Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15"

Transkript

1 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15

2 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent og personligt engageret revisor. Kunden får gennem sin revisor fra Beierholm direkte adgang til et professionelt bagland med dokumenteret erfaring og højt specialiseret ekspertise inden for bl.a. revision, regnskab, skat, moms og afgifter, ledelse, it og HR. Vi har systemer og arbejdsprocesser, som lever op til de højeste standarder, når det gælder kvalitet, sikkerhed, værdiskabelse og balance for kunden. Medarbejdere Beierholm er det oplagte valg for medarbejdere, som ønsker personlig udvikling, høj grad af selvledelse, ansvar og gode karrieremuligheder i en landsdækkende virksomhed, der har fokus på balance i alt, hvad vi gør. Vi skaber bl.a. balance i organisationen ved for fjerde år i træk at være blandt de 10 bedste arbejdspladser i Danmark, målt gennem undersøgelsen Great Place to Work. Vi råder over interne ressourcer og kompetencecentre, som er blandt de mest anerkendte og respekterede i Danmark. Vores værdier Kompetent og professionel Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser opgaven til tiden og uden fejl. Vi formår altid at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Med udgangspunkt i vores solide faglige ekspertise kan vi give kunderne mere, end de forventer. Vi arbejder kompetent og professionelt sammen med vores kunder. Det betyder, at medarbejdere og partnere til enhver tid proaktivt tilbyder ydelser, der kan dække den enkelte kundes individuelle behov, så vores rådgivning og service skaber værdi for kunden. Det er en selvfølge, at vi i Beierholm er ajour med de nyeste regler og lovændringer, samt hvad disse betyder for den enkelte kunde. Derfor forventer vi, at du som revisorelev og medarbejder: Optræder loyalt overfor Beierholm internt og eksternt Arbejder ansvarsfuldt med de opgaver, du får tildelt Har en professionel fremtoning og adfærd, herunder påklædning og sprog Yder god kundeservice og viser interesse for kunden Nærhed og menneskelighed Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse af kunder og kolleger. Vi servicerer vores kunder med nærhed og menneskelighed. De betyder, at vi kender vores kunder og deres virksomhed, og at kunden oplever oprigtig interesse, nærhed og menneskelighed

3 fra sin revisor, således at langvarige relationer opstår og bevares. Gennem gode relationer og nærværende kontakt til kunden får vi vigtige input om kundens behov, og samtidigt sender det et klart signal om, at vi interesserer os for kunden. Derfor forventer vi, at du som revisorelev og medarbejder: Er serviceminded og udviser respekt og interesse for kunderne og deres valg Udviser respekt og interesse for dine kolleger Er en integreret del af afdelingens liv og tager aktivt del i sociale aktiviteter Tilbyder hjælp og sparring til kolleger. Moderne og innovativ Vi tænker nyt og tænker anderledes. Vi tør markere os allerede i dag og tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift. I samspillet med kunderne betyder moderne og innovativ, at vi vil anvende de nyeste hjælpemidler, værktøjer og modeller. Dette viser, at vi er på forkant med udviklingen. Vi skal sammen med kunderne udvikle nye ydelser og forbedre de eksisterende, således at vi altid er proaktive og på forkant overfor kundernes udfordringer og forventninger. Derfor forventer vi, at du som revisorelev og medarbejder: Er opmærksom på nye muligheder for udvikling af Beierholm f.eks. på nye medier og tekniske løsninger Afvejer og sparrer om dine gode idéer, inden du præsenterer dem, så de mest skinnende perler slipper ud Er positiv overfor nye måder at gøre tingene på og glæder dig til at lære nyt. Velkommen som medarbejder hos Beierholm Det er altid forbundet med en vis spænding at starte på et nyt job. Man møder nye kolleger, nye omgivelser, nye vaner kort sagt en helt ny kultur. Som du netop har læst i de foregående afsnit, har vi i Beierholm en klar vision og seks værdier, som beskriver vores fælles tilgang til kunder, kolleger og det omgivende samfund. Ved at sætte dig ind i vores vision og værdier får du et godt udgangspunkt til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Gå aktivt på opdagelse i Beierholm Vi ved, at det er mennesker, der skaber Beierholm. Derfor er det et mål i sig selv at få skabt attraktive rammer og arbejdsbetingelser for vores medarbejdere. Alle nye elever får tilknyttet en buddy, som blandt andet har til opgave at sikre, at du kommer godt i gang i dit nye job socialt og fagligt. Erfaringer viser os, at medarbejdere, som aktivt opsøger viden om deres nye arbejdsplads, hurtigt kommer på plads i jobbet til glæde for dem selv, kolleger, leder og kunder. Vi vil derfor opfordre dig til at tjekke vores hjemmeside, intranet og læse de seneste numre af personalebladet, PitStop. Derudover skal du læse Organisationshåndbogen og Kvalitetshåndbogen grundigt igennem, da begge håndbøger indeholder en række oplysninger, som giver dig forudsætninger for at begå dig bedst muligt i Beierholm. I Organisationshåndbogen finder du oplysninger om Beierholms historie, organisering, personalepolitik, ansættelsesforhold, takt & tone, uddannelsesvilkår mm. Kvalitetshåndbogen giver retningslinier og vejledning for løsning af revisors arbejdsopgaver, og den er udarbejdet med henblik på kvalitetssikring af vores produkter og arbejdsprocesser. Som supplement til disse håndbøger har vi, som en integreret del af Beierholms intranet, udviklet et Elevintra, som indeholder information om væsentlige emner og værktøjer, du som elev har brug for i den første tid. Desuden udsendes der dagligt på Beierholms intranet oplysninger om de seneste opdateringer af vores modeller, paradigmer, faglige standarder (vejledninger og anvisninger), samt den nyeste viden på skatte og momsområdet. Alt sammen med det formål at sikre, at vores medarbejdere altid kan levere kompetente og professionelle ydelser til vores kunder inden for områderne revision, regnskabsmæssig assistance, økonomisk rådgivning, skat og bogføring/erhvervsservice. Socialt samvær På det sociale område er det i høj grad op til den enkelte selv at udvise initiativ, skaberlyst og engagement. Vi opfordrer dig derfor til aktivt at deltage i de lokale og nationale arrangementer. Aktiv deltagelse kan i høj grad være med til at bryde isen for dig som ny medarbejder. Engager dig og brug organisationen flittigt. Beierholm tilhører os alle sammen. 3

4 Vi satser på uddannelse og job Vi satser på uddannelse og job Vi er en videnvirksomhed, der lever af at sælge rådgivning og dyb faglig indsigt. Vi har derfor hele tiden brug for at uddanne os. Samfundet er i rivende udviking, og kundernes krav forandrer sig. Det kræver, at du fra start indstiller dig på, at du løbende har behov for at ajourføre og udbygge din viden, så du fremstår kompetent og professionel. Hos os får du ikke mulighed for at gå i stå. Uddannelsen til revisor er sammensat af teoretiske skoleperioder, HD, et internt undervisningsprogram og en praktisk uddannelse i afdelingen. Målet for din årige elevuddannelse er, at du efter år har udviklet dine personlige og faglige kompetencer tilstrækkeligt til at fortsætte som en god revisorassistent i Beierholm, d.v.s. at du: Er faglig kompetent til at løse mindre komplekse arbejdsopgaver inden for revision, regnskab og skat Løser dine opgaver med forventet effektivitet og kvalitet Er engageret og proaktiv overfor de kunder, du arbejder med, og er opmærksom på kundernes behov for ekstra opgaver og rådgivning Bidrager aktivt, fagligt og socialt til god trivsel i din afdeling og sektion. Teoretiske skoleperioder Som revisorelev hos Beierholm skal du sideløbende med din praktiske uddannelse gennemføre obligatoriske skoleperioder, som udbydes i samarbejde mellem en lokal handelsskole og brancheforeningen FSR danske revisorer. Skoleperioderne indeholder følgende emner: 1. Revision I Revisors rolle og virke. Bogføring og registrering Bogføring og relateret lovgivning Bogføring i praksis 3. Eksternt regnskab Årsregnskaber/regulering Udvidet regnskab 4. Skat, moms og afgifter Selskabs og personskat samt moms og afgifter Udvidet skat 5. Revision II Praktisk revision Revisionsprocessen 6. Udvidet regnskab 7. Udvidet skat 8. Fagprøven Hver skoleperiode varer 35 dage, og den afsluttes med en karaktergivende test. Skoleforløbet afsluttes. år med en skriftlig fagprøve med mundtligt forsvar. HDstudiet HDstudiet påbegyndes efter aftale med din afdelingsleder, enten i forbindelse med din tiltrædelse eller senere. Du skal selv tilmelde dig HDstudiet, så vær opmærksom på ansøgningsfristen hos dit lokale uddannelsessted. På HD 1. del udbygger du din basisviden fra HHx. HD. del Regnskab og økonomistyring er mere målrettet mod revisors hverdag, bl.a. gennem fagene eksternt regnskab, økonomistyring og skatteret. Intern undervisning Under elevuddannelsen skal du følge et internt uddannelsesprogram, som udbydes af Beierholms Undervisningsudvalg. Det interne uddannelsesprogram supplerer den teoretiske viden, du opnår gennem dine eksterne studier ved at fokusere på Beierholms egne arbejdsmetoder og rutiner. Praktisk uddannelse og uddannelsesplan Gennem din elevtid arbejder du gradvist med sværere og mere komplekse opgaver for kunderne. Din buddy støtter, udfordrer og vejleder dig gennem hele processen. Vi forventer, at du arbejder hurtigt og koncentreret og spørger dine kolleger, når du er i tvivl om løsning af opgaven. I Beierholm skal du registrere din arbejdstid i vores bogholderisystem. Din arbejdstid anvendes til løsning af kundeopgaver og til intern tid. Din tid skal i videst muligt omfang registreres på kunder. Snak med din buddy om forventningerne til, hvor lang tid en opgave typisk vil tage. Den interne tid bruges primært til kurser, ekstern undervisning, skoleperioder og diverse ad hocopgaver i afdelingen eller sektionen. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at du får en uddannelse, der lever op til gældende lovkrav og til de 4

5 forventninger, vi stiller til en kompetent og professionel revisor. Vi har derfor udarbejdet uddannelsesplanen på de følgende sider, som er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over din elevuddannelse. Den er tænkt som et støtteværktøj, som du og din buddy kan anvende i den løbende evaluering af din faglige og praktiske udvikling. Formålet er at sikre, at du når de mål, der er med uddannelsen, samtidig med at der skabes det optimale samspil mellem din teoretiske og din praktiske uddannelse. Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til at få opgaver og lære nyt, samt at du gør dig umage og afleverer din bedst mulige kvalitet. På de efterfølgende sider ses, hvilke fagområder og arbejdsopgaver du skal arbejde med i løbet af din elevperiode. Du vil løbende blive indkaldt til opfølgningssamtaler med din buddy, og vi opfordrer til, at du deltager aktivt heri. Under hele din elevperiode anbefaler vi, at du løbende har et godt og konstruktivt samarbejde med din buddy. Du har i høj grad selv ansvaret for at sikre, at uddannelsen gennemføres med størst muligt udbytte for dig og Beierholm. Senest to måneder før din elevuddannelse afsluttes vil du blive indkaldt til en samtale med din afdelingsleder og evt. din buddy. Her evalueres. år af din elevperiode med særligt fokus på dine faglige og personlige kompetencer mhp. tilbud om efterfølgende fastansættelse i Beierholm. Vi ønsker dig held og lykke med din revisoruddannelse i Beierholm Elev/Trainee HD 1. del. del HDR Erfaren revisor Revisor, HD Revisor, Merkonom Stud. merc. aud. Cand.merc.aud Revisor, CMA Generalist Specialist SR Akademi Statsaut. revisor Specialist Teamleder Partner Leder Partner Specialist 5

6 revisorelev/trainee Medarb. initialer Navn Elev/traineeperiode Afdelingsleder Buddy Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 1 REVISION I 1.1 Revisors rolle a. Hvad er en revisor lovmæssig regulering øvrige krav til revisor revisors arbejdsopgaver, generelt revisoransvar b. Revisionsprocessen (overordnet) væsentlighed risikovurdering revisionsmål transaktionstyper revisionsplanlægning revisionsinstrukser arbejdspapirer c. Systemer og intern kontrol formål revision heraf d. Revisors rapportering management letter, målgrp./indhold protokol, målgrp./indhold revisionspåtegningen, målgrp./indhold, herunder forbehold og supplerende oplysninger Eval. 1 Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis 6

7 revisorelev/trainee Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger BOGFØRING OG REGISTRERING.1 Bogføring og relateret lovgivning a. Bogføringsloven gennemgang af indhold overordnede krav til virksomhederne revisors rolle gennemgang af regeloverholdelse hos kunder. Bogføring i praksis herunder budgettering a. Anvendelse og bogføring i økonomisystemer: grundprincipper registreringer og dokumentation kontoplaner transaktionsspor kontrolspor bogføring og periodeopgørelse for kunde b. Regnskabsinformation: dækningsbidragsanalyser budgetudarbejdelse budgetopfølgning nøgletal indhold og udarbejdelse af diverse regnskabsrapporter Eval. 1 Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i praksis senest i år 7

8 revisorelev/trainee Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 3 EKSTERNT REGNSKAB 3.1 Regnskabsregulering a. Lovgrundlag årsregnskabsloven årsregnskabsbekendtgørelsen regnskabsvejledninger opstillingsbekendtgørelsen mindstekravsbekendtgørelsen særlovgivning gennemgang regeloverholdelse hos kunde afstemn. af bogholderi v. regnskabsudarb. afstemn. af lønninger opstilling af regnskab, selskab opstilling af regnskab, virksomhed opstilling af regnskab, person indhentelse af oplysn., tingbog, personbog b. Dansk regnskabspraksis resultatopgørelsen balancen c. Hvordan læses et regnskab resultat dækningsbidrag anlægsaktiver/omsætningsaktiver egenkap./fremmed kort/langfr. gæld likviditet udvikling 3. Udvidet regnskab a. Årsrapporter pengestrømsopgørelser koncernregnskaber udskudt skat b. Udvidet regnskabsanalyse indtjeningsniveau/udvikling LARSF analyse knæk et regnskab Eval. 1 Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i praksis senest i år 8

9 revisorelev/trainee Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 4 SKAT, MOMS OG AFGIFTER 4.1 Skat, moms og afgifter a. Selskabsskat skatteberegning for selskaber skattemæssige afskrivninger fradragsberet. / ej fradragsberet. poster skatteafstemning, selskabsskat b. Personskat opgørelse af skattepligtig indkomst udarbejdelse af selvangivelse opgørelse og afregning af indeholdte kildeskatter, sociale afgifter m.v. c. Moms og afgifter krav til grundlag og registreringer udarb. momsregnskab og afstemning refusion af diverse afgifter afregning af moms og afgifter 4. Udvidet skat a. Uddybende gennemgang af opgørelsen og af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber, herunder skatteberegningen b. Afgrænsning mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere samt afgrænsning af hobbyvirksomhed c. Udarbejdelse af skattemæssige opgørelser og indkomstdisponering d. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen e. Arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere f. Uddybende om momspligten og afregning af salgsmoms g. Moms, grænseoverskridende transaktioner Eval. 1 Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før elevtids udløb og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis Bortset fra emner i skraveret kasse skal alle emner være prøvet i praksis senest i år 9

10 revisorelev/trainee Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 5 REVISION II 5.1 Praktisk revision a. Revision af likvide midler formål, herunder væsentlighed og risiko afstemning af kasse/bank/giro indhente engagementsforespørgsel beholdningseftersyn systemrevision substansrevision b. Revision af indtægter og omkostninger formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision c. Revision af materielle anlægsaktiver formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision d. Revision af varebeholdninger formål, herunder væsentlighed og risiko lageroptælling, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision e. Revision af løn og gager formål, herunder væsentlighed og risiko systemrevision substansrevision f. Revision af tilgodehavender formål, herunder væsentlighed og risiko saldomeddelelser, herunder stikprøveudvælgelse systemrevision substansrevision 5. Revisionsprocessen a. Revisionsplanlægning identifikation af væsentlige og risikofyldte områder sammenhæng mellem løbende revision og statusrevision udarbejdelse af overordnet revisionsplan evne til at indrette arbejde efter risiko og væsentlighed b. Revisionsinstrukser formål med revisionsinstrukser krav til indhold af revisionsinstrukser udarbejdelse af revisionsinstrukser Eval. 1 Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis 10

11 revisorelev/trainee Undervisning a) Arbejdet med emnet i praksis Nr. Emne Ekst. Internt 1. år. år b) Forventet niveau / bemærkninger 6 ITSYSTEMER/APPLIKATIONER a. Intranet/online opslagsværker b. Outlook c. Bogføringsprogrammer, C5 og economic d. CaseWare/CaseView e. Magnus Skat og evt. Magnus Budget f. Kundedatabasen og Dynamics g. Beierholm Desktop Eval. 1 7 EKSAMENER 7.1 Fagprøve 7. HDRstudiet a. 1. del, 1. år b. 1. del,. år 8 KOMMUNIKATION a. Kontakt til kunder b. Kontakt til samarbejdspartnere c. Kontakt til offentlige myndigheder Status ved buddy og elev Efter 1 år Efter 1½ år a) Ekstern undervisning = skoleperioder i samarbejde med FSR danske revisorer. Intern undervisning = tilrettelagt undervisning hos Beierholm b) Fagligt standpunkt foretages mdr. før uddannelsen afsluttes og baseres på praktisk udførende standpunkt () Selvstændig udførende (1) Udførende under opsyn () Ikke arbejdet med emnet i praksis 11

12 revisorelev/trainee Evaluering og konklusion på uddannelsesforløbet ved afdelingsleder, elev og evt. buddy Fagligt standpunkt Personligt standpunkt Fremtidige karrieremuligheder hos Beierholm Udarbejdet af afdelingsleder Udarbejdet af buddy Udarbejdet af elev Dato / Dato / Dato /

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere