DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30."

Transkript

1 DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt. Efterfølgende har DJ politianmeldt foreningens tidligere kasserer for muligt underslæb. På den ekstraordinær generalforsamling vil der blive redegjort for sagen, og der vil blive fremlagt et rekonstrueret regnskab for 2012 til godkendelse. Her nedenfor har bestyrelsen forsøgt at besvare de spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med sagen. Q&A vedr. sag om muligt underslæb Politisagen 1. Hvad er den tidligere kasserer helt præcist tiltalt for at have gjort? Der mangler at blive redegjort for ca kroner på foreningens konto. Penge, der tilsyneladende er brugt på private forbrugsgoder. Den tidligere kasserer er tiltalt for misbrug af kontoen til private gøremål, og dermed underslæb. 2. Flere revisorer er gennem årene krediteret som påtegnede på årsregnskaberne. Er den tidligere kasserer således også sigtet for dokumentfalskneri? Kassereren er tiltalt for misbrug af kontoen ikke for dokumentfalskneri. Hvorfor? Det er politiet, der har fået alle sagens akter, der anlægger sagen og dermed har taget den beslutning. 3. Bliver sagen ført som en tilståelsessag? Ja, sandsynligvis. Det fremgik af retsbogen, da sagen først var berammet i november. Vi ved ikke, hvordan sagen bliver kategoriseret, når den kommer på igen den 2.april Hvorfor er sagen trukket ud? Det forlyder, at sigtede er bortrejst, og derfor er sagen udsat. Det er politiet, der anlægger sagen og dermed har taget den beslutning. 5. Hvornår forventer bestyrelsen, at der falder en afgørelse i sagen? Sagen kommer for retten d. 2. april Vi ved ikke, om der kommer ét eller flere retsmøder. 6. Er det udelukkende kasseren, der har stået for svindlen, eller er bestyrelsen blevet opmærksomme på andre mistænkelige transaktioner de seneste seks år?

2 Det er kun kassereren, der er mistænkt og som politiet har rejst tiltale mod. DJ s økonomiafdeling har heller ikke haft anledning til at tro andet. Kontingentet 7. For nogle år siden satte DJ Kommunikation kontingentet op. Havde det været nødvendigt, hvis svindlen med budgettet ikke havde fundet sted? Nej budgetstigningen gav ca kr. mere årligt i indtægter. Tallet er lavere end beløbet for svindlen. 8. Vil bestyrelsen nu sætte det månedlige medlemskontingent ned? I så fald med hvor meget? Og hvis ikke hvorfor så fastholde det forhøjede kontingent? Det er ikke bestyrelsen men generalforsamlingen, der beslutter det månedlige medlemskontingent. Det er en mulighed at sætte det månedlige kontingent ned igen fra 20 til 10 kr. Alternativt er der mulighed for flere aktiviteter. 9. Får medlemmerne refunderet hele eller dele af den del af kontingentet de seneste seks år, som der er svindlet for, og således ikke er kommet medlemmerne til gode? Hvis de kroner kommer tilbage på foreningens konto, vil det svare til at 2000 medlemmer ikke behøver at betale 20 kr. om måneden i kontingent i 19 måneder. Det kan en kommende generalforsamling i givet fald tage stilling til. Bestyrelsen 10. Hvornår blev bestyrelsen første gang klar over, at der formentlig fandt bedrageri sted? Da specialgruppen for kommunikatører, DJ Kommunikation, den 27. april 2013 holdt generalforsamling, måtte bestyrelsen konstatere, at det ikke var muligt at fremlægge et regnskab, som det ellers er foreskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen vurderede, at det tilsyneladende revisorpåtegnede regnskab var mangelfuldt. Samtidig kunne bestyrelsen ikke få kontakt til kassereren, som var den eneste, der havde adgang til specialgruppens bankkonto. 11. Hvad gjorde bestyrelsen herefter? Efterfølgende har bestyrelsen gennemgået alle kontoudtog og konstateret en række uregelmæssigheder i bevægelserne på gruppens konto. DJ Kommunikation kontaktede derfor DJ for at få gennemgået alle kontoudtog i samarbejde med af DJs centrale økonomiafdeling. Formået var at kortlægge, hvad der ligner misbrug af kontoen til private gøremål, og dermed underslæb. Kortlægningen har ført til, at sagen nu er meldt til politiet, der har valgt at sigte den tidligere kasserer. Efter generalforsamlingen den 27. april har bestyrelsen: Valgt ny revisor og sikret adgang til foreningens konto for både revisor og formand. Besluttet, at DJ fremover skal føre foreningens regnskab. Besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 5. marts 2014 i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

3 12. Hvorledes har underslæbet fundet sted, og hvordan er det blevet skjult i regnskaberne? Den sigtede kasserer fremlagde regnskaber med forfalskede påtegninger fra, hvad der tilsyneladende var indtil flere statsautoriseret revisor. 13. Mener bestyrelsen, at den burde have opdaget svindlen tidligere? Og hvis ja bør dette så have nogen konsekvenser for nuværende eller tidligere medlemmer? Hvis bestyrelsen havde haft en mistanke om noget forkert tidligere, havde den ageret tidligere. Bestyrelsen agerede så snart mistanken opstod. 14. Har bestyrelsen været for lemfældig med at godkende regnskaber i de år, bedrageriet stod på? Der er som nævnt også bedrevet dokumentfalsk i sagen, da underskrifter fra (2 på hinanden følgende) revisorer samt underskrifter fra folkevalgte revisorer i perioden fra i hvert fald 2006 ser ud til at have været forfalskede. Der er desuden ikke tale om, at én bestyrelse har svigtet fundamentalt. Den omtalte kasserer har haft posten i en række bestyrelser under mindst to formænd, en række forskellige bestyrelsesmedlemmer og mindst 8 på hinanden følgende generalforsamlinger. I alle årene har der været tiltro til, at regnskaberne har været korrekte, da de bl.a. var påtegnet af de personer, som skulle lave den endelige kontrol. Der er således - desværre - nærmere tale om, at en tillidsvalgt person har misbrugt sin stilling i et system, hvor dette har været muligt. 15. Bestyrelsen har godkendt falske regnskaber år efter år. Er der nuværende eller tidl. bestyrelsesmedlemmer, som kan komme til at hæfte økonomisk for dele af tabet? I følge jurister er det ikke muligt i et system, der er baseret på en frivillig, ulønnet indsats. Det er også DJ s bedømmelse, at det er usandsynligt, at der vil blive tale om personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer. Juridisk er det generalforsamlingerne, der godkender regnskaberne. Kan man stille formænd, bestyrelser, folkevalgte revisorer og generalforsamlinger ansvarlige for dette? DJ's politiske struktur har indtil videre baseret sig på at vi, der har valgt at engagere os i dette arbejde, netop har været tillidsvalgte. Økonomien 16. Hvordan ser bestyrelsens økonomi ud lige nu? Der står ca kr. på kontoen. 17. Hvornår fremlægger bestyrelsen et korrekt regnskab for 2012, som generalforsamlingen kan få mulighed for at godkende? Der vil blive fremlagt et rekonstrueret regnskab for 2012 ved den ekstraordinære generalforsamling. Regnskabet bliver rekonstrueret af DJ's økonomiafdeling og vil være påtegnet af eksterne revisorer.

4 Procedurer 18. Kun en person havde adgang til bestyrelsens konto. Er dette ekstraordinært eller normal procedure for bestyrelser i DJ? Det har været almindelig procedure i langt de fleste bestyrelser, hvis man ser tilbage til 2003, hvor kassereren blev valgt af den daværende generalforsamling. I løbet af årene er det dog blevet ændret de fleste steder. 19. Hvad har bestyrelsen lært af denne sag og er der erfaringer, som bestyrelsen ønsker at give videre? DJ's politiske struktur har indtil videre baseret sig på at vi, der har valgt at engagere os i dette arbejde, netop har været tillidsvalgte. Desværre ser denne sag ud til, at vi må revurdere den opfattelse. Åbenhed 20. Hvorfor har bestyrelsen valgt ikke at udlevere dets kontoudtog til Journalisten? Der er en verserende retssag i gang, hvor kontoudtogene er bevismateriale. 21. Bør medlemmerne ikke have mulighed for at få indsigt i, hvad deres penge uretmæssigt er gået til? Jo ved enhver generalforsamling har alle medlemmer mulighed for at tjekke bilag, ligesom dette normalt er, hvad revisorer og folkevalgte revisorer gør. Desværre har kassereren tilsyneladende forfalsket denne kontrol. 22. Ved ikke at udlevere kontoudtog holder bestyrelsen så ikke blot hånden over en svindler frem for at sikre fuldstændig åbenhed i sagen? Bestyrelsen ønsker ikke, at bidrage til en bilagssag i stil med Lars Løkkes i medierne. Når den verserende retssag er overstået, kan bilagene i princippet blive lagt frem. Bestyrelsen vil bede en kommende generalforsamling tage stilling til det spørgsmål. Fremadrettet 23. Hvordan vil bestyrelsen forholde sig, hvis den vinder sagen mod den tidligere kasserer? Så vil vi kræve medlemmernes penge tilbage hvilket dommen forventeligt også kommer til at beslutte. 24. Kan bestyrelsen garantere, at der ikke i fremtiden vil blive svindlet for medlemmernes penge? Nej selv et finmasket kontrolsystem er ikke 100% sikkert, hvilket sager fra både professionelt drevne virksomheder og frivillige foreninger også viser. 25. Hvor meget har bestyrelsesmedlemmerne brugt på sig selv til fester, kurser, bestyrelsesmøder m.m. de seneste år? Vi holder 8-10 møder årligt. Hvert møde koster omkring 500 kr. i forplejning for tilsammen omkring 10 deltagere pr. møde.

5 Vi holder typisk en julefrokost i forbindelse med et møde. Den koster kr. for tilsammen omkring 10 deltagere. Vi holder typisk et heldagesseminar om året det koster omkring kr. for tilsammen omkring 10 deltagere i seminaret. Der er ved hvert møde mulighed for refusion af transportomkostninger for omkring kr. for hver mødedeltager, der bruger offentlig transport. Ikke alle benytter sig af det. Vi har i det senest år valgt at sende et ekstra bestyrelsesmedlem til en konference ud over en gratis plads. Det har kostet kr. Vi holder alle møder udenfor normal arbejdstid og der gives derfor ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste, med mindre transporten til mødet for enkeltes vedkommende starter i normal arbejdstid. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i DJ udvalg mv. i arbejdstiden, får refusion via DJ.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere