Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330"

Transkript

1 Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf , Englandstur De engelske tækkemænds organisation, National Society of Master Thatchers (NMST), påstår på deres hjemmeside, at deres medlemmer sandsynligvis er de dygtigste tækkemænd i verden. JTL arrangerer en tur derover i 2010 for at få syn for sagen. Læs mere side 11. Anden pladsen i NMST s konkurrence om det bedst tækkede hus gik til»the Walnut Tree Cottage«, som er tækket af Jason Morley. Se de andre tage på

2 Kender du fornemmelsen... Kender du fornemmelsen af koldt vand der løber ned ad ryggen? Den oplevelse kan man få når man en mørk, regnfuld vinteraften står under tagskægget og famler efter nøglen. Herunder er to forskellige løsninger på dette problem. Keld Jensen har lagt et bøjet stykke kobberplade op. Det virker som en rende der leder vandet ud til siderne enkelt og effektivt. Hvis man ønsker mere plads i tørvejr foran døren, er Erik Baumgartens løsning en mulighed. Keld Jensens kobberrende leder vandet væk fra døren. Foto: Ruud Conijn. Erik Baumgarten har lavet dette halvtag over døren. Halvtaget har samme facon som det brolagte trin forneden (halvcirkel.) foto: Erik Baumgarten. To tidligere formænd for JTL hædret med den Gyldne Tækkenål 2009, for mange års utrætteligt arbejde for branchen. Fra venstre Erling Bach Pedersen og Hans Jørgen Zerlang. 2

3 Velkommen til Tæk Post nr Af formand Morten Petersen Foråret brød pludseligt igennem, og vi fik alle travlt i haverne, og forhåbentlig på tagene. Rigtig mange tækkemænd har i hvert fald haft travlt med at sidde på kontoret og udarbejde tilbud inden renoveringspuljen åbnede for ansøgninger efter påske. Forhåbentlig giver puljen det nødvendige skub, så vi alle kan få hænderne fulde også i år. Foråret er også tiden for generalforsamlinger, og begge de landsdækkende laug har holdt deres årlige generalforsamlinger. Referat af generalforsamlingen i JTL kan læses her i bladet. På generalforsamlingen i JTL diskuterede vi igen Tækkekontor, og generalforsamlingen foreslog en model til at komme i gang: Begge laug skulle vælge en repræsentant hver, som sammen med en repræsentant for rørhandlerne fik til opgave at udarbejde en jobbeskrivelse for en leder af tækkekontoret, og ansætte vedkommende. Hvis begge laug spytter i kassen, vil vi have driftsmidler til det første år. Denne idé om at nedsætte en lille hurtigtarbejdende udvalg, er forelagt DTL, som på deres generalforsamling vedtog at arrangere en høring om tækkekontoret for alle tækkemænd. Ved DTLs næste bestyrelsesmøde, fastlægges en dato for et møde med JTL om sagen. Bestyrelsen i JTL glæder sig til at komme i gang med at drøfte muligheder og realiteter. Vores fag er ikke synligt nok for almindelige mennesker. Vi har godt tag i stråtagsejerne, og andre der én gang har tabt deres hjerte til stråtaget. Men hvis vi skal fortsætte med at have tilgang af lærlinge til vores fag, er det nødvendigt at vi får kommunikeret ud, at stråtag ikke kun er gamle idyller, men også nyt, fancy, hipt byggeri. Stråtagskontoret/tækkekontoret skulle gerne blive det vidensog kraftcenter der øger stråtagets udbredelse og dermed behovet for flere tækkemænd. Venlig hilsen Morten Petersen Jydsk Tækkemandslaug Foreningens formål er at samle alle danske tækkemænd i foreningen. Forbedre tækkefagets erhvervsvilkår. Virke for fagets udvikling og fagets udøveres uddannelse gennem oplysningsarbejde, afholdelse af kurser og anden form for uddannelse. Formand: Morten Brixtofte Petersen Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø Tlf Kasserer: Kim Andersen Haugevej Herning Tlf Sekretær: Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C 4300 Holbæk Tlf KORREKT ADRESSE? Tæk Post udsendes til alle tækkemænd i Skandinavien. Med så mange modtagere, er det umuligt at holde sig ajour med flytninger. Derfor får redaktøren af Tæk Post regelmæssigt et antal blade retur påstemplet»ubekendt på adressen«, fordi Post Danmark ikke kan finde den pågældende tækkemand. Tag derfor lige et kig på bagsiden af dette blad. ER DIT NAVN OG ADRESSE KORREKT? Hvis du ønsker at fortsætte med at få Tæk Post efter flytning så meld flytning til Samme mailadresse kan bruges, hvis du er tækkemand og ikke får bladet. Bestyrelsesmedlem: Kjeld Jensen Vengevej Skanderborg Tlf Bestyrelsesmedlem: Ruud Conijn Hemmedvej Glæsborg Tlf Tæk Post udkommer mindst 2 gange årligt. Oplag 300 stk. Omdeles til alle skandinaviske tækkemænd. 3

4 Kvalitetssikring af tækkearbejde Af Morten Petersen»Hvordan i alverden er han blevet medlem af lauget«,»han kan ikke tække«eller»hvis han kan blive medlem vil jeg ikke være med«, således har jeg hørt kolleger omtalt af andre tækkemænd. Der er individuelle opfattelser af, hvad godt tækkehåndværk er. Men alle der er medlemmer af det ene eller andet laug, har præsenteret et antal arbejder, som er blevet bedømt og godkendt. Det betyder, at laugenes medlemmer i hvert fald en gang kunne udføre korrekt håndværk. Men hvad gør vi som organisation, hvis vi oplever at nogle af vore medlemmer, eller deres ansatte udfører arbejde, som vi ikke kan stå inde for? Der er laugsmedlemmer, der har uforholdsmæssigt mange klager over deres arbejde og der er firmaer med så mange ansatte, at det arbejde mester blev godkendt på engang i tidernes morgen ikke har relevans i dag. Heldigvis falder mange brådne kar fra fordi de undlader at forny deres medlemskab, og jeg har ikke kendskab til at medlemmer er blevet ekskluderet fra nogen af laugene, i JTL har vi ikke engang en procedure til at håndtere klager over kolleger. Men vi bliver nødt til at forholde os til hvordan vi sikrer, at det fortsat er et kvalitetsstempel at være medlem af et laug, for i takt med at flere og flere tækkemænd bliver laugsmedlemmer, er det ekstra vigtigt at vi fastholder vores krav kvaliteten af arbejdet. Det er en omtålelig problemstilling fordi der kan være brødnid involveret, men derfor bør vi ikke vige uden om at tage problemstillingen op vi skulle nødigt se et laugsmedlem i»klamphuggerne«. Hvor bor»jyderne«henne? Jydsk Tækkemandslaugs medlemmer pr. januar Forbehold for redaktørens geografiske øjemål. Kender du din nabo? 4

5 Hældningsgrad vs. Levetid Af Ruud Conijn I»Drijfbord«fra det Hollandske Tækkekontor, oktober 2008, var en lang artikel om slid og nedbrydning af stråtag. Ikke meget nyt, men alle faktorer som vi har diskuteret igennem den sidste årrække blev opsummeret. Interessant var dog en tabel der gengiver hollændernes erfaring med hældningsgrad på tag og individuelle rør i forhold til tagets levetid. Den gengives her: Hældnings- Hældnings- Kritik Potentiel levetid i år grad tag grad rør uden med fri udluftning umulig- ingen til meget kort levetid meget dårlig - for kort levetid dårlig - kort levetid m. meget vedligeholdelse rimelig - formindsket levetid m. øget vedligeholdelse godt- normal levetid og normal vedligeholdelse bedre - lang levetid I den sidste kolonne er der regnet med det faktum at Hollændere mener at tækning på plader formindsker levetiden med 10%. Samme gælder for danske tage uden frie udluftningsmuligheder. For tage med fri udluftning er derfor den potentielle levetid ganget med 1,1. Ydermere kan ses at også hollændere arbejder med omkring 15 grader forskel imellem hældningsgrad af tag og individuelle tækkerør. Generalforsamling i JTL Af Sebastian van der Meer Referat af ordinær genralforsamling i Jydsk Tækkelaug lørdag den 28. februar Valg af dirigent Carlo Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at det var en lovlig generalforsamling. 2. Valg af referent Sebastian van der Meer blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formanden berettede om året der var gået. Han lovede at skrive den ud (se den herunder). Derefter var der en lang diskussion omkring tækkekontoret hvoraf resultatet var at vi besluttede at foreslå DTL at lave en bestyrelse med 3 medlemmer, 1 repræsentant fra JTL, 1 repræ- sentant fra DTL og 1 repræsentant fra rørhandlerne. Disse 3 finder en mand der skal være den daglige leder for tækkekontoret. Herefter blev formandens beretning godkendt. Formandens beretning kan læses andetsteds i baldet. Fremlæggelse af revideret regnskab. Jan Ek fremlagde regnskabet for 2008 og det blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Vi fortsætter med uændret kontingent. 6. Valg De 2 nye bestyrelsesmedlemmer er Keld Jensen og Ruud Conijn. 2 nye suppleanter er Søren Fur og Tonny Bogut. 2 revisorer er Carlo Christensen og Brian Randrup. Henning Duedahl fortsætter som formand for bedømmelsesudvalget. Efter valget blev 2 Gyldne Tækkenåle overrakt til henholdsvis Hans Jørgen Zerlang og Erling Bach Pedersen for en enestående indsats for lauget og branchen gennem mange år. Med nålen fulgte en flot kurv med alt muligt lækkert. 7. Eventuelt Intet til eventuelt da referent var nød til at køre. Diskussion fortsatte uden for referat. 5

6 Kvalitetsvinduer til stråtage Dansk produceret KVISTVINDUER KVISTVINDUER MED 2 LAGS LAVENERGI THERMORUDER 5 ÅRS GARANTI KOBLEDE RAMMER MED ENERGIGLAS KITFALSE MED ENKELT GLAS 22 MM TYNDE SPROSSER Type 90/55 B=90 cm - H=52 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder Type 120/85 eller 120/70 B=120 cm - H=85 eller 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost Type 150/90 B=150 cm - H=90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS tilbyder også alt tømrerarbejde såsom nybyggeri, reparationer, eftersyn på vinduer, døre og tag samt tilbygninger. På vort maskinsnedkeri fremstiller vi vinduer, døre og andre specialopgaver med respekt for gamle håndværkertradtioner. Vi tilbyder fagentrepriser og hovedentrepriser eller timelønsarbejde. Finn Møller tømrermester KVISTVINDUER TIL TÆKKEMÆND Vore kvistvinduer udføres i høj kvalitet af imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni. Leveres ubehandlet eller mod tillæg med malet overflade. Vinduerne leveres med 2-lags lavenergi termoruder med 5 års garanti. For oplysninger på andre vinduesmål end angivet her, kontakt os på tlf Indhent tilbud på vinduer, døre og andre specialopgaver på tlf.: Type 178/70 eller 178/85 B=178 cm - H=70 eller 85 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost Type 223/90 B=223 cm - H=90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS Randersvej Mariager Tlf.: Fax: Mobil:

7 Formandens beretning Af Morten Petersen Jeg havde håbet, at kunne stå her i dag, og fortælle jer, at vi havde oprettet et fælles tækkekontor, ansat en kapacitet som leder, og nu havde kurs mod fremtiden for fuld kraft. Sådan er det ikke gået. Men tækkekontoret har optaget mig meget i det forgangne år.ved det respektive generalforsamlinger i JTl og DTL, blev det vedtaget at undersøge mulighederne for etablering af et fælles tækkekontor. Jeg mener det er vigtigt, at DTL ser idéen om et tækkekontor, for hvis først de når så vidt, er der forhåbentlig vagt en interesse der kan drive processen. Jeg har ved flere lejligheder drøftet sagen uformelt med DTL s formand Henrik Henriksen, og fået det indtryk, at han godt kan se idéen, men ikke rigtigt se hvordan den skulle kunne realiseres. Også i adskillige breve til DTL s bestyrelse har jeg søgt, at overbevise om det gavnlige i etableringen af et fælles kontor, ligesom skriftligt overfor bestyrelsen imødegik Søren Vodders artikel»samarbejdet der forsvandt«i Tækkemanden. Kulminationen kom ved tækkeseminaret i Hadsten, hvor jeg desværre var forhindret af en lungebetændelse. Kort fortalt står sagen således: Jeg tror kun at Tækkekontoret kan blive det kraftcenter, med den synlighed og gennemslagskraft vi ønsker, hvis hele branchen står bag. Der er ikke i den nuværende bestyrelse energi og kræfter, til den enorme indsats, som Hans Jørgen og Erling har lagt for dagen i mange år. Hvad gør vi så? Vi har en del penge, skal vi spare dem op til tider hvor der atter er energi til store satsninger, eller skal vi søsætte et sekretariat med lønnet sekretær? Mange af de øvrige initiativer, som vi har brugt tid på i året, er også Erlings fortjeneste Brandforsøg Vi har været til møde i Dansk Brandteknisk Institut (DBI), om et stort anlagt brandforsøg, der er nødvendigt hvis vi skal have ændrede afstandskrav til byggeri med stråtag. Også her er det nødvendigt, at gennemføre projektet i fællesskab med DTL, bla. fordi vi får svært ved alene at søge fonde til et projekt der har konsekvenser for hele branchens fremtid. DTL, har tilbudt, at BYG betalte hele gildet mod at JTL holdt sig udenfor. Af politiske grunde ønskede vi ikke, at DTL fik æren for et projekt der er opstået i JTL og som Erling brugt megen tid på at forberede. Vi har derfor tilbudt DTL, at betale halvdelen af forsøget og evt. søge fonde i fællesskab. Bygningsreglement Under revisionen af eksempelsamlingen til bygningsreglementet, var der udsigt til et krav om isolering mellem lægterne og gips på bagsiden. Takket være et stort arbejde fra Erlings side, endte sagen med, at vi slap for dette, og endog fik lov at lægge stråtag på flere bygningskategorier end tidligere. Bindedagen Bindedagen på frilandsmuseet i Sorgenfri, som DTL stort set havde planlagt, havde et kæmpe fremmøde, og viste endnu engang tydeligt, at tækkemænd har udbytte af at samles og udveksle erfaringer og anekdoter. Stråtagets hus Projektet er nøglefærdigt; flere interesserede parter og fonde venter formodentlig blot på en enig tækkebranche så vil projektet kunne realiseres. Projektet er et rent JTL projekt, og ligger derfor i mølpose til bedre tider. Tæk Post Der udkom 3 numre i 2008, bladet er blevet lidt dyrere end tidligere. Vi har fået farvetryk på omslaget, og overlader lidt mere arbejde til trykkeriet end tidligere. Annoncørerne står i kø, og havde vi mere stof kunne vi sagtens udgive flere blade. Næste nummer bliver formodentlig overvejende skrevet af overtegnede og det er synd. Rundt omkring har vi alle sammen vores egne små tricks og fiduser, som andre vil kunne have glæde af. Èn har erfaring med at mure skorstenspiber på jorden og hejse dem op på plads, en anden har en speciel tækkekrog, der gør det muligt at sætte bommene fast i jernet osv. Alle disse små detaljer vil jeg meget gerne trykke noget om i bladet. Men som tidligere nævnt er der ikke energi til et stort aktivtetsniveau for tiden, og spørgsmålet er om vi skal drosle ned, eller etablere et sekretariat? Rasmus vindskede. Foto: Morten Petersen. 7

8 Prosman Reed + Windows P.O. Box 3079 NL CD Gouda - The Netherlands Telefon : Telefax : Internet: Dependance Germany: Am Alten Werk 56 D Melbeck (near Hamburg) Prosman Reet + Gauben Postfach 3079 NL CD Gouda - Holland Telefon : Telefax : Internet: Niederlassung Deutschland: Am Alten Werk 56 D Melbeck (Nähe Hamburg) As from February 2008 weekly arrival of containers with reed from China in Hamburg for possible delivery to Denmark! New Reed! Direct deliveries or deliveries with our truck with crane of: Reed from Hungary, Rumania, Ukraine, Austria, Turkey and China. Wire, heather, sheets, windows, copper & galvanised chicken wire, tools, copper or ceramic ridge tiles etc. Von Februar 2008 wöchentliche Ankunft von Container mit China Reet in Hamburg für evt. Weiterlieferung nach Dänemark! Neues Reet! Direktlieferung oder Lieferung mit unserem Kran-LKW: Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, Österreich, Turkei und China. Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, Kupfer und Verzinktem Masschendraht, Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw. Med venlige hilsner, Fam. Prosman 8

9 Sejr med hollandsk retssag om nedbrudt stråtag Af Ruud Conijn Det hollandske Vakfederatie Rietdekkers har ført en retssag ved Højeste Ret hvori en tækkemand i første instands blev dømt til at erstatte et forholdsvis nyt stråtag. Grunden var at taget indefor 10 år ikke levede op til forventningerne. Efter 5 år proces har tækkemanden nu vundet retssagen. Fordi der endnu ingen retspraksis var omkring for hurtig nedgang i kvalitet af stråtage, var det meget vigtig at denne sag skulle vindes. Retssagen blev vundet grundet mangel på teknisk viden. Det korte af det lange er at retten konkluderer at det før marts 2004 ikke var kendt at isolering af tage uden godt fungerende dampspærre fører til en formindsket levetid af stråtaget. Tækkemanden kunne ikke vide at stråtaget ville nedbrydes hurtigere, og er derfor ikke økonomisk ansvarlig. Det er den første»hårde«dom, ført til Højesteret, og den er derfor meget vigtig for tækkebranchen. Denne dom vil i mange tilfælde være afgørende, for ved uenighed mellem tækkemænd og kunde (i tilfælde af utilfredsstillende levetid af taget) vil mange kunne undgå at føre retssag fordi chancen for at vinde den er meget lille på basis af denne kendelse. Takket være bestemmingsheffing rietdekkerij (en slags branche-beskatning) var det mulig for tækkemanden som i øvrigt ikke var medlem af Vakfederatie at føre retssagen på denne måde. Uden støtte fra HBA (som opkræver branche beskatningen) og organisatorisk og teknisk støtte fra Vakfederatie ville den økonomiske risiko have været for stor for tækkemanden. Selv om han ikke følte sig ansvarlig, ville han have været nødt til at betale. 40 cm tykt, her er det ikke isolering på bagsiden der er problemet! Waterpasset lå hjemme. Foto: Morten Petersen. I 2012 færdiguddannes de sidste 2 tækkelærlinge i Danmark Af Benny Bælum Så er det ved at være sidste udkald for at få ansat nye lærlinge i vores fag. Vi står overfor et katastrofalt fald i antallet af praktikpladser til tækkelærlinge. 16 lærlinge bliver udlært i 2010 og 13 lærlinge er det faldet til i 2011, men i 2012 er vi nede på KUN 2 der kan færdiggøre deres uddannelse som tækker. Og hvem har så ansvaret for at det ser sådan ud inden for vores fag? For mig at se er der ingen tvivl om at vi har et fælles ansvar. Da vi i sin tid ønskede at få etableret uddannelsen, var det et ønske om at få højnet fagligheden inden for vores fag. Vi ønskede at gå fra at være en uddannelse der gik i arv fra far til søn, til at være en uddannelse, der var tænkt over, der var gennemdrøftet på teknisk skole og som var tilrettelagt på en måde, så den kunne gøre sig gældende også på internationalt plan. Vi bliver til stadighed nødt til at holde uddannelsen up to date, så vi inden for området sikrer vores lærlinge viden om nye materialer, nye metoder og nye 9

10 udfordringer inden for byggeskikken, så vores fag kan bestå og så vi kan sikre os selv arbejde, i tider hvor også byggebranchen lider under en finanskrise. Dette kan kun ske i en løbende dialog mellem uddannelsesstedet, lærlingene, skolens lærere og med krav tilbage til uddannelsesudvalget. Vi har i udvalget drøftet hvad vi kan gøre og ser ikke ret mange andre udveje end at appellere til jer tækkemestre om at hjælpe os. Vi ved at flere af jer, hele tiden har haft og fortsat vil have lærlinge og nogle af jer oven i købet mere end 1 lærling, men vi har brug for flere mestre, hvis uddannelsen skal overleve. I de kommende år, ved vi i Tækkelauget at der vil være mange ældre tækkemestre der går på pension. Vi kan ikke tillade os, bare passivt at se til, mens deres viden og ekspertise forsvinder. Vi har en forpligtelse til at forsøge at få vores fag til at leve og bestå, ved fortsat at uddanne unge, nye kræfter. Hvis vi vil undgå at efterspørgslen på dygtige svende, bliver for stor om nogle år, er vi nødt til selv at tage et medansvar for at få dem uddannet. Stråtaget er i fremgang og det skal vi benytte os af, ved at være på forkant med udviklingen. Det kan vi gøre ved at udvikle uddannelsen, bidrage til at stråtaget udnyttes i moderne byggeri og at det omtales som mulighed, når talen falder på byggemetoder, der bidrager til det gode klima i verden. Hvad skal du gøre hvis du er i tvivl om dit firma kan blive godkendt som praktiksted? hvis du er tvivl om hvor meget du kan få i løntilskud/refusion? hvis du er i tvivl om, hvad det kræver af dig / dit firma? hvis du gerne vil, men ikke tror at du / dit firma kan løfte opgaven alene, men godt vil forsøge sammen med et andet tækkefirma? hvis du kun vil have voksenlærling? Hvis du selv vil have ansvaret for de praktiske og teoretiske kompetencer, den»ny mesterlære«kontakt sekretariatet for det faglige udvalg Bygmestervej 2, 2. sal, 2400 København NV. Ann Nielsen, tlf Jette Christiansen, tlf Jacob Vad, tlf Der kan indgås nye uddannelsesaftaler når det passer dig så kontakt sekretariatet - hellere i dag end i morgen. Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen på skolen, kan du kontakte skolen i Hadsten på tlf Faget har brug for dig som mester og lærlingene har hårdt brug for et praktiksted, så de ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Benny Bælum formand for brancheudvalget i Træfagenes Byggeuddannelse og medlem af det lokale uddannelsesudvalg. Danske tækkerør SÆLGES God kvalitet, god længde og fornuftige priser. Niels Klaustrup Bundgårdsvej Vemb Tlf.: Aften:

11 Englandstur i marts 2010 Af Morten Petersen Efter en række succesfulde ture til Holland, har bestyrelsen i JTL i flere år talt om at arrangere en tur til England. Nu sker der omsider noget. I weekenden den marts 2010 holder det britiske laug; National Society of Master Thatchers deres årlige konference (bindedage) i Andover, Hampshire. Vi skal formodentlig overnatte på samme hotel, som de engelske tækkemænd i Andover, så der bliver god mulighed for at se deres materialer og værktøj, og få en sludder med dem i baren, hvor de opholder sig en del - siger deres sekretær. Programmet for turen ligger endnu ikke fast, men vil indeholde en formiddagstur i bus til lokale seværdigheder, stråtage og pub-lunch sammen med engelske tækkemænd fredag. Rundtur i bus for os selv lørdag. Hjemrejse søndag, med besøg på det runde tækkede Shakespeare teater, The Globe i London på vejen. Ikke ret langt fra Andover ligger Stonehenge, hvor enorme sten har stået i gådefulde formationer i 5000 år, dem skal vi selvfølgelig også besøge. Prisen for turen afhænger af rigtig mange faktorer, men med de nuværende flypriser, valutakurser mm., og 3 overnatninger i England vil prisen blive max kr, med alt undtagen drikkevarer inkluderet. Der vil blive plads til ca 30 deltagere, rabat til JTL s medlemmer. Vi flyver fra Billund til Stansted (London), evt. også fra København til Stansted. Afrejse 18. eller 19. marts og hjemkomst 21. marts. Tilmelding formodentlig i december 2009 hold øje med Tæk Post. Tækning i England foregår i stort omfang med langhalm, og der forskes i at finde velegnede kornsorter til tækning. Tækketraditionen er anderledes end den danske, f.eks. er mange vindskeder afrundet. Engelske tækkemænd opfatter sig selv som bevaringshåndværkere, og deres laug har ca. 140 medlemmer, der alle er optaget efter anbefaling og bedømmelse af arbejder. Gæt hvilken bil der bor i denne engelske garage. 11

12 Kvalitet af tækkerør Af Morten Petersen Når vi køber tækkerør, er de rensede og klar til brug på taget. Det burde de i hvert fald være, for det betaler vi jo for. Prøv at kigge på billederne herunder hvor langt er det viste bundt? Hmm tjaa det er vel 170 cm. Ok - men hvor lang en stødlængde tør du tække med det? Det viste bundt er ét blandt mange. Det er købt til fuld pris, men har givet mig ekstra arbejde på taget. Derfor har jeg ikke kunnet tække de kvadratmeter, som min pris til kunden er beregnet efter. Jeg får oveni købet ekstra udgifter til materialer fordi jeg skal kassere en uforholdsmæssig stor del af bundtet. Alene udgiften for at få fragtet affaldet ud på pladsen beløber sig til 0,1 kr pr. bundt, og så skal det også køres væk. Det er alt i alt det man kan kalde en lose lose situation for tækkemanden. I det aktuelle tilfælde stammer rørene fra en leverandør, som jeg ikke handler med mere. Men som enmandsfirma med begrænset indkøb af rør betyder det desværre ikke ret meget for leverandøren, om jeg siger nej tak til en sending problematiske rør. Der er altid nogle andre der er villige til at købe. Skal vi finde os i at få leveret sådan noget skrammel? Nej det skal vi ikke, og måske er det en fordel, at vi har fået så mange kinesiske rør af god kvalitet på markedet, så bliver det forhåbentligt sværere for rørhandlerne at komme af med dårlige rør. Netop fordi vi er så mange små firmaer i vores branche, er det vigtigt at vi står sammen om at kræve en ordentlig kvalitet af vores leverandører. Men det kræver selvfølgelig, at vi er enige om hvad kvalitet er. Derfor må en vigtig arbejde for laugene fremover være, at få fastlagt normer for bedømmelse af tækkerørs kvalitet. 1 bundt tækkerør før og efter rensning. Foto: Morten Petersen. Lovligt ophold på bommene Af Morten Petersen Nu er det igen lovligt at gå på bomme! I forbindelse med et besøg hos en tækkemand i Nordjylland i marts 2008 afgav Arbejdstilsynet (AT) et såkaldt strakspåbud om, at der skulle anvendes tækkebroer på taget i stedet for bomme. Et strakspåbud betyder, at arbejdet ikke må fortsætte før påbuddet er 12 efterkommet. Men efterfølgende klagede tækkemanden over påbuddet. Som en direkte konsekvens af denne sag ønskede de relevante medarbejdere i AT at orientere sig om forholdene i praksis. Derfor anmodede man i det tidlige forår om, at få lov at besøge tækkemændene Peter Andersen og Tonny Bogut på et tag med bomme. AT ønskede en dialog omkring arbejdsforholdene og gav tækkemændene frit lejde ved besøget. Peter og Tonny havde en positiv oplevelse af mødet med AT, der var interesserede og forstående i forhold til problematikken. De talte om rapporten af Pernille Vedsted fra Byggeriets

13 »3-tal«eller»bomholder«, med lille strategisk placeret hak, gør det muligt at hænge bommene op i jernet. Detalje set hos Peter Andersen, Hundstrup. Foto: Morten Petersen. Arbejdsmiljø, og enden på historien blev, at påbuddet til den nordjyske tækkemand blev ophævet umiddelbart efter besøget. I brevet står bla:»der er ved ophævelsen særligt lagt vægt på, at der ikke i påbuddet konkret er beskrevet, hvori risikoen for nedslidning af bevægeapparatet består«. Det er en meget vigtig afgørelse, fordi vi der ønsker det dermed kan fortsætte med at gå på bomme uden at bevæge os på kanten af loven. Nu er der endnu en vægtig grund til at få åbnet branchevejledningen»sikkerhed højt på strå«og få indføjet bomme på lige fod med broer. Virker kobber? Taget er år gammelt. Foto: Morten Petersen. Tæk Post mangler billedet af din flotte kobberrygning, din fikse detalje eller det smukke tag du lige har udført. Så her ser vi bare... et stykke stråtag. Foto: Morten Petersen. 13

14 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. 14

15 Ringe Sognegård Af Morten Petersen Sognegården set fra sydvest. Illustration fra Sognegården set fra Nordøst. Illustration fra ruder og enormt stråtag«, således skriver Fyns Amts Avis (FAA) den 31. marts, i en artikel om Ringe sogns nye sognehus. FAA skriver videre:»by og Land, Midtfyn bryder sig ikke om et byggeri, der minder om græsk tempelarkitektur og engelsk landsbyarkitektur, på en af Ringes smukkeste grunde... En ny sognegård vil efter planen snart rejse sig på en af Ringes smukkeste grunde, hvor der nu er kirkekontor i en ældre murermestervilla på Søvej. Arkitekt Jan Skovsende Hansen, Broby, har udarbejdet et projekt på 477 kvadratmeter med søjlegange, terrakottafarvet murværk og højt stråtag med kobberrygninger til erstatning for den beskedne rødstensvilla«. Artiklen er således ganske kritisk overfor projektet, men her fra Tæk Post, er vi glade når arkitekter tegner nye huse med stråtag. Er det pænt? Bedøm selv, se flere billeder på: nyhedsgrafik/nyheder 15

16 Tredje pladsen i NMST s konkurrence om det bedst tækkede hus gik til»forrest Farm«tækket af Simon Denney. Bindedagen 2009 Til september holder DTL og JTL fælles bindedag. I år foregår det på Læsø, og der bliver tale om en enkelt overnatning. Dagene bliver d september, reservér dagene allerede nu. Programmet kendes ikke i skrivende stund, men mon ikke vi også kommer til at se nogle tangtækkede tage? Gård fra Læsø på Frilandsmuseet ved Sorgenfri. Foto: Morten Petersen

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Charmerende detalje af engelske

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk»bølgeportalen«er udført

Læs mere

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c. Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Velkommen Af formand Morten Petersen Velkommen

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Der er tækket 4.000 nye tage

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer.

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer. Vedtægter for Tækkelauget 1 Navn Foreningens navn er Tækkelauget. 2 Formål Tækkelaugets formål er at samle virksomheder, der arbejder inden for tækkefaget og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere