MEDLEMSBLAD. Juli 2007 nummer 40 Årgang 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD. Juli 2007 nummer 40 Årgang 14"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD Juli 2007 nummer 40 Årgang 14

2 Nyt fra Redaktionen. Sommeren står for døren. Det samme gør sommerfesten. Men husk nu, at den globale opvarmning har haft indflydelse på datoen. I dette nummer bringer vi to artikler, som har været bragt i Sygeplejersken. De handler om alkoholikeres behandling og møde med det etablerede sygehusvæsen. Der er som sædvanlig mangel på indlæg til bladet. Derfor gentages opfordringen: Har du noget du gerne vil dele med de andre læsere, så send det til foreningen på nedstående adresse. Ønsker du at være anonym er det også muligt. Blot vi på redaktionen får at vide hvem du er. Indlæg til næste nummer af bladet bedes indsendt senest 15. September Venlig hilsen og GOD SOMMER Redaktionen Læs inde i bladet: Generalforsamling. side 3 Alkoholikere mødes af.. side 4 Sommerfest side 8 Alkoholikere kritiserer.side 12 Værd at læse.. Side 15 Flytning Er du flyttet siden sidst, eller skal du flytte, vil det være en god ide at melde flytning til foreningen. Forudsat, at du fortsat vil modtage medlemsbladet, naturligvis. På alle landets posthuse kan man gratis få postkort, med porto, til dette formål. Du skal kun skrive din nye adresse på kortet, og derefter lægge det i postkassen, så ordner Post Danmark resten. Ny adresse og indlæg sendes til nedstående adresse eller e- mail. Patient og Støtteforeningen DAMGAARD Jørgen Horskjærs Vej Vadum Tlf Indkaldelse til Generalforsamling Lørdag, den 18. august kl er der generalforsamling i Patient og støtteforeningen Damgaard. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart inden sommerfesten i Parken på Minnesota Center Damgaard, med dagsorden iflg. vedtægterne. På valg til bestyrelsen er i år: Linda Ladefoged og Eva Eriksen Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august. Vil du være med til at have indflydelse på foreningens arbejde så mød op til denne generalforsamling. Bestyrelsen Lendum Frisk, billig og lige i nærheden side 3

3 Alkoholikere mødes af fordomme. Af Susanne Bloch Kjeldsen, journalist Kold tyrker. Alkoholisme er en kronisk sygdom, men patienterne bliver ofte nægtet hjælp eller får en alt for ringe behandling, fordi sygdommen har lav prestige blandt læger og sygeplejersker. Der mangler viden om abstinensbehandling, mener klinisk oversygeplejerske Marianne Gunst-Møller. Gå hjem og bliv fuldstændig ædru, og kom så igen. Sådan kan beskeden lyde til de mest syge alkoholikere, der møder op i psykiatrisk modtagelse eller akutte modtageafsnit til afrusning. Det er ifølge klinisk oversygeplejerske i Alkoholenheden i Region Hovedstaden, Marianne Gunst-Møller, et stort problem. "Det viser, at sundhedspersonalet mangler viden om, hvordan den alkoholiske patient skal behandles og plejes. Abstinenserne kan begynde, længe inden patienten er ædru. Patienten risikerer at få kramper, der minder om epileptiske anfald, og i værste fald går patienten i delir, som er en livstruende tilstand," siger Marianne Gunst-Møller. Hun mener, at det er en udbredt misforståelse blandt fagfolk at tro, at den alkoholiske patient først får kramper og abstinenser, når promillen er væk. "Jo flere kolde tyrkere, man tager, jo større er risikoen for, at man får kramper og alvorlige abstinenssymptomer. Det skyldes, at hjernens neurotransmittersystem bliver mere og mere sårbart for hver gang, signalstofferne kommer i uorden," siger hun og henviser til teorien bag begrebet "kindling," som beskriver, hvordan gentagne afvænninger og tilbagevenden til alkohol får abstinenserne til at forværres fra gang til gang. Ifølge Marianne Gunst- Møller er det derfor yderst vigtigt, at en alkoholiker, der møder op på skadestuen og ønsker at blive afruset, ikke bare bliver sendt hjem igen. "Groft sagt kan man sige, at man udsætter patienten for en risiko for kramper og delir, hvis man ikke tilbyder en tilstrækkelig god behandling," siger hun. side 4 Fordomme frem for professionalisme Det er de mest syge patienter og de allersvageste misbrugere, som ifølge Marianne Gunst- Møller risikerer at få den dårligste behandling. Det er de patienter, som har været gennem talrige afrusninger, og som derfor får slemme abstinenssymptomer. De kan ikke klare afrusning i ambulant regi og møder derfor op på skadestuer og psykiatriske modtagelser for at få hjælp til afrusning ved at blive indlagt. Nogle af de patienter får ikke tilstrækkelig hjælp til at klare afrusningen, så de kan gå videre til alkoholafvænning i ambulant regi. "Der er desværre en tendens til, at sundhedspersonalet nogle gange lader deres fordomme gå forud for deres professionalisme. Man siger jo ikke til en hjertepatient, at han skal gå hjem, indtil han får det værre. Jeg har hørt bemærkninger som "han har godt af at lide lidt" om alkoholikere, der ligger og ryster og sveder, eller "det er godt med ham, han har lige fået"," siger Marianne Gunst-Møller. "Personalet er meget bange for at blive snydt af patienterne, og de er derfor ikke gode til at lytte. Men det er patienterne, der kan mærke, hvordan de har det. Og opfattelsen af patienterne som nogle sølle misbrugere, der bare er ude på at platte sig til nogle ekstra piller, betyder, at patienterne får en pleje og behandling, der er stik imod den nyeste viden," siger hun. side 5 Nok til at sove Klinisk oversygeplejerske Marianne Gunst-Møller fra Alkohol-enheden i Region Hovedstaden hører ofte patienter fortælle om ydmygende oplevelser under indlæggelsen til afrusning, f.eks. at de er blevet nægtet tilstrækkeligt med medicin til at tage abstinenssymptomerne. Det skyldes fagfolks manglende viden, og at man lader sine fordomme gå forud for professionalismen, mener Marianne Gunst-Møller. Foto: Søren Svendsen God behandling er lig med tilstrækkeligt med abstinensmedicin. Nok til at få patienten til at sove.og her oplever Marianne Gunst-Møller, at der mangler

4 viden på området på skadestuer og i psykiatriske modtagelser. Sygeplejersker fra Alkoholenheden, som er regionens videnscenter om alkoholafhængighed, fører daglige tilsyn på psykiatriske og medicinske modtageafdelinger. "Vi ser af og til patienter, der ligger og sveder og ryster, fordi de ikke har fået tilstrækkelig med medicin, så de kan sove for deres abstinenser. Det skyldes først og fremmest sundhedspersonalets uvidenhed om, hvor meget medicin man må give, og en forældet holdning til, at man skal være forsigtig med at give for meget abstinensmedicin. Tidligere gav man stoffet Fenemal, der har et lille terapeutisk indeks. Det stof, vi giver i dag, Risolid, har et stort terapeutisk indeks. Kommer man til at give for meget, findes der en modgift, så man skal ikke være bange for at give for meget," siger Marianne Gunst-Møller. Hun mener, at det er meget enkelt, hvor store doser Risolid en patient skal have. "Nok til at falde i søvn. Så slipper patienten helt for abstinenssymptomer, og plejepersonalet er fri for alle de besværligheder, der følger med side 6 at pleje patienter, der har det rigtig dårligt. Generelt kan man sige, at tåler man at drikke meget, tåler man også meget medicin," siger hun. Myretue under huden Det er lægen, der ordinerer, men det er sygeplejersken, der observerer patienten, og her handler det om at lytte til patienten, for ifølge Marianne Gunst- Møller kan alkoholiske patienter lide af andre abstinenssymptomer end dem, der står på scoringsskemaerne, som bl.a. er temperatur, sved, hallucinationer og tremor. "Mange klager over uro i kroppen, som de beskriver som en myretue under huden, og det er meget ubehageligt. Patienterne kan slippe for de symptomer, hvis de får nok medicin," siger hun. Hun argumenterer for, at det er direkte skadeligt for patienten at få for lidt abstinensmedicin, fordi det er farligt at udvikle abstinenssymptomer. Mange skal gennem flere afrusninger, før det måske lykkes dem at blive afvænnet, og for hver afrusning bliver hjernen Behandling i venteværelset Nogle patienter opgiver allerede planen om afrusning, når de møder op i den psykiatriske modtagelse eller på skadestuen, for her kan de komme til at vente i flere timer. "Det er meget hårdt for en alkoholiker, og nogle bliver så desperate, at de går tilbage til misbruget. Det ville være en rigtig god idé, hvis man startede abstinensbehandlingen allerede i venteværelset, og det er der også enkelte steder, der nu er begyndt at gøre." Marianne Gunst-Møller opfordrer sygeplejersker og læger til at pakke fordommene væk og være mere professionelle, når de møder en misbruger. Alkoholisme er en kronisk sygdom, og afhængighed er en lægelig diagnose, der kræver be- mere påvirket. handling. "En anden konsekvens af at "Man skal passe på ikke at se give for lidt medicin kan være, at patienter som drukkenbolte, men patienten ikke kan holde ud at i stedet som mennesker, der ufrivilligt er blevet syge. De har til- være på afdelingen og går ned til den nærmeste kiosk for at købe bagefald, ja, men det hører nu noget at drikke, og det er der desværre en del, der gør." nisk sygdom," siger engang med til at have en kro- hun. Hun så gerne, at de nye regioner oprettede afrusningspladser, hvor personalet var særligt uddannet til at tage sig af alkoholafhængige patienter og deres abstinenssymptomer. "Der er brug for at gøre det mere prestigefyldt at arbejde med alkoholafhængighed, og jeg tror, at hvis man samlede behandlingen af patienter til afrusning et centralt sted, hvor personalet var specialuddannet, så kunne man gøre det ordentligt," siger Marianne Gunst-Møller. side 7 HØKEREN Østkystvejen 342, Voersaa 9300 Sæby tlf Åbent hver dag 7,30 21,00

5 PROGRAM Kl : Ankomst - teltslagning - kaffe/kage. Kl : Velkommen v/formanden Kl : Speakermøde og børnepasning. Kl : Socialt samvær. Kl : KUN 150 kr. for voksne, børn under 12 år GRATIS LØRDAG, DEN 18. au- Tilmelding senest 13. august. FESTADRESSE: Minnesota Center Damgaard i PARKEN Mariesmindevej 18, Trøderup, 9900 Frederikshavn Under hele fester er der: Kaffe, the, kage og vand af det gode mærke AD LIBITUM Efter afslutningen fyres der op i bålet, og så er der ellers fælleshygge til ud på natten. Kl : Underholdning på den store scene. Herefter officiel afslutning. For de entusiastiske er der mulighed for at overnatte i PARKEN i medbragt telt, regnslag, eller hvad man nu har. side 8 side 9

6 Alkoholikere kritiserer behandling Af Susanne Bloch Kjeldsen, journalist Bliv frivillig medarbejder på Minnesota Center Damgaard Kunne du tænke dig at blive frivillig social medarbejder på Minnesota Center Damgaard? Vi har brug for nogle glade medarbejdere, der har lyst til at tage en nattevagt i ny og næ, til at hjælpe med det daglige forefaldende arbejde og ikke mindst til socialt samvær med vore patienter. Har du en sund ædruelighed, hører vi gerne fra dig. Ring og aftal nærmere til: Minnesota Center Damgaard Promilleproblemer. For lidt medicin og mangel på respekt. Det er nogle af problemerne i behandlingen af abstinenser, som alkoholikere selv peger på i en undersøgelse. Op mod hver anden patient med alkoholproblemer har i en undersøgelse svaret, at de er utilfredse med behandlingen for abstinenser. Hver fjerde siger, at de har oplevet manglende respekt fra plejepersonalet. Bag de opsigtsvækkende svar fra alkoholikerne selv står to nyuddannede sygeplejersker Lasse Poulsen og Jakob Abildtrup. De har interviewet 52 patienter, der inden for de seneste fire år har været indlagt til abstinensbehandling, og som nu får behandling for alkoholafvænning i Alkoholenheden i Region Hovedstaden. Interviewene er blevet lavet i forbindelse med de to nyuddannede sygeplejerskers bacheloropgave. Vangen El-service Aut. El Installatør Søren Keller Øksnebjergvej 23 Vangen 9900 Frederikshavn Tlf "Det kan sagtens være flere end hver anden patient, der ikke får tilstrækkelig abstinensbehandling. Nogle kan ikke klare den lange ventetid og vælger at gå ned i den nærmeste kiosk og købe to flasker kirsebærvin," siger Lasse Poulsen, der nu er ansat på Bispebjerg Hospital. I undersøgelsen svarer hver tiende patient, at de har forladt afdelingen alene pga. den lange ventetid. Ledende overlæge på Alkoholenheden i Region Hovedstaden, Ulrik Becker, peger på flere forklaringer på kritikken af abstinensbehandlingen. "Mange patienter får for lidt medicin til at tage symptomerne, fordi medicinen ikke bliver givet individuelt, men efter firkantede retningslinjer. Vi støder stadig på den holdning blandt sundhedspersonale, at patienterne jo bare kommer igen og igen, og det er bedst ikke at give dem for meget medicin. Det er, som om der er et middelalderligt element af straf i det. Sådan kunne man ikke drømme om at behandle andre typer kroniske patienter," siger Ulrik Becker. På Skadestuen på Hvidovre Hospital er man i nogle tilfælde begyndt at give medicin, allerede mens patienten venter i venteværelset. Alkoholenheden i Region Hovedstaden har gang i et forsøg, hvor patienter selv administrerer IKKE BEDST. BARE BILLIGST! side 10 side 11

7 deres medicin. Forsøget er ikke færdigt, men det tyder ikke på, at patienter, der selv administrerer, tager ekstra medicin af den grund. Hver fjerde patient har i de to sygeplejerskers undersøgelse svaret, at de har oplevet manglende respekt fra sygeplejerskers side. Netop det område har været i fokus på Psykiatrisk Skadestue på Bispebjerg Hospital. "Det lyder ikke godt, hvis så mange patienter mener, at de har oplevet manglende respekt. For seks år siden var jeg ikke blevet forbavset, for dengang syntes jeg, der var grundlag for at sige det. Siden har vi arbejdet meget med det, og hvis det stadig gælder, er det helt klart noget, vi fortsat skal have som fokusområde," siger afdelingssygeplejerske Anya Wærum, der udtaler sig med forbehold. For hun ved ikke, om patienterne i undersøgelsen har været indlagt på Bispebjerg Hospital, og hvilke slags patienter der har medvirket. "Vi har et af de mest belastede optageområder i landet, patienterne kommer med tårnhøje promiller, og et stigende antal har udviklet delirium tremens, hvilket betyder, at de har drukket i rigtig mange år. Det er en patientgruppe, der er svær at inddrage i behandlingen og tale forebyggelse med. Vi har et helt nyt pilotprojekt i gang, hvor vi i et registreringsskema inddrager patienternes egne observationer og samler op, når patienten skal udskrives," siger Anya Wærum. side 12 UDLEJNING Trådløse mikrofoner Skal din lokale forening have fest, lave dilletant eller andet, hvor I skal bruge mikrofoner, kan I leje disse hos Patient og Støtteforeningen Damgaard. Vi har 8 sæt trådløse mikrofoner, som vi lejer ud til en fornuftig pris. De kan lejes samlet eller delt, alt afhængig af formålet. Ring og forhør på tlf.: Misbrug Stress Medmisbrug Sorg Skilsmisse LIVET BEHØVER IKKE GØRE ONDT Psykoterapeut Ole Eriksen Individuel- og parterapi Misbrugsrådgivning Foredrag - Undervisning Tlf Konsultation efter aftale - også aften og lørdag Tak Til alle nye som gamle medlemmer af Patient og Støtteforeningen Damgaard for Jeres kontingenter og bidrag til foreningen. Er du ikke allerede medlem og kunne du tænke dig at støtte foreningens gode arbejde blandt alkoholikere og andre afhængige, har vi brug for din støtte. Du kan ringe til foreningen og få tilsendt indbetalingskort eller, du kan bruge netbank. Så skal du overføre dit kontingent og evt. bidrag til: Reg. nr Kontonr Kommer du til sommerfest kan du også betale her. Speciel pris til NYE medlemmer. Patient og Støtteforeningen Damgaard Jørgen Horskjærs Vej Vadum Tlf side 13

8 Og så var der lægen, der sagde til sin noget alkoholiserede patient: -"Hvis du holder dig fra øl og sprut, vil det sikkert forlænge dit liv." Patienten: -"Ja, det skal nok passe. I søndags havde jeg ikke en dråbe i huset og det var den længste dag i mit liv!" En bedugget herre roder i rendestenen under en gadelygte, og da en betjent spørger ham hvad han roder efter, svarer manden: "Min gadedørsnøgle." Betjenten hjælper ham med at lede, men forgæves. "Er De sikker på, at De tabte den her?" spørger han til sidst. "Nej," svarer manden, "Det var derhenne, men man kan jo ikke se noget derhenne, så langt væk fra gadelygten." Det forlyder at den årlige spritrazzia i December måned bortfalder. - Der vil i stedet blive afholdt juleklip. Boganmeldelse. Janouch, Katerina: Mit liv med en alkoholiker. Aschehoug, sider. (Virkelighedens Verden). Pris: 229 kr. Kan lånes gratis på biblioteket. Marisa er enlig mor, og hendes liv ligger i faste rammer, da hun møder den meget unge og meget dynamiske Rickard. På trods af, at de er meget forskellige forelsker hun sig dybt. Rikard er flot, udadvendt, lever et glamourøst liv og har mange jern i ilden. Han drikker meget, og i starten er Rikard altid fuld, når de mødes. Marisa vælger at ignorere alle advarsler og faresignaler og flytter sammen med ham, og parret får i løbet af få år tre børn sammen. Rikard har store planer, og Marisa lader sig forføre af hans entusiasme. Men alkoholen følger med. Nedturen starter hurtigt, men Marisa holder ud alt for længe. I fiktiv form fortæller Marisa om de dramatiske år, hvor alkohol og senere også kokain tager magten og gør Rikard til et dobbeltmenneske. Han optræder udadtil som den charmerende ægtemand og nybagte far, men bag facaderne er Rikard mistænksom, jaloux, uansvarlig og konstant påvirket. Bogen skildrer både Rikards mere og mere ynkelige liv med alkohol, og også, hvordan Marisa og børnene vikles ind i alkoholens spin med løgne, fortielser, skænderier og vold. Hensigten med bogen er klar: På baggrund af egne erfaringer at delagtiggøre andre i misbrugets forskellige faser og dets ødelæggende virkning på egen selvopfattelse og grænser. Også de pårørende bliver mærkede. Bogen er en meget personlig fortælling om, hvordan det er at se magtesløs til, mens det menneske, man elsker langsomt, men sikkert går til grunde. Tove C. Vært: Ole Eriksen Haverslevvej 95 - Aarestrup 9520 Skørping Tlf side 14

9

Barns første sygedag inddrages også på Rigshospitalet Effekt af patientundervisning. Lad os tale om

Barns første sygedag inddrages også på Rigshospitalet Effekt af patientundervisning. Lad os tale om Dialyse i soveværelset Reportage fra hjemmeplejen i Århus Kommune Danish Journal of Nursing nr.6 23. Marts 2007 107. årgang Kort nyt Alkoholikere kritiserer behandling Kritik af de fysiske rammer på Århus

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere