ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK"

Transkript

1 ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK Af Sofie & Michael Falch, december Indholdsfortegnelse Indledning s Formål og metode Præsentation af Hærværk s Resume - Komposition og fortælleteknik Modtagelsen af Hærværk s. 6-8 Tom Kristensens egen alkoholisme s. 8 Alkoholisme som sygdom s Jastraus deroute s Hærværks epilog s Konklusion s Litteraturliste s.17 1

2 I - Indledning Tom Kristensens roman Hærværk blev af en nærmest enig kritik afvist som uanstændig og nærmest ubrugelig, da den udkom i Ikke desto mindre blev den små 70 år senere placeret på en sjetteplads på listen over det 20. århundredes vigtigste danske romaner ved en læserafstemning i Politiken. Der hersker således ikke længere nogen tvivl om dens litterære attraktion, ligesom romanens skildring af selvdestruktion altid vil rumme en dragning. Som analyseobjekt er Hærværk sikkert et noget konventionelt emnevalg, men personlige omstændigheder har imidlertid givet undertegnende indblik i bestemte teoridannelser omkring misbrug, der her måske kan bidrage til en særlig læsning af Hærværk ud fra begreber, der i hvert fald ikke er set udfoldet i det sekundære kildemateriale, der indgår i denne opgave. Når vi tidligere har hørt Hærværk omtalt, har vi umiddelbart opfattet romanen som en glorificering af selvdestruktionen, en slags forfaldsromantik. Dette viser sig ved nærmere eftersyn at være en fejlopfattelse. I privat regi er vi blevet bekendt med Anonyme Alkoholikeres teoretiske grundbog 1 samt anden beslægtet litteratur 2, hvor alkoholismen ikke fremstilles traditionelt som en karaktersvaghed men som en direkte diagnosticeret sygdom, der ikke bare angår selve misbruget, men betragtes som en handikappende kraft, der gennemsyrer hele personligheden i virkelighedsoplevelse, tænkemåde, følelser og adfærd psykisk, fysisk og socialt. Det er ud fra denne særlige indsigt i alkoholisme, at denne opgave har fundet sin inspiration og muligvis vil kunne demonstrere en skarpere vinkel på den deroute, Tom Kristensen lader sin hovedperson Ole Jastrau gennemleve. AA-litteraturen vil her således forsøges benyttet til at konstruere et begrebsapparat omkring alkoholisme som sygdom, der skal tjene som analyseværktøj i en undersøgelse af Jastraus sansninger af virkeligheden og hans psykosomatiske tilstand. Med støtte i en udtalelse fra Tom Kristensens selv vil denne opgave faktisk hævde den tese, at en reel forståelse af Hærværks centrale idé slet ikke er mulig uden en dybere indsigt i alkoholisme. Først vil imidlertid de indledende afsnit indeholde et resume, en kortfattet redegørelse for komposition, fortælleteknik samt for modtagelsen af Hærværk ved 1 Bogen, der ligesom fællesskabet hedder Anonyme Alkoholikere (bogen herefter anført som AA) 2 Lehmann, Orla og Hans Lundberg et al. Alkoholismen en familiesygdom som kan behandles 2

3 udgivelsen. Her vil nogle typiske reaktioner ved romanens modtagelse blive fremdraget, inden Tom Kristensens egne præmisser for udarbejdelsen af romanen udlægges med baggrund i Tom Kristensen-monografien Dansende stjerne (herefter DS) og spredte interviews primært fra Omkring Hærværk (herefter OH). Disse afsnit vil blive modstillet og supplere hoveddelens analyse af alkoholismen i Hærværk, som den kan afkodes via fremstillingen af Jastraus oplevelse af virkeligheden under sin deroute. I et konkluderende afsnit omkring frivillighed og tvang i eksistentielle valg tages romanens epilog op til diskussion og der perspektiveres specielt til de to i opgavetitlen opgivne tekster, hvorefter Hærværks aktualitet i dag vil strejfes. II - Præsentation af Hærværk Resume Den 34-årige Ole Jastrau er digter og kritiker ved den store københavneravis Dagbladet (Politiken). Han bor sammen med sin hustru Johanne og deres treårige søn Oluf i en lejlighed i Istedgade i København. Her bliver den unge kommunist, digter og alkoholiker Steffensen øjenvidne til Jastraus hårdt prøvede ægteskab, og i selskab med Steffensen eskalerer Jastraus alkoholmisbrug skæbnesvangert. Direkte foranlediget af hans alkoholiske eskapader går hans ægteskab i stykker; han mister kontakten til sin søn, ligesom hans job hænger i en tynd tråd, og til sidst må han se sin lejlighed gå op i flammer. Undervejs i denne deroute skildres rusen i det københavnske natteliv, desperate flugtforsøg fra den destruktive livsstil, og arbejdslivet på Dagbladet. Jastrau befinder sig i en kronisk besættelse af den alkohol, der tydeligvis har taget magten fra ham. Han bevæger sig fra det ene kontroltab til det andet. Man følger Jastraus selvudråbte projekt om at gå i hundene ved druk, og romanen slutter åben for fortolkning af den videre skæbne for dens antihelt af en hovedperson. Komposition Hærværk er opbygget med en kronologisk fremadskridende handlingsgang og strækker sig over et år og nogle dage. Romanen tager et tidsspring på et år mellem første og anden del, så man følger blot Jastrau i fire dage i første del og et par dage fra anden del frem til romanens slutning. Begivenhederne udspiller sig i real time som et hændelsesforløb der afvikles uden afbrydelser af tekniske virkemidler som 3

4 flashbacks eller lignende på begge sider af det etårige tidsspring. Bogen begynder uden nogen egentlig indledning, ligesom den slutter uden nogen konkret afslutning. Nu kimede telefonen igen (p.7.) lyder romanens første linje, og åbningen af handlingen sker således midt i en episode, eftersom igen angiver at det ikke er første gang at telefonen ringer. Det viser tilbage til tidligere faser i hændelsesforløbet, vi som læsere ikke er blevet involveret i. Samme metode bruges i epilogen, som står åben uden nogen konkret afslutning på Jastraus historie. I et tungt malende tempo skrider spændingskurverne progressivt ned ad bakke, og et særligt point of no return kan iagttages i taxascenen med Jastrau og Johanne på vej hjem fra festen hos Krog (p.184). Hvor andre romaner, som f.eks. Henrik Pontoppidans Lykke-Per også beskriver en helt som ribbes for al ydre glans men alligevel er udviklingsromaner, da hovedpersonen undervejs kommer til større erkendelse, kan Hærværk måske snarere kaldes en afviklingsroman, da Jastrau rent faktisk tømmes mere og mere for indhold i takt med at han drikker sig ned. Dette vil senere blive diskuteret indgående. Fortælleteknik Fortælleteknisk bruger Tom Kristensen to metoder: dels den indre monolog og dels brugen af replikker og direkte tale. Hærværk fortælles i 3. person ental, og Tom Kristensen har placeret synsvinklen hos Jastrau, så historien er fortalt som hans nutid. Det er altså ikke Jastrau selv der fortæller, men fortælleren er meget tæt bundet til Jastrau. Jastraus tanker gengives i 3. person,og fortællerinstansen ser omverdenen med Jastraus øjne og sanser egentlig omverdenen med samme indsigt som en 1.person-fortællers. Fortællerens indlevelse i Jastraus inderste sjæleliv fungerer som var det Jastrau selv der fortalte, eller tør man sige: Som om Jastrau talte med Tom Kristensens egen stemme? Al virkelighed skildres i forhold til Jastrau, og kun meget få gange forlader fortælleren Jastrau. Der er få steder hvor Johanne har synsvinklen (f.eks.: I modsætning til den rødmossede Adolf så de begge grumsede ud, syntes hun (p.89)). Der er altså ikke et fuldstændigt gennemført konstant subjektivisk perspektiv, hvilket afslører den bedrevidende fortæller, men det er meget få gange at fortælleren løsriver sig fra Jastrau og fortager synsvinkelskift, og egentlig kun som (måske utilsigtede?) brud på fortælleteknikken. Den direkte tale i Hærværk er i høj grad præget af talesproget, med mange korte og uafsluttede sætninger. Disse replikker er stærkt personlige, dvs. at det er igennem replikker at man hovedsagligt lærer de øvrige personer at kende, men selvfølgelig også ud fra 4

5 Jastraus syn på dem. Jastrau forsøger i en slags indre monolog at tolke personerne, således at andre personers tanker kun kommer til udtryk i Jastraus forsøg på at forestille sig hvad de tænker. Hærværk fremstilles scenisk, da bogen er klart mere beskrivende end berettende. Herved opnår Tom Kristensen en langt større indlevelse i Jastraus projekt om at gå i hundene. Det er jo ikke noget der bare lige sker fra den ene dag til den anden, men en langstrakt indre proces og ydre realisering. III - Modtagelsen af Hærværk Tom Kristensen var allerede en etableret forfatter, da Hærværk blev udgivet i Fra sin første digtsamling Fribytterdrømme fra 1920 blev der knyttet store forventninger til hans potentiale, men Hærværk skuffede kritikkerne over en bred kam. Ligesom hans ældre kollega Henrik Pontoppidan, hvis første novellesamling om tilværelsen i landproletariatet i pressen var blevet beskyldt direkte for at stinke af mødding, blev Tom Kristensen nu udsat for angreb hvor en omtrent enig negativ kritik nærmest anklagede Hærværk for at lugte af sprut og bræk. Kritikerne fandt skildringerne af drikkeriet trættende ensformigt, ligesom flere af dem forekom direkte forargede over Hærværks karakter af nøgleroman og personlig hævnakt over for tidligere kolleger på Politiken og i dansk kulturliv: Baade som nøgleroman og som en ny Tom Kristensen er Hærværk da en Skuffelse. 3 Offentligheden havde kendskab til, at Tom Kristensen selv i en periode selv var holdt op med at drikke efter flere års alvorligt alkoholmisbrug, og Ekstrabladet brugte det til at hænge ham ud: ( ) der er ikke stort andet, end at en talentfuld Digter og begavet journalist klæder sig af i Offentlighedens Paasyn (...). 4 Der er en tendens i anmeldelserne til at tage Jastraus selvbestaltede projekt om at gå i hundene bogstaveligt som en art frivilligt psykologisk eksperiment. Jastrau-figuren (og Tom Kristensen) opnår ved hist og her at postulere en sådan frivillighed en slags åndelig legitimering af Jastraus selvdestruktion frem for blot at lade ham fremstå som et almindeligt offer for et misbrugs ødelæggende vanedannelse. Samtidens kritikere tager Jastraus selvforsvar for gode varer, hvilket er forståeligt ud fra deres generelt mangelfulde reelle kendskab til alkoholismens gennemgribende væsens. Der er en 3 Borberg, Svend: Hærværk, citeret fra OH p Olsen, Frejlif: Hærværk, citeret fra OH p. 31 5

6 tilbøjelighed til, som hos Hans Brix, at forklare og tolke Jastraus deroute som udtryk for en ønsket dionysisk livsudfoldelse, når han taler om, at Tom Kristensen har skrevet ( ) denne meget store og svære Roman som et Monument over sin dionysiske trængselstid. 5 Andre senere behandlinger af Hærværk synes bl.a. at bruge Tom Kristensen James Joyce-inspirationer fra Ulysses eller analyser af mellemkrigstidsånd som forklaringsmodeller på Jastraus tomhed og forfald. Over alt forekommer det som om Jastraus deroute tolkes som et psykologisk-filosofisk eksperiment med karakter til af frivillighed, en styret afskaffelse af enhver afholdenhed - nærmest som et selvvalgt omvendt munkeløfte - hvilket giver hans deroute et image af noget åndeligt, noget mentalt oppustet heroisk, og dermed forekommer den måske ligesom mere akademisk acceptabel, end hvis den var serveret som ren og skær alkoholisk forsumpelse. Jastrau er stadig bare en drukkenbolt, men trods alt en filosofisk en af slagsen og ikke bare en simpel alkoholiker, der er fanget i sit tvangsprægede misbrug uden reel mulighed for at slippe ud. I det norske Tidens Tegn, hvor Ronald Fangen i marts 1931 anmelder, er blikket dog undtagelsesvis skarpt rettet direkte mod Hærværks skildring af den patologiske alkoholisme: Hærværk er som sagt en bok om rendyrket alkoholisme. 6 Den frivillighed, Tom Kristensens kritikere læser ind i Hærværk, havde den selverkendte alkoholiker Tom Kristensen selv for længst indset som illusion. Han levede og digtede sin antihelt Jastrau som udtryk for et menneske, der lever under besættelsens og afhængighedens tvang. Selv mange læger og psykologer har manglet den helt dybe indsigt i alkoholisme, hvorfor det er fuldt forståeligt at Tom Kristensens kritikere ikke har nogen særlig indsigt i det essentielle bag Jastraus monstrøse drikkeri. I romanen er der selvfølgelig andre temaer i spil end alkoholisme, selv når en erkendt alkoholiker skriver, men fremstillingerne får generelt et præg af skinfortolkninger, når de ikke har noget egentligt begreb om den alkoholiske bevidstheds altomfattende gennemslagskraft i menneskers sind og tilværelse. Tom Kristensen selv var usentimental, ærlig og frygtløst indsigtsfuld i sin alkoholisme. På spørgsmålet: Hvad var det da, der fik Dem til at skrive den bog?, svarer han således: Alkoholisme, den kosmiske følelse af almagt og opløsning paa én gang; ja, man skal jo nok selv vide, hvad det vil sige at lukke lyset ude, sky den klare dag og selv forsøge sig som sol, for at forstaa det. Jeg skrev 5 Brix, Hans: Jammers Minde, citeret fra OH p.27 6 Fangen, Ronald: En roman om alkoholisme, citeret fra OH p. 69 6

7 bogen for at komme ud af det, finde en forklaring, der kunne løsgøre mig. Bogen var en nødvendighed for mig, ingen hævnakt mod andre. 7 Det følgende afsnit vil forsøge i hovedtræk at vise hvor gennemgribende en lidelse alkoholisme er, og hvordan den i sig selv skjult og tvangspræget styrer mange af de attituder og selviscenesættelser, mennesker der er angrebet af sygdommen præsenterer sig selv med - i Jastraus tilfælde hans projekt gå i hundene og bag den hans angst og tomhed. Det er en afgørende pointe her, at når alkoholismen ikke forstås dybt nok, så vil der altid være forklaringer som afslører sig som skinfortolkninger, når alkoholismen bag dem afdækkes i sin faktiske rækkevidde. IV - Tom Kristensens egen alkoholisme Hærværk må siges at være en udpræget selvbiografisk roman helt ned i de mindste detaljer som at Tom Kristensen selv havde en 4-værelses lejlighed i Istedgade sammen med sin kone og søn. Den i romanen meget besøgte Bar de Artistes er identisk med Hotel Kong Frederiks Bar der lå tæt på Politiken i Vestervoldgade, ligesom der omkring Dagbladets indretning og Jastraus kollegaer faktisk kun er foretaget ommøbleringer og navneforandringer fra det faktuelle. Om Tom Kristensens eget liv i slutningen af 1920 errne, hedder det: Tom var begyndt at slæbe værtshusvenner med hjem, og hans og Ruths hjem blev i perioder til et herberg for sære eksistenser med anarkistiske meninger og asociale vaner, følte Ruth. Det var følgelig også en dyr tid. Ikke mindst fordi Toms behov for i ny og næ at smadre vinduer ikke just var aftaget med alderen og faderskabet. Tværtimod havde digteren og kritikerens evner udi hærværk efterhånden antaget et legendarisk omfang, der stod mål med promillen i nogle af de forrygende branderter, som ikke sjældent endte med politibil og detention. 8 Det fremgår tydeligt, at Tom Kristensen har valgt at investere sit eget privatliv i romanen ikke mindst i Jastraus livsoplevelser. Det bliver med ovenstående citat in mente hævet over en hver tvivl, at Hærværk i ekstrem grad er selvbiografisk, og at Tom Kristensen på baggrund af dette valg var helt afklaret omkring sin egen alkoholisme. Han var således også bevidst om, at netop det selvbiografiske, terapeutiske arbejde med at skrive Hærværk muligvis kunne tjene som en slags selvhjulpen vej til ædruelighed: Skulle den bog skrives, for at De skulle rede Dem selv? 7 Poulsen, Svend: En ung person har øvet hærværk, citeret fra OH p Andersen, Jens: DS, p

8 spurgte Niels Birger Wamberg i en samtale med Tom Kristensen. Forfatteren svarer: Egentlig talt. Det var den eneste vej. Jeg havde ingen plads ved Politiken, jeg havde meget lidt at leve af, jeg måtte beskæftige mig med noget for ikke at falde tilbage i den gamle slendrian, så jeg kravlede faktisk op ad stigen ved at skrive denne bog, som tog mig to et halvt år. 9 Det er ud fra disse forudsætninger, at Tom Kristensen har skildret Jastraus deroute så intenst og realistisk - den er selvoplevet, og det er fremstillingen af alkoholismen i hans hovedperson, der er Tom Kristensens inderste mission. V - Alkoholisme som eksistentiel sygdom I et interview i BT beretter Tom Kristensen i 1964: ( ) jeg [var] glimrende udrustet til at dissekere den store, i mange tilfælde sekundære sygdom, alkoholismen, som er mere udbredt, end de fleste har lyst til at indrømme. Desværre er der tilfælde, hvor denne sygdom ikke er sekundær, hvor det er en legemlig konstruktionsfejl, og her hjælper kun personlig total afholdenhed. I amerikanske lægekredse er man ved at få øjet på for disse tilfælde, hvor der hverken er tale om stærk eller svag karakter. 10 Det fremgår her mellem linjerne med henvisningen til amerikanske lægekredse, at Tom Kristensen selv vagt havde hørt om det nyetablerede fænomen Anonyme Alkoholikere, fællesskabet af mænd og kvinder der deler alkoholproblemer og erfaringer i at leve ædru. Netop den konsekvente afholdenhed og et åndeligt udviklingsprogram er AA s bud på rehabilitering efter misbrug af alkohol. Dette nu verdensomspændende net af selvhjælpsgrupper blev dannet i 1930 erne i USA af lægen Bob Smith og børsmægleren Bill Wilson, begge godt begavede mænd, som imidlertid ikke var i stand til selv at genvinde kontrollen over alkohol. Støttet af psykiateren C.G. Jung, men primært ved hjælp af hinanden og de ugentlige møder med andre - ikke blot teoretiske eksperter som læger, psykologer og psykiatere men erfarne lægmænd med egen lidelsesfuld praksis i alkoholproblemet - udviklede de den dybere analyse af alkoholismen og det program for rehabilitering, der er videregivet i AA-litteraturen. AA definerer alkoholisme som en primær sygdom med en tvangspræget afhængighed af alkohol, der kan defineres som: en psykisk besættelse kombineret med en fysisk allergi. Alkoholikeren kan altså ikke tåle og kontrollere alkohol, men er alligevel overoptaget af den, og sygdommen er, når den først har gjort 9 Wamberg, Niels Birger: Samtale med Tom Kristensen, citeret fra Lyrikeren Tom Kristensen p Kristensen, Tom: Derfor skrev jeg Hærværk, citeret fra OH p

9 personen magtesløs, kronisk og progressiv. Tilsyneladende er % af alle mennesker aktive eller potentielle alkoholikere, for hvem en overdreven alkoholindtagelse på sigt kan udvikle et kravfænomen, der gør den almindelige viljestyrke og sunde fornuft ustabil, uforudsigelig eller helt sat ud af funktion. For folk der udvikler alkoholisme, vil den absolutte deroute i det lange løb være det gængse endemål for deres tilværelse, og deres etablerede samfundsliv vil på kaotisk vis opløses, med brudte parforhold, ødelagte sociale relationer, mistet arbejdsliv og efterhånden med opløsende depressioner og dødelig følgesygdom. En typisk alkoholiker kan som sådan ikke skitseres, da mennesker med alkoholiske lidelser og deres drikkemønstre er lige så forskellige som alle andre grupper af mennesker, ligesom de findes i alle samfundslag, fra den sociale bund på bænken til direktionslokalerne i samfundets magtelite. Men ved studier af AAlitteraturen kan nedenstående karakteristika ved den alkoholiske personlighed alligevel udledes. Inde bag eller nede under selve den alkoholiske praksis vil man ofte finde typiske træk som det lave selvværd, til tider direkte selvhad, der tit ses camoufleret under enten en grandios fremtoning eller en tendens til at skjule sig. Ofte svinger alkoholikerens stemningsleje pludseligt fra selvhad til storhedsvanvid og omvendt. Der ses markante karakterforandringer under rus. Der vil ofte være en grundfornemmelse af at være uden for de almindelige fællesskaber, en følelse af hjemløshed, en menneskeskyhed, ligesom en basal rastløshed, uro, utilfredshed og rebelsk utilpassethed vil være mærkbar. Alkoholikeren vil bære en ulmende trods eller aggressiv vrede i sig, hvis den da ikke er fortrængt og vendt ind ad som selvmedlidenhed eller omformet til behagesyge. Som misbruget skrider frem, vil forstillelse, løgne, fortielser og hemmeligheder efterhånden skabe et forurenet mentalt psykisk miljø i den enkelte, der fører til frygt for afsløring, paranoia, skyld- og skamfølelse, vrangforestillinger og den ubestemmelige angst, der er alkoholismens allertydeligste kendetegn. 11 Nogle alkoholikere bevarer en vis brysk ærlighed i deres deroute og vil måske have tendens til at glorificere deres destruktion som en slags heroisk selviscenesættelse, men for de fleste vil en generel benægtelse af problemet ofte præge selvbilledet, endda når misbruget og forfaldet er tydeligt for alle og enhver. Bortforklaringer, omskrivninger, sammenligninger skal tjene som et forsvarssystem og fjerne kritisk opmærksomhed fra sygdomstilstanden, så 11 Lehmann, Orla et al. Alkoholisme en familiesygdom, p.6 9

10 alkoholikeren kan undgå begrænsninger i sin adgang til alkohol og i sin aktivitet omkring funktionspromille og rus. Undervejs vil kontroltab uundgåeligt indfinde sig med helt ekstrem overoptagethed af muligheden for alkoholindtagelse, blackouts, scener der fører til hospitalsindlæggelse, polititilhold eller fængselsophold, fysiske forfaldstegn, geografisk flugt, utroskab og andet etisk sammenbrud, abstinenser og hallucinationer i det delirium (tremens), der indfinder sig for den alkoholiker, der er ved at nå sin personlige bund og er drukket ned i tredje og finale fase af sin alkoholisme. Med angsten som sjælens grundstemning og med pludselig død som realistisk konstant trussel. VI - Analyse af Jastraus virkelighedsoplevelse og deroute Med ovenstående baggrundsviden om alkoholismens sygdomsbillede og de typiske symptomer vil det nu blive forsøgt at anvende kernebegreber herfra som værktøj i en analyse af alkoholismen i Hærværk med specielt henblik på Jastraus virkelighedsoplevelse og hans deroute. En lang række af disse centrale begreber er her blevet anvendt i en eftersporing af deres eventuelle fremtrædelsesformer i Jastraus adfærd og tankeliv. Denne diagnosticering af symptomer i Hærværk har resulteret i et skema af resultater, der vil være for omfangsrigt at inddrage i selve denne opgaves hoveddel, hvorfor det samlede diagnosticeringsskema kun kan vedlægges som bilag. Her i selve opgaven vil udvalgte nøglebegreber nu blive gennemgået. Drikkemønster med drikketrang/dulmetrang, benægtelse, afgørende kontroltab, fysiske forfaldstegn, delirium og evt. erkendelse af alkoholismen er nogle helt afgørende træk ved den alkoholiker, som Tom Kristensen helt bevidst ønsker at fremstille i Hærværk. Da Hærværk begynder, befinder Jastrau sig allerede i alkoholismens tredje og finale fase. I de fire dage, der udgør Hærværks første del, indtager Jastrau alkohol hver dag. Det er tydeligt at kontrollen over hans hang til alkohol er hårdt tilkæmpet, og at hans magtesløshed over for alkoholen er på nippet til at bryde skæbnesvangert igennem. Han udviser allerede fra begyndelsen en klar psykisk og fysisk afhængighed af alkohol. På to af romanens første fire dage lykkedes det ham at undgå direkte kontroltab og redde sig ud af sin drikketrang og komme 10

11 hjem til familien. Den anden aften hvor Jastrau og Steffensen er på Bar det Artistes kæmper Jastrau for at bevare kontrollen: To whisky til, brølede Steffensen. Skal vi nu ikke hellere holde op, indvendte Jastrau; (p.84), og til sidst lykkes det Jastrau at bevare kontrollen: Jeg maa hellere se at komme hjem, sagde han (p.85). Men de to øvrige aftener kan han ikke bevare kontrollen og ender i massiv druk. Tom Kristensen demonstrerer at hans hovedperson er ramt af en alkoholisme, der jo netop røber sig i og med at han ikke længere selv er i stand til at kontrollere, hvornår og hvor ofte han skal indtages alkohol. Han er overoptaget af tanken om alkohol og hans måde at bruge alkohol på forekommer som en form for medicinering til kemisk at dulme uroen (p.48), usikkerheden (p.76), og den fremmedfølelse (p.19), der røber sig fra første færd og ved hjælp af alkohol omdannes til en Hjemmefølelse (p.81). Jastraus virkelighedsopfattelse er allerede i første del stærkt påvirket af alkoholisme, og gennem hele romanen ser man ham ikke i en skarp ædru virkelighedssansning overhovedet, der er faktisk ikke et øjeblik i romanen hvor oplevelsen af virkeligheden ikke er sløret af alkoholen, enten i rus eller abstinenser. Jastrau er konstant draget mod rusen. At komme ind i rusen er som en befrielse fra en virkelighed og en selvfølelse, han ikke kan holde ud: ( ) saa følte han Fortvivlelse og Dualisme, der skulde overdøves, døves, beruses (p.225). Formålet med rusen bliver dels en kemisk ændring af hans reelle følelser og dels en omformning af den ydre, truende, anmassende virkelighed. Bedst illustreres rusens mission i det centrale grotteakvariebillede, som Jastrau udmaler i samtalen med fru Kryger: De kender disse Grotteakvarier, ikke, med et grønt, dunkelt Lys og med de røde og grønne Fisk, der glider frem, og Alger, der vil svømme ud. Saadan vil jeg være, og saadan har jeg det når jeg drikker (p.326 ). I løbet af romanen bliver Jastraus virkelighedsopfattelse mere og mere rusens forvrængning. Alene visheden om at han har alkohol inden for rækkevidde, ændrer hans virkelighedsoplevelse drastisk: Men nu blev det klarere omkring ham. Det blev renere. Møblerne fik mere faste Konturer. Gæsterne blev afklarede, mere plastiske, mere objektive, de blev Mennesker udenfor ham selv, han kunde omgaas dem. Medens de før havde været Dele af hans eget Jeg, onde Aander i hans Indre, Hallucinationer, han ikke kunde frigøre sig for, - Forfølgere (p.19). Jastraus deroute følger slavisk den i AA-materialet skildrede udvikling af alkoholismen i tredje stadium. Allerede i første del har Jastrau haft blackout: Hvorledes var han kommet hjem? Havde han lavet Ulykker? (p.103), og i løbet af anden del 11

12 følger en stribe kontroltab som det markante tilfælde, der bringer ham til detentionen (p.150), til den prostituerede (p.162), til hærværket ved den katolske kirke (p.308), til festen hos Kryger (p.180), i taxaen med Johanne (p.184), til tilbagefald (p.202), og det definitive kontroltab hvor han i bogstaveligste forstand er gået i hundene og ligger gøende som en hund på alle fire ved fru Krygers dør (p.342). Disse kontroltab fører nu Jastrau videre til de frygtelige anfald af abstinenser (p.354, p.158, p.95), hallucinationer (p.345, p.418) og delirium (p.343). Hans delirium antager livstruende format, ligesom hallucinationerne bringer ham ud i momentan sindssyge, mens hans fysiske forfald tydeligt aflæses i hans ansigtstræk, i hans ofte såkaldte mongolerfjæs, hans rødsprængte, bulne hoved (p.419) og i øvrigt i den kønssygdom han undervejs synes at have pådraget sig under besøget hos den prostituerede (jf. p.166). Tom Kristensen forekommer så ultrabevidst om alkoholismens fremtrædelsesformer, at han lader sin Jastrau svinge i den typiske vekslen mellem benægtelse og bekendelse af sin alkoholisme. Benægtelsen kan som beskrevet ovenfor antage mange former, lige fra den for en alkoholiker falske bortforklaring, der henviser til nydelsen i smag som baggrund for at drikke: Der var mange Grunde, aa ja, aa ja. Men der var ogsaa den Grund, at Whisky smagte godt (p.260), til de grandiose omskrivninger af filosofisk-psykologisk karakter. Hele Jastraus projekt gå i hundene er i bund og grund en fokusforvridning, en afgørende konstruktion i hans system af benægtelse, da dette projekt nemlig skal tjene til at manipulere ham selv og andre til at tro, at han stadig er i kontrol som styrende magt i projektet. Betegnelsen af hans projekt som at gå i hundene indikerer, at det skal fremstå et fysisk og sjæleligt eksperiment, som Jastrau bevidst og frivilligt foretager sig i den dybere erkendelses tjeneste. En Hund! Vov. Vov. Den er nu gal, Frue. Den er nu gal. Nej, det er da morsomt! ( ) Men han kan da ikke ligge der og gø. Vov! (p.342). Det skal altså virke som om det er Jastrau selv, der styrer alkoholen i et personligt eksperiment og ikke alkoholen, der ar oevrtog styringen med sin tvang. Men projekt gå i hundene er et skinprojekt, idet Jastraus hævdelse af sin suverænitet og egen styring er bluff. Han er for længst lagt i afhængighedens lænker som slave af alkohol, under fysisk og psykisk tvang. Frivilligheden er en fjern drøm og har ingen realitet i hans fantasiprojekt, hvilket Jastrau da også selv når frem til at erkende, i hvert fald imellem linjerne: Undertiden bilder jeg mig ind, at jeg har et filosofisk Maal! Jeg har villet bag om Meningerne, mine egne Meninger, sagde Jastrau, Jeg har villet se, hvad der var. (p.358). 12

13 Projektet er netop indbildning; den aktive alkoholiker i sidste stadium har intet valg; der er ingen frivillighed det hele er besættelse og allergi, og tilbage er kun gentagelsens tvangsprægede bevægelse mod bunden. Bag forsvarsværket af benægtelse har Jastrau ikke desto mindre Tom Kristensens egen dybe indsigt i alkoholismens sande væsen. I romanens helt afgørende scene, nemlig samtalen mellem Jastrau og fru Kryger i Frederiksberg Have, brager hans erkendelse igennem: Der er noget, jeg vil, - og naar jeg drikker, synes jeg undertiden et Øjeblik, at jeg har fanget det. Spiritus er den eneste Erstatning for Religion, skal vi udtrykke det saadan for Spøg! De vil glemme, vil De, bemærkede hun afgjort. Jastrau kunde høre, at hun havde været Studine. Ja, Meninger, alt det uvæsentlige, ja. Og saa ved jeg paa den anden Side ikke, om alt det, jeg sidder her og siger, ikke er Digt, - fordi jeg ganske simpelt er Dranker, er tørstig. Altsaa en Undskyldning (p.327). Tydeligere kan indsigten i alkoholismes reelle altfavnende effekt på det ramte menneske ikke udtrykkes. VII - Hærværks epilog Hærværks slutkapitel har Tom Kristensen fremhævet særligt ved at forsyne det med titlen Epilog selvom ingen andre af romanens andre kapitler bærer titler. Romanen slutter tilsyneladende så åbent, at læseren har frit valg på alle hylder i sin forestilling om, hvordan Ole Jastraus videre skæbne måtte blive. I Poul Bagers Togt mod umuligheden 12, diskuteres forskellige opfattelser af slutningens tendens. Han citerer Mogens Bjerrings og Bent Haugaard Jeppesens divergerende opfattelser, hvor førstnævnte afviser at et lykkeligt udfald for Jastrau skulle blive muligt, Hvis man respekterer teksten. 13 Bent Haugaard synes at hælde til den positive løsningsmodel og lader i følge Bager: I stigende grad Jastrau blive Marxist 14. Bager konkluderer: Epilogen er og bliver altså retningsløs. 15 Tom Kristensen selv røber i et interview ganske vist i bagklogskabens lys mange år senere at: Min helt Ole Jastrau, skulle fanden gale mig ikke ende som afholdsmand og derved spolere hele bogen (artistisk set). 16 Det er et forståeligt kunstnerisk valg, Tom Kristensen har måttet træffe, da han 12 Bager, Poul: Togt mod umuligheden, Fra Spring nr. 5, Bager, Poul: Togt mod umuligheden, Fra Spring nr.5, 1993, p Bager, Poul: Togt mod umuligheden, Fra Spring nr.5, 1993, p Bager, Poul: Togt mod umuligheden, Fra Spring nr.5, 1993, p Kristensen, Tom: Derfor skrev jeg Hærværk, citeret fra OH, p

14 skulle afslutte sin roman, idet moralsk oprustning og afholdspropaganda sjældent skaber gribende kunst, men som privatmand med sin egen alkoholisme som byrde og evigt dilemma var han ikke i tvivl. I samme interview udtalte refererede han til AA-principperne for helbredelse: Desværre er der tilfælde, hvor denne sygdom ikke er sekundær, hvor det er en legemlig konstitutionsfejl, og her hjælper kun personlig total afholdenhed. I amerikanske lægekredse er man ved at få øjet op for disse tilfælde, hvor der hverken er tale om stærk eller svag karakter. 17 At opnå ædruelighed er ifølge AA-litteraturen baseret på alkoholikerens oplevelse af at nå sin personlige bund, da denne erfaring i mange tilfælde vil give alkoholikeren en så definitiv fornemmelse af eksistentielt nederlag og truende snarlig livsødelæggelse og dødsdom, at det udløser en villighed til for enhver pris at søge befrielse fra alkoholismen. I AA-regi fordres der for en tredje fasealkoholiker som Ole Jastrau, med psykiateren C.G. Jungs ord, en slags åndelig oplevelse, 18 der vil gøre det muligt for ham at slippe ud af afhængighedens evige gentagelsestvang og opnå varig ædruelighed. Dette vil i første omgang kræve en ubetinget villighed og en ydmyghed, der vil animere romanens Jastrau til at søge hjælp. Jastraus religiøse indfald i alle hans Jesus-associationer bliver hyppigere og hyppigere i løbet af romanen, i særlig grad når han føler sig mest syndig i den heftigste rus og hyppigt i kvinders selskab (f.eks. p.149). I AA-terminologien taler man om, at en vag religiøs følelse opstår (se bilag A Dr. Jellinek-kurven) typisk i alkoholismens tredje fase, og Jastrau søger præcis også omvendelsesforsøg ved besøgene i den katolske kirke. For trods sine periodisk benægtende omskrivninger af formålet med sin rus og sin selvdestruktion er Jastrau bevidst om, at det egentlig er sjæl (f.eks. p.329 et al) - og sjæl netop forstået som religion, han søger, og han erkender klart, at rusen kun er pseudo-religion: Spiritus er den eneste Erstatning for Religion (p.327). Men hans åndelige søgen synes ikke at udvikle sig til egentlig livsanskuelse, den forbliver bare sværmerisk: Stemninger endte altid med knuste Ruder (p.419), som det hedder i epilogen med reference til det mislykkede omvendelsesforsøg, der resulterede i en desperat rudesmadring ved den lukkede kirke og igen en tilflugt i den bar, der alternativt tilbyder sjælens frelse i rusen - døgnet rundt. Ligesom hans Stemningskomunisme (p.418) bliver hans religiøse stræben øjensynlig ikke andet end en art stemningskristendom. 17 Kristensen, Tom: Derfor skrev jeg Hærværk, citeret fra OH p Citeret fra AA p.49 14

15 Når epilogen her diskuteres, er der et bestemt spor, som ingen af analytikerne rigtigt synes at vise særlig opmærksomhed. Slutbilledet før epilogen viser en hallucinerende, dødsmærket Jastrau: Men Jastrau var sunket ned i Fortvivlelse som i Hængedynd. Han sank og sank ( ). Whiskyen smagte som Grundvand (p.417). Spørgsmålet er, om ikke Jastrau ud fra det valgte billedsprog at dømme decideret er døende: Men Jorden på Hænderne? Var den virkelig? (.). Der var Grave med Bundvand (p.418). Titlen på romanens fjerde og sidste del: Nu slukkes alle Sole må også siges at tale for denne tolkning. Tom Kristensen tilskriver tidligt i romanen digteralkoholikeren Stefan Steffensen det digt, der med profetisk kraft rent faktisk forudsiger hver eneste dramatisk begivenhed i romanen. Men et eneste af digtets opremsede elementer af varsler ses imidlertid ikke realiseret i romanen, nemlig pludselig Død (p.57). Det kunne vel ligne en tanke, måske Tom Kristensens egen bevidsthed om den håbløse alkoholikers endeligt, hvis han ikke får hjælp. Og Jastrau skal således ikke til Berlin; han søger ikke hjælp, får ikke nogen åndelig opvågnen og bliver ikke afholdsmand; han skal ingen vegne; han sidder simpelthen i kurvestolen og dør - epilogen i Hærværk er læst således en dødsscene. VIII - Konklusion Hærværk er Tom Kristensens enestående roman om alkoholisme. Den fremstiller som primært projekt den alkoholiske personlighed og den patologiske dragning mod rusen. Dette fremstilles bliver flugtstrategi for en mennesketype, der som romanens Jastrau lever med en alvorlig mangel på indre mental balance og med en selvopfattelse, der ikke er autentisk. Alkoholismen er det desperate, hemmelige skrig om hjælp og en protest mod de falskhedens og bedragets masker, egoet ser overalt omkring sig, og som blot er en spejling af egen maske (jf. Tom Kristensen henvisninger til menneskers masker over alt i Hærværk, f.eks. p.156). Alkoholmisbruget bliver en midlertidig redning fra frygten, falskheden og tomhedsfølelsen, og rusen bliver det filter, der her og nu kan skjule splittelsen. Det røber det lave selvværd, der med kemisk hjælp kan pustes op til storhedsvanvid almagt og opløsning paa én Gang (kilde?). Det afdækker den eskalerende angst, der dulmes med alkohol, med tiden med ringere og ringere effekt, ligesom hver eneste drukturs alkoholtilførsel vises som reaktiverende og 15

16 vedligeholdende angsten. Hærværk er historien om den destruktive afhængigheds onde cirkel. I ovenstående opgave er dette mønster søgt demonstreret i læsningen af romanen ud fra principielle indsigter i alkoholisme og påvist i Jastraus virkelighedsoplevelse og deroute. Således kan begyndelseslinien i romanens centrale digt om angsten: Asiatisk i Vælde er Angsten (p.56) egentlig i sagens natur omskrives og læses med undertekst som: Alkoholisk i Vælde er Angsten. Tom Kristensen opnåede selv omkring tre års konsekvent ædruelighed under udarbejdelsen af Hærværk, men af længere varighed blev hans ædru liv ikke. Kort efter udgivelsen af Hærværk tog han et tilbagefald, der kom til at vare resten af hans liv. Den gamle københavnerdreng levede den sidste del af sit liv på den sydfynske ø, Thurø, hvor han og hans kone i gennem to årtier i køkkenet i deres villa, Torelore, angiveligt plejede en daglig funktionspromille med en dosis alkohol på: Seks almindelige øl, tre stærke og en halv flaske snaps. (DS, p.109). Hærværk var ikke bare en digters, men i høj grad et lidende menneskes, en kæmpende alkoholikers værk. X - Litteraturliste Primær litteratur: Kristensen, Tom: Hærværk, Gyldendal 1949 Sekundær litteratur: Andersen, Jens: Dansende Stjerne, Gyldendal 1993 Anonymt kollektiv: Anonyme Alkoholikere, 1. udg. USA 1939, her anvendt dansk udgave, AA 1999 Lehmann, Orla og Hans Lundberg et al: Alkoholisme en familiesygdom som kan behandles, DACC 2002 Jørgensen, Aage: Omkring Hærværk, Hans Reitzel 1969 Jørgensen, Aage: Lyrikeren Tom Kristensen, Akademisk boghandel

17 Frandsen, Ernst: Årgangen der måtte snuble i starten, Gyldendal 1960 Bager, Poul: Togt mod umuligheden om Tom Kristensens Hærværk, nr ((red.) Barlyng, Marianne og Birgitte Rasmussen Hornbek, Spring, Eksotisk. 17

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

DANSK (HISTORIE) OPGAVEN

DANSK (HISTORIE) OPGAVEN DANSK (HISTORIE) OPGAVEN Hærværk Tom Kristensen Jeg har længtes mod skibskatastrofer / og mod hærværk og pludselig død Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Ole Jastrau... 3 Sjælens

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling

SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling INDHOLD 1. stadium...side 4 2. stadium...side 7 3. stadium...side 13 Alkoholisme og afhængighed...side 16 Pillemisbrug...side 17 Blandingsmisbrug...side 18

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet til en depression eller har fået stress. Alkolog Anna Marie Aggerholm.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej 22 6500 Vojens Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere