Kulturaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturaftale"

Transkript

1 Kulturaftale EVALUERING JUNI 2016 Kulturring Østjylland 1

2 INDSATSOMRÅDE 1: Kultur på tværs/de mange aldre Nye skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement og styrker interessen for bosætning i kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder - Etablering af web og app - Floorstickers udvalgte steder i alle kommuner en ny og spændende måde at skabe synlighed omkring projektet - Lokale ferniseringer - Udstilling på Godsbanen i Aarhus - Tæt samarbejde med private virksomheder Godt samarbejde med private aktører/virksomheder. - Identitetsfremmende kulturprojekt med bruger/borgerinvolvering. - Velfungerende mediepartneraftale sikrede kontinuerlig omtale af projektet - Mange besøgende og stor opmærksomhed omkring projektet og den regionale geografi i forbindelse med udstilling på Godsbanen i Aarhus - Det har på trods af aldersdifferentieret markedsføring været en udfordring, at forskellige aldersgrupper orienterer sig på - Trafik på De syv udstillinger og synlige floorstickers vakte stor opmærksomhed og synliggjorde projektet og geografien Kulturring Østjylland. Overordnet vurderes indsatsområdet meget relevant og medvirkende til at skabe interesse om kulturringskommunerne som attraktive bo- og bosætningskommuner med eget kulturliv og egen skønhed. 2

3 INDSATSOMRÅDE 1: Kultur på tværs/kultur på hjul Nye skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement og styrker interessen for bosætning i kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder. - Samarbejde med 12 forsamlingshuses bestyrelser og borgere i de 6 kommuner med inddragelse af børn, unge og ældre medborgere. - Samarbejde med professionelle kulturformidlere og kunstnere understøttet af lokalhistoriske arkiver og biblioteker og skoler. - Opbygning og udbygning af blog-funktion på egen hjemmeside - Vandringer i det lokale Borgere fra samme by har fået kontakt med hinanden og oplevet deres by som et sted, det er værd at bo. Gennem kulturelle oplevelser har borgerne i de medvirkende byer fået lokalkendskab, genopdaget deres by og et styrket fællesskab gennem de fælles kunst og kultur oplevelser. IKKE AFSLUTTET Projektet skaber i udpræget grad opmærksomhed omkring det lokale. Blogfunktion er i den sammenhæng vigtig. TO BYER PÅ SAMSØ MANGLER EFTERÅR 2016 Laurbjerg: 30 deltagere Ødum: 20 deltagere Åstrup: 38 deltagere - efterfølgende aktivitet Hollandsbjerg: 43 deltagere - efterfølgende aktivitet Lime: 48 deltagere Mygind: 35 deltagere Torrild: 40 deltagere Gylling: 35 deltagere Fruering: 40 deltagere - efterfølgende aktivitet Sjelle: 45 deltagere - efterfølgende aktivitet At gøre bestyrelser projektansvarlige har sikret det lokale ejerskab. Flere forsamlingshuse har efterfølgende afholdt fællesaftener og genoplevet projektdagen. Det anbefales, at projektet fortsat får synlighed via egen hjemmeside/blog og facebook. Overordnet vurderes indsatsområdet og projektet meget relevant og medvirkende til at skabe interesse om kulturringskommunerne som attraktive bo- og bosætningskommuner med eget kulturliv og egen skønhed. Kultur er ikke forbeholdt større byer. 3

4 INDSATSOMRÅDE 1: Kultur på tværs/gentænk Biblioteket Nye skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement og styrker interessen for bosætning i kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder. 1. At bringe personalets viden og kompetencer i spil ved hjælp af digitale virkemidler på en digital audiovisuel platform. 2. Formidle litteratur, film, spil, musik og faglige emner digitalt - også i ubetjente biblioteker. - Personalets kompetencer i formidling er styrket gennem - et kort intensivt fortællekursus, kursus i videoredigering og ved indkøb af særligt udstyr oprustet bibliotekerne teknologisk IKKE AFSLUTTET - Indtil videre er personalets kompetenceudvikling færdiggjort og den teknologiske platform er udviklet og parat. De første produkter præsenteres for publikum i efteråret Antallet af producerede videoer og visninger vil kunne opgøres. Men, egentlige målinger af antal brugere kan ikke foretages, da de fleste visninger vil ske uden personaleinddragelse Den gennemførte kompetenceudvikling er gennemført med succes. Det overvejes, hvordan projektet i fremtiden kan inddrage frivillige og fagprofessionelle uden for bibliotekerne. Især på det teknologiske område har projektet en størrelse, som det ville være umuligt at gennemføre for de enkelte kommuner alene. 4

5 INDSATSOMRÅDE 2: Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse/ny dannelse og vidensløft på flere niveauer Kulturring Østjyllands fælles kulturarv og kulturlandskab gentænkes og eksponeres for borgere og turister som led i en ny dannelses-, videns- og oplevelseskultur : Indsamling af viden - I foråret 2013 afholdelse af dannelsessaloner og aktiviteter med skoler og børn fra hele Kulturringen. - Gymnasieelever i Rønde og Favrskov inviteret til at komme med bud på dannelsesbegrebet anno Højskoledage med dannelse på skemaet - salon på herregården Gammel Estrup. - Workshops for børn og ældre - Igangsættelse af postkortkampagne og facebookside - Produktion af tekster til - Foredragsaftener om dannelse på bibliotekerne i Kulturring Østjylland : Den indsamlede viden omsættes til handlinger - Identitetsfremmende kulturprojekt med bruger/borgerinvolvering oplysning og dialog om dannelsesbegrebet - Et meget højt aktivitetsniveau, mange deltagende og stor opmærksomhed omkring projektet - Projektet skabte i løbet af de to år øget debat og synlighed omkring dannelse og satte fokus på fællesskaber, og på hvordan man agerer hensigtsmæssigt i disse. Mange borgere blev opmærksomme på, at de kulturinstitutioner biblioteker, museer, idrætshaller, skoler, foreninger osv. som findes i deres nærområde, udfylder en væsentlig rolle i forhold til at sikre fremtidige generationer og deres dannelsesproces Skrift om dannelse udsendt til personer - Liste med aktiviteter en del af tidligere evaluering Målsætningen om at ændre borgenes adfærd i fx det offentlige rum har måske nok vist sig lige vel ambitiøs, men såvel perioden med vidensindsamling i 2013 som realiseringsperioden i 2014 har givet masser af positiv feedback fra de deltagende parter. Overordnet set har såvel indsatsområdet som emnet dannelse stor relevans. Konklusionen må være, at projektet Ny dannelse vidensløft på flere niveauer og den dannelsesrejse, som vores gruppe har inviteret til, handler om dialog dannelse er ikke bestemt ovenfra af nogle, der ved bedre. Det er en proces, som alle kan deltage i, hvor viden og forståelse skabes og vokser mellem 5

6 INDSATSOMRÅDE 2: Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse/kultur-tarv Kulturring Østjyllands fælles kulturarv og kulturlandskab gentænkes og eksponeres for borgere og turister som led i en ny dannelses-, videns- og oplevelseskultur. 1. Målet er at inspirere særligt børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab. 2. Gentænkning af digital kulturarvsformidling 3. Kompetenceudvikling - Stedsspecifik kulturarvsformidling. Museumsfaglige og forfattere udvikler 30 kulturarvs fortællinger med historiske, fiktive personaer. - Produktion af 6 fortællebænke, placeres i 6 kommuner, hvor folk kommer. - Lydkunstnere producerer interaktive lydenheder til bænke. - Kunstnere indtaler, optager/redigerer lydbilledet. - Bænk-kulturarvsformiling onsite via bone-condution. IKKE AFSLUTTET - Testbænke er opstillede. Test viser at brugere skal motiveres med legende tilgang, - målgruppen nås. Voksne forstår bedst teksten. - Udvikling af ny lydteknologi til udendørs brug. Formidling af kulturarv med fiktion: Nyt for små museer. Lydteknologi kan anvendes på mange måder efterfølgende. Billig løsning. - Lydteknologiinnovation tager tid. Krav til driftssikkerhed forsinkede. Projektet ændredes fra Apps til lyd i fast bænk. Væk fra besværligt anvendte, dyre Kulturarvsformidling on-site giver autentisk brugeroplevelse samtidig med at bruger motiveres til at bevæge sig ud og søge kulturarvsviden digitalt efterfølgende via App en Historisk Atlas og museernes hjemmesider. Merete Pryds Helle har produceret fortællingerne det motiverer visse. Fortælleformen er inspirerende. Bone-conduction er sjovt. Udfordrende perception det legende element motiverer børn og inspirerer til at prøve igen. Grænseoverskridende for en del ældre. Overordnet set har såvel indsatsområdet relevans. Innovationsdelen har været spændende men samtidigt en nærmest uoverstigelig hindring for at nå i mål økonomisk og praktisk i tide. Alternative teknologiske løsninger er søgt grebet løbende. Samarbejdet med kunstnere, lyddesignere, arkitekt, forfattere og museumsfolk er voldsomt ambitiøst. Arbejdsgruppens udskiftning over tid har stillet store krav til tovholder. En stram styring mht. økonomi, tidsplaner og driftssikring gik ikke i spænd med den tekniske innovation. Se processen, delmål og implicerede på 6

7 INDSATSOMRÅDE 2: Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse/vild med sang i naturen Kulturring Østjyllands fælles kulturarv og kulturlandskab gentænkes og eksponeres for borgere og turister som led i en ny dannelses-, videns- og oplevelseskultur. 1. At give alle involverede en naturoplevelse sat i et kunstnerisk perspektiv og en kunstnerisk oplevelse sat i et naturperspektiv 2. Opførelse af korværk - Komponere korværket, komponisten Butch Lacy - Distribution af materiale - Afholdelse af infomøder og øvning for kor og dirigenter - Efteråret lokale korprøver og opsamling ved fællesprøver i april 2017 på Skanderborg Kulturskole - maj måned i Rønde. Værket opføres ved to events: Søndag den 11. juni 2017 ved Jagtslottet i Nationalpark Mols Bjerge i Syddjurs Kommune Søndag den 18. juni 2017 ved Himmelbjerget, Skanderborg Kommune. Butch Lacy med band deltager i de to events. IKKE AFSLUTTET Det er hensigten, at værket skal genopføres i forbindelse med Kulturby 2017 projektet Vurdering ift. mål: Beskriv, om delmålet for indsatsområdet er opnået. Fx: Hvad har virket? Hvad har ikke virket? Maks. 100 ord Overordnet vurdering af indsatsområdet: Hvad er den overordnede vurdering af indsatsområdet? Fx: Hvad har været? Har der været særlige udfordringer? Var der alternative løsninger? Hvad vil man gøre fremover? Maks. 100 ord 7

8 INDSATSOMRÅDE 3: Skabende kunst/de smukke og grimme steder Mangfoldige scener og aktører inddrages i skabelsen af kunstneriske værker/kulturtilbud, så deltagernes individuelle ageren og kollektive kreativitet og kompetencer kommer til udtryk. 1. At skabe en fælles kunst, kultur og naturbegivenhed og centreret om et fælles kunstværk. 2. At give borgerne en kunstnerisk oplevelse af højeste kvalitet. 3. At sætte fokus på kulturingens specielle steder. Også steder man normalt ikke ville forbinde med kulturelle - Der skabes et flytbart kunstværk, der inviterer publikum til at interagere med værket og danner rammen om aktiviteter der inddrager publikum. - Jette Hye Jin Mortensen skaber et værk, der i sig selv og i samspil med det sted det placeres, skaber en visuel og kunstnerisk oplevelse. Hvert sted har desuden et eget tema som fx det kulinariske, musik, lyrik og performance. Temaet er udvalgt efter stedets historie og underbygges ved aktiviteter af inviterede kunstnere. - Når værket kan flyttes er det muligt at fokusere på stedet IKKE AFSLUTTET Det udviklede projekt er flytbart. Har plads til publikum i og omkring, og der er planlagt kunstneriske aktiviteter i forlængelse af målet. Kvalitetskunstnere er valgt. Stederne er meget forskellige, og derfor gives der mulighed for at vise Kulturring Østjyllands mangfoldige natur og kulturværdier. Også dem man normalt ikke værdsætter som udflugtsmål. Det er et spændende og vigtigt indsatsområde, da det er et af de eneste i den nuværende kulturaftale, der handler om at skabe en kunstnerisk oplevelse af højeste kvalitet. Det var en udfordring at finde en kunstner, der kunne løse opgaven tilfredsstillende inden for den afsatte økonomiske ramme. 8

9 INDSATSOMRÅDE 3: Skabende kunst/kreative Erhverv Mangfoldige scener og aktører inddrages i skabelsen af kunstneriske værker/kulturtilbud, så deltagernes individuelle ageren og kollektive kreativitet og kompetencer kommer til udtryk. 1. Målet med indsatsen er at understøtte udviklingen af kreative miljøer og udviklingskræfter, der findes i Kulturring Østjylland. 2. Facilitering af netværk virksomhederne imellem 3. Konkrete udviklingsprojekter (Fase 2.) Der er afholdt et kompetenceudviklingsforløb for de deltagende virksomheder.(fase 1.) - Udarbejdelse af rapport, som dels beskriver processen og resultatet, dels evaluerer projektets resultat/effekt. - De konkrete udviklingsprojekter vil finde sted i face 2 som igangsættes umiddelbart efter sommeren Velfungerende kompetenceudviklingsforløb for kreative virksomheder med tre fysiske nedslagspunkter. 52 personer ansøgte om at deltage på forløbet og 43 personer deltog på en eller flere workshops. Deltagerne kom fra alle seks kommuner. 82% af deltagerne har egen virksomhed. Heraf er 28% etableret inden for de seneste to år, mens de resterende 72% er veletablerede virksomheder, der har været i gang i flere år. Deltagerne repræsenterede en bred vifte af fagligheder og brancher herunder kunsthåndværk, musik, mode, IT, computerspil, tekstproduktion, visuelle medier, illustration, billedkunst, bespisning, sundhed og coaching. Overordnet set har det korte men intensive forløb har været succesfuldt. I evalueringen fremhæver virksomhederne specifikt at netværk ud over lokalmiljø har været udbytterigt. Der er blandt andet indgået konkrete samarbejder. Eksempelvis er der indgået aftale mellem 3 virksomheder på tværs af kommunegrænserne om løsning af en formidlings- og kommunikationsopgave. Derudover er der etableret en digital kreativ platform som en dynamisk og meget aktiv Facebook gruppe. Der er udarbejdet en kort slutrapport, som dels beskriver processen og resultatet, dels evaluerer projektets resultat/effekt, denne er vedlagt som bilag. 9

10 INDSATSOMRÅDE 3: Skabende kunst/kunsten at forske Mangfoldige scener og aktører inddrages i skabelsen af kunstneriske værker/kulturtilbud, så deltagernes individuelle ageren og kollektive kreativitet og kompetencer kommer til udtryk. 1. At sætte fokus på sammenhængen mellem kreativitet og forskning. 2. At bruge forskningens inspirerende univers til at udfordre, udvikle og synliggøre børn og unges potentiale som skabende kunstnere ved at lade deres kreativitet være basis i et kvalitativt kunstnerisk udtryk udført af både professionelle og børn og unge børn og unge, 6 daginstitutioner, 6 skoler, 6 kulturskoler og 6 forskningsinstitutioner, samt Den Jyske Opera har været involveret i projektet, som strakte sig over ca. 1 år. Forløbet mundede ud i en afsluttende forestilling, med både børn og unge, og professionelle voksne på scenen. - Meningsfulde møder mellem børn og voksne. - Høj grad af deltagerinvolvering med gode oplevelser for de deltagende. - Værdi til og nye netværk i lokalområderne, samt på tværs af kommuner deltagende børn og unge Projektet har været spændende og en succes. Flere af de medvirkende forskningsinstitutioner nævner, at det har været givende for deres institution at blive sat i forbindelse med børn, kunst og kultur. Man er gået nye veje og har afprøvet nye samarbejder. Projektet har opfyldt målsætningerne. Indsatsområdet og projektet Kunsten at forske har samlet set været en succes - den grundlæggende vision om at kunne etablere skabende deltagerinvolvering og gensidig læring på tværs af institutioner, aldersgrupper, fagområder og kommunegrænser er blevet meningsfyldt realiseret. Opbakningen fra de mange aktører i projektet har været stor og har medført lokal og regional netværksdannelse af blivende værdi. 10

11 Sammenfattende overvejelser og vurderinger af hele aftaleperioden A) Kulturregionens vurdering af kulturaftalen Kulturaftalens resultater vurderes overordnet rigtig gode. Borgerne i kulturregionen er og har været vidne til en lang række kulturelle tiltag og projekter, der til sammen har været med til at øge kulturforbruget og styrke borgernes relation til og på tværs af kulturregionen/området. I forlængelse heraf vurderes samarbejdet på tværs af kommunegrænser og mellem stat og kommune at have været positivt både for så vidt angår ressourceudnyttelse og netværks- og vidensopbygning og den kulturelle udfoldelse. Således har kulturaftalens ressourceallokering utvivlsomt medført projekter og tiltag, der ellers ikke ville være blevet, netværks- og vidensopbygningen på tværs af borgere, institutioner og kommuner er styrket og den kulturelle udfoldelse taget til i omfang og udviklet i ny retning. De mange kulturelle tiltag har med deres dybe involvering i udpræget grad været med til at understøtte ønsket om at synliggøre og forankre regionen/områdets kvaliteter. For så vidt angår den kommende aftaleperiode ønskes kulturaftalen tilpasset og forlænget med ét år. Regionsbestyrelsen forslår for perioden herefter en af følgende modeller: 1. Aarhus og Kulturring-kommuner. 2. Aarhus, Vækstbånd-kommuner og Kulturring-Kommuner. 3. Geografisk område, der svarer til Business Region Aarhus evt. ekskl. Viborg. Samarbejde og dialog: Samarbejdet og dialogen mellem kulturregionens parter, institutionerne, Kulturstyrelsen og øvrige samarbejdspartnere har været og udviklet sig positivt, om end det stedse er og har været en udfordring at prioritere arbejdet 11

12 med samme vægt og ressource. Lige så har udskiftning i arbejdsgruppemedlemmer på projektniveau været en konstant udfordring. Borgere: Med henvisning til ovenstående er der ingen tvivl om, at de mange kulturelle tiltag og projekter har været med til at øge kulturforbruget og styrke borgernes relation til og på tværs af kulturregionen/området. Kulturaftalen har på denne vis være med til at supplere og optimere antallet af kulturelle tilbud og projekter til glæde for regionens borgere. Ressourceudnyttelse: Det vurderes vanskeligt entydigt at afgøre, hvorvidt kulturregionens koordinering og arbejdsdeling er resulteret i en bedre ressourceudnyttelse. Sikkert er det dog, at kulturudbuddet samlet set er øget og at samarbejdsformen har resulteret i kulturelle tiltag og projekter, der sine steder ellers ikke ville have fundet sted. Kvalitet: De deltagende professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter er øget og kvaliteten af arbejdet højnet gennem videndeling og øget aktivitetsniveau. Engagement: Kulturregionens involvering i kulturlivet har været med til at øge den almindelige synlighed omkring kulturlivet og de kulturelle tilbud i regionen/området. Øget politisk fokus er opnået igennem den organisatoriske tilknytning af politikere til det regionale samarbejde. Men, hvorvidt dette har affødt yderligere politiske prioriteringer og om disse alene skyldes det regionale kultursamarbejde er svært at svare på. Et øget aktivitetsniveau har samarbejdet utvivlsomt medført. Dispositionsfrihed: Samarbejdet Kulturring Østjylland har så afgjort sat fokus på lokale og regionale målsætninger og resultater, idet hele aftalegrundlaget bygger og er født af denne tanke tanken om det lokale, det fælles og det regionale. 12

13 Armslængdehåndtering: Kulturregionen har ved at udstikke rammerne for arbejdet sikret en balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed. Opsamling og videregivelse af erfaringer: Styrket erfaringsudveksling med det øvrige kulturliv i hele landet er sikret ved den statslige involvering og synliggørelse af arbejde og resultater. B) Evt. fagråds vurdering af kulturaftalen Kulturregionen har ikke haft tilknyttet et fagråd. C) Erfaringer sammenfattet En række projekter har udmærket sig ved dyb lokal involvering og engagement, andre har haft fokus på børn og højnelse af det institutionelle samarbejde og andre igen et fokus på netværksopbygning og kompetenceudvikling. I alle projekter er der gjort erfaringer med formidling. Så langt kulturaftalen er nået er der stillet skarpt på at honorere aftalemålene, der til stadighed har fastholdt det projektmæssige fokus og udkomme. D) Evt. erfaringer af relevans for andre kulturregioner? En relativ sammenlignelighed i medarbejderressource, økonomi og kulturel profil sikrer på projektniveau driftssikkerhed og evne til at håndtere projekter, der let skifter karakter undervejs. 13

14 E) Overordnede overvejelser om kulturaftalens anvendelse og anvendelighed Kulturaftalen har været et nyttigt redskab i det kulturpolitiske arbejde, idet den har skabt en legitim opmærksomhed og synlighed omkring det kulturelle arbejde, kulturelle tiltag og projekter og kulturens store betydning for det lokale liv. Ligeså har den dannet ramme for involvering i Kulturhovedstadsprojektet Aarhus F) Fremadrettet arbejde Kultursamarbejdet har haft mange positive effekter både for borgere, institutioner og ansatte i de involverede kommuner. En række er beskrevet ovenfor. Nævnes bør måske her især det kompetenceløft de involverede parter har oplevet. Kulturprojekterne og samarbejdet har ført til ny viden, nye erkendelser og ikke mindst for ansatte i det kulturelle felt et blik for, hvorledes man på forskellig vis driver kommune og prioriterer kultur en viden, der til alle tider er anvendelig. På det institionelle niveau har kulturaftale uomtvisteligt ført til nye samarbejder og ny viden om barrierer og muligheder. G) Kulturregionens ønsker til indgåelse af en ny kulturaftale Som tidligere drøftet med styrelsen kan Kulturring Østjylland meddele, at der ønskes en forlængelse (allonge til nuværende aftale) med et år, så der med virkning fra 1. januar 2018 kan indgås en ny fire-årig aftale med Kulturministeren. Der skal i forbindelse med arbejdet med Kulturaftale sondres hvilken regional udbredelse aftalen skal forankres i. Der pågår for tiden drøftelser i regionsbestyrelsen herom. Forslag til forlængelse af Kulturaftalen med et år er vedhæftet. H) Kulturstyrelsens kommentarer til slutevalueringen [Udfyldes af Kulturstyrelsen] 14

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2013-2016 EVALUERING JUNI 2016 Kulturring Østjylland 1 INDSATSOMRÅDE 1: Kultur på tværs/de mange aldre Mål Tiltag for at opnå mål Effekt (kvalitet) Målbare resultater (kvantitet) Nye skæve

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner.

Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner. Notatark Sagsnr. 20.20.00-P35-1-17 Sagsbehandler Mette Vildbrad 18.1.2017 Kulturaftale med Business Region Aarhus kommuner Om kulturaftaler Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND KULTURAFTALE 2017 WWW.SLKS.DK KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Forslag til KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND. 1 af 27

Forslag til KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND. 1 af 27 1 af 27 INDHOLD Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...3 1.1. Formål med kulturaftaler...3 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...3 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...3

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 er udarbejdet som allonge til Kulturaftale for 2013-2016 mellem Kulturministeren og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 er udarbejdet som allonge til Kulturaftale for 2013-2016 mellem Kulturministeren og

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2009-2011 mellem KULTURMINISTERIET OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND med kulturen som løftestang Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vandringer på fortællingens hovedvej

Vandringer på fortællingens hovedvej Vandringer på fortællingens hovedvej To skoler M C Holms Skole, Nykøbing og Hem Børne have og Skole, Skive har gennem det sidste halvandet år samarbejdet om udvikling af et fælles kulturprojekt. Pædagoger,

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere