32. årgang Nr marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang Nr. 9 11. marts 2012"

Transkript

1 32. årgang Nr marts Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Torsdag 12/4 Mandag 7/5 Onsdag 6/6 Torsdag 16/8 Mandag 10/9 Tirsdag 9/10 Onsdag 14/11 Fællesmøder: Ekstraord. Generalf. Tird. D. 13. marts Torsdag 22/3 Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden med revideret regnskab skal ud senest 29/3 Mandag 21/5 Onsdag 20/6 Torsdag 30/8 Mandag 24/9 Ttirsdag 30/10 Onsdag 28/11 Fælleshuset er lånt ud til: Lørd/sønd d marts Hus 7 Lørd. D. 31. marts Hus 3 Sønd. d. 8. april Hus 18 Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 Lørd. D april Arbejdsweekend Lørd. D. 28. april Opfølgning Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation D maj Hus 12 Konfirmation Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 Lørd. D august Bakkeweekend Stgr, 3 Lørd september Arbejdsweekend Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 Tirsd. d. 25. december Hus 18 Onsd. d. 26. december Hus 4 1 Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 Fællesrengøring d. 18. marts kl 12 Efter Ole og Hanne s fest Rengøring sønd d. 25. marts. kl. 10 Stamgruppe 4 Karen Sofie + Frederik Mathilde Lisbet Gerda Kirstine David + Simon Mikael + Kristian Flemming Torben M Fødselsdage: Lene fylder 51 år tirsd. d. 13. marts Tillykke Solen skinner og viben skriger: Nu skal frøene snart i jorden. Jeg køber hos et svensk postordrefirma. Er der nogen, der måske vil være med, så kom og lån mit katalog. 291 sider med 9 fotos på hver det er lystlæsning! Ja, stadig lige så fascinerende, som når jeg fik lov at blade i min bedstefars frøkatalog.

2 Mette 24 Tænk Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. Tænk nr. 126, marts 2012, har testet: Vådservietter, Digitale modtagerbokse, Cykelstole til børn, Blu-ray-afspillere, Biler og autostole. Bofæller der ønsker at se nærmere på resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på Tænks hjemmeside, går man ind på og skriver i feltet brugernavn og 3050 i feltet password. De bedste hilsner Mette (15) Kh Karen Sofie og Kim Kære Bofæller vi har nu lejet et hus i Vedbæk, så vi har et sted at flytte hen den 1.4. Det var rart at få på plads. Vi er ved at løsrive os fra Bakken, så vi kan klare os ude i den store verden! Det er ikke nemt Vi vil gerne invitere alle bofæller til AFDANSNINGSBAL med fredagsspisning den hvor hele hus 23 laver mad og spiller op til dans. Vi har også inviteret nogle af vores venner, som har været glade for at komme på Bakken. SU på spisesedlen vi lukker den Vi glæder os til at se jer! Henrik og Birgitte og Jeppe og Nikolaj og Sigurd Håndværkere i hus 8 I hus 8 kommer der i morgen tidlig håndværkere, da vi p.g.a en vandskade fra badeværelset skal have brudt gulvet op både i vores soveværelse og Sara's værelse. Så week-enden har stået i udflytningens tegn, og Kim er lige nu en glad mand, idet vores seng står i stuen med udsigt til 40 tommers fjernsyn. Næste fællesmøde den 22. marts 2012 Dagsorden kommer ud pr. mail i løbet af den kommende uge og trykkes i næste nummer af Bakkanalen. Pbv Kirstine Men det vi egentlig vil fortælle er, at vinreolen i vores hus, som Kim normalt kan røre og holde øje med, når han ligger i soveværelset ;-) p.g.a ovenstående er tømt, og vi har sat 3 flyttekasser ned i øko-kælderen med vin i, da det er noget trangt med pladsen p.t. i vores hus, og vi gerne vil have vinen et lidt køligt, aflåst sted. De bliver selvfølgelig fjernet, så snart vores soveværelse er tørret, og der er kommet nyt gulv på. Håber på jeres forståelse. 2

3 Hermed sendes fotos samt kommentarer fra hus 6 ift. de ændringer de ønsker at foretage på huset og som skal behandles på fællesmødet 22. marts. Dette materiale skal derfor bringes i Bakkanalen i morgen søndag for at overholde de gældende regler om offentliggørelse af disse senest een uge inden fællesmødet. 3

4 Retningslinier for til- og ombygninger samt anvendelse af fællesarealer på Bakken 1) Formålet med at have fælles retningslinier for til- og ombygninger samt for anvendelse af fællesarealer er at bevare Bakkens unikke landskabs- og byarkitektoniske udtryk gennem at sikre en ensartet og harmonisk udvikling af bebyggelsen. 2) Det til enhver tid nedsatte byggeudvalg har opgave at varetage dette formål ved at følge, rådgive og kommentere til- og ombygninger mv., så der skabes et kvalificeret grundlag for fællesmødets godkendelse af sådanne. 3) Disse retningslinier omfatter alle former for til- og ombygninger, herunder skure, læmure, plantekasser mv., moderniseringer som ændrer husets geometri, samt anvendelse af bofællesskabets arealer. 4) Alle de i pkt.3 nævnte forandringer kræver en godkendelse af et fællesmøde med forudgående offentliggørelse af planer og nabogodkendelse i Bakkanalen samt opslag af tegninger 4

5 mv. i fælleshuset senest en uge før fællesmødets godkendelse. 5) Ved tilbygninger skal byggeudvalget have forelagt tegninger i korrekt målestoksforhold med plan, snit og opstalt samt situationsplan 1:200 senest tre uger før fællesmødet, hvor tilbygningen skal godkendes. Såfremt den byggende bofælle ønsker det, kan byggeudvalget også rådgive undervejs. Byggeudvalget afgiver senest en uge inden fællesmødet en udtalelse vedrørende de planlagte tilbygninger, og denne udtalelse indgår som grundlag for fællesmødets godkendelse. 6) Såfremt fællesmødet kræver større ændringer, skal der forelægges nye tegninger efter retningslinierne i pkt. 4 og 5. 7) For udskiftninger af tag, vinduer mv. skal der vælges samme materialer og design, som husene oprindeligt er bygget med. Der bør særlig bemærkes: Vinduerne skal følge de i byggetegningerne fastsatte dimensioner og farven er grå DCS 1500 eller tilsvarende. Fordørene samt et af de små vinder kan dog afvige herfra. Tagrenderne er zink-render, og nedløb ligeså. Under vinduerne støbes sålbænk, som beklædes med zinkoverkant. Lamperne skal følge de eksisterende lamper. Taget er rød teglsten, svarende til det eksisterende byggeri. Facadesten skal holdes i en farve, der svarer til det eksisterende byggeri. 8) Såfremt udskiftninger eller modernisering ændrer på husets geometri, skal dette godkendes efter samme retningslinier som i pkt. 4 og 5. Det gælder f.eks. vehævning af tagfod, hvor kravet er, at der så vidt muligt, skal lægges en ekstra sten på muren. 9) Der kan aldrig ske privat beplantning, etablering af dyrehold, skure eller lignende på fællesjord uden godkendelse fra fællesmødet efter samme retningslinier som i pkt. 4 og 5. Enhver tilladelse kan trækkes tilbage efter beslutning på fællesmødet, såfremt bofællesskabet har grunde hertil. Undtaget herfra er sager, hvor der foreligger en godkendelse på generalforsamlingen jvf. vedtægternes bestemmelser om salg af jord. Bofællesskabet Bakken, den 30. august 2001 Helge 5

6 Nabohøringer til de ønskede ændringer i hus 6: Hus 7: Ingen indvendinger ift. de ønskede ændringer ved hus 6. Hus 5: Ingen indvendinger ift. de 2 små vinduer mod strædet og et større vindue i tagfladen mod nord. Hus 5 har imidlertid indvending mod dobbeltdør på 1. sal i gavlen mod marken, da det vil give øget indkig fra hus 6 i haven bag hus 5. Hus 5 har ligeledes indvendinger mod dobbeltdør på 1. sal af mere principielle grunde ift. bevaring af den oprindelige arkitektur ved husene på Bakken. Byggeudvalgets indstilling til fællesmødet vedr. de ønskede ændringer i hus 6: Byggeudvalget har ingen indvendinger ift. de 2 nye, små vinduer mod strædet og udskiftning af et lille til et større vindue i tagfladen mod nord. Omkring dobbeltdøren på 1. sal i gavlen mod marken er byggeudvalget delt i deres indstilling til fællesmødet. Ønsket om en dobbeltdør på 1. sal bryder med den helhed, som den nuværende (oprindelige) arkitektur giver i gavlene, hvor der med begrænsede vinduesflader er forsøgt skabt en ro i facaden ud mod naturen. Det var en del af den grundlæggende tanke i bebyggelsesplanen, at havearealerne i vestrækken kunne glide over i det åbne landbrugsareal. Mødet mellem naturen og og begyggelse er med til at skabe de kvaliteter der karakteriserer bebyggelsen. Etablering af flere vinduesflader på 1. sal i gavlene mod vest vil flytte focus og ballancen mellem de røde tegltage og de murede partier i gavlene. Byggeudvalget har dog samtidig drøftet, hvorvidt placeringen af en dobbeltdør på 1. sal i netop hus 6 ville gøre den store skade på grund af den særlige beliggenhed som hus 6 har; ligger lavt i terrænet og har en relativt skjult facade sammenlignet med andre husgavle mod marken. Byggeudvalget har dog samtidig drøftet, hvorvidt placeringen af en dobbeltdør på 1. sal i netop hus 6 ville gøre den store skade på grund af de særlige forhold som hus 6 har; ligger lavt i terrænet og har en relativt skjult facade sammenlignet med andre husgavle mod marken. Byggeudvalget kan derfor ikke komme med en entydig anbefaling omkring dette ønske, men fremhæver både de mere principielle arkitektoniske synspunkter og risiko for præcedensskabelse, hvis først eet hus har fået lov til at etablere en dobbeltdør på 1. sal og den konkrete vurdering ved at foretage denne ændring for netop hus 6. Byggeudvalgets generelle holdning er, at byggeriet på Bakken skal kunne udvikle sig i takt med, at bofællerne ønsker at foretage ændringer i deres huse, men de ændringer, der gennemføres, skal bidrage til, at Bakken som samlet bebyggelse også på sigt kan bevare sin høje arkitektoniske kvalitet. Etablering af flere vinduesflader i gavlene vil trække bebyggelsen opad, hvor hensigten med den nuværende arkitektur mod marken er det modsatte, nemlig at trække byggeriet nedad, så det dominerer så lidt som muligt i mødet med naturen. Byggeudvalget har dog samtidig drøftet, hvorvidt placeringen af en dobbeltdør på 1. sal i netop hus 6 ville gøre den store skade på grund af den særlige beliggenhed som hus 6 har; ligger lavt i terrænet og har en relativt skjult facade sammenlignet med andre husgavle mod marken. Byggeudvalget kan derfor ikke komme med en entydig anbefaling omkring dette ønske, men fremhæver både de mere principielle arkitektoniske synspunkter og risiko for præcedensskabelse, hvis først eet hus har fået lov til at etablere en dobbeltdør på 1. sal og den konkrete vurdering ved at foretage denne ændring for netop hus 6. Byggeudvalgets generelle holdning er, at byggeriet på Bakken skal kunne udvikle sig i takt med, at bofællerne ønsker at foretage ændringer i deres huse, men de ændringer, der gennemføres, skal bidrage til, at Bakken som samlet bebyggelse også på sigt kan bevare sin høje arkitektoniske kvalitet. 6

7 UDKAST Hussalgsprocedure 2012 Hussalgsproceduren består af følgende elementer 1) En Bakkefamilie beslutter at sælge sit hus. 2) En periode på tre måneder, hvor bofællesskabet og sælgere sammen forsøger at sælge huset, og hvor venteliste og netværk aktiveres i henhold til prioriteringen (som p.t. går på at tiltrække børnefamilier til Bakken). 3) Mulighed for at fravige tre-måneders perioden. 4) Hussalgsproceduren i øvrigt. Deltagelse i åbent hus arrangement, fællesspisning og samtale med bestyrelsen. 5) Godkendelse af købere. 6) Evaluering 1. Et hus skal sælges En beslutning om at sætte sit hus til salg annonceres så tidligt som muligt over for bofællerne i Bakkanalen med oplysning om pris og en frist for, hvornår bofæller, som er interesseret i at købe huset, skal tilkendegive deres interesse. Fristen skal være på mindst 2 uger. 2. Bofællesskabets venteliste Bofællesskabet har en venteliste, som er åben for alle, som er interesserede i at købe hus på Bakken. Ventelisten ligger på den del af bofællesskabets hjemmeside, som kræver log-in og kan på den måde ses af alle nuværende bofæller. Ventelisten holdes og administreres af en bofælle, som er ansvarlig for kontakten med de folk der står på listen, og for at de får besked når et hus bliver sat til salg. Udover at hjælpe bofæller med at sælge deres huse, er listen et forsøg på at prioritere mennesker/familier som bofællesskabet ønsker at tiltrække. P.t., dvs. i 2012, prioriteres det at få børnefamilier til at flytte på Bakken, og det betyder at børnefamilier i tre-måneders perioden har fortrinsret til at komme i betragtning til et hus der er til salg. Umiddelbart efter annoncen i Bakkanalen sender den ventelisteansvarlige information om, at der er et hus til salg ud til den del af ventelisten, hvor potentielle købere lever op til bofællesskabets prioritering p.t.. Dvs. at der i 2012 og indtil andet er besluttet på fællesmøde/generalforsamling, i første omgang sendes meddelelse ud til de børnefamilier der står på listen. Hvilke konkrete familier der skal sendes ud til sker efter samråd mellem den ventelisteansvarlige og bestyrelsen, og sælger orienteres. Interesserede købere kommer på ventelisten via bofællesskabets hjemmeside eller ved henvendelse til den bofælle, som er ansvarlig for ventelisten. I forbindelse med optagelse på ventelisten angives relevante oplysninger såsom alder, antal børn og evt. andet som folk der vil optages på ventelisten, ønsker at meddele, Ventelisten er åben i en salgssituation, således at potentielle købere, der ligger indenfor den valgte prioritering, kan købe på lige fod med dem, der allerede er på listen, hvis de via andre kanaler har fået viden om, at der er et hus til salg på Bakken. Hvis tre-måneders perioden udløber uden resultat, sender bofællesskabet/ den ventelisteansvarlige information om hussalget ud til den øvrige venteliste, hvorfra interesserede kan reagere på lige fod med andre potentielle købere. Sælger opfordres til løbende at orientere interesserede købere fra den prioriterede venteliste om evt. nedsættelser af husprisen/nye bud som måtte komme efter tre-måneders periodens udløb. På 7

8 denne måde vil evt. købere fra ventelisten kunne fremsætte nye bud hvis de måtte ønske det. Orienteringen bør foregå i et samarbejde mellem sælger og bestyrelsen/den ventelisteansvarlige. Hvis sælger efter tre-måneders periodens udløb vælger at annoncere via ejendomsmægler, skal det fremgå af annoncen at der er tale om et bofællesskab med de glæder og sorger eller pligter og rettigheder der ligger i det. Ligeledes skal der i annoncen orienteres om hjemmesiden, så potentielle købere dér kan indhente yderligere oplysninger. Ved henvendelse skal interesserede købere inviteres til åbent hus arrangement m.v. se nedenfor under punkt Fravigelse af tre-måneders perioden Hvis en sælger på grund af skilsmisse, mageskifte, forældrekøb, dødsfald, arbejdsløshed eller lignende finder det nødvendigt eller ønskeligt at fravige tre-måneders perioden, orienterer sælger bestyrelsen om dette, men det er alene op til sælger at vurdere, om der er behov for en fravigelse. I disse tilfælde kan sælger annoncere frit, og ventelisten kan helt eller delvist aktiveres i et samarbejde mellem sælger og bestyrelsen/den ventelisteansvarlige. 4. Hussalgsprocedurer i øvrigt Nedenstående er hovedsageligt taget fra 2004 udgaven, men er redigeret f.eks. under punkt C og D. A - Åbent hus 1. besøg. Åbent hus afholdes på nogle tidspunkter, der er fastlagt af sælger, som har sikret sig, at 1-2 bofæller også kan deltage. Det kan f.eks. være en søndag kl. 13 og bør nok af hensyn til de implicerede bofæller annonceres med et fast starttidspunkt, så alle kan blive vist rundt samtidigt! Sælger står for forevisning af selve huset, medmindre sælger ønsker, at bofæller gør det. Derefter viser 1-2 bofæller rundt i resten af bofællesskabet og besvarer spørgsmål, lytter og er så vidt muligt i dialog med de potentielle købere. Besøget sluttes af med en opfordring til dem, der fortsat er interesserede, om at lave en aftale med sælger om at komme og deltage i fællesspisning en aften, jf. pkt. B. B - Deltage i fællesspisning 2. besøg. Formålet med dette besøg er at skabe en ramme for et møde med bofællesskabet i aktion nemlig til fællesspisning. De interesserede købere skal bænkes med beboerne i et hus, som denne aften bliver hængende lidt over maden for at stille op til spørgsmål og dialog. Hvis den besøgende familie har et ønske om at møde en familie, der f.eks. har børn i en vis alder, skal det så vidt muligt imødekommes. Evt. kan et enkelt bestyrelsesmedlem også sidde med ved bordet. I første omgang er det sælger, som står for kontakten og nødvendige aftaler i forbindelse med at arrangere dette besøg. Hvis det af den ene eller anden grund er problematisk, overtager bestyrelsen. C - Samtale med bestyrelsen 3. besøg. På dette tidspunkt burde de interesserede købere være så informeret om de praktiske forhold vedrørende bofællesskabet, at man ikke behøver bruge megen energi på dette under den afsluttende samtale med bestyrelsen, som dog skal sikre sig, at køberne har fået de nødvendige informationer (vedr. pligter, GEF mv.) og er klar over, hvad de indebærer. Det er købernes sidste chance, før den endelig købsaftale, til at få afklaret, om det er det rigtige for dem at flytte hertil. Det er bestyrelsens opgave at være lydhøre overfor de 8

9 spørgsmål og overvejelser, som køberne giver udtryk for, og på denne baggrund gå i dialog. Formålet med bestyrelsessamtalen er ikke at bringe folk i tvivl om deres beslutning. Mødet med bestyrelsen skal være tillidvækkende og hyggeligt. Bestyrelsen bør dog også i et eller andet omfang sætte dagsordenen og stille nogle spørgsmål, som f.eks.: Den formelle del: - Kender de interesserede købere til Bakkens historie? - Beslutningsprocesserne (fællesmøderne og de muligheder for at deltage i et aktivt demokrati de giver) - Stamgrupperne deres funktion (søndagsrengøring, arrangementer og andre praktiske opgaver) - Madordningen - Arbejdsweekends og lignende - Hensynet til fællesskabet, som bl.a. kommer til udtryk i Byggeudvalget - Kort skitsering af hussalgsproceduren - Har de spørgsmål til GEF-beløbet, opgørelse af varme og vand eller andet? - Har de hørt om interessegrupper? Den personlige del: - Hvem er de? De kan fortælle det de ønsker at fortælle om sig selv. - Hvorfor ønsker de at flytte i bofællesskab? - Hvad tror de det vil betyde for dem? - Hvordan oplevede de fællesspisningen? Der findes ikke facitlister til disse spørgsmål. Vi, der bor her i forvejen, har også forskellige opfattelser af og erfaringer med dem. Men uanset, hvordan man svarer, er det væsentligt at have overvejet disse spørgsmål, før man flytter hertil. D Parallelt med Proceduren Sælger forhandler pris, overtagelsesdag mv. med køberne. (Betinget) slutseddel eller skøde underskrives ikke, før køberne har haft samtalen med bestyrelsen, jf. pkt. C. Hvis den interesserede køber i forvejen kender bofællesskabet, eller hvis sælger får kontakt med en interesseret køber ad uformelle kanaler, er der naturligvis nogle punkter i proceduren, som ikke er nødvendige. F.eks. 1. besøg med rundvisning vil måske være overflødigt. Derimod skal 2. besøg med fællesspisning sammen med en anden bofællefamilie samt 3. besøg med samtale med bestyrelsen gennemføres. 5. Godkendelse af køber Uanset hvordan køber er fundet skal vedkommende godkendes af bestyrelsen, jf. 9 i I/Skontrakten. Dette sker typisk efter samtalen beskrevet i punkt 5.C. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende en køber, skal dette forelægges fællesmødet/generalforsamlingen til endelig afgørelse inden den pågældende køber orienteres. 6. Evaluering Den her beskrevne procedure evalueres efter de første tre handler, dog senest to år efter ikrafttræden, af bestyrelse og fællesmødet/generalforsamlingen. 9

10 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 13/3-12 kl. 19 i forbindelse med fællesspisning Grundejerforeningens vedtægter kræver, at mindst 20 ejendomme er repræsenteret, og mindst 2/3 stemmer for, for at vi kan vedtage forslaget om bankskifte mv. Mød derfor op til generalforsamlingen eller giv en fuldmagt til din nabo så vi kan få effektueret skiftet pr. 1/4-12. Jeg minder om, at der var fuld opbakning til forslaget på sidste fællesmøde. Hvis der er spørgsmål til forslaget, appellerer jeg til, at de så vidt muligt stilles til Mette eller mig inden på tirsdag, så vi forhåbentlig kan få afviklet generalforsamlingen smertefrit. Der er to stemmer pr. hus. Stemmeretten kan udøves af ægtefællen eller den med ejeren samlevende uden fuldmagt. Hvis man skal stemme ved fuldmagt gælder følgende: 1) Hvis ejerne/de samlevende i huset er enige, er det tilstrækkeligt med én fuldmagt, som underskrives af én af ejerne. 2) Hvis ejerne/de samlevende ikke er enige, afleveres to fuldmagter. 3) Hvert hus kan kun tage imod fuldmagt fra ét andet hus. Pbv Kirstine FULDMAGT til brug for ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bakken og Bakken I/S Undertegnede giver hermed fuldmagt til at stemme for mig/os i hus. Til det stillede forslag om bankskifte til Nordea og optagelse af en Nordea Prioritet på med pant i fælleshuset (matr.nr. 9n, Dageløkke By) samt indfrielse af de nuværende lån i Kreditforeningen Danmark og Finansbanken stemmer jeg/vi Ja: Nej: Dato: Underskrift: 10

11 FORSLAG TIL ÆNDRING AF HUS 6 Mod vest Niels og Bodil vil gerne have mere lys i opholdsstuen på 1 sal og ønsker accept af forslag til viste ændringer indenfor det markerede område på vestgavlen. Nuværende gavl med 3 stk. glugger og 1 fransk altan Accept af ændringer medfører, at der indenfor det markerede område bliver 2 glugger og 1 fransk altan som dobbeltdør fremover. Fremtidig gavl med 2 stk. glugger og 1 fransk altan med dobbeltdør Mod øst Tilsvarende ønskes flere vinduer mod strædet fra køkken-alrummet, hvor der idag er 1 dør og 1 glug, som ønskes suppleret med 2 ekstra glugger. Nuværende gavl med 1 glug og 1 dør Fremtidig gavl med 3 stk. glugger og 1 dør.

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 47 30. november 2014

34. årgang Nr. 47 30. november 2014 34. årgang Nr. 47 30. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 39 13.november 2011

31. årgang Nr. 39 13.november 2011 31. årgang Nr. 39 13.november 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 24 19. august 2012

32. årgang Nr. 24 19. august 2012 32. årgang Nr. 24 19. august 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

34. årgang Nr. 32 18. august 2014

34. årgang Nr. 32 18. august 2014 34. årgang Nr. 32 18. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: bakken0.tripod.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af Morten Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 15 21. april 2013

33. årgang Nr. 15 21. april 2013 33. årgang Nr. 15 21. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr februar 2012

32. årgang Nr februar 2012 32. årgang Nr. 7 26. februar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg.

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. Kære beboere i AB Bellmansgade 7-37. Som I tidligere er blevet gjort opmærksom på har I mulighed for at få nogle forskellige tilvalg i forbindelse med byggeriet. Tilvalgene

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 29. august 2017 kl. 18:30-21 Referent Nasrin

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 29. august 2017 kl. 18:30-21 Referent Nasrin Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 29. august 2017 kl. 18:30-21 Referent Nasrin Tilstede: Mia, Ellen Margrethe, Erik, Jamila, Marianne, Isak, Frederik og Nasrin Afbud: Lisbet, Kosna og Ebbe Dagsorden:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

33. årgang Nr. 39 1. december 2013

33. årgang Nr. 39 1. december 2013 33. årgang Nr. 39 1. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 41 15. december 2013

33. årgang Nr. 41 15. december 2013 33. årgang Nr. 41 15. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 6 19. februar 2012

32. årgang Nr. 6 19. februar 2012 32. årgang Nr. 6 19. februar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere