Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/ Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Nyt fra forskningen Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011

2 Evidens-perspektivet i USA Addiction 2010 konferencen

3 USA Washingtom Addiction STATUS -

4 Washington Sundhedsreformen Effekten af behandlingen Implementering af evidensbaseret praksis Korte uddannelser og løbende supervision Cost-effectiveness Monitorering SAMHSA (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

5 Kost-effektivitet/sundhedsøkonomi Hvordan kan EBP implementeres billigst muligt Korte kurser Train-the-trainee hvis organisationen selv har en superbruger/ekspert Videokonference Supervision 1 x pr. måned, gruppe og gerne ud fra båndet optagelse af sessioner. Kost-effektiv behandling Hæve videns-niveauet

6 Hæve vidensniveauet

7 Præmisserne

8 Præmisserne Accepterer i at evidens skal være grundlaget for den behandlings-indsats der skal tilbydes personer med alkohol/stofmisbrug (ASM) Accepterer I ikke evidens-perspektivet, men mener alligevel at behandling spiller en afgørende rolle (for recovery) i den indsats der tilbydes personer med ASM. Accepterer I slet ikke at behandlingssystemet, som det er organiseret i dag, har nogen særlig betydning for recovery af personer med ASM.

9 Hvad er der gang i lige nu? Modellen

10 Projekter Narkopuljeevalueringen DanRIS-døgn Unge behandlings-projektet Ambulant behandling Danris-ambulant Behandling i fængsler

11 Model 1 Klient-typologier Klient-kategori 1 Klient-kategori 2 Klient-kategori 3 Klient-kategori 4.. Klient-kategori n Prediktorer/guidelines Fastholdelse Ydelser - Udredning - Metoder - Intensiteter - Behandlingsplan Monitorering Klient-orientering - Tilfredshed Medarbejdere - Uddannelse - Supervision. Andre prediktorer Efter-behandlings-effekter I-behandlings-effekter Alkohol-stof-belastning Social belastning Psykiatrisk belastning Fysisk belastning

12 Guidelines baseret på optimering af effekt

13 Guidelines 1 Behandling skal være umiddelbart tilgængelig Ingen enkeltstående behandlingsmetode/tilbud passer til alle. Systematisk udredning af forbrug af illegale stoffer og lægeordineret medicin er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Systematisk udredning af problematisk forbrug af alkohol er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Stof og alkoholforbrug bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed. Systematisk screening for fysisk, psykisk og social dobbeltbelastning med efterfølgende detaljeret udredning af identificerede specifikke belastningsområder er en nødvendighed for positiv behandlingsudbytte. Fysisk, psykisk og social belastning bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed (herunder vurdere anti-depressivas virkning på depressive symptomer).

14 Guideline 2 Effektiv behandling er rettet mod multiple behov, ikke kun mod stofmisbruget. Herunder: Alkohol/stof-afhængige personer med sameksisterende psykiatriske tilstande bør have begge tilstande behandlet på en integreret måde (som et mindste krav parallelt). Der bør tilbydes behandling med særlig fokus på problematisk alkoholforbrug for de klienter der har brug for dette. Det anbefales, at der fokuseres på udvikling af behandlingstilbud til gruppen med dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der bør være opmærksomhed på særlige grupper, såsom gravide, etniske minoriteter, klienter med kognitive funktionsnedsættelser med flere.

15 Guideline 3 Særlig opmærksomhed på fastholdelse er afgørende for optimal reduktion af tilbagefald. Indsatsen bør indeholde procedurer for minimering af frafald. Evaluering af tilfredshed og meningsfuldhed med behandlingen bør foregå med rimelige intervaller. Oplevelsen af tilfredshed/meningsfuldhed er afgørende for fastholdelse og udbytte. Når det er muligt, bør klienterne gives en mulighed for valg af intervention. Behandlingsplanen bør være gensidigt accepteret. Behandlingsplanen bør vurderes løbende og modificeres efter behov, for at sikre at planen møder klientens aktuelle behov. Beslutninger om behandling bør baseres på klientens mål, præferencer, belastning, tilstedeværelsen af dobbeltdiagnose, kognitiv og social funktion og tilbagefaldshistorie (herunder også særlige målgrupper som unge, etniske andre mm.)(ndarc).

16 Guideline 4 Intensiteten af behandlingen bør variere, således at klienter med svære og omsiggribende problemer modtager mere intensiv behandling end klienter med mere moderate og isolerede problemer (patient matching). Der er indikationer på at stoffri døgnbehandling er mere effektiv end traditionel ambulant behandling. Stoffri døgnbehandling bør derfor ikke fravælges som behandlingsmodalitet. Klienter der er middelsvært belastede og som er middelsvære at fastholde synes i særlig grad at profitere af døgnbehandling Klienter der er moderat belastede og stærkt motiverede/nemmere at fastholde profiterer lige så godt af ambulant behandling

17 Guideline 5 Rådgivning (individuelt eller i gruppe) og andre adfærdsterapier er afgørende elementer i effektiv behandling af stof- og alkoholmisbrug. Behandlingsenhederne bør som grundlag anvendes evidensbaserede metoder. Uddannelse/træning i evidensbaserede metoder er afgørende for opnåelse af optimalt udbytte af behandlingen. Løbende supervision/træning i metodiske tilgang er afgørende for fastholdelse af den evidensbaserede tilgang Psykosocial tilbagefaldsforebyggelse anbefales ved behandling af alle klienter med moderat til svær afhængighed. Behandlingsprogrammet bør inkludere en undersøgelse af hiv/aids, hepatitis B og C, tuberkulose og andre infektiøse sygdomme, og der bør gives rådgivning om, hvorledes klienten undgår at udsætte sig selv eller andre for infektionsrisiko. De bør udvikles koncepter/precedurer for, hvordan den medicinske behandling kan forbedres, så effekten optimeres. En organiseret og systematisk tilnærmelse til behandling støttet af omhyggelige skriftlige redegørelser af forløbet er den mest effektive metode. Efterbehandling bør være struktureret og tydelig med opfølgning på udeblivelser. Recovery bør anses som en langsigtet proces som ofte fordrer multiple behandlingsepisoder.

18 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Bedst trænede behandlere Evidensbaserede metoder Organisatorisk sammenhæng Den rigtige intensitet De rigtige aktører Det handler om optimering Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

19 Skal behandlingsystemet skrottes? - Svar til Steffen Jønke -

20 Tak for opmærksomheden

21

22

23

24

25

26

27 De mest belastede

28 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

29 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

30 Den moderne kommunikationsvirksomhed

31 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Tid

32 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Tid

33 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid

34 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid 1 måned

35 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Ud Tid 1 måned

36 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

37 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

38 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

39 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned 12 måneder

40 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned

41 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient Anmodning 14 dage Professionel misbrugsbehandling Det handler om konstant optimering Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

42 FASTHOLDELSE - Udvikling af metoder til fastholdelse -

43 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

44 Fastholdelse I Sundhedsstyrelsen Register over stofmisbrugere i behandling ses det at af udskrevne forløb i 2007 var det 18,8% der kunne kategoriseres som færdigbehandlede I Danris-Ambulant (Servicestyrelsen) ser man at ud af de første 1275 udskrevne fra databasen (2010) var det 19,8% der var færdigbehandlede (46% udebliver). I Dansk Danris-Døgn var det i % af 1446 udskrevne som gennemførte som planla i det Nationale Alkohol-Behandlingsregister (NAB) var det af 5506 udskrivninger fra 3/ til 31/ ,9% der blev færdigbehandlet. Mellem 25-50% af klienterne i ambulant misbrugsbehandling udebliver fra aftalte samtaler (Pedersen & Konge 2007).

45 Prediktorer for fastholdelse Mekaniske prediktorer: 1) Belønninger. Ikke mindst har betaling for fremmøde vist sig effektiv (contigency management). Varianter af denne metode er flere frihedsgrader (fængselspopulationer), biografbilletter mv. 2) En metode til at få heroin-afhængige til at forblive i behandling er at forøge deres metadon-dosis (8, 9). Klient prediktorer: Klient karakteristika har vist sig som meget stærke prediktorer for fastholdelse i behandling. 1) Alder, 2) køn, 3) svære personlighedsforstyrrelser, 4) kognitive funktionsnedsættelser, 5) stof og alkoholmisbrugets karakter, debut, længde og de emotionelle problemer der direkte kan knyttes til misbruget, 6) klientens parathedhed (readiness) og erkendelse af behandlingens nødvendighed. Sociale netværks-prediktorer: 1) Et socialt netværk der består af stof og alkoholmisbrugere eller andre ressourcesvage personer. 2) Forældreskab øger i nogle tilfælde fastholdelsen, mens den i andre tilfælde øger risikoen for frafald. 3) Kulturelle/etniske tilhørsforhold. Behandlings-prediktorer: 1) Visse organisatoriske kendetegn, fx hvornår på dagen tilbudet gives, mulighed for mødre med børn mm. 2) Behandlernes kompetencer. 3) Evidensbaserede metoder. Relationelle prediktorer: 1) Funktionel social støtte forstået som særlig fokus på konkret hjælp, ros/påskønnelse, fokus på selvtillid og samhørighed fremmer fastholdelse. 2) Etablering af arbejdsalliance. 3) Klient-styrende (client-directed) og klient-inddragende (shared decision-making) metoder.

46 I-Behandlings-Effekt (IBE)

47 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

48 Hvad er professionel behandling bl.a.

49 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning Forskellen mellem dem er variationen mellem de forskellige elementer, hvem og hvor mange aktører der inkluderes og intensiteten

50 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning EBM/trænet misbrugsbehandling Stabilisering 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

51 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Det handler om optimering EBM/trænet misbrugsbehandling + STABILISERING 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

52 Døgn eller ambulant

53 Hvad virker Matchning af bestemte klient-personligheder til bestemte metoder er ikke nogen holdbar strategi. Der er næppe heller særlige psykosociale metoder eller alliancer til forskellige stoftyper, personligheder m.fl. Matchning af klienter med forskellige psykiatriske lidelser til forskellige psykiatriske behandlingsmetoder kan optimere effekten. Matchning/visitation i forhold til Intensitet (ex. ambulant vs. døgn) Aktører (ex. enkelte vs multiple aktører, aktørernes faglige kompetence (ex psykiater), stabiliserende indsatser) Dette betyder også noget for ressourceplanlægning, men også for behandlings-effekt Derfor er indledende UDREDNING helt afgørende Ingen bør henvises til meget konfronterende og meget analytisk tolkende metoder (ex. analyse af barndom) Alle bør henvises til de mest professionelle behandlingssteder som er uddannet/trænet i målgruppen, som anvender evidensbaserede metoder og stabiliserings-indsatser og hvor den organisatoriske sammenhæng/koordinering er høj.

54 Dem med flere ressourcer

55 Ressourcernes betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% Kontrolleret forbrug - Kontrolleret alkohol, hash, benzodiazepiner, stimulanser, opioider - 82% 76% 59% 52% 45% Behandling foranlediget af offentlige myndigheder n=199 Selvbetaler og/eller behandling foranlediget af dem selv, familie, venner eller arbejde (n=131) 69% 68% 68% 65% 39% 37% 36% 20% 10% 0% Ud mdr 1 mdr 2 mdr 3 mdr 4 mdr 5 mdr 6

56 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

57 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning 14 dage Anmodning Klienten med enkeltstående specifikke problemer Tid 1 måned

58 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning 1) Andre settings (videokonference, telebehandling) 2) lav intensitet 3) Færre aktører involveret 4) Ingen alternative metoder (ex akupunktur) OPSØGENDE Samarbejde med arbejdspladser, skoler, jordmødre, sundhedsplejersker, hospitaler (kosulenter der skaber links)

59 De helt unge under 18 år

60 Procent misbrug og afhængighed Hvor mange danske teenagers har brug for behandling? ,9 8,9 8, ,7 7,6 7 5,9 5, ,5 5,4 5,4 4, ,6 5,1 5,3 4,7 4,6 4,3 4,6 2 Alkohol og illegale stoffer Alkohol Illegale stoffer Figur 1. Afhængighed og misbrug af alkohol og illegale stoffer blandt unge mellem år fra

61 Hvor mange? En årgang unge er på ca årige udgør 6 årgange = ,6% af = danske årige som har udviklet et misbrug/afhængighed af illegale stoffer. Hvis alkohol også inkluderes er det (7,6%). Mellem danske teenagers i behandling for deres misbrug af illegale stoffer i 2006 og 2009 (431 registeret i VBGS for 2009, men det er næppe endnu retvisende). I USA har 9,3% af målgruppen fået tilbudt specifik misbrugsbehandling, i Danmark ikke mere end 6,3%. I USA desuden 6,2 med alkoholmisbrug. I Danmark er dette så godt som ikke-eksisterende.

62 Horsens Kommune 6200 unge mellem år 285 har et problem med illegale rusmidler hvis de amerikanske forhold overføres Hvis vi siger vi i DK har halv så store problemer som i USA er det 142 unge

63 Danske årige i behandling for deres stofmisbrug

64 Alder og køn 32,7% piger Gennemsnitsalder 16,3 år Drenge, 284 Piger, år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

65 Stof-forbrug og debutalder Rusmiddel N Prøvet Debut Sidste måned Cigaretter ,00% ,9 88% røget hver dag Alkohol ,00% ,2 14% mindst 12 dg sidste md Hash ,00% ,3 54% mindst 8 dg sidste md Amfetamin ,70% ,9 15% mindst 4 dg sidste md Kokain ,30% ,9 5% mindst 4 dg sidste md Ecstasy ,10% ,8 4% mindst 4 dg sidste md Beroligende medicin ,00% ,4 7% mindst 4 dg sidste md Opløsningsmidler ,50% ,5 3% mindst 4 dg sidste md Svampe ,00% ,8 3% har prøvet sidste md Hallucinogener ,10% 84 14,9 2% har prøvet sidste md GHB ,60% 64 14,7 3% har prøvet sidste md Opiater ,10% 58 14,8 2% har prøvet sidste md Ketamin ,40% % har prøvet sidste md Khat 403 8,70% 33 13,2 1% har prøvet sidste md Heroin 403 8,70% 37 13,4 1% har prøvet sidste md 14% har et alkoholproblem (drukket alkohol i mindst 12 dage sidste måned) = 56 unge 20 af drengene har prøvet doping = 7,3%

66 Piger, drenge og rusmidlerne Drenge Piger n=273 n=130 Dage sidste måned Alkohol 5,0 5,3 ns Alkohol - genstande mest 13,0 10,8 ns Hash 14,0 11,4.04 Drenge mest XTC 0,3 0,6.02 Piger mest Amfetamin 1,3 2,0.08 Piger næsten mest Kokain 0,4 1,0.003 Piger mest Beroligende medicin 0,5 1,0.09 Piger næsten mest Prøvet sidste måned Alkohol 69,2% 76,2% ns Hash 78,0% 75,4% ns XTC 12,1% 17,7% ns Amfetamin 27,5% 36,9%.054 Piger næsten mest Kokain 13,2% 23,8%.007 Piger klart mest Beroligende medicin 11,0% 11,5% ns Opiater 1,5% 3,8% ns CS - alle tre 33,7% 45,4%.02 Piger mest Andet end Alkohol/Hash 41,4% 46,9% ns Antal rusmidler 2,3 2,7.059 Piger næsten mest Ingen forskel i debutalder Piger udgør 32,3%

67 Stofferne og de kvalitative interviews - normalisering af hash - Forholdet til alkohol - de centralstimulerende stoffer -

68 Psykiske problemer Piger Drenge I sit liv n=130 n=259 p.værdi Depression 53,1% 34,4%.0004 Piger mest Angst 53,8% 34,0%.0002 Piger mest Selvmordstanker 57,7% 32,8% Piger mest Forsøgt selvmord 43,1% 12,0% Piger mest Selvskade 60,8% 23,6% Piger mest Traume-oplevelser 40,8% 26,6%.005 Piger mest Aggression/ikke-kontrol 63,8% 58,3% ns Vold 58,5% 59,1% ns Medicin ord. psykisk 20,0% 13,1%.08 Piger næsten mest Psykiatrisk diagnose 16,2% 15,1% ns

69 Betydningen af social inklusion/eksklusion

70 Betydningen af social inklusion/ eksklusion for unge årige i behandling for deres misbrug 1 2 Familien Skolen Arbejdet Organiseret fritid Basisorganisationerne Tros-fællesskabet 3 Snakken i bussen med en fremmed Facebook, MSN, Arto. Andre chat-grupper Skater-gruppen Fodbold-gruppen Scooter-reparation gruppen Gamer-gruppen (nettet, X-box mm.) BZ gruppen, autonome mm. Hænge-ud gruppen Stof-gruppen/anomi-gruppen Og mange flere. Løst koblede systemer 3

71 Social eksklusion hash NS O CS Andet end A/H Antal rusmidler N ns.0006 ns Socialt ekskluderet 75 86,7% 22,7% 4,0% 66,7% 72,0% 3,5 Inkluderet mindst 1 system ,3% 11,8% 2,6% 37,5% 44,7% 2,3 Inkluderet mindst 2 systemer ,6% 5,1% 1,5% 21,9% 26,3% 1, af de 364 som har besvaret alle spørgsmål er ekskluderet fra kernefamilie, almindelig skole/arbejde og venner der ikke tager hårdere illegale stoffer. Dette svarer til 21% Unge der er socialt ekskluderet er 4 gange så kriminelle som unge der er inkluderet i mindst 2 systemer (p.0002) Unge der er socialt ekskluderet har oftere traumeoplevelser. For pigerne er selvmordstanker/ forsøg og angst derudover udpræget tilstede hos de ekskluderede (0% selvmordsforsøg hos de inkluderede og 10% selvmordsforsøg hos de ekskluderede den sidste måned). De socialt ekskluderede har i særlig grad været besværlige i skolen (ballademagere, ukoncentrerede, konflikt med lærer, hadet at gå i skole og haft konflikter med kammerater.

72 Behandlingen

73 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Multi-programmes and family-programmes 1. Multisystemic therapy 2. Multidimensional therapy 3. Multifunc 4. Community reinforcement programmes 5. Functional family therapy 6. Family behavior therapy 7. Family support network 8. Brief strategic family therapy

74 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Single programmes Cognitive behavior therapy (CBT) Cognitive problem solving therapy Cognitive behavior coping skills training Motivational enhancement therapy Motivational interviewing Relapse prevention therapy (Marlatt or CBT)

75 Behandlingen i DK kommuner har deres eget specifikke tilbud til unge under 18 Ca. 600 er i behandling i disse centre om året (skønnes til ca. 800 i behandling i alt) På de 33 behandlingsssteder var der 110 ansatte. Nogle steder er det alene <18-årige der er i behandling. Andre steder <25-årige. Nogle steder ligger ungebehand,lingen i samme bygning som voksenbehandlingen, andre steder er den adskilt.

76 12 anbefalinger til god behandling 1 1. Den sociale indsats bør bygge på en omfattende vurdering af den unge, indeholdende en psykiatrisk, psykologisk og medicinsk udredning, samt udredning af familiefunktionen, af eventuelle indlæringsvanskeligheder og af eventuelt andre væsentlige aspekter af den unges liv (Brannigan). 2. Hjælpen skal være lettilgængelig og indeholde procedurer til at minimere frafald (Austin) 3. Hjælpen skal målrettes de hovedfaktorer, som udgør risici og beskyttelse i forhold til udvikling af misbrug og afhængighed i ungdommen (Austin). 4. Hjælpen skal fokusere på at imødekomme det enkelte individs behov og tage højde for udviklingsmæssige forhold i ungdomsårene (Austin). Aktiviteter og materialer må reflektere de udviklingsmæssige forskelle mellem voksne og unge (Brannigan). 5. Hjælpen bør have en helhedsorienteret tilgang, der kan omfatte alle aspekter af den unges liv (Brannigan). 6. Hjælpen bør kunne imødekomme forskellige behov afhængigt af køn og kulturelle forskelle blandt minoriteter (Brannigan).

77 12 anbefalinger til god behandling 2 7. Hjælpen skal bestå af en række omfattende tilbud, hvori der gøres brug af empirisk validerede teknikker (Austin). 8. Den unges familie bør involveres i hjælpe-processen (Brannigan) og der bør tilbydes støtte til forældre og venner (Austin). 9. For at engagere og fastholde den unge i bør der skabes en tillidsfuld stemning mellem den unge og hjælperen (Brannigan). 10. Hjælperne bør være kvalificeret ved at være uddannet i unges udvikling, mentale lidelser, misbrug og afhængighed (Brannigan). 11. Hjælpen bør være kontinuerlig og inkludere tilbagefaldsforebyggelse, efterbehandlingsplaner, henvisning til ressourcer i den unges lokalområde samt opfølgning (Brannigan). 12. Der bør være stringente evalueringer af programmets resultater for at måle succes, fokusere på ressourcer og forbedre indsatsen (Brannigan). Kilde: Vind, L & Finke, K (2006) cit. Brannigan mfl.

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag

Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling. Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag Hvordan kan man forstå effekten af dansk stof og alkoholbehandling Mads Uffe Pedersen Formidlingsdag 22-06-2010 Hvem taler jeg om? Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Social Højskole Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Netværksdag om unge med et problematisk forbrug af rusmidler UNGE-PROJEKTET

Netværksdag om unge med et problematisk forbrug af rusmidler UNGE-PROJEKTET Netværksdag om unge med et problematisk forbrug af rusmidler UNGE-PROJEKTET Center for Rusmiddelforskning 27. maj 2009 Mads Uffe Pedersen Cand.psych., Ph.D. Aarhus Universitet INDHOLD Projektet Unge med

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje Projekt Forandringens Omveje og Genveje Et igangværende projekt: Professor, overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg (løn søges ikke, er finansieret). Lektor, centerleder og studieleder

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN PERSPEKTIVET Nationalt Indkredsning af målgruppe Trivsel Cases Behandling 3 mulige behandlingsstrategier

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Risiko, behov og responsivitet

Risiko, behov og responsivitet Risiko, behov og responsivitet Hvorfor vurdere og dokumentere i behandlingen af kriminelle /kriminalitetstruede unge? Sine Møller, Psykolog og faglig leder, Socialstyrelsen, Kontoret for Sårbare unge og

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Behandling og behandlernes rolle

Behandling og behandlernes rolle Behandling og behandlernes rolle Netværksdag for ungebehandlere Odense 8. februar 2012 Antal stofmisbrugere og antal dødsfald 1969-2009 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Antal brugere Dødsfald x 100

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel -

Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel - Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel - Onsdag den 18/6 2008 De unge i det sociale landskab Samfundsbærende Løst koblede Hjælpe Adfærd Psykiske konstitution en biologisk og

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS 1. Mission, værdigrundlag og målsætninger.... 2 2. Organisering.... 3 2.1 Behandling af opiatafhængige:... 3 2.2 Behandling af hash- og stimulantbrugere:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere