Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/ Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Nyt fra forskningen Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011

2 Evidens-perspektivet i USA Addiction 2010 konferencen

3 USA Washingtom Addiction STATUS -

4 Washington Sundhedsreformen Effekten af behandlingen Implementering af evidensbaseret praksis Korte uddannelser og løbende supervision Cost-effectiveness Monitorering SAMHSA (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

5 Kost-effektivitet/sundhedsøkonomi Hvordan kan EBP implementeres billigst muligt Korte kurser Train-the-trainee hvis organisationen selv har en superbruger/ekspert Videokonference Supervision 1 x pr. måned, gruppe og gerne ud fra båndet optagelse af sessioner. Kost-effektiv behandling Hæve videns-niveauet

6 Hæve vidensniveauet

7 Præmisserne

8 Præmisserne Accepterer i at evidens skal være grundlaget for den behandlings-indsats der skal tilbydes personer med alkohol/stofmisbrug (ASM) Accepterer I ikke evidens-perspektivet, men mener alligevel at behandling spiller en afgørende rolle (for recovery) i den indsats der tilbydes personer med ASM. Accepterer I slet ikke at behandlingssystemet, som det er organiseret i dag, har nogen særlig betydning for recovery af personer med ASM.

9 Hvad er der gang i lige nu? Modellen

10 Projekter Narkopuljeevalueringen DanRIS-døgn Unge behandlings-projektet Ambulant behandling Danris-ambulant Behandling i fængsler

11 Model 1 Klient-typologier Klient-kategori 1 Klient-kategori 2 Klient-kategori 3 Klient-kategori 4.. Klient-kategori n Prediktorer/guidelines Fastholdelse Ydelser - Udredning - Metoder - Intensiteter - Behandlingsplan Monitorering Klient-orientering - Tilfredshed Medarbejdere - Uddannelse - Supervision. Andre prediktorer Efter-behandlings-effekter I-behandlings-effekter Alkohol-stof-belastning Social belastning Psykiatrisk belastning Fysisk belastning

12 Guidelines baseret på optimering af effekt

13 Guidelines 1 Behandling skal være umiddelbart tilgængelig Ingen enkeltstående behandlingsmetode/tilbud passer til alle. Systematisk udredning af forbrug af illegale stoffer og lægeordineret medicin er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Systematisk udredning af problematisk forbrug af alkohol er nødvendig for tilrettelæggelse af den rette indsats. Stof og alkoholforbrug bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed. Systematisk screening for fysisk, psykisk og social dobbeltbelastning med efterfølgende detaljeret udredning af identificerede specifikke belastningsområder er en nødvendighed for positiv behandlingsudbytte. Fysisk, psykisk og social belastning bør løbende monitoreres med henblik på vurdering af tilbudte ydelsers tilstrækkelighed (herunder vurdere anti-depressivas virkning på depressive symptomer).

14 Guideline 2 Effektiv behandling er rettet mod multiple behov, ikke kun mod stofmisbruget. Herunder: Alkohol/stof-afhængige personer med sameksisterende psykiatriske tilstande bør have begge tilstande behandlet på en integreret måde (som et mindste krav parallelt). Der bør tilbydes behandling med særlig fokus på problematisk alkoholforbrug for de klienter der har brug for dette. Det anbefales, at der fokuseres på udvikling af behandlingstilbud til gruppen med dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der bør være opmærksomhed på særlige grupper, såsom gravide, etniske minoriteter, klienter med kognitive funktionsnedsættelser med flere.

15 Guideline 3 Særlig opmærksomhed på fastholdelse er afgørende for optimal reduktion af tilbagefald. Indsatsen bør indeholde procedurer for minimering af frafald. Evaluering af tilfredshed og meningsfuldhed med behandlingen bør foregå med rimelige intervaller. Oplevelsen af tilfredshed/meningsfuldhed er afgørende for fastholdelse og udbytte. Når det er muligt, bør klienterne gives en mulighed for valg af intervention. Behandlingsplanen bør være gensidigt accepteret. Behandlingsplanen bør vurderes løbende og modificeres efter behov, for at sikre at planen møder klientens aktuelle behov. Beslutninger om behandling bør baseres på klientens mål, præferencer, belastning, tilstedeværelsen af dobbeltdiagnose, kognitiv og social funktion og tilbagefaldshistorie (herunder også særlige målgrupper som unge, etniske andre mm.)(ndarc).

16 Guideline 4 Intensiteten af behandlingen bør variere, således at klienter med svære og omsiggribende problemer modtager mere intensiv behandling end klienter med mere moderate og isolerede problemer (patient matching). Der er indikationer på at stoffri døgnbehandling er mere effektiv end traditionel ambulant behandling. Stoffri døgnbehandling bør derfor ikke fravælges som behandlingsmodalitet. Klienter der er middelsvært belastede og som er middelsvære at fastholde synes i særlig grad at profitere af døgnbehandling Klienter der er moderat belastede og stærkt motiverede/nemmere at fastholde profiterer lige så godt af ambulant behandling

17 Guideline 5 Rådgivning (individuelt eller i gruppe) og andre adfærdsterapier er afgørende elementer i effektiv behandling af stof- og alkoholmisbrug. Behandlingsenhederne bør som grundlag anvendes evidensbaserede metoder. Uddannelse/træning i evidensbaserede metoder er afgørende for opnåelse af optimalt udbytte af behandlingen. Løbende supervision/træning i metodiske tilgang er afgørende for fastholdelse af den evidensbaserede tilgang Psykosocial tilbagefaldsforebyggelse anbefales ved behandling af alle klienter med moderat til svær afhængighed. Behandlingsprogrammet bør inkludere en undersøgelse af hiv/aids, hepatitis B og C, tuberkulose og andre infektiøse sygdomme, og der bør gives rådgivning om, hvorledes klienten undgår at udsætte sig selv eller andre for infektionsrisiko. De bør udvikles koncepter/precedurer for, hvordan den medicinske behandling kan forbedres, så effekten optimeres. En organiseret og systematisk tilnærmelse til behandling støttet af omhyggelige skriftlige redegørelser af forløbet er den mest effektive metode. Efterbehandling bør være struktureret og tydelig med opfølgning på udeblivelser. Recovery bør anses som en langsigtet proces som ofte fordrer multiple behandlingsepisoder.

18 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Bedst trænede behandlere Evidensbaserede metoder Organisatorisk sammenhæng Den rigtige intensitet De rigtige aktører Det handler om optimering Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

19 Skal behandlingsystemet skrottes? - Svar til Steffen Jønke -

20 Tak for opmærksomheden

21

22

23

24

25

26

27 De mest belastede

28 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

29 Målgruppernes betydning Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Behov for specifik og fokuseret hjælp Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Multidimen-sionaliteten i det sociale arbejde

30 Den moderne kommunikationsvirksomhed

31 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Tid

32 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Tid

33 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomhed med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid

34 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Tid 1 måned

35 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Ud Tid 1 måned

36 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

37 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

38 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering = - Parallel behandling (psykiatrisk, somatisk) - Familie/børn/forældre - Sociale netværk/selvhjælp - Rets-hjælp - Optimere boligforhold - Optimere forsørgelsesgrundlag - Arbejde/uddannelse/aktivering Tid 1 måned

39 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned 12 måneder

40 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Tid 1 måned

41 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient Anmodning 14 dage Professionel misbrugsbehandling Det handler om konstant optimering Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

42 FASTHOLDELSE - Udvikling af metoder til fastholdelse -

43 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

44 Fastholdelse I Sundhedsstyrelsen Register over stofmisbrugere i behandling ses det at af udskrevne forløb i 2007 var det 18,8% der kunne kategoriseres som færdigbehandlede I Danris-Ambulant (Servicestyrelsen) ser man at ud af de første 1275 udskrevne fra databasen (2010) var det 19,8% der var færdigbehandlede (46% udebliver). I Dansk Danris-Døgn var det i % af 1446 udskrevne som gennemførte som planla i det Nationale Alkohol-Behandlingsregister (NAB) var det af 5506 udskrivninger fra 3/ til 31/ ,9% der blev færdigbehandlet. Mellem 25-50% af klienterne i ambulant misbrugsbehandling udebliver fra aftalte samtaler (Pedersen & Konge 2007).

45 Prediktorer for fastholdelse Mekaniske prediktorer: 1) Belønninger. Ikke mindst har betaling for fremmøde vist sig effektiv (contigency management). Varianter af denne metode er flere frihedsgrader (fængselspopulationer), biografbilletter mv. 2) En metode til at få heroin-afhængige til at forblive i behandling er at forøge deres metadon-dosis (8, 9). Klient prediktorer: Klient karakteristika har vist sig som meget stærke prediktorer for fastholdelse i behandling. 1) Alder, 2) køn, 3) svære personlighedsforstyrrelser, 4) kognitive funktionsnedsættelser, 5) stof og alkoholmisbrugets karakter, debut, længde og de emotionelle problemer der direkte kan knyttes til misbruget, 6) klientens parathedhed (readiness) og erkendelse af behandlingens nødvendighed. Sociale netværks-prediktorer: 1) Et socialt netværk der består af stof og alkoholmisbrugere eller andre ressourcesvage personer. 2) Forældreskab øger i nogle tilfælde fastholdelsen, mens den i andre tilfælde øger risikoen for frafald. 3) Kulturelle/etniske tilhørsforhold. Behandlings-prediktorer: 1) Visse organisatoriske kendetegn, fx hvornår på dagen tilbudet gives, mulighed for mødre med børn mm. 2) Behandlernes kompetencer. 3) Evidensbaserede metoder. Relationelle prediktorer: 1) Funktionel social støtte forstået som særlig fokus på konkret hjælp, ros/påskønnelse, fokus på selvtillid og samhørighed fremmer fastholdelse. 2) Etablering af arbejdsalliance. 3) Klient-styrende (client-directed) og klient-inddragende (shared decision-making) metoder.

46 I-Behandlings-Effekt (IBE)

47 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning Professionel misbrugsbehandling Stabilisering Stabilisering Stabilisering Tid 1 måned

48 Hvad er professionel behandling bl.a.

49 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning Forskellen mellem dem er variationen mellem de forskellige elementer, hvem og hvor mange aktører der inkluderes og intensiteten

50 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning UDREDNING Klient 14 dage Anmodning EBM/trænet misbrugsbehandling Stabilisering 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

51 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Klient 14 dage Anmodning Det handler om optimering EBM/trænet misbrugsbehandling + STABILISERING 1 måned 3. måned 12 måneder Tid

52 Døgn eller ambulant

53 Hvad virker Matchning af bestemte klient-personligheder til bestemte metoder er ikke nogen holdbar strategi. Der er næppe heller særlige psykosociale metoder eller alliancer til forskellige stoftyper, personligheder m.fl. Matchning af klienter med forskellige psykiatriske lidelser til forskellige psykiatriske behandlingsmetoder kan optimere effekten. Matchning/visitation i forhold til Intensitet (ex. ambulant vs. døgn) Aktører (ex. enkelte vs multiple aktører, aktørernes faglige kompetence (ex psykiater), stabiliserende indsatser) Dette betyder også noget for ressourceplanlægning, men også for behandlings-effekt Derfor er indledende UDREDNING helt afgørende Ingen bør henvises til meget konfronterende og meget analytisk tolkende metoder (ex. analyse af barndom) Alle bør henvises til de mest professionelle behandlingssteder som er uddannet/trænet i målgruppen, som anvender evidensbaserede metoder og stabiliserings-indsatser og hvor den organisatoriske sammenhæng/koordinering er høj.

54 Dem med flere ressourcer

55 Ressourcernes betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% Kontrolleret forbrug - Kontrolleret alkohol, hash, benzodiazepiner, stimulanser, opioider - 82% 76% 59% 52% 45% Behandling foranlediget af offentlige myndigheder n=199 Selvbetaler og/eller behandling foranlediget af dem selv, familie, venner eller arbejde (n=131) 69% 68% 68% 65% 39% 37% 36% 20% 10% 0% Ud mdr 1 mdr 2 mdr 3 mdr 4 mdr 5 mdr 6

56 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning Tid 1 måned

57 Misbrugsbehandlings-enheden Den moderne kommunikations-virksomheden med et klart værdigrundlag og klare produktionsmål. Belastning Udredning Klient 14 dage Tilbagefald Klienten med multiple problemer Anmodning 14 dage Anmodning Klienten med enkeltstående specifikke problemer Tid 1 måned

58 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker Generel indeholder alle evidensbaserede metoder elementer af Motivation (MI) Kognitiv terapi Problemløsende terapi Adfærdsterapi Færdighedstræning 1) Andre settings (videokonference, telebehandling) 2) lav intensitet 3) Færre aktører involveret 4) Ingen alternative metoder (ex akupunktur) OPSØGENDE Samarbejde med arbejdspladser, skoler, jordmødre, sundhedsplejersker, hospitaler (kosulenter der skaber links)

59 De helt unge under 18 år

60 Procent misbrug og afhængighed Hvor mange danske teenagers har brug for behandling? ,9 8,9 8, ,7 7,6 7 5,9 5, ,5 5,4 5,4 4, ,6 5,1 5,3 4,7 4,6 4,3 4,6 2 Alkohol og illegale stoffer Alkohol Illegale stoffer Figur 1. Afhængighed og misbrug af alkohol og illegale stoffer blandt unge mellem år fra

61 Hvor mange? En årgang unge er på ca årige udgør 6 årgange = ,6% af = danske årige som har udviklet et misbrug/afhængighed af illegale stoffer. Hvis alkohol også inkluderes er det (7,6%). Mellem danske teenagers i behandling for deres misbrug af illegale stoffer i 2006 og 2009 (431 registeret i VBGS for 2009, men det er næppe endnu retvisende). I USA har 9,3% af målgruppen fået tilbudt specifik misbrugsbehandling, i Danmark ikke mere end 6,3%. I USA desuden 6,2 med alkoholmisbrug. I Danmark er dette så godt som ikke-eksisterende.

62 Horsens Kommune 6200 unge mellem år 285 har et problem med illegale rusmidler hvis de amerikanske forhold overføres Hvis vi siger vi i DK har halv så store problemer som i USA er det 142 unge

63 Danske årige i behandling for deres stofmisbrug

64 Alder og køn 32,7% piger Gennemsnitsalder 16,3 år Drenge, 284 Piger, år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

65 Stof-forbrug og debutalder Rusmiddel N Prøvet Debut Sidste måned Cigaretter ,00% ,9 88% røget hver dag Alkohol ,00% ,2 14% mindst 12 dg sidste md Hash ,00% ,3 54% mindst 8 dg sidste md Amfetamin ,70% ,9 15% mindst 4 dg sidste md Kokain ,30% ,9 5% mindst 4 dg sidste md Ecstasy ,10% ,8 4% mindst 4 dg sidste md Beroligende medicin ,00% ,4 7% mindst 4 dg sidste md Opløsningsmidler ,50% ,5 3% mindst 4 dg sidste md Svampe ,00% ,8 3% har prøvet sidste md Hallucinogener ,10% 84 14,9 2% har prøvet sidste md GHB ,60% 64 14,7 3% har prøvet sidste md Opiater ,10% 58 14,8 2% har prøvet sidste md Ketamin ,40% % har prøvet sidste md Khat 403 8,70% 33 13,2 1% har prøvet sidste md Heroin 403 8,70% 37 13,4 1% har prøvet sidste md 14% har et alkoholproblem (drukket alkohol i mindst 12 dage sidste måned) = 56 unge 20 af drengene har prøvet doping = 7,3%

66 Piger, drenge og rusmidlerne Drenge Piger n=273 n=130 Dage sidste måned Alkohol 5,0 5,3 ns Alkohol - genstande mest 13,0 10,8 ns Hash 14,0 11,4.04 Drenge mest XTC 0,3 0,6.02 Piger mest Amfetamin 1,3 2,0.08 Piger næsten mest Kokain 0,4 1,0.003 Piger mest Beroligende medicin 0,5 1,0.09 Piger næsten mest Prøvet sidste måned Alkohol 69,2% 76,2% ns Hash 78,0% 75,4% ns XTC 12,1% 17,7% ns Amfetamin 27,5% 36,9%.054 Piger næsten mest Kokain 13,2% 23,8%.007 Piger klart mest Beroligende medicin 11,0% 11,5% ns Opiater 1,5% 3,8% ns CS - alle tre 33,7% 45,4%.02 Piger mest Andet end Alkohol/Hash 41,4% 46,9% ns Antal rusmidler 2,3 2,7.059 Piger næsten mest Ingen forskel i debutalder Piger udgør 32,3%

67 Stofferne og de kvalitative interviews - normalisering af hash - Forholdet til alkohol - de centralstimulerende stoffer -

68 Psykiske problemer Piger Drenge I sit liv n=130 n=259 p.værdi Depression 53,1% 34,4%.0004 Piger mest Angst 53,8% 34,0%.0002 Piger mest Selvmordstanker 57,7% 32,8% Piger mest Forsøgt selvmord 43,1% 12,0% Piger mest Selvskade 60,8% 23,6% Piger mest Traume-oplevelser 40,8% 26,6%.005 Piger mest Aggression/ikke-kontrol 63,8% 58,3% ns Vold 58,5% 59,1% ns Medicin ord. psykisk 20,0% 13,1%.08 Piger næsten mest Psykiatrisk diagnose 16,2% 15,1% ns

69 Betydningen af social inklusion/eksklusion

70 Betydningen af social inklusion/ eksklusion for unge årige i behandling for deres misbrug 1 2 Familien Skolen Arbejdet Organiseret fritid Basisorganisationerne Tros-fællesskabet 3 Snakken i bussen med en fremmed Facebook, MSN, Arto. Andre chat-grupper Skater-gruppen Fodbold-gruppen Scooter-reparation gruppen Gamer-gruppen (nettet, X-box mm.) BZ gruppen, autonome mm. Hænge-ud gruppen Stof-gruppen/anomi-gruppen Og mange flere. Løst koblede systemer 3

71 Social eksklusion hash NS O CS Andet end A/H Antal rusmidler N ns.0006 ns Socialt ekskluderet 75 86,7% 22,7% 4,0% 66,7% 72,0% 3,5 Inkluderet mindst 1 system ,3% 11,8% 2,6% 37,5% 44,7% 2,3 Inkluderet mindst 2 systemer ,6% 5,1% 1,5% 21,9% 26,3% 1, af de 364 som har besvaret alle spørgsmål er ekskluderet fra kernefamilie, almindelig skole/arbejde og venner der ikke tager hårdere illegale stoffer. Dette svarer til 21% Unge der er socialt ekskluderet er 4 gange så kriminelle som unge der er inkluderet i mindst 2 systemer (p.0002) Unge der er socialt ekskluderet har oftere traumeoplevelser. For pigerne er selvmordstanker/ forsøg og angst derudover udpræget tilstede hos de ekskluderede (0% selvmordsforsøg hos de inkluderede og 10% selvmordsforsøg hos de ekskluderede den sidste måned). De socialt ekskluderede har i særlig grad været besværlige i skolen (ballademagere, ukoncentrerede, konflikt med lærer, hadet at gå i skole og haft konflikter med kammerater.

72 Behandlingen

73 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Multi-programmes and family-programmes 1. Multisystemic therapy 2. Multidimensional therapy 3. Multifunc 4. Community reinforcement programmes 5. Functional family therapy 6. Family behavior therapy 7. Family support network 8. Brief strategic family therapy

74 Evidensbaserede behandlings-metoder/teknikker 1 Single programmes Cognitive behavior therapy (CBT) Cognitive problem solving therapy Cognitive behavior coping skills training Motivational enhancement therapy Motivational interviewing Relapse prevention therapy (Marlatt or CBT)

75 Behandlingen i DK kommuner har deres eget specifikke tilbud til unge under 18 Ca. 600 er i behandling i disse centre om året (skønnes til ca. 800 i behandling i alt) På de 33 behandlingsssteder var der 110 ansatte. Nogle steder er det alene <18-årige der er i behandling. Andre steder <25-årige. Nogle steder ligger ungebehand,lingen i samme bygning som voksenbehandlingen, andre steder er den adskilt.

76 12 anbefalinger til god behandling 1 1. Den sociale indsats bør bygge på en omfattende vurdering af den unge, indeholdende en psykiatrisk, psykologisk og medicinsk udredning, samt udredning af familiefunktionen, af eventuelle indlæringsvanskeligheder og af eventuelt andre væsentlige aspekter af den unges liv (Brannigan). 2. Hjælpen skal være lettilgængelig og indeholde procedurer til at minimere frafald (Austin) 3. Hjælpen skal målrettes de hovedfaktorer, som udgør risici og beskyttelse i forhold til udvikling af misbrug og afhængighed i ungdommen (Austin). 4. Hjælpen skal fokusere på at imødekomme det enkelte individs behov og tage højde for udviklingsmæssige forhold i ungdomsårene (Austin). Aktiviteter og materialer må reflektere de udviklingsmæssige forskelle mellem voksne og unge (Brannigan). 5. Hjælpen bør have en helhedsorienteret tilgang, der kan omfatte alle aspekter af den unges liv (Brannigan). 6. Hjælpen bør kunne imødekomme forskellige behov afhængigt af køn og kulturelle forskelle blandt minoriteter (Brannigan).

77 12 anbefalinger til god behandling 2 7. Hjælpen skal bestå af en række omfattende tilbud, hvori der gøres brug af empirisk validerede teknikker (Austin). 8. Den unges familie bør involveres i hjælpe-processen (Brannigan) og der bør tilbydes støtte til forældre og venner (Austin). 9. For at engagere og fastholde den unge i bør der skabes en tillidsfuld stemning mellem den unge og hjælperen (Brannigan). 10. Hjælperne bør være kvalificeret ved at være uddannet i unges udvikling, mentale lidelser, misbrug og afhængighed (Brannigan). 11. Hjælpen bør være kontinuerlig og inkludere tilbagefaldsforebyggelse, efterbehandlingsplaner, henvisning til ressourcer i den unges lokalområde samt opfølgning (Brannigan). 12. Der bør være stringente evalueringer af programmets resultater for at måle succes, fokusere på ressourcer og forbedre indsatsen (Brannigan). Kilde: Vind, L & Finke, K (2006) cit. Brannigan mfl.

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 1. Indledning I denne artikel sammenfattes den eksisterende viden om effekten

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007

Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007 Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007 Et tidligt forår, men et lidt forsinket nyhedsbrev. Det er april, og dette nyhedsbrev skulle have været sendt ud i marts, men nu kommer det - lettere forsinket

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere