Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkript

1 s Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv VS08G... fi

2 nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften Veiligheidsvoorschriften Instructies voor recycling Beschrijving van het apparaat De stofzuiger in gebruik nemen Zuigen Na het werk Vervangen van de filter Onderhoud Extra toebehoren / Reserve-onderdelen Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger Anvisninger til bortskaffelse Beskrivelse af støvsugeren Ibrugtagning Støvsugning Efter arbejdet Filterskift Vedligeholdelse Ekstra tilbehør / Reservedele Tiltenkt bruk Sikkerhetsanvisninger Informasjon om kassering Beskrivelse av apparatet Ta støvsugeren i bruk Støvsuging Når jobben er gjort Bytte av filter Vedlikehold Ekstra tilbehør / Reservedeler Föreskriven användning Säkerhetsanvisningar Råd beträffande avfallshanteringen Beskrivning av produkten Start av dammsugaren Dammsugning Efter dammsugningen Byta filter Skötsel och vård Extra tillbehör / Reservdelar Määräystenmukainen käyttö Turvaohjeet Ohjeita jätehuollosta Laitteen kuvaus Käyttöönotto Imurointi Työn jälkeen Suodattimen vaihto Hoito Erikoisvarusteet / Varaosat

3 nl De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen. Gebruik volgens de voorschriften Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt. Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op! De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met: originele stofzak MEGAfilt SuperTEX de originele reserve-onderdelen, - accessoires of -extra toebehoren De stofzuiger is niet geschikt voor: het schoonzuigen van mensen of dieren het opzuigen van: insecten. substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben. vochtige of vloeibare stoffen. licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen. Veiligheidsvoorschriften Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen. We bevestigen dat het apparaat voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 89/336/EWG (gewijzigd door RL 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG). 73/23/EWG (gewijzigd door RL 93/68/EWG). Stofzuiger alleen volgens de aanwijzingen op het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen. Nooit zuigen zonder stofzak MEGAfilt SuperTEX. => het apparaat kan worden beschadigd! Kinderen mogen de stofzuiger alleen onder toezicht gebruiken. Zuig niet met de handgreep, het mondstuk en de buis in de nabijheid van het hoofd => Er bestaat gevaar voor letsel! Het elektriciteitssnoer niet voor het dragen/ transporteren van de stofzuiger gebruiken. Bij gebruik van meerdere uren het netsnoer volledig naar buiten trekken. Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van de stroom af te koppelen. Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken. Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger en accessoires de stekker uit het stopcontact halen. De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen. 3

4 nl In verband met de veiligheid mogen er alleen door de daartoe bevoegde Klantenservice reparaties aan de stofzuiger worden uitgevoerd en onderdelen worden vervangen. De stofzuiger beschermen tegen vochtigheid en warmtebronnen. Wanneer er niet wordt gezogen het apparaat uitschakelen. Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het apparaat daarna op een verantwoorde wijze afvoeren. Om veiligheidsredenen is de stofzuiger uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Mocht er een blokkering optreden en het apparaat te heet worden, dan schakelt het automatisch uit. Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het mondstuk, de zuigbuis of de slang niet verstopt zijn, of controleer of de filter vervangen moet worden. Nadat de storing is opgeheven dient u het apparaat minstens 1 uur te laten afkoelen. Hierna kan het weer worden gebruikt. Instructies voor recycling Verpakking De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar de verzamelplaatsen voor de verwerking van afval. Oude apparaten Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente. Let op!! Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het apparaat wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten. Het in werking treden van de zekering kan worden voorkomen door, alvorens het apparaat in te schakelen, de laagste vermogensstand in te stellen en pas daarna een hogere vermogensstand te kiezen. 4

5 Beschrijving van het apparaat nl Handgreep van de slang 2 Accessoirehouder 3 Combi-accessoires 4 Zuigslang 5 Aan-/uitknop 6 Indicatie filter vervangen 7 Uitblaasfilter 8 Parkeeraccessoire 9 Frame voor uitblaasfilter 10 Zuigkrachtregelaar 11 Sluitstrip 12 Uitblaasrooster 13 Elektriciteitssnoer 14 Opbergaccessoire (aan onderkant van apparaat) 15 Motorbeveiligingsfilter Filterhouder 17 Filterzak MEGAfilt Super TEX 18 Omschakelbaar vloermondstuk 19 Tapijtopnemer 20 Omschakelbaar vloermondstuk met ontgrendelingshuls 21 Mondstuk voor harde vloeren 22 Afsluithendel 23 Deksel voor stofcompartiment 24 Aansluiting voor electromatic-borstel 25 Telescoopbuis met schuifknop 26 Telescoopbuis met schuifmanchet 27 Telescoopbuis met schuifmanchet en ontgrendelingshuls afhankelijk van de uitrusting 5

6 De stofzuiger in gebruik nemen nl Zuigslangsteun in de zuigopening klikken. Handgreep aan de telescoopbuis bevestigen. Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij inklikt. afhankelijk van de uitrusting Tapijtopnemer op het mondstuk plaatsen. afhankelijk van de uitrusting 6

7 De stofzuiger in gebruik nemen nl Tapijtopnemer door zijwaartse druk vastzetten. CLICK! CLICK! afhankelijk van de uitrusting Vloermondstuk bevestigen aan de telescoopbuis. Telescoopbuis in de steun van het vloermondstuk schuiven tot hij inklikt. afhankelijk van de uitrusting Instructies m.b.t. het gebruik en het onderhoud van de ELECTROMATIC -borstel resp. TURBO-UNIVERSAL -borstel zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing. (afhankelijk van de uitrusting). 7

8 De stofzuiger in gebruik nemen nl Door op de schuifknop / het schuifmanchet te drukken in de richting van de pijl de telescoopbuis ontgrendelen en de gewenste lengte instellen. Het elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken. Stofzuiger door middel van de aan-/uitknop in de richting van de pijl in- of uitschakelen. 8

9 De stofzuiger in gebruik nemen nl U heeft een apparaat met een groot vermogen en een hoge zuigsterkte aangeschaft. Daarom is het aanbevolen alleen bij sterk vervuilde, laagpolige vloerbedekking of harde vloeren gebruik te maken van het maximale vermogen. Met behulp van de zuigkrachtregelaar kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld. Laag vermogensbereik: Voor het schoonzuigen van gevoelige stoffen, bijv. gordijnen. Gemiddeld vermogensbereik: Voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling. Hoog vermogensbereik: Voor het reinigen van stevige vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling. Zuigen nl Vloermondstuk instellen: Voor het zuigen van tapijt en vaste vloerbedekking => Voor het zuigen van harde vloeren => Vloermondstuk met tapijtopnemer (afhankelijk van de uitrusting) Bij het intrekken van het vloermondstuk wordt de vloerbedekking opgetild, zodat er onder de rand gezogen kan worden. 9

10 Zuigen nl a CLICK! CLICK! Zuigen met accessoires Combi-accessoires uit de accessoirehouder halen door ze in de richting van de pijl te trekken. a)spleetzuigmond Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken. Voor moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen de combiaccessoires doordat de spleetzuigmond als een telescoop uitschuift in 2 standen worden verlengd. Spleetzuigmond in beide standen zover uitschuiven tot hij hoorbaar inklikt. Door de telescoopvergrendelingen te ontkoppelen (drukken in de richting van de pijl) kan de spleetzuigmond weer ineen worden geschoven. b)bekledingszuigmond Voor het schoonzuigen van beklede meubels, gordijnen, enz. b c c)meubelkwast Voor het schoonzuigen van raamkozijnen, kasten, profielen, enz. Bekledingszuigmond omklappen in de richting van de pijl. Door in de richting van de pijl te draaien komt de borstelring naar buiten. Alvorens het combi-accessoire in de accessoirehouder te steken, dient de borstelring te worden ingedraaid en de bekledingszuigmond omhooggeklapt. Mondstuk voor harde vloeren Voor het afzuigen van harde vloerbekledingen (tegels, parket enz.) Telescoopbuis in de steun van het vloermondstuk schuiven tot hij inklikt. 10 afhankelijk van de uitrusting

11 Zuigen nl Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de telescoopbuis naar buiten trekken. afhankelijk van de uitrusting Bij korte zuigpauzes kunt u het parkeeraccessoire aan de achterkant van het apparaat gebruiken. Kunststofstaafje op de steun van het mondstuk in de uitsparing aan de achterkant van het apparaat schuiven. 11

12 Na het werk nl Het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen. Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten (het snoer rolt automatisch af). Door nogmaals aan het elektriciteitssnoer te trekken wordt de snoerremmer weer actief, door kort aan het snoer te trekken wordt hij gedeactiveerd. Om het apparaat op te bergen of te transporteren kunt u het opbergaccessoire aan de onderkant van het apparaat gebruiken. Het apparaat rechtop zetten. Kunststofstaafje op het vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat schuiven. Bij het verwijderen van de zuigslang beide arrêteernokken samendrukken en de slang naar buiten trekken. 12

13 Na het werk Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de handgreep naar buiten trekken. nl afhankelijk van de uitrusting Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de telescoopbuis naar buiten trekken. afhankelijk van de uitrusting Door op de schuiftoets/schuifmanchet in de richting van de pijl te drukken, de telescoopbuis ontgrendelen en samenschuiven. afhankelijk van de uitrusting 13

14 Vervangen van de filter nl Filterzak MEGAfilt SuperTEX vervangen Wanneer de filtervervangen-indicatie bij de hoogste zuigvermogensstand en als het mondstuk van de bodem wordt opgetild intensief en gelijkmatig oplicht, dan dient te wordende filterzak worden vervangen, ook wanneer deze nog niet vol is. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de aard van de inhoud van de zak. Het deksel van het stofcompartiment openen door in de richting van de pijl op de sluithendel te drukken. Filterzak MEGAfilt SuperTEX sluiten door aan de sluitstrip te trekken en vervolgens uitnemen. 14 Nieuwe filterzak MEGAfilt SuperTEX in de houder plaatsen en het deksel van het stofcompartiment sluiten. Attentie: het deksel van het stofcompartiment! sluit alleen met ingebrachte filterzak MEGAfilt SuperTEX resp. textielfilter. Wanneer de filtervervangindicatie na het vervangen van de filterzak blijft branden, controleer dan of het mondstuk, de buis of de zuigslang verstopt zijn.

15 Vervangen van de filter nl Motorbeveiligingsfilter schoonmaken Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te wassen! Het deksel van het stofcompartiment openen. Het motorbeveiligingsfilter in de richting van de pijl naar buiten trekken. Het motorbeveiligingsfilter schoonmaken door het uit te kloppen. Bij sterke vervuiling dient het motorbeveiligingsfilter te worden uitgewassen. Filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen. Na het schoonmaken het motorbeveiligingsfilter tot het vergrendelingspunt in het apparaat schuiven en het deksel van het stofcompartiment sluiten. Micro-hygiënefilter vervangen Wanneer vervang ik deze: bij elke nieuwe verpakking vervangingsfilters (uiterlijk na 5 stofzakken). Door op de sluitstrip te drukken in de richting van de pijl het uitblaasrooster ontgrendelen en openen. Het filterframe door op de sluitstrip te drukken in de richting van de pijl ontgrendelen en eruit halen. 15

16 Vervangen van de filter nl Schuimstof en micro-hygiënfilter uit filterframe verwijderen. afhankelijk van de uitrusting Micro-hygiënefilter op milieuvriendelijke wijze afvoeren en een nieuwe micro-hygiënefilter inbrengen. afhankelijk van de uitrusting Schuifmstof b.v. door het uitkloppen schoonmaken en eveneens opnieuw in het filterframe leggen. afhankelijk van de uitrusting Na het zuigen van fijne stofdeeltjes ( zoals bijv. gips, cement, enz.), de motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te kloppen en eventueel de motorbeveiligingsfilter ende micro-hygiënefilter vervangen. 16

17 Vervangen van de filter Actiefkool-cassette vervangen Is uw apparaat uitgerust met een actiefkool-cassette, dan moet deze jaarlijks worden vervangen. nl Actiefkool-cassette uitnemen en met het huisvuil meegeven. afhankelijk van de uitrusting Nieuwe actiefkool-cassette inbrengen. afhankelijk van de uitrusting Filterframe onder de beide houderstaafjes schuiven en in de richting van de pijl draaien tot hij inklikt. Uitblaasrooster sluiten. 17

18 Vervangen van de filter nl Hepa-filter vervangen ( afhankelijk van de uitrusting ) Is uw apparaat uitgerust met een Hepa-filter, dan dient deze jaarlijks te worden vervangen. Actiefkool-cassette vervangen ( afhankelijk van de uitrusting ) Is uw apparaat uitgerust met een Hepa-actief-koolfilter, dan dienen het Hepa-filter en het actief-koolfilter jaarlijks te worden vervangen. Onderhoud nl Voor elke reiniging dient de stofzuiger te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met een in de handel gebruikelijk middel voor het reinigen van kunststof worden onderhouden. Geen schuurmiddelen, glas- of alles-reiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden. Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een droge stofdoek / stofkwast worden schoongemaakt. 18 Technische wijzigingen voorbehouden.

19 Extra de toebehoren nl Verpakking vervangingsfilters VZ52AFP2 Inhoud: 5 filterzakken MEGAfilt SuperTEX met sluiting 1 Microsan-uitblaasfilter Type P / identificatienr Textielfilter (duurzaam filter) VZ10TFP Recyclebaar filter met klittenband.! Let op: Het HEPA-filter dient niet in combinatie met het textielfilter te worden gebruikt, omdat de levensduur van het HEPA-filter dan aanzienlijk korter wordt. HEPA-filter (Klasse H12) VZ151HFB Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Voor een extra zuivere uitblaaslucht. Jaarlijks vervangen. Let op: Het HEPA-filter dient niet in combinatie! met het textielfilter te worden gebruikt, omdat de levensduur van het HEPA-filter dan aanzienlijk korter wordt. Actiefkool-cassette VZ190AFB Extra dikke actiefkool-cassette. Gaat lange tijd storende geurtjes tegen. Jaarlijks vervangen. Alleen in combinatie met HEPA-filter (VZ151HFB) of micro-hygiënefilter bruikbaar. Bij het gebruik met micro-hygiënefilter het schuimstof uit het filterraam verwijderen en actiefkool-cassette inbrengen. Let op! De combinatie "Hepa-filter" + "Actiefkoolcassette" is niet mogelijk bij apparaten met een motorbeveiligingsraster. (= basisuitvoering met Microsan-uitblaasfilter) 19

20 Extra toebehoren nl TURBO-UNIVERSAL -borstel VZ102TBB Kortpolige tapijten en vaste voerbedekking, resp. alle vloerbedekkingen, borstelen en zuigen in één keer van. Met name geschikt voor het opzuigen van haren van dieren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger. Geen elektrische aansluiting vereist. Vloermondstuk VZ082BD Omschakelbaar vloermondstuk voor vloerbedekking en gladde vloeren. ELECTROMATIC -borstel VZ145EB Kortpolige tapijten en vaste voerbedekking, resp. alle vloerbedekkingen, in één handeling borstelen en zuigen. Richt de tapijtpool op en verzorgt deze. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. Alleen geschikt voor apparaten met een aansluiting voor Electromatic-borstels. Mondstuk voor harde vloeren VZ122HD Voor het zuigen van gladde vloeren (parket, tegels, terracotta,...) Reserve-onderdelen nl 3 Draadopnemer (1/2) en polijstinzetstuk (3) zijn zonodig te verkrijgen via de klantenservice Draadopnemer (1): identificatienr Draadopnemer (2): identificatienr Polijstinzetstuk (3): identificatienr

21 da Opbevar brugsanvisningen. Hvis De giver støvsugeren videre til andre personer, skal De huske at give brugsanvisningen med. Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne støvsuger er udelukkende bestemt til brug i husholdningen ikke til industriel brug. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i denne brugsanvisning. Producenten garanterer ikke for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert betjening eller brug i modstrid med hensigten med maskinen. Overhold derfor ubetinget nedenstående anvisninger! Støvsugeren må udelukkende betjenes med: Original støvpose MEGAfilt SuperTEX Originale reservedele, originalt tilbehør eller ekstra tilbehør Støvsugeren er ikke egnet til følgende opgaver: Sugning på mennesker eller dyr Opsugning af: smådyr. sundhedsfarlige, skarpe, varme eller glødende substanser. fugtige eller flydende substanser. let antændelige eller eksplosive stoffer eller gasarter. Sikkerhedsanvisninger Denne støvsuger er i overensstemmelse med de anerkendte tekniske regler og gældende sikkerhedsbestemmelser. Vi bekræfter overensstemmelsen med nedenstående europæiske direktiver: 89/336/EØF (ændret v. direktiv 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF). 73/23/EØF (ændret v. direktiv 93/68/EØF). Tilslut og anvend kun støvsugeren i henhold til typeskiltet. Støvsug aldrig uden støvposen MEGAfilt SuperTEX. => Støvsugeren kan tage skade! Lad kun børn bruge støvsugeren, når de er under opsyn. Undgå at støvsuge med håndgrebet, mundstykket og røret i nærheden af hovedet. => Der er fare for at komme til skade! Anvend ikke ledningen som til at bære/ transportere støvsugeren med. Træk ledningen helt ud, hvis der arbejdes konstant i flere timer. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når støvsugerens forbindelse til lysnettet skal afbrydes. Træk ikke ledningen over skarpe kanter, og klem den ikke fast. Træk stikket ud før alt arbejde på støvsugeren og tilbehøret. Undgå at anvende støvsugeren, hvis den er beskadiget. Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af et problem med maskinen. For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted. Beskyt støvsugeren mod fugt og varmekilder. 21

22 da Sluk for støvsugeren, når den ikke er i brug. Nedslidte støvsugere skal omgående gøres ubrugelige. Derefter bortskaffes støvsugeren efter forskrifterne. Af sikkerhedsgrunde er støvsugeren udstyret med en overophedningsbeskyttelse. Hvis der skulle opstå en blokering, så støvsugeren bliver for varmt, slukkes det automatisk. Træk stikket ud, og kontrollér, at mundstykket, sugerøret eller slangen ikke er tilstoppet, eller om filteret trænger til udskiftning. Lad støvsugeren køle af mindst en time, efter at fejlen er afhjulpet. Derefter er støvsugeren igen klar til brug. Anvisninger til bortskaffelse Emballage Emballagen beskytter støvsugeren mod transportbeskadigelser. Den består af miljøvenlige materialer og kan genbruges. Bortskaf unødigt emballeringsmateriale på lossepladser, der tager imod dette emballeringsmateriale. Gamle maskiner Gamle maskiner indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor Deres gamle støvsuger hos Deres forhandler eller i et genbrugscenter. Oplysninger om gældende bortskaffelsesregler kan indhentes hos Deres forhandler eller kommune.! OBS! Hvis sikringen en enkelt gang skulle springe / slå fra, når støvsugeren tændes, kan det skyldes, at der samtidig er tilsluttet andre elapparater med stor tilsluttet effekt til samme strømkreds. Man kan undgå, at sikringen springer / slår fra, hvis man indstiller støvsugeren til laveste sugeeffekttrin, før man tænder den, og først senere indstiller til et højere sugeeffekttrin. 22

23 Beskrivelse af støvsugeren da Slangehåndgreb 2 Tilbehørsholder 3 Kombi-tilbehør 4 Sugeslange 5 Tænd-/slukknap 6 Indikator for filterskift 7 Udblæsningsfilter 8 Parkeringssystem 9 Ramme til udblæsningsfilter 10 Sugestyrkeregulator 11 Lukkelaske 12 Udblæsningsgitter 13 Ledning 14 Parkeringssystem (på støvsugerens underside) 15 Motorbeskyttelsesfilter Filterholder 17 Filterpose MEGAfilt Super TEX 18 Universalgulvmundstykke 19 Tæppeløfter 20 Universalgulvmundstykke med låsemuffe 21 Mundstykke til hårde gulvbelægninger 22 Låsehåndtag 23 Støvrumslåg 24 Tilslutning for Electromatic-børste 25 Teleskoprør med skydetast 26 Teleskoprør med skydemanchet 27 Teleskoprør med skydemanchet og låsemuffe alt efter udstyr 23

24 Ibrugtagning da Sæt sugerørsstudsen i sugeåbningen, og lad den gå i indgreb. Sæt håndgreb og teleskoprør sammen. alt efter udstyr Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb. alt efter udstyr Sæt tæppeløfteren på mundstykket. alt efter udstyr 24

25 Ibrugtagning da Tæppeløfteren frigøres med et sideværts tryk. CLICK! CLICK! alt efter udstyr Sæt gulvmundstykket og teleskoprøret sammen. alt efter udstyr Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb. alt efter udstyr Henvisninger om anvendelsen og vedligeholdelsen af ELECTROMATIC -børsten eller TURBO-UNIVERSAL børsten findes i den vedlagte brugsanvisning. (alt efter udstyr). 25

26 Ibrugtagning da Frigør teleskoprøret ved at trykke på skydeknappen/skydemanchetten i pilens retning, og indstil det til den ønskede længde. alt efter udstyr Man tager om ledningen ved stikket, og trækker det ud, så det har en passende længde. Derefter sættes stikket i kontakten. Tænd og sluk støvsugeren ved at trykke tænd-/slukknappen i pilens retning. 26

27 Ibrugtagning da De har købt en meget effektiv støvsuger med stor sugeevne. Den maksimale sugestyrke kan derfor kun anbefales til støvsugning af stærkt tilsmudsede væg-til-vægtæpper med lav luv eller hårde gulvbelægninger. Med sugestyrkeregulatoren kan man indstille den ønskede sugestyrke trinløst. Det lave sugestyrkeområde: Til støvsugning af sarte materialer, f.eks. gardiner. Det midterste sugestyrkeområde: Til daglig rengøring ved moderat tilsmudsning. Det høje sugestyrkeområde: Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gulvbelægninger og ved stærk tilsmudsning. Støvsugning da Indstille gulvmundstykket: Til støvsugning af tæpper og væg-til-væg-tæpper => Til støvsugning af hårde gulvbelægninger => Gulvmundstykke med tæppeløfter (alt efter udstyr) Når gulvmundstykket trækkes bagud, løftes tæppet, så man kan støvsuge under tæppets kant. 27

28 Støvsugning da a CLICK! CLICK! Støvsugning med tilbehør Frigør kombi-tilbehøret fra tilbehørsholderen ved at trække i pilens retning. a)fugemundstykke Til støvsugning af fuger og hjørner. Til svært tilgængelige steder kan kombitilbehøret forlænges i to trin, ved at man trækker fugemundstykket udad på en teleskopagtig måde. Ved begge trin skal fugemundstykket trækkes så lang ud, at det går i indgreb med et klik. Ved at man frigør teleskoplåseanordningerne, (tryk i pilens retning kan fugemundstykket skydes sammen igen. b)polstermundstykke Til støvsugning af polstrede møbler, forhæng osv. b c c)møbelpensel Til støvsugning af vinduesrammer, skabe, profiler osv. Klap polstermundstykket om i pilens retning. Ved at man drejer i pilens retning, skydes børstekransen ud. Før kombi-tilbehøret sættes i tilbehørsholderen, skal børstekransen drejes ind og polstermundstykket klappes tilbage. Mundstykke til hårde gulvbelægninger Til støvsugning af hårde gulvbelægninger (fliser, parket, etc.) Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb. 28 alt efter udstyr

29 Støvsugning da For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække teleskoprøret ud. alt efter udstyr Ved korte arbejdspauser kan man anvende parkeringssystemet på støvsugerens bagside. Skyd kunststofribben på mundstykkestudsen ind i udsparingen på støvsugerens bagside. 29

30 Efter arbejdet da Sluk støvsugeren, træk stikket ud af stikkontakten. Træk kort i ledningen, og slip den (ledningen rulles automatisk op). Når man trækker i ledningen igen, aktiveres ledningsbremsen igen, og når man trække kort i ledningen deaktiveres den. Når støvsugeren skal sættes væk/transporteres, kan man bruge parkeringssystemet på støvsugerens underside. Stil støvsugeren opret. Skyd kunststofribben på gulvmundstykkestudsen ind i udsparingen på støvsugerens underside. Når sugeslangen skal tages ud, skal De trykke de to indgrebshager sammen og trække slangen ud. 30

31 Efter arbejdet da For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække håndgrebet ud. alt efter udstyr For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække teleskoprøret ud. alt efter udstyr Frigør teleskoprøret og skyd det sammen ved at trykke skydetasten/skydemanchetten i pilens retning. alt efter udstyr 31

32 Filterskift da Skifte filterpose MEGAfilt SuperTEX Hvis filterskiftsindikatoren lyser kraftigt og konstant rødt, selv om mundstykket er løftet fra gulvet, og sugeeffekten er indstillet til maksimum der udskift filterposen, også selvom den ikke er helt fuld. I dette tilfælde er det arten af det opsugede materiale, der gør det nødvendigt at skifte filterposen. Åbn støvrumslåget ved at trykke låsehåndtaget i pilens retning. Luk filterposen MEGAfilt SuperTEX ved at trække i lukkelasken, og tag den ud. Sæt en ny filterpose MEGAfilt SuperTEX i holderen, og luk støvrumslåget. 32 Bemærk: Støvrumslåget kan kun lukkes, når der! er sat en filterpose MEGAfilt SuperTEX eller et tekstilfilter eller en støvbeholder i. Hvis filterskiftsindikatoren stadig lyser, efter at filterposen er udskiftet, skal De kontrollere, om mundstykket, røret eller sugeslangen er tilstoppet.

33 Filterskift da Rense motorbeskyttelsesfilteret Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankes rent eller vaskes! Åbn støvrumslåget. Træk motorsbeskyttelsesfiltret ud i pilens retning. Rengør motorsbeskyttelsesfiltret ved at banke det, til det er rent. Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør det vaskes. Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer. Skyd det rengjorte motorbeskyttelsesfilter ind i apparatet, til det går i indgreb, og luk støvrumslåget igen. Skifte Micro-hygiejnefilter Hvornår skal jeg skifte: Ved hver ny udskiftningsfilterpakke (senest efter 5 støvposer). Frigør udblæsningsgitteret ved at trykke på lukkelasken i pilens retning og, åbn det. Frigør filterrammen ved at trykke på lukkelasken i pilens retning, og tag den ud. 33

34 Filterskift da Tag skumplastindsatsen og micro-hygiejnefilteret ud af filterrammen. alt efter udstyr Fjern og bortskaf Micro-hygiejnefilteret, og sæt et nyt Microhygiejnefilter i. alt efter udstyr Rens skumplastindsatsen, f.eks. ved at banke støvet ud af den, og læg den i filterrammen igen. alt efter udstyr Rengør efter opsugning af fine støvpartikler (som f. eks. gips, cement, osv.) motorbeskyttelsesfilteret ved at banke det, udskift evt. motorbeskyttelsesfilteret og Micro-hygiejnefilteret. 34

35 Filterskift Udskifte aktivkul-kassetten da Hvis apparatet er udstyret med en aktivkul-kassette, skal den udskiftes en gang om året. Tag aktivkul-kassetten ud, og kasser den sammen med husholdningsaffaldet. alt efter udstyr Læg en ny aktivkul-kassette på plads. alt efter udstyr Skyd filterrammen ind under de to holderibber, og drej den i pilens retning, indtil den går i indgreb. Luk udblæsningsgitteret. 35

36 Filterskift da Udskifte Hepa-filter (alt efter udstyr) Hvis Deres støvsuger er udstyret med et Hepa-filter, skal dette udskiftes en gang om året. Udskifte aktivkul-kassetten (alt efter udstyr) Hvsi Deres støvsuger er udstyret med et Hepa-aktivkul-filter, skal dette udskiftes en gang om året. Vedligeholdelse da Før hver rengøring af støvsugeren skal denne slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten. Støvsuger og tilbehørsdele af kunststof kan rengøres med et gængs kunststofrengøringsmiddel. Anvend ikke skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand. Støvrummet kan ved behov støvsuges med en anden støvsuger eller simpelthen rengøres med en tør støveklud/støvpensel. 36 Med forbehold for tekniske ændringer.

37 Ekstra de tilbehør da Udskiftningsfilterpakke VZ52AFP2 Indhold: 5 filterposer MEGAfilt SuperTEX med lukkesystem 1 Microsan-udblæsningsfilter Type P / Ident-nr Tekstilfilter (fast filter) VZ10TFP Genanvendeligt filter med burrelukning.! Bemærk: Kombinationen tekstilfilter og HEPAfilter bør undgås, fordi denne kombination forkorter HEPA-filtrets levetid betydeligt. HEPA-filter (klasse H12) VZ151HFB Anbefales til allergikere. For ekstremt ren udblæsningsluft. Udskiftes en gang årligt.! Bemærk: Kombinationen tekstilfilter og HEPAfilter bør undgås, fordi denne kombination forkorter HEPA-filtrets levetid betydeligt. Aktivkul-kassette VZ190AFB Ekstra tyk aktivkul-kassette. Forhindrer generende lugt i lang tid. Skiftes en gang om året. Kan kun anvendes i kombination med HEPA-filter (VZ151HFB) eller micro-hygiejnefilter. Når aktivkul-kassetten anvendes sammen med micro-hygiejnefiltret, skal skumplastindsatsen tages ud af rammen, hvorefter aktivkul-kassetten lægges på plads. Bemærk venligst! Kombinationen "Hepa-filter" + "Aktivkul-kassette" er ikke mulig på støvsugere med motorbeskyttelsesgitter. (= basisudstyr med Microsan-udblæsningsfilter) 37

38 Ekstra tilbehør da TURBO-UNIVERSAL -børste VZ102TBB Børstning og støvsugning af kortluvede tæpper og væg-til-væg-tæpper i en arbejdsgang og til alle gulvbelægninger. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstevalsen drives ved hjælp af støvsugerens sugestrøm. Der kræves ingen el-tilslutning. Gulvmundstykke VZ082BD Universalgulvmundstykke, egnet til tæpper og glatte gulve. ELECTROMATIC -børsten VZ145EB Børstning og støvsugning i en arbejdsgang af tæpper og faste tæpper med lav luv hhv. af alle gulvbelægninger. Retter tæppeluven op og plejer den. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Kun egnet til apparater med tilslutning til electromaticbørste. Mundstykke til hårde gulvbelægninger VZ122HD Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terracotta, ) Reservedele da 3 Trådløfter (1/2) og polerindsats (3) kan fås gennem kundeservice ved behov Trådløfter (1): Ident-nr Trådløfter (2): Ident-nr Polerindsats(3): Ident-nr

39 no Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med dersom støvsugeren skifter eier. Tiltenkt bruk Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk. Les derfor de følgende instruksjonene nøye! Støvsugeren må bare brukes med: Original MEGAfilt SuperTEX -støvpose originale reservedeler, originalt tilbehør eller originalt spesialtilbehør Støvsugeren egner seg ikke til: støvsuging av mennesker eller dyr oppsuging av: insekter og andre småkryp. helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter. fuktige eller flytende stoffer. lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser. Sikkerhetsanvisninger Denne børstesugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Vi bekrefter at produktet samsvarer med følgende europeiske direktiver: 89/336/EØS (med endringer i RL 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF). 73/23/EØF (med endringer i RL 93/68/EØS). Støvsugeren må bare kobles til og brukes i henhold til opplysningene på typeskiltet. Bruk aldri støvsugerne uten MEGAfilt SuperTEX -støvpose. => Apparatet kan bli ødelagt. Barn må kun bruke støvsugeren under oppsyn. Unngå støvsuging med håndtak, munnstykker og rør i nærheten av hodet. => Fare for skader! Ikke bruk nettkabelen til bæring/transport av børstesugeren. Ved flere timers kontinuerlig bruk bør nettkabelen trekkes helt ut. Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet. Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast. Trekk alltid ut nettstøpselet før arbeid på støvsugeren. Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet. Hvis det oppstår feil, trekk ut nettstøpselet. For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av autorisert kundeservice. Beskytt støvsugeren mot fuktighet og varmekilder. Slå av maskinen når den ikke er i bruk. 39

40 no Gamle maskiner som ikke skal brukes mer, må gjøres ubrukelige og deretter kasseres på forskriftsmessig måte. Av sikkerhetsgrunner er støvsugeren utstyrt med overopphetingsvern. Hvis det oppstår en blokkering og støvsugeren blir for varm, kobles den ut automatisk. Trekk ut nettstøpselet og kontroller at munnstykke, sugerør eller slange ikke er tilstoppet. Kontroller også om filteret må skiftes. Etter at feilen er utbedret må støvsugeren avkjøles i minst 1 time. Deretter er den klar til bruk igjen. Informasjon om kassering Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Emballasje du ikke trenger mer, bør du levere til gjenvinning. Gamle apparater Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.! Obs! Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs. Du kan unngå å løse ut sikringen hvis du stiller støvsugeren på laveste effekttrinn når du slår den på og deretter velger et høyere effekttrinn. 40

41 Beskrivelse av apparatet no Slangehåndtak 2 Holder for tilbehør 3 Kombitilbehør 4 Sugeslange 5 På-/av-knapp 6 Indikator for filterbytte 7 Utblåsingsfilter 8 Parkeringshjelp 9 Ramme til utblåsingsfilter 10 Sugekraftregulator 11 Lukkeflik 12 Utblåsingsgitter 13 Nettkabel 14 Oppbevaringshjelp (på undersiden av støvsugeren) 15 Motorfilter Filterholder 17 Filterpose av type MEGAfilt Super TEX 18 Omstillbart gulvmunnstykke 19 Teppeløfter 20 Omstillbart gulvmunnstykke med låsehylse 21 Munnstykke for harde gulv 22 Låsestang 23 Støvposedeksel 24 Tilkobling til Electromatic-børste 25 Teleskoprør med skyveknapp 26 Teleskoprør med skyvemansjett 27 Teleskoprør med skyvemansjett og låsering avhengig av modell 41

42 Ta støvsugeren i bruk no Før sugeslangestussen inn i sugeåpningen til den smekker på plass. Sett sammen håndtak og teleskoprør. avhengig av modell Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass. avhengig av modell Sett teppeløfteren på munnstykket. avhengig av modell 42

43 Ta støvsugeren i bruk no CLICK! Teppeløfteren smekker på plass når du trykker på den fra siden. CLICK! avhengig av modell Sett sammen gulvmunnstykke og teleskoprør. avhengig av modell Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det smekker på plass. avhengig av modell Informasjoner om bruk og vedlikehold av ELECTROMATIC -børsten hhv. TURBO -børsten, se vedlagt bruksanvisning (avhengig av modell). 43

44 Ta støvsugeren i bruk no Ved å trykke skyveknappen/skyvemansjetten i pilens retning løsner teleskoprøret, og du kan dermed stille det i ønsket lengde. avhengig av modell Ta tak i støpselet på nettkabelen, trekk ut til ønsket lengde og sett nettstøpselet i stikkontakten. Støvsugeren slås på eller av ved å skyve på-/avbryteren i pilens retning. 44

45 Ta støvsugeren i bruk no Du har skaffet et svært kraftig apparat med høy sugeevne. Den maksimale effektinnstillingen anbefales derfor bare til svært skitne, korthårede gulvtepper eller harde gulv. Ved hjelp av sugekraftregulatoren kan du trinnløst stille inn ønsket sugekraft. Lavt effektområde: For avsuging av ømfintlige stoffer, f. eks. gardi ner. Middels effektområde: For daglig rengjøring av flater som ikke er særlig skitne. Høyt effektområde: Til rengjøring av ujevne og harde gulvbelegg og svært skitne flater. Støvsuging no Innstilling av gulvmunnstykke: Til støvsuging av løpere og gulvtepper => Til støvsuging av harde gulv => Gulvmunnstykke med teppeløfter (avhengig av modell) Når gulvmunnstykket trekkes tilbake, løftes teppet opp slik at det blir mulig å støvsuge under teppekanten. 45

46 Støvsuging no Støvsuging med tilbehør Kombitilbehøret løsnes fra tilbehørsholderen ved å trekke i pilens retning. a CLICK! b CLICK! a)fugemunnstykke Til avsuging av fuger og i hjørner. Når du skal arbeide på vanskelig tilgjengelige steder kan kombitilbehøret forlenges ved å trekke ut fugemunnstykket i 2 trinn, som et teleskop. Trekk ut fugemunnstykket så langt det går på begge trinn, til du hører at det klikker på plass. Hvis du løsner teleskoplåsene (trykk i pilens retning) kan fugemunnstykket skyves sammen igjen. b)møbelmunnstykke Til avsuging av stoppede møbler, gardiner osv. c)møbelpensel Til avsuging av vinduskarmer, skap, profiler osv. Møbelmunnstykket foldes ut i pilens retning. Børstekransen trekkes ut ved å dreie i pilens retning. Før du setter kombitilbehøret i tilbehørsholderen, må børstekransen skrus inn og møbelmunnstykket foldes sammen. c Munnstykke for harde gulv. Til støvsuging av harde gulvbelegg (fliser, parkett osv.) Skyv teleskoprøret inn i stussen på munnstykket for harde gulv til det smekker på plass. 46 avhengig av modell

47 Støvsuging no Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut teleskoprøret. avhengig av modell Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på undersiden av apparatet. Skyv plastrillen på stussen til munnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren. 47

48 Når jobben er gjort no Slå av støvsugeren og trekk ut nettstøpselet fra stikkontakten. Trekk nettkabelen litt til deg og slipp den (kabelen kveiles automatisk opp). Ved å trekke i nettkabelen aktiveres kabelbremsen på nytt. Trekk kort i den når du skal deaktivere den. Ved oppbevaring/transport av apparatet kan du bruke oppbevaringshjelpen på undersiden av støvsugeren. Sett maskinen fra deg i loddrett stilling. Skyv plastrillen på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren. Når du skal ta ut sugeslangen må du klemme sammen de to låsekastene og trekke ut slangen. 48

49 Når jobben er gjort no Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut håndtaket. avhengig av modell Når du skal ta delene fra hverandre igjen, trykker du på låseringen og trekker ut teleskoprøret. avhengig av modell Lås opp og skyv sammen teleskoprøret ved å trykke skyveknappen/skyvemansjetten i pilens retning. avhengig av modell 49

50 Bytte av filter no Bytte MEGAfilt SuperTEX -støvpose Hvis indikatoren for filterbytte lyser med rødt, fast lys når munnstykket er løftet opp fra gulvet og sugeeffekteninnstillingen står på det høyeste, må du gjøre følgende skift filterpose, selv om den ikke er helt full. I slike tilfeller kan beskaffenheten på det oppsugde materialet gjøre det nødvendig å bytte filterpose. Åpne støvbeholderdekselet ved å trekke låsestangen i pilens retning. Lukk MEGAfilt SuperTEX -støvposen ved å trekke i lukkefliken, og ta ut støvposen. Legg inn en ny MEGAfilt SuperTEX -støvpose i holderen og lukk støvromdekselet. Obs! Du kan bare lukke støvromdekselet når det! er lagt inn en MEGAfilt SuperTEX -støvpose / tekstilfilter eller støvbeholder. Hvis indikatoren for filterbytte fremdeles lyser etter bytte av filterpose, må du kontrollere om munnstykke, rør eller sugeslange er tilstoppet. 50

51 Bytte av filter no Rengjøre motorfilter Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved at du banker det rent eller skyller det. Åpne støvposedekselet. Trekk ut motorfilteret i pilens retning. Rengjør motorfilteret ved å banke det rent. Hvis motorfilteret er svært skittent, bør det skylles. La filteret deretter tørke i minst 24 timer. Etter rengjøringen skyver du motorfilteret inn i apparatet til det går i lås, og lukker støvromdekslet Bytte mikrohygienefilter Når skal jeg bytte? Hver gang du bytter papirfilter (senest etter den femte støvposen). Løsne utblåsningsgitteret ved å trykke låsestangen i pilens retning. Åpne gitteret. Løsne filterrammen ved å trykke låsestangen i pilens retning. Ta ut filterrammen. 51

52 Bytte av filter no Ta ut skumstoff og mikrohygienefilter fra filterrammen. avhengig av modell Kast mikrohygienefilteret og sett inn et nytt. avhengig av modell Rengjør skumstoffet f.eks. ved å banke det mot noe, og sett det inn igjen. avhengig av modell Etter oppsuging av små støvpartikler (gips, sement osv.) rengjøres motorfilteret ved å banke det rent. Bytt evt. motorfilter og mikrohygienefilter. 52

53 Bytte av filter Bytte aktivkullkassett no Hvis støvsugeren din er utstyrt med aktivkullkassett, må denne byttes én gang i året. Ta ut aktivkullkassetten og kast den som vanlig husholdningsavfall. avhengig av modell Sett inn en ny aktivkullkassett. avhengig av modell Skyv filterrammen inn under de to festeribbene og vipp den i pilens retning inntil den smekker på plass. Lukk utblåsingsgitteret. 53

54 Bytte av filter no Bytte Hepa-filter (avhengig av modell) Hvis støvsugeren din er utstyrt med Hepa-filter, må dette byttes én gang i året. Bytte aktivkullkassett (avhengig av modell) Er støvsugeren utstyrt med et Hepa-filter kombinert med et aktiv-kullfilter, må Hepafilteret og aktiv-kullfilteret byttes årlig. Vedlikehold no Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel. Ikke bruk skuremiddel, glass- eller universalvaskemiddel. Støvsugeren må aldri senkes i vann. Ved behov kan støvrommet suges rent ved hjelp av en annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en tørr støvklut eller pensel. 54 Med forbehold om tekniske endringer.

55 Ekstra de tilbehør no Papirfilterpakke VZ52AFP2 Innhold: 5 MEGAfilt SuperTEX -filterpose med lukkeanordning 1 Microsan-utblåsingsfilter Type P / Id-nr Tekstilfilter (langtidsfilter) VZ10TFP Gjenbrukbart filter med borrelås.! Obs! Unngå kombinasjonen tekstilfilter og HEPA-filter fordi denne kombinasjonen forkorter levetiden til HEPA-filteret betraktelig. HEPA-filter (klasse H12) VZ151HFB Anbefales til allergikere. Gir ekstremt ren utblåsningsluft. Byttes én gang i året.! Obs! Unngå kombinasjonen tekstilfilter og HEPA-filter fordi denne kombinasjonen forkorter levetiden til HEPA-filteret betraktelig. Aktivkullkassett VZ190AFB Ekstra tykk aktivkullkassett. Hindrer sjenerende lukt i lang tid. Byttes én gang i året. Kan bare brukes sammen med HEPA-filter (VZ151HFB) eller mikrohygienefilter. Ved bruk med mikrohygienefilter må du fjerne skumstoffet fra filterrammen og sette inn aktivkullkassetten. Merk! Kombinasjonen "Hepa-filter" + "Aktivkullkassett" er ikke mulig på apparater med motorverngitter. (= grunnutstyr med Microsan-utblåsingsfilter) 55

56 Ekstra tilbehør no TURBO-UNIVERSAL -børste VZ102TBB Børster og suger korthårede gulvtepper og løpere i én operasjon. Kan også brukes på alle typer underlag. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av sugestrømmen fra støvsugeren. Det er ikke nødvendig med egen strømtilkobling. Gulvmunnstykke VZ082BD Omstillbart gulvmunnstykke, egnet til tepper og glatte gulv. ELECTROMATIC -børsten VZ145EB Børster og suger korthårede gulvtepper og løpere i én operasjon. Kan også brukes på alle typer underlag. Retter ut og pleier teppelo. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Kun egnet for apparater med tilkobling for Electromatic-børste. Munnstykke for harde gulv VZ122HD Til støvsuging av glatte gulv (parkett, fliser, terrakotta,...) Reservedeler no 3 Trådløfter (1/2) og poleringsinnsats (3) kan ved behov bestilles via vår kundeservice Trådløfter (1): Id-nr Trådløfter (2): Id-nr Poleringsinnsats(3): Id-nr

57 sv Spara bruksanvisningen. Se till att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte. Föreskriven användning Denna dammsugare är endast avsedd för användning i hushåll och inte för yrkesmässig användning. Dammsugaren får endast användas enligt uppgifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador, som orsakats av ej ändamålsenlig användning eller felaktig manövrering. Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas! Dammsugaren får endast användas tillsammans med: Original-dammpåse MEGAfilt SuperTEX Originalreservdelar och originaltill behör Dammsugaren får inte användas för: dammsugning av människor och djur uppsugning av: insekter. hälsofarliga ämnen, föremål med vassa kanter, heta eller glödande ämnen fuktiga eller flytande ämnen lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser. Säkerhetsanvisningar Denna dammsugare motsvarar erkända tekniska regler och tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Vi garanterar att följande europeiska riktlinjer följs: 89/336/EWG (ändrad genom RL 91/263/EWG, 92/31/EWG och 93/68/EWG). 73/23/EWG (ändrad genom RL 93/68/EWG). Anslut och ta endast dammsugaren i bruk enligt typskylten. Dammsuga aldrig utan dammpåsen MEGAfilt SuperTEX. => Dammsugaren kan skadas! Barn får endast använda dammsugaren under uppsikt av en vuxen. Undvika att dammsuga med handtag, munstycken och rör nära huvudet. => Risk för personskador! Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren. Om dammsugaren ska användas i flera timmar i sträck ska sladden dras ut helt och hållet. Dra inte i sladden, utan i kontakten, för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Sladden får inte dras över vassa kanter och inte klämmas fast. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget före arbete på dammsugaren och dess tillbehör. En defekt dammsugare får inte användas. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget om dammsugaren är defekt. För att undvika risksituationer får reparationer och byte av reservdelar på dammsugaren endast utföras av auktoriserad kundtjänst. Använd och förvara dammsugaren endast inomhus. Skydda den från fukt 57

58 sv och värmekällor. Dammsugaren ska vara avstängd när den inte används. En uttjänt dammsugare ska genast göras obrukbar, därefter ska man se till att den avfallshanteras korrekt. Av säkerhetsskäl är dammsugaren utrustad med ett överhettningsskydd. Om det skulle bli stopp i slangen eller röret och dammsugaren överhettas, stängs den av automatiskt. Dra ut kontakten ur vägguttaget och kontrollera att munstycket, röret eller slangen inte är tilltäppta, resp om flitret måste bytas. Låt dammsugaren svalna i minst 1 timme efter det att felet åtgärdats. Därefter kan dammsugaren användas igen. Råd beträffande avfallshanteringen Förpackning Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Den består av miljövänligt material och kan återvinnas. Lämna in förpackningsmaterialet till återvinning. Din uttjänta dammsugare Din gamla och uttjänta dammsugare innehåller mycket användbart material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare resp till återvinning. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.! Observera Om säkringen skulle utlösas när dammsugaren startas, kan detta bero på att andra elprodukter med hög effekt anslutits samtidigt till samma strömkrets. Man kan undvika att säkringen utlöses genom att ställa in dammsugaren på den lägsta effektnivån innan man kopplar till den och först därefter välja en högre effektnivå. 58

59 Beskrivning av produkten sv Slanggrepp 2 Tillbehörshållare 3 Kombimunstycke 4 Dammsugarslang 5 Till- resp frånknapp 6 Indikering för filterbyte 7 Utblåsfilter 8 Parkeringshjälp 9 Ram för utblåsfiltret 10 Reglage för sugeffekten 11 Låsspärr 12 Utblåsgaller 13 Sladd 14 Parkeringshjälp (på dammsugarens undersida) 15 Motorskyddsfilter 16 Filterhållare Filterpåse MEGAfilt Super TEX 18 Omställbart golvmunstycke 19 Mattlyft 20 Omställbart golvmunstycke med upplåsningshylsa 21 Specialmunstycke för hårda golv 22 Låsspak 23 Lock till dammutrymmet 24 Anslutning för Electromatic-borste 25 Teleskoprör med skjutknapp 26 Teleskoprör med skjutmanschett 27 Teleskoprör med skjutmanschett och upplåsningshylsa beroende på utrustning 59

60 Start av dammsugaren sv Sätt i slanganslutningen i sugöppningen. Sätt ihop handtag och teleskoprör. beroende på utrustning Skjut in handtaget tills det hakar i teleskopröret. beroende på utrustning Sätt mattlyften på munstycket. beroende på utrustning 60

61 Start av dammsugaren sv Justera mattlyften genom sidledes tryck. CLICK! CLICK! beroende på utrustning Sätt ihop golvmunstycket och teleskopröret. beroende på utrustning Skjut in teleskopröret tills det hakar i golvmunstyckets anslutning. beroende på utrustning Information om användning och underhåll av ELECTROMATIC -borsten resp. TURBO-UNIVERSAL borsten hittar du i den bifogade bruksanvisningen. (beroende på utrustning). 61

62 Start av dammsugaren sv Genom att trycka på skjutknappen/skjutmanschetten i pilens riktning lossar man teleskopröret och ställer in önskad längd. beroende på utrustning Ta tag i nätsladden i kontaktgreppet, dra ut den till önskad längd och anslut nätkontakten till vägguttaget. Starta och stäng av dammsugaren genom att trycka på till- resp frånknappen i pilens riktning. 62

63 Start av dammsugaren sv Din nya dammsugare har hög effekt och mycket god sugkraft. Den maximala effektinställningen rekommenderas därför endast för kraftigt nedsmutsade heltäckningsmattor med kort lugg eller hårda golv. Man ställer in önskad sugeffekt steglöst med reglaget för sugeffekten. Det nedre effektområdet: För dammsugning av ömtåliga material, t ex gar diner. Det mellersta effektområdet: För daglig rengöring vid lättare nedsmutsning. Det övre effektområdet: För rengöring av tåliga golvbeläggningar, hårda golv och kraftigt nedsmutsade ytor. Dammsugning sv Ställa in golvmunstycket: För dammsugning av mattor och heltäckningsmattor => För dammsugning av hårda golv => Golvmunstycke med "mattlyft" (beroende på utrustning) När golvmunstycket dras tillbaka lyfts mattan vilket gör det enklare att dammsuga under mattans kant. 63

64 Dammsugning sv Dammsugning med tillbehör Lossa kombimunstycket genom att dra det ur tillbehörshållaren i pilens riktning. a CLICK! b CLICK! a)fogmunstycke För dammsugning av fogar och hörn. För svåråtkomliga ställen kan man förlänga kombimunstycket genom att dra ut det två steg som ett teleskop. Dra ut fogmunstycket så pass mycket till de båda lägena att du kan höra att de hakar i. Genom att lossa teleskopspärrarna (tryck i pilens riktning) kan man skjuta ihop fogmunstycket igen. b)möbelmunstycke För dammsugning av stoppade möbler, gardiner etc. c)möbelborste För dammsugning av fönsterkarmar, skåp, lister etc. Fäll möbelmunstycket i pilens riktning. Borsten fälls ut genom att man vrider munstycket i pilens riktning. Innan kombimunstycket sätts tillbaka i tillbehörshållaren måste man skruva i borsten och fälla tillbaka möbelmunstycket igen. c Munstycke för hårda golv För dammsugning på hårt golv (kakel, parkett och liknande) Skjut in teleskopröret tills det hakar i munstyckets för hårda golv anslutning. 64 beroende på utrustning

65 Dammsugning sv För att lossa teleskopröret trycker man på upplåsningshylsan och drar ut teleskopröret. beroende på utrustning Vid kortare pauser under dammsugningen kan du använda parkeringshjälpen på dammsugarens undersida. Skjut in plastskenan på munstyckets anslutning i spåret på dammsugarens undersida. 65

66 Efter dammsugningen sv Stäng av dammsugaren, dra ut kontakten ur vägguttaget. Dra lätt i sladden och släpp den (sladden rullas upp automatiskt). Drar man ytterligare en gång i sladden aktiveras sladdbromsen igen, drar man lätt i sladden avaktiveras den. För att ställa undan/transportera dammsugaren kan man använda parkeringshjälpen på dammsugarens undersida. Ställ dammsugaren upprätt. Skjut in plastskenan på golvmunstycket i spåret på dammsugarens undersida. När man lossar dammsugarslangen trycker man ihop de båda låsklackarna och drar ut slangen. 66

67 Efter dammsugningen sv För att lossa handtaget trycker man på upplåsningshylsan och drar ut handtaget. beroende på utrustning För att lossa teleskopröret trycker man på upplåsningshylsan och drar ut teleskopröret. beroende på utrustning Lås upp och skjut ihop teleskopröret genom trycka skjutknappen/skjutmanschetten i pilens riktning. beroende på utrustning 67

68 Byta filter sv Byta filterpåsen MEGAfilt SuperTEX Om indikeringen för filterbyte tänds och lyser med ett jämnt och intensivt sken när munstycket är upplyft från golvet och den högsta sugeffekten är inställd, måste man byta filterpåse, även om den gamla inte är full. I detta fall måste man byta filterpåse på grund av den typ av smuts som sugits upp. Öppna locket till dammutrymmet genom att föra låsspaken i pilens riktning. Stäng filterpåsen MEGAfilt SuperTEX genom att dra i förslutningsgreppet och ta ut den. Lägg i den nya filterpåsen MEGAfilt SuperTEX i hållaren och stäng locket till dammutrymmet. Observera: Locket till dammutrymmet kan endast! stängas om en filterpåse MEGAfilt SuperTEX resp ett textilfilter eller dammbehållaren lagts i. Om indikeringen för filterbyte fortfarande lyser efter filterbyte, kontrollera om munstycket, dammsugarröret eller -slangen är tilltäppt. 68

69 Byta filter sv Rengöra motorskyddsfiltret Rengör motorskyddsfiltret regelbundet genom att knacka rent eller tvätta ur det. Öppna locket till dammbehållaren. Dra ut motorskyddsfiltret i pilens riktning. Rengör motorskyddsfiltret genom att knacka ur det. Vid kraftig nedsmutsning ska motorskyddsfiltret tvättas ur. Låt därefter filtret torka i minst 24 timmar. Skjut i motorskyddsfiltret tills det snäpper fast efter rengöringen och stäng locket till dammbehållaren. Byta micro-hygienfilter När byter man mikro-hygienfilter: Varje gång man öppnar en ny förpackning utbytesfilter (minst vid vart 5:e påsbyte). Genom att trycka förslutningsgreppet i pilens riktning låser man upp och öppnar utblåsgallret. Lås upp och ta ut filterramen genom att trycka förslutningsgreppet i pilens riktning. 69

70 Byta filter sv Ta ut skumgummit och micro-hygienfiltret ur filterramen. beroende på utrustning Släng det gamla micro-hygienfiltret och lägg i ett nytt micro-hygienfilter beroende på utrustning Rengör skumgummit geom att knacka ur det och lägg in det i filterramen igen. beroende på utrustning Efter dammsugning av fint damm (som t ex gips, cement, etc) ska man rengöra motorskyddsfiltret genom att knacka ur det och ev byta motorskyddsfilter och micro-hygienfilter. 70

71 Byta filter Byta aktivkolkassett Om dammsugaren är försedd med aktivkolkassett så måste denna bytas ut årligen. sv Ta ut aktivkolkassetten och lägg den i soporna. beroende på utrustning Sätt in en ny aktivkolkassett. beroende på utrustning Skjut in filterramen under de båda hållarskenorna och för den i pilens riktning tills den hakar i. Stäng utblåsgallret. 71

72 Byta filter sv Byta HEPA-filter (beroende på utrustning) Om dammsugaren är utrustad med ett HEPA-filter, måste detta bytas ut årligen. Byta aktivkolkassett (beroende på utrustning) Om dammsugaren har ett HEPA-filter i kombination med ett aktivtkolfilter måste HEPA-filtret och aktivtkolfiltret bytas ut en gång per år. Skötsel och vård sv Innan man rengör dammsugaren måste man stänga av den och dra ut kontakten ur vägguttaget. Dammsugare och tillbehörsdelar av plast kan rengöras med vanligt rengöringsmedel för plast. Använd inte skurmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten. Dammutrymmet kan vid behov dammsugas ur med en annan dammsugare eller rengöras med en torr dammtrasa/borste. 72 Med förbehåll för tekniska ändringar.

73 Extra tillbehör sv Förpackning med dammpåsar VZ52AFP2 Innehåll: 5 filterpåsar MEGAfilt SuperTEX med förslutning 1 Microsan-utblåsfilter Typ P / Art-nr Textilfilter (permanentfilter) VZ10TFP Återanvändbart filter med kardborrförslutning.! Obs! Kombinera inte textilfilter och HEPA-filter, det förkortar livslängden på HEPA-filtret avsevärt. HEPA-filter (Klass H12) VZ151HFB Rekommenderas för allergiker. För extremt ren utblåsluft. Bytes varje år.! Obs! Kombinera inte textilfilter och HEPA-filter, det förkortar livslängden på HEPA-filtret avsevärt. Aktivkolkassette VZ190AFB Extra tjock aktivkolkassette. Förhindrar obehaglig lukt under lång tid. Bytes varje år. Kan endast användas i kombination med HEPA-filter (VZ151HFB) eller microhygienfilter. När Mikro-hygienfilter används ska skumplasten tas ur filterramen och aktivkolkassetten läggas in. Obs! Kombinationen "HEPA-filter" + "Aktivkolkassette" är ej möjlig i dammsugare med motorskyddsgaller. (= grundutrustning med Microsan-utblåsfilter) 73

74 Extra tillbehör sv TURBO-UNIVERSAL -borste VZ102TBB Borstar och dammsuger samtidigt på mattor med kort lugg och heltäckningsmattor resp för alla golvytor. Särskilt effektiv för uppsugning av djurhår. Borstvalsen drivs av dammsugarens sugeffekt. Ingen elanslutning behövs. Golvmunstycke VZ082BD Omställbart golvmunstycke för mattor och släta golv. ELECTROMATIC -borsten VZ145EB Borstar och dammsuger samtidigt på mattor med kort lugg och heltäckningsmattor resp för alla golvytor - även hårda golv. Rätar upp och vårdar mattans lugg. Särskilt effektiv för uppsugning av djurhår. Bara avsedd för apparater med anslutning för Electromatic-borste. munstycke för hårda golv VZ122HD För att dammsuga hårda golv (parkett, kakel, terracotta,...) Reservdelar sv 3 Plyschplattor (1/2) och poleringsinsats (3) kan erhållas via service vid behov Plyschplattor (1): Art-nr Plyschplattor (2): Art-nr Poleringsinsats (3): Art-Nr

75 fi Säilytä käyttöohjeet. Antaessasi pölynimurin kolmannelle osapuolelle, muista liittää käyttöohjeet mukaan. Määräystenmukainen käyttö Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Käytä pölynimuria näissä käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä. Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita! Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan: alkuperäisen pölypussin MEGAfilt SuperTEX alkuperäisten varaosien, lisätarvikkeiden tai erikoistarvikkeiden kanssa Pölynimuri ei sovi: ihmisten tai eläinten imuroimiseen sillä ei voida imeä: pieneliöitä. terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita. kosteita tai nestemäisiä aineita. helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja. Turvaohjeet Tämä pölynimuri vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä ja painettuja turvamääräyksiä. Vahvistamme, että ne ovat yhdenmukaiset seuraavien eurooppalaisten direktiivien kanssa: 89/336/EWG (muutettu direktiiveillä 91/263/EWG, 92/31/EWG ja 93/68/EWG). 73/23/EWG (muutettu direktiivillä 93/68/EWG). Liitä pölynimuri tyyppikilven mukaan ja ota se käyttöön. Älä koskaan imuroi ilman pölypussia MEGAfilt SuperTEX. => Laite voi vahingoittua! Anna lasten käyttää pölynimuria vain valvonnan alaisena. Vältä imuroimista kahvalla, suuttimilla ja putkella pään lähellä. => Loukkaantumisvaara! Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa pölynimurin kantamiseen/kuljetukseen. Vedä pitkäaikaisessa keskeytymättömässä käytössä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos. Älä vedä johdosta, vaan pistokkeesta, kun irrotat laitteen verkosta. Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä litistä sitä. Irrota pistoke seinästä ennen kuin suoritat imurin ja lisävarusteen puhdistus- ym. toimenpiteitä. Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke. Korjaukset ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle vaaratilanteiden välttämiseksi. Suojaa imuria kosteudelta ja lämmönlähteiltä. Sammuta laite, kun et imuroi. 75

76 fi Käytöstäpoistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomiksi ja hävittää määräystenmukaisesti. Turvallisuussyistä pölynimuri on varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos tukkeutumia esiintyy ja laite kuumenee, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Irrota pistoke ja varmista, ettei suutin, imuputki tai letku ole tukossa tai ettei suodatinta tarvitse vaihtaa. Anna laitteen jäähtyä vähintään tunti häiriön korjauksen jälkeen. Sen jälkeen laite on taas käyttövalmis. Ohjeita jätehuollosta Pakkaus Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen. Vanha laite Vanhat laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie vanha laitteesi kauppiaallesi tai kierrätyskeskukseen uudelleenkäytettäväksi. Lisätietoja jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi tai kunnastasi.! Muista Jos sulake palaa kerran kytkiessäsi laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti. Sulakkeen palaminen voidaan estää säätämällä laite pienimmälle teholle ennen käynnistämistä ja valitsemalla vasta sitten suurempi tehoalue. 76

77 Laitteen kuvaus fi Letkun kahva 2 Lisävarusteteline 3 Yhdistelmä-lisävaruste 4 Imuletku 5 Käynnistys- ja sammutusnäppäin 6 Suodattimen vaihdon ilmaisin 7 Poistoilman suodatin 8 Taukoteline 9 Poistoilman suodattimen kehys 10 Imutehon säädin 11 Lukituslaatta 12 Ritilä 13 Verkkolitäntäjohto 14 Säilytysteline (laitteen alapuolella) 15 Moottorinsuojasuodatin Suodattimen pidike 17 Pölypussin MEGAfilt SuperTEX 18 Lattia-/mattosuulake 19 Matonreunan nostin 20 Lattia-/mattosuulake irrotusholkilla 21 Kovien lattioiden suulake 22 Sulkuläppä 23 Pölypussisäiliön kansi 24 Electromatic-harjan liitäntä 25 Teleskooppiputki liukunäppäimellä 26 Teleskooppiputki liukumansetilla 27 Teleskooppiputki liukumansetilla ja irrotusholkilla varusteista riippuen 77

78 Käyttöönotto fi Kiinnitä imuletkun istukka imuaukkoon. Liitä kahva ja teleskooppiputki yhteen. varusteista rii Työnnä kahvaa teleskooppiputkeen kunnes se lukkiutuu. varusteista riippuen Laita matonreunan nostin suuttimeen. varusteista riippuen 78

79 Käyttöönotto fi Lukitse matonreunan nostin painamalla sivusta. CLICK! CLICK! varusteista riippuen Pistä teleskooppiputki lattiasuulakkeeseen. varusteista riippuen Työnnä teleskooppiputkea lattiasuulakkeen pidikkeeseen kunnes se lukkiutuu. varusteista riippuen ELECTROMATIC - ja TURBO-UNIVERSAL harjan käyttö- ja huolto-ohjeita on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. (En función del equipamiento). 79

80 Käyttöönotto fi Painamalla tliukuppäimestä/liukumansetista nuolen suuntaan teleskooppiputki vapautuu ja voit säätää halutun pituuden. varusteista riippuen Tartu verkkojohtoon pistokkeesta, vedä haluttu määrä ulos ja pistä pistoke pistorasiaan. Pölynimurin käynnistys ja sammutus tapahtuu painamalla käynnistys/ sammutusnäppäimestä nuolen suuntaan. 80

81 Käyttöönotto fi Olet hankkinut erittäin tehokkaan ja imevän laitteen. Max. tehoa suositellaan vain erittäin likaantuneille matalanukkaisille mattolattioille ja koville lattiapinnoille. Imutehon säätimestä voidaan säätää haluttu imuteho portaattomasti. Alin tehoalue: Herkkien materiaalien imuroimiseen, esim. ver hot. Keskimmäinen tehoalue: Päivittäiseen siivoukseen. Suurin tehoalue: Karkeiden lattiapintojen siivoukseen, kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat. Imurointi fi Lattiasuulakkeen säätö: Mattojen ja kokolattiamattojen imurointi => Kovien lattioiden imurointi => Lattiasuulake matonreunan nostimella (varusteista riippuen) Vetäessäsi lattiasuulaketta takaisinpäin matonreuna nousee ja voit imuroida reunan alta. 81

82 Imurointi fi Lisävarusteiden avulla imurointi a CLICK! b CLICK! Irrota yhdistelmä-lisävaruste lisävarustetelineestä vetämällä nuolen suuntaan. a)rakosuutin Rakojen ja kulmien imurointi. Hankalien paikkojen imuroimiseen yhdistelmälisävarustetta voidaan pidentää vetämällä teleskooppimaista rakosuutinta 2 väliä. Vedä rakosuutinta molemmissa kohdissa niin paljon että kuulet sen lukkiutuvan. Teleskooppilukitus irrottamalla (paina nuolen suuntaan) rakosuutin voidaan taas työntää kokoon. b)huonekalusuutin Huonekalujen, verhojen jne. imuroimiseen c)huonekaluharja Ikkunan kehysten, kaappien, profiilien imuroimiseen Käännä huonekalusuutinta nuolen suuntaan. Käännettäessä nuolen suuntaan harjareunus tulee ulos. Ennen kuin yhdistelmä-lisävaruste laitetaan lisävarustetelineeseen, harjareunus täytyy kääntää sisään ja huonekalusuutin kääntää kiinni. Kovien lattioiden suutin Kovien lattioiden imurointiin (laatat, parketti, jne.) Työnnä teleskooppiputkea lattiasuulakkeen pidikkeeseen kunnes se lukkiutuu. 82 varusteista riippuen

83 Imurointi fi Liitoksen irottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti varusteista riippuen Lyhyen imurointitauon aikana voit käyttää taukotelinettä laitteen takapuolella. Työnnä muovipidike suuttimen istukassa laitteen takapuolella olevaan uraan. 83

84 Työn jälkeen fi Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta. Vedä kevyesti johdosta ja päästä irti (johto kelautuu automaattisesti). Vetämällä verkkojohdosta johtojarru aktivoituu uudestaan, lyhyt nykäisy verkkojohdosta pysäyttää johtojarrun. Laiteen säilyttämiseen/kuljetukseen voit käyttää laiteen alapuolella olevaa säilytystelinettä. Laita laite pystyasentoon. Työnnä lattiasuulakkeessa oleva muovipidike laitteen alapuolella olevaan uraan. Irrottaessasi muletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti. 84

85 Työn jälkeen fi Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä kahva irti. varusteista riippuen Liitoksen irottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti varusteista riippuen Painamalla liukunäppäimestä/liukumansetista nuolen suuntaan teleskooppiputki vapautuu ja menee kokoon. varusteista riippuen 85

86 Suodattimen vaihto fi Pölypussin MEGAfilt SuperTEX vaihto jos suodattimen vaihdon ilmaisin palaa intensiivisesti ja tasaisesti kun suutin on nostettu lattiasta ja imutehon säätö on täydellä teholla pölypussin vaihto, vaikka se ei vielä ole ihan täynnä. Tässä tapauksessa pölyn laji tekee vaihdon tarpeelliseksi. Avaa pölypussisäiliön kansi nostamalla lukituksesta nuolen suuntaan. Sulje MEGAfilt SuperTEX pölypussi vetämällä lukituslaatasta ja ota se pois. Laita uusi MEGAfilt SuperTEX pölyspussi pidikkeeseen ja sulje pölypussisäiliön kansi. Huomio: Pölypussisäiliön kansi sulkeutuu vain,! jos MEGAfilt SuperTEX pölypussi tai kangassuodatin tai pölysäiliö on paikallaan. Jos suodattimen vaihdon ilmaisin palaa vielä suodatinpussin vaihdon jälkeen, tarkasta, onko suutin, putki tai imuletku tukossa. 86

87 Suodattimen vaihto fi Moottorinsuojasuodattimen puhdistus Moottorinsuojasuodatin tulisi puhdistaa säännöllisin väliajoin ravistamalla tai pesemällä! Avaa pölypussisäiliön kansi. Kierrä moottorinsuojasuodatin irti nuolen suuntaan. Puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla. Jos moottorinsuojasuodatin on erittäin likainen, se tulisi puhdistaa pesemällä. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia. Puhdistuksen jälkeen, työnnä moottorinsuojasuodatin laitteeseen kiinnityskohtaan asti ja sulje pölypussisäiliön kansi. Micro-hygieniasuodattimen vaihto Milloin pitää vaihtaa: Aina uuden vaihtosuodatinpakkauksen yhteydessä (viimeistään 5 pölypussin jälkeen). Painamalla lukituslaatasta nuolen suuntaan ritilä irtoaa ja avautuu. Irrota suodattimen kehys painamalla lukituslaatasta nuolen suuntaan ja ota se pois. 87

88 Suodattimen vaihto fi Ota vaahtomuovi ja mikrosuodatin suodattimen kehyksestä pois. varusteista riippuen Laita mikro-hygieniasuodatin roskiin ja laita uusi suodatin paikalleen. varusteista riippuen Puhdista vaahtomuovi esim. sitä ravistamalla ja laita se takaisin suodattimen kehykseen. varusteista riippuen Kun olet imuroinut hienoja pölyhiukkasia (kuten esim. kipsi, sementti jne.), puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla sitä tai vaihda moottorinsuojasuodatin ja mikro-hygieniasuodatin tarvittaessa. 88

89 Suodattimen vaihto fi Aktiivihiilikasetin vaihto Jos laitteessasi on aktiivihiilikasetti, se on vaihdettava kerran vuodessa. Ota aktiivihiilikasetti pois ja laita se roskiin. varusteista riippuen Laita uusi aktiivihiilikasetti paikalleen. varusteista riippuen Työnnä suodattimen kehys molempien pidikkeiden alle ja käännä sitä nuolen suuntaan kunnes se lukkiutuu. Sulje ritilä. 89

90 Suodattimen vaihto fi Hepa-suodattimen vaihto (varusteista riippuen) Jos laitteessasi on Hepa-suodatin, se täytyy vaihtaa kerran vuodessa. Aktiivihiilikasetin vaihto (varusteista riippuen) Jos laitteessasi on Hepa-aktiivihiilisuodatin, Hepa-suodatin ja aktiivihiilisuodatin on vaihdettava kerran vuodessa. Hoito fi Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla pois päältä ja pistoke pois seinästä. Pölynimuria ja muovisia lisätarvikkeita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla. Älä käytä mitään hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä koskaan upota pölynimuria veteen. Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla pölyrätillä/ pölyharjalla. 90 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

91 Erikoisvarusteet de fi Pölypussipakkaus VZ52AFP2 Sisältö: 5 pölypussia MEGAfilt SuperTEX sulkimella 1 Microsan-poistoilman suodatin Tyyppi P / til.nro Kangassuodatin (kestosuodatin) VZ10TFP Uudelleenkäytettävä suodatin tarrasulkimella.! Huomio: Kangassuodattimen ja HEPAsuodattimen yhdistelmää tulisi välttää, koska se lyhentää huomattavasti HEPA-suodattimen käyttöikää. HEPA-suodatin (luokka H12) VZ151HFB Suositellaan allergikoille. Erittäin puhdas poistoilma. Vaihdettava vuosittain.! Huomio: Kangassuodattimen ja HEPAsuodattimen yhdistelmää tulisi välttää, koska se lyhentää huomattavasti HEPA-suodattimen käyttöikää. Aktiivihiilikasetti VZ190AFB Ekstra paksu aktiivihiilikasetti. Poistaa häiritsevät hajut. Vaihdettava vuosittain. Vain HEPA-suodattimen (VZ151HFB) tai mirkosuodattimen kanssa käytettävä. Käyttäessäsi mikrosuodatinta, ota vaahtomuovi pois suodattimen kehyksestä ja laita aktiivihiilikasetti paikalleen. Muista! Yhdistelmä "Hepa-suodatin" + "Aktiivihiilikasetti" ei ole mahdollinen laitteissa, joissa on moottorin suojaritilä. (= perusvarustelu Microsan-poistoilman suodattimella) 91

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv VS08G... fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften.....................................3 Veiligheidsvoorschriften............................................3

Læs mere

BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

Din brugermanual BOSCH BSG82040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3568718

Din brugermanual BOSCH BSG82040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3568718 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS VS08G2040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566355

Din brugermanual SIEMENS VS08G2040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566355 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................5 Veiligheidsvoorschriften.................................................5

Læs mere

BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................5 Veiligheidsvoorschriften.................................................5

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 130 290 da... 4 no... 24 sv... 43 fi... 64 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be FAVORIT 66602 VI0P DA NL EN Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 19 User Manual 38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse

Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse Schacht Ø1 Skaft diam. 1mm Skaft Ø1 Instelschroeven Justerskruvar Justerings skruer 4 stk. 0.01mm schaalverdeling Meeteenheid

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

RA 300 E. Nederland. Danmark. Schweden. Swiss Made Quality.

RA 300 E. Nederland. Danmark. Schweden. Swiss Made Quality. RA 300 E Swiss Made Quality. Nederland Danmark Schweden BA 300.001 01 / 2012 Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het personeel dat met de RA 300 werkt. Leest u deze instructies a.u.b. zorgvuldig door,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 18 Afwasautomaat EN User Manual 35 Dishwasher FAVORIT34300IM0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. Ort O Mate ORT O MATE Danish CARE Supply Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. De Ort-O-Mate is een gebruiksv hulpmiddel voor het

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions For the installer Installation instructions Gas valve replacement for Nefit TopLine HR/ Nefit TopLine Compact HRC Nefit TopLine AquaPower (Plus) HRC Milton TopLine 5/5/5/45 Milton TopLine 5 Combi (Plus)

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems

Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems Montagehandleiding voor de modellen Monteringsvejledning til følgende modeller Installation instructions

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630 A 2656 X PLUS Det ideelle produkt til garagen, bilen, værkstedet og ved "gør det selv" projekter. Forsynet med ergonomisk bæregreb som samtidig fungerer som lås til containeren. Blæsefunktion med trinløs

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Nilfisk Power. 823 0089 000 e

Nilfisk Power. 823 0089 000 e Nilfisk Power User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

FSB52600Z. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 44 Dishwasher USER MANUAL

FSB52600Z. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 44 Dishwasher USER MANUAL FSB52600Z DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 44 Dishwasher USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere