SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning"

Transkript

1 SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen... 5 Forældremøder... 5 Undervisningens indhold: Bh. Klasse Elever... 6 Bh. Klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre klasse Elever klasse Forældre Relevante kontaktoplysninger

3 Forord SSP-samarbejdet har været på den politiske dagsorden i Struer Kommune i mange år. Det har betydet, at vi i dag har en række tiltag, der bl.a. skal være med til at sikre børn og unges trivsel og derved forbygge misbrug og kriminalitet. Struer Kommune har i lighed med andre kommuner i de senere år oplevet stærkt stigende udgifter til de specialiserede opgaver inden for bl.a. børne- og ungeområdet. Det har betydet, at der har været færre ressourcer til almenområdet. Det er helt afgørende, at vi får vendt denne udvikling. En styrkelse af det forebyggende arbejde for bl.a. mindre misbrug og mindre kriminalitet er en af de veje, vi skal. Struer kommune har vedtaget forskellige politikker og værdier herunder bl.a. Børne- og Ungeværdier, Ungdomspolitik, Skolepolitik samt Sundhedspolitik. Disse politikker skal skabe det bedst mulige grundlag for det enkelte barns og den enkelte unges læring, trivsel og udvikling. Læseplanen er vores bud på, hvordan man specifikt arbejder med kriminalpræventiv. Vi har ladet os inspirere dels af de erfaringer vi har fået siden Struer Kommunes første læseplan blev udarbejdet dels af andre kommuners arbejde med eksisterende materialer samt nyeste viden om forebyggende. Denne læseplan indeholder de nyeste initiativer inden for forebyggelse og den lægger frem for alt vægt på tidlig forebyggelse og langt større fokus på arbejdet med forældreansvar og forældrenetværk. Det er en fælles opgave at sørge for så meget oplysning, at børn og unge er i stand til at vælge til og fra på de rigtige tidspunkter i deres opvækst. Læseplanen har fået nyt lay-out og udvidet indhold og findes i såvel papirudgave som elektronisk på det kommunale netværk. Forhåbentlig betyder det, at det vil være lettere at bruge den i planlægningen af en i de timeløse fag. Hvad, der er relevant for lige netop den klasse du arbejder med, ved kun du, men generelt prøver læseplanen at skabe en linje igennem hele skolelivet. En linje der skal sikre, at der bliver taget hånd om de enkelte elementer på det klassetrin, hvor det vil være relevant. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke kun er klasselærerens opgave at sikre og gennemføre en i de timeløse fag, men hele teamet omkring de enkelte klasser. Skolens rolle er central i det kriminalpræventive arbejde, fordi vi her kan få en bred gruppe af børn, unge og forældre i tale. Vi ved fra de nyeste undersøgelser, at skolen er et sted, hvor børn møder nogle af de vigtigste kammerater og voksne i deres liv. Erik Østerby Direktør 3

4 Formålet med forebyggende i folkeskolen er: At alle elever igennem hele skoleforløbet arbejder med emner og temaer under overskriften trivsel for herigennem at blive i stand til: At forebygge kriminalitet. At give børn og unge kompetencer til at kunne klare sig i livet. At gøre en særlig indsats for at børn og unge oplever et godt og socialt skolemiljø. At styrke børn og unges selvværd. At give børn og unge kompetencer til at vælge til og fra med hensyn til bl.a. tobak, alkohol, stoffer og kriminalitet. At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsstilsvaner, hernunder brug og misbrug af rusmidler og hvad det kan medføre af fysiske, psykiske og sociale problemer At børn og unge tilegner sig indsigt i og forståelse af regler for social adfærd At børn og unge tilegner sig indsigt i og forståelse af samfundets love og retssystem, samt mulige konsekvenser af norm-, regel- og lovbrud At forældrene inddrages i det forebyggende arbejde igennem information, debabtmuligheder, indflydelse på relevante dele af en og handleplaner At skabe et netværk af tydelige og troværdige voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn møder i dagligdagen. Formålet med læseplanen er: At alle elever i Struer Kommunes skoler modtager forebyggende hvert år og at der opnås ensartethed i gennemgang af arbejdsemner. At der i kommunen forefindes et redskab for lærerne og forældrene, der gør det nemmere at tage fat på den forebyggende. At sikre, at der ikke forekommer uhensigtsmæssige overlapninger i arbejdet i forbindelse med skoleskift. At samle en mængde gode ideer og materialer, der kan gøre en relevant og indbydende for eleverne og nemt tilgængelig for lærerne. Materialer: Af læseplanen fremgår forebyggende materiale, som er tænkt som en praktisk håndsrækning til lærerne i 0. klasse 10. klasse og forældre. Det fremgår af læseplanen, hvor det forskellige materiale kan rekvireres. 4

5 Undervisningen: Den forebyggende placeres som delemner under de timeløse fag, som ifølge Folkeskolelovens 7 omfatter: Færdselslære sundheds-, og seksual, familiekundskab uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Kriminalpræventiv (ikke lovfæstet) Undervisningen finder som minimum sted med de emner, som denne læseplan omhandler under de enkelte årgange. Indhold og organisering af sforløb vil selvfølgelig være afhængig af, hvilken klasse der er tale om. På alle klassetrin arbejder klassen ud fra årets motto. Skolelederen og klassens team er ansvarlig for, at det forebyggende arbejde indgår i klassens årsplan. Denne udgave af læseplanen er gældende for skoleåret 2011/2012. Forældremøder: Et tidligt og inkluderende forældrenetværk i den enkelte klasse er en meget vigtig faktor i forhold til den kriminalitets- og forebyggende indsats i folkeskolen. Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan. Når forældre samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes dagligdag og sociale liv. Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en lærer, SSP-medarbejder eller andre fagpersoner som kan igangsætte dialogen og støtte processen. Forældrene skal blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at afholde et socialt arrangement, kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m. Arbejdet slutter først, når klassen forlader skolen, og det er meget vigtigt at revision af indgåede aftaler er et fast punkt på forældremøder gennem hele skoleforløbet. Teamet omkring klassen er garant for at dette sker. På de skoler, der modtager elever fra grundskoler er det helt afgørende, at der samarbejdes og koordineres, så den røde tråd i indsatsen bevares. 5

6 Bh.klasse Elever Tema Motto At blive en klasse I klassen taler vi med hinanden Trivsel Omgangstone og samværsregler Plads til alle / accept af forskelligheder Hjælpsomhed Fødselsdage At eleverne lærer at give plads og lytte til andre. At eleverne lærer at udtrykke deres meninger og respektere andres. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de og andre trives. Materiale F.eks. Trin for trin

7 Bh. klasse Forældre Start på opbygning af et forældrenetværk Sprog Socialisering Internet Sengetider Madpakker Fødselsdage Legetøj i skolen Forventninger til hinanden (skolen / forældre) Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Sammen mod mobning Samspillet-indskoling (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Den Usynlige klassekammerat Forældrefolder om SSP SSP-gademedarbejder og SSP-kontaktlærer 7

8 1. klasse Elever Tema At være en klasse Motto I klassen hjælper vi hinanden Trivsel Omgangstone og samværsregler Drilleri Plads til forskellighed Fødselsdage Hjælpsomhed At eleverne lærer reglerne for at tage ordet og lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At eleverne lærer at sige fra hvis andre driller eller mobber. At eleverne lærer at hjælpe andre end sig selv og de allernærmeste. Materiale F.eks. Trin for trin 8

9 1. klasse - Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Sprog Socialisering Fødselsdage Legetøj i skolen Slik/sodavand Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-indskoling (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP Den Usynlige klassekammerat 9

10 2. klasse Elever Tema Den gode kammerat Motto Vi taler pænt til, om og med hinanden Trivsel Omgangstone og samværsregler Sladre Lyve At eleverne lærer, hvad en god kammerat er og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne lærer at løse egne konflikter Materiale Trin for trin Sammen mod mobning 10

11 2. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel og omgangstone Påklædning SMS og Chat Sengetider Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-indskoling (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP Den Usynlige klassekammerat 11

12 3. klasse - Elever Tema Trivsel Motto Vi er gode ved hinanden Trivsel Omgangstone Den gode kammerat At være udenfor At gøre nar Materiale Trin for trin Sammen mod mobning Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og Samfund) SSP-kontaktlærer eller klasselærer underviser i sikker chat og SMS 12

13 3. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel og omgangstone Påklædning Ude- og sengetider SMS og Chat Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At forældrene får kendskab til sikker chat, internet og SMS. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-indskoling (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Gode råd til forældre om mobning (pjece fra Skole og Samfund) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP SSP-gademedarbejder 13

14 4. klasse - Elever Tema Kammeratskab Motto Vi vælger det gode kammeratskab Trivsel, selvværd og ligeværd Omgangstone Vi passer godt på hinandens ting Kammeratskab, venner og bekendte og forskellen på disse Mobning med fokus på SMS, MMS og Chat Piger i grupper - samtale omkring begyndende pubertet og menstruation At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord At eleverne bliver i stand til at agerer hensigtsmæssigt i samvær med andre At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder At eleverne opnår forståelse for andres væremåde og handlinger Materiale Trin for trin Sammen mod mobning Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og Samfund) Skolesygeplejerske 14

15 4. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Trivsel Fødselsdage Mobiltelefon Påklædning og Mærkevarer SMS og Chat Fritid Lommepenge Ude- og sengetider Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-mellemtrinnet (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Gode råd til forældre om mobning (pjece fra Skole og Samfund) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP 15

16 5. klasse - Elever Tema Dit og mit Motto Hvad er dit og hvad er mit Trivsel Omgangstone Hvad er dit og mit (butikstyveri og hæleri) Hærværk Tøjvalg Gruppe - klikedannelse SMS og Chat LAN-parties Præpubertet og sundhed (mad, motion,rygning) At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved tyverier og hærværk At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser At eleverne opnår forståelse for og accept af andres grænser Materiale Trin for trin Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og Samfund) SSP-gademedarbejder 16

17 5. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Trivsel Mobiltelefon Påklædning og mærkevarer SMS og Chat Fritid Lommepenge Ude- og sengetider Forældreansvar generelt Klasseforældreråd ansvarlig for bl.a. et socialt arrangement for både elever og forældre At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-mellemtrinnet (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Gode råd til forældre om mobning (pjece fra Skole og Samfund) Forældrenetværk (Det kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP En teenager i huset SSP-gademedarbejder 17

18 6. klasse - Elever Tema Motto Hverken barn eller ung Vi respekterer hinanden, selvom vi er forskellige Trivsel Pubertet Identitet gennem medier (sex, mode osv) SMS og chat Flertalsmisforståelser Komme hjem tidspunkter Fritidsinteresser Grænsesøgning Kriminalitet med forsat fokus på tyveri, hæleri og hærværk Cykellistprøve Cykelkontrol Piger og drenge hver for sig - samtale om pubertet og udvikling Materiale At eleverne bliver bevidste om egne og andres grænser At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager At eleverne får kendskab til konfliktløsning og evt. trænes i konfliktmægling At eleverne får kendskab til de flertalsmisforståelser der er forbundet til bl.a. rygning, alkohol, komme hjem tidspunkter Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive Råd) Alle de andre gør det (Det kriminalpræventive Råd) Carina-en historie om tweenies på bytur Færdselskontaktlæreren SSP-gademedarbejder Færdselskontaktlæreren Færdselskontaktbetjenten Skolesygeplejerske 18

19 6. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Forældreansvar generelt en teenager på vej. Flertalsmisforståelser alle de andre gør det Rygning x-it Alkohol og fester Klasseforældreråd At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges Klasseforældreråd. Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-mellemtrinnet (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) En teenager i huset SSP-folder

20 7. klasse - Elever Tema Det gode liv Motto Vi passer på os selv og hinanden (og accepterer et nej) Trivsel Forhold til forældre Alkohol Aldersgrænser Fester uden alkohol At sige nej Kropssprog og signaler X-it (forbliv røgfri) / x-hale (rygstop support for unge) Materiale At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdning til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser osv.) At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er godt for ham eller hende At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex og stoffer At skabe dialog om livsstilsrelaterede emner Tackling 7. klasse Røgfri kontrakter (Kræftens Bekæmpelse) Blå Mandag (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Alle de andre gør det (Det kriminalpræventive Råd) SSP-gademedarbejder 20

21 7. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye En teenager i huset herunder sex, alkohol og stoffer Fælles holdning til rygning og alkohol Alkohol og fester Sikker Chat og SMS Konfirmation og Blå Mandag Fælles holdning og ansvar for vores børn i fritiden Lommepenge Udetider Klasseforældreråd At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres At der vælges Klasseforældreråd Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-mellemtrinnet (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Blå Mandag (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) En teenager i huset SSP-folder SSP-gademedarbejder

22 8. klasse - Elever Tema Motto Det gode liv 14 år og hvad så? Trivsel Den kriminelle lavalder / straffeattest Gruppeforståelse / selvtægt Loyal - mod hvem? Misbrug og rusmidler Rygning Tyveri hæleri Kropssprog og signaler Prævention og kønssygdomme Materiale At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres Tackling 8. klasse Undgå vold og overfald (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Børn, unge og alkohol (Pjece fra Sundhedsstyrelsen) Røgfri kontrakter (Kræftens Bekæmpelse) SSP-gademedarbejder og Politi (Trivsels- og misbrugsemnedage 2 dage) Skolesygeplejerske 22

23 8. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Forældreansvar Unges trivsel herunder bl.a. selvskadende adfærd Alkohol og stoffer Sunde fritidsinteresser Kammeratskab Unge i job / lektier Fælles holdning og ansvar for de unge i fritiden Klasseforældreråd At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres At der vælges Klasseforældreråd Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-udskolingen (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Alkohol og Stoffer (sundhedsstyrelsen) Hashkassen (Sundhedsstyrelsen) En teenager i huset SSP-folder SSP-gademedarbejder og Politi (Afslutning på emnedage) 23

24 9. klasse - Elever Tema Motto Selvstændig stillingtagen Tænk dig om - vælg det gode liv Trivsel Gruppepres Rusmidler og alkohol Doping Rygning Sidste Skoledag Knallertkultur og spiritus Handel - hæleri At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, og hvordan nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre At skole, forælre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe Materiale Tackling 9. klasse Undgå vold og overfald (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Sidste skoledag (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Hæleri (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) En stille aften (Dielemmaspil og film fra Det kriminalpræventive Råd) SSP-gademedarbejder Trafikinformatør 24

25 9. klasse Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Unge i job Lektier Rusmidler Ændret adfærd Uddannelsesvalg At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres At der vælges Klasseforældreråd At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe Materialer Aftaleskemaer fra SSP Samspillet-udskolingen (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) En stille aften (Dielemmaspil og film fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Alkohol og Stoffer (sundhedsstyrelsen) Hashkassen (Sundhedsstyrelsen) En teenager i huset

26 10. klasse - Elever Tema Motto Pligter og rettigheder Vi gør vores pligt vi kender vores ret Trivsel Ansvarlighed Kønssygdomme og kondomer Selvstændighed Initiativ Samarbejde Integritet Knallert- og bilkørsel og spiritus Sidste skoledag At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, og hvordan nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre At skole, forælre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe Materiale Fryspunkt et forebyggelsesprogram for 10. klasse, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med fester. Undgå vold og overfald (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Sidste skoledag (Pjece fra Det kriminalpræventive Råd) Er du IDiot? SSP-gademedarbejder Trafikinformatør 26

27 10. klasse Forældre Unges problemer Ændret adfærd Rusmidler og alkohol At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe Materialer Samspillet-udskolingen (dialogspil for forældre fra Det kriminalpræventive Råd) Ved nu nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Alkohol og Stoffer (sundhedsstyrelsen) En teenager i huset

28 Relevante telefonnumre: Kontaktpersoner Telefonnr. / Temaer SSP-Gademedarbejder Skolgade 5B 7600 Struer Telefon: SSP-samarbejdet Trivselsseminar Foredrag Temadage for elever/forældre/personale Forældrenetværk/-aftaler Forældrerollen Individuel motivation,vejledning og rådgivning SSP-koordinatoren Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: SSP-samarbejdet Råd og vejledning Midt og Vestjyllands Politi Struer Station Kirkegadde Struer Midt og Vestjyllands Politi Det kriminalpræventive Sekretariat Nørreport Holstebro Telefon: Kriminalitet Straffeattest Råd og vejledning Telefon Trafik- og alkoholkultur Råd og vejledning Børne og Familiecenteret Bremdal Torv Struer Anonym Familierådgivning Telefontid Skolesundhedstjenesten Bremdal Torv Struer PPR Bremdal Torv Struer Sundhedscenter Ølbyvej Struer Alkolbehandling Danmarksgade Holstebro Telefon Råd og vejledning Underretninger Telefon Anonym rådgivning Telefon Trivsel Sundhed Seksualoplysning Telefon Anonym rådgivning Råd og vejledning Telefon Rygning Rygestop S-faktor KRAM Telefon Råd og vejledning Stofbehandlingen Sønderlandsgade Holstebro Telefon Råd og vejledning 28

29 Motto for SSP-samarbejdet i Struer: Sammen skaber vi trivsel! - og har i vores arbejde fokus på dobbelt KRAM 1 Det sundhedsfremmende perspektiv: K Kompetencer R Relationer A Anerkendelse M Mestring 2 Det biologiske perspektiv: K Kost R Rygning A Alkohol M Motion TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 29

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2008/2009 Forord Holstebro Kommune har altid lagt meget vægt på arbejdet med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge. Det er derfor meget tilfredsstillende,

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen

Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen Dellæseplan/tilføjelse til det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Formålet

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Gademedarbejder

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Læseplan for forebyggelse Skive Kommunes skoler 2012-2014 1 Forord Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Kriminalpræventiv læringsplan

Kriminalpræventiv læringsplan Kriminalpræventiv læringsplan for Frederikssund Kommunes skoler Forord I 2009 fik Frederikssund kommune sin første kriminalpræventive læringsplan for folkeskolen. Vi præsenterer her i 2015 en opdateret

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 7. klasse Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Hornbæk Skole august 2016

Hornbæk Skole august 2016 Hornbæk Skole august 2016 På Hornbæk Skole tolererer vi ikke mobning - fordi vi prioriterer et godt skolemiljø højt og - fordi trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Begrundelse: Trivsel er

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Antimobbestrategiplan Ø.J. Friskole

Antimobbestrategiplan Ø.J. Friskole Antimobbestrategiplan Ø.J. Friskole Formål: Med denne plan ønsker vi at sikre os, at alle omkring skolen (elever, personale og forældre) ved, at vi på Ø. Jølby Friskole ikke tolererer mobning og at vi

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 2. klasse Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole.

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Indledning begrundelse og formål. Definition af mobning mobning eller drilleri. Hvordan opdager man mobning. Trivselsfremmende tiltag. Beredskab og handlemuligheder

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere