Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling"

Transkript

1 Unge og misbrug Behandling, herunder døgnbehandling hvad virker? Begrebsafklaring, epidemiologi, årsager og behandling Dansk psykolog Forening 3. december 2009

2

3 Rusmidlernes virkninger Nogle bliver glade og muntre Andre bliver triste Nogle bliver søde og rare Andre bliver aggressive Nogle bliver vågne Andre bliver trætte Nogle bliver aktive Andre bliver passive Nogle bliver stille Andre bliver snakkesalige Nogle bliver kærlige Andre bliver fjendtlige Kan rusmidler forklare enhver form for adfærd og følelse?

4 Rusmidlers virkning Farmakologi Indtagelsesmåde SET Holdninger, personlighedsstruktur, forventninger, m.v. EFFEKT SETTING Fysiske og sociale rammer, inkl. Ritualer og sanktioner

5 Misbrug = Skadeligt brug A. Fysisk eller psykisk skade B. Skaden klart påviselig C. Varighed > 1 måned eller gentagne gange i løbet af et år D. Afhængighed udelukket

6 Afhængighed > 2 af følgende > 1 måned eller gentagne gange i løbet af et år 1. Trang 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, eller nedsætte brugen 3. Abstinenssymptomer 4. Toleransudvikling 5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug 6. Vedblivende brug trods erkendte skadevirkninger

7 Årsager til brug og misbrug af rusmidler For at få det godt (positiv forstærkning) For at få det bedre/mindre dårligt (negativ forstærknig)

8 Suzanne Brøgger har i Transparence (1993) meget præcist beskrevet forskellen på de to motiver: Det er ikke et spørgsmål om, hvor meget et menneske drikker, humlen er hvor i bevidstheden spiritussen er koblet på. De, der drikker for fornøjelsens skyld er helt uskyldige. Og de kan drikke lige så meget de vil, fordi forlystelsessygen har sine egne indbyggede grænser. Men for alkoholikere er sprutten koblet til begæret, til seksualiteten, til identiteten eller identitetsløsheden om man vil, kort sagt: til døden.

9 Einar Mar Gudmundsson. Sindets tremmer Jeg syntes det var herligt at være fuld. Selv om det kan være svært at se, hvad der var så herligt ved det. Det var, som om mit hoved kun huskede den flyvende start, og det var den, jeg længtes efter, selv om selve flyveturen var åndssvag og landingen ynkelig.

10 Jeppe på Bjerget (Holberg, 1723) man får sådan corasie derefter. Nu tænker jeg hverken på min hustru eller Mester Erich, så blev jeg forandret af det sidste glas. Hvem siger du skal gå? Du hanrej! Du skal løbe, jeg har engang sagt dommen af. Man må bruge de midler, som naturen giver os at bortdrive sorg med Ach gid jeg turde drikke for en skilling endnu Min mave siger, du skal, min ryg, du skal ikke Det var min ulykke, at jeg først fik smag derpå.

11 Baudelaire: Berus jer! Man bør altid være beruset. Alting beror på det; det er den eneste opgave. For ikke at mærke tidens skrækkelige byrde, der knuser jeres skuldre og knuger jer til jorden, må i beruse jer uden ophør. Men i hvad? I vin, i poesi, i dyd som i vil. Men berus jer. Og dersom det undertiden skulle hænde, på et slots trapper, på en grøftekants grønne græs, i jeres stuers tungsindige ensomhed, at i vågner, og rusen allerede er taget af eller helt forsvundet, spørg så vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret, alt det, som flygter, alt det, som sukker, alt det, som rinder, alt det, som synger, alt det, som taler, spørg hvilken time det er; og vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret vil svare jer: Det er beruselsens time! For ikke at blive tidens mishandlede trælle, så berus jer. Berus jer uafladeligt! I vin, i poesi, i dyd som i vil!

12 Einar Mar Gudmundsson. Sindets tremmer Det var det, som stofferne bragte orden på. Til at begynde med. For en tid. De fjernede tornekronen og korset, knuden fra maven, smerten fra hjertet og alt det skidt, som folk slæber rundt på, ja, alt den usikkerhed som fulgte med mig.

13 Rusmidler påvirker hjernes belønningssystem Positiv forstærkning Negativ forstærkning Uden en positiv biologisk, social eller kulturel betydning Effekten er hurtigt indsættende, men kortvarig

14 Afhængighed Resultatet af en proces, hvor stofvirkninger, omgivelsesrelaterede stimuli og adfærd er blevet integreret gennem indlæring Positiv forstærkning (lyst) Negativ forstærkning (undgå ulyst inkl. Abstinens) Indlæring Sensibilisering af belønningssystemet Ønske Trang Stofindtagelse, andre stoffer, stress

15 Alkohol er årsagen til, og løsningen på, alle livets problemer!

16 Misbrug/afhængighed som en selvreguleringsforstyrrelse Den akutte og sociale rus Genetiske variable Opvækst og sociale faktorer Stress Indlæring Stigende og kompulsivt brug/misbrug Afhængighed Abstinens og protraheret abstinens Recovery

17 Brug, misbrug og afhængighed af rusmidler Brug Misbrug Afhængighed Impulskontrolforstyrrelse Kompulsiv forstyrrelse

18 Hyppigheden af afhængighed nogensinde hos brugere Procent Hash Alkohol Nikotin Opioider Kokain

19 Forløbet af afhængighed i normalbefolkningen (Holland. N = 7076) Misbrugere (1,7 %) Helbredt 89 % Helbredt 92 % Afhængige 1,4 % Helbredt 67 % Helbredt 69 % Behandlingssøgende 0,07 Helbredt 33 % Helbredt 33 % År 1 År 3

20 Hvorfor er afhængighed et problem? Stjæler tid Stjæler penge

21 RUSMIDLER -SKADER Rusmidler Brug Misbrug og afhængighed Rus Social og psykisk elendighed Kroniske skader Akutte skader: Psykiske, ulykker, død

22 Antal stofmisbrugere i Danmark Rød: Samtlige. Blå: hash Gamle skøn

23 Hovedstof hos nye brugere og samtlige % Nye brugere Samtlige Hash Kokain Opioider

24 Hovedstof nye brugere opiater kokain hash

25 Akutte virkninger af cannabis

26 Brug af stoffer sidste år årige. I % % Hash Kokain Amfetamin Ecstacy Heroin

27 Det stigende brug af stoffer blandt unge (normaliseringsprocessen) Øget tilgængelighed Ungdomstiden er blevet længere og mere kompliceret Større pengerigelighed Mere fritid flere fester Større usikkerhed. Enhver er sin egen lykkes smed. Behov for time-out. Vingeskudt af samfundets uanede muligheder

28 Unge er en risikogruppe! Større risiko for udvikling af afhængighed Større risiko for negative sociale konsekvenser Større risiko for negative uddannesesmæssige konsekvenser Større risiko for psykiske lidelser Større risiko for udvikling af andet misbrug

29 Brug Psykiske og sociale problemer misbrug Afhængighed Psykiske og sociale problemer

30 Det hele begynder i familien! Skoleproblemer Opvækst Disposition Misbrug og andet afvig Den afvigende kammeratgruppe

31 Stofmisbrug/afhængighed Opvækstproblemer Personlighedsforstyrrelser ADHD Stofmisbrug Skole- og uddannelsesproblemer Beskæftigelsesmæssige Problemer Psykiske problemer Kriminalitet Brug af andre stoffer Hashmisbrug

32 Misbrug som led i et generelt problemadfærdssyndrom Adfærdsforstyrrelser Følelsesmæssige Forstyrrelser (psykisk sygdom) Misbrug Somatiske sygdomme Kognitive forstyrrelser (inkl. ADHD)

33 Misbrug og andre problemer Unge med hashmisbrug/-afhængighed 37 % alkoholmisbrug 25 % stofmisbrug 14 % depression 13 % angst 53 % adfærdsforstyrrelser 38 % ADHD 83 % kriminalitet 57 % vanrøgt eller seksuelle overgreb 5 % ingen andre problemer

34 Unge i U-turn (N = 40) 68 % > 3 boligskift 15 % samlevende forældre Ingen gik i skole 65 % < 9, klasse 68 % smidt ud af skolen 73 % pjækkede regelmæssigt 85 % kedede sig i skolen 78 % forstyrrede i klassen Mange skoleskift

35 Heroin Sove-/nervetabletter Unge i U-turn. Brug af stoffer i % kokain Amfetamin Ecstacy Opløsningsmidler Hallucinogener hash Alkohol %

36 Sophie 16 år Bor på en ungdomspension Konfliktfyldt forhold til forældrene, spec. faderen som hun føler sig følelsesmæssig forulempet af Afbrud skoleforløb i 9. klasse Ingen nære venner Psykisk skrøbelig. Flere indlæggelser psykiatrisk afdeling. Diagnose? Dgl. hashrygning i 3 år

37 EuroADAD. Belastning vurderet af hhv. behandler og klient Behandlerens vurdering Klientens vurdering Fysisk Skolegang Socialt Familie Psykisk Kriminalitet Alkohol Stoffer Belastningsgrad

38 Foranstaltninger 1. Rådgivning (ambivalens, motivation, psykiske problemer, suicidale tanker, angst for psykose, hjemmeopgaver) 2. Dagbehandlingsforløb 6 mdr. 1. Fysisk træning 2. Skoleforløb. 9. klasse engelsk, dansk, matematik. 3. Udvikling af sociale kompetencer 4. Psykiske problemer struktur, forudsigelighed

39 5. Stoffer og alkohol Mål: reduktion af forbrug Dagbog: hvor meget, hvorfor, virkninger og begrænsninger Stofedukation Lære at undgå situationer som trigger rygning Lære at sige nej Alternativer og erstatninger for hash 6. Inddragelse af familien (moderen) og ungdomspensionen

40 Behandlingen en sort boks? Medicin Sociale foranstaltninger Omsorg Psykosociale metoder

41 Elementer i behandlingen Den medicinske behandling Den psykoterapeutiske/- Sociale behandling/rådgivning De uspecifikke elementer (den terapeutiske alliance, behandlerens stil, etc.)

42 Når stofferne er problemet er behandling svaret! Behandling er godt mere behandling er bedre

43 Paradokset Den kliniske erfaring, og naturalistiske forsøg, viser at høj retention, og stort engagement i behandlingen, fører til bedre resultater. Kontrollerede undersøgelser viser, at døgnbehandling ikke giver bedre resultater end ambulant behandling, og at langvarig behandling ikke giver bedre resultater end kortvarig Venteliste < Ingen behandling < Kortvarig behandling = Langvarig behandling = Døgnbehandling

44 Behandling uge Stoffrihed før og under behandling. Kvinder med alkoholproblemer 2 dage før behandling Behandling uge 1 Behandling uge 2 Behandling uge 3 Behandling uge 4 Behandling uge 5 Udredning til baseline Telefonscreening til udredning Før telefonscreening Procent stoffri

45 Ændringer i ASI-Score over tid. X-felt ASI 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Kriminalitet Stoffer Alkohol Psykisk helbred 0 til 2 3 til 8 9 til til til 26 Måneder

46 Selektion som forklaring på paradokset There seems to be something about doing something to get better (Miller WR, 1998)

47 Spontan helbredelse behandlingsfremkaldt helbredelse

48 Behandlereffekten Før. Pos. Urinpr. Efter. Pos. Urinpr. Før. Arrest Efter. Arrest Før. Beskæftigelse Efter. Beskæftigelse 0 Behandler 1 Behandler 2 Behandler 3 Behandler 4

49 Behandlereffekt 2. Den dårlige behandler: Arbejder ad-hoc præget, ingen plan, systematik og skriftlighed. Ingen uddannelse Den gode behandler: systematik, arbejder tværfagligt, god case-management, skriftlighed Den meget gode behandler: + Forudså problemerne og greb tidligt ind Andet: Ikke-konfronterende, høj empati = god terapeutisk alliance

50 Behandling er en skrøbelig affære og en vanskelig proces De uspecifikke elementer i behandlingen er afgørende. Men Det er vigtigt at beherske metoder der sikrer plan og fremskridt i behandlingen Som tilbyder klienten en forklaringsmodel, og som giver håb Som giver den behandlingssøgende tiltro til behandlerens kompetence

51 Tidlig behandling er bedre end sen behandling Og meget lettere God behandling er bedre end dårlig behandling Langvarig behandling er ikke nødvendigvis bedre end kortvarig behandling Men kan være nødvendigt En vis portion ydmyghed er på sin plads

52 Ambroise Paré, Jeg forbandt ham, gud helbredte ham Vi helbreder ikke nogen, men vi kan motivere, facilitere, understøtte, konsolidere og fremskynde spontane helbredelsesprocesser

53

54 Og det koster brugere indskrevet gennemsnitligt 137 dag af kr./dag = 211 mio. kr.

55 Hvis vi nedskærer døgnbehandlingen? Hvad taber vi i behandlingseffekt? Hvad sparer vi ved at anvende ambulant i stedet for døgnbehandling? Er besparelsen så stor at det kan retfærdiggøre tabet af behandlingseffekt?

56 Effekten af døgnbehandling 1 Mads Uffe Pedersen. Stoffri døgnbehandling 1997 til Ca. 20 % stoffri det første år efter endt behandling i begge år Døde: ,76 % ,3 % (1,6 6,07) Er det godt eller skidt? Og er det udtryk for behandlingseffekt eller selektion? ( Doing something toward change may be more important than the particular actions that are taken (Miller & Carroll, 2006)

57 Effekten af døgnbehandling 2 SBU. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem, Metaanalyser av institutionell behandling med opiatmissbruk som behandlingsmått: Effekten är signifikant, men mycket liten. Do kokain: mycket låg och på grænsen til signifikant effekt

58 Effekten af døgnbehandling 3 Schippers & al. Addictive behavior 2002; 27: In general, there seems to be no evidence for a treatment effect being dependent on setting (residential versus outpatient)

59 Effekten af døgnbehandling 4 McLellan AT. I: Miller & Carroll. Rethinking Substance Abuse, 2006 there have been more than 30 studies in which alcohol- or drug dependent patients have been randomly assigned to an equal length of some form of residential or outpatient treatment. All these studies have shown significant improvements, but surprisingly to many the great majority have shown no significant differences in effectiveness.

60 Effekten af døgnbehandling 5 Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. SFI, 2009 Således tyder resultaterne på, at brugere i døgnbehandling har større sandsynlighed for at være stoffri end brugere, som har modtaget ambulant behandling. MEN Tendensen til at brugere, som har været i døgnbehandling, i mindre grad har taget illegale stoffer, findes således ikke, når der tages højde for indikatorerne for en helhedsorienteret indsats i modellen

61 Effekten af døgnbehandling. Konklusion Målt på stoffrihed ikke overvældende stor Ingen holdepunkter for at effekten er større end ved ambulant behandling Resultaterne kan helt eller delvist forklares ved selektion Jf. Doing something toward change may be more important than the particular actions that are taken

62 Alternativer til døgn? Ingenting! Giv stofbrugeren halvdelen af pengene og lad resten gå tilbage i kommunekassen Som et randomiseret forsøg

63 Figur 1. Stoffrihed før og under behandling. Kvinder med alkoholproblemer (5) Procent stoffri

64 Stofbelastning - procentvis reduktion/forøgelse DAGSGRUPPE AFTENGRUPPE HK-dagsgruppen: Fordelingen af reduktion og forøgelse i belastning på dimensionen 'Stof' 9% HK-aftengruppen: Fordelingen af reduktion og forøgelse i belastning på dimensionen 'Stof' 25% 36% 27% 50% 27% Reduktion >40 % Reduktion <40% Forøget belastning Ingen forandring 25% Reduktion >40 % 36 Reduktion <40% 27 Forøget belastning 27

65 Hash- og kokainprojektet Sandsynligheden for stoffrihed er dobbelt så stor hvis personen er I arbejde I Gruppebehandling Der er ingen krydseffekt mellem at være i arbejde og at være i gruppebehandling

66 Engelsk undersøgelse af effekten af ambulant behandling Marsden J & al. wwwthelancetcom, october 2, 2009) heroin- og crack-kokainmisbrugere undersøgt efter 6 mdr.'s behandling Psykosocial og farmakologisk behandling Stoffri seneste måned før interview: Heroin 37 % stoffri Kokain 52 % Reduktion i antal dage med brug: Heroin: 22,8 8,3 = 14,5 Kokain: 12,6 4,9 = 7,7

67 Paradokset Den kliniske erfaring, og naturalistiske forsøg, viser at højretention, og stort engagement i behandlingen, fører til bedre resultater. Kontrollerede undersøgelser viser, at døgnbehandling ikke giver bedre resultater end ambulant behandling, og at langvarig behandling ikke giver bedre resultater end kortvarig Venteliste < Ingen behandling < Kortvarig behandling = Langvarig behandling = Døgnbehandling

68 Principper i misbrugsbehandling. Forskningsbaserede retningslinjer. NIDA april 2009 Ingen enkelt form for behandling er passende for alle Behandlingen skal rette sig mod samtlige behandlingsbehov ikke kun misbruget Medicinering er et vigtigt element i behandlingen Behandlingen skal løbende monitoreres og behandlingsplanen skal løbende revurderes Der skal screenes, rådgives og behandles for infektiøse sygdomme

69 Hvad skal vi så bruge døgninstitutionerne til Destabilisere den fysiske afhængighed. Forudsætter lægefaglig ekspertise Døgndækkende omsorg Hvor miljøskift er en nødvendighed Hjemløse indtil bolig er etableret Hvor helbredet er truet Rekonvalescens Hvis den ambulante behandling i en kommune er for ringe

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Kan det betale sig? pionerer

Kan det betale sig? pionerer pionerer Kan det betale sig? Er døgnbehandling en reel løsning - økonomisk såvel som menneskeligt? En undersøgelse af, hvordan det gik årgang 2007 på Opbygningsgården, sætter tanker i gang. AF HANNE HOLM

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

Dårligt liv - dårligt helbred

Dårligt liv - dårligt helbred Dårligt liv - dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia Vivian Pedersen Syddansk Universitet Dårligt liv dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET UNGE OG STOFFER - HVAD GØRVI? Et værktøj til forældre, lærere og alle andre, der har interesse i unges velfærd og vort samfunds fremtid. FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET Der rejser sig

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere