Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lausanne RD 148 Nevada RD 148"

Transkript

1 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Tyverisikring med KeyCard Ibrugtagning af bilradioen Udtagning af KeyCard Tilpasning af 2. KeyCard / Udskiftning af KeyCard Visning af radiopas-data Short Additional Memory (S.A.M.) Turn On Message (T.O.M.) Optisk visning som tyverisikring Vedligeholdelse af KeyCard Valg af lydkilde Radiodrift med RDS AF - Alternativ Frekvens REG-regionalradio Valg af frekvensområde Stationsjustering Stationssøgning / Manuel justering med << >> Bladre gennem stationskæderne (kun FM) Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Lagring af stationer Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af gemte stationer med Preset Scan Skanning af radiostationer med Radio-Scan Ændring af Scan-tid Ændring af stationssøgerens følsomhed Skift mellem stereo og mono (FM) PTY - Programtype PTY tænd/sluk Programtype Visning af stationens programtype Visning af den valgte programtype Valg af programtype Lagring af programtype Skanning af stationer med PTY-SCAN PTY-førsteret Trafikradio med RDS-EON Trafikradio-førsteret tænd/sluk Advarselssignal Slukke for advarselssignal Automatisk start af søgefunktion (CD-drift) Indstilling af lydstyrke for trafikradio og advarselssignal CD-drift Aktivering af CD-drift Ilægning af CD Udtagning af CD Valg af musiknummer MIX SCAN Clock - klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt Visning af klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt efter strømafbrydelse Sluk for timekorrektur Advarsel Indstilling af equalizer Generelle oplysninger Oplysninger på Internettet Justeringshjælp for equalizer Programmering med DSC Oversigt over fabrikkens DSC-basisværdier Tekniske specifikationer ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 3

4 Kort instruktion 1 Tænd / sluk med tasterne: Tryk på en af de viste taster, når Key- Card er blevet lagt i. Lydstyrken svarer til de indlæste værdier. 4 Tænd / sluk med KeyCard: Der tændes/slukkes for radioen ved at lægge KeyCard i / tage det ud. Henvisning: Læs også oplysningerne under afsnittet Tyverisikring med KeyCard. Tænd / sluk via tændingen: Radioen kan tændes og slukkes via bilens tændingsmekanisme, hvis den er blevet installeret med henblik herpå. Når tændingen slukkes, høres to signaltoner til påmindelse om, at KeyCard skal udtages, inden bilen aflåses. Aktivering af radioen i.f.m. afbrudt tænding Når tændingen er slået fra og KeyCard er lagt i, gås der frem som følger: Tryk på ON, når du hører signaltonerne. Herefter vil der blive tændt for radioen. Efter en times spilletid kobles apparatet automatisk fra, så der ikke slides så meget på batterierne. 2 VOL+ / VOL- Ændring af lydstyrken. Når der tændes for radioen vil lydstyrken svare til de indlæste værdier (VOL FIX). Ændring af VOL FIX: Se under afsnittet Programmering med DSC. 3 Lynhurtig dæmpning af lydstyrken. Når der trykkes på -tasten, tones der lynhurtigt ned for lydstyrken. I displayet kommer der til at stå MUTE (tavs). Funktionen ophæves ved at trykke på -tasten eller VOL+. Trykkes der på VOL-, vil den normale lydstyrke komme til at svare til (Mute)-lydstyrken. Mute-lydstyrken programmeres på følgende måde: Indstil den ønskede lydstyrke Tryk på i 2 sek. (signaltone høres). Denne lydstyrke svarer til den gemte Mute-lydstyrke. Tillægsfunktion Hukommelsestast i DSC-menuen. 4 SC - Scan Radiodrift Scan Tryk kort på SC - FM SCAN og stationens betegnelse lyser skiftevis. Samtlige FM-stationer, der kan modtages, vil blive spillet ganske kort. Preset Scan PTY-funktionen skal være tændt for at Preset Scan kan aktiveres ( PTY lyser ikke i displayet). Tryk på SC i ca. 2 sek. Signaltonen høres, SCAN og stationsbetegnelsen lyser skiftevis. Derefter vil de stationer, der er blevet gemt og modtaget på stationstasterne, blive spillet ganske kort. Scan / Preset Scan afbrydes ved at trykke på SC eller vippen.

5 PTY-Scan PTY-funktionen skal være tændt for at Preset Scan kan aktiveres ( PTY lyser ikke i displayet). Derefter vil de stationer, der svarer til den valgte programtype, kort blive spillet. Klokkeslættet forsvinder i ca. 8 sek. i forbindelse med at der vælges anden funktion. 6 Vippe Radiodrift CD-drift ENGLISH DEUTSCH CD-drift CD-Scan Tryk kort på SC CD-SCAN kommer til syne i displayet. CD-numrene afspilles et kort øjeblik. CD-Scan afbrydes ved at trykke på SC. 5 LD - Loudness Denne funktion tilpasser de svage toner til det menneskelige øre. Funktionen tændes/slukkes ved at trykke på LD. Tillægsfunktion CLOCK Man kan vælge at lade displayet vise klokkeslættet hele tiden. Omskiftning af displayvisning: Tryk på LD i ca. 2 sek. / Stationssøgning op ned <</>> gradvis ned/op (i FM-området skal AF være slukket) kun for FM: <</>> bladre i stationskæderne, når AF er aktiveret, f.eks. P1, P3 osv. / Valg af musiknummer op ned hvis der trykkes på én gang, starter musiknummeret forfra. Hurtigt fremspoling, kan høres (CUE). Hold tasten trykket ind efter behov. Hurtig tilbagespoling, kan høres (REVIEW). Hold tasten trykket ind efter behov. Tillægsfunktioner (vippe): Yderligere indstillingsmuligheder med AUD A PTY? Den pågældende funktion skal være blevet aktiveret forinden. ITALIANO FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 5

6 7 Display a k) LD - Loudness-funktionen er aktiveret l) PTY - Programtypen er aktiveret m) CD - CD en er lagt i n) T6-6. CD-nummer gengives 9 BND Skifter mellem hukommelsesniveauerne / frekvensområderne FM I, FM II, TS (Travelstore), M og L. d efgh b n ij k l m 8 Tyverisikring med KeyCard KeyCard skal være lagt i, når der tændes for bilradioen. KeyCard Tillægsfunktion (Travelstore) De seks kraftigste stationer kan gemmes i Travelstore-hukommelsen på følgende måde: Tryk på BND, indtil signaltonen høres og der kommer til at stå T--STORE i displayet. c a) NDR2 - Stationsnavn b) 1 : 52 - CD-tid (afspillet tid) og nummer (CD-nummer) c) 16:31 - Klokkeslæt d) FM - Frekvensområde e) 6 - Stationsknapper (1-6) f) I, II, T - Hukommelsesniveau I, II eller Travelstore g) lo - Stationssøgerens følsomhed h) AF - Alternativ frekvens (RDS) i) T - Traffic Program (trafikmeldinger modtages) j) A - Trafikmeldinger har førsteret Ilægning af KeyCard KeyCard-tungen køres ud og kortet lægges i med kontaktfladen pegende opad. Kortet trækkes frem efter behov. Læs også oplysningerne under afsnittet Tyverisikring med KeyCard. Blinkende KeyCard-tunge Når radioen er slukket og KeyCard er taget ud, blinker tungen (optisk tyverisikring) efter forudgående indstilling. Yderligere informationer: Se under Programmering med DSC. : AF Alternativ frekvens for RDS-området: Når AF kommer til syne i displayet, søger radioen automatisk en bedre frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS-funktionen. AF tændes/slukkes ved at trykke på AF-tasten. Regionalfunktion tænd/sluk: Tryk på AF-tasten i ca. 2 sek. (Beep). I displayet vil der komme til at stå REG- ON eller REG-OFF (se under REG - regional). 6

7 ; TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteprioritet) Når trafikmeldinger modtages, vil der stå T i displayet, mens A betyder, at funktionen, der giver trafikmeldingerne førsteprioritet, er aktiveret. Herefter sender radioen kun trafikmeldinger. Førsteret tænd/sluk: Tryk på TA. < 1, 2, 3, 4, 5, 6 - stationsknapper Radiodrift På hvert hukommelsestrin (I, II og T ) kan der indlæses 6 stationer fra FMområdet. I mellem- og langbølgeområdet kan der indlæses 6 stationer pr. område. Stationerne gemmes i hukommelsen ved at trykke på stationstasten (radiodrift), indtil programmet igen kan høres (beep-lyd). Kalde stationen frem - indstille frekvensdeområde. Vælg hukommelsesniveau for FM og tryk på den pågældende stationstast. Tillægsfunktioner - stationstaster PTY-programtypen gemmes og kaldes frem. Når PTY er aktiveret (displayet viser PTY ) kan programtypen gemmes på de enkelte stationstaster og kaldes frem efter behov (FM). CD-drift 1/II - Pause Pause tænd/sluk: Tryk på 1/II. I displayet vil der komme til at stå CD- PAUSE. 2/RPT - Repeat Musiknummeret gentages ved at trykke på 2/RPT. Displayet viser RE- PEAT, og nummeret gentages, indtil der igen trykkes på 2/RPT. I displayet kommer der til at stå RPT OFF. 3/MIX - Med denne funktion vil CD-numrene blive afspillet i vilkårlig rækkefølge. MIX tænd/sluk: Tryk på 3/MIX. I displayet vil der enten stå MIX CD eller MIX OFF, alt efter driftstilstanden. = SRC SRC (Source = kilde) Når CD en er blevet lagt i, kan der skiftes mellem to lydkilder: Radio og CD. (Eject) CD en køres ud, når der trykkes på tasten i ca. 2 sek. > Ilægning af CD CD en lægges i med etiketten pegende opad. Den vil automatisk blive kørt over i den ønskede driftsposition, hvorefter CD-afspilningen kan begynde.? PTY Programme Type = Programtype Med PTY-funktionen forvandles stationstasterne til programtypetaster. Med stationstasterne kan der vælges programtyper, som f.eks. NYHEDER, SPORT, POP, VIDEN osv. Vippen << >> benyttes til at kalde PTY-programmerne frem, når PTY-funktionen er blevet aktiveret. PTY lyser i displayet). 7 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

8 @ DSC (Direct Software Control) Med DSC-funktionen kan der foretages justering af de programmerbare grundindstillinger. Yderligere informationer under afsnittet Programmering med DSC. A AUD Funktion til justering af diskant og bas. Lagring af forskellige indstillingsværdier for driftstyperne FM, AM og CD. Justering: Vælg driftstype. Tryk på AUD og foretag ændring af indstillingsværdierne med vippen. Diskant + Diskant Bas Bas + Næste driftstype vælges, hvorefter indstillingsværdierne ændres. Indstilling af balance (venstre/højre) og fader (for/bag). Tryk på AUD to gange: Fader for Fader bag Balance venstre Balance højre De pågældende værdier vil komme til at fremgå af displayet. Den seneste indstilling vil automatisk blive gemt i hukommelsen. Sluk for AUD: Tryk på tasten. Hvis der ikke sker nogen ændring de næste 8 sek., ophører AUD-indstillingen automatisk. Tillægsfunktioner EQU ON/OFF Equalizer tænd/sluk: Tryk på AUD i ca. 2 sek. Displayet viser kort EQU-ON (tændt) eller EQU- OFF (slukket). 8

9 Vigtige oplysninger Nyttig læsning Inden du tager bilradioen i brug, bedes du læse følgende afsnit omhyggeligt: Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk altid på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. Derfor frarådes det at betjene bilradioen i kritiske situationer. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn skal kunne opfattes i tide af bilens passagerer. Skru derfor ned for lyden under kørslen. Montering Hvis du selv ønsker at montere eller udbygge bilens radioanlæg, bør du læse vedlagte oplysninger herom, inden du går i gang. Eksempelvis skal plus være tilsluttet via tændingen og permanent plus. Højttalerudgangene må ikke forbindes med bilens stel! ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA 9 PORTUGUÊS

10 Tyverisikring med KeyCard Bilradioen leveres sammen med et såkaldt KeyCard. Til bilradioen kan der benyttes to forskellige KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du bede om et reservekort hos Blaupunkt-forhandleren. Hvis du har to KeyCard i brug, kommer basisværdierne for det første til at gælde for begge kort. Følgende funktioner kan dog gemmes separat i hukommelsen: Indlæsning på stationstasterne, bas, diskant (Treble), balance og fader, loudness, TA (lydstyrken for trafikmeldinger), lydstyrken for signaltonen samt LOW-EQ. Desuden vil de senest indstillede driftstilstande, som f.eks. frekvensområde, station, TA-førsteret, AF, REG ON/OFF, SCAN- TIME, stationssøgerens følsomhed og VOL FIX forblive i hukommelsen. Du vender altså tilbage til den aktuelle grundindstilling, når du lægger kortet i. Ibrugtagning af bilradioen Tænd for radioen og kom kortet ned i tungens slids ovenfra (kontaktfladen skal vende opad). Bilradioen er nu driftsklar. 10 Hvis apparatet ikke kan identificere det kort, der lægges i, vil der komme til at stå CARD ERR i displayet. Radioen må ikke betjenes nu. Vent i ca. 10 sek. til radioen kobler fra. Hvis du indfører et fremmed kort (f.eks. telefon- eller kreditkort), vil der komme til at stå WRONG KC i displayet i ca. 2 sek. Tag kortet ud og læg det rigtige i. Efter CARD ERR eller WRONG KC trykkes der på ON til reaktivering af radioen. Udtagning af KeyCard Træk KeyCard frem og tag det ud. Tilpasning af 2. KeyCard / Udskiftning af KeyCard Et KeyCard kan tilpasses som supplerende kort, mens bilradioen er i gang med det første. 2. KeyCard tilpasses ved at indføre 1. KeyCard og tænde for radioen. trykke på DSC og vælge LEARN KC med /. trykke på << eller >>. Displayet skifter til CHANGE. Tag det første KeyCard ud og læg det andet i, inden CHANGE toner bort. Efter READY eller LEARN KC trykkes der på DSC. Bilradioen kan nu også benyttes med det andet KeyCard. Der må maksimalt benyttes to KeyCard til radioen. Ved brug af et tredje KeyCard vil brugsberettigelsen for det kort, der ikke blev anvendt i indkøringsfasen, automatisk blive ophævet. Visning af radiopas-data Ved hjælp af KeyCard kan du få displayet til at vise radiopassets data, som f.eks. apparatets betegnelse og nummer samt typenummer (7 6...). Gå frem som beskrevet under afsnittet Programmering med DSC - READ KC.

11 Short Additional Memory (S.A.M.) = kort information Med 2. KeyCard, der kan købes hos forhandleren, kan der vælges korte informationer i form af en lysavis under DSC-menupunktet READ KC, som f.eks. bilværkstedets og FDM s telefonnumre. Få forhandleren til at indkode en tekst efter eget valg (maksimalt 162 tegn). Turn On Message (T.O.M.) = startinformation Med 2. KeyCard, der kan købes hos forhandleren, kan man få radioen til at vise en bestemt startinformation, hver gang der tændes for den. Få forhandleren til at indkode en tekst efter eget valg (maksimalt 48 tegn). Teksten vil komme til syne hver gang radioen aktiveres med 2. KeyCard. Optisk visning som tyverisikring KeyCard-tungen blinker Den blinkende KeyCard-tunge fungerer som optisk tyverisikring i det øjeblik du forlader bilen (husk at tage kortet ud). Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt: Plus og permanent plus skal være sluttet til som beskrevet i monteringsvejledningen. I DSC-modus skal radioen være indstillet på LED ON. Læs desuden afsnittet om Programmering med DSC - LED. Deaktivering af blinke-funktionen Blinke-funktionen deaktiveres ved at skifte til LED OFF i DSC-menuen. Vedligeholdelse af KeyCard Fejlfrie funktioner forudsætter, at kortets kontaktflader er frie for snavs. Undgå direkte berøring af kontaktfladerne. Kortets kontaktflader rengøres med en vatpind og lidt rensesprit efter behov. Valg af lydkilde Med SRC (Source = kilde) kan der vælges mellem følgende lydkilder: Radio og CD. For at CD-funktionen kan benyttes, skal der være lagt en CD i. Skift til anden lydkilde: Tryk på SRC. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 11 PORTUGUÊS

12 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDS-informationer ud sideløbende med de normale programmer. Når radioen har identificeret programmerne, vil stationsnavnet (f.eks. P1) komme til at stå i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved hele tiden, hvilket program du modtager. På den måde kan du vælge præcist det program, du ønsker at høre. Men der er også andre fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) sørger automatisk for at indstille den bedste frekvens til det aktuelle program Funktionen er aktiv, når der står AF i displayet. AF - tænd/sluk: Tryk kort på AF. Mens der søges, vil lyden fra den aktuelle udsendelse evt. blive dæmpet ned et øjeblik. Hvis der står SEARCH i displayet, når der tændes for radioen eller en af frekvenserne i hukommelsen kaldes frem, betyder det, at radioen er i gang med at søge en alternativ frekvens. SEARCH toner bort efter gennemløb af frekvensbåndet eller når radioen har fundet en alternativ frekvens. Hvis modtagelsen af programmet bliver stadig ringere, vælges andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du lytter til et bestemt regionalprogram og gerne vil fortsætte med det, så tryk på AF i ca. 2 sek. I displayet kommer der til at stå REG ON. Hvis du forlader regionalprogrammernes frekvensområde eller ønsker at benytte RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til REG OFF. Tryk på AF i ca. 2 sek., indtil REG OFF kommer til syne i displayet. Herefter vil REG ON eller REG OFF kort komme til syne i displayet hver gang der tændes for radioen. Valg af frekvensområde Der kan vælges mellem følgende områder: FM 87,5-108 MHz, MB (mellembølge) khz og LB (langbølge) khz. Skift til det ønskede område med BND-funktionen. Bemærk: I DSC-menuen kan man blokere MB eller LB eller begge frekvensområder. Det har den fordel, at der ikke skal trykkes så meget på BND, når det kun er de ønskede områder, der kan vælges. Læs desuden om Programmering med DSC-AM ON og AM OFF. 12

13 Stationsjustering Stationssøgning / Tryk på /. Bilradioen starter automatisk sin søgning efter næste station. Vedvarende tryk på eller er ensbetydende med hurtig søgning (frem/tilbage). Stationssøgning op ned << / >> gradvist op eller ned (på FM skal der være slukket for AF) Manuel justering med << >> For at kunne foretage manuel justering, skal der være slukket for AF- og PTY-funktionen (ingen visning i displayet). Funktionerne afbrydes ved at trykke på AF eller PTY. Manuel justering: Tryk på << >> til gradvis ændring af frekvensen (op/ned). Vedvarende tryk på << >> i venstre eller højre side er ensbetydende med et hurtigt frekvensgennemløb. Bladre gennem stationskæderne (kun FM) Med << >> kan du kalde stationer frem fra frekvensområdet. Der kan bladres i rækken af stationer med >> (frem) eller << (tilbage) til valg af det ønskede program, f.eks. P1, P2, P3 osv. Det forudsættes dog, at stationerne tidligere er blevet modtaget mindst én gang og at AF er aktiveret (lyser i displayet). Start f.eks. Travelstore ved at trykke på BND i 2 sek. Frekvensgennemløbet starter. Hvis AF ikke lyser, trykkes der på AF. Forudsætningerne for stationsvalg med << >> er nu opfyldt. Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, når radiostationerne skal gemmes eller kaldes frem. Det valgte hukommelsesniveau vil komme til at fremgå af displayet. Tryk på BND et bestemt antal gange, indtil det pågældende hukommelsesniveau vises i displayet. Lagring af stationer I FM-området har du mulighed for at gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T) med stationsknapperne 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mellem- og langbølgeområdet kan der ligeledes gemmes seks stationer pr. område. Vælg frekvensområde med BND. Stil ind på stationen ved hjælp af vippen (automatisk / eller manuelt << >>). Tryk på den pågældende stationsknap, indtil du igen kan høre programmet (efter ca. 2 sek.) eller signaltonen har lydt. 13 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

14 Radiostationen er nu blevet gemt i hukommelsen. Displayet oplyser, hvilken knap du har trykket på. Bemærk: Hvis du vælger en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vil både stationsknappen og hukommelsesniveauet blive oplyst ved blink i display. Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore De seks kraftigste FM-stationer vil automatisk blive gemt i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke), hvis dette ønskes. Denne funktion vil du få stor glæde af, hvis du rejser meget. Tryk på BND i 2 sek. Displayet viser T-STORE. De seks kraftigste FM-stationer gemmes automatisk på T -niveau (Travelstore). Når det er sket, tuner radioen ind på den stærkeste station i rækken. En anden mulighed er at gemme stationerne manuelt på Travelstore-niveau (se Lagring af stationer ). Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan vælges efter behov ved at trykke på knappen. Vælg frekvensområde med BND og hukommelsesniveau for FM. Tryk på BND et bestemt antal gange, indtil det ønskede niveau kommer til syne i displayet. Tryk på stationsknappen. Skanning af gemte stationer med Preset Scan Preset Scan skanner de stationer, der er blevet gemt på FM-hukommelsesniveauerne. Dette gælder for alle frekvensområder. PTY-funktionen skal være slukket for at Preset Scan kan aktiveres ( PTY lyser ikke i displayet). Tryk på PTY efter behov. Preset Scan startes ved at trykke på SC i ca. 2 sek. Herefter tunes der kort ind på alle stationerne i hukommelsen. Displayet viser skiftevis SCAN, stationsnavnet og frekvensen (blinker). Preset Scan afsluttes ved at trykke kort på SC. Skanning af radiostationer med Radio-Scan Funktionen tuner kort ind på de stationer, der kan modtages. Scan aktiveres ved at trykke på SC. Den aktuelle frekvens eller stationsnavnet begynder at blinke i displayet. Mens der søges, vil der stå FM- eller AM- SCAN i displayet. Valg af station/deaktivering af Scan: Tryk kort på SC eller vippen. Hvis der ikke udvælges radiostation, vil Scan-funktionen automatisk blive afbrudt efter et frekvensgennemløb. Herefter tunes der ind på den station, du sidst har lyttet til. Ændring af Scan-tid Scan-tiden kan justeres fra 5 til maksimalt 30 sek. Yderligere oplysninger om ændring af Scantiden under afsnittet DSC-programmering - SCANTIME. 14

15 Ændring af stationssøgerens følsomhed Med denne funktion kan du justere stationssøgerens følsomhed. Hvis der står Io i displayet betyder det, at der kun søges efter stationer med god modtagelse (lav følsomhed). Slukkes der for Io, vil der også blive søgt efter stationer, hvor modtagelsen er knap så god. Læs mere om indstilling af følsomheden under afsnittet Programmering med DSC - LO-DX ). Skift mellem stereo og mono (FM) I DSC-menuen kan du gå fra stereo til mono og omvendt. Det kan f.eks. være en fordel i områder med dårlig modtagelse. Radioen skifter automatisk til stereoafspilning, når der tændes for den. Er modtagelsen her for dårlig, skiftes der automatisk til monoafspilning igen. Læs mere herom under afsnittet Programmering med DSC - STEREO/MONO. Displayet viser den valgte driftstilstand et kort øjeblik. PTY - Programtype PTY er en del af RDS-servicen, som tilbydes af flere og flere radiostationer. Med PTYfunktionen har du mulighed for at udvælge FM-stationer af en bestemt programtype. Når du har valgt programtype, udvælges stationerne med søgefunktionen eller Scan. PTY tænd/sluk Tryk på PTY. Er funktionen aktiv, viser displayet den senest valgte programtype. Desuden vil der komme til at stå PTY nede i højre hjørne. Programtype Med << >> oplyses den senest valgte programtype, hvorefter der kan vælges en ny. Stationsknapperne 1-6 benyttes til at kalde gemte programtyper frem. PTY skal dog være aktiveret forinden. Med DSC kan der vælges mellem en tysk eller engelsk sprogversion (se under Programmering med DSC - PTY LANG ). De enkelte programtyper fremgår af listen. De fedttrykte bogstaver er identiske med PTY-visningen i displayet. NEWS nyheder CURRENT AFFAIRS politik INFORMATION spec. tekstudsendelser SPORT sport EDUCATE undervisning DRAMA hørespil + litteratur CULTURE kultur SCIENCE videnskab VARIED underholdning POP MUSIC popmusik ROCK MUSIC rockmusik M.O.R. M underholdningsmusik LIGHT M L-klassisk ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 15

16 CLASSICS E-klassisk OTHER M spec. musik WEATHER vejrmelding FINANCE økonomi CHILDREN S PROGRAMMES børn SOCIAL AFFAIRS samfund RELIGION religion PHONE IN telefonudsendelse TRAVEL rejse HOBBIES fritid JAZZ MUSIC jazz COUNTRY MUSIC country NATIONAL MUSIC dansk musik OLDIES MUSIC evergreens FOLK MUSIC folkemusik Visning af stationens programtype Tryk på PTY i ca. 2 sek. Efter signaltonen vil stationens aktuelle tilbud af programtyper blive oplyst. PTY-mærkningen mangler i de tilfælde, hvor displayet viser NONE (ingen). Visning af den valgte programtype Tryk på << eller >>. Displayet viser den senest valgte programtype. Valg af programtype a) med stationsknapperne Er der tændt for PTY, kan knapperne 1-6 benyttes til valg af de programtyper, som fabrikken har indkodet. Tryk på en af knapperne fra 1-6. Displayet viser den valgte programtype i 2 sek. Hvis du vil lytte til en station med denne programart, så start søgefunktionen med /. Hvis programtypen ikke findes, viser displayet NO PTY og signaltonen høres. Derefter skiftes der til det program, du senest har lyttet til. De disponible programtyper kan indlæses på lagerpladserne. Læs desuden næste afsnit om lagring af programtype. b) med << >> (vippe) Er PTY aktiveret, kan programtypen vælges med << >>. Tryk på << eller >>. Displayet viser den senest valgte programtype i 3 sek. Inden for dette tidsrum vælges den nye programtype med >> (frem) eller << (tilbage). Tryk på << eller >> et bestemt antal gange. Hvis du vil lytte til en station med denne programart, så start søgefunktionen med /. Hvis programtypen ikke findes, viser displayet NO PTY og signaltonen høres. Derefter skiftes der til det program, du senest har lyttet til. 16

17 Lagring af programtype Radioen leveres med 6 indlæste programtyper (tast 1-6). Der kan dog indkodes andre programtyper efter ønske. Hvis du ønsker at gemme en bestemt programtype i hukommelsen, skal der stå PTY i displayet. Aktiver PTY med PTY-tasten efter behov. Vælg programtype med << >>. Tryk på en af tasterne (1-6), indtil signaltonen høres. Den valgte programtype kan kaldes frem via tasten, når displayet viser PTY. Skanning af stationer med PTY-SCAN Betingelse: Der skal stå PTY i displayet. Tryk på SC. Derefter stiller radioen ind på de stationer, der har den pågældende programtype. SCAN-funktionen afbrydes ved at trykke på SC eller vippen. PTY-førsteret Situation PTY-funktionen er aktiveret, tegnet lyser i displayet. Stationen med den ønskede programtype kan p.t. ikke modtages (via søgefunktionen eller Scan). Radioen skifter til den senest valgte station. Så snart programtypen kan modtages på en af stationerne i rækken, skifter apparatet til den pågældende station (radiodrift). Eksempel: - sidst valgte station: P3 - displayet viser PTY - POP vælges - søgningen starter - ingen station med PTY-POP - displayet viser NO PTY og vender - automatisk tilbage til P3 - P1 sender PTY-POP - radioen skifter til P1, så længe POP - udsendelsen varer. I forbindelse med CD-drift skifter apparatet automatisk til den station, der sender den ønskede programtype. Når PTY-udsendelsen er slut, skifter radioen til forudgående lydkilde (radio eller CD). Henvisning: Som nævnt i indledningen, er det p.t. kun enkelte RDS-stationer, der opererer med disse funktioner. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA 17 PORTUGUÊS

18 Trafikradio med RDS-EON Betegnelsen EON står for udveksling af informationer inden for en stationskæde. En del FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger i deres eget område. Trafikradioprogrammer udsender et ID-signal, der opfanges af din bilradio. Når signalet er identificeret, vil der komme til at stå T (Traffic Program - Trafikradio) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON kan modtage bestemte trafikmeldinger fra stationsrækken. Hvis trafikmeldingerne fra disse stationer (fx. P1) skal have førsteprioritet, skal A lyse i displayet. Når der er en trafikmelding, skifter radioen automatisk til det pågældende trafikprogram (her P3). Derefter skiftes der til det normale program igen (f.eks. P1). Trafikradio-førsteret tænd/sluk Når trafikradioen har førsteret, vil der stå A i displayet. Førsteret tænd/sluk: tryk på TA. Hvis der trykkes på TA samtidigt med en aktuel trafikmelding, afbrydes funktionen for denne ene melding. Radioen skifter til forrige driftstilstand. Førsteretten for efterfølgende trafikmeldinger bibeholdes. Diverse taster er uden funktion, når trafikmeldingerne sendes. Advarselssignal Når du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, vil du kunne høre et advarselssignal efter ca. 30 sek. Det samme vil være tilfældet, hvis du trykker på en stationsknap, på hvilken du har gemt en station uden T-signal. Slukke for advarselssignal a) Stil ind på en anden station med trafikradio: Tryk på vippen eller på en stationstast, på hvilken du har gemt et trafikprogram. eller b) sluk for trafikradio-førsteret: Tryk på TA. Herefter forsvinder A fra displayet. Automatisk start af søgefunktion (CD-drift) Hvis du befinder dig i CD-modus og forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, vil radioen automatisk pejle sig ind på en anden station med trafikradio. Hvis programmet ikke er fundet efter ca. 30 sekunder, vil du høre et advarselssignal med 30 sekunders mellemrum. Signalet slukkes som beskrevet ovenfor. Indstilling af lydstyrke for trafikradio og advarselssignal Lydstyrken er blevet indstillet på fabrikken. Du kan dog ændre den ved hjælp af DSC (se afsnittet om Programmering med DSC - TA VOL ). 18

19 CD-drift Bilradioen kan benyttes til afspilning af CD er. Bemærk: Benyt kun de runde CD er med en diameter på 12 cm. CD er med en diameter på 8 cm eller med form som f.eks. en sommerfugl eller et ølkrus, må ikke benyttes. Anvendelse af sådanne CD er medfører en akut fare for, at CD en og drevet ødelægges. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår ved brug af denne type CD er. Aktivering af CD-drift Når CD en lægges i, viser displayet CD. Med SRC-funktionen kan der skiftes til anden lydkilde: Tryk på SRC, indtil CD-funktionerne kommer til syne i displayet (musiknummer, spilletid). Ilægning af CD Tænd for radioen. Læg CD en i med en let bevægelse. Husk, at skriften skal pege opad. CD en køres automatisk over i den rigtige position, hvorefter afspilningen starter. Udtagning af CD Tryk på SRC i ca. 1 sek. CD en køres ud. Grib aldrig forstyrrende ind i CD ens automatiske ind- og udkøringsmekanisme. Hvis CD en ikke udtages, køres den automatisk ind igen efter ca. 30 sek. Valg af musiknummer Når CD en er blevet kørt ind, viser displayet de aktive CD-funktioner. / Valg af musiknummer op ned hvis der trykkes på en enkelt gang, begynder nummeret forfra. Hurtig fremspoling, kan høres (CUE). Hold trykket ind efter behov. Hurtig tilbagespoling, kan høres (REVIEW). Hold trykket ind efter behov. Vippen fungerer således, at den springer flere musikstykker over, når der trykkes på den et par gange. Displayet viser T (Track) og oplyser nummeret på den aktuelle musiktitel. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 19

20 MIX Denne funktion afspiller numrene på de enkelte CD er i vilkårlig rækkefølge. Funktionen er aktiv, når der kommer til at stå MIX CD i displayet mellem de enkelte numre. MIX tænd / sluk: Tryk kort på 3/MIX. MIX OFF betyder, at der er slukket for funktionen. SCAN Spiller de første par takter af CD-nummeret. Aktivering af SCAN: Tryk kort på SC, indtil CD-SCAN kommer til syne. De første par takter af de forskellige numre afspilles kronologisk i stigende rækkefølge. SCAN-funktionen afbrydes ved at trykke på SC. Herefter fortsætter nummeret, du senest har lyttet til. SCAN-funktionen kan også afbrydes ved at trykke på DSC, SRC,, << >> eller /. Clock - klokkeslæt Bilradioen er udstyret med et internt ur, der indstilles automatisk med RDS og i sjældne tilfælde med DCF 77 (styresignal til klokradio) for at få det til at gå mere præcist (timer, minutter). Ved styring via RDS forudsættes RDS-sender med CT-funktion (CT - Clocktime). Der kan slukkes for automatisk korrektur af klokkeslættet eller timerne (DCF 77). DCF 77 tænd/sluk: Tryk på DSC i ca. 2 sek. Funktionen er aktiv, når DCF77 ON kommer til syne i displayet. Funktionen er slukket, når displayet viser NO DCF77. Indstilling af klokkeslæt a) Automatisk indstilling Klokkeslættet indstilles automatisk i forbindelse med RDS-sender med CTfunktion. Hvis RDS-signalerne udebliver i ugens løb, forsøger bilradioen at modtage DCF 77 næste gang den slukkes, med henblik på præcis indstilling af klokkeslættet. Her forudsættes det, at der er tændt for DCF 77. Displayet viser CLK SYNC i ca. 20 sek., hvorefter en melodi kan høres (Big Ben) som tegn på, at radioen er tændt og motorantennen (hvis en sådan findes) er kørt ud. Hvis der ikke modtages signal via DCF 77, slukkes apparatet efter et par sekunder. b) Manuel indstilling med DSC-CLOCKSET Tryk kort på DSC. Displayet viser CLOCKSET. Tryk på << >> for at indstille timerne og minutterne. Det blinkende område kan ændres med /. Tryk kort på for at gemme indstillingsværdierne. Visning af klokkeslæt Klokkeslættet vil blive vist permanent både i radio- og CD-drift efter ønske. Hvis der vælges andre funktioner, vil klokkeslættet forsvinde i ca. 8 sek., mens den valgte station vises. Omskiftning af displaytype: Tryk på LD i ca. 2 sek. 20

21 Indstilling af klokkeslæt efter strømafbrydelse Hvis bilradioen har været afbrudt i længere tid pga. strømsvigt o.lign., vil der stå 0.00, når der tændes for den igen. Klokkeslættet indstilles automatisk ved hjælp af RDS-CT, men kan dog også indstilles manuelt. Klokkeslættet skal kun korrigeres manuelt, hvis radioen ikke modtager RDS-station med CT-funktion (Clocktime). Sluk for timekorrektur I DSC-menuen kan du slukke for korrektur af timerne via CLK MAN/CLK AUTO. Minutterne vil dog fortsat blive korrigeret. Det kan f.eks. være praktisk, hvis du ønsker at orientere dig om andre tidszoner. Tryk på DSC og dernæst på / et bestemt antal gange, indtil CLK MAN/CLK AUTO kommer til syne i displayet. Timekorrektur-funktionen slukkes ved at vælge CLK MAN med << >>. Tryk på << >> for indstilling af timerne og minutterne. Advarsel Fare for beskadigelse af automatisk motorantenne i bilvaskanlæg. Ved tidssynkronisering via DCF 77 vil en automatisk motorantenne formentlig ikke blive kørt ind i forbindelse med at radioen slukkes. Inden du kører ind i vaskeanlægget skal du huske at slukke for radioen med ON. Motorantennen køres ind. Hvis ikke, trykkes der på ON en gang til. DCF 77 funktionen hviler, når der er slukket for radioen. Husk altid at trække motorantennen ind, inden du kører ind i vaskeanlægget. DCF77-funktionen aktiveres i det øjeblik der tændes for radioen igen. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA 21 PORTUGUÊS

22 Indstilling af equalizer Lyden i bilen påvirkes i høj grad af akustikken i kabinen, og ikke så meget af højttalernes egenskaber. I den forbindelse spiller position, montering samt volumen bagtil, f.eks. ved døren eller bagruden en vigtig rolle. Resonansen inde i bilen kan påvirke klangen fra højttalerne i negativ retning, selv når disse er blevet omhyggeligt anbragt. Dette kan føre til, at bastonerne enten mangler eller begynder at runge, at mellemtonerne lyder for påtrængende, musikinstrumenter og stemmer får en falmet klang eller denne lyder meget hul. Klangindtrykket kan forbedres væsentligt ved at man forstærker eller undertrykker visse frekvensområder i bilradioen. Bilradioen er udstyret med et parametrisk filter LOW EQ, der kan indstilles fra 50 til 200 Hz. Her betyder parametrisk, at frekvensen samt hævning/sænkning af lyden (fra +10 til -20 db) kan indstilles individuelt for filterets vedkommende. Filteret kan indstilles præcist uden brug af måleapparater. Indstillingen vil blive forklaret nærmere i tabellen på de næste sider. Generelle oplysninger De følgende oplysninger har kun en vejledende funktion. Det vigtigste er naturligvis, at du får realiseret dine helt personlige klangforestillinger. Til indstilling af filteret anbefales det at benytte en helt almindelig musik-cd. CD en bør indeholde numre med forskellige instrumenter og sang. Elektronisk musik egner sig ikke så godt til en generel klangbedømmelse, da originalklangen ikke kendes. Følgende funktioner skal nulstilles, inden indstillingen påbegyndes: Bas, diskant, balance og fader. Denne indstilling beskrives i den korte instruktion under pkt. A AUD. Lyt nu til musikken fra CD en. Foretag vurdering af klangindtrykket som det efter din mening bør være. Læs herefter tabellen under Klangindtryk/ problem, og find ud af, hvordan problemet kan løses ved at kigge under Forholdsregler. Indstilling af bassen og det nederste mellemområde foretages med LOW EQ -filteret. Filteret kan indstilles i DSC-menuen på følgende måde: Tryk på DSC. Tryk på /, indtil LOW EQ kommer til syne i displayet. Tryk på << eller >> og indstil lydniveauet i henhold til efterfølgende tabel med /. Omstil frekvensområderne med << >>. Tryk på med henblik på at gemme værdierne. Equalizeren tændes/slukkes ved at trykke på AUD i ca. 2 sek. På den måde kan du sammenligne klangen hhv. med og uden equalizer. Oplysninger på Internettet På vor homepage på Internettet kan du læse alt om indstillingsværdierne til nye biltyper. 22

23 Justeringshjælp for equalizer Frekvensområder Basområde 50 til 100 Hz Nederste mellemområde 100 til 200 Hz Klangindtryk/problem For svag basgengivelse Utydelig bas Runger for meget Ubehageligt tryk på ørerne Forholdsregler Bassen hæves med filter LOW EQ Frekvens: 50 til 100 Hz Niveau: +4 til +6 db Nederste mellemområde sænkes med filter LOW EQ Frekvens: 100 til 200 Hz Niveau: ca. -4 db Henvisninger Undgå forvrængninger. Hæv niveauet ganske forsigtigt, hvis højttalerens diameter er for lille. For smalt eller aggressivt klangbillede. Vær opmærksom på musikkens grundtone-område. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 23

24 Programmering med DSC Med DSC (Direct Software Control) har du mulighed for at tilpasse bestemte indstillingsværdier og funktioner i bilradioen til dine aktuelle behov samt gemme ændringerne i radioens hukommelse. Bilradioen indstilles, inden den forlader fabrikken. Læs mere om basisværdierne i tillægget til betjeningsvejledningen. Hvis du ønsker at ændre en bestemt programmering, trykker du på DSC. Ved hjælp af vippen og -tasten kan du nu vælge og indstille de funktioner, der vil blive beskrevet nærmere i det følgende. De aktuelle værdier vil komme til at fremgå af displayet. / Valg af funktion << >> Værdierne indstilles / kaldes frem CLOCKSET til manuel indstilling af klokkeslættet. Med << >> vælges timerne / minutterne. Det blinkende område kan ændres med /. Indstillingsværdierne gemmes ved at trykke på. Læs også afsnittet om CLOCK - klokkeslæt. VOL FIX PTY LANG Justerer hvor kraftig lydstyrken skal være når der tændes for radioen. Lydstyrken indstilles med << >>. Hvis radioen står på VOL 0, vil afspilningen foregå i den senest valgte lydstyrke, når der tændes for radioen. Der kan vælges mellem en TYSK og en ENGELSK sprogversion. READ KC Læser de data, der gælder for KeyCard. Ved hjælp af kortet oplyser radioen forskellige data, som f.eks. navn, typenummer (76...) og mærkenummer. Med det andet kort kan der hentes dataoplysninger frem, som forinden er blevet indkodet hos forhandleren (se Short Additional Memory S.A.M. ). Hvis kortet udtages, mens dataene læses, viser displayet READ KC. LEARN KC Funktion til benyttelse af 2. KeyCard. Læs også oplysningerne under Tyverisikring med Key- Card - Indkodning af 2. KeyCard. 24

25 LED ON BEEP LO-DX Der kan vælges mellem LED ON og LED OFF. Ved LED ON blinker KeyCard-tungen til ekstra sikring af bilen. Apparatet slukkes og Key- Card fjernes forinden. Bekræftende lyd i forbindelse med funktioner, der kræver at der trykkes på tasten i over 1 sek. Lydstyrken kan reguleres fra 0-9 (0 = slukket). Ændring af stationssøgerens følsomhed. LO står for nærmodtagelse, DX for fjernmodtagelse. Vælg LO 3, hvis radioen skal modtage kraftige stationer i nærområdet, og DX 1, hvis den skal modtage svage stationer i fjernområdet. TA VOL SCANTIME Lydstyrke (0-66) for trafikmeldinger og advarselssignal. Trafikmeldingen sendes i denne lydstyrke, hvis standard-lydstyrken er svagere. Hvis standard-lydstyrken er kraftigere end TA VOL, vil trafikmeldingen blive sendt i standard-lydstyrken. Fastsættelse af Scan-tiden (5-30 sek.) for radio- og CDdrift. STEREO/MONO Omstilling med << >>. Den aktuelle driftstilstand fremgår af displayet. Hver gang der tændes for radioen vil afspilningen automatisk foregå i STEREO. AM ON/OFF Det er muligt at blokere et eller flere AM-områder (MB, LB). Det betyder, at det kun er de absolut nødvendige AM-områder, der kan vælges med BND-funktionen: AM ON alle områder MB OFF LB, FM LB OFF MB, FM AM OFF FM LOUDNESS Loudness-justering af de lave, dybe toner til det menneskelige øre. LOUD 1 - ubetydelig forstærkning af lyden LOUD 6 - maksimal forstærkning af lyden LOW EQ Equalizer-indstilling: Kalder frekvenserne frem og indstiller lydniveauet i det nederste frekvensområde. Læs også afsnittet om Indstilling af equalizer. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 25

26 Tekniske specifikationer CLK MAN Funktion til slukning af timekorrekturen. Læs også afsnittet om Clock - klokkeslæt, Slukning af timekorrektur. DSC-programmeringen afsluttes og indstillingsværdierne gemmes ved at trykke på DSC. Oversigt over fabrikkens DSC-basisværdier CLOCKSET - VOL FIX 0 PTY LANG ENGLISH READ KC - LEARN KC - LED ON BEEP 4 LO / DX DX 1 TA VOL 30 SCANTIME 10 sek. STEREO ON AM ON / OFF AM ON LOUDNESS 3 LOW EQ 0 db/50 Hz CLK AUTO / MAN CLK AUTO Forstærker Udgangseffekt: Tuner 4 x 23 watt sinus i.h.t. DIN ved 14,4 volt 4 x 35 watt maks. power Frekvensområder: FM : 87,5 108 MHz MB (mellembølge) : khz LB (langbølge) : khz FM-følsomhed: 0,9 µv ved 26 db Signal / støjforhold FM - frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Hz Ret til ændringer forbeholdes! 26

27 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 7/97 Pf/Ts K7/VKD (DK)

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BETJENINGSVEJLEDNING TA BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO RADIO

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere