Årgang 45, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 45, nr. 2 2014"

Transkript

1 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr husstande

2 ARTIKLER KONFIRMANDFORBEREDELSEN og den nye skolereform 2 Som det sikkert i større eller mindre grad er alle bekendt, så er der vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft fra skoleåret Det har nogle konsekvenser for konfirmandforberedelsen for 7. klasse. 7. klasse skal ifølge skolereformen undervises 35 klokketimer pr. uge. Det vil i praksis sige, at de skal gå i skole fra kl hver dag. Det betyder, at der ikke i samme grad som tidligere er plads til konfirmandforberedelsen indenfor skoletiden. De fleste steder har konfirmandforberedelsen hidtil ligget i morgentimerne fra kl , men som situationen ser ud nu, så skal der tænkes helt nyt omkring konfirmandforberedelsen. Både i forhold til hvordan den skal finde sted og ikke mindst hvornår. Her i sognene har vi indgået en aftale med Søhusskolen og med Stige Friskole, som betyder, at konfirmanderne bliver undervist 3 hele skoledage fra kl Her ud over foregår konfirmandforberedelsen udenfor skoletiden på tre søndage, typisk fra kl Det vil altså sige, at konfirmandforberedelsen fra næste år udelukkende foregår som hele dage og ikke som hidtil i små moduler i morgentimerne hen over efteråret. Vi har allerede de seneste 4 år haft to søndage samt 2 skoledage med konfirmandforberedelse, så den nye situation er heldigvis ikke helt u- prøvet for sognene og for os præster. Den største forskel bliver derfor, at al undervisningen foregår som lange dage, så der bliver forholdsvist langt imellem, at vi ser vores konfirmander. Den nye situation understreger måske endnu tydeligere end før, at konfirmandforberedelsen i bund og grund er et fælles ansvar for forældrene og kirken. Det er på den ene side forældrenes opgave og ansvar at bakke op om konfirmandens deltagelse i undervisningen, også når den foregår i fritiden. På den anden side er det kirkens og præsternes ansvar at sørge for gode rammer omkring undervisningen samt et kvalificeret indhold. Fra kirkens og præsternes side vil vi gøre alt, hvad vi formår i forhold til at sørge for vores del af det fælles ansvar. I menighedsrådet har vi besluttet at fordoble vores budget for konfirmandforberedelsen, og både personale og medlemmer af menighedsrådet vil hjælpe med at afvikle undervisningen. Fra kirkens side ser vi konfirmandforberedelsen som en særdeles vigtig,

3 fælles opgave. Vi mener, at en god konfirmandforberedelse er en meget væsentlig forudsætning for kirkens fremtid. Vi håber ligeledes, at forældre vil bakke op og også meget gerne give en hånd med, især omkring de søndage, vi har planlagt. Selvom det er en stor opgave på den måde at tænke nyt omkring konfirmandforberedelsen, så tror og håber vi, at der også vil komme en hel masse godt ud af den nye situation. Vi er fortrøstningsfulde omkring fremtiden og håber og tror, at familierne i vores sogne fortsat vil bakke op omkring konfirmationen som en vigtig begivenhed i et ungt menneskes liv. Der vil blive inviteret til informationsmøde og indskrivning for de nye konfirmander via skolerne. Vi glæder os til at hilse på de nye konfirmander og deres forældre! Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard sognepræsterne 3

4 STIGE BY Ordet Stige har samme oprindelse som købstadsnavnet Stege. Det nævnes så tidligt som i år 1300 og betyder sandsynligvis i dette tilfælde pæle, der er rammet ned i søbunden i forsvarsøjemed. Ifølge skriftlige kilder ligger der i 1511 otte gårde mellem det, der nu er Lodsvej og Skippervej. I 1700-tallet er det steget til 10. Når Stige nævnes i 1300-tallet er det i forbindelse med, at kronen (kongen) sælger byen tillige med Lumby til grev Gerhard af Holsten, der siden, sammen med grev Gerd (den kullede greve), som panthaver kommer til at besidde det meste af Danmark i den kongeløse tid fra Siden køber Valdemar Atterdag både Stige og Lumby tilbage. Efter krongodsauktionerne (1) i 1764 begynder overgangen til selveje for stigebønderne. Gårdene i Lumby, Taarup og Anderup bliver købt af den rige odensekøbmand Peter Von Eilschou, der af sine gårde opretter godset Marienlund (2). Bønderne i Stige køber selv deres gårde. I løbet af 1700-tallet kommer der et stort antal huse i Stige. I 1774 er der registreret 33 i Stige By. Det hænger sammen med, at trafikken gennem Odense Fjor tiltager gennem 1600-årene, hvor Stige fungerer som ladeplads for Odense. I 1700-tallet er der en del søfart og fiskeri med basis i Stige. Stige betegnes som en Fisker- og Skipperby. Skipperne sejler med skibe, der er ejet dels af dem selv og dels af anpartshavere i Odense. I boet efter købmand Eilschous enke findes der en liste over de skibe, hun har part i i slutningen af Det drejer sig om i alt 13 skibe, som sejler over det meste af Europa. Odense og Stige Tolddistrikt har her i 1799 registreret i alt 29 fartøjer. Som et kuriosum kan nævnes, at nogle af skipperne angivelig glemmer at betale told af alle deres varer, og derfor betegnes som smuglere. I 1772 begynder man med spader og trillebøre at grave kanalen fra Bogø Strand til Odense. Lumby, Taarup og Anderup hører som nævnt på dette tidspunkt under Marienlund og fæstebønderne fra de tre byer skal derfor på hoveriarbejde på Marienlunds jorder, og den nye kanal betyder en afskæring af deres vej til hoveriarbejdet. Der er derfor behov for en forbindelse over kanalen, og man har planer om en flydebro. Da fæstebønderne som bekendt 4

5 køber deres egne gårde (3), bliver det aldrig til noget med den broforbindelse. Dog viser det sig hurtigt, at der alligevel er et behov for at komme fra den ene side af kanalen til den anden, så kort efter kanalens åbning får to skippere tilladelse til at sætte folk over kanalen. Siden den tid har der været færgeforbindelse over fjorden/kanalen, men Stiges storhedstid som søfartsby er slut. Havnen og handelsflåden flytter til Odense. Mange familier har i generationer hentet deres udkomme på fjorden, men i nyere tid måske alligevel ikke altid helt så mange, som man umiddelbart skulle tro. I 1840 erne omtales fjorden som fattig på fiskere. En del driver fiskeriet som bierhverv til jordbruget, med kroge, ruser og lystre (ålejern) som hovedredskaber. Ålefiskeriet er det mest fremherskende, men der bliver også fanget sild og brisling samt fladfisk, torsk og rejer i store mængder indtil fiskesygdomme og spildevandsudledninger fra Odense ødelægger fiskeriet, der kulminerer i 1930 erne. I et interview som arkivet laver i 1985 med den da 85-årige Herman Larsen (tidligere sognerådsmedlem/socialdemokratiet), sælges fiskene i hans barndom til opkøberene direkte fra havnen. Herman Larsen er fra den tid, hvor det er en stående regel, at unge raske knægte fra Stige skal ud at sejle, hvilket han også kommer. Han fortæller i interviewet bl.a. om sin tid i den danske handelsflåde under 1. verdenskrig, og de dramatiske begivenheder, som deraf følger; om dengang han i 1921, året efter genforeningen, aftjente sin værnepligt ombord på kongeskibet, og om sin tid på Odense Stålskibsværft; om besættelsen, og om sin far, der var en af de sidste vævere i sognet med eget væveri på Lodsvej. Værftet og gartnerierne er ifølge Herman Larsen byens to største indtægtskilder i hans tid. Han fortæller: der var en de kaldte Laust, hvis rigtige navn var Lars Larsen, og, som jeg husker det, var en af de første, der begyndte med gartneri. Det var hovedsagelig frilandsgartneri og mistbænke. Han dyrkede grønsager og drog med hestevogn til Odense og solgte dem på grøntovet. Fra sin barndom husker Herman Larsen også, at der var temmelig mange bøndergårde, men siger han: de er vist holdt op alle sammen og blevet til beboelseshuse. Interviewet med Herman Larsen, som er født i Stige, og bor her i næsten hele sit liv, ligner på mange måder Stiges historie fra fisker- og sømandsby til en by, der præges af det tætte naboskab til Værftet. Indtil 1886 er der i Lumby Sogn kun Lumby Kirke til at betjene alle sognets beboere. Befolkningen i Stige 5

6 har gennem mange år et stort ønske om at få deres egen kirke, bl.a. fordi der er langt til Lumby. Takket være beboernes egen gavmildhed og regeringens bidrag lykkes det at finansiere opførelsen af Stige Kirke, som bliver indviet 28. nov (1. søndag i advent). I dag er Stige først og fremmest kendt for sine gartnerier og mange af Stiges unge mennesker stifter formodentlig stadig deres første erfaring med arbejdslivet i en af disse virksomheder. Lad os slutte denne korte beretning om Stige med følgende, som står at læse i Kraks lommebog for vejfarende fra 1926: Stige, Badested ved Odense Kanals Udmunding i Fjorden, 6,5 km fra Odense (ad Kanalen); smaa Passagerdampere derfra. Landskabet, hvor Skibsmaster og -Skorstene ses glide mellem Huse og grønne Enge, og hvor der er store Blomsterløgskulturer, minder om Holland. (1) Krongods: Det gods, kongen siden middelalderens begyndelse råder over. (2) Marienlund Hovedgaard: I dag Skibhuscentret. (3) Se de to foregående kirkeblade. Annelise Bæk Hansen Lokalhistorisk Arkiv 6 BILLEDER: Side 4: Tulipanmark på Lykkerisvej omk Side 5: O Gl. kanal. Pavillonen på Stige Ø og antagelig badeanstalten. Side 6: Indvielsen af ny kanal Det gl. kongeskib passerer Bogømøllen.

7 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Kronologisk liste september september september oktober oktober oktober november november november november november 3. december kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Fyraftenssang Hverdagsgudstjeneste Høstgudstjeneste Fyraftenssang Fortælleaften Hverdagsgudstjeneste Alle Helgens gudstjeneste Alle Helgens gudstjeneste Fyraftenssang Hverdagsgudstjeneste Adventsgudstjeneste - og Adventskoncert Julen i Ord og Toner Stige Kirke Lumby Kirke Stige Blomster Stige Kirke Stige Sognehus Lumby Kirke Lumby Kirke Stige Kirke Stige Kirke Lumby Kirke Stige Kirke Lumby Kirke Fyraftenssang Første onsdag i måneden kl i Stige Kirke Kom i god tid, så er der en kop kaffe! Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard forbereder til hver gang ca. 2 salmer og sange, vi skal synge sammen. Her ud over kan de fremmødte foreslå salmer og sange. Det kræver ikke nogen forudsætninger at deltage udover lysten til at synge sammen med andre og mødes i kirken. Vi glæder os til at se jer! Onsdag den 3. september kl i Stige Kirke Onsdag den 1. oktober kl i Stige Kirke Onsdag den 5. november kl i Stige Kirke Efter jul mødes vi på samme tidspunkt i Lumby Kirke. Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard 7

8 Hverdagsgudstjeneste Vi er godt i gang med at flytte nogle af søndagens gudstjenester til onsdag eftermiddag kl Det drejer sig om de tre sidste onsdage i september, oktober og november. Hver af disse kortere gudstjenester har et særligt tema, og der vil være lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Der indgår musik, stilhed og tænding af lys m.m. i gudstjenesterne. Tema: Min nåde er dig nok Onsdag den 24. september 2014 kl Lumby Kirke Sognepræst Karen Nedergaard Tema: Dom Onsdag den 29. oktober 2014 kl Lumby Kirke Sognepræst Mette Gabelgaard Tema: Vintræet Onsdag den 26. november 2014 kl Lumby Kirke Sognepræst Karen Nedergaard Sognepræst Karen Nedergaard Høstgudstjeneste Søndag den 28. september kl Gartneriet Stige Blomster Kirkegyden 80 Fælles høstgudstjeneste for sognene. I år holder vi igen høstgudstjeneste på en anderledes og ny måde. Det bliver på gartneriet Stige Blomster. Her vil vi holde gudstjeneste i et af drivhusene. Høstgudstjenesten er for både Lumby og Stige Sogne. Efter gudstjenesten serveres pølser ved en pølsevogn. Gudstjenesteudvalget 8

9 Hjælpen går ud på at støtte enlige ældre kvinder i Kirgisistan. Da staten blev selvstændig i 1991, forsvandt det sociale sikkerhedsnet, og skattegrundlaget var så ringe, at især ældre mennesker kom til at lide stor nød. I dette bjergland, der grænser op til Kina, har man flere måneder med hård frost, - 30 minus grader. Husene er u-isolerede, og pensionister kan ikke betale for den nødvendige opvarmning. Blot ét af mange problemer, ældre må slås med. Fortælleaften Bedstehjælp et projekt under Folkekirkens Nødhjælp v. Inger Lund Torsdag den 23. oktober kl Stige Sognehus Inger Lund, som er aktiv i Bedstehjælp, et projekt under Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med Ældresagen, skriver om sit foredrag: I Odense er vi en gruppe bedstemødre, der har valgt at støtte dette projekt. Det har vi gjort siden 2008, og det gør vi på forskellige måder. Jeg har været i Kirgisistan og har set, at hjælpen nytter! Vores indsats giver disse ældre nyt livsmod og glæde. Det vil jeg meget gerne fortælle om, da det er blevet en hjertesag for vores gruppe i Odense. Der serveres en forfriskning i forbindelse med arrangementet. Alle er velkomne Aktivitetsudvalget 9

10 Alle Helgens Søndag Søndag den 2. november kl Stige og Lumby Kirker Gennem en årrække har vi her i sognene markeret Alle Helgens Søndag ved at læse navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De pårørende vil forud for Alle Helgens gudstjenesterne modtage en særlig invitation til at deltage, men alle er naturligvis meget velkomne både til gudstjenesterne og den efterfølgende frokost. Alle Helgen er en lejlighed til at besøge kirkegården og se til gravstedet og mindes den, man har mistet. Menighedsrådet byder på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Vi vil gerne bede om en tilmelding til frokosten senest mandag den 27. oktober til Kirkekontoret på tlf eller Sognenes præster og menighedsrådet x 10

11 Adventsgudstjeneste og -koncert Søndag den 30. november 1. søndag i advent kl i Stige Kirke Efter en festlig og stemningsfuld adventsgudstjeneste, som starter kl , er der en forfriskning i kirken. Denne efterfølges af en lille adventskon-ncert i anledning af det kirkelige nytår. Arrangementet slutter i god tid, så man kan nå at være med til Stige Borgerfore-e nings juletræstænding kl Læs om det arrangement under Lokale Foreninger. Nærmere omtale og program i næste kirkeblad. Organist Dennis Dingfeld Julen i Ord og Toner Onsdag den 3. december kl Lumby Kirke Vi lytter til de tekster, der hører julen til og synger advent- og julesalmer. De medvirkende er medlemmer af menigheden og sognenes præster. Der er efterfølgende julekomsammen i Lumby Sognegård, hvor alle er hjertelig velkomne. Sognenes præster og menighedsrådet 11

12 Vi har en dåbsklub, som man kan blive medlem af, hvis man for nylig er blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke og er bosiddende i ét af sognene. I løbet af barnets første leveår modtager man nogle gaver og et brev, som kan bruges til inspiration til den kristne børneopdragelse, fra sognenes præster. FASTE AKTIVITETER Lumby og Stige Sognes Dåbsklub Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på Kirkekontoret tlf eller Sognenes præster og menighedsrådet Minikonfirmander Vi starter efterårets minikonfirmander fra Lumby Skole og Søhusskolen. Vi sender brev til forældrene i 4. klasserne med invitation, når situationen om børnenes ugeskema er på plads. Forløbet afsluttes med familiegudstjeneste 2. søndag i advent. Læs mere på sognenes hjemmeside: Mange hilsner Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster 12

13 Adresse: Til digitale billeder: Arkivleder: Åbningstider: 2. mandag i måneden kl mandag i måneden kl Juli lukket I øvrigt åbent efter aftale Medlemskab: 50 kr. om året pr. medlem LOKALE FORENINGER Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N Tlf i åbningstiden Bente Christiansen, træffes på tlf Arkivet drives af frivillige. Lumby Sogns Lokalhistoriske Foreningen, som omfatter Lumby og Stige Sogne, udgiver hvert år et årsskrift, arrangerer ture, foredrag, filmaftner m.m. Alle er velkomne på arkivet, og vi modtager gerne arkivalier, som kan have almen interesse at opbevare for eftertiden. Er der noget, du kunne være interesseret i, så spørg, om vi har det! Vi har bl.a. over 6000 billeder og mange erindringer fra lokalområdet. Vi efterlyser film af almen interesse fra vore to sogne. Formand Tom Bager Lumby og om omegns Borgerforening Bestyrelsen Formand: Hanne S. Sørensen tlf Kasserer: Minni Jensen tlf Sekretær: Inge Christoffersen tlf Jane Jensen tlf Gaby Jeppesen tlf Ruth Madsen tlf Kai Bryld tlf

14 Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i Her er mulighed for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling. Kontingent: medlem 50.- pr. år, husstand kr pr. år. Program august-november Børnedyrskue lørdag d. 13. september kl foregår på Lumby Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding. Fællesspisning i skolens aula Tirsdag den 30. september kl Onsdag den 12. november kl Torsdag den 11. december kl Tirsdag den 13. januar kl Onsdag den 11. februar kl Torsdag den 12. marts kl Alle er velkommen, tilmelding oplyses i udhængsskabet. Hyggebanko i skolens aula Mandag den 1. september kl ca Mandag den 6. oktober kl ca Mandag den 3. november kl ca Mandag den 1. december kl ca Mandag den 5. januar kl ca Det kræver medlemskab af borgerforeningen, at deltage i hyggebanko og fællesspisning. Ret til ændringer af datoer forbeholdes, hvis skolen får arrangementer som kræver lokalerne. Formand Hanne S. Sørensen 14

15 Lumby Mølle Arrangementerne på Lumby Mølle er ved at udvikle sig til lidt af et tilløbsstykke, ikke blot for lokalområdet, men også for hele Odense. Det er selvfølgelig meget positivt, men det giver også udfordringer. Det er det frivillige arbejde, der er hele grundlaget for alt arbejde på Lumby Mølle. Uden de mange frivillige hjælpere ville det ikke kunne lade sig gøre at holde aktivitetsniveauet på møllen. Sidder du derfor med en lyst til at deltage i det meget spændende arbejde på møllen, kan du skrive til møllen på eller kontakte Søren på tlf Vi mangler bl.a. en der kunne have lyst til at arbejde med vores hjemmeside Og der er mange andre spændende opgaver på møllen jo flere vi er, jo lettere løses opgaverne! Og husk! Det er også DIN mølle. Programmet for resten af året: Møllemarked, søndag den 24. august, kl Børnedyrskue, lørdag den 13. september, kl Mølle-nisse jul, søndag den 23. november kl For yderligere oplysninger se eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet. Vel mødt på Lumby Mølle! Bestyrelsen 15

16 Familie og Samfund Program 2014 August Torsdag den 28. august kl Havetur, som starter hos Karen og Niels på Lodsvej 22 i Stige, derefter hos Ingelise og Flemming Bystrup på Strandholdtvej 43, også i Stige. Oktober Tirsdag den 7. oktober kl Foredrag - Aulaen på Lumby Skole. Kaffe og kage i Afghanistan Kirsten Jacobsen og Poul Erik Brokop, kommer og fortæller om deres tid som ledere af KFUM s soldaterhjem i Helmandprovinsen i Afghanistan. November Onsdag den 5. november kl Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg. Mikkel Beha Erichsen, bl.a. kendt fra Go Morgen Danmark og Kurs mod fjerne kyster på TV2. Onsdag den 26. november kl Aulaen på Lumby Skole. Julehygge, med Holger Mejlbjerg, som vil fortælle om Kanalen og Lodserne. Formand Anna-Marie Rasmussen tlf Lumby - Stige og Søhus Pensionistforening Foreningen holder møde hver onsdag kl i Stige Sognehus. Før mødet kan man deltage i ældregymnastik samme sted fra kl Vi har også kortspil hyggeligt samvær, underholdning og andre arrangementer. Henvendelse til formand Thordis Jensen tlf for nærmere information. 16

17 Stige Borgerforening Hjemmeside: Bestyrelsen Formand: Henrik Hørslev Hansen Tlf Næstformand: Claus Anker Tlf Kasserer: Steen Jacobsen Tlf Medlem: Annette Olsen Tlf Medlem: Andreas Nissen Tlf Medlem: Lene Schneider Tlf Medlem: Finn Hansen Tlf Suppleant: Claus Frøstrup Hansen Tlf Suppleant: Mikael Thingholm Stige Færge Stige Borgerforening og Stigefærgens Venner har gennem 1½ år kæmpet for at bevare Stige Færge. By og kulturudvalget besluttede den 11. februar at sende arbejdsgruppens ønske om et årligt driftstilskud på kr. til endelig beslutning. Planen er at indkøbe to Solcelledrevne færger, der er Co2 neutrale, støjfri, forureningsfri og meget billige i drift. Samtidig skal de eksisterende færgelejer fjernes og to nye bygges. Grunden omkring færgelejerne skal forskønnes og der opstilles flere borde og bænke, så borgere på begge sider samt turister kan hygge sig ved den skønne udsigt. På sigt skal færgehuset restaureres og senere bruges som et kombineret museum, café og salgssted for merchandise. Stige Færge er nedslidt og derfor skal færgelejer, færger og færgehus skiftes ud både for at modernisere, men også for at kunne holde et fornuftigt driftsbudget. Lokale virksomheder arbejder med for at kunne realisere planerne. For at realisere planerne skal ar-bejdsgruppen finde 2.1 millioner kr. Der er derfor via stiftende generalforsamling blevet etableret en selvejende institution, som hedder Stige Færge af Her er der 5 bestyrelsesmedlemmer, som fremadrettet skal stå for den fremtidige drift af Stige Færgen. Stige Færge af 2014 gør alt, hvad de kan for at finde de nødvendige midler hurtigst muligt. Hvis det ikke lykkes inden har arbejdsgruppen indvilliget i at erkende overfor Odense Kommune, at Stige Færge desværre endegyldigt lukkes. 17

18 Byggegrunde i Stige Første etape af udstykningerne i Stige udbydes i skrivende stund. Der har været en del henvendelser fra mulige købere. Udstykningen vil give byen et løft, set i forhold til skoler, institutioner, foreningslivet og de selvstændige erhvervsdrivende. Se mere på: SSP lokalt netværk Der er sat fokus på SSP-samarbejdet lokalt. Fra kommunens side vil man gerne forankre det forebyggende arbejde lokalt. Derfor nedsættes der lokale SSP-netværk, man som borger kan trække på, hvis man vil indgå i arbejdet med unge i Stige og omegn. Stige Borgerforening bliver talerøret for arbejdet lokalt. Vi vil gerne i dialog med de unge i Stige omkring, hvad de savner af aktivitetstilbud m.m. Vi vil derfor opfordre til, at vi drøfter, hvad der kunne være godt at få til Stige indenfor rimlighedens grænser, så vi undgår hærværk mm. Det grønne areal ved Valnøddevej Vi er blevet kontaktet af Odense Kommunes Parkforvalter i området, fordi han ønsker at indgå i et samarbejde med Stige Borgerforening omkring forbedringer af det grønne areal ved Valnøddevej. Kommunen stiller arbejdskraft og enkelte rekvisitter til rådighed. Vi skal bruge noget arbejdskraft på området her i foråret. Nærmere information følger. Det er planen, at der åbnes for udsigten til det grønne areal, således at buskene ryddes, men man lader træerne stå. Der etableres en BMXbane i lund- og randbeplantning, og der laves forbedringer af legepladsen med et balancearrangement på plænen op mod Bjergfyrvangen. Der etableres et opholdsareal med petanquebane, bord- bænkepladser samt grill og bålsted på den store plæne ved hjørnet af Valnøddevej og Kirkegyden. På den sidste plæne v. Kirkegyden etableres der en fodboldbane. Alt dette arbejde forventes at starte til efteråret/vinter I foråret/sommeren 2015 satser vi på, at projektet færdiggøres. Hvis I har gode forslag til arealerne, hører vi gerne fra jer. Det er dog vigtigt at pointere, at der ikke er økonomi afsat til dette ud over forbedringerne fra Odense Kommunes side. Byens juletræ tændes Traditionen tro så tændes byens juletræ ved plænen v. Stige Pizza den første søndag i advent. Det er i år søndag den 30. november Nærmere opslag følger til november. Vel mødt! 18

19 Forstadspuljen Vi har været så heldige at få et beløb Odense Kommunes Forstadspulje til indkøb af en infotavle med lys. Denne hænges op i sensommeren på et centralt sted i byen, f.eks. ved Spar Stige. I infotavlen vil vi hænge referater af bestyrelsesmøder, aktivitetstilbud, kommende begivenheder, og kontaktoplysninger til Stige Borgerforening mm. Medlemskab af Stige Borgerforening Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer af Stige Borgerforening. Det årlige kontingent udgør på nuværende tidspunkt kun 50 kr. årligt. Hvis man gerne vil meldes ind, kan man gøre det ved kontakt til vores kasserer Steen Jacobsen tlf eller man kan melde sig ind via Stige Friskoles Aftenskole Styrke - og konditionstræning for kvinder Forløb: den 18. august 2014 kl til og med den 23. marts 2015 Instruktør: Joan Littau. Henvendelse til skolens leder: Pia Petersen, tlf Kurset foregår på Stige Friskole, Hedelundvej 2, 5270 Odense N. 19

20 SOGNENYT Tak til alle Tak til hver enkelt jeg mødte i min tid som præst her i Lumby og Stige Sogne. Det har ikke været så få i de 33 år, der er gået, siden I kaldte mig som præst. I alle de år har jeg forsøgt at forkynde evangeliet ind i enhver sammenhæng. Forkynde den glæde, at Gud elsker os, og tilgiver os, og giver os evigt liv i troen på Jesus Kristus. Forkynde, at hvor Helligånden er, der er den hjertevarme frihed, som præger vort menneskelige fællesskab, når Gud sætter os til at elske og tilgive hinanden. Det er mig en glæde i den ånd at kunne sige: Tak for den varme, der strømmede os i møde ved vor afsked. Tak til alle, der tænkte på os uden at kunne være sammen med os den dag. Tak for alle gaverne og ikke mindst tak for alle årene sammen med hver enkelt af jer. Kærlig hilsen Pensioneret sognepræst i Lumby og Stige Sogne Werner Elof Sørensen Konfirmander De kommende konfirmander begynder forberedelsen fra september Der bliver afholdt et informationsmøde umiddelbart efter sommerferien, hvor der gives oplysninger om tidspunkt for undervisningen og de kommende projektdage. Konfirmationer 2015 er på følgende tidspunkter: Søndag den 3. maj: Søndag den 10. maj: Søndag den 10. maj: Konfirmation i Stige Kirke (Søhusskolen) Konfirmation i Lumby Kirke (Søhusskolen) Konfirmation i Stige Kirke (Stige Friskole) 20

21 Konfirmanderne fra Søhusskolen kan selv vælge, om de vil konfirmeres i Stige eller Lumby Kirke. For nærmere information om konfirmation 2015 kan man henvende sig enten til Mette Gabelgaard: eller Karen Nedergaard: Med venlig hilsen Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard Konfirmander i de kommende år Hvilket tidspunkt på dagen de enkelte hold bliver konfirmeret, aftales med præsten, det år konfirmandforberedelsen begynder Lørdag den 23. april: Lumby: Centerklassen Torsdag den 5. maj: Stige: Søhusskolen Søndag den 8. maj: Stige: Stige Friskole Søndag den 7. maj: Stige: Stige Friskole Fredag den 12. maj: Lumby: Søhusskolen Lørdag den 13. maj: Lumby: Centerklassen Søndag den 14. maj: Stige: Søhusskolen Lørdag den 28. april: Lumby: Centerklassen Søndag den 6. maj: Stige: Søhusskolen Torsdag den 10. maj: Lumby: Søhusskolen Torsdag den 10. maj: Stige: Stige Friskole Søndag den 5. maj: Stige: Stige Friskole Søndag den 5. maj: Lumby: Søhusskolen Søndag den 12. maj: Stige: Søhusskolen Lørdag den 18. maj: Lumby: Centerklassen Søndag den 3. maj: Stige: Søhusskolen Søndag den 8. maj: Stige: Friskolen Lumby: Søhusskolen 21

22 Tak for blomster til forårsfesten Menighedsrådet vil gerne takke de gartnere, der igen i år gavmildt sponsorerede blomster i forbindelse med forårsfesten den 25. april i Lumby Sognegård. Tak til de frivillige, der hjalp med indsamlingen. Stige og Lumby Menighedsråd Skt. Nicolaitjenesten på Fyn Tlf Hverdage fra kl om formiddagen til kl om natten. Søn- helligedage fra kl til kl om natten Skibsfører Marius Jørgensen og hustrus legat Ifølge fundatsen udbetales legatet én gang om året som hjælp til trængende borgere i Stige, fortrinsvis sådanne, der har betydelige boligudgifter. Legatets størrelse er på portioner omkring 1000 kr. Ansøgningsskemaer kan fås hos sognepræst Karen Nedergaard, H. C. Lumbyes Vej 40, 5270 Odense N, tlf eller hos pastor emeritus Werner Elof Sørensen, Lille Rugbjergvej 23, 5270 Odense N, tlf Ansøgningen skal sendes til én af ovennævnte adresser senest mandag den 15. september. Legatet uddeles i slutningen af september. Sognepræst Karen Nedergaard Succesfuld friluftsgudstjeneste Anden pinsedag var der fælles friluftsgudstjeneste ved Lumby Mølle for Hjallese Provstis seks nordlige sogne. Det var anden gang, at de seks sogne gik sammen om en frilufts-pinsegudstjeneste, og en tradition er skabt, idet der kom intet mindre en lidt over 200 deltagere. Arrangementet var velsignet med et dejligt vejr. Ad-hoc-koret af kirke- og korsangere og blæserkvintetten, var sammen med engagerede præster og frivillige, med til at gøre det til en dejlig oplevelse. På næste side er et udpluk af de mange billeder, der blev taget på dagen! 22

23 Friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag Mandag d. 9. juni Lumby Mølle 23

24 Digital selvbetjening på kirkekontoret Hvad betyder det? Som vi nok alle sammen har erfaret, foregår kommunikationen med de offentlige myndigheder mere og mere digitalt. Vi skal f.eks. søge om børnepasning eller melde flytning på kommunens hjemmeside, og får brev fra kommunen i vores digitale postkasse. Kirkekoret er også en offentlig myndighed. Derfor skal man nu anmelde faderskab, søge om navngivning og navneændring og bestille attester på Efter Kirkekontoret har behandlet sagen, får man svar i sin digitale postkasse. Hvis man har brug for hjælp med det digitale, er man dog stadig meget velkommen til at kontakte Kirkekontoret i åbningstiden. Hvis man vil bestille dåb eller vielse, henvender man sig fortsat på telefon eller til Kirkekontoret. Kordegn Karen van Durme Kirkebladet på mail Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene. Vil man der udover gerne have kirkebladet pr. mail, kan man sende sin mailadresse til Kirkekontoret: Kordegn Karen Van Durme Sognenes hjemmeside 24 Sognene har en hjemmeside Her kan man finde mere om Lumby og Stige Sogne og hvad der foregår. PR medarbejder Per Henrik Jepsen

25 Kirkekaffe En gang om måneden er der kirkekaffe. Vi hygger os med en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet står for serveringen. Se gudstjenestelisten. Lumby og Stige Menighedsråd Man skal ringe til kirkebilen for at komme med den. Man kan blive afhentet ved sin bopæl og kørt hjem igen efter kirkegang ved at ringe senest kl søndag morgen på tlf For kørsel med liftbus kontakt Kirkekontoret på tlf i åbningstiden. Kirkebilen kører alle søn og helligdage til højmessen kl Der er ingen kirkebil juleaften. Det er gratis at benytte kirkebil og liftbus. Stige og Lumby Menighedsråd Kirkebil Præsternes ferie Sognepræst Mette Gabelgaard har ferie fra 3. oktober til 13. oktober Sognepræst Karen Nedergaard har ferie fra 13. oktober til 23. oktober 25

26 GUDSTJENESTER Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG 26 Søndag den 24. august KN 10. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , kirkebil Søndag den 31. august KN 11. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkebil September Søndag den 7. september MG 12. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkebil, kirkekaffe Søndag den 14. september KN 13. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , kirkebil Søndag den 21. september MG 14. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , kirkebil Onsdag den 24. september KN Hverdagsgudstjeneste Lumby kl Søndag den 28. september MG 15. søndag efter Trinitatis Stige Blomster, kl , kirkebil Høstgudstjeneste Oktober Søndag den 5. oktober KN 16. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkebil Søndag den 12. oktober KN 17. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkbil Søndag den 19. oktober MG 18. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , kirkebil, kirkekaffe Søndag den 26. oktober KN 19. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , kirkebil Onsdag den 29. oktober MG Hverdagsgudstjeneste Lumby kl November Søndag den 2. november Alle Helgen Lumby kl : MG, kirkebil Stige kl : KN, kirkebil Søndag den 9. november MG 21. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkebil Søndag den 16. november KN 22. søndag efter Trinitatis Lumby kl Stige kl , kirkekaffe Søndag den 23. november MG Sidste søndag i kirkeåret Stige kl Lumby kl , kirkebil

27 Onsdag den 26. november KN Hverdagsgudstjeneste Lumby kl Søndag den 30. november KN 1.søndag i advent Lumby kl , kirkebil Stige kl Næste kirkeblad Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 47 fra den 17. til den 23. november. Materialer kan sendes til sognepræst Karen Nedergaard senest mandag den 13. oktober på 27

28 ADRESSER OG KONTAKTER Kontaktoplysninger For aftale om dåb og vielse kontakter man Kirkekontoret. For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man én af sognenes præster. Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender man sig til Kirkekontoret. Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale. SOGNEPRÆSTER Karen Nedergaard, kbf Lumby Præstegård H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag Mette Gabelgaard Kontor: H. C. Lumbyesvej 40B, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag KIRKEKONTOR Kordegn Karen Van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N Tlf mandag-onsdag kl torsdag kl Ellers efter aftale Organist Dennis Dingfeld Refsvindinge Byvej 35 Refsvindinge, 5853 Ørbæk Tlf Kirkegårdsleder Kurt Henriksen Lumby og Stige Kirkegårde Kvadrillevej 1, 5270 Odense N Tlf om dagen - telefontid kl Tlf efter kl Lumby Sognegård H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N Værtinde: Ingrid Hansen Tlf Stige Sognehus Stigevej 253, 5270 Odense N Værtinde: Kirsten Hedelund Tlf / MENIGHEDSRÅD Formand Inge-Lise Hansen Tlf Næstformand Torben Hedelund Tlf

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Årgang 43, nr

Årgang 43, nr KIRKEBLAD november 2012 - februar 2013 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 3 2012 husstande JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd 2 Hvor

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Årgang 42, nr. 3 2011

Årgang 42, nr. 3 2011 KIRKEBLAD november - februar Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 3 2011 husstande HVORFOR LIGGER ESBJERG DER, HVOR DEN LIGGER? Det korte svar er: Fordi gårdmand Mads Andersen i Stige på Fyn blev

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Årgang 45, nr. 3 2014

Årgang 45, nr. 3 2014 KIRKEBLAD november 2014 - februar 2015 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 3 2014 husstande ARTIKLER RO Jeg tror, rigtig mange mennesker i dag har en stor længsel efter stilhed, nærvær og ro.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

August November Lumby og Stige Sogne

August November Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD August November Lumby og Stige Sogne Årgang 46, nr. 3 2015 Does anybody know what we are living for? Det spørgsmål stiller den engelske rockgruppe Queen i en af deres sange. Ved nogen, hvad vi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årgang 44, nr. 3 2013

Årgang 44, nr. 3 2013 KIRKEBLAD november 2013 - februar 2014 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 44, nr. 3 2013 husstande ARTIKLER Lumby Sogns udvikling Som jeg erindrer Lumby Sogns udvikling til et pastorat Det er godt at

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere