SILDEFIS KET paa vestkysten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILDEFIS KET paa vestkysten"

Transkript

1 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa fangsterneblev ikke saa særlig store. Søndre Bergenhus amt blev der i uken opt at 500 garnsid og notsild. Prisen. var paa første haand for garnsild fra 2022 og for notsild 2028 kroner et. Stavanger amt blev der optat garnsild og 500 notsild. Pris omkring 23 kroner pr.. Ukens samlede fangst i Søndre distrikt blir saaledes hvorav iset 0 000, hjemmeforbruk 4000, resten saltet.. Nordre Bergenhus var sildefisket smaat. Fra samtlige opsynsdistrikter i amtet meddeles at sildefisket denne uke har været hindret av uveir. Sulen skal der være utsigter til yderligere fiske, men storm har hittil stillet sig hindrende iveien. Nogen kvantumsopgave foreligger saaledes ikke for sidste uke. Det samlede parti opfisket sild paa vestkysten stiller sig iaar samlignet med ifjor saaledes: Total.... Herav garnsild..... notsild..... Fisket i S. distrikt l ] striktet. Ukefangsten blev kun 8520 mot i tilsvarende uke ifjor 46925, i og i Av ukefangsten er der indbragt til Kristiansund 6670 og til Aalesund Priserne holdt sig omtrent som i forrige uke. Efter de meddelte dagspriser antages værdien av ukens storsildfangst paa første haand at utgjøre ca kroner mot tilsvarende uke ifjor ca , i 96, og i kroner. Værdien hele storsildfisket i denne sæsong antages ialt at utgjøre ca kroner mot til 24 februarifjor , og til 26. februar og til 27 fehruar kr. alt er til 23 februar opfisket storsild paa Romsdalskysten mot i 97, i 96, i 95, 2066 i 94 og i 93. aar er saltet mot i 97, 462_587 i 96, i 95,79855 i 94 og i 93. Det ise de parti er iaar 9562 mot 4960 i 97, i 96, i 95, i 94 og i 93. Til hjemmetforbruk er anvendt 843 mot 7522 i 97, 500 i 96, 0227 i 95,8209 i 94 og 250 i 93. Skreifisket er fremdeles meget smaat og resultatet staar betydelig tilbake for fjoraarets, der ogsaa var mindre end i noget tidligere aar til samme tid. Uveir har hindret be Do. i N. B~rgenhus driften langs hele kysten. Tromsø Total saltnmg amt er opfisket stk. fisk mot 96 var det samlede parti ifjor og stk. i 96, , i og i 94 paa Yttersiden66000stk.mot Saltet var 96 i 97 og i 96 og paa 63000, i og i 94 Helgeland stk. mot i 97 og i 96. Storsildfisket varmegetsmaat Belægget i Lofoten er iaar mindre sidste uke for uveir over hele di end i noget tidligere aar. Der er nu tilstede 62 baater mot 905 i 97, 4227 i 96 og 4498 i 95. Av baaterne er 555 stationert i Vestlofoten og 93 i Værøy og Røst. Der er fremrnødt 72 kjøpefartøier mot 90 ifjor og 205 i 96. Det opparti er stk. mot ifjor og i 96. Prisen var i Lofoten fra 060 kr. pr. 00 stk. usløiet fisk og kiloprisen var fra 2530 øre pr. Lever betaltes med 5080 øre pr. liter og rogn 2535 øre literen. Søndenfor smaat fiske. Landets skreifiske til 23 februar utgjør 0.7 mill. stk., hvorav 0.04 hængt, 0.4 saltet, 660 hl. dam p medicintran, 8 hl. lever og 708 hl. rogn mot i 97 henholdsvis og i Veiret. Meteorologiske observatori um beretter: Sydkysten har hat vinde fra østkanten, mellem S og N, hele uken indtil lørdag, da vinden blev vestlig. Svak eller laber bris som oftest, men torsdag og fredag tildels sterk kuling. Vestkysten har hat kuling av S indtil fredag aften, da vinden gik om paa Vest og øket til sterk storm lørdag morgen. Der er ogsaa meldt halv storm mandag, onsdag og fredag, om morgenen. Nordlandskysten har hat laber til frisk S eler st hele uken, fredag og lørdag sterk kuling. Fra Lofoten meldes storm av SSV søndag og onsdag. Finmarkskysten har hat kuling av SV den hele tid, sterk storm tirsdag, halv storm torsdag.

2 54 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBf:DRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 februar 98 Fetsih:lfisket. Lensmanden i Vestnes beretter 6 februar 98:.f0rbindelse med mine rapporter av 0 og 4 Januar meddeles at al den i Tomrefjorden i forrige maaned stængte smaasild nu er optat og levert. Efter indhentede oplysninger utgjør den samlede fangst og utbytte, iberegnet de i mine ovennævnte rapporter opgivne kvanta: For Langstennotl. 050 skj. a kr. 4 = kr Vik notlag a 4 = Lid notlag a 4 == skj. a kr. 4 = kr Lensmanden i Bjugn telegraferer 5/2 98: Sildfiskeindberetning fra Bjugns lensmandsdistrikt for uken 96 februar. denne uke sat 0 notstæng, hvorav 6 større og 4 mindre. uken opfisket 500 notsild, hvorav antages solgt hermetikfabrik 70, sildoljefabrik 950, saltet handelsvare 580 tønder, resten hjemmeforbruk, sildens kvalitet er 5:::8 streks, pris 92. Med tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske ialt være opfisket , hvorav iset 440, solgt hermetikfabrik 8680, sildoljefabrik 4 40, saltet handelsvare tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 5 notbruk med 270 mand. Sl<l~eifisket. psynsbetjenten i Halten beretter for uken 85/2 98: Tilstede: 6 garnbater med 263 mand, 2 linebaater med mand, snørebaat med 2 mand. Tilsammen 64 baater med 276 mand. 3 kjøpefartøier, logifartøi, landkjøper. 2 hele og 2 delvise sjøveirsdage.. Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 25 hl, hvorav utvundet 9 hl. og tilovers for anden tran 5 hl. Priser: Fisk pr. 00, rundkr Fisk pr. sløiet, gl. kr. 0.30, fersk kr Rogn pr. hl. kr Lever pr. hl. kr Hoder pr. 00 (pris ikke sat). alt: Fisk Rogn 30 hl. Dampmedicintran 9 hl. Trækning av redskaper 3 og 4 februar. Fangsten fra 5000, undtagelsesvis paa 5 og 6 nætters garn. Natstaaende line, 2000 Angler, 20 skrei, Fisket karakteriseres i det hele som yderst slet.. ~ag storm av syd, landligge. Storsildfisket. td~grammtr ~ pslag 5. 9/2: Storsildfisket. Til Kristiansund søndag 2 og igaar 3 dampere og 5 motorbaater 20089, pris 3436, driverne ute. Til Valdersund søndag 5 drivere, 53050, pris Til Aalesund igaar damper fra Svinøhavet 90, forøvrig landligge. pslag 5. 20/2: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar 6 dampere og 26 motorbaater 02053, størrelse , pris Til Bjørnsundsværene igaar fra nahavet 4 motorbaater, 24022, pris 3 almindelig utseiling. Til Romsdalsværene igaar fra nahavet 3 drivere, 559, pris 30. Til Aalesund igaar 3 dampere fra nahavet 4040 og 30, pris 32. pslag 5. 2/2: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar 2 dampere og 28 motorbaater, , pris Tilstede 2 fiskedampere, 62 motorbaater, 20 saltefartøier, 24 landsaltere, 890 mand. Til Romsdalsværene igaar fra nahavet 34 motorbaater, 4205, pris 2630, storm, landligge. Til Aalesund igaar fra SvinøhavetStorholmen 5D drivere, 0500, pris 333. Tilstede 70'fiskedampere, 80 motorbaater, 50 kjøpefartøier, 50 landsaltere, landligge. Til Søndresøndmør igaar fra Svinøhavet 9 dampere og 85 motorbaater 0909, størrelse , pris 30. Tilstede 0 fiskedampere, 230 motorbaater, 6 kjøpefartøier, 6 landkjøpere, 900 mand. Utrygt veir. Til Nordøerne i Nordresøndmør er til 20 februar ialt indbragt fra nahavet og Fjørtoftsdypet 4000 storsild, alt saltet. pslag 5. 22/2: Storsildfisket. Til Kristiansund yderligere onsdag og igaar 4 dampere og 8 motorbaater , pris 3436, landligge. Til Romsdalsværene yderligere onsdag aften, 20 motorbaater , pris 2630, storm, landligge. Til Bjørnsund onsdag fra nahavet 3 motorbaater 0458, pris 3034, faa baater ute. Til Aalesund yderligere igaar 2 drivere tilsammen 250. pslag 5. 23/2: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar 4 dampere og 0 motorbaater, , pris 3436, sydlig kuling pslag 2. Kvittingsø 20/2: For nogle baater bra natsætfangst paa' Haalandsviken inat god fornemmelse ved Svortingen. pslag 2. psynets feltstation 20/2: Ethvert fund av fordrevne vaarsildgarn bedes herved hurtigst indmeldt til nærmeste opsyn som derefter bekjendtgjør samme fund. Buvik. pslag 2. Kvittingsø 2/2: Mislig for natsæt paa nordsiden, idag baat ved! Rødholmen 35. pslag 2: Haugesund 2/2: dag /: mil nordvest av Røvær 8 drivere 230, samt god natsætfornemmelse Norvikvaagen Utsire. pslag 2. psynets feltstation 2/2: Et større stæng i Utsire Kvalvikvaagen i eftermiddag. Stort redskapstap sidste uke og kuling fremdeles. Buvik. pslag 2. Skudesnæs 22/2: Kun fornemmelse paa natsæt heromkring idag. og snebyger. Til Romsdelsværene igaar fra pslag 2. Kvittingsø 22/2: Paa natsæt nahavet 2 dampere og 4 motorbaater 320 for nordsiden mislig ved Rødholmen for ind 8, pris 28, uveir. Til Aalesund igaar komne baater tildels noksaa bra fangster. ubetydelig fangst, 30 drivere fra Svinøen St?rholmen. 0208,. størrelse ~80, slag 2 Hau esu d 23/2 Me et god pns 32. Tl Søndresøndmør 9aar fra Svmø p. g n '. g havet 2 dampere og 20 motorbaat r 05 natsætforn~mmel~e R~værs. vests~de Røvær. 30 m d e d holmenselænnmgen 9aar dag hmdres træk.,pns, ange ven erelse, sy. ning av storm vestkulmg.... pslag 2. Kvittingsø 23/2: For de baater, pslag /2: St?rsllfl.sket. Fr.ed~g og som har trukket natsæt næsten sorte garn lørdag storm og landlgge l hele dlstnktet. eir hindrer videre trækning. psunet. Den samlede ukefangst blev 852, uv J hvorav indbragt til KristiansUnd 6670, Aale pslag 2. Skudesnes 25/2: Natsæt for sund 2900,. Søndre Søndmør 878 og Skude nogen faa baade bra tildels gode fangtil Halten 023, pris Titran 550, ster Vigevaagen kun fornemmelse og storm pris Totalfangst til 23 februar J eitungerne tildels bra helst mislig indkomne, hvorav iset 9562, saltet drivere ubetydelige fangster. og ~jemmeforbruk 843 mot ifjor pslag 2. Haugesund 25/2: dag endel henholdsvs 65 43~:4960 6~2 953!522. drivere vest og nordvest av Røvær ujevn til pslag 2. KVl~tmgs.ø 25/2. ~t mmdre dels bra fangst. l driver 2 mil syd av landstæng paa Aurvken 9aaraft.es tildels bra Skudesnes 5 pris 30. natsætfangster ved Rødholmen dag. pslag 2. Egersund 25/2: Ca. 50 baater pslag 8. Trondhjem 23/2: HpltenSulen: meget god fangst natsæt søndre Egerøy. 5/222/2 indbragt til distriktet 023 Lensmanden. storsild. Pris 3334, saltet 69 tønder. pslag 2. psynets feltstation 25/2: dag alt 2038 saltet handelsvare 3875 god fornemmelseutsire, svak fornemmelse tønder. Driften midlertidig indstillet paa Espeværs sydside og god fornemmelse jeitgrund av maanelyse nætter. Titran: Uveir og ungs nordside (søndenom Hisken). høi sjøgang denne uke mest hindret al fiske drift. Uke'parti. storsild 550. J?aal, saltet 800 pslag 22. Moldøen 20/2: Fra Kalgraf i tønder, pns 34:36.. Skrelf.lsket fremdeles Sulen meldes at storm i flere dage har hindret uten nævneværdlg part. Shftamtmanden. fisket og at flere stæng endnu staar uoptat samt at der er gode utsigter for fortsat sildefiske. Vestkystfi sket. Fra' de øvrige opsynsdistrikter meldes at fisket denne uke har været hindret paa grund av uveir. psynschefen. pslag 9. Haugesund 24/2: forløpne ruskeveirsuke optaget i Søndre Bergenhus 500 garn og notsild (størrelse omkring 580, respektive førstehaandspris 2022 og 2028), hvorav iset 5000, hjemmeforbrukt 00 og saltet resten. Stavanger garnsild og 500 notsild, mestedels fanget utenfor Egersund og søndenom Kvittingsø, størrelse , pris omkring 23. Saltet 000, iset 2500 og hjemmeforbrukt Bemerk: Kløvingsnesset (Utsire) fyrlampe vil blive slukket fra mars. Buvik. pslag 2. Aakrehavn 9/2: Paa drivgarn idag vestenfor Ryvingen ubetydelig. Stort garntap langs Karmøens vestside. pslag 2. Haugesund 9/2: dag nogen enkelte drivere paa Sirahavet 230 pris 25. pslag 2. psynets Feltstation 9/2: Et stæng Skarvenesvaagen Utsi re idag adskillig redskapstap fremdeles kuling. pslag 22. Moldøen 22/2: Fra samtlige opsynsdistrikter i amtet meldes at sildefisket denne uke har været hindret av uveir. Fra Sulen meldes om utsigter om yderligere fiske, men at storm hittil har stillet sig hindrende i veien. psynschefen. Skreifisket. pslag 24. Aalesund 20/2: Fremdeles ubetydelig deltagelse i torskefisket. Uveir til stadighet hindrende for hele fiskeribedriften. For Nordmøre paa garn, 70300, paa line For Romsdal garn 50250, for Søndmør garn overstaaende 50900, paa line smaat.. Paa grund sv daarlig veir og litet parafin er driften i det heletat indskrænket. psynsch efen. pslag 24. Aalesund 23/2: Det urolige og stormende veir har bevirket at torskefisket i denne uke omtrent har ligget nede. pfisket for amtet hittil stk. skrelrogn 230 hl., tran 24 hl., hvorav henholdsvis paa Nordmør Romsdal

3 ~ februar 98 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 55 ~.~; Søndmør Tranproeenten Leverpris.05, rundfiskpris Dagsfangsterne paa overstaaede garn 50450, line Fisket i Borgundfjorden falder smaat og svært ujevnt fra 560 pr. baat, men forholdsvis stor deltagelse. psynschefen. pslag 25. Moldøen 20/2 : Vaagsvaag: Uveir har hittil i uken hindret ethvert fiske. Vanlig deltagelse. Raudeberg: Lørdag 6 februar 2 motorbaater tirsdag 9 februar 5 motorbaater leverholdighet , rognholdighet 500 tilstede 45 motorbaater, 30 smaabaater 300 mand. Selje: Denne uke landligge grundet storm, tilstede 67 motorbaater, 80 robaater, 620 mand. Bremangerpollen : Storm hindret alt havfiske. Smaagarnsbaater Bremangerpollen to sidste dage henholdsvis 060 og Leverholdighet 320, rognholdighet 350, fettholdighet 47. Tilstede 30 fiskelag, 8 trandamperier, 448 mand. Kalvaag: Denne uke landligge grundet uveir. Tilstede 86 motorbaater, 4 robaater 20 trandamperier 5 landkjøpere 2 saltefartøier 580 mand. Kinn: Denne uke storm og landligge. Tilstede 42 motorbaater 0 landkjøpere ialt 224 mand. pslag 25. Moldøen 23/2: Vaagsvaag: Uveir hindret alt fiske denne uke. Bremangerpollen : Havfisket fremdeles hindret av storm smaagarnsbaater Bremangerpollen torsdag 060 fredag 670. Ukekvantum 3200 torsk, 9 hl. rogn, 6 hl. medicintran. Totalkvantum 5400 torsk 4 hl. rogn, 8 hl. medicintran, 300 saltet til klipfisk resten saltet i tønder til torvhandel eller bygdeforbruk. Selje: Hele uken storm og landligge. Skaarafjorden har foregaat nogetfiske. Ukekvantum 000 torsk. Pris usat. Trandamperier hitte ikke aapnet iaar. Raudeberg: Paa Flister onsdag 5 smaabaater 00050, torsdag 30 smaabaater , fredag 20 smaabaater 0530, ukeparti 2950 alt saltet, 6 hl. rogn og 5 hl. damptran. Kalvaag: Vedvarende uveir hindrer fisket. Torsdag 2 smaagarnsbaater Frøysjøen tilsammen 90. torsk, fredag landligge.. alt opfisket 250 torsk, 200 sei, alt hjemmeforbruk, totalkvantum i amtet 9600 stk. torsk hvorav 5260 saltet til klipfisk 4350 torvført eller saltet til hjemmeforbruk 660 stk. sei saltet, 20 hl. rogn saltet, 3 hl. damptran. psynschefen. pslag 27. Trondhjem 23/2: Amtets samlede fiskeparti 24 tusen, dampmediciritran 2, lever 5, rogn 60. Priser fisk sløiet 3040, lever 70, rogn 25. Stiftamtmanden. pslag 28. Sørgjæslingerne 24/2: Viktenfisket 24 februar 98 parti ubetydelig onsdag enkelte linetrækninger 2040 garn, 35 senere storm hindring, kilopris 30, leverpris 60, rdgnpris 30, kjøpefartøier9, fiskebaater 200: psynschefen. pslag 29. Bodø 23/2: yttersiden skreifiskepartiet uforandret, Helgeland: pfisket hvorav hængt 6000, saltet 8 000, iset 80000, hjemmeforbruk 6000, damptran 257, rogn 08 hl. Amtmanden. pslag 30. Svolvær 20/2: Lørdag landligge mandag gjennemsnitlig garn, BreHesnæs 60, Skroven 30, Kabelvaag 70, HenningsværNufsfjord 60, Sund 2, Sørvaagen 270. Baatliner Kabelvaag 80, Henningsvær 50, lineskøiter Nufsjord 60. Forøvrig ingen redskapstrækning. Torsdag landligge, mskiftende stormfuldt veir hindrer fremdeles bedriften. dag østlig, svak. Utvalgsformanden. pslag 36. Breistrand 20/2: Øksnes: Denne uke 2 hele sjøveirsdage en delvis garnfangst , liner , jevnt, alle vær bra kveitefiske, priser torsk 2535, hyse 30, lever 60, rogn 525, kveite 30. Lensmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 23/2: ukeu 2 sjøveirsdage 6 og 2 nætters garn, Hovden Distrikt Fetsildfiskel 978, til 23 februar. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetik Saltet fabrik fabrik Finmarkens amt Tromsø amt.... ' Nordlands amt Namdalen S. Trondhjems amt Romsdals amt N. Bergenhus amt ~ Tilsammen Mot i 96/ i 95/ kke opgit i 94/95...' i 93/ , i 92/ i 9/ i 90/ Hvorfra Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 8/2 _ Brisling skj. Pris Smaa Pris pr. sild pr. skj. skj. skj. Blanding skj. Pris pr. skj. Stavanger amt..., li S. Bergenhus amt ~~ Tils Røkt ~~ ~ V ærdi brisling kr. 950;00 smaasild blanding , Nykvaag 03020, Eidet og Straumsjø Svinøy opfisket parti stk. hvorav hængt 7000 stk., saltet 3500 stk., iset 9000, damptran 37 hl., rogn 22 hl, priser torsk 25, lever 75. Redskapstap for flere tusen kroner. Lensmanden. pslag 8. 25/2: Landets skreifiske til 23 februar 0,7 millioner stykker hvorav 0,04 hængt, 0,4 saltet, 660 hl. dampmedicintran, 8 hl. lever til andre transorte'r, 708 hl. rogn mot i pgaverne for Finmarken meget mangelfulde. Fetsildfisket. pslag 47. Namsos 24/2: Kolvereid i denne uke optat av tidligere natstæng 450 aa fetsud som er rotsaltet og tilvirket handelsvare 3456 streks, de mindre merker rotes i salt og utskibes. alt 935 tønder pris kjøpere. Nærøy optat 00 sild, pris 78. Herav saltet samfængt 70 tønder, til agn 50. ntet nyt stæng. alt Namdalen notsild 0540 garnsild, tilvirket handelsvare kr tønder notsild, 5303 tønder garnsild, sildoljefabrik tønder, hermetikfabrik 775 tønder, agn 783 tønder, iset 62 tønder. Politimesteren. Uttillandsk~ fjsk~ri~r ~ Uken 723 februar. Det sve n s k e s i l dfi s k e med not har været meget godt i sidste uke og kvaliteten har været god. Den samlede ukefangst blev 6496 hl. og prisen var fra 820 kr. pr. hl. alt er iaar opfisket hl. mot 9897 i 97 og hl. i 96. Saltet er iaar hl. mot og hl. i 96.

4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKFRDREKT0REN 27 februar 98 Dat svenske sildefiske. td~grammtr. Vestkystfisket 98. pslag 4. 26/2: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av 6496 hl. storsild, pris 820 kr. Totalfangst hl. mot og i Saltet iaar hl. mot og i 96. Uken som endte Ukefangst Totalfangst 97 Total tilsvarende uker, januar februar Uken 723 februar mark~asb~r~tnjng~r tn. o. Cdtgrammtr. < li pfi skmarkedet. pslag 5. 2/2: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 500, beholdning 2000 norsk. Priser kr Santander ingen beholdning. Paris London Vigo: Daarlig, der ilandbragtes 3988 kurver. Santander : ntet. Rognbeholdningen i Vigo var ufor~ andre!. Fra generalkonsulatet i Lissabon, ~n$ulatbtrttnjngtr. dat. 2 februar 98: Paa markedet i Lissabon er behold Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat., l k f' k i'd g k l'. mngen av enge s S a m r ng 28 januar 98: mport og omsætmng, kr f k' k f 2 27' 20 ts., for hvlke notertes fra esc. av lp S U e~ ra,. Januar pr. kvt.; av portugisisk 98, alt pr. kvmtal a 50 klo, an f' k f' d 90 t t'l. f <3.0. d ' S m es ca. s. pnser ra ~.jc. rog t :... Bilbao: Sal 000 beholdnin' r pl kvt. Andre kvahg,. g p teter er kke forhaanden. 27 januar, 8000 norsk. Pnsen for lt b h d ' 30 por o var e o nmgen pr. ste sort opgaves notert til ptas. 70 f 3500 tt a l k f' k 5 f k. m. s. uso g ent:>e S S, ~ t d nors i b h d. hvorfor nolertes esc fot an an er.: ngen e o D~g. bedste sort og esc for Paa Madnds børs notertes 26 Januar: d' k l't t.. e rngere va Ptas pr. 00 fres. a/v Pans. e er pr.,g a/v London. Vicekonsulaterne indberetier føl Melkjor Finangers torskegarn. gende angaaende sardinfisket i forløp~e uke., Fisker Melkjor :Fin anger fra Nam Vlg, meget daarllg, der landbragtes dalen, der ilængere tid har interes 286 kurver. seret sig for en forbedret tilvirknings Sanfander, intet. maate av garn og not hvorved disse Rognbeholdningerne Vigo var kunde bli varigere i bruk, har bragt uforandrede. i anvendelse en metode med at ut... styre garn med saakaldte dyfter, d. Fra generalkonsulatet Bilbao, ~at. e. l)ogen parter myklagt linesnøre, 4 feb.ru~r.98: mport. og omsætnmg som med en viss indbyrdes avstand av klphsk uken fra 28 Januar3 febr. indmonteres i garnet paraleli med 98 alt pr. kvintal å 50 kilo, ah brysttælnene~ Hr. Finanger forklarer drog til: metoden saaledes: Bilbao: Salg 3000, Beholdning pr. Dyfterne maa være av myklagt 3 februar 5000 norsk. Prisen for linesnøre, som ikke krænger sig. ste sort opgaves notert til ptas. 70 Endedyfterne (brysttælnene) maa være 75 for norsk. paaskutt saaledes, at maskerne ved Sanfandtw: ngen beholdning. dyften staar i firkant naar garnet er Paa Madrids børs notertes 2 februar: normalt utstrakt. Er garnet mere Ptas pr. 00 fres. a/v Paris. utskutt i endedyfterne har ikke gar 9.85 pr. Æ a/v / London. net fuld fangstevne ved enderne. Ut Angaaende sardinfisket i forløpne fra den beregning, at maskerne, naar uke indberetter vicekonsulaterne føl garnet staar i normal fiskestand i gende: sjøen er i ca. firkant, maa et garn med mindre bus være 6 kortere dybde i busert end i enderne, og et garn med mere bus 2 i kortere i busen end endedyfterne. Større stene maa sættes under hver dyft. Gjerne to 6 glaskavler over hver dyft, thi linet blir like slapt, hvor sterkt man kavler. Busdyftetne spleises nd i kaveltælnert paa siri bestemte plads og trædes ind og ut efter den samme maskerenning nedgjennem garnet tii stentæln~mj hvtjr den spleises nd paa sin piacts. Der tages mindst tre gode bendsler i linet, til hver linbusdyft, og maa det da passes at busen fordeles slik mellem bendslerne, at d~n meste hus blir ovenfor øverste berid 5el, og saa forholdsvis nedover, saa at (naar garnet staar for fiske) ikke lin og fisk siger ned paa stentælnen. Der blev under forrige aars skreifiske efter foranstaltning av Nam dal eng fiskedseskap anshilet forsøk med torskegarn efter Hr. Finangers model og det viste sig, at ved nævnte monteringsmaate opnaaes ikke alene at styrke garnet i væsentlig grad, men ogsaa at øke dets fangstevne.. Beret~ ning om forsøket fin des indtat i 2. hefter av Norsk Fiskeritidende for iaar. Melkjor Fitlårtget, det liten nogen økonomisk fordel for sig ønsker at gjøre metoden kjendt blandt fiskerne er efter andragende av Handelsdepartementet tilstaat et offentlig reisebidrag for at besøke endel fiskevær i den anledning. Han tiltrær reisen den mars førstk. og vil herunder besøke Helgelandsværene samt Lofoten, Værøy og Røst.

5 , ~ ',, ~ 708,,~ n febrlar 98 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKER BEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN til 23 februar Rapport nr.' 4 olh $krtifj$k~t 9$. 00 stk. Derav sløiet torsk Lever til Priser for /. Tilstede. ~~ vegt i Damp~ overs til ;~~._ Rogn ~~~~tl revefho!. medicin andre lever)' i hl. hængt saltet dighet stk. tran i hl, transortet ~?Øis~t pr. hl. kjf~~.~~ b~~e:. _ 000 stk. 000 stk. i ie~~~3) i b. Finmarl<ens Vinterfiskei.. til 3h ' )? 75 Tromsø amt ) 2 Q: Lofotens opsynsdistrikt n ';J kd Yttersiden.... HelgelandSalten... N. Trondhj; amtvikten ~o~~::;~ f::!:~d~~~ :! i} 6 6 ~8 Ubetydelig parh., torsk rogn l tøler fiskere pr. hl.,' l i ~ 6 8 øre pr. ' 300~ l ) ~~80 =~ øre pr øre pr. kg'l _ 30 øre pr. 63~ ~ [ {~~ ~~ ~~}30ar\un4dl020=' =~:5' Romsdals fogderi Søndmøre fogderi l il 00 ~, Bergenhus amt [ 20 i8øndeiifdf \= ~= = ~ ' t } ) i 9,', Tilsammen 754~ 38 ~ ~~ ' ~ 660 _> _ =~,:~= [ [ i l ~'.Mot i 97 til 24/ / li 95 27/ : li i 94 28/' l> o i i93 22/ _ ' i 92 24/ 2 ;. 65_9_5: 62_3_4_i 0_~2_d_9 + ~'~_g ' ~330_6 J 357 Lofoten 97 ti øre 9000 / ~ pr t 300~30 9]6 f!jj/ 2 8t34 20a øre 8040, ~400 pr ' f!/i/ i9i4 2t3h, / ~ / øre pr øre pr _~_~ ~~ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag ) pgaverne er meget ufuldstændige. 2) 58 8 fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk. 3) 00 liter lever gav i Øksnes 4050, i Lofoten 4555 liter dampmedicitjtran. 4) Prisen i Lofoten for usløiet fisk 060 kr. pr. 00 stie 4) Herav 53 garnbaater, 278 doryer fra 50 seilskøher og 54 motorba(iter. Vestlofote ~r?t(iti9nert 555 baater og 55 kjøpefartøier og i Værøy og Røst 93 baater og 6 kjøpefartøier.

6 58 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 februar 98 Ledig vrakerpost. Fortegnelse over de fyrlamper som er MARKEDSPRSER. beordret slukket eller igjen tænd! i Stillingen som Statens sildevraker tiden 3 25 /2_ /2. Bergen, 25 februar 98. i Kristiansund distrikt er ledig. Di Rtiskveir har i sidste uke lagt hinstriktet omfatter Nordmør og Roms Moholmen fyrlampe i Andfjorden,. der dringer iveien for sildefiskeri erne. dals fogderier. har været slukket siden februar, Dertil kommer en følelig saltmangel, Lønnen er kr. 700 pr. aar, hvor er tændt igjen. hvorfor tilførslerne åv fersk sild til fra blir at trække 0 pct. indskud i Napp fyrlampe, Lofoten, er beordret saltn~ng her i byen har været ube Statens pensionskasse, som vrakeren slukket 20 februar. tydelig i forløpne uke. Prisen har forpligtes til at være medlem av. Gjeitholmen fyrlampe, Vesteraalen, dreiet sig om kr a pr. Videre vil vrakeren faa dyrtidstillæg er beordret slukket 20 februar.. for indeværende budgettermin over Gjæva fyrlamp~,.vesteraalen, er be Torskefiskerierne er saavidt begyndt ensstemmende med Stortingets be ordret tændt gjen. og resultatet staar betydelig tilbake slutning. Paa reiser har vrakeren Skarholmen fyrlampe, Smølen, er be for fjoraarets. kostgodtgjørelse efter skysslovens 4de ordret tændt 20 februar. Salt fra skibsbord, Cadiz, kr klasse. østre ogvestrerholmskjær fyrlamper, pr. a 40 liter. Ansættesen sker med en gjensidig Smølen, er beordret tændt igjen opsigelsesfrist av 3 maaneder og med 20 februar. forpligtelse for den, der maatte bli Kløvningnesets fyrlampe, Utsire, vil ansat, til at rette sig efter den til bli slukket mars. enhver tid for stillingen gjældende Hysholmen fyrlampe paa vestsiden instruks. av Rebbenesøy, Tromsø amt vil bli Ansøkninger om denne stilling kan slukket mars. indsendes til Fiskeridirektørens kon tor, Bergen, inden april førstkom Statens hvalfangst. mende. Med dis. Hekla blev den dennes Bergen den 22 februar 98. fanget en finhval 72 fot lang av graa. blaa farve. Fangstpladsen var 58, 47' n. br. 0, 3' o.l. altsaa ca. 4 kvartmil syd av Færder fyr. Generalrapport om de større norskefiskerier (Norw.Fisheries) fo~v:~!~~i \ kva~~~'::; til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes forsent hl at komme med, optages følgende ukes rapport. 23/ /2 98 (Quantities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for ouler oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... å 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember ).., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ). tør., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerelanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included).. 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al]! rnackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). ~ V~d efterlryk av disse meddelelser m aa Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeir.

7 l' 2229 J _. Anden norg~s tuførstl a~ nsk~.,ro'hlkt~r fra januar til 23 f~bruar q3 og U'k~n som tuu~ 2J f~bruar.. = Fetsild. Nordsja.. slands {lipfisk,.uipfisk, Rot. Hyse, Anden D.m. R.m. _ Brun. Haa Toldsteder Vaarslld og ~~~aret Storsild sild Brisling sild i norsk S:rc dsk RU~dflSk skjær Sel. rund tørfisk,rogn tran tran Blank. blank Brun kjærr. td td 'ka. g. ja er J'a td tdr tdr td r. r. b' ~b' (b' \0', r...r. Kristia~ia., SandefJord.., Kn~ttan.sand. ' Flekkefjord.. _ ' i ' Stavan~er., ! : 935 Kopervk..., Haugesund Bergen..., 788, , ~l~~~t;nd: : : =, 3~~ l = 9 i 20 '44807 = i 598 = = ~~ 329 = 24 3 ig 9 ~~gl~~r: ::: = ~67 _ 30 = = = = =! 2~3 ~~4 9~8?!_3 ~86 ~ 44 = = = ~9 == r[?r~~~;f~si : ' 2 ~l: ~9S sa Sll :~ ~ Valdø !..... X~~:~ : b:lt: ;;7 ' 2 ~~~ as :~~, a ;';303 5:: ~ al. 506~8 uken ! loldsteder Kristiania. Sandefjord. Kristiansand. fl ekkefj ord. Stavanger Kopervik. Haugesund. Bergen. florø. Aalesund. Kristiansund. Trondhjem. Bodø. Svolvær. Narvik Tromsø. Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt := Hærdet hvalolje Kristiansund , Trondhjem ! ' 'l' Hvaltran : Sildetran Sild, fersk ks Sild, raid Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk _ = = = ~ ~ levende Humm er aal fersk fisk stie 200 l 5 ~ J~ ;: uken Fisk, saltet i fartai Bottle nosetran Sæltran Fisk, fiskesaltet Sildemel Sælskind Hermetik guano i :

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere