(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr Investering i akvakultur Vejledning om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg

2 Kolofon Investering i akvakultur Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet - NaturErhvervstyrelsen - i 2016 Foto: Lihme Dambrug. Susanne Kamstrup-Braad Miljø- og Fødevareministeriet Miljø og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf. :

3 Indhold 1. Indledning 2. Ordningens formål 3. Administration af ordningen 4. Afsatte midler 5. Ansøgningsfrist 6. Hvordan søger du om tilskud 7. Hvem kan søge om tilskud 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til 12. Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til 13. Udgifternes rimelighed 14. Udbudsregler 15. Kriterier for støtteberettigelse 16. Information og offentlig omtale af tilskud ( skiltning ) 17. Særligt om opretholdelse af projektet 18. Igangsætning af projektet 19. Besked om afgørelse om tilsagn 20. Projektperioden 21. Klageadgang 22. Ændring af projektet 23. Overdragelse af tilsagn 24. Afslutning af projekt 25. Udbetaling af tilskud 26. Sagsbehandlingstid 27. Evaluering efter projektets afslutning 28. Projektet opgives 3

4 29. Kontrol på stedet 30. Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud 31. Straffebestemmelser og svig 32. Force majeure 33. NaturErhvervstyrelsens brug af data 34. Lovgrundlag 35. Yderligere oplysninger Bilag A: Definition af SMV er Bilag B: Love og bekendtgørelser til vurdering af ansøgers antagelighed 4

5 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilsagn om tilskud til Investeringer i akvakulturanlæg. Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud. Der findes desuden en vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen, som du skal bruge, når du skal søge om at få udbetalt det tilskud, som du har fået tilsagn om. Det er en god idé også at læse udbetalingsvejledningen, når du søger om tilsagn om tilskud. Alle vejledninger findes på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under Investeringer i akvakultur Ordningens formål Tilskudsordningen Investeringer i akvakulturanlæg er en del af det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram , der overordnet har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det vil ske gennem fremme af en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur. Udgangspunktet er artikel 48 i forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Formålet med tilskud til investering i akvakultur under Akvakulturordningen er at øge akvakulturproduktionen og at fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor i overensstemmelse med Akvakulturstrategien. 3. Administration af ordningen NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 5

6 Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud under Investeringer i akvakultur 2017, skal ske via til 4. Afsatte midler Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 24,7 mio. kr. 5. Ansøgningsfrist Vi kan modtage din ansøgning fra onsdag den 1. februar Din ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 3. april 2017 kl. 23:59. Hvis vi modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til næste ansøgningsrunde. 6. Hvordan søger du om tilskud Du skal sende din ansøgning om tilsagn om tilskud på et særligt skema, som du finder på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under Investeringer i akvakultur Ansøgningen må gerne skrives på engelsk, men pkt. 7 Kort projektresumé skal være på dansk. Din ansøgning skal indeholde: Ansøgningsskema. Aktivitetsbeskrivelse for dine ansattes arbejde i projektet. Aktivitetsbeskrivelse for konsulentbistanden i projektet. To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører vedrørende alle udgifter over kr. Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor du søger om tilsagn om tilskud. Hensigtserklæring, der dokumenterer, at projektets finansiering er tilvejebragt. Hvis du er Økolog eller i gang med omlægning til økolog, skal du indsende dokumentation i form af enten Økologirapporten eller Besøgsrapporten vedrørende økologisk omlægning. Erklæring om antagelighed. Erklæring om svig. Nedenstående skema viser, hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes: 1. Projekttitel Her skrives projektets titel 2. Oplysninger om ansøger Udfyldes med hovedansøgers oplysninger (P-nr. udfyldes kun, hvis ansøger har sådan et). 6

7 3. Yderligere oplysninger om Udfyldes kun, hvis du eller en deltager i projektet er iværksætter. ansøger 4. Antagelighed Sæt et kryds og vedlæg Erklæring om antagelighed. 5. Oplysninger om akvakulturanlægget du søger tilskud til. Udfyld oplysninger om den fysiske placering af det akvakulturanlæg, som 6. Konsulent Hvis du har en konsulent til at udarbejde ansøgningen udfyldes punktet. 7. Kort projektresume Her skrives kort og præcist, hvad projektet går ud på, og effekterne af projektet. MAX 10 linjer. 8. Projektperiode Anfør den periode, som du forventer at bruge på dit projekt max 2 år 9. Aktivitet Anfør hvilken type projekt, som du søger tilskud til. Sæt kun et kryds. 10. Akvakulturstrategien Du skal placere dit projekt under mindst et af akvakulturstrategiens mål, og begrunde placeringen. 11. Markedsudsigter Udfyldes med en begrundelse for hvorfor den art/de arter, som projektet omhandler, har bæredygtige markedsudsigter. 12. Finansiering af projektet Udfyldes i forhold til projektets samlede tilskudsberettigede udgifter, men sidste spørgsmål skal udfyldes med hovedansøgers samlede tilskudsberettigede udgifter i kr. samt i procent af projektets samlede tilskudsberettigede udgifter. HUSK, vedlæg en Hensigtserklæring om finansiering. 13. Regnskabstal for ansøgers virksomhed ode. Her skal du anføre din virksomheds tal fra senest afsluttede regnskabsperi- 14. Ejerforhold Hvis et andet firma har ejerandele i det firma, der er ansøger, skal det anføres. 15. Ejerens regnskabstal Udfyldes kun, hvis en anden virksomhed ejer mere end 25 % af virksomheden. 16. Koncernens regnskabstal Udfyldes kun, hvis en anden virksomhed ejer mere end 25 % af virksomheden. 17. Teknisk og økonomisk Angiv om der er udarbejdet en forretningsplan og en gennemførlighedsanalyse, og vedlæg såfremt dette er tilfældet. levedygtighed for virksomheden og projektet 18. Tidligere projekter Hvis du har modtaget tilskud til projektet andre steder fra skal du udfylde afsnittet. 19. Produktionsform Anfør om du er økolog, i gang med omlægning til økologi eller ikke er økolog. 20. Produktionsart Sæt kryds ud for den art, som du primært skal producere. 21. Æg eller yngel produktion Afsnittet udfyldes kun, hvis du hovedsageligt producerer æg eller yngel hvis du udfylder dette afsnit skal du ikke udfylde afsnit 21. Her skal du angive, hvis du producerer æg eller yngel, hvor stor din årlige produktion vil være af æg eller yngel, og derefter skal du angive, hvad denne produktion vil kunne give i samlet årlig produktionsmængde. Du skal opgøre mængderne på ansøgningstidspunktet og igen hvad du forventer mængderne vil være, som følge af investeringen, når projektet er gennemført. 7

8 22. Virksomhedens samlede produktionsmængde Afsnittet udfyldes kun, hvis du hovedsageligt producerer fisk hvis du udfylder dette afsnit skal du ikke udfylde afsnit 20. Her skal du angive, hvis du producerer fisk, hvor stor din årlige nuværende produktionsmængde er, samt hvad du forventer mængderne vil være, som følge af investeringen, når projektet er gennemført. 23. Produktionsværdi Her skal du anføre din nuværende samt din forventede produktionsværdi som følge af investeringen. 24. Produktionstype Su skal sætte et kryds ud for den produktionstype, som du forventer at få efter projektet er gennemført. 25. Beskæftigelsen Her skal du angive antallet af arbejdspladser for den virksomhed, der søger. 26. Antal medarbejdere Her skal du angive hvor mange medarbejdere, som projektet er til umiddelbar gavn for på din akvakulturvirksomhed? 27. Rentabilitet Her skal du angive afkastningsgraden. 28. Moms Sæt kryds 29. Tilbud Sæt kryds 30. Afhængige parter Sæt krydser og beskriv afhængighedsforholdet, hvis der bliver handlet mellem økonomisk afhængige parter. 31. Tilladelser fra offentlige Udfyldes, hvis projektet kræver tilladelser. Tilladelserne skal først indsendes i forbindelse med slutudbetaling. myndigheder 32. Udbudsregler Sæt krydserne korrekt og anfør udbudsreglerne, hvis sådanne regler er blevet brugt, eller vil blive brugt. 33. Informationsaktiviteter Beskriv hvordan du planlægger at informere om projektet og EU medfinansieringen. 34. Budget Udfyld diverse rubrikker ud fra, om der er sådanne udgifter i projektet fx udfyldes kun to ud af de fem lønkategorier, hvis der kun benyttes personale indenfor de to lønkategorier. 35. Projektbeskrivelse/forretningsplan HUSK at indsende to tilbud for samtlige udgifter over kr Formålet med projektet 35.2 Beskrivelse af ansøger og virksomhed 35.3 Baggrund for projektet 35.4 Investeringens aktiviteter 35.5 Effekten af projektet 35.6 Markedet 35.7 Organisering 35.8 Økonomi 35.9 Miljø 8

9 35.10 Styrker, svagheder og fremtiden Evt. yderligere oplysninger (hvis sådanne findes) 36. Gennemførlighedsundersøgelsvesteringsprojektet og mulige løsninger. Her skal du identificere problemer og barrierer for gennemførelsen af in- 37. Yderligere oplysninger Udfyldes kun, hvis du har yderligere oplysninger, som du mener er væsentlige for ansøgningen. 38. Tjekliste Hvis alle krydserne er udfyldt, er ansøgningen klar til at blive sendt ind. 39. Ansøgers underskrift Ansøgningen skal være underskrevet, for at blive taget i betragtning. Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende - eller ikke har indhentet to tilbud på udgifter alle over kr., kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb. Ansøgningsskemaets indikatorer Målbare resultater af de tilskud der ydes med Hav- og fiskerifonden er centralt for indsatsen i Danmark i For at styrke fokus på resultater skal der være en tydelig sammenhæng mellem mål, tilskud og de resultater, der forventes opnået med investeringen. Målet med akvakulturindsatsen er at styrke konkurrenceevnen og levedygtigheden af akvakulturvirksomheder. Indikatorerne for målet er: 1. Forøgelse af mængden i akvakulturproduktion 2. Forøgelse i værdien af akvakulturproduktionen 3. Forøgelse af rentabiliteten 4. Forøgelse af den økologiske produktion 5. Forøgelse i mængden af produktion fra recirkulerede anlæg De projekter der støttes, skal bidrage til et eller flere af disse mål. I ansøgningsskemaets afsnit 23 og frem skal du oplyse om investeringens forventede resultater i forhold til de 5 indikatorer. Det er derfor vigtigt at du har beskriver og vurderer projektets resultatkæde, og viser hvordan investeringen vil bidrage til mål og de enkelte indikatorer. Du vil I forbindelse med projektets afslutning blive bedt om at validere de forventede resultater. Oplysningerne bruges i afrapporteringen af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets resultater, herunder til EU- Kommissionen. Du skal sende din ansøgning til os på til Kvittering for modtagelse af ansøgning Vi kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning. 9

10 7. Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til følgende: Akvakulturvirksomheder = en virksomhed, der ejer eller forpagter et akvakulturanlæg. Iværksættere på vej ind i akvakultursektoren. Tilsagnshaver Tilsagnshaver er den der: søger om tilsagn om tilskud, modtager tilsagnet, er ansvarlig for, at projektet gennemføres, afholder udgifterne i projektet, dvs. modtager fakturaer fra leverandører betaler udgifterne i projektet, søger om udbetaling af tilskud og modtager tilskuddet. Antagelighed Det er et krav, at du som ansøger er antagelig på ansøgningstidspunktet og i hele perioden indtil 5 år efter slutudbetalingen. Vær opmærksom på at antagelighed gælder ALLE akvakulturanlæg, som du ejer eller forpagter. Ved manglende antagelighed forstås, at du ikke antages til støtte under EHFF, hvis det er konstateret, at du har begået en alvorlig overtrædelse. Se mere om manglende antagelighed i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014, artikel 10. Det vil sige, at du skal oplyse NaturErhvervstyrelsen, hvis du er blevet straffet for overtrædelse af artikel 3 eller 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (Miljøstraffedirektivet). I bilaget sidst i denne vejledning kan du se en liste over de love og bekendtgørelser, der implementerer Miljøstraffedirektivets artikel 3 og 4. Foruden at vise antagelighed på ansøgningstidspunktet, skal du efter indsendt ansøgning og opnået tilsagn, fortsat opfylde kravene for antagelighed i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at den sidste betaling er foretaget. Det er NaturErhvervstyrelsen, der kontrollerer, om tilsagnshaver viser manglende antagelighed, dvs. om ansøger har overtrådt Miljøstraffedirektivets artikel 3 og 4. Du skal på ansøgningstidspunktet indsende en antagelighedserklæring med samtlige akvakulturanlæg, som du ejer eller forpagter. 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 10

11 NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 40 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til mikro-, små og mellemstore virksomheder se definitionen lidt længere nede i dette kapitel. For store virksomheder dog kun op til 30 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet. I Bilag A finder du en definition af små, mellemstore og store virksomheder. Tilskuddet kan højest udgøre 12,0 mio. kr. pr. projekt. NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) og delvist af nationale midler fra Fødevareministeriet (25 pct.). Eksempler på beregning af tilskud: I tilsagnet har vi godkendt de tilskudsberettigede udgifter til kr., og du har fået tilsagn om tilskud på max kr., som er 40 pct. af kr. - Det viser sig, at projektet bliver billigere end forventet på tilsagnstidspunktet, idet de godkendte tilskudsberettigede udgifter på udbetalingstidspunktet er kr. Du får udbetalt kr., som er 40 pct. af kr., da vi kun kan give tilskud på op til 40 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter. - Det viser sig, at projektet bliver dyrere end forventet på tilsagnstidspunktet. Fx koster projektet kr. Du får udbetalt kr., idet du har fået et tilsagn om tilskud på max kr. Dog forudsat, at vi kan godkende udgifterne som tilskudsberettigede, og at betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldt. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter. Anden offentlig, national medfinansiering Tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen kan kombineres med andet offentligt, nationalt tilskud, i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede under ordningen. Hvis du får andet offentligt, nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende til projektet til udgifter, der er tilskudsberettigede (herunder vækstkaution fra Vækstfonden), nedsætter vi tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen til de tilskudsberettigede udgifter, så det samlede, offentlige tilskud ikke overstiger 40 pct. og 30 pct. Du skal anføre størrelsen af eventuelt andet offentligt, nationalt tilskud til projektet i ansøgningsskemaet. Både når du søger om tilsagn om tilskud, og når du søger om udbetaling af tilskud. Hvis du modtager vækstkaution til projektets finansiering fra Vækstfonden, opgør vi værdien af disse garantier til 15,23 pct. af kautionens størrelse - med mindre andet fremgår af oplysninger fra Vækstfonden. 11

12 Andre EU-tilskud Du kan ikke få tilskud til udgifter, som du får EU-tilskud til under en anden ordning eller på anden måde. 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Aktiviteter Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende 6 aktiviteter: 1. Produktive investeringer i akvakultur, fx renseanlæg, nyt modeldambrug. 2. Diversificering af akvakulturproduktion og opdrættede arter, fx opdræt af ny art. 3. Modernisering af akvakulturenheder, herunder forbedring af arbejds- og sikkerhedsforholdene for akvakulturarbejdere. 4. Forbedringer og modernisering af dyrs sundhed og velfærd, herunder indkøb af udstyr, der skal beskytte fiskebrugene mod vildtlevende rovdyr, fx afskærmning mod odder eller fugle. 5. Investeringer i forbedring af kvaliteten af eller tilføjelse af værdi til akvakulturprodukter. 6. Genopretning af eksisterende akvakulturdamme eller -laguner gennem fjernelse af slam eller investeringer til at forebygge slamaflejring. Du skal placere dit projekt indenfor én af de 6 aktiviteter. Et projekt kan ikke placeres i mere end én aktivitet. Du skal vælge dén aktivitet, som er mest dækkende for dit projekt. Valg af aktivitet har ikke betydning for prioriteringen mellem de projekter, der søger om støtte. Projekttyper Vi kan give tilsagn om tilskud til: Investeringssprojekter. Krav til projekterne Projektet skal opfylde følgende krav: De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet skal udgøre mindst kr. Finansiering skal være tilvejebragt Ansøger skal være antagelig Være i overensstemmelse med akvakulturstrategien Der skal være en bæredygtig markedsudsigt for produktionsarten Kunne påvise teknisk og økonomisk levedygtighed. Baggrund for projekterne Du skal beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for de valgte aktiviteter i projektet, når du søger om tilsagn om tilskud til dit projekt. Finansiering samt teknisk og økonomisk levedygtighed 12

13 Det er et krav, at hele projektet er finansieret på ansøgningstidspunktet. Du skal derfor udarbejde en forretningsplan og en gennemførlighedsanalyse for at dokumentere kravet om teknisk og økonomisk levedygtighed for projektet. Der skal vedlægges en underskrevet hensigtserklæring, hvor virksomhedens bank(er) bekræfter, at virksomheden har de nødvendige likvide midler/kan låne tilstrækkelige midler, til at finansiere projektet. Skabelon findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, link: tilskudsguide/investeringer-i-akvakultur-2017/ Antagelighed Det er et krav, at du som ansøger er antagelig på ansøgningstidspunktet og i hele perioden indtil 5 år efter slutudbetalingen. Vær opmærksom på at antagelighed gælder ALLE akvakulturanlæg, som du ejer eller forpagter. Se kapitel 7 Hvem kan søge om tilskud. Akvakulturstrategien Ansøgninger om øgning af produktionen, modernisering af eksisterende eller opbygning af nye akvakulturvirksomheder, skal være i overensstemmelse med Akvakulturstrategien. Strategien har tre mål: At øge produktionen af fisk og skaldyr i dansk akvakultur At øge værdien af den danske eksport af fisk og skaldyr At øge den økologiske akvakulturproduktion Du skal som ansøger opfylde mindst ét af ovenstående krav. Link til strategien: Produktionsart Du skal i ansøgningen angive, hvilken art du producerer. Hvis du producerer flere forskellige arter, skal du vælge den art, der har det største volumen. Bæredygtig markedsudsigt for produktionsarten Der skal være bæredygtige markedsudsigter for den art, der produceres/skal produceres i akvakulturvirksomheden, jf. analysen af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur. Link: 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afslag og delvist afslag 13

14 Vi kan give afslag eller delvist afslag til et projekt, hvis vi vurderer, at: - Du ikke er antagelig - ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, - de anslåede udgifter ikke er rimelige, - du ikke har dokumenteret, at projektets finansiering er tilvejebragt eller - projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at: projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist, der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne, projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, eller de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter. Prioritering af projekter og pointsystem Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset at der ikke er overansøgt i forhold til puljens størrelse. De indkomne ansøgninger prioriteres inden for hver af de 6 aktiviteter, og vi lægger vægt på følgende: 1. Projekter, der omhandler økologisk akvakulturproduktion, vil blive prioriteret højest. 2. De resterende ansøgninger vil blive prioriteret på baggrund af størrelsen af produktionsforøgelsen i forhold til projektets samlede udgifter og under hensyntagen til værdien af det producerede produkt. Beskrivelse af prioriteringsmodel til investeringsstøtteordning i akvakultur Projektansøgningerne inddeles og prioriteres i de følgende kategorier: A. Økologiske projekter, der medfører øget produktion B. Økologiske projekter, hvor der ikke er produktionsforøgelse C. Øvrige projekter, der medfører øget produktion D. Øvrige projekter, hvor der ikke er produktionsforøgelse Herefter vil ansøgningerne blive prioriteret indenfor kategorier på baggrund af størrelsen af produktionsforøgelsen i forhold til projektets samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til prisen på det producerede produkt. Ansøgningerne i kategori A og C tildeles et grundlæggende antal point for den forventede produktionsforøgelse, mens ansøgningerne i kategori B og D tildeles point efter den samlede forventede produktion. 14

15 Pointene for ansøgningerne i kategori A og C udregnes som: Pointene for ansøgningerne i kategori B og D udregnes som: De grundlæggende point for projektets produktion korrigeres derefter med en værdifaktor, der tager hensyn til værdien af produktionen. Det samlede antal point beregnes derfor som: Værdifaktoren udregnes som: Der prioriteres således på baggrund af point for den omkostningseffektive produktionsforøgelse, men under hensyntagen til værdien af det producerede produkt. Produktionens værdi indgår derfor i prioriteringen med en nedjusteret vægt. Justeringsfaktoren har til opgave at reducere påvirkningen af værdi på prioriteringen. Justeringsfaktoren er i indeværende tilsagnsperiode bestemt til at være 0,25. Dermed vil værdiforskellen mellem projektets produktion og referencearten kun slå igennem på ansøgningens point med en faktor 0,25. Hvis projektet angår produktion af referencearten (regnbueørred), bliver pointene ikke korrigeret og værdifaktoren vil være 1. Eksempel på beregning af prioriteringspoint: Et investeringsprojekt til 5 mio. kr. vil resultere i en produktionsforøgelse på 100 ton. Produktionen omhandler regnbueørred, der har en pris på 20,86 kr. kg. 15

16 Da produktionen omhandler referencearten bliver værdifaktoren = 1 og påvirker dermed ikke pointene for produktionsforøgelsen. Priserne på referencearten og de øvrige produktionsarter/typer er beregnet på baggrund af indberetninger fra branchen til NaturErhvervstyrelsen. De anvendte priser kan ikke offentliggøres pga. diskretionerings hensyn for flere af arterne. Økolog Du skal angive, om du er økolog, i gang med at omlægge til økologi eller om du ikke er økolog. Hvis du er økolog, skal du sende kopi af din Økologirapport. Ved økologirapport forstås den økologirapport, som udarbejdes af Fødevarestyrelsen for erhvervsdrivende, der er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol. Hvis du er i gang med at omlægge til økologi, skal du på ansøgningstidspunktet sende Fødevarestyrelsens skrivelse betegnet Besøgsrapport vedrørende økologisk omlægning. Æg eller yngel produktion Hvis du producerer æg eller yngel, skal du anføre det i ansøgningsskemaet. Du skal anføre, hvor stor din årlige produktion vil være af æg eller yngel, og derefter skal du angive, hvad denne produktion vil kunne give i samlet årlig produktionsmængde. Du skal opgøre mængderne på ansøgningstidspunktet og igen hvad du forventer mængderne vil være, som følge af investeringen når projektet er gennemført. 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet, og de skal være direkte relateret til projektaktiviteterne og til gennemførelse af projektet. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle udgifter, når du søger om tilsagn om tilskud. Det betyder, at du skal beskrive og forklare udgiftsposterne i detaljer. Nødvendige udgifter er udgifter, uden hvilke projektet ikke kan gennemføres. Det kan f.eks. være et projekt om installation af nye filtre, og hvor udgifterne til en elektriker er nødvendig, for at projektet kan gennemføres. 16

17 Et eksempel på at udgifterne skal være direkte relateret til projektet er, at der kun kan ydes tilskud til elektrikerarbejde ved installering af nye filtre, og ikke til anlæggelse af en rørledning til vand. Det skyldes, at rørledningen ikke er direkte relateret til det at investere i udstyr (= købe og installere udstyr). Vi kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt af tilsagnshaver inden for projektperioden. En udgift er afholdt, når leverandøren har udstedt en faktura til tilsagnshaver. Udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er betalt af tilsagnshaver tidligst ved projektperiodens start, og hvis de er betalt af tilsagnshaver, inden ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til NaturErhvervstyrelsen. Oversigt over tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til: 1. Investeringer på akvakulturvirksomheden. 2. Udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet. 3. Konsulentbistand, herunder arkitekt og ingeniør, dog højest 10 pct. af de samlede udgifter til projektet, og til en maksimal timepris på kr. Vi kan godkende andre udgifter end de ovennævnte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at vi vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Følgende udgifter fratrækkes de tilskudsberettigede udgifter: Indtægter. Konsulentbistand Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand, skal timeantallet og timeprisen fremgå af din ansøgning om tilsagn om tilskud, og du skal beskrive, hvilken opgave konsulenten skal udføre. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Fakturaen for konsulentbistanden skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer, timepris og udførte opgaver skal fremgå af fakturaen. Anlæg og udstyr Anlæg og udstyr er fx biofilter, pumper, rør. Du kan kun få tilskud til køb af nyt udstyr og ikke til køb af brugt udstyr. Du kan ikke få tilskud til reparation af udstyr. 17

18 Jord og vejarbejde Jord og vejarbejde er fx udgifter til jordbearbejdning i forbindelse med udgravning til betondamme. Arbejdsbåde Arbejdsbåde fx til brug i havbrug. Du kan kun få tilskud til køb af ny båd og ikke til køb af brugt båd. Du kan ikke få tilskud til reparation af en båd. Bure Bure er fx bure til havbrug. Du kan kun få tilskud til køb af nye bure og ikke til køb af brugte bure. Du kan ikke få tilskud til reparation af udstyr. Farvandsafmærkning Farvandsafmærkning er fx mærkning i vandet omkring havbrug. IT udstyr til produktion IT udstyr til produktion er fx IT til overvågning af, at pumperne kører. Indtægter i projektperioden Hvis projektet genererer indtægter i projektperioden, fx salg af fisk, skal indtægterne fratrækkes dit tilskud. Dette sker på udbetalingstidspunktet. På ansøgningstidspunktet skal du oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter i projektperioden. Du skal på tidspunktet for slutudbetaling oplyse dine faktiske indtægter fra projektet i projektperioden. Kravet om indtægtsregulering i projektperioden er uafhængig af størrelsen på projektets tilskudsberettigede udgifter. Du skal indtægtsregulere uanset størrelsen af dit projekt, også hvis dit projekt er på 1,0 mio. kr. Indtægter efter projektperioden Hvis projektets samlede støtteberettigede omkostninger er større end 1 mio. euro, skal du når du søger om tilsagn om tilskud oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter under og efter (hele referenceperioden) projektperioden. Når du søger om slutudbetaling skal du vedlægge et budget over de diskonterede nettoindtægter i projektets referenceperiode, såfremt de samlede tilskudsberettigede udgifter overstiger 1,0 mio. euro 1. De diskonterede nettoindtægter er den beregnede nutidsværdi af de fremtidige nettoindtægter fra projektet, og referenceperioden er gennemførelsesperioden for sektoren for det pågældende projekt. Referenceperioden og metoden til udregning af de diskonterede nettoindtægter fremgår af forordning 480/ Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til 18

19 De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte (listen er ikke udtømmende): 1. Udgifter, som du har afholdt, inden vi har givet tilladelse til at iværksætte projektet. 2. Udgifter, som du har afholdt uden for projektperioden. 3. Udgifter, som du ikke har betalt, inden du sender ansøgning om udbetaling af tilskud til os. 4. Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver, men til en anden end tilsagnshaver. 5. Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. 6. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. 7. Udgifter til leje og leasing af udstyr (gælder både for tilsagnshaver og for konsulenter i projektet). 8. Udgifter til reparation af udstyr. 9. Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger. 10. Udgifter til udarbejdelse af ansøgning om tilsagn om tilskud. 11. Almindelige driftsudgifter (se nedenstående definition). 12. Udgifter til regnskabs- og revisorvirksomhed, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver. 13. Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab. 14. Udgifter i form af naturalydelser (se nedenstående beskrivelse). 15. Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed. 16. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger. 17. Renter af gæld. 18. Moms, medmindre momsen endeligt bæres af dig. 19. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning (se nedenstående beskrivelse). 20. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 21. Køb med ejendomsforbehold. 22. Udgifter til køb af fast ejendom, herunder køb af jord. 23. Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine. 24. Simple genanskaffelser (se nedenstående beskrivelse). 19

20 25. Udgifter der ikke er specificeret i budgettet. 26. Udgifter, hvortil der gives tilskud fra NaturErhvervstyrelsen under en anden ordning 27. Udgifter til investeringer i fiskerfartøjer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF. Almindelige driftsudgifter Almindelige driftsudgifter omfatter fx husleje, forsikringer af enhver art, energiforbrug, kontorholdsudgifter, telefon, abonnementer på tidsskrifter mv. Desuden er igangværende aktiviteter, som er en del af ansøgers almindelige løbende drift, ikke tilskudsberettigede. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Som eksempel kan nævnes en nystartet virksomhed, der søger om tilskud til et projekt om udvikling af en ny fødevare. Projektet kan ikke omfatte udvikling af et egenkontrolprogram. Det skyldes, at der er lovkrav om, at virksomheder skal udarbejde et risikobaseret egenkontrolprogram, som omfatter den fødevaresikkerhedsmæssige del af virksomhedens egenkontrol (Hygiejneforordningen, artikel 4). Investeringer i teknologi, der foretages for at efterleve et krav eller påbud angående din eksisterende produktion, fx ved miljøgodkendelse, er ikke tilskudsberettigede. Simple genanskaffelser Ved en simpel genanskaffelse forstås udskiftning af en maskine med en ny med fx samme teknologi, ydeevne eller miljøeffekt. Naturalydelser Ved naturalydelser forstås levering af bygge- og anlægsarbejder, varer, tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for hvilke ingen kontantbetalinger dokumenteret ved fakturaer eller dokumenter med en tilsvarende bevisværdi er foretaget. 13. Udgifternes rimelighed Du skal i ansøgningen om tilsagn udspecificere alle udgiftsposter i projektet og angive, hvilke opgaver der skal udføres, og hvilke genstande der forventes indkøbt. Ved udspecificering menes, at du skal beskrive og forklare udgiftsposterne i detaljer. 20

21 Når vi modtager en ansøgning om tilskud, skal vi vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. Det betyder, at du i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. Denne vurdering hænger ikke sammen med, om projektet skal konkurrenceudsættes, se afsnittet Udbudsregler. For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved faktura eller kvittering, som du skal sende sammen med din ansøgning om udbetaling af tilskud. Udgifter over kr. Ved alle udgifter over kr. skal du sende to direkte sammenlignelige tilbud, der viser, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller ydelse. Du kan kun opnå tilsagn om tilskud til det billigste tilbud. Du må gerne vælge det dyre tilbud, men det er altid det billigste, som vi beregner tilskuddet ud fra. Du må også gerne vælge en 3. leverandør, det vil sige en leverandør, som ikke har afgivet et af de to tilbud, der bruges til at vurdere udgiftens rimelighed. Du skal være opmærksom på, at dette er anderledes, hvis dit projekt er omfattet af udbudsreglerne, se afsnittet Udbudsregler. På tidspunktet for ansøgning om tilsagn skal tilbuddene anvendes til at fastsætte et godkendt budget for projektet. På udbetalingstidspunktet kan alene faktiske udgifter, som fremgår af fakturaer fra leverandør, indgå ved beregning af tilskuddet. Det er vigtigt, at vi kan identificere beløbene fra tilbuddene i budgettet i ansøgningen. Eksempel på, hvordan du skal angive prisen i budgettet: Hvis der er to tilbud fra leverandører af materialer; et på kr. og et på kr., og du vælger leverandøren med det billigste tilbud, skal der i budgettet stå kr. Hvis der er to tilbud fra leverandører af materialer; et på kr. og et på kr., og du vælger leverandøren med det dyreste tilbud, skal der i budgettet stadig stå kr. Du må gerne vælge leverandøren med det dyre tilbud, men du kan kun opnå tilskud beregnet ud fra prisen i det billigste tilbud. Hvis en budgetpost vedrører en vare eller ydelse, der er så speciel, at der kun er én udbyder/leverandør, skal du vedlægge det indhentede tilbud sammen med din forklaring på, hvorfor du kun har indhentet ét tilbud. Du skal desuden vedlægge dokumentation fra leverandøren på, at han er eneforhandler af en bestemt teknologi/vare/konsulentydelse. Vi vurderer, om vi kan godkende din forklaring og dokumentation. Udgifter på og under kr. Ved udgifter til indkøb af varer og ydelser, hvor prisen på ansøgningstidspunktet er og forventes at være på eller under kr., er det ikke nødvendigt at sende tilbud. Vi skal dog stadig vurdere, om priserne er rimelige, og vi kan efterspørge dokumentation på udgifter på og under kr. ved vurdering af an- 21

22 søgningen. Det er en forudsætning vores vurdering af udgifternes rimelighed, at du har udspecificeret udgifterne tilstrækkeligt detaljeret. Du skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering eller lignende. Udgifter til konsulentbistand Kravet om, at du skal sende to tilbud for udgifter over kr., gælder også for udgifter til konsulentbistand. Du skal angive timeprisen og timeantallet i ansøgningen. Du skal redegøre detaljeret for, hvilken opgave konsulenten skal udføre i projektet og for prisen for opgaven, når du søger om tilsagn om tilskud. På udbetalingstidspunktet skal du sende en detaljeret faktura for konsulentbistanden, idet fakturaen skal indeholde timeantallet, timeprisen og beskrivelse af opgaven. Den maksimale timepris for konsulentbistand, vi kan godkende som rimelig, er kr. pr. time. Vi foretager en konkret vurdering af timesatsens rimelighed for hver konsulentydelse i det enkelte projekt, idet vi ser på, hvilken opgave konsulenten skal udføre. Vær opmærksom på, at udgifterne til konsulenter maksimalt må udgøre 10 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Handel mellem afhængige parter/armslængdeprincippet Prisen for en given ydelse må ikke være påvirket af sammenfald af interesser mellem sælger og køber, dvs. at udvekslingen af varer og tjenesteydelser sker fuldt ud som på det frie marked under fuld konkurrence. Med interesseforbunden/afhængig part menes, at der mellem to parter er et indbyrdes ejerforhold, en bestemmende eller betydelig indflydelse, familiemæssige relationer eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. Eksempel på parter, som altid anses for interesseforbundne/afhængige, er: Ægtefæller eller anden familie, hvor den ene er tilskudsmodtager, og den anden driver den virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser til projektet. Virksomheder ejet af sammen person. En virksomhed, der ejer en anden virksomhed (fx moder- og datterselskab). Øvrige koncernforbundne virksomheder. Er tilbuddet afgivet af en af ansøger afhængig virksomhed, kan du kun få tilskud til kostprisen af varen/ ydelsen. Kostprisen er den faktiske afholdte og betalte nettoudgift hos den part, som leverer varen/ydelsen. Du skal vedlægge dokumentation for kostprisen. Hvis du ikke kan dokumentere kostprisen, vil vi nedsætte prisen ud fra en skønsmæssig vurdering. Hvis det ikke er muligt for os at vurdere kostprisen skønsmæssigt, vil vi nedsætte prisen med 25 pct. Krav til et tilbud Et tilbud fra en leverandør skal indeholde: 22

23 Leverandørens CVR nr. Leverandørens navn, adresse mv. Dato. Beskrivelse af, hvad der leveres (hvilket udstyr (herunder model), hvilke materialer, hvilken opgave). Oplysning om mængden af det leverede. Prisen pr. stk. og samlet for det leverede. Beskrivelse af, hvad der evt. er inkluderet i leverancen og prisen, fx installering, levering, oplæring af personale i brug af maskinen mm. Eventuelle rabatter og generelle prisnedslag. Angivelse af, om prisen er med eller uden moms. Der skal være tale om reelle tilbud fra en leverandør, dvs. at leverandøren har til hensigt at sælge den pågældende vare til den oplyste pris. Hvis du - som konsulent for ansøger har udarbejdet ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet, kan et tilbud fra dig ikke være med til at dokumentere den rimelige pris på udgifter i projektet. Du skal derfor sende to tilbud fra andre sammen med ansøgningen. Sammenlignelige tilbud For at to tilbud er direkte sammenlignelige, skal følgende være opfyldt: Leverandørerne skal have forskellige CVR nr. Leverandørerne skal være uafhængige (se punktet Handel mellem afhængige parter i afsnittet Udgifternes rimelighed). Tilbuddene skal omfatte det samme produkt, så prisen kan sammenlignes. Det ene tilbud må fx ikke være på en Fiat 500 og det andet på en Lamborghini, da det ikke er samme kategori af køretøj. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes. Hvis fx det ene tilbud indeholder udstyr og installering af dette udstyr, og det andet tilbud kun indeholder selve udstyret uden installering, skal prisen for installering oplyses separat på tilbuddet, så det er muligt at sammenligne prisen på selve udstyret. Tilbuddene skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at vi kan vurdere, om de er direkte sammenlignelige. Du skal forklare, hvordan tilbuddene er sammenlignelige. 14. Udbudsregler NaturErhvervstyrelsen skal som kontrolmyndighed sikre, at de gældende udbudsregler er overholdt på projekter, hvor der udbetales tilskud. Som tilsagnshaver efter denne ordning er du omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren 2, når du har en bygge- og anlægsopgave med udgifter for kr. og derover. 23

24 Hvis reglerne ikke er fulgt, kan det betyde nedsat tilskud. Vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i reglerne på Hvad er bygge- og anlæg: Opførelse og vedligeholdelse af bygninger, el-installationsopgaver, vvs-opgaver, anlæg af veje og pladser. Hvis du skal indgå en kontrakt om køb af en vare, som skal installeres eller monteres, skal du tage stilling til, hvad der er kontraktens hovedformål for at afgøre, om det er bygge- og anlæg. Jo mere arbejdskrævende investeringen er, jo mere taler for, at det er bygge og anlæg og ikke et varekøb. Hvis det er varekøb, skal du ikke sende opgaven i udbud. Eksempel: - Er din opgave et yngel hus, så er det bygge og anlæg. - Er din opgave køb af en pumpe, der skal stå på gulvet i en bygning og bare sættes i stikkontakten, så er det et varekøb. Hvordan opfylder du loven? Du skal indhente mindst to underhåndsbud 3 på bygge- og anlægsopgaver til over kr. Du skal sende en skriftlig opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. Du må gerne sende en mail, men du må ikke nøjes med at ringe til tilbudsgiverne. I den skriftlige opfordring til at give tilbud skal du oplyse alle tilbudsgivere om, hvilket kriterie du vil anvende, når du tildeler ordren. Du kan ikke i opfordringsskrivelsen forbeholde dig retten til at vælge frit mellem de indkomne tilbud. Du skal oplyse enten: Kriteriet laveste pris, eller Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud 4. Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan bestå af en sammensætning af flere kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt. F.eks. kan du lægge vægt på kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion. Når du har modtaget tilbuddene, skal du vælge et af dem. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af nogen af tilbuddene, skal du gennemføre et nyt udbud, og vælge et af tilbuddene fra den nye runde. Send dokumentation med udbetalingsanmodningen Du skal senest ved anmodning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. 24

25 Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare det eller de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvad skal du sende ind? Hvis dit projekt er omfattet af tilbudsloven, skal du sammen med din udbetalingsanmodning sende: 1. Den opfordringsskrivelse, som du har sendt til tilbudsgiverne. Som offentlig institution er I omfattet af reglerne om licitation, hvis jeres projekt er bygge- og anlæg til over 3 mio., og hvis I før 1. januar 2016 som offentlig institution har købt varer og tjenesteydelser, er der krav om annoncering. I disse tilfælde skal I i stedet sende udbudsannoncen. Det skal fremgå af skrivelsen (eller annoncen), hvilken ydelse, der udbydes, og om der ved valget af leverandør vil blive lagt vægt på kriteriet billigst pris eller kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. 2. De modtagne tilbud, både det valgte og det/de ikke valgte. Det skal fremgå af tilbuddene, at de er afgivet på samme grundlag, både vedr. kriterium, jf. ovenfor, og vedr. indhold og omfang, dvs. hvilken vare/ydelse, der skal leveres. 3. Den endelige faktura fra den tilbudsgiver, du har valgt. Særligt om totalentrepriser Hvis det er en totalentreprise, du skal gennemføre, skal du også udbyde dit projekt som en totalentreprise. Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise. Særligt om kunstig opdeling Du må ikke kunstigt opdele dit projekt i to eller flere underentrepriser for dermed at komme under tilbudslovens tærskelværdi på kr./tærskelværdierne i udbudsloven. Særligt om udvidet bygge- og anlægsentreprise Hvis du efterfølgende vil tilføje noget til en entreprise eller udvide en entreprise, skal den nye del også i udbud. Efter udbudsreglerne accepteres mindre udvidelser inden for en bagatelgrænse på op til 15 % af den oprindelige kontrakt på bygge- og anlægsopgaven, uden et nyt udbud. Udvider du entreprisen med mere end de 15 % uden at gennemføre udbud, skal du have en god grund til, at du ikke sætter udvidelsen i udbud. Vi vil bede dig om at redegøre for, om der er en god grund. Udvider du entreprisen med mere end 50 %, vil det kun blive accepteret uden udbud, hvis udvidelsen var akut nødvendig, f.eks. hvis der springer et vandrør, og det er denne begivenhed, som medfører, at entreprisen akut udvides. Vi vil bede dig om at dokumentere, at der var tale om en akut nødvendighed. Særligt om projektet som del af en større entreprise Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af en større kontrakt, er det den samlede kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og i givet fald hvilket regelsæt, som gælder. Det betyder, at vi skal kontrollere, om du har opfyldt udbudsreglerne for hele kontrakten. 25

26 Eksempel på projekter som er en del af en større entreprise - Du indgår en samlet kontrakt på 10 mio. kr., men søger kun om tilskud til 1 mio. kr. heraf. Du opnår tilsagn om tilskud til 20 % af 1 mio. kr. Når du søger om udbetaling, konstaterer vi, at der er fejl i udbuddet vedr. den samlede kontrakt på 10 mio. kr. Selv om fejlen ligger i en anden del af det samlede projekt, som har været eller skulle have været i udbud, end den del vi giver tilskud til, skal vi reducere udbetalingen. Vi reducerer dog kun i forhold til de 1 mio. kr., som er tilskudsberettiget. Nedsættelse Vi nedsætter værdien af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at du er omfattet af tilbudsloven, men reglerne ikke er overholdt. Hvis der er udgifter i dit projekt, som vedrører opgaver, du ikke har konkurrenceudsat, men som skulle have været i udbud efter de gældende regler, vil vi nedsætte denne del af tilskudsgrundlaget. Tilskudsgrundlaget vil blive nedsat forholdsmæssigt ud fra en konkret vurdering af, hvor alvorlig og omfattende forseelsen er. 26

27 Vi nedsætter med maksimalt 25 %, når det er lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, der ikke er overholdt. Hvis du har konkurrenceudsat din opgave, men på anden måde overtræder udbudsreglerne, vil vi nedsætte tilskudsgrundlaget med 25, 10 eller, i visse mindre alvorlige tilfælde, 5 eller 0 % af de udgifter, som forseelsen vedrører. Se eksempler nedenfor. Hvis det viser sig, at du ikke har holdt al dokumentation tilgængelig i 5,5 år, jf. ovenfor, kan det også medføre, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af alvoren, omfanget og varigheden af forseelsen. Eksempler på fejl i udbud, som fører til støttenedsættelse - Når du skal opføre en bygning eller udføre et anlægsarbejde til en pris over kr., skal du kunne dokumentere, at du skriftligt har indhentet mindst to underhåndsbud, og givet samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til begge, og at du har valgt et af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du selv om du oprindeligt har indhentet tilbud, som loven kræver senere har valgt en tredje leverandør, som ikke har afgivet tilbud i samme runde, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 %, fordi opgaven ikke er lovligt konkurrenceudsat. - Hvis din bygge- og anlægsopgave skal gennemføres som en totalentreprise, hvor kun en enkelt leverandør gennemfører hele projektet for dig, skal du også skriftligt udbyde opgaven som en totalentreprise, og give samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til begge. Du skal så kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise, og at du har valgt en af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du oprindeligt har udbudt dine opgaver som delentrepriser, men senere lader dem udføre samlet af én entreprenør i en totalentreprise, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 %, fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat den samlede totalentreprise. Reglerne Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, q=vejledning%20til%20tilbudsloven Vær opmærksom på, at du skal følge de regler, der gælder når du gennemfører dit projekt. Følg selv med på ovenstående links for at være opdateret på ændrede regler. 27

Vejledning om tilskud til investering i akvakultur

Vejledning om tilskud til investering i akvakultur Vejledning om tilskud til investering i akvakultur 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til investering i akvakultur - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Union. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur

Den Europæiske Union. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur 2015 Kolofon Akvakulturordningen Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur 2015 Denne

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Fiskeforarbejdningsordningen

Fiskeforarbejdningsordningen Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fiskeforarbejdningsordningen Vejledning om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder Version

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0 VEJ nr 10075 af 07/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8144-000002 Senere

Læs mere

Miljøteknologi-ordningen

Miljøteknologi-ordningen Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologiprojekter 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2016 Kolofon Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestaldsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 17-8614-000001 Senere ændringer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Gylleforsuringsordningen

Gylleforsuringsordningen Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til Gylleforsuring i stalde 2016 Kolofon Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til gylleforsuring i stalde 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 VEJ nr 10593 af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8616-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte Økologisk investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2015 Kolofon Økologisk investeringsstøtte 2015 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fælles indsatser fiskeri. Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fælles indsatser fiskeri. Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fælles indsatser fiskeri Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker samarbejde 2016 Kolofon Fælles indsatser fiskeri Vejledning om tilskud

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Afsætningsfremme Fisk

Afsætningsfremme Fisk Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Afsætningsfremme Fisk Vejledning om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter Version 2.0-2016 Kolofon Afsætningsfremme

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur

Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur 2015.

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2017

Naturlige vandstandsforhold 2017 Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud og udbetaling til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2017 Kolofon Dataindsamling Vejledningen

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2016

Naturlige vandstandsforhold 2016 Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fiskeri, natur og miljø

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fiskeri, natur og miljø Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fiskeri, natur og miljø Vejledning om tilskud til marin innovation, marin biodiversitet og udsætning af ål 2016 Kolofon Fiskeri, natur og miljø Vejledning

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Afsætningsfremme Fisk

Afsætningsfremme Fisk Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Afsætningsfremme Fisk Vejledning om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter Version 3.0-2016 Kolofon Afsætningsfremme

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Fælles indsatser på fiskeri

Fælles indsatser på fiskeri VEJ nr 10584 af 24/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,\NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86194-000001 Senere

Læs mere

Udbudsvejledning til miljøteknologi

Udbudsvejledning til miljøteknologi Udbudsvejledning til miljøteknologi Hvornår er ansøger omfattet af udbudsreglerne? Når der er tale om en bygge- og anlægsopgave over 300.000 kr. Hvornår er der tale om en bygge- og anlægsopgave? Opførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologi 2016 kvæg, svin og gartnerier Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8614-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2016 Kolofon Dataindsamling Vejledningen om tilskud

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Kolofon Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere