegenskaber. Du lærer at behandle situationer, hvor kvantemekanikken fx afspejles i stoffers optiske, magnetiske eller elektriske egenskaber. Materialefysik, som fokuserer på anvendelse af fysik til fremstilling, karakterisering og beskrivelse af materialer, herunder deres opbygning og funktionelle egenskaber. Du får erfaring med en lang række avancerede metoder som fx elektronmikroskopi, skannende probemikroskopi og laserspektroskopi, og du bruger bl.a. computerbaserede metoder til at opstille numeriske modeller for at få indsigt i materialers egenskaber og karakteristika. Målet er at forstå materialer helt ned på atomarskala. Nanooptik, som er rettet mod design og anvendelse af strukturer på nanoskala til frembringelse af nye eller forbedrede optiske egenskaber til brug inden for fx kommunikations-, energi- og sensorteknologi. Projekter inden for nanooptik kan fx handle om at forbedre solceller og solfangere ved at forbedre overfladers optiske egenskaber via nanostrukturering. LÆS FYSIK MED ET ELLER TO FAG Uddannelsen kan læses som en etfagskandidat, hvilket betyder, at du udelukkende læser Fysik og ikke andre fag. Uddannelsen kan også læses som en tofagskandidat, hvor Fysik er det centrale fag som kombineres med et sidefag, fx Matematik, Kemi eller Datalogi. Med en tofagskandidat kan du undervise på gymnasiale uddannelser. 1. SEMESTER 1. semester handler om statistisk mekanik, faststoffysik og moderne fysik. I projektarbejdet kan du beskæftige dig med enten teoretisk eller eksperimentel faststoffysik. 2. SEMESTER På 2. semester arbejder du med nanostrukturer og materialer samt videregående kvantemekanik. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med nanooptik eller overfladefysik. Jeg har altid været fascineret af, hvordan verden hænger sammen. Fysikuddannelsen har mange forskellige facetter, men den grundlæggende problemløsning tænder mig rigtig meget, hvad end det er teoretisk eller eksperimentelt forankret. Der er rig mulighed for at fordybe sig i teori, men også for at komme i laboratorierne, hvor teori kan testes eller en forsøgsopstilling skal bygges op helt fra bunden. Mathias Hedegaard Kristensen, studerende på Fysik 3. SEMESTER Hvis du vælger Fysik som tofagskandidat, følger du på dette semester dit sidefag. Hvis du vælger Fysik som etfagskandidat, har du på 3. semester en række forskellige muligheder, fx udlandsophold, virksomhedsophold eller at begynde dit kandidatspeciale. 4. SEMESTER På 4. semester udarbejdes kandidatspecialet, som kan være både teoretisk og/eller eksperimentelt. Emnet vælges i samråd med din vejleder.

6 JOB OG KARRIERE FYSIK En kandidatuddannelse i Fysik giver titlen Cand.scient. i Fysik. En kandidatuddannelse i Fysik med sidefag i fx Matematik giver titlen Cand.scient. i Fysik og Matematik. Med en kandidatgrad i Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi er du direkte kvalificeret til at opnå kompetence i at undervise på gymnasiet. Fysikere er ofte en efterspurgt faggruppe. Du er også kvalificeret til at arbejde med teknisk-naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i højteknologiske virksomheder. Som kandidat i Fysik kan du således gå ud i en bred vifte af danske og udenlandske højteknologiske industrier inden for områder som fx: Halvleder- og elektronikindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller apparaturer. Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri. Tyndfilmindustrien, hvor du kan arbejde med coating af overflader. Kommunikationssektoren, hvor du kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation. Virksomheder, der kræver specialister i brug af avanceret måleudstyr. Ud over disse mange opgaver inden for udvikling og forskning i erhvervslivet kan du også blive forsker ved universiteter og andre forskningsinstitutioner. Her vil det ofte komme på tale, at du, efter kandidatgraden, vælger at tage en forskeruddannelse, som fører til en ph.d.-grad. Dette er typisk et treårigt forløb, hvor man bliver ansat med fuld løn på et universitet. Med en kandidatgrad i Fysik har du også mulighed for at videreuddanne dig til hospitalsfysiker, hvilket tager 3 år med både teori og praksis. Denne uddannelse forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling. 6

7 JEG VALGTE FYSIK, FORDI JEG I GYMNASIET FIK STOR INTERESSE FOR FYSIK OG HAVDE LYST TIL AT LÆRE MERE OM, HVORDAN VERDEN GRUNDLÆGGENDE ER BYGGET OP. Det er spændende at lære om så mange forskellige områder af fysikken. Vi kommer omkring alt fra elektromagnetisme, optik og mekanik til faststoffysik, astronomi, kvantemekanik og meget mere. Derudover får vi i vores projekter lov til at gå i dybden med særlige områder, som vi synes er spændende, og vi kan på den måde være med til at dreje studiet i den retning, vi selv synes, er spændende. Det er både i forhold til emnet for projektet og vægtningen af hvor teoretisk og eksperimentelt, man ønsker, det skal være. Når jeg bliver færdiguddannet drømmer jeg om at komme ud og bruge min viden inden for fysik i erhvervslivet. Det kunne være spændende at komme til at arbejde projektorienteret, på samme måde som vi gør med semesterprojekterne her på universitetet. I mine projekter har jeg bl.a. arbejdet med vandbølgemekanik, hvor vi både simulerede og ved hjælp af eksperimenter undersøgte, hvordan vandbølgerne spreder sig, når de passerer forskellige gitre, og hvordan de reflekteres fra forskellige objekter, fx cylindere og kasser. Som studerende i Aalborg får du hurtigt et stærkt netværk af medstuderende, hvilket er en stor styrke, da vi ved at hjælpe hinanden og arbejde sammen kommer stærkere igennem studiet. Fysik ligger sammen med nanoteknologi i vores egen bygning lidt uden for campus. Vi er dermed en mindre gruppe af studerende, der har et godt sammenhold og har det godt socialt sammen. Dette er med til at skabe glæde og giver mig endnu mere lyst til at læse netop fysik. JEG VALGTE NANOTEKNOLOGI, FORDI UDDANNELSEN LØD SPÆNDENDE. DET KONKRETE SVAR FASCINEREDE MIG, OG NANO VAR EN GOD BLANDING MELLEM ALLE NATURVIDENSKABELIGE GRENE. Som studerende på Nanoteknologi omgås man med spændende forskning. Aalborgmodellen, hvor man får lov til at køre sine egne projekter, er perfekt til nanoteknologi-uddannelsen. Samtidig med at man har nogle spændende fag, kører man nogle projekter, hvor man nogle gange kommer lidt ud, hvor man ikke kan bunde. Men heldigvis giver det en flere og flere værktøjer til at løse problemer i fremtiden. Optimalt vil jeg gerne forske efter min uddannelse. Jeg er meget interesseret i bæredygtig energi, og forståelsen for materialers egenskaber, tror jeg, kommer til at give mig en stor hjælp, når man skal være med til at udtænke fremtidens energi. I projekterne har jeg arbejdet med alt fra antenner, der kan bruges til security screening, til sølvnanopartikler som fremtidens medicin; en potentiel vej uden om resistens. I mit nuværende projekt arbejder jeg med ledende polymerer. Aalborg har udviklet sig til en god studieby, hvor der er mange arrangementer og begivenheder for studerende. Om sommeren er der masser af liv i havneområdet, hvor unge mødes og hygger sig med mad, en øl, spiller bold eller hvad de har lyst til. Det bliver sjovere og sjovere at være studerende på AAU for hver dag der går. Jo flere teoretiske værktøjer jeg får samlet sammen, des bedre forstår jeg projekterne, jeg laver, og jeg føler mig bedre og bedre rustet til at angribe nye udfordringer. Anne Landgrebe-Christiansen, studerende på Fysik Den eneste begrænsning af Aalborg som studieby er, at der ikke er nok timer i døgnet. Jeg har udover nano hænderne i flere frivillige projekter, startups og mange lokale begivenheder. Der er næsten dagligt et event, så dagene går aldrig kedeligt for sig. Isaac Appelquist Løge, studerende på Nanoteknologi

8 NANOTEKNOLOGI Nanoteknologi handler om at designe, fremstille og kontrollere materialer med dimensioner på nanoskala. Denne skala er interessant, fordi materialer får fundamentalt anderledes fysiske og kemiske egenskaber, når de reduceres til dimensioner på nanoskala - fx er nanopartikler af sølv bakteriedræbende, selvom større klumper af sølv er helt uskadelige. Naturen benytter allerede nanoteknologi i stor grad; tænk bare på DNA. Her har naturen lavet verdens mest kompakte datalagringssystem ved at sammensætte molekyler på nanoskala. Ved at designe materialer på nanoskala kan man opnå en enestående kontrol over deres egenskaber, og man kan derfor konstruere nye materialer med unikke egenskaber til anvendelse inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin - for blot at nævne nogle få områder. Nanoteknologi er et meget tværfagligt område, og det involverer bl.a. fagområderne matematik, fysik, kemiog bioteknologi. Uddannelsen i Nanoteknologi giver derfor en unik mulighed for at kombinere de naturvidenskabelige discipliner, hvilket er noget, der i stigende grad er behov for inden for moderne forskning og teknologi. FOTO: SVENN HJARTARSSON I gymnasietiden var jeg interesseret i både fysik, kemi og bioteknologi, og jeg havde svært ved at vælge, hvilken retning jeg skulle gå videre med. Da jeg opdagede, at jeg kunne kombinere fagene med nanoteknologi, var jeg ikke i tvivl om, at det var en uddannelse for mig. I løbet af de første år på uddannelsen har jeg erfaret, at det er den bioteknologiske retning, der passer mig bedst, så nu er jeg i gang med at specialisere mig inden for dette. På studiet er der et åbent miljø studerende og undervisere imellem. Kontakten er meget uformel, og man kan altid komme forbi undervisernes kontor med et spørgsmål. Det problembaserede arbejde, hvor man gennem et semester fordyber sig i en opgave på tværs af fagene, giver en god struktur på uddannelsen. Vi har et tæt samarbejde med vores vejleder, som hjælper os i den rigtige retning, og samtidig har vi en høj grad af medbestemmelse og ikke mindst mulighed for at arbejde med de nyste forskningsområder inden for nanoteknologien. Vi har en frihed, som jeg ikke har hørt om eller oplevet på andre universiteter i Danmark og Europa. Line Guldbrand, tidligere studerende på Nanoteknologi 8

9 BACHELOR I NANOTEKNOLOGI På bacheloruddannelsen i Nanoteknologi kommer du til at arbejde med tre overordnede temaer: Nanostrukturers opbygning, nanofabrikation i praksis og nanoteknologiske målemetoder. Allerede i løbet af det første år af uddannelsen beskæftiger du dig med grundlaget for nanoteknologi. Du følger sideløbende kurser i matematik, fysik, kemi og bioteknologi. De efterfølgende semestre kommer du i berøring med alle sider af nanoteknologi - både teoretisk og eksperimentelt. 1. SEMESTER På uddannelsens første semester er der fokus på de grundlæggende nanoteknologiske målemetoder som fx optisk mikroskopi, atomar kraftmikroskopi (AFM) og absorptionsspektroskopi. Eksempler på bachelorprojekter er: UV laserscanner til skrivning af mikrostrukturer, hvor de studerende arbejdede med lasere og litografiske metoder til anvendelse inden for bl.a. mikroelektronik. Optisk bakteriesensor baseret på lysdioder, hvor de studerende arbejdede med hele bakterier, mikrokanaler og lysdioder til påvisning af bakterier. Surface plasmon resonance bio-sensor, hvor de studerende arbejdede med optiske systemer som biomolekylers interaktion med andre biomolekyler, eller med en ultra sensitiv påvisning af en kemisk reaktion katalyseret af et biomolekyle. 2. SEMESTER 2. semester handler om fremstilling af simple kunstige nanostrukturer. I projektet kan du fx arbejde med kemisk syntese af kvanteprikker eller selvorganiserende biologiske strukturer. Strukturerne karakteriseres efterfølgende med målemetoderne præsenteret på 1. semester. 3. SEMESTER På 3. semester kommer du til at arbejde med kemisk syntese af metal nanopartikler eller elektrospinding af nanofibre. Du kan fx undersøge metal nanopartiklers effekt på mikroorganismer. 4. SEMESTER 4. semester går i dybden med karakterisering og modellering af nanostrukturers optiske eller kvantemekaniske egenskaber. I projektet kan du fx fordybe dig i modellering af fotoniske krystaller. 5. SEMESTER 5. semester handler om fabrikation af nanostrukturer med avancerede litografimetoder. Du lærer fx at arbejde med UV litografi, som kan bruges til fremstilling af moderne computerchips i industrien. 6. SEMESTER På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du fordyber dig inden for enten nanomaterialer og nanofysik eller nanobioteknologi. Du vælger desuden mellem flere kurser, som går dybere ind i udvalgte områder af nanoteknologien. 9

10 CIVILINGENIØR I NANOBIOTEKNOLOGI Jeg valgte Nanobioteknologi, fordi jeg altid har været nysgerrig på verdenen og fascineret og imponeret over, hvordan verdenen fysiks, biologisk og kemisk hænger sammen. Nanobioteknologi kombinerer alle tre videnskaber på et helt nyt niveau og skaber videnskab og teknologi på en skala hvor kemien, fysikken og biologien begynder at overlappe hinanden. Jeg synes, Nanobioteknologi-uddannelsen er spændende, fordi den giver mig et bredt detaljeret kendskab både til kemi, fysik og bioteknologi, samtidig med en dybdegående viden i de (nano)teknologier som allerede anvendes i dag, og hvor henne der stadig er stort potentiale for ny udvikling. Det motiverer os til at gå ud og bidrage til verdenen! Og så elsker jeg, at jeg selv kan definere min uddannelse, mine kompetencer, og hvilket job jeg vil have bagefter. Den brede tværfaglige viden åbner døre i mange (hvis ikke alle) retninger - det er kun os selv, som sætter begrænsningerne. Jeg drømmer om at bruge min uddannelse til udvikling af nye medicinske diagnosticering eller behandlingsmetoder, særligt inden for boosting af kroppens naturlige systemer igennem immunterapi og kost. Marie-Louise Knop Lund, studerende på Nanobioteknologi Kandidatuddannelsen i Nanobioteknologi giver dig viden om de mange muligheder, som nanoteknologi tilbyder biovidenskaberne. Du får en detaljeret forståelse af, hvilke teknologiske udfordringer bioteknologien repræsenterer med fokus på bioteknologisk forskning og biomedicin til diagnose. Du får blandt andet undervisning i avanceret genteknologi, molekylær elektronik, molekylære simuleringer og selvsamlende systemer. Du får desuden et detaljeret indblik i de naturligt forekommende biologiske systemer, der igennem evolution har resulteret i elegante systemer, som i dag bliver brugt som inspiration i nanobioteknologien. 1. SEMESTER 1. semester handler om design, fremstilling og simulering af biostrukturer. I projektarbejdet kommer du til at beskæftige dig med fremstilling og/ eller simulering af protein-, lipid- og DNA-baserede nanostrukturer. 2. SEMESTER På 2. semester arbejder du med karakterisering af biologiske nanostrukturer. I kurserne lærer du bl.a. om selvorganiserende systemer som fx drug delivery -systemer, og du får grundlæggende viden om fysiske og kemiske reaktioner på grænseflader. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med biosensorer, selvorganiserende peptider/dna og deres fysiske egenskaber. 3. SEMESTER På 3. semester har du mulighed for at få industriel erfaring gennem et virksomhedsophold og specialisere dig inden for et specifikt fagområde. Du kan vælge mellem følgende muligheder: Virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i Danmark eller udlandet Studieophold på et andet universitet enten i Danmark eller i udlandet Langt afgangsprojekt ( semester) 4. SEMESTER På 4. semester udarbejdes kandidatspecialet. Specialeprojektet kan både være teoretisk og/eller eksperimentelt, og emnet vælges i samråd med din vejleder. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. Grupperne er små (1-2 personer), og situationen minder meget om den, man har i industrien. Afgangsprojektet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde eller egentlig forskning. Det kan også omfatte helt nye emner eller være en forlængelse af projektet på 3. semester. 10

11 CIVILINGENIØR I NANOMATERIALER OG NANOFYSIK Kandidatuddannelsen i i Nanomaterialer og Nanofysik fokuserer på anvendelse af nanoteknologi til nye optiske og elektroniske komponenter samt på nye materialer rettet mod fx kommunikationsteknologi, sensorteknologi eller katalyse. Du følger bl.a. kurser i nanostrukturerede materialers specielle elektroniske og optiske egenskaber samt modellering, karakterisering og produktion af nanostrukturerede materialer. Du får derfor en bred, interdisciplinær viden om både nanofysik og nanoteknologi, og du kommer til at arbejde med projekter, der spænder helt fra grundvidenskabelige undersøgelser, til anvendelse af nanoteknologiske fabrikationsmetoder i forbindelse med fremstilling af fx integrerede optiske kredsløb eller solceller. 1. SEMESTER 1. semester handler om avancerede metoder til syntese og karakterisering af nanostrukturer og nanomaterialer. Du kommer bl.a. til at arbejde med nanolitografi og elektronmikroskopi. 2. SEMESTER På 2. semester arbejder du med avancerede metoder til fremstilling af funktionelle nanostrukturer. I kurserne lærer du om nanooptik og overfladefysik, og i projektarbejdet anvendes færdigheder fra kurserne til at modellere de fremstillede nanostrukturers funktioner. 3. SEMESTER På 3. semester har du mulighed for at få industriel erfaring gennem et virksomhedsophold og specialisere dig inden for et specifikt fagområde. Du kan vælge mellem følgende muligheder: Virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i Danmark eller udlandet Studieophold på et andet universitet enten i Danmark eller i udlandet Langt afgangsprojekt ( semester) H JARTARSSO N : SVENN F OTO 4. SEMESTER På 4. semester udarbejdes kandidatspecialet. Specialeprojektet kan både være teoretisk og/eller eksperimentelt, og emnet vælges i samråd med din vejleder. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. Grupperne er små (1-2 personer), og situationen minder meget om den, man har i industrien. Afgangsprojektet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde eller egentlig forskning. Det kan også omfatte helt nye emner eller være en forlængelse af projektet på 3. semester. 11

12 JOB OG KARRIERE NANOTEKNOLOGI En kandidatuddannelse i Nanobioteknologi giver titlen civilingeniør i Nanobioteknologi (Cand.polyt.) En kandidatuddannelse i Nanomaterialer og Nanofysik giver titlen civilingeniør i Nanomaterialer og Nanofysik (Cand.polyt.). Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoteknologi for at udvikle deres produkter. Der er derfor stort behov for nanoteknologiske ingeniører i både danske og udenlandske videnstunge industrier. Som civilingeniør i Nanobioteknologi eller Nanomaterialer og Nanofysik har du mange spændende karrieremuligheder. Karrieremulighederne inden for området er: Medicoteknologi, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye og bedre biosensorer. Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med fx udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri. Tyndfilmindustrien, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye typer solceller. Halvlederindustrien, hvor du fx kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller integrerede kredsløb. Kommunikationssektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation. Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye drug delivery systemer. Du har også mulighed for at fortsætte på universitetet som ph.d.- studerende. 12

13 PROBLEMBASERET LÆRING OG TEAMWORK Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende. Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer. TEAMWORK De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og nemmere føler dig hjemme på universitetet. Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Aalborg Universitet har tradition for, at de studerende samarbejder med private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med projektskrivningen. Du får dermed mulighed for at høste erhvervserfaringer og arbejde med problemer fra den virkelige verden, allerede inden du har færdiggjort dit studium. Aalborg Universitet har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med industrien, der betyder, at projekter ofte skrives for og i samarbejde med virksomheder. DIN UNDERVISER FORSKER På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 13

14 AT LÆSE I AALBORG 10 % af befolkningen i Aalborg er studerende, og det sætter sit præg på byen. Byen har en bred vifte af caféer, og der er et bredt spektrum af kulturelle tilbud. Klassiske og eksperimenterende teatre, hvor du virkelig kommer tæt på, og alternative biografer er blot nogle af byens mange kulturelle tilbud. Derudover er Aalborg en af Danmarks mest markante sportsbyer, både for tilskuere og udøvere. Aalborg har Danmarks bedste studenterhus! Lidt af en påstand, men ikke desto mindre er der meget, der tyder på, at det er sandt. Med en beliggenhed i centrum af Aalborg, en café med højt til loftet og med et væld af koncerter med store navne er Studenterhuset det perfekte sted, når studierne skal glemmes for en stund. GARANTI FOR TAG OVER HOVEDET Boligsituationen i Aalborg er bedre end i andre store universitetsbyer. Både hvad angår udbuddet af ledige lejligheder, kollegieværelser og ikke mindst prisen. AKU-Aalborg (Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg) administrerer 5200 kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg. De kan hjælpe dig med at finde en bolig. Aalborg Kommune har desuden en Tag-over-hovedet -garanti. Det betyder, at hvis du ikke selv, som ny studerende, kan finde en bolig til studiestart, så sørger Aalborg Kommune for en bolig til dig. KONTAKT AKU-AALBORG aku-aalborg.dk Rendsburggade 10 A 9000 Aalborg Mail: Tlf

15 OPTAGELSE ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK BEMÆRK! Fra optaget 2019 på Fysik og Nanoteknologi vil der være krav om et gennemsnit på minimum 4,0 i Matematik A. Bestået adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller EUX 1. del, GIF eller tilsvarende) Dansk A Engelsk B Matematik A Samt ét af følgende sæt krav: Fysik A og Kemi B Fysik A og Bioteknologi A Fysik B og Kemi A Geovidenskab A og Kemi A ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSEN I NANOTEKNOLOGI ADGANGSKURSUS Mangler du en adgangsgivende eksamen, eller har du ikke i forvejen det rette niveau i et bestemt fag? På AAUs Adgangskursus kan du på bare 1 år eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Har du allerede en studenter-, htx-, hhx-, hf- eller GIF-eksamen, der ikke opfylder de specifikke adgangskrav og/eller eventuelle karakterkrav, som kræves til din foretrukne ingeniøruddannelse, kan du følge matematik, fysik, kemi, dansk og/eller engelsk som Enkeltfagskursus. Ønsker du hurtigt at opnormere dine fagniveauer, kan du følge vores Turbokurser i matematik, fysik, og kemi, som afholdes om sommeren. Bestået adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller EUX 1. del, GIF eller tilsvarende) Dansk A Engelsk B Matematik A Samt ét af følgende sæt krav: Fysik B og Kemi B Fysik B og Bioteknologi A Geovidenskab A og Kemi B 15

16 FYSIK NANOTEKNOLOGI SES.AAU.DK KONTAKT AAU STUDIEVEJLEDNING AAU Studievejledning kan give dig et overblik over mulighederne på AAU, og besvare spørgsmål om blandt andet SU, studieform, dispensation, optagelsesregler og bolig. Telefon: DECENTRALE STUDIEVEJLEDERE Studiets egne studievejledere kan vejlede om indholdet i uddannelserne, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer mv. Telefon: Vil du vide mere? SES.AAU.DK

FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FLYT VERDEN FRA TEORI TIL TEKNOLOGI Fysik og Nanoteknologi handler om, hvordan verden er skruet

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

ENVIRONMENTAL ENGINEERING MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE

ENVIRONMENTAL ENGINEERING MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE ARBEJD PRAKSISORIENTERET - OG KOMBINÉR DIN BIOLOGISKE OG TEKNISKE VIDEN Urbanisering og opdyrkning af landområder, udledning af næringsstoffer til vandløb,

Læs mere

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N?

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? CIVILINGENIØR I MATEMATIK-TEKNOLOGI 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse studievejledning@aau.dk 9940 9440 Tag del i teknologiens

Læs mere

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE BLIV EKSPERT I BYGNINGERS ENERGIFORBRUG! Der er stort fokus på energiforbrug og vedvarende energi, og der er store forventninger til, at byggeriet kan være med til at løse

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE FOTO: CLAUS SØNDBERG I N T E R N AT I O N A L UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE ESBJERG BLIV EKSPERT I SIKKERHED OG RISIKOSTYRING Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE DRØMMER DU OM AT UDVIKLE NYE VIRKSOMHEDSMODELLER OG -SYSTEMER, SOM MATCHER FREMTIDENS

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN I KRYDSFELTET MELLEM TEKNOLOGI OG MENNESKE Teknoantropologi handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På

Læs mere

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE STUDIEVEJLEDNING@AAU.DK 9940 9440 MATEMATIK HJÆLPER MED AT FORSTÅ OG FLYTTE VERDEN FAQ Q: Skal

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING INTERNATIONAL UDDANNELSE OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING CIVILINGENIØRUDDANNELSE, CAND.POLYT. 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 2 DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED INNOVATIVE LEDELSESFORMER? Flere og flere virksomheder

Læs mere

Det interdisciplinære Nanoscience Center. Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk

Det interdisciplinære Nanoscience Center. Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk Det interdisciplinære Nanoscience Center Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark www.inano.au.dk Hvem arbejder ved inano og AU Nøgletal 2009 Aarhus Universitet inano Akademisk

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

med specialisering i Global Ledelse uddannelse

med specialisering i Global Ledelse uddannelse Væ r d i k æ d e r o g I n n o v a t i o n s l e d e l s e 2 -åri g kand i datu d danne l se Ci vi l i ng e ni ø r I n t e r n at i o n a l uddannelse 2 Drømmer du om at arbejde med innovative ledelsesformer

Læs mere

ENTREPRENEURIAL ENGINEERING. 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk

ENTREPRENEURIAL ENGINEERING. 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk ENTREPRENEURIAL ENGINEERING 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk NY UDDANNELSE Skab nye forretningsmuligheder Gør din virksomhed stærkere og dit job sjovere Eller skab din egen virksomhed Cand.scient.techn.

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen Esbjerg School of Engineering and Science Byggeri og Anlæg 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse (cand.polyt.) Civilingeniør med speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE VIL DU VÆRE EN VIGTIG BRIK I DEN INDUSTRIELLE OG TEKNOLOGISKE UDVIKLING? VIL DU HAVE EN UDDANNELSE,

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

STADIONET, MUSIKHUSET, VINDMØLLERNE, GÅGADEN OG MOTORVEJEN

STADIONET, MUSIKHUSET, VINDMØLLERNE, GÅGADEN OG MOTORVEJEN BYGGERI OG ANLÆG 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE I BYGGE- OG ANLÆGSKONSTRUKTION 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE I STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING (BYGGE- OG ANLÆGSKONSTRUKTION) 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

PRODUKTION MED SPECIALISERING I PRODUKTIONSSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE

PRODUKTION MED SPECIALISERING I PRODUKTIONSSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE MED SPECIALISERING I SSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE BOOST DIN KARRIERE INDEN FOR INDUSTRI OG OFFSHORE Når konkurrencen er hård, er evnen til løbende at udvikle og optimere systemer og processer

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det?

IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det? Idræt Kim Dremstrup Institutleder, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det? Det er et godt spørgsmål at stille, når man skal starte på en videregående uddannelse.

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLoGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI

BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLoGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLoGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI Indholdsfortegnelse Uddannelsernes opbygning 3 Biologi 4 Bioteknologi 6 Medicinsk Bioteknologi 7 Kemi 8 Kemiteknologi 9 Miljøteknologi

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg!

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! EsbjErg ENERGI I ESBJERG Vil du Gøre energi mere miljøvenligt? Forsyne verden med energi på nye måder? Sikre os vedvarende og billig energi? Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! E.T.

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i SOFTWAREUDVIKLING itu.dk/bachelor BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING Som studerende på Softwareudvikling tager du de første skridt mod en fremtid, hvor du skaber

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

BYGGERI OG ANLÆG 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

BYGGERI OG ANLÆG 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE BYGGERI OG ANLÆG 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE BYGGERI OG ANLÆG Drømmer du om at blive bygningsingeniør og arbejde med løsninger, der sikrer et lavt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet DFS debatmøde Niels Bohr Institutet den 21. april 2006 Henrik Bruus på vegne af COM Institut for Kommunikation, Optik og Materialer FYS Institut for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N

3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N MASKINKONSTRUKTION/ MECHANICAL DESIGN 3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N 3½ -Å R IG D IPLO MIN

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

46795_AAU_Nanoteknologi 20/01/05 14:00 Side 1. Nanoteknologi. Nano-bioteknologi Nano-fysik Nano-sundhed Nano-produktion

46795_AAU_Nanoteknologi 20/01/05 14:00 Side 1. Nanoteknologi. Nano-bioteknologi Nano-fysik Nano-sundhed Nano-produktion 46795_AAU_Nanoteknologi 20/01/05 14:00 Side 1 Nanoteknologi Nano-bioteknologi Nano-fysik Nano-sundhed Nano-produktion 46795_AAU_Nanoteknologi 20/01/05 14:00 Side 2 FOTO PÅ FORSIDE: MIKROINDSPRØJTNING.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Godkendt af dekanen for den 9. februar 2009 Ændring af 7 stk. 3 og stk. 4 er godkendt af Dekanen for den 25. november 2009.

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Diplomingeniøruddannelse (3½ år)

Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Uddannelsen er et tværfagligt studium, som vil give dig en bred viden om kemiteknik, samtidig med at du lærer om international business: virksomhedsøkonomi, markedsføring,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLOGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI

BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLOGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI BIOLOGI BIOTEKNOLOGI KEMI KEMITEKNOLOGI MEDICINSK BIOTEKNOLOGI MILJØTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3 ½ -ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE INDHOLD INDLEDNING 3 UDDANNELSERNES

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik

Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg Forord I medfør

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder Den Naturvidenskabelige bacheloruddannelse The International Bachelor Study Program in Natural Science Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder RUC s uddannelsesstruktur Optagelse Hum-Bas

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere