KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE"

Transkript

1 KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET RESULTATER FORDELT EFTER BUSTYPE BAGGRUND REJSEMØNSTRE OG DEMOGRAFI

3 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god UNDERSØGELSENS FORMÅL Formålet med denne rapport er at evaluere tilfredsheden blandt Fynbus kunder. Dette gælder både den overordnede tilfredshed og loyalitet samt for konkrete delområder. Undersøgelsen gennemføres hvert år, så udviklingen i tilfredsheden følges. Gennem rapporten anvendes der indekstal for de fleste spørgsmål. Det betyder, at respondenternes svar genberegnes i en skala fra Data fortolkes via grafen til højre Målingen af tilfredsheden foretages både i FynBus bybusser i Odense og Svendborg samt regionsbusser. Resultaterne er i nogle tilfælde opdelt for, at FynBus kan vurdere kundernes tilfredshed med operatørerne, Tide, Keolis og Arriva. Alle værdier på 75 og derover skal fortolkes som meget god. Værdier mellem 65 og 75 skal fortolkes som god Til denne måling udarbejdes der en model, der har til formål at identificere områder til forbedring. Denne model viser, hvilke konkrete forhold, der har betydning for kundernes tilfredshed. Det betyder, at FynBus kan arbejde strategisk og taktisk med relevante områder i forhold til forbedring skal fortolkes som middel skal fortolkes som dårlig skal fortolkes som meget dårlig

4 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført i FynBus regionalbusser samt bybusser i både Odense og Svendborg. Dataindsamlingsperioden er foregået i marts 2017 (uge 10-11), hvor data er indsamlet ved hjælp af personlige interviews foretaget på tablet (CAPI). I alt bygger undersøgelsen på 1119 respondenter, som er blevet interviewet på de følgende buslinjer: 21-24, 29, 31-39, 40-44, 51-59, 60-62, 72-79, og , S, , , , , , , 920, , og

5 OVERBLIK 5

6 OPSUMMERING Den overordnede udvikling siden marts 2016 Positiv udvikling (indeks er vokset med mere end 2 i forhold til sidste måling) Positiv tendens (indeks er vokset med 0 til 2 i forhold til sidste måling Negative tendens (indeks er faldet med -2 til 0 i forhold til sidste måling) Negativ udvikling (indeks er faldet med mere end -2 i forhold til sidste måling) MARTS 2017 UDVIKLING INDEKS FOR TILFREDSHED (TOTAL) 72,6-1,2 Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur 78,4 0,2 Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? 74,4-3,3 Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? 65,0-0,6 INDEKS FOR LOYALITET (TOTAL),2-1,5 I hvilken grad ville du anvende FynBus, hvis du havde andre transportmuligheder på samme strækning? 48,5 2,7 I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. venner, familie og kolleger? 66,6-6,3 Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge at køre med FynBus igen? 96,2-0,4 INDEKS FOR IMAGE (TOTAL) 73,8-0,1 I hvilken grad oplever du FynBus som et troværdigt busselskab? 78,2 1,4 I hvilken grad oplever du FynBus som et pålideligt busselskab? 75,1 0,9 I hvilken grad oplever du FynBus som et busselskab der har et godt omdømme? 68,7-2,7 INCITAMENTSFAKTORER Indeklimaet i bussen 74,0 4,1 Den indvendige rengøring 75,7 4,9 Chaufførens kørsel 77,5-0,4 Chaufførens kundeservice 78,0-1,4 Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse 76,0 3,5 Bussens overholdelse af køreplanen 69,8-3,5 Den samlede tilfredshed med FynBus 73,4 NY

7 HOVEDKONKLUSIONER TILFREDSHED Den samlede tilfredshed med FynBus er fortsat høj med en indeksscore på 73 ud af 100. Tilfredsheden er særligt høj ved denne bustur, som opnår en indeksscore på 78. Der er positive udsving ved flere parametre. Områder som antallet af standsninger og FynBus køreplaner opnår høje indeksscorer. Der er små negative udsving på den samlede tilfredshed samt flere tilfredshedsindikatorer såsom billetsystemet og indfrielse af forventninger til FynBus. Forsinkelser er det område flest nævner som negativt ved turen. Tilfredsheden er signifikant lavere hos de yngre målgrupper. ANBEFALING FynBus bør have særlig fokus på at forbedre rettidigheden, idet den er relativt lav og særlig vigtig for de rejsendes tilfredshed med turen. I de åbne kommentarer er det ligeledes forsinkelser, som er i centrum. På tværs af tilfredshedsområder er de unge rejsende signifikant mere utilfredse sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. De yngre rejsende udgør en stor andel af FynBus samlede passagerer. FynBus bør arbejde med at forbedre tilfredsheden hos denne gruppe. 7

8 HOVEDKONKLUSIONER LOYALITET Den samlede loyalitet ligger på, hvilket kan betegnes som en god score. De ældre (50+) er signifikant mere loyale sammenlignet med øvrige aldersgrupper. IMAGE Det samlede image er fortsat højt med en indeksscore på 74. Oplevelsen af FynBus som et troværdigt selskab opnår en score på 78, hvilket er højt. Den samlede loyalitet er faldet siden sidste måling. Særligt er villigheden til at anbefale FynBus til andre er dalet sammenlignet med de seneste målinger. Der er væsentligt fald i oplevelsen af FynBus omdømme. Yngre rejsende er signifikant mere utilfredse med FynBus image end de øvrige aldersgrupper. NPS-scoren er på -3, hvilket er en relativt lav score. ANBEFALING ANBEFALING FynBus bør fokusere på at gøre det mere attraktivt at vælge FynBus frem for andre transportmidler på strækningen. De rejsende vil fortsat vælge at køre med FynBus, men de ville vælge andre transportmidler, hvis det var muligt. Der ses en positiv tendens ved villigheden til at vælge FynBus trods andre muligheder ift. sidste måling. FynBus tilfredshedsmodel viser, at image har en signifikant effekt på tilfredshed med rejsen. Det er et område, som FynBus med fordel bør prioritere. Det er vigtigt at fastholde FynBus Image og troværdighed, og nå ud til de yngre målgrupper. 8

9 HOVEDKONKLUSIONER INCITAMENTSFAKTORER Tilfredsheden ved de forskellige incitamentsfaktorer opnår generelt set en høj score. Der ses signifikante forbedringer ved indeklimaet, den indvendige rengøring samt bussens udvendige rengøring. ANDRE FUND 52 % af de rejsende har i høj grad eller i nogen grad kendskab til Personlig Rejsekort. 28 % kender det slet ikke. Tilfredsheden med bussens overholdelse af køreplanen er faldet sammenlignet med sidste måling og opnår en indeksscore på. Kendskabet er væsentlig mindre til de resterende typer rejsekort. Henholdsvis 63 %, 57 % og 66 % har slet ikke kendskab til Flex Rejsekort, Rejsekort Anonymt og Rejsekort Fastpris. ANBEFALING ANBEFALING Sammenlignet med den sidste måling er der sket en markant stigning i tilfredsheden på flere af parametrene. Tilfredshedsniveauet med incitamentsfaktorerne har dog været på et højt niveau over de seneste år, hvorfor det er vigtigt at fastholde. FynBus er i 2017 overgået til rejsekort. Det er vigtigt, at FynBus sørger for at vejlede de rejsende, således at der er klarhed over FynBus billet- og kortløsninger. 9

10 TILFREDSHEDS- MODEL 10

11 TILFREDSHEDSMODEL Nedenfor ses en illustration af en regression med tilfredshed med denne bustur som den afhængige variabel. Modellen viser forskellige områders påvirkning på tilfredsheden med denne bustur. Image 0,21*** Modellen viser hvilke områder, der påvirker den overordnede tilfredshed med den aktuelle bustur. Den overordnede tilfredshed med busturen skabes på baggrund af et samspil af flere forhold. Afgange Rettidighed 0,12*** 0,21** Tilfredshed med denne bustur Forhold omkring Image og Rettidighed vurderes som de vigtigste i forhold til at påvirke den samlede tilfredshed med busturen. Når tilfredsheden med Image eller Rettidighed øges med 1 %-point, stiger den samlede tilfredshed med busturen med 0,21 %-point. Sammenhængen mellem information og tilfredshed med denne bustur er ikke statistisk signifikant, hvorfor der ikke kan drages konklusioner om denne sammenhæng. Chauffør Information 0,10* 0,04 n = ,21*** Stjernerne (*) viser, om der er en signifikant sammenhæng mellem to variable, som eksempelvis Image og Tilfredshed med denne bustur. Der kan være mellem 0 og 3 stjerner. Jo flere stjerner, der er, desto mere entydig er sammenhængen. Når der er tre stjerner (***) kan vi konkludere, at området/ tilfredshedsspørgsmålet har en effekt på tilfredsheden med denne bustur. Koefficienten (eksempelvis 0,21) viser, om sammenhængen er positiv eller negativ, samt hvor stærk effekten er. Jo højere værdi, desto større effekt. Hvis der ikke er stjerner, er der stor usikkerhed om sammenhængen, hvorfor der ikke kan konkluderes noget på baggrund af resultaterne. 11

12 Lille betydning METODEN BAG PRIORITERINGSKORT Hvad er et prioriteringskort? TILPAS Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Høj tilfredshed Tilfredshed: Høj Betydning: Høj FASTHOLD Et prioriteringskort ordner de forskellige elementer i fire kasser efter den gennemsnitlige tilfredshed, og elementets betydning for den rejsendes tilfredshed Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den overordnede tilfredshed Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres, hvis betydningen stiger. OVERVÅG Lav tilfredshed Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den overordnede tilfredshed Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i den overordnede tilfredshed PRIORITÉR Stor betydning Gennemsnitlig tilfredshed er udregnet på en skala fra 0 (Meget utilfreds) til 100 ( Meget tilfreds). Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for den samlede tilfredshed og punkter i kasserne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. Det nuværende niveau af tilfredshed kan aflæses vertikalt. Prioriteringskortet fokuserer kun på områdernes betydning for de rejsendes tilfredshed. Punkter med lav betydning i prioriteringskortet kan derfor sagtens være vigtige for FynBus i andre sammenhænge. 12

13 Tilfredshed med den pågældende variable PRIORITERINGSKORT FynBus kan med fordel prioritere rettidighed, idet denne har størst effekt på tilfredsheden samtidig med at den opnår en relativ lav score. 79,0 77,0 75,0 73,0 71,0 69,0 67,0 65,0 63,0 TILPAS FASTHOLD Chauffør Image Rettidighed Information Afgange OVERVÅG PRIORITÉR 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 FASTHOLD: Blandt de rejsende hos FynBus har Image både stor betydning for den samlede tilfredshed, samtidig med, at der er stor tilfredshed med denne. Den er således et af de indsatsområder, der har størst effekt på den samlede tilfredshed og bør derfor prioriteres fremadrettet. TILPAS: Chaufføren er der generelt stor tilfredshed med. Denne har dog mindre betydning for den samlede tilfredshed. OVERVÅG: Der er en relativt lav grad af tilfredshed med information og afgange. Disse områder har dog lav betydning for den samlede tilfredshed, hvorfor disse bør overvåges, men ikke prioriteres. PRIORITER: For Rettidighed er der både en relativt lav tilfredshed, samtidig med, at denne har en stor betydning for den samlede tilfredshed. For at øge tilfredsheden hos de rejsende kan FynBus med fordel satse på at forbedre dette forhold. Betydning for den samlede tilfredshed 13

14 OVERSIGT OVER EFFEKTER OG TILFREDSHED (INDEKS) Tabellen viser indeksscore og betydning for tilfredshed. Område (tilfredshed med..) Indeksscore Effekt Spørgsmål (tilfredshed med) Indeksscore Effekt Image 74 0,21*** Et busselskab med godt omdømme Et troværdigt busselskab Et pålideligt busselskab ,11* -0,01 0,21** Afgange 66 0,12*** Afgangs- og ankomsttiderne på denne linje Antallet af busafgange på denne linje Antallet af standsninger på turen Ventetiden ved skift til andre busser eller tog ,11* -0,07 0,06 0,02 Rettidighed 71 0,21*** Chauffør 78 0,10** Overholdelse af køreplanen Turens varighed Chaufførens kundeservice Chaufførens kørsel ,11* 0,14** 0,02 0,08 Information 68 0,04 FynBus køreplaner Billetsystemet Den generelle information fra FynBus Information om forsinkelser og aflysninger ,04 0,05 0,01-0,03 Stjernerne (*) viser, om der er en signifikant sammenhæng mellem to variable, som eksempelvis Image og Tilfredshed med denne bustur. Der kan være mellem 0 og 3 stjerner. Jo flere stjerner, der er, desto mere entydig er sammenhængen. Når der er tre stjerner (***) kan vi konkludere, at området/ tilfredshedsspørgsmålet har en effekt på tilfredsheden med denne bustur. Koefficienten (eksempelvis 0,21) viser, om sammenhængen er positiv eller negativ, samt hvor stærk effekten er. Jo højere værdi, desto større effekt. Hvis der ikke er stjerner, er der stor usikkerhed om sammenhængen, hvorfor der ikke kan konkluderes noget på baggrund af resultaterne.

15 RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE 15

16 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED I grafen ses både tilfredsheden på forskellige parametre samt den samlede tilfredshed på indeks mellem 0 og Den samlede tilfredshed (total) med FynBus er faldet en smule siden sidste års måling dog er forskellen ikke signifikant. Faldet i den totale tilfredshed er overvejende et resultat af, at de rejsendes indfrielse af forventninger til FynBus har oplevet en signifikant tilbagegang Tilfredshed (Total) Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? Når den samlede tilfreds med busturen brydes ned på demografiske forskelle, fremgår det, at de unge (15-19 år) er signifikant mindre tilfredse. Dette er særlig interessant, idet denne målgruppe udgør en cirka en tredjedel af stikprøven. Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 16

17 POSITIVE TILKENDEGIVELSER VED TUREN De fleste tilkendegiver, at det gode ved turen er, at bussen kører til tiden (15 %). Herudover er rejsende også tilfredse med, at turen er hurtig (10 %) og afslappende (9 %). Hvad syntes du er godt ved turen? Bussen kører til tiden/ingen forsinkelser Kører direkte/få stop/hurtig tur God og afslappende tur Chauffør er venlig/god kørsel Kommer frem til min destination Der er plads/få andre Wifi og strømstik Det er nemt/god rute Mange afgang/kører ofte Stoppested er godt placeret/tæt ved mit hus Komfort/kan sidde ned God udsigt fra bussen Dejlig temperatur/klima Kan lave andet imens jeg kører bus Bussen er ren/god Passer godt med andre busser/tog Andet Intet n = % 9% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 9% 3% 15% Bussen kommer til tiden Behagelige sæder og der er ro Der er altid plads Der er strømstik og WiFi Udvalgte kommentarer: Jeg kan komme fra A til B Den går regelmæssigt Busserne passer godt sammen Afslappende og chaufføren er i godt humør At jeg kan arbejde i bussen Der er god stemning i bussen 17

18 NEGATIVE TILKENDEGIVELSER VED TUREN Forsinkelser er det punkt som flest (17 %) er utilfredse med. Herefter følger utilfredshed med, at bussen ikke kører ofte nok (15 %) og at det tager for lang tid (13%). Hvad syntes du er dårligt ved turen? Forsinkelser/Kører ikke til tiden Ikke nok afgange/kører ikke ofte nok Tager for lang tid/for mange stop Bussen er for fuld/for få pladser Chaufføren kører dårligt, og dårlig service Dårlig temperatur/klima Køreplanen/passer dårligt med anden transport Meget larm Mangler stoppested Vejarbejde Bussen er slidt/defekter For dyrt Dårlige sæder Andet Intet n = % 15% 13% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 10% 13% Bussen kører ikke ofte nok Myldretiden giver dårlig luft og for lidt plads Når der ikke er plads Udvalgte kommentarer: Lang omvej til målet Der er nogle gange meget larm (mennesker) Det er er langt tur Bussen er altid forsinket om morgenen Der er alt for mange mennesker i bussen om morgenen Der mangler stikkontakter Chaufføren kan være ubehøvlet 18

19 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god LOYALITET I grafen ses både scoren på forskellige parametre for loyalitet samt et samlet tal som udgør gennemsnittet af de enkelte parametre omkring loyalitet på et indeks fra 0 til Den samlede loyalitet har oplevet en tilbagegang sammenholdt med seneste måling og opnår et indekspoint på,2 ud af 100 mulige. Dette fald skal ses på baggrund af, at anbefalingsvilligheden er faldet betydeligt sammenholdt med målingen i marts Modsat har der været en lille stigning i villigheden til at anvende FynBus, selvom man har andre muligheder på samme strækning Loyalitet (Total) I hvilken grad ville du anvende FynBus, hvis du havde andre transportmulighed på samme strækning? I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. Venner, familie og kolleger? Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge at køre med FynBus igen? Fokuseres der på de demografiske forskelle, er de ældre (50 år og derover) samlet set signifikant mere loyale end de øvrige rejsende. Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 19

20 NET PROMOTER SCORE NPS-scoren er -3 for målingen i marts 2017, hvilket er en relativt lav score. Hvad er Net Promoter Score (NPS)? NPS % 38% 29% DETRACTORS PASSIVES PROMOTERS Har svaret 1-6 Har svaret 7-8 Har svaret 9-10 Detractors Passives Promoters NPS % 40% 31% Detractors Passives Promoters NPS = % Promoters % Detractors NPS % 36% 35% NPS Detractors Passives Promoters 32% 39% 29% Detractors Passives Promoters Net Promoter Score er et mål for, i hvor høj grad de rejsende med FynBus vil anbefale FynBus til personer i deres netværk. De rejsende, der har tilkendegivet 9-10 til spørgsmålet om, hvorvidt man vil anbefale FynBus til venner, familie og kolleger kan karakteriseres som Promoters. Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor dette/spørgsmålet. Og til sidst er der dem, der svarer 1-6 og kan betegnes som Detractors jf. ovenstående. 20

21 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god IMAGE I grafen ses både scoren på image på forskellige parametre samt et samlet tal som udgør gennemsnittet af de enkelte parametre på image ud fra et indeks fra 0 til Den totale indeksscore for FynBus image er stort set uændret sammenholdt med sidste års måling. Opfattelsen af FynBus som et troværdigt og pålideligt busselskab har oplevet en smule fremgang, mens opfattelsen af FynBus som et busselskab med et godt omdømme, har oplevet en signifikant tilbagegang Image (Total) I hvilken grad oplever du FynBus, som et troværdigt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus, som et pålideligt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus, som et busselskab der har et godt omdømme? En generel tendens for tilfredsheden med FynBus image er, at demografien spiller en afgørende rolle. På alle fire parametre er de unge signifikant mindre tilfredse end de øvrige rejsende. Og omvendt er de ældre signifikant mere tilfredse end de øvrige rejsende. Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 21

22 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god INCITAMENTSFAKTORER I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Der ses en signifikant fremgang på halvdelen af incitamentsfaktorerne. Tilfredsheden med indeklimaet i bussen, den indvendige rengøring samt bussen udvendige rengøring og vedligeholdelse har således oplevet en betydelig fremgang På den anden side er de rejsende mindre tilfredse med bussens overholdelse af køreplanen sammenholdt med seneste måling i marts Indeklimaet i bussen Den indvendige rengøring Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Bussens overholdelse af køreplanen Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 22

23 RESULTATER GENERELT Dette afsnit har fokus på de rejsendes tilfredshed med FynBus mere generelt 23

24 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED MED FYNBUS GENERELT I I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Tabellen viser, at der ikke har været nogle signifikante udviklinger på parametre vedrørende tilfredsheden med FynBus generelt. Nogle af parametrene har oplevet en smule fremgang sammenholdt med marts 2016, herunder antallet af standsninger, mens andre har oplevet en smule tilbagegang eksempelvis antallet af busafgange Prisen for at rejse med bus Ventetiden ved skift Antallet af busafgange Afgangs- og ankomsttiderne Antallet af standsninger Information om forsinkelser og aflysninger Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 24

25 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED MED FYNBUS GENERELT II I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Overordnet ses der en svag fremgang på de fleste parametre, hvor tilfredsheden med FynBus hjemmeside har oplevet den største fremgang. Der har været et signifikant fald i tilfredsheden med billetsystemet blandt de rejsende med FynBus Den generelle information fra FynBus FynBus hjemmeside FynBus køreplaner Billetsystemet Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 25

26 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god BUSSEN OG KØRETUREN I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Generelt set er der en til tilbagegang på de fleste parametre. Det største fald ses ved tilfredsheden med det nuværende rutenet, som opnår en tilfredshedsscore på 69 indekspoint. Tilfredsheden omkring opbevaringsmuligheder for baggage og turens varighed er faldet en smule sammenlignet med den seneste måling i Antallet af ledige siddepladser i bussen Venteforholdene ved stoppestedet Opbevaringsmuligheder for bagage Turens varighed Det nuværende rutenet Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 26

27 HOLDNINGS- SPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET Dette afsnit præsenterer de rejsendes holdning til at vælge bussen, som deres transportmiddel. Dertil måles de rejsendes kendskab til rejsekortet. 27

28 HOLDNING TIL BUS I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige holdningsspørgsmål omkring bussen. Helt enig Mindre udsving gør sig gældende på de forskellige parametre. Jeg er helst fri for at tage bussen er steget til 43. Denne skala skal læses omvendt, hvorfor der er tale om et negativt udsving på dette parametre Helt uenig 0 Jeg er helst fri for at tage Jeg vænner mig aldrig til bussen* kollektiv trafik* Jeg tager bussen, fordi jeg ikke har andre muligheder* Jeg tager bussen, fordi det er mest fornuftigt Hensynet til miljøet spiller ind i mit valg af transportmiddel Marts 2012 (n=976) Marts 2013 (n=1065) Marts 2014 (n=1088) Marts 2015 (n=1094) Marts 2016 (n=1080) Marts 2017 (n=1119) OBS: Bemærk at spørgsmål markeret med * har en negativ formulering, hvorfor skalaen for disse skal tolkes omvendt. Pilene viser signifikante forskelle i målingerne ( ) 95% sikkerhed 28

29 REJSEKORT Der er størst kendskab til Personlig Rejsekort blandt de rejsende, hvor det kun er 28 %, der slet ikke kender dette. I hvilken grad kender du til følgende 4 rejsekort, der kommer i brug i de fynske busser? 100% 90% 80% % 60% Gns. 2,4 Gns. 1,5 Gns. 1,6 Gns. 1,5 5% 9% 5% 27% 13% 12% 15% 16% 14% 16% 25% 50% 40% 30% 18% 63% 57% 66% 20% 10% 0% 28% 2% 3% 2% 3% Personlig Rejsekort Flex Rejsekort Rejsekort Anonymt Rejsekort Fastpris Ved ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad n =

30 RESULTATER FORDELT EFTER BUSTYPE Det følgende afsnit har fokus på de tilfredsheden opdelt på de forskellige bustyper, herunder Odense bybusser, Svenborg bybusser og regionalbusserne. 30

31 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED I grafen ses både tilfredsheden på forskellige parametre samt den samlede tilfredshed på indeks mellem 0 og Tilfredshed (Total) Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) 31

32 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god LOYALITET I grafen ses både scoren for loyalitet på forskellige parametre samt den samlede loyalitet på indeks mellem 0 og Loyalitet (Total) I hvilken grad ville du anvende FynBus, I hvilken grad vil du anbefale FynBus til Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge hvis du havde andre transportmulighed på samme strækning? andre, fx. Venner, familie og kolleger? at køre med FynBus igen? Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) 32

33 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god IMAGE I grafen ses både scoren for image på forskellige parametre samt det samlede image på indeks mellem 0 og Image (Total) I hvilken grad oplever du FynBus, som et troværdigt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus, som eti hvilken grad oplever du FynBus, som et pålideligt busselskab? busselskab der har et godt omdømme? Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) 33

34 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god INCITAMENTSFAKTORER I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Indeklimaet i bussen Den indvendige rengøring Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) Bussens overholdelse af køreplanen 34

35 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED MED FYNBUS GENERELT I I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Prisen for at rejse med bus Ventetiden ved skift Antallet af busafgange Afgangs- og ankomsttiderne Antallet af standsninger Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) Information om forsinkelser og aflysninger 35

36 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god TILFREDSHED MED FYNBUS GENERELT II I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Den generelle information fra FynBus FynBus hjemmeside FynBus køreplaner Billetsystemet Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) 36

37 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god BUSSEN OG KØRETUREN I grafen nedenfor er de rejsendes gennemsnitsscore på forskellige forhold ved deres bustur Antallet af ledige siddepladser i bussen Venteforholdene ved stoppestedet Opbevaringsmuligheder for bagage Turens varighed Det nuværende rutenet Regionalbusser (n=450) Bybusser Odense (n=419) Bybusser Svendborg (n=250) 2017 samlet (n=1119) 37

38 BAGGRUND Rejsemønstre og demografi 38

39 BAGGRUNDSINFORMATIONER Hvad lang tid varer denne bustur? Hvor ofte kører du med en af FynBus busser? 1-5 min 1% Dagligt 45% 3-5 gange ugentligt 29% 5-10 min 10% 1-2 gange ugentligt 12% 2 gange pr. måned 6% min 18% 1 gang pr. måned 2% min 18% 2-3 gange halvårligt 1% 1 gang hvert halve år 1% min 21% 1 gang om året 1% Sjældnere 1% 30+ min 31% Ved ikke 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% n = % 10% 20% 30% 40% 50% n =

40 BAGGRUNDSINFORMATIONER Hvad er hovedformålet med denne bustur? Hvilken type billet eller kort rejser du på? Kvikkort 27% Transport arbejde/uddannelse 60% Uddannelseskort 21% Rejsekort 18% Besøg hos venner, familie, bekendte 14% Periodekort Enkeltbillet 10% 17% Andet 3% Transport fritidsarrangement 11% Skolekort 10-turs kort 1% 1% Dagsbillet 1% Indkøb 9% HyperCard Attraktionsbillet (SMS) 1% 0% Erhvervskort 0% Andet 6% Eventbillet 0% Weekendbillet 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % n = % 5% 10% 15% 20% 25% 30% n =

41 BAGGRUNDSINFORMATIONER Alder Hvor stor er husstandens samlede indtægt årligt? 57% 43% 35% 6% 7% 2% år år år 8% år 8% år år 9% år og derover 26% Ønsker ikke at oplyse 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 13% 8% 6% 2% 1% 61% n = 1119 n = % Hvor mange personer bor der i din husstand? 100% De rejsendes kommune 80% 80% 60% 40% 20% 0% 23% 25% 22% 19% 8% 4% eller flere 60% 40% 20% 0% 30% 18% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 27% n = 1119 n =

42 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 42

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse Marts 2016 2016-1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Summary 7 Tilfredshedsmodel 11 Resultater Overordnede parametre 15 Resultater Generelt 23 Resultater

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013 FynBus Kundetilfredshed Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 6 Anbefaling 9 Konklusioner 10 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede parametre 18 Resultater Generelt 29 Resultater

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Ændring i KPI er fra 2013 18 Resultater

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Anbefalinger og konklusioner 7 Konklusioner 11 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre 17 Resultater Busturen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 16. marts 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg BESTILLERUNDERSØGELSEN MIDTTRAFIK 10/02/2017

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2014 Side 1 Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning 2 Løsning af opgaven med rejsekort 3 Landsdækkende Enkeltbilletsystem

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Livskvalitet er forbundne kar

Livskvalitet er forbundne kar 2. oktober 216 Livskvalitet er forbundne kar Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer der typisk hænger sammen.

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Agenda Highlights fra Movias kundepræferenceundersøgelse Hvordan er indsamlet og behandlet?

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere