Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner"

Transkript

1 Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE KLASSETRIN Side 5 LÆSEPLANER. Side 10 1

2 Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog (DLE) på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Dansk findes på Prins Henriks Skole som fremmedsprog for de elever der ikke har dansk som modersmål. Dansk som fremmedsprog er et fastlagt og ikke valgfrit sprogfag fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Timefordelingen og timetal for faget dansk som fremmedsprog kan ses på skolens hjemmeside: Eleverne er nybegyndere eller lettere trænede i dansk. De fleste på dansk som fremmedsprog er frankofone elever, der netop er kommet til Danmark, eller som opholder sig i landet i kortere perioder. Dette er gældende for alle klassetrin. Derfor er niveau forskellen på dansk som fremmedsprog store, og undervisningen tilrettelægges ud fra dette særlige forhold. Efter 9. Klassetrin evalueres eleverne og der gøres status over det opnåede niveau. Ligeledes evalueres eleverne tre gange årligt ved Conseil de Classes, hvor det diskuteres af lærerne, om den enkelte elev tilegner sig de kundskaber og færdigheder, som er defineret i delmålene. Alle lærere udarbejder årsplaner for det enkelte fag og den enkelte klasse. Årsplanerne fremlægges af hver enkelt lærer på skoleårets første forældremøde (se desuden afsnittet Læseplaner). Formål Formålet med undervisningen i dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet dansk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om det danske sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse generelt. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark, og derved styrke deres forståelse for den danske kultur og for deres egen kultur. 2

3 Slutmål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Forstå hovedindholdet af talt moderne dansk om aktuelle emner Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner Deltage i samtaler om centrale emner, herunder redegøre for noget oplevet eller læst Læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner Søge og udnytte relevante informationer fra forskellige medier inden for genkendelige emner Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog. Udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning Anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner Anvende centrale sprogbrugsregler, der er vigtige for, at kommunikation lykkes Anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig. Anvende strategier i forbindelse med kommunikation, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger Vælge lyttestrategier i forhold til en given situation Anvende forskellige læsestrategier Anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol Anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i Danmark i arbejdet med de valgte tekster Drage sammenligninger mellem den danske kultur og egen kultur Anvende dansk som kommunikationsmiddel i mødet med danskere. Beskrive billeder og andet visuelt materiale 3

4 Delmål Da dansk findes som fremmedsprog under skolens franske program definerer vi på Prins Henriks Skole undervisningens trinmål i forhold til den europæiske referenceramme for sprogundervisning (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 1, som ligesom de danske trinmål inddeles i kategorier: TRINMÅL 1. Det talte sprog (lytte og tale) 2. Det skrevne sprog (læse og skrive) 3. Sprog, litteratur og kommunikation EUROPÆISK REFERENCERAMME FOR SPROG 1. Forstå: lytte og læse 2. Tale 3. Skrive 4. Sprogets værktøjer Som det fremgår af skemaet, er det de samme begreber der bruges dog i en lidt anden orden. I det følgende definerer vi delmålene for dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole udfra følgende kategorier. 1. Det talte sprog (lytte og tale) 2. Det skrevne sprog (læse og skrive) 3. Sprog og kommunikation 1 Rapport og program for undervisningen af dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole kan ses på skolens hjemmeside under følgende link: 4

5 Trinmål for de forskellige klassetrin Efter 2. klassetrin Efter 2. Klassetrin gælder følgende trinmål for dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Eleverne skal være i stand til at: Det talte sprog (lytte og tale) Forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og til skolens fag Have ordforråd om temaer, som klassen arbejder med samtale om alderssvarende lyd- og billedmateriale Fortælle om et billede Fortælle om egne oplevelser Beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid Beskrive sig selv, sin familie Svare på simple spørgsmål Det skrevne sprog (læse og skrive) Læse og forstå indholdet i korte, sprogligt enkle tekster, hvor emnet er kendt Læse op med forståelig intonation og udtale Arbejde med tekster på relevante og alderssvarende forståelsesniveauer Skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familie, skole og fritid Stave til ord fra kendt ordforråd Sprog og kommunikation Kende tidsudtryk, klokken, tallene, ugedage og årstider Gætte og søge forklaring på betydningen af ukendte ord og vendinger ud fra billeder Anvende billedordbøger og andre passende hjælpemidler. 5

6 Efter 4. klassetrin Efter 4. Klassetrin gælder følgende trinmål for dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Eleverne skal være i stand til at: Det talte sprog (lytte og tale) Føre korte simple samtaler om emner efter eget valg Stille simple spørgsmål Svare på simple spørgsmål samtale om alderssvarende lyd- og billedmateriale Fortælle om et billede Fortælle om egne oplevelser Beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid Beskrive sig selv, sin familie Have ordforråd indenfor forskellige temaer såsom familien, hjemmet, skolen etc. Søge forklaring på, forstå og anvende et grundlæggende ordforråd til sprogligt at kunne tale dansk, således at brugen af ordklasser, syntaks og tekstsammenhæng er hensigtsmæssig og under stadig udvikling Turde udtrykke sig på dansk og udnytte muligheder for at opsøge sproget uden for skole Anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning Det skrevne sprog (læse og skrive) Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning Læse og forstå indholdet i korte, sprogligt enkle tekster, hvor emnet er kendt Læse op med forståelig intonation og udtale Arbejde med tekster på relevante og alderssvarende forståelsesniveauer, Skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familie, skole og fritid Stave til ord fra kendt ordforråd 6

7 Skrive små opgaver og essays med temaer med kendt ordforråd Sprog og kommunikation Anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner og anvende grundlæggende sætningsopbygning til samtale Afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden Kende til ordstilling og ordklasser Stave enkle ord og udtryk. Efter 6. Klassetrin Efter 6. klassetrin gælder følgende trinmål for dansk på Prins Henriks Skole: Det talte sprog (lytte og tale) Lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner som interesser, fritid, venner, familien og skolen Følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på dansk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Udtrykke sig på dansk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker Gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst Præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche eller rollespil Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning Det skrevne sprog (læse og skrive) Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning Læse og forstå indholdet i korte, sprogligt enkle tekster, hvor emnet er kendt Læse op med forståelig intonation og udtale Arbejde med tekster på relevante og alderssvarende forståelsesniveauer 7

8 Skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familie, skole og fritid Stave til ord fra kendt ordforråd samt enkle ord og udtryk. Skrive små opgaver og essays med temaer med kendt ordforråd uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper som tv-programmer, reklamer og menukort skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner. Skrive en , et brev eller kortere tekst på dansk Sprog og kommunikation Anvende et tilstrækkeligt ordforråd for at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner Anvende grundlæggende danske høfligheds- og omgangsformer Afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden Udtale ord og sætninger, så de er forståelige Kende til ordstilling og ordklasser Turde udtrykke sig på dansk og udnytte muligheder for at opsøge sproget uden for skolen Anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation foretage "ord til ord" opslag i en ordbog kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Danmark inden for emner som bygger på elevernes erfaringsverden Sammenligne eksempler på dansk kultur med egen kultur inden for deres erfaringsverden. Efter 9. og 10. klassetrin Efter 9. og 10. klassetrin gælder følgende trinmål for dansk på Prins Henriks Skole: Eleverne skal være i stand til at: Det talte sprog (lytte og tale) Have et ordforråd der gør dem i stand til at tale om givne temaer Samtale om dagliglivet i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 8

9 Beskrive sig selv, billeder etc. Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen Spørge om og udveksle informationer om kendte emner Referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner Søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier Forstå dialoger i den givne sværhedsgrad Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning Det skrevne sprog (læse og skrive) Forstå tekster fra forskellige genrer med hensynstagen til niveau og sværhedsgrad Forstå fiktive og ikke fiktive tekster på det aktuelle niveau Oplæse så det er forståeligt Læse og forstå hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer som reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning Udtrykke sig skriftligt i et simpelt sprog. Anvende viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og verbernes former, når fokus er på den sproglige form Anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig. Kende til de elementære danske udtaleregler Stave enkle ord og udtryk. Sprog og kommunikation Anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner Afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden Kende til ordstilling og ordklasser Anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation Udtale ord og sætninger, så de er forståelige Foretage "ord til ord" opslag i en ordbog 9

10 Anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner Udnytte de muligheder, der er for at anvende fransk uden for skolen Anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i Danmark Læseplaner Der undervises i dansk som fremmedsprog på alle klassetrin. Timetallet for de enkelte klassetrin kan ses på skolens hjemmeside: Hver dansklærer udarbejder en årsplan for faget, for at klarlægge undervisningens mål og indhold. Disse gennemgås på skoleårets første forældremøder, så forældrene har klarhed over skoleårets mål, forløb og niveau for det pågældende skoleår og klassetrin. Således har forældrene et overblik for målet og indholdet for danskundervisningen for deres barns klassetrin allerede ved skoleårets start. Og forældrene har mulighed for at følge progressionen i barnets tilegnelse af kundskaberne i forhold til delmål og slutmål i løbet af hele skolegangen. Børnehaveklasse -2. Klasse I de mindste klasser arbejder vi hovedsageligt med det talte sprog. Vi træner børnene i at lytte til dansk og forstå det simple talesprog. Vi lærer dem om den danske kultur gennem eks sanglege, rim og remser Vi indlærer det danske sprog hovedsageligt gennem leg såsom spil og sanglege. Desuden læser vi op for at børnene kan høre det danske sprog. Vi underbygger det læste med billedmateriale så det gøres nærværende for børnene. Desuden læser børnene enkelte danske tekster i et alders- og niveausvarende niveau. Børnene skriver de danske bogstaver og øver særligt æ,ø og å. Vi taler om bogstaver, sætningsopbygning og simple konstruktioner. Materiale: Af materiale benyttes: Der bruges undervisningsmateriale egnet til det pågældende alderstrin Børnelitteratur med mange illustrationer, klassiske danske ABC bøger etc. Billedbøger 10

11 Lærernes eget materiale Legetøj Sangbøger Klasse I anden del af underskolen intensiveres undervisningen omkring skriftsproget. Der ligges nu vægt på at eleverne kan skrive små tekster om dem selv. Vi arbejder med at redigere mindre tekster på dansk. Vi arbejder med begyndende grammatikundervisning, med indøvning af de danske verber og deres bøjning, adjektiver, substantivernes bøjning, pronominer etc. Vi læser tekster og øver udtalen. Vi er fortsat fokuserede på at træne sprogfærdighed, udtale og forståelse. Dette gøres gennem tekstlæsning, samtaler og diskussioner på klassen på dansk. Eleverne bliver vant til at stille spørgsmål og svare på spørgsmål. Vi træner ordforråd til de givne tekster og til hverdags relaterede emner. Desuden arbejdes der i grupper, hvor sproget bruges frit til samtale. Vi diskuterer emner i klassen og i grupper. Vi øver ordforråd og laver ordlister. Vi laver små diktater. Vi læser tekster med relevante emner. Materiale: Der bruges undervisningsmateriale egnet til det pågældende alderstrin. Børnelitteratur svarende til alderstrinnet undervisningsmateriale svarende til klassetrinnet Billedbøger, elevernes og lærernes egne tekster Sangbøger Opgavehæfter og billedmateriale Klasse I de store klasser indgår alle facetter af sproget dansk i et samspil. Vi læser tekster indenfor forskellige temaer der relateres til den danske kultur og de diskuteres på klassen. Eleverne deltager i par- og gruppediskussioner for at træne den mundtlige udtryksfærdighed Vi arbejder med samtale, debat og kortere mundtlige fremstillinger. 11

12 Eleverne beskriver billeder af hverdagsagtige situationer. Der arbejdes med tekster fra alle genrer f.eks artikler, tekstuddrag, avisartikler, ugebladsartikler, romaner, noveller, digte etc. Vi arbejder såvel i grupper, som på klassen og individuelt. Vi indlærer grammatiske emner og laver opfølgende opgaver. Vi øver retskrivningen og forståelsen for sproget og sprogopbygningen med små diktater. Materiale: Der bruges undervisningsmateriale egnet til det pågældende alderstrin billedbøger, elevernes og lærernes egne tekster samt sangbøger, opgavehæfter og billedmateriale Aviser der er let læselige som f.eks: På let dansk og Overblik Lærerbøger for dansk som fremmedsprog Grammatikøvelser Skriftlig dansk- Dansk for fremmedsprogede fra undervisningsministeriet Danskprøve 1, 2 og 3 (tekstlæsning og opgavehæfter) Prins Henriks Skole, april

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere