Spar penge på dagsbeviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar penge på dagsbeviser"

Transkript

1 SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål, hvis bilen højst vejer tre tons. Det kræver, at du køber et dagsbevis til 225 kroner for hver dag, du bruger bilen uden for arbejdstiden. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2013 og giver dig mulighed for at benytte varebilen i fritiden 20 dage om året. Hvis dit firma har flere gulpladebiler, gælder 20 dages-reglen for hver af bilerne. Betalingen på 225 kroner vil dække både moms, skat og afgifter af den private anvendelse. HVORDAN OG HVEM KAN BRUGE ORDNINGEN? Du kan anvende de nye dagsbeviser, hvis du selv ønsker at benytte din virksomheds gulpladebiler til private formål, eksempelvis ved flytning eller lignende. Det er føreren, der selv skal sørge for at købe et dagsbevis. Dine medarbejdere kan også have glæde af ordningen. Hvis en medarbejder skal låne bilen, og arbejdsgiveren betaler for dagsbeviset, skal medarbejderen beskattes af dette som et personalegode. Dagsbeviserne kan købes via SKATs TastSelv service på internettet, og beviset skal medbringes under kørsel med varebilen den pågældende dag. TIDLIGERE SKULLE DU BETALE PRIVATBENYTTELSESAFGIFT Hvis du tidligere anvendte en gulpladebil til private formål, skulle du betale privatbenyttelsesafgift samtidigt med, at du fortabte retten til fradrag af momsen ved anskaffelsen af køretøjet. Herudover skal føreren beskattes af værdien af fri bil. Derfor er dagsbeviser en rigtig god og billig løsning, hvis du kan nøjes med at bruge bilen privat 20 dage om året. LÆS hvordan Jan Jeppesen fra Tvilling VVS i Ballerup ser muligheder for at spare tid og penge ved de nye regler. side 4-5 JAN JEPPESEN: VI HAR været meget i tvivl om reglerne, når en medarbejder har spurgt, om han kunne låne bilen i weekenden. De nye regler fortæller klokkeklart, hvad der er op og ned. 2 er du klar til mødet med din revisor? 3 hvis folkepensionen ikke rækker 8 vigtige datoer og satser

2 nyt og nyttigt revision eller Udvidet gennemgang Små selskaber kan nu vælge at få årsregnskabet gennemgået efter en særlig erklæringsstandard, som er tilpasset forholdene i mindre virksomheder. Du kan derfor vælge mellem revision og udvidet gennemgang. Helt små selskaber typisk med en årlig omsætning under otte millioner kroner har fortsat mulighed for helt at fravælge revision og udvidet gennemgang. Økonomisk håndsrækning HVIS DU ARBEJDER frivilligt for en forening, har du mulighed for at få udbetalt en skattefri godtgørelse. Det kan eksempelvis være en bestyrelsespost eller anden form for ulønnet arbejde i en idrætsforening, en grundejerforening eller anden form for forening. Du kan modtage udbetalingen uden at skulle dokumentere udgifterne, men du skal kunne sandsynliggøre, at du reelt har afholdt udgifterne. I oktober 2012 hævede Skatterådet satserne for disse godtgørelser, som nu er: Telefon/Internet: Kontor, porto og mødeudgifter: Beklædning (eksempelvis sportstøj): Fortæring per dag ved udenbys arrangementer: kroner kroner kroner 70 kroner Hvis du overskrider grænserne, bliver du beskattet af hele det udbetalte beløb. Gratis adgang til tingbøgerne justitsministeren har foreslået, at adgangen til oplysninger i tingbøgerne den digitale tingbog, personbogen og andelsboligbogen skal være gratis. Opslag i bilbogen er allerede gratis. Gratis adgang forventes at blive vedtaget i begyndelsen af det nye år. I tingbøgerne finder du information om pantsætninger i eksempelvis ejendomme, andelsboliger og køretøjer. Er du forårsklar? i løbet af foråret skal rigtig mange virksomheder aflægge årsrapport og udarbejde selvangivelse. Er du klar til det? Din revisor skal bruge din virksomheds bilag, afstemninger og kontoudtog for at udarbejde årsrapport og selvangivelse. Hvis du leverer grundmaterialet i en god kvalitet, går det hele lidt nemmere. Tag en snak med din revisor om, hvordan I bedst tilrettelægger tingene, og hvilke materialer din revisor har brug for. følgende bør du gøre: inventar og driftsmateriel tilgodehavender har du faktureret alt dit salg? varelager bank gæld har du modtaget alle regninger fra dine leverandører? Tag kopi af årets købsfakturaer på beløb over grænsen for straksafskrivninger beløbet er kroner (eksklusiv moms). Du skal opgøre, hvad du har til gode hos dine kunder. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hvert enkelt tilgodehavende tjek, at de bogførte beløb er korrekte. Tag stilling til, om der er risiko for, at du taber penge på dine kunder. Du skal opgøre dit varelager ved fysisk optælling. Lav en optællings liste, hvor hver enkelt vare fremgår med antal og stykpris (indkøbspris). Kontroller, at din bogføring stemmer med dine indeståender og eventuel gæld til banken. Vedlæg kopi af årsopgørelsen fra banken. Du skal opgøre virksomhedens gæld til leverandører og andre kreditorer. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hver enkelt kreditor. Tjek, at de bogførte beløb er korrekte. DIN REVISOR INFORMERER Udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagchef Birgitte Hove, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Peter Nielsen, skatterevisor, fagkonsulent Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Jacob Dedenroth Bernhoft, cand.jur., juridisk chef Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie (redaktionssekretær) design og layout Mattias Wohlert tryk Rounborgs grafiske hus. opslagsfoto Morten Melhede oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 6. januar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 pension Hvad får du i folkepension? OR MANGE selvstændigt erhvervsdrivende udgør folkepensionen en vigtig del af forsørgelsesgrundlaget, når F den tid kommer. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. I 2013 ligger grundbeløbet på kroner årligt før skat, mens pensionstillægget ligger på kroner. Hvis du er gift eller samboende, er pensionstillægget på kroner. GRUNDBELØBETS størrelse afhænger af dine øvrige personlige arbejdsindtægter, men ikke af dine øvrige indtægter eller af din formue. Hvis du tjener mere end kroner om året, bliver grundbeløbet nedsat med 30 kroner for hver 100 kroner, du tjener ekstra. Nederst i artiklen fremgår et eksempel. PENSIONSTILLÆGGET er maksimalt kroner årligt for enlige og kroner per person for gifte og samboende. Hvis du er enlig, bliver pensionstillægget reduceret, hvis du har indtægter på mere end kroner ud over folkepensionen. Her tæller både arbejdsindtægter, udbetaling fra pensioner og ATP samt renteindtægter og andre skattepligtige indtægter med. For hver gang du tjener 100 kroner over grænsen på kroner, reduceres dit pensionstillæg med 30,90 kroner. PENSIONSTILLÆG FOR GIFTE OG SAMBOENDE For gifte og samboende er indtægtsgrænserne afhængig af, om ægtefællen også er folkepensionist eller førtidspensionist. Hvis du er pensionist og bor sammen med en ikke-pensionist, påvirkes pensionstillægget af ægtefællens indkomst. For de første kroner, som ægtefællen tjener, sker en reduktion baseret på halvdelen af indkomsten. Og halvdelen af dette beløb er kroner. Der vil så ske en modregning, hvis jeres samlede indtægter overstiger kroner. Det betyder derfor, at din ægtefælle kan tjene op til kroner, og derudover kan I tilsammen tjene kroner, før du bliver modregnet i din pension. For hver gang I tjener 100 kroner udover denne grænse, reduceres dit pensionstillæg med 32 kroner. Hvis I begge er pensionister eller førtidspensionister, kan I tilsammen have indtægter udover folkepensionen på kroner, før der reduceres i tillægget. Hvis I har indtægter derudover, vil der hos hver ægtefælle blive reduceret med 16 kroner for hver gang, at disse indtægter overstiger 100 kroner. MODREGNING AF PENSIONSOPSPARING Nogle selvstændige har kun en beskeden pensionsopsparing og undgår derfor problemer med modregning i folkepensionens tillæg. Har du en kapitalpension eller den nye aldersopsparing sker ingen modregning. Får du udbetalt ordningen og sætter pengene ind på en bankkonto, vil renteindtægterne tælle med, når din samlede indtægt opgøres. Du skal betale en afgift på 40 procent, når du hæver din kapitalpension rettidigt, hvilket for en person født før 1958 er ved en opnået alder på 60 år. Hæver du en kapitalpension før tid, skal du betale 52 procent fra året 2014 og frem. I 2013 er afgiften dog kun 49,84 procent. Du skal ikke betale afgift, når du hæver midler på den nye aldersopsparing. De penge er allerede beskattede. Men hæver du dem før tid, skal du betale 20 procent i afgift. Løbende pensioner, ratepension, livrente og andet bliver modregnet i folkepensionens tillæg, så det er vigtigt at finde ud af, hvornår udbetalingen optimalt skal starte og ved ratepensioner, hvor mange år udbetalingen skal løbe over. Hvis du hæver sådanne ordninger før tid, skal du betale 60 procent i afgift. OPSAT PENSION Du kan søge om at få opsat folkepensionen i op til fem år, hvis du fortsat arbejder. Hvis du eksempelvis udskyder folkepensionen i fem år, bliver den forhøjet med 34 procent, fra du starter med at få den udbetalt og resten af livet. Det er en god ide, hvis du fortsat driver virksomhed, eller din ægtefælle har store indtægter, men selvfølgelig skal du også forvente at leve, til du er mindst 80 år. Som pensionist har du også mulighed for at modtage andre ydelser, eksempelvis personlige tillæg, helbredstillæg, varmetillæg, boligstøtte og supplerende pensionsydelse den såkaldte ældrecheck. eksempel på beregning af grundbeløb du tjener kroner årligt via dit arbejde i din virksomhed, og du har kroner i andre honorarer. Sammen med kroner i mødediæter tjener du i alt kroner. Du tjener dermed kroner mere end grænsen for modregning og får derfor modregnet 30 procent af dette beløb, hvilket svarer til kroner. Dermed nedsættes dit grundbeløb fra kroner årligt til kroner før skat. SÆRNUMMER, FEBRUAR

4 dagsbeviser TIMER Den 1. januar 2013 trådte nye regler for dagsbeviser i kraft. Hvis du eller dine medarbejdere skal bruge virksomhedens gulpladebiler i fritiden, koster det nu 225 kroner at benytte køretøjet en hel dag. Mange penge at spare ved køb af dagsbeviser Med et dagsbevis på 225 kroner i hånden kan Andreas, som er lærling hos blikkenslagerfirmaet Tvilling VVS, låne firmaet gulpladebil og klare sin flytning uden at skulle leje en flyttebil. KAT HAR INDFØRT en ny ordning S for benyttelse af gulpladebiler i fritiden. Ved digitalt køb af et dagsbevis på SKATs hjemmeside kan enhver virksomhedsejer eller medarbejder få ret til at benytte virksomhedens gulpladebil en hel dag. Jeg synes, at det lyder som en rigtig god ordning, som jeg sagtens kan se vil kunne gavne både mig selv og firmaets medarbejdere og lærlinge, fortæller Jan Jeppesen, medejer af firmaet Tvilling VVS ApS i København og fortsætter: Vi har her i firmaet ofte været meget i tvivl om reglerne, når en medarbejder har spurgt, om han kunne låne bilen i weekenden eksempelvis hvis en lærling stod for at skulle flytte og manglede en flyttebil. De nye regler fortæller klokkeklart, hvad der er op og ned. Vi har desuden trækkrog på nogle af bilerne og en stor trailer. Dem vil vi også kunne have glæde af i fritiden. VVS-firmaet har cirka 10 ansatte og syv biler på gule plader. Der opstår ofte situationer, hvor firmaets store gulpladebiler er gode at kunne trække på. Når haven er gravet op, og affaldet skal på lossepladsen, eller når familien skal i IKEA og hente en ny sofa, som ikke kan være i personbilen. Desuden kan det også være en stor fordel, hvis min kone skal til København og shoppe, og jeg selv har andre planer. Så vil det være et godt alternativ, at jeg køber et dagsbevis og bruger en af firmaets biler, forklarer Jan Jeppesen, som også kommer i tanke om et andet eksempel, hvor de nye regler giver nye muligheder: Hvis jeg var fodboldtræner og skulle til stævne i Nordjylland med en ungdomshold på spillere, ville det være langt lettere, hvis jeg kunne tage alle spillernes bagage med spilletøj, sko og skiftetøj og smide det ind i vores Transit og selv tage af sted, mens drengene tog toget fra København uden at skulle slæbe al deres bagage. Det vil gøre livet noget lettere for drengene, fortæller Jan Jeppesen. Jan Jeppesen har privatbil, som han benytter i fritiden. Han ejer firmaet sammen med sin tvillingbror Dan Jeppesen, som i stedet har valgt at benytte den ordning, hvor han har firmabilen til fri disposition i fritiden. Dan Jeppesen betaler skat af den nedskrevne værdi af bilen, i dette tilfælde nu kroner om måneden. Hvis Dan derfor kun havde brug for firmabilen i sin fritid 20 dage på et år, ville Dan kunne spare rigtigt mange penge på den nye ordning. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 Sådan sparer du mange tusinde kroner kr kr Hvis du i dag har firmaets bil til fri afbenyttelse, men kan nøjes med at benytte den 20 dage om året, vil din besparelse ved dagsbeviser være større, jo dyrere bilen er. Ovenstående er blot udvalgte eksempler på besparelser. hvis du i dag anvender firmaets bil til fri afbenyttelse i fritiden, skal du beskattes af et beløb, som bliver fastsat ud fra bilens værdi. Ved et typisk eksempel bliver man beskattet af mellem og kroner om måneden. Det svarer til en ekstra betaling til SKAT på cirka kroner afhængig af, om du betaler topskat og andre forhold. På årsplan giver dette altså kroner. ved køb af 20 dagsbeviser på et år vil prisen være kroner. Det giver en besparelse i ovenstående eksempel på mellem kroner og kroner. tag eventuelt fat i din revisor for at høre, hvor meget du kan spare. Det betyder reglerne for din virksomhed Hvis du har betalt en faktura på kroner i kontanter uden at have meddelt dette rettidigt til SKAT, kan du ikke fratrække beløbet. Hvis dit selskab har overskud i forvejen, betyder det en yderligere udgift på 25 procent i selskabsskat, altså kroner. Hvis virksomheden er personligt ejet og har overskud, vil det betyde en yderligere personlig skattebetaling på kroner svarende til 56 procent af de kroner. Hvis sælgeren samtidig undlader at oplyse om de kroner til SKAT, kan du risikere at skulle hæfte for eventuel manglende indbetaling af skat og moms, der knytter sig til de kroner. Husk at betale regninger på kroner eller mere digitalt U SKAL KUNNE fremvise digital dokumentation, når du D betaler regninger, som beløber sig til kroner eller mere. Nye regler om digital betaling af fakturaer på mindst kroner inklusive moms trådte i kraft den 1. juli 2012 og kan betyde manglende fradragsret, hvis du ikke betaler elektronisk. Endvidere vil en køber, som har afregnet kontant, hæfte solidarisk for sælgers snyd med moms og skat. DU KAN RISIKERE AT HÆFTE Hvis din virksomhed undlader at betale regninger på over kroner digitalt, kan du miste fradragsretten for udgiften. Hvis din leverandør eller samarbejdspartner samtidig ikke betaler sin skat og moms vedrørende den leverede vare eller ydelse, kan du risikere at komme til at hæfte for denne manglende betaling. Faste løbende ydelser for mindst kroner om året skal ligeledes betales digitalt. Det vil sige, at enkelte regninger på mindre end kroner til samme leverandør skal betales digitalt, såfremt regningerne fra denne leverandør udgør mindst kroner på et år. EN KATTELEM Har du ikke mulighed for at betale digitalt, kan du bevare fradragsretten for udgiften og undgå den solidariske hæftelse ved kontant køb. Det kræver, at du indberetter den kontante betaling til SKAT senest 14 dage efter, at betalingen fandt sted. Dog skal du have indberettet fradraget senest en måned efter, at du har modtaget fakturaen. HVAD ANSES SOM DIGITAL BETALING? Følgende betalingsmåder anses som digital betaling: Betaling fra konto til konto. Betaling på anden måde til modtagerens konto (eksempelvis med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager. Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut. Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, skal den ekstra betaling ske digitalt, da det ellers tæller som kontant betaling. Checks er ikke omfattet af begrebet digital betaling og betragtes derfor som kontant betaling. Skatteministeriet har dog i forhold til checks udskudt ikrafttrædelsen, hvorfor betaling med check først fra og med den 15. november 2012 betragtes som kontant betaling. Hvis din virksomhed har betalt med check i perioden fra den 1. juli 2012 til og med den 14. november 2012, kan du stadig opnå fradrag for den betalte udgift, og du hæfter ikke for leverandørens eventuelle snyd. SÆRNUMMER, FEBRUAR

6 skat Skattestigning i sidste øjeblik Boligejerne skal til lommerne den nye ejendomsskattebillet for 2013, der er dumpet ned i postkassen hos de danske boligejere, indeholder en pæn skattestigning. Stigningen skyldes, at SKAT ved den seneste vurdering har hævet grundvurderingerne generelt på landsplan. For de fleste boligejere vil der være tale om en stigning på syv procent i forhold til tidligere års ejendomsskattebillet. Dog vil visse boligejere opleve en større stigning, da nogle kommuner samtidig har besluttet at hæve grundskyldspromillen i Den kommunale ejendomsskat eller grundskylden bliver opkrævet som en procentdel af værdien af den grund, som huset ligger på. Grundværdien er den værdi, som grunden ville være værd, hvis der ikke lå et hus på den. Det er den offentlige ejendomsvurdering, der danner grundlag for grundskylden. Siden 2002 har der været et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget måtte stige. Vedtagelsen af finansloven for 2013 indebærer en stigning i skatten for De ekstra penge i statskassen skal lukke det hul, som ellers skulle være udfyldt ved at indføre yderligere afgifter på eksempelvis fedt. Du skal dog holde finanslovens skattestigning op imod den senest vedtagne skattereform, som omvendt indebærer skattelettelser for de fleste. Det skal du betale i ekstra skat i 2013 kroner kroner kroner Årlig indkomst Merudgift ved sænkning af personfradrag fra kroner til kroner Merudgift ved forhøjelse af bundskat (0,19%) samlet merudgift pr. år Ovenstående tre eksempler viser, hvor meget ekstra du skal betale i skat med udgangspunkt i den netop vedtagne finanslov for Skattereformens skattelettelser er ikke indregnet. Skattestigningen indeholder tre elementer: En sænkning af personfradraget, en forhøjelse af bundskatten og en forhøjelse af det skrå skatteloft. SÆNKNING AF PERSONFRADRAGET Personfradraget reduceres med 900 kroner for voksne og 700 kroner for unge under 18 år. Konkret falder personfradraget fra kroner per år til kroner per år. FORHØJELSE AF BUNDSKATTEN Bundskatten forhøjes med 0,19 procentpoint. Som en følge af forhøjelsen af bundskatten gennemføres en tilsvarende forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst fra 51,5 procent til 51,7 procent. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 sort arbejde tema: SORT ARBEJDE HAR DU HUSKET SKILTET PÅ BYGGEPLADSEN? ÅR DU udfører byggearbejder på N privat grund, skal du sørge for at opstille skiltning, hvor navn og CVRnummer på din virksomhed fremgår. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013 og gælder ikke, hvis entreprisen er under kroner. Der er i modsætning til reglerne for varebiler ikke bestemte krav til bogstavernes skrifttype eller skriftstørrelse. Der er heller ikke krav om, hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå i. Eneste krav er, at oplysningerne skal være synlige, så man kan læse dem fra offentligt tilgængelig vej. hvornår skal skiltet være oppe? Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor din virksomhed arbejder på byggepladsen. Det er altså i orden at tage skiltet ned om aftenen, når du er færdig med arbejdet. Men du skal sætte det op igen, når du fortsætter arbejdet. Du kan altså tage skiltet ned om natten, eller hvis dit firma i en periode ikke arbejder på byggepladsen. Herved kan du forebygge tyveri eller hærværk mod skiltet. fælles skilt, hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads Hvis I er flere virksomheder, der arbejder på samme byggeplads, kan I vælge at lave et fælles skilt, hvor oplysningerne om navn og CVR-nummer på hver virksomhed fremgår. byggeri, der er fritaget for skiltning De nye krav om skiltning gælder ikke: hvis opgaven højst udgør kroner inklusiv moms. hvis arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag. hvis det ikke er praktisk muligt at opstille skiltning, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område. hvis byggeri sker på offentligt ejet grund eksempelvis hvis du udfører arbejde for en kommune. Husk i øvrigt, at enhver der arbejder på byggepladser, skal kunne legitimere sig, ellers vil det koste en bøde. HAR DU HUSKET SKILTET PÅ DIN VAREBIL? VIS DU kører i varebil på gule plader, H skal du huske at få sat et skilt på. Fra den 1. januar 2013 blev det obligatorisk at oplyse din virksomheds navn og CVR-nummer. Undlader du dette, kan du risikere at få en bøde på kroner. Du skal skilte med virksomhedens data, hvis du kan svare ja til alle disse tre spørgsmål: Er din varebil på gule plader? Har bilen en totalvægt på maksimalt fire tons? Er bilen registreret til 100 procent erhvervsmæssig anvendelse? PERSONBILER OG BILER PÅ PAPEGØJE- PLADER ER FRITAGET. Kravet om skiltning gælder ikke personbiler (biler på hvide nummerplader). Kravet gælder heller ikke varebiler på papegøjeplader altså biler, der kan bruges både til private og til erhvervsmæssige formål. Det gælder også, selvom du faktisk udelukkende anvender bilen til erhvervsmæssig brug. Du er også undtaget, hvis du kører rundt med en af de gamle mærkater med teksten Bilen må bruges privat. hvad skal der stå på bilen? Ifølge reglerne behøver du alene at angive virksomhedens navn og CVR-nummer. Hvis du tillige vil have adresse, telefonnummer eller andre oplysninger stående på bilen, er det en frivillig sag. Hvis din virksomhed er et A/S eller et ApS, må du selv bestemme, om det skal fremgå af navnet. logo i stedet for navn Hvis dit virksomhedslogo entydigt identificerer din virksomhed, og bilen har en totalvægt på maksimalt 3,5 tons, må du gerne benytte logoet i stedet for virksomhedens navn. opfylder du kravene til størrelse og placering af skiltning? Før du begynder at indkøbe klistermærker til din varebil, skal du være opmærksom på, at SKAT stiller meget præcise krav om, hvordan du skal skrive bogstaver og tal på bilen: Bogstaver og tal skal være synlige og letlæselige. Bogstaver og tal skal være i en farve, der klart afviger fra farven på bilen. Teksten skal stå på begge sider af bilen. Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Hvis din bil har en registreret totalvægt på over 3,5 tons, skal bogstaverne i navnet være mindst 10 cm høje. Teksten må ikke være monteret med magnetskilte eller lignende, der let kan fjernes. De fleste vil nok vælge at montere oplysningerne på bilen med selvklæbende plastfolie. leasing eller leje Hvis din varebil er leaset, skal din virksomheds navn og CVR-nummer stadig fremgå af skiltningen. Ved korttidsleje, hvor du ikke bliver registreret bruger af bilen, er det udlejerens CVR-nummer og virksomhedsnavn, der skal stå på bilen. bøde for manglende skiltning Hvis du efter 1. januar 2013 ikke overholder skiltningspligten, kan du risikere en bøde. Første gang du bliver stoppet, er bøden kroner. Anden gang stiger den til kroner. Bøden sendes til den registrerede bruger af bilen. anden sanktion ud over bøde Hvis dine medarbejdere i deres fritid afsløres i at udføre sort arbejde, kan det få alvorlige konsekvenser for din virksomheds momsfradragsret og eventuelle beskatning af bil til rådighed for vedkommende medarbejder. SÆRNUMMER, FEBRUAR

8 Granvej Fakse Tlf Fax DIT NÆSTE KVARTAL februar 2013 marts 2013 april 2013 maj ATP 11. Kvartalsmoms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændig, Frist for nedsættelse af á conto skat Månedsmoms (store), Liste (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 1. Halvårsmoms (små) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Acontoselskabsskat 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 27. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto (timelønnede), Indberetning af e-indkomst (små) 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22. B-skat + AM-bidrag selv stændig 25. Månedsmoms (store), Liste (store + mellem) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse lønmodtagere, Gaveanmeldelse 7. ATP 13. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Kvartalsmoms (mellem), Indberetning af e-indkomst (små) 15. Etableringskonto/iværksætterkonto, Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag selv stændig 27. Månedsmoms (store), Liste (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE Riv ud og gem dagpenge 2013 Sats per dag: kr. sygedagpenge 2013 Maksimalt per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,13 kr. Over 120 km: ,07 kr. kørselsgodtgørelse 2013 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,82 kr. Over km ,13 kr. Egen cykel eller knallert pr. km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2013 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,96 kr. Fri morgenmad ,25 kr. Fri frokost ,50 kr. Fri middag ,50 kr. 25 pct. godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2013 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks 2012 December ,1 November ,5 Oktober ,7 September ,8 August ,5 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 April ,3 Marts ,5 Februar ,9 Januar ,2 Yderligere oplysninger:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere