Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/ Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Nyt fra forskningen Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011

2 Evidens-perspektivet i USA Addiction 2010 konferencen

3 USA Washingtom Addiction STATUS -

4 Washington Sundhedsreformen Effekten af behandlingen Implementering af evidensbaseret praksis Korte uddannelser og løbende supervision Cost-effectiveness Monitorering SAMHSA (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

5 Kost-effektivitet/sundhedsøkonomi Hvordan kan EBP implementeres billigst muligt Korte kurser Train-the-trainee hvis organisationen selv har en superbruger/ekspert Videokonference Supervision 1 x pr. måned, gruppe og gerne ud fra båndet optagelse af sessioner. Kost-effektiv behandling Hæve videns-niveauet

6 Hæve vidensniveauet

7 Præmisserne

8 Præmisserne Accepterer i at evidens skal være grundlaget for den behandlings-indsats der skal tilbydes personer med alkohol/stofmisbrug (ASM) Accepterer I ikke evidens-perspektivet, men mener alligevel at behandling spiller en afgørende rolle (for recovery) i den indsats der tilbydes personer med ASM. Accepterer I slet ikke at behandlingssystemet, som det er organiseret i dag, har nogen særlig betydning for recovery af personer med ASM.

9 Hvad er der gang i lige nu? Modellen

10 Projekter Narkopuljeevalueringen DanRIS-døgn Unge behandlings-projektet Ambulant behandling Danris-ambulant Behandling i fængsler

11 Model 1 Klient-typologier Klient-kategori 1 Klient-kategori 2 Klient-kategori 3 Klient-kategori 4.. Klient-kategori n Prediktorer/guidelines Fastholdelse Ydelser - Udredning - Metoder - Intensiteter - Behandlingsplan Monitorering Klient-orientering - Tilfredshed Medarbejdere - Uddannelse - Supervision. Andre prediktorer Efter-behandlings-effekter I-behandlings-effekter Alkohol-stof-belastning Social belastning Psykiatrisk belastning Fysisk belastning

12 Guidelines baseret på optimering af effekt

13 Guidelines 1 Behandling skal være umiddelbart tilgængelig Ingen enkeltstående behandlingsmetode/tilbud passer til alle. Systematisk udredning af forbrug af illegale stoffer og lægeordineret medicin er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Systematisk udredning af problematisk forbrug af alkohol er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Stof og alkoholforbrug bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed. Systematisk screening for fysisk, psykisk og social dobbeltbelastning med efterfølgende detaljeret udredning af identificerede specifikke belastningsområder er en nødvendighed for positiv behandlingsudbytte. Fysisk, psykisk og social belastning bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed (herunder vurdere anti-depressivas virkning på depressive symptomer).

14 Guideline 2 Effektiv behandling er rettet mod multiple behov, ikke kun mod stofmisbruget. Herunder: Alkohol/stof-afhængige personer med sameksisterende psykiatriske tilstande bør have begge tilstande behandlet på en integreret måde (som et mindste krav parallelt). Der bør tilbydes behandling med særlig fokus på problematisk alkoholforbrug for de klienter der har brug for dette. Det anbefales, at der fokuseres på udvikling af behandlingstilbud til gruppen med dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der bør være opmærksomhed på særlige grupper, såsom gravide, etniske minoriteter, klienter med kognitive funktionsnedsættelser med flere.

15 Guideline 3 Særlig opmærksomhed på fastholdelse er afgørende for optimal reduktion af tilbagefald. Indsatsen bør indeholde procedurer for minimering af frafald. Evaluering af tilfredshed og meningsfuldhed med behandlingen bør foregå med rimelige intervaller. Oplevelsen af tilfredshed/meningsfuldhed er afgørende for fastholdelse og udbytte. Når det er muligt, bør klienterne gives en mulighed for valg af intervention. Behandlingsplanen bør være gensidigt accepteret. Behandlingsplanen bør vurderes løbende og modificeres efter behov, for at sikre at planen møder klientens aktuelle behov. Beslutninger om behandling bør baseres på klientens mål, præferencer, belastning, tilstedeværelsen af dobbeltdiagnose, kognitiv og social funktion og tilbagefaldshistorie (herunder også særlige målgrupper som unge, etniske andre mm.)(ndarc).

16 Guideline 4 Intensiteten af behandlingen bør variere, således at klienter med svære og omsiggribende problemer modtager mere intensiv behandling end klienter med mere moderate og isolerede problemer (patient matching). Der er indikationer på at stoffri døgnbehandling er mere effektiv end traditionel ambulant behandling. Stoffri døgnbehandling bør derfor ikke fravælges som behandlingsmodalitet. Klienter der er middelsvært belastede og som er middelsvære at fastholde synes i særlig grad at profitere af døgnbehandling Klienter der er moderat belastede og stærkt motiverede/nemmere at fastholde profiterer lige så godt af ambulant behandling

17 Guideline 5 Rådgivning (individuelt eller i gruppe) og andre adfærdsterapier er afgørende elementer i effektiv behandling af stof- og alkoholmisbrug. Behandlingsenhederne bør som grundlag anvendes evidensbaserede metoder. Uddannelse/træning i evidensbaserede metoder er afgørende for opnåelse af optimalt udbytte af behandlingen. Løbende supervision/træning i metodiske tilgang er afgørende for fastholdelse af den evidensbaserede tilgang Psykosocial tilbagefaldsforebyggelse anbefales ved behandling af alle klienter med moderat til svær afhængighed. Behandlingsprogrammet bør inkludere en undersøgelse af hiv/aids, hepatitis B og C, tuberkulose og andre infektiøse sygdomme, og der bør gives rådgivning om, hvorledes klienten undgår at udsætte sig selv eller andre for infektionsrisiko. De bør udvikles koncepter/precedurer for, hvordan den medicinske behandling kan forbedres, så effekten optimeres. En organiseret og systematisk tilnærmelse til behandling støttet af omhyggelige skriftlige redegørelser af forløbet er den mest effektive metode. Efterbehandling bør være struktureret og tydelig med opfølgning på udeblivelser. Recovery bør anses som en langsigtet proces som ofte fordrer multiple behandlingsepisoder.

18 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Bedst trænede behandlere Evidensbaserede metoder Organisatorisk sammenhæng Den rigtige intensitet De rigtige aktører Det handler om optimering Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

19 Skal behandlingsystemet skrottes? - Svar til Steffen Jønke -

20 Tak for opmærksomheden

21

22

23

24

25

26

27 De mest belastede

28 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

29 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

30 Den moderne kommunikationsvirksomhed

31 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Tid

32 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Tid

33 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid

34 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid 1 måned

35 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Ud Tid 1 måned

36 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

37 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

38 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

39 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned 12 måneder

40 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned

41 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient Anmodning 14 dage Professionel misbrugsbehandling Det handler om konstant optimering Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

42 FASTHOLDELSE - Udvikling af metoder til fastholdelse -

43 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

44 Fastholdelse I Sundhedsstyrelsen Register over stofmisbrugere i behandling ses det at af udskrevne forløb i 2007 var det 18,8% der kunne kategoriseres som færdigbehandlede I Danris-Ambulant (Servicestyrelsen) ser man at ud af de første 1275 udskrevne fra databasen (2010) var det 19,8% der var færdigbehandlede (46% udebliver). I Dansk Danris-Døgn var det i % af 1446 udskrevne som gennemførte som planla i det Nationale Alkohol-Behandlingsregister (NAB) var det af 5506 udskrivninger fra 3/ til 31/ ,9% der blev færdigbehandlet. Mellem 25-50% af klienterne i ambulant misbrugsbehandling udebliver fra aftalte samtaler (Pedersen & Konge 2007).

45 Prediktorer for fastholdelse Mekaniske prediktorer: 1) Belønninger. Ikke mindst har betaling for fremmøde vist sig effektiv (contigency management). Varianter af denne metode er flere frihedsgrader (fængselspopulationer), biografbilletter mv. 2) En metode til at få heroin-afhængige til at forblive i behandling er at forøge deres metadon-dosis (8, 9). Klient prediktorer: Klient karakteristika har vist sig som meget stærke prediktorer for fastholdelse i behandling. 1) Alder, 2) køn, 3) svære personlighedsforstyrrelser, 4) kognitive funktionsnedsættelser, 5) stof og alkoholmisbrugets karakter, debut, længde og de emotionelle problemer der direkte kan knyttes til misbruget, 6) klientens parathedhed (readiness) og erkendelse af behandlingens nødvendighed. Sociale netværks-prediktorer: 1) Et socialt netværk der består af stof og alkoholmisbrugere eller andre ressourcesvage personer. 2) Forældreskab øger i nogle tilfælde fastholdelsen, mens den i andre tilfælde øger risikoen for frafald. 3) Kulturelle/etniske tilhørsforhold. Behandlings-prediktorer: 1) Visse organisatoriske kendetegn, fx hvornår på dagen tilbudet gives, mulighed for mødre med børn mm. 2) Behandlernes kompetencer. 3) Evidensbaserede metoder. Relationelle prediktorer: 1) Funktionel social støtte forstået som særlig fokus på konkret hjælp, ros/påskønnelse, fokus på selvtillid og samhørighed fremmer fastholdelse. 2) Etablering af arbejdsalliance. 3) Klient-styrende (client-directed) og klient-inddragende (shared decision-making) metoder.

46 I-Behandlings-Effekt (IBE)

47 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

48 Hvad er professionel behandling bl.a.

49 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning Forskellen mellem dem er variationen mellem de forskellige elementer, hvem og hvor mange aktører der inkluderes og intensiteten

50 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning EBM/trænet misbrugsbehandling Stabilisering 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

51 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Det handler om optimering EBM/trænet misbrugsbehandling + STABILISERING 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

52 Døgn eller ambulant

53 Hvad virker Matchning af bestemte klient-personligheder til bestemte metoder er ikke nogen holdbar strategi. Der er næppe heller særlige psykosociale metoder eller alliancer til forskellige stoftyper, personligheder m.fl. Matchning af klienter med forskellige psykiatriske lidelser til forskellige psykiatriske behandlingsmetoder kan optimere effekten. Matchning/visitation i forhold til Intensitet (ex. ambulant vs. døgn) Aktører (ex. enkelte vs multiple aktører, aktørernes faglige kompetence (ex psykiater), stabiliserende indsatser) Dette betyder også noget for ressourceplanlægning, men også for behandlings-effekt Derfor er indledende UDREDNING helt afgørende Ingen bør henvises til meget konfronterende og meget analytisk tolkende metoder (ex. analyse af barndom) Alle bør henvises til de mest professionelle behandlingssteder som er uddannet/trænet i målgruppen, som anvender evidensbaserede metoder og stabiliserings-indsatser og hvor den organisatoriske sammenhæng/koordinering er høj.

54 Dem med flere ressourcer

55 Ressourcernes betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% Kontrolleret forbrug - Kontrolleret alkohol, hash, benzodiazepiner, stimulanser, opioider - 82% 76% 59% 52% 45% Behandling foranlediget af offentlige myndigheder n=199 Selvbetaler og/eller behandling foranlediget af dem selv, familie, venner eller arbejde (n=131) 69% 68% 68% 65% 39% 37% 36% 20% 10% 0% Ud mdr 1 mdr 2 mdr 3 mdr 4 mdr 5 mdr 6

56 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

57 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning 14 dage Anmodning Klienten med enkeltstående specifikke problemer Tid 1 måned

58 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning 1) Andre settings (videokonference, telebehandling) 2) lav intensitet 3) Færre aktører involveret 4) Ingen alternative metoder (ex akupunktur) OPSØGENDE Samarbejde med arbejdspladser, skoler, jordmødre, sundhedsplejersker, hospitaler (kosulenter der skaber links)

59 De helt unge under 18 år

60 Procent misbrug og afhængighed Hvor mange danske teenagers har brug for behandling? ,9 8,9 8, ,7 7,6 7 5,9 5, ,5 5,4 5,4 4, ,6 5,1 5,3 4,7 4,6 4,3 4,6 2 Alkohol og illegale stoffer Alkohol Illegale stoffer Figur 1. Afhængighed og misbrug af alkohol og illegale stoffer blandt unge mellem år fra

61 Hvor mange? En årgang unge er på ca årige udgør 6 årgange = ,6% af = danske årige som har udviklet et misbrug/afhængighed af illegale stoffer. Hvis alkohol også inkluderes er det (7,6%). Mellem danske teenagers i behandling for deres misbrug af illegale stoffer i 2006 og 2009 (431 registeret i VBGS for 2009, men det er næppe endnu retvisende). I USA har 9,3% af målgruppen fået tilbudt specifik misbrugsbehandling, i Danmark ikke mere end 6,3%. I USA desuden 6,2 med alkoholmisbrug. I Danmark er dette så godt som ikke-eksisterende.

62 Horsens Kommune 6200 unge mellem år 285 har et problem med illegale rusmidler hvis de amerikanske forhold overføres Hvis vi siger vi i DK har halv så store problemer som i USA er det 142 unge

63 Danske årige i behandling for deres stofmisbrug

64 Alder og køn 32,7% piger Gennemsnitsalder 16,3 år Drenge, 284 Piger, år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

65 Stof-forbrug og debutalder Rusmiddel N Prøvet Debut Sidste måned Cigaretter ,00% ,9 88% røget hver dag Alkohol ,00% ,2 14% mindst 12 dg sidste md Hash ,00% ,3 54% mindst 8 dg sidste md Amfetamin ,70% ,9 15% mindst 4 dg sidste md Kokain ,30% ,9 5% mindst 4 dg sidste md Ecstasy ,10% ,8 4% mindst 4 dg sidste md Beroligende medicin ,00% ,4 7% mindst 4 dg sidste md Opløsningsmidler ,50% ,5 3% mindst 4 dg sidste md Svampe ,00% ,8 3% har prøvet sidste md Hallucinogener ,10% 84 14,9 2% har prøvet sidste md GHB ,60% 64 14,7 3% har prøvet sidste md Opiater ,10% 58 14,8 2% har prøvet sidste md Ketamin ,40% % har prøvet sidste md Khat 403 8,70% 33 13,2 1% har prøvet sidste md Heroin 403 8,70% 37 13,4 1% har prøvet sidste md 14% har et alkoholproblem (drukket alkohol i mindst 12 dage sidste måned) = 56 unge 20 af drengene har prøvet doping = 7,3%

66 Piger, drenge og rusmidlerne Drenge Piger n=273 n=130 Dage sidste måned Alkohol 5,0 5,3 ns Alkohol - genstande mest 13,0 10,8 ns Hash 14,0 11,4.04 Drenge mest XTC 0,3 0,6.02 Piger mest Amfetamin 1,3 2,0.08 Piger næsten mest Kokain 0,4 1,0.003 Piger mest Beroligende medicin 0,5 1,0.09 Piger næsten mest Prøvet sidste måned Alkohol 69,2% 76,2% ns Hash 78,0% 75,4% ns XTC 12,1% 17,7% ns Amfetamin 27,5% 36,9%.054 Piger næsten mest Kokain 13,2% 23,8%.007 Piger klart mest Beroligende medicin 11,0% 11,5% ns Opiater 1,5% 3,8% ns CS - alle tre 33,7% 45,4%.02 Piger mest Andet end Alkohol/Hash 41,4% 46,9% ns Antal rusmidler 2,3 2,7.059 Piger næsten mest Ingen forskel i debutalder Piger udgør 32,3%

67 Stofferne og de kvalitative interviews - normalisering af hash - Forholdet til alkohol - de centralstimulerende stoffer -

68 Psykiske problemer Piger Drenge I sit liv n=130 n=259 p.værdi Depression 53,1% 34,4%.0004 Piger mest Angst 53,8% 34,0%.0002 Piger mest Selvmordstanker 57,7% 32,8% Piger mest Forsøgt selvmord 43,1% 12,0% Piger mest Selvskade 60,8% 23,6% Piger mest Traume-oplevelser 40,8% 26,6%.005 Piger mest Aggression/ikke-kontrol 63,8% 58,3% ns Vold 58,5% 59,1% ns Medicin ord. psykisk 20,0% 13,1%.08 Piger næsten mest Psykiatrisk diagnose 16,2% 15,1% ns

69 Betydningen af social inklusion/eksklusion

70 Betydningen af social inklusion/ eksklusion for unge årige i behandling for deres misbrug 1 2 Familien Skolen Arbejdet Organiseret fritid Basisorganisationerne Tros-fællesskabet 3 Snakken i bussen med en fremmed Facebook, MSN, Arto. Andre chat-grupper Skater-gruppen Fodbold-gruppen Scooter-reparation gruppen Gamer-gruppen (nettet, X-box mm.) BZ gruppen, autonome mm. Hænge-ud gruppen Stof-gruppen/anomi-gruppen Og mange flere. Løst koblede systemer 3

71 Social eksklusion hash NS O CS Andet end A/H Antal rusmidler N ns.0006 ns Socialt ekskluderet 75 86,7% 22,7% 4,0% 66,7% 72,0% 3,5 Inkluderet mindst 1 system ,3% 11,8% 2,6% 37,5% 44,7% 2,3 Inkluderet mindst 2 systemer ,6% 5,1% 1,5% 21,9% 26,3% 1, af de 364 som har besvaret alle spørgsmål er ekskluderet fra kernefamilie, almindelig skole/arbejde og venner der ikke tager hårdere illegale stoffer. Dette svarer til 21% Unge der er socialt ekskluderet er 4 gange så kriminelle som unge der er inkluderet i mindst 2 systemer (p.0002) Unge der er socialt ekskluderet har oftere traumeoplevelser. For pigerne er selvmordstanker/ forsøg og angst derudover udpræget tilstede hos de ekskluderede (0% selvmordsforsøg hos de inkluderede og 10% selvmordsforsøg hos de ekskluderede den sidste måned). De socialt ekskluderede har i særlig grad været besværlige i skolen (ballademagere, ukoncentrerede, konflikt med lærer, hadet at gå i skole og haft konflikter med kammerater.

72 Behandlingen

73 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Multi-programmes and family-programmes 1. Multisystemic therapy 2. Multidimensional therapy 3. Multifunc 4. Community reinforcement programmes 5. Functional family therapy 6. Family behavior therapy 7. Family support network 8. Brief strategic family therapy

74 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Single programmes Cognitive behavior therapy (CBT) Cognitive problem solving therapy Cognitive behavior coping skills training Motivational enhancement therapy Motivational interviewing Relapse prevention therapy (Marlatt or CBT)

75 Behandlingen i DK kommuner har deres eget specifikke tilbud til unge under 18 Ca. 600 er i behandling i disse centre om året (skønnes til ca. 800 i behandling i alt) På de 33 behandlingsssteder var der 110 ansatte. Nogle steder er det alene <18-årige der er i behandling. Andre steder <25-årige. Nogle steder ligger ungebehand,lingen i samme bygning som voksenbehandlingen, andre steder er den adskilt.

76 12 anbefalinger til god behandling 1 1. Den sociale indsats bør bygge på en omfattende vurdering af den unge, indeholdende en psykiatrisk, psykologisk og medicinsk udredning, samt udredning af familiefunktionen, af eventuelle indlæringsvanskeligheder og af eventuelt andre væsentlige aspekter af den unges liv (Brannigan). 2. Hjælpen skal være lettilgængelig og indeholde procedurer til at minimere frafald (Austin) 3. Hjælpen skal målrettes de hovedfaktorer, som udgør risici og beskyttelse i forhold til udvikling af misbrug og afhængighed i ungdommen (Austin). 4. Hjælpen skal fokusere på at imødekomme det enkelte individs behov og tage højde for udviklingsmæssige forhold i ungdomsårene (Austin). Aktiviteter og materialer må reflektere de udviklingsmæssige forskelle mellem voksne og unge (Brannigan). 5. Hjælpen bør have en helhedsorienteret tilgang, der kan omfatte alle aspekter af den unges liv (Brannigan). 6. Hjælpen bør kunne imødekomme forskellige behov afhængigt af køn og kulturelle forskelle blandt minoriteter (Brannigan).

77 12 anbefalinger til god behandling 2 7. Hjælpen skal bestå af en række omfattende tilbud, hvori der gøres brug af empirisk validerede teknikker (Austin). 8. Den unges familie bør involveres i hjælpe-processen (Brannigan) og der bør tilbydes støtte til forældre og venner (Austin). 9. For at engagere og fastholde den unge i bør der skabes en tillidsfuld stemning mellem den unge og hjælperen (Brannigan). 10. Hjælperne bør være kvalificeret ved at være uddannet i unges udvikling, mentale lidelser, misbrug og afhængighed (Brannigan). 11. Hjælpen bør være kontinuerlig og inkludere tilbagefaldsforebyggelse, efterbehandlingsplaner, henvisning til ressourcer i den unges lokalområde samt opfølgning (Brannigan). 12. Der bør være stringente evalueringer af programmets resultater for at måle succes, fokusere på ressourcer og forbedre indsatsen (Brannigan). Kilde: Vind, L & Finke, K (2006) cit. Brannigan mfl.

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere