Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768"

Transkript

1 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Projektoren kan fokusere på afstande fra 1,5 til 12,0 meter. Afstand 3 m = billedbredde ca. 1½ m Afstand 5 m = billedbredde ca. 2½ m Advarsel Når der slukkes for projektoren, forvis dig om, at projektoren fuldfører dens nedkølingscyklus før strømmen afbrydes. Sluk først på projektoren, og derefter for strømledningen efter endt afkøling. Placeres ikke i direkte sollys projektoren har brug for at kunne afgive meget varme. LED meddelelser (funktions- og advarsels-lamper) Power LED Standby Blinker langsomt rød Projektorpære tændt Lyser blå Slukning (Nedkøling) Blinker hurtigt rød Lamp LED Lampefejl Lyser Lampebrud Lyser Temp. LED Ventilatorfejl Blinker For høj temperatur Lyser Knapper på projektoren Tallene henviser til nummereringen af knapperne på billedet i den elektroniske manual. 1. Lamp LED 2. Temp LED 3. Power + LED (tænd / standby og Power LED) 4. Source (skifter mellem input signaler) 5. Resync (projektoren vælger selv input signal) 6. Fire-vejs vælgertaster 7. Menu (fremkalder og fjerner skærmmenu, samt bekræfter valg i menuerne) Knapper på fjernbetjening Tallene henviser til nummereringen af knapperne på billedet i den elektroniske manual. 1. Lys ved signalsending 2. Power 3. e (fremkalder Acer Management menuerne) 4. Menu (fremkalder og fjerner skærmmenu, samt bekræfter valg i menuerne) 5. Fire-vejs vælgertaster 6. Laser (pegelys) 7. Zoom 8. Keystone + (justerer billedets sider) 9. Keystone - (justerer billedets sider) 10. Page Up (side op) 11. Page Down (side ned) 12. Resync. (projektoren vælger selv input signal) 13. Hide (skjuler eller viser momentant videoen) 14. Source (skifter mellem input signaler) 15. Freeze (fastfrys skærmbillede) 16. Laserlys

2 Tænd / Sluk for projektoren Tænd for projektoren 1. Fjern linsedækslet. 2. Forvis dig om at elledningen og inputsignalkablet er sikkert forbundet. Power LED-lampen lyser rødt, når strømmen er slået til. 3. Tænd for projektor-pæren, ved at trykke på Power knappen på kontrolpanelet. Power LED-lampen skifter til blå. 4. Tænd for din inputsignalkilde (computer, bærbar PC, video-afspiller el. andet). Projektoren finder automatisk signalkilden. Hvis skærmbilledet viser No Signal (ingen signal), kontroller venligst, at inputsignalkablerne er sikkert forbundet. Hvis du har forbundet flere inputsignalkilder på samme tid, kan du skifte mellem dem ved brug af Source knappen på fjernbetjeningen, eller kontrolpanelet. Sluk for projektoren 1. Tryk på Power knappen for at slukke for projektor-pæren. Hvis der vises følgende meddelelse Tryk venligst på Power-knappen igen for at fuldføre nedlukningsprocessen. Advarsel: FJERN IKKE elledningen mens projektorens ventilator stadig kører. på projektorens skærm, tryk på Power knappen, for at bekræfte nedlukningsproceduren. Meddelelsen forsvinder igen efter 5 sekunder. 2. Køleventilatoren kører videre i 60 sekunder for at efterkøle pæren, hvorefter Power LED-lampen blinker rødt med hurtige blink. Når Power LED-lampen blinker langsomt, er projektoren gået i standbytilstand. Hvis du ønsker at tænde for projektoren igen, skal du vente indtil projektoren er færdig med afkølingsprocessen, og er kommet i standby tilstand. Når den er kommet i standby, tryk på Power knappen, for at genstarte projektoren. 3. Afbryd strømmen til elledningen på stikkontakten, og fjern evt elledningen til projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren umiddelbart efter en nedlukning. Pæren kan tage skade p.g.a. høj eftervarme. Advarselslamper - Når LAMP indikatoren lyser konstant rødt, vil projektoren automatisk lukke ned. Kontakt venligst din lokale forhandle eller service center. - Når TEMP. indikatoren lyser konstant rødt i omkring 20 sekunder, indikerer det at projektoren er blevet overophedet. Du vil se en meddelelse Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projektor overophedet. Pæren vil automatisk blive slukket.) på skærmbilledet. Projektoren lukker så automatisk ned. Under normale forhold kan projektoren tændes igen efter at den er kølet ned. Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte din lokale forhandler, eller vores service center. - Når TEMP. indikatoren blinker rødt i omkring 30 sekunder, vil du se en meddelelse Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.(ventilatorfejl. Lampen vil automatisk blive slukket.) på skærmbilledet. Kontakt venligst din lokale forhandler, eller vores service center.

3 Brug af Kontrolpanel Power Se afsnittet Tænd / Sluk for projektoren Source Tryk på Source for at vælge inputsignal: RGB (VGA), Komponent-p, Komponent-i (trefarvet phono), S-Video (rund firben), Composite video (gul stik), DVI-D (Option) eller HDTV. Menu Tryk på Menu for at fremkalde skærmmenuen (OSD). For at forlade OSD, tryk på Menu igen. Knappen bruges også til at bekræfte valg af menu punkter. Fire-vejs vælgertaster Bruges til at vælge punkter, og justere indstillinger. Resync Synkroniserer projektoren automatisk med input signalet. Brug af Fjernbetjeningen Power Se afsnittet Tænd / Sluk for projektoren e Aktiveringstaste for menuen med Acer Management. Anvendes også til at bekræfte valg med. Acer eview Management Markér for at kalde undermenuen Acer eview Management frem. Acer eview Management anvendes til at vise valg af tilstand. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer. Acer etimer Management Markér for at kalde undermenuen Acer etimer Management frem. Acer etimer Management bruges af de øvrige funktioner til styring af fremvisningstiden. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer. Acer eopening Management Markér for at kalde undermenuen Acer eopening Management frem. Acer eopening Management giver brugeren mulighed for at ændre på startskærmen med et billede efter eget valg. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer. Menu Tryk på Menu for at fremkalde skærmmenuen (OSD). For at forlade OSD, tryk på Menu igen. Knappen bruges også til at bekræfte valg af menu punkter. Fire-vejs vælgertaster Bruges til at vælge punkter, og justere indstillinger. Laser Ret fjernbetjeningen mod skærmen, tryk og hold denne knap nede, for at aktivere laserpegelyset. Digital zoom Digital zoomning ind/ud. Keystone + / - Justerer billedforvrængningen forårsaget af hældningen på projektoren (max ±16 grader). Page Up (Kun computer modus) Brug denne knap til side op. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel. Page Down (Kun computer modus) Brug denne knap til side ned. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel. Resync Automatisk synkronisering af projektoren til inputsignalet. Hide Skjuler momentant videoen. Tryk på Hide for at gemme billedet, tryk en gang til, for at vise billedet igen. Source Tryk på Source for at vælge inputsignal: RGB (VGA), Komponent-p, Komponent-i (trefarvet phono), S-Video (rund firben), Composite video (gul stik), DVI-D (Option) eller HDTV. Freeze Tryk på Freeze, for at fastfryse skærmbilledet.

4 Skærmvisningsmenu Hvordan den betjenes 1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet for at fremkalde skærmmenuen. 2. Når OSD bliver vist, brug firevejs-tasterne til at vælge punkt i hovedmenuen. Efter valg af det ønskede hovedmenu punkt, tryk på Menu for at gå ind i undermenuen. 3. Brug firevejs-tasterne for at vælge det ønskede punkt, og juster dine indstillinger med firevejs-tasterne. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres, i undermenuen og juster, som beskrevet overfor. 5. Ved at trykke på Menu igen på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, returnerer undermenuerne til hovedmenuen. 6. Ved at trykke endnu en gang på Menu på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet, fjernes menuen fra skærmen. Language (Sprog) Language (Sprog) Vælg sprog i den flersprogede OSD menu. Brug piletasterne for at vælge dit foretrukne sprog. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet, for at færdiggøre dit valg. Color (Farve) Display Mode (Display Mode) Der er mange fabriksindstillinger der er optimeret til forskellige typer af billeder. - Bright (Lysstyrke): Til indstilling af den optimale lysstyrke. - PC (PC): For computere og bærbare PCer. - Video (Video): For afspilning af video i lyse omgivelser. - Theater (Teater): For hjemmeteater i et mørkt rum. - srgb: Til opnåelse af de mest optimale og ægte farver. - User (Bruger): Husker brugerens indstillinger. Bightness (Lysstyrke) Justerer lysstyrken på billedet. - Tryk på venstre piletast for at gøre billedet mørkere. - Tryk på højre piletast for at gøre billedet lysere. Contrast (Kontrast) Kontrastkontrollen justerer forskellen mellem det lyseste og mørkeste i billedet. - Tryk på venstre piletast for at nedsætte kontrasten. - Tryk på højre piletast for at forøge kontasten. Color Temperature (Farve-temperatur) Juster farve-temperaturen. Ved højere temperaturer, vil skærmen se koldere ud - ved lavere temperaturer, vil skærmen se varmere ud. White Segment (Hvidsegment) Brug hvidsegments-kontrollen for at indstille opniveauet for hvid på DMD chippen. 0 står for minimalt segment, og 10 står for maksimum segment. Hvis du foretrækker et stærkere billede, juster mod en maksimal indstilling. For et mere naturligt billede,juster mod en minimal indstilling. Degamma (Degamma) Påvirker representionen ved mørke scener. Med større gammaværdier, vil mørke scener se lysere ud. Saturation (Farve-mætning) Justerer et video billede fra sort og hvidt til uldfarvemætning. - Tryk på venstre piletast for at nedsætte andelen af farve i billedet. - Tryk på højre piletast for at forøge andelen af farve i billedet. Tint (Nuance) Justerer farve-balancen mellem rød og grøn. - Tryk på venstre piletast for at forøge andelen af grønt i billedet. - Tryk på højre piletast for at forøge andelen af rødt i billedet.

5 Color R (Farven rød) Justerer den røde farve. Color G (Farven grøn) Justerer den grønne farve. Color B (Farven blå) Justerer den blå farve. Saturation (Farve-mætning) og Tint (Nuance) funktionerne er ikke understøtet i computer modus eller DVI modus. Image (Billede) Keystone (Billed-forvrængning) Justerer billedforvrængningen i siderne på grund af projektorens hældning. (max ±16 grader) Aspect Ratio (Billed-sideforhold) Brug denne funktion til, at justere dit ønskede billedsideforhold. - Auto: Beholder billedets originale bredde-højde forhold og maksimerer billedet til at passe, til det originale antal horisontale eller vertikale pixels. - 4:3: Inputsignalet vil blive skaleret til 4:3 sideforhold. - 16:9: Inputsignalet vil blive skaleret til 16:9 sideforhold. Source Lock (Signalinput-låsning) Når signal-låsning er slået fra, vil projektoren søge efter andre signaler, hvis det aktuelle inputsignal mistes. Når signallåsning er slået til, vil den fastholde den aktuelle signalindgang, og er dermed klar til at modtage inputsignalet når forbindelsen genoprettes. Projection (Projektion) - Foran skærmen, stående. Dette er fabriksindstillingen. - Bag skærmen, stående. Projektoren spejlvender billedet, så du kan projektere bagfra på en gennemsigtig skærm. - Foran skærmen, hængende. Projektoren vender billedet op og ned. For loft-monteret projektion. - Bag skærmen, hængende. Projektoren spejlvender og vender billedet op og ned på samme tid. Bruges til at projektere bagfra på en gennemsigtig skærm med loft-monteret projektor. Menu Location (Menuplacering) Vælg menuplaceringen på skærmen. Sharpness (Skarphed) Justerer skarpheden på billedet. - Tryk på venstre piletast for at nedsætte skarpheden. - Tryk på højre piletast for at forøge skarpheden. H. Position (Horisontal position) - Tryk på venstre piletast for at bevæge billedet til venstre. - Tryk på højre piletast for at bevæge billedet til højre. V. Position (Lodret position) - Tryk på venstre piletast for at bevæge billedet nedad. - Tryk på højre piletast for at bevæge biledet opad. Frequency (Frekvens) Frequency (Frekvens) ændrer skærmens datafrekvens, til at matche frekvensen på din computers grafikkort. Hvis du oplever en lodret blinkende stolpe, bruges denne funktion til at udføre justeringer. Tracking (Sporing) Tracking (Sporing) synkroniserer signal timingen på skærmen med dit grafikkort. Hvis du oplever et ustabilt eller flimrende billede, bruges denne funktion til at afhjælpe det. Sharpness (Skarphed) funktionen, er ikke understøttet under DVI og Computer modus. Funktionerne H. position, V. position, Frequency (Frekvens) og Tracking (Sporing) understøttes ikke i tilstandene DVI og Video.

6 Audio (Lyd) Volume (Volumen) - Tryk på venstre piletast for at nedsætte volumen. - Tryk på højre piletast for at forøge volumen. Mute (Stille) - Vælg On (Til) for at afbryde lyden. - Vælg Off (Fra) for at slå lyden til. Power On / Off Volume (Tænd / sluk lydstyrke) Anvend denne funktion til at stille på lydstyrken, når der tændes og slukkes. Alarm Volume (Alarm-lydstyrke) Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når der er fejl ved projektoren. Timer Volume (Timer-lydstyrke) Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når timer-funktionen er slået til og tiden udløbet. Management(Administration) ECO Mode (ECO tilstand) Vælg On (Til) for at nedsætte lysstyrken fra projektorens pære, hvilket vil nedsætte strømforbruget, forlænge pærens levetid og reducere støjen. Vælg Off (Fra) for at vende tilbage til normal. Auto Shutdown (Minutes) (Automatisk nedlukning (i minutter)) Projektoren slukker automatisk, når der ikke har været noget signalinput i det indstillede tidsinterval. Timer Start (Timer-start) Tryk på højre piletast for at starte / stoppe timeren. Timer Period (Timer-periode) Tryk på højre piletast for at indstille tidsperioden på timeren. Timer Display (Timer-visning) Tryk på højre piletast for at vælge timerens visningstilstand på skærmen. Timer Location (Timer-placering) Vælg placeringen af timeren på skærmen. Lamp Hour Elapse (Brændetid for pæren) Viser den forløbne brændetid for pæren (i timer). Lamp Hour Reset (Nulstilling af brændetid) Tryk på højre piletast, efter at du har valgt Yes (Ja), for at indstille brændetidstælleren til 0 timer. Lamp Reminding (Pære-alarm) Vælg denne funktion til at vise, eller gemme advarselsmeddelelser, når advarsel om udskiftning af pæren bliver vist. Meddelelsen vil blive vist 30 timer, før levetiden ophører. Procedure ved udskiftning af lampe: 1. Sluk for projektoren ved at trykke på Power-knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Fjern elledningen. 4. Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne fra dækslet. 5. Skub op og fjern dæksel. 6. Fjern de 2 skruer fra lampemodulet. 7. Fjern lampemodulet.

7 Start-up Screen (Opstarts-billede) Brug denne funktion til at vælge dit ønskede opstartsbillede. Hvis du ændrer indstillingen fra den ene til en anden, vil den nye indstilling træde i kraft når du forlader OSD menuen. - Acer (Acer): Standard opstarts-billede for en Acer projektor. - User (Bruger): Brugerens eget tilpassede opstartsbillede, som overføres fra pc en til projektoren via USB-kablet og programmet Acer eopening Management (Se beskrivelsen nedenfor). Acer eopening Management er et pc-program, hvormed brugeren kan udskifte det fabriksindstillede opstartsbillede på Acer-projektoren til et billede efter eget valg. Acer eopening Management findes på den medfølgende installations- CDrom. Tilslut projektoren til PCen med det medfølgende USB-kabel og start derefter programmet Acer eopening Management, når du skal overføre et af dine egne billeder fra PCen til projektoren. Før overførslen starter, skal projektoren stå i Download-modus. Følg venligst instruktionerne nedenfor for at komme i Download-modus. 1. Hvis projektoren er tændt, tryk to gange på afbryderknappen, for at slukke for projektoren. 2. Efter endt nedkøling, og projektoren er gået i standby, træk elstikket ud af projektoren. 3. Tryk og hold knapperne Menu og Power nede samtidigt, og tilslut derefter elstikket til projektoren. 4. Når Temp og Lamp LED-lamperne tændes, slippes begge knapper, og projektoren går i download stilling. 5. Sørg for at USB-kablet er koblet til projektoren fra PCen. Reset (Nulstilling) Tryk på højre piletast efter at have valgt Yes (Ja), for at vende tilbage til displayparametrene, for at nulstille alle menuer til deres standard værdier.

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530 Brugervejledning til Acer projektorserien PH530 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311 Brugervejledning til Acer projektorserien PD323/PD311 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Brugervejledning til Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Brugervejledning til Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730 Brugervejledning til Acer projektorserien PH730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726 Brugervejledning til Acer projektorserien PD724/PD726 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730 Brugervejledning til Acer projektorserien PW730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527 Brugervejledning til Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/ P5270/P5280/P5370W serierne Brugervejledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/ P5270/P5280/P5370W serierne Brugervejledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/ P5270/P5280/P5370W serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning Acer Projektør S1200 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør S1200 serierne. Originaludgave: 08/2008 Der kan foretages

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5350 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5350 serierne Originaludgave: 12/2007 Der kan foretages

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Dell M210X Projector. Brugervejledning

Dell M210X Projector. Brugervejledning Dell M210X Projector Brugervejledning Noter, Bemærkninger og Advarsler NOTE: Et NOTE-piktogram indeholder væsentlig information, som hjælper dig til bedre brug af din projektor. BEMÆRK: Et BEMÆRK-piktogram

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere