15 Gode råd om bogføringsprocedurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15 Gode råd om bogføringsprocedurer"

Transkript

1 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition: Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):... 5 Generelle råd Råd: Brug netbank til oprettelse af nye udbetalinger og udskrift af kontoudtog fra bankkonti! Råd: Saml bilag til ca. 1 dags arbejde og bogfør på faste dage! Råd: Søg hjælp når du er i tvivl om hvordan et bilag skal bogføres!... 7 Råd til håndtering af bilag Råd: Sørg for at have et overskueligt system til arkivering af bogførte bilag og andre dokumenter, som skal arkiveres! Råd: Kommentarer på bilag før aflevering til bogholder! Råd: Aflevering af bilag til bogholder bør altid foregå efter en fast procedure! råd: Bilag bør sorteres før bogføring! Råd: Finansbilag og kontante indtægtsbilag bør dateres før bogføring! Råd til bogføring og afstemning Råd: Noter bilagsnummer på bilaget samtidig med bogføring af dette! Råd: Beløb som bogføres på betalingskonti (bankkonto, MasterCard konto og lignende) skal være 100% identiske med beløb, som fremgår af kontoudtog fra kontoen! Råd: Bogfør transaktioner uden tilhørende bilag på betalingskonti ( bankkonto, MasterCard konto og lignende) på en spørgekonto! Råd: Sørg for at posteringerne på virksomhedens betalingskonti (Bankkonto, Master Konto og lignende) stemmer dag for dag! Råd: Skriv posterings tekster som du stadig kan forstå ½ år efter du har oprettet posteringen! Råd: Tjek at alle kladde posteringer har korrekt fortegn før bogføring (tjek debet/kredit)! Råd: Afstem kreditor kontokort løbende i forbindelse med modtagelse af kontoudtog fra disse! Gode råd om bogføringsprocedurer (den korte version): Side 2

3 Forord: Denne vejledning er skrevet til brugere af RegnskabsSpecialistens Bogfør selv date ydelse. En Bogfør selv date er et tilbud til iværksættere og administrativt ansvarlige i mindre danske virksomheder, som ønsker inspiration og vejledning til administrationen af deres bogholderi. Rådene i vejledningen er skrevet som en hjælp til at opbygge gode arbejdsprocedurer, strukturer og systematik i den mindre virksomheds bogholderi. Det er mit håb at rådene i denne folder kan bidrage til at gøre bogføringsarbejdet mere overskueligt for bogholderen i den mindre virksomhed, således stress og søvnløse nætter kan minimeres På hjemmesiden vil der løbende blive offentligt gjort nye versioner af denne vejledning. Nye versioner af vejledningen vil indeholde flere gode råd og opdatering af de eksisterende. God arbejdslyst! / Med venlig hilsen Jens Fuglsang Bruun Stifter og partner i RegnskabsSpecialisten ApS Side 3

4 Disposition: Rådene i denne vejledning er udformet i 2 versioner: 1. Først opstilles rådene i en længere og beskrivende version. Her beskrives de enkelte råd i detaljer og der redegøres for, hvornår og hvorfor de enkelte råd er anvendelige. 2. Afslutningsvist er alle rådene opsummeret i en liste i stikordsform. Formålet med denne opsummering af rådene er, at give læseren en mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over de enkelte råd. Listen med rådene i stikordsform kan eksempelvis udskrives og hænges op ved bogholderens arbejdsplads, hvor den kan fungere som en tjekliste i forbindelse med det løbende bogføringsarbejde. Rådene er opstillet i logisk rækkefølge, dvs. råd nummer 1 bør overvejes og evt. følges, før råd nummer 2 osv. Side 4

5 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version): Generelle råd 1. Råd: Brug netbank til oprettelse af nye udbetalinger og udskrift af kontoudtog fra bankkonti! Der er klare fordele ved at oprette og anvende en netbank adgang til administration af virksomhedens bankkonti og eventuelle banklån. De væsentlige fordele ved en netbank adgang for virksomhedens bogholder er: Bogholder kan udskrive opdaterede kontoudtog med de seneste bevægelser på virksomhedens konti, når det passer ind i bogholderens arbejdsrutiner i forhold til bogføring og afstemning. Bogholderen kan på egen hånd, når det passer ind i bogholderens arbejdsrutiner, oprette nye udbetalinger til virksomhedens kreditorer via netbanken. Side 5

6 2. Råd: Saml bilag til ca. 1 dags arbejde og bogfør på faste dage! Nogle bogholdere foretrækker at bogføre alle nye bilag med det samme de dukker op, andre udskyder bogføringen til sidste øjeblik. Normalt er ingen af disse 2 metoder den optimale i en mindre virksomhed. Den første metode vil for de fleste mindre virksomheders tilfælde betyde, at der bliver bogført små mængder af bilag ad gangen. Der kan ofte være tidsbesparelser at hente, hvis man samler flere ensartede bilag og bogfører dem på én gang. Derfor er daglig bogføring sjældent den mest optimale metode, hvis man prioriterer at minimere den tid der går med virksomhedens bogholderi. Den anden metode, hvor bogføringen udskydes til sidste øjeblik betyder normalt, at der har samlet sig så mange nye bilag, at opgaven med bogføring af disse bliver mere eller mindre uoverskuelig! Den gyldne middelvej er i mange tilfælde den mest effektive, hvis man definerer effektivitet i bogholderiet som den tid der bruges på administrationen heraf. Det er en god tommelfingerregel, at man skal bogføre når der samlet sig nok nye bilag til én dags bogføringsarbejde. Det er en god ide at bogføringsarbejdet, så vidt det er muligt, udføres på faste dage, så alle i virksomheden ved på hvilke tidspunkter bogholderiet bliver opdateret. o Den faste dag kunne eksempelvis være hver mandag eller den 1. mandag i hver måned. Side 6

7 3. Råd: Søg hjælp når du er i tvivl om hvordan et bilag skal bogføres! Det tager normalt betydeligt længere tid at rette en fejl, når man sammenligner med den tid det tager, at sikre sig det man laver er rigtigt, inden man gør det! Hvis du er i tvivl om det du gør, er korrekt, så søg svar hos en person som du ved kan hjælpe dig. I sådanne tilfælde er det altid rart at vide hvem man kan stille hvilke spørgsmål og samtidig forvente, at få et godt svar. Nedenunder er listet kompetencer som de traditionelle rådgivere, indenfor bogføring og regnskab, normalt besidder. Bogholder: En bogholder er en person som forestår den daglige administration og opdatering af en virksomheds bogholderi og regnskab. Når det drejer sig om praktiske spørgsmål om bogføringsprocedurer er bogholdere oftest de mest kompetente til at svare. Bemærk at en dygtig bogholder har kendskab til principperne for regnskabsopstilling og til de krav der stilles til virksomhedens løbende bogføring. Dvs. bogføringsloven, de væsentligste områder af den danske momslovgivning, toldlovgivning samt diverse fradragsregler i forhold til energiafgifter og lignende. Kort sagt så ved en dygtig bogholder, hvad der skal vides for, at kunne administrere virksomhedens bogholderi løbende. Revisor: En revisor er en uddannet ekspert i den danske skattelovgivning samt regler og love indenfor moms, told, diverse afgifter og lign. Spørgsmål til specifikke skatteregler, momsregler og lign. bør stilles til en revisor. Endvidere er revisoren ekspert indenfor love og regler der vedrører opstilling af virksomhedens eksterne årsregnskab. OBS: Når man søger svar på et spørgsmål hos en revisor er det værd at bemærke, at nogle revisorer har specialiseret sig indenfor særlige områder! SKAT: SKAT har service medarbejdere, der er ansat til at hjælpe de danske virksomheder, så virksomheden kan få hjælp til at finde ud af om den opfylder de krav der stilles til denne fra SKAT. SKAT har ansat konsulenter som kan komme på besøg hos virksomheden og gennemgå, de krav der er til virksomhedens bogføring og regnskab i konkrete situationer. SKAT hjælper dog ikke med praktiske opgaver, dvs. de tilbyder udelukkende information. Det er gratis at søge hjælp hos SKAT, både pr. telefon, personlig fremmøde hos SKAT og ved bestilling af konsulent besøg fra SKAT ude i virksomheden. Side 7

8 Råd til håndtering af bilag Anvendte definitioner af bilagstyper Kreditor faktura: En kreditor faktura er en regning fra et køb på kredit. Dvs. et køb hvor man samtidig med bogføring af udgiften skal bogføre, at udgiften ikke er betalt endnu, men i stedet har medført en gæld til en kreditor. Finansbilag: Et finansbilag er et bilag fra et køb som er betalt kontant. Dvs. en udgift som er betalt på købstidspunktet enten med et af virksomhedens kreditkort eller ved privat udlæg af en medarbejder. Debitor faktura: De fleste virksomheders dokumentation for deres salg kaldes i det følgende for en debitor faktura. En definitionen af en debitor faktura er en regning til en kunde i virksomheden, der dokumenterer at kunden på faktura dato har købt en vare/ydelser og skylder virksomheden et beløb herfor (kunde = debitor). Kontant indtægtsbilag: Et kontant indtægtsbilag ses normalt kun i detailbutikker (fysisk butik eller web) og stammer fra butikkens kasseapparat/webshopsystem. Dvs. et kontant indtægtsbilag er en kasserapport for en dag eller lignende fra kasseapparatet/webshopsystemet eller alternativt et indtægtsbilag fra hvert enkelt salg. Ved kontante indtægtsbilag har virksomheden fået betaling for ydelsen/varen som er solgt samtidig med at de har solgt ydelsen/varen, dvs. kunden bliver aldrig til en debitor der skylder penge for noget kunden har købt. Side 8

9 4. Råd: Sørg for at have et overskueligt system til arkivering af bogførte bilag og andre dokumenter, som skal arkiveres! Det er vigtigt at det er nemt, at finde frem til et bogført bilag. Det er der flere årsager til, de vigtigste er: Bogholder skal selv kunne finde bilaget hurtigt i forbindelse med intern kontrol eller rettelser. Eksterne personer skal kunne finde rundt i de arkiverede bilag, eksempelvis en revisor eller en kontrollant fra SKAT. Det er vigtigt at virksomhedens arkivmapper med bilag følger virksomhedens regnskabsår! Dvs. bilag fra 2 forskellige regnskabsår bør ikke opbevares i den samme bilagsmappe! Årsagen til dette er, at det er betydeligt nemmere at revidere et regnskab, når bilagene vedrørende det pågældende regnskabsår er opbevaret i særskilte mapper. Bemærk det skal være muligt, at revidere en virksomheds regnskab, også selvom virksomheden ikke er revisionspligtig. SKAT kan forlange adgang til at kontrollere regnskabet uanset om virksomheden er revisionspligtig eller ej! For hvert regnskabsår bør man som minimum oprette de følgende arkivmapper med bilag vedrørende årets regnskab. 1. Én eller flere mapper som kun indeholder bilag der er bogført og nummereret. a. De bogførte bilag bør indsættes i mapperne efter nummerorden med største nummer øverst. Eksempel: En virksomhed har i regnskabsår xxxx 2 bilagsmapper med 200 bogførte bilag i hver. Den første af disse mapper hedder Bogførte bilag, år xxxx, mappe 1 og indeholder de 200 lavest nummererede bilag og har det højeste af de 200 laveste bilagsnumre øverst i mappen. Den anden mappe hedder Bogførte bilag, år xxxx, mappe 2 og indeholde de 200 højest nummererede bilag med det højeste bilagsnummer øverst. 2. Én eller flere mapper til arkivering af bilag som ikke er anvendt til decideret bogføring og derfor ikke er nummereret. Uanset om der oprettes en eller flere mapper til dette formål bør der skelnes imellem de følgende 4 typer af arkiv. a. Ét arkiv som indeholder alle kontrakter indgået i det pågældende regnskabsår (hvis regnskabet skal revideres vil revisor normalt gerne se alle leasing kontrakter og lign.). b. Ét arkiv som indeholder eventuelt modtagne kontoudtog fra kreditorer. c. Ét arkiv som indeholder årsopgørelser fra bank og evt. kreditforeninger og lign. over virksomhedens bankkonti og eventuelle lån. d. Ét arkiv som indeholder diverse dokumenter, som bogholder skønner, kan have relevans for regnskabet. Eksempelvis diverse afstemninger foretaget i årets løb, diverse opgørelser fra SKAT og lignende. Side 9

10 5. Råd: Kommentarer på bilag før aflevering til bogholder! Det er en tidsbesparende fordel for bogholderen, hvis de øvrige personer i virksomheden husker at skrive kommentarer om hvorledes et køb på et bilag er betalt. Det gælder dog primært for finansbilag, da det normalt er bogholderen selv, som opretter udbetaling i forbindelse med en kreditor faktura. For de fleste mindre virksomheder gælder det, at et finansbilag kan være betalt på flere forskellige måder. Bank: Et finansbilag kan være betalt med et firma dankort (virksomhedens bankkonto). o Ved denne betalingsmetode kunne personen der afleverer bilaget til bogføring eksempelvis skrive bank øverst på bilaget. Kasse: Nogle virksomheder (normalt kun detailbutikker og lign.) har en beholdning af kontanter i en kasse/ et kasseapparat. Et finansbilag kan være betalt med kontanter fra virksomhedens kasse/ kasseapparat. o Ved denne betalingsmetode kunne personen der afleverer bilaget til bogføring eksempelvis skrive kasse øverst på bilaget. Udlæg: Eller et finansbilag kan være betalt med et privat udlæg af ejeren eller en af medarbejderne i virksomheden. o Ved denne betalingsmetode kunne personen der afleverer bilaget til bogføring eksempelvis skrive udlæg og navn på personen der har lagt ud, eksempelvis ved udlæg af en medarbejder ved navn Peter Jensen skrives udlæg Peter Jensen øverst på bilaget. MasterCard eller lignende: Nogle virksomheder har herudover også MasterCard eller lign. kredit kort, som kan være brugt i forbindelse med betaling af et køb på et finansbilag. o Ved denne betalingsmetode kunne personen der afleverer bilaget til bogføring eksempelvis skrive MasterCard eller MC øverst på bilaget. Bemærk: SKAT har særlige krav om kommentarer på bilag for mad og drikke i forbindelse med repræsentation af virksomheden. SKAT kræver at der på disse bilag skal stå hvem der har deltaget i mødet, hvortil mad og drikke på bilaget er købt. Herudover kræver SKAT at der på bilaget står en kommentar om hvad, formålet med mødet har været. Det er en fordel at have en fast aftale i virksomheden om at personer, som afholder møder og i den forbindelse har udgifter til repræsentation, selv sørger for at notere de af SKAT krævede kommentarer. Dette kan eksempelvis gøres bag på bilaget for udgiften og selvfølgelig inden aflevering af bilaget til bogføring. Side 10

11 6. Råd: Aflevering af bilag til bogholder bør altid foregå efter en fast procedure! Det er vigtigt at alle i virksomheden ved præcis hvor og hvornår de skal aflevere deres bilag, så bogholderen ikke skal lede efter bilag flere forskellige steder, når der skal bogføres. En måde hvorpå bogholderen kan forsøge at få alle i virksomheden til at blive gode til at aflevere deres bilag på rette tid og sted er ved at gøre det nemt for alle at aflevere nye bilag. Det kan bogholderen gøre ved at tage en kasse der kan rumme bilag i A4 størrelse og gøre følgende: o Hæfte en synlig label på kassen hvorpå der står Nye bilag til bogholder. o Kassen skal placeres et fast sted i virksomhedens lokaler og gerne et centralt sted, hvor alle kommer hver dag. Det kunne eksempelvis være i nærheden af virksomhedens kantine/frokost område. o Bogholder skal sørge for at fortælle alle i virksomheden, hvor kassen står, hvordan bilagene skal afleveres i den (det nemmeste er at bilag bare kan smides i uden sortering), samt at nye bilag skal i kassen hurtigst muligt efter, at den enkelte selv er færdig at tjekke/bruge bilaget i forbindelse med hans/hendes arbejde. Side 11

12 7. råd: Bilag bør sorteres før bogføring! Når nye bilag skal bogføres, kan bogholderen spare meget tid, hvis bogholderen inden bogføring, har sørget for at sortere bilagene således, at ensartede bilag samles i én bunke. Årsagen er at for langt de fleste bogholdere vil det gælde, at 10 næsten ens bilag er meget hurtigere at bogføre end 10 vidt forskellige bilag! Sortering af udgiftsbilag: Ved sortering af udgiftsbilag er det en god ide at sortere bilag efter 3 forskellige karakteristika. Disse er bilags type (kreditor fakturaer eller finansbilag), udgiftens art og betalingsmetode. 1. Udgiftsbilag kan med fordel sorteres i 2 bunker af typerne henholdsvis kreditor faktura og finansbilag. 2. Samtidig med at man sorterer udgiftsbilagene efter de 2 bilags, er det en god ide at sortere bilagene i forskellige bunker efter udgiftens art. Dvs. bilag som skal på samme udgiftskonto og som er af samme bilagstype skal sorteres i en lille bunke for sig. 3. Endelig kan det for finansbilagenes vedkommende være en god ide at skelne imellem hvorledes udgiften på bilaget er betalt. For de fleste mindre virksomheder gælder det, at et finansbilag kan være betalt på flere forskellige måder. For mere om de forskellige betalingsmetoder se rådet om kommentarer på bilag før aflevering til bogholder. Bemærk: Betaling af kreditor fakturaer bør bogføres med udgangspunkt i et kontoudtog fra den betalingskonto hvormed fakturaen er betalt. Det er dette kontoudtog og ikke selve fakturaen, som dokumenterer at betalingen har fundet sted. Af denne grund er det sidste sorterings kriterium i punkt 3 ikke relevant for kreditor fakturaer! Sortering af indtægtsbilag: Sortering af indtægtsbilag bør foregå på samme måde som sortering af udgiftsbilag! Dvs. indtægtsbilag skal sorteres efter følgende: Bilagstype (debitor faktura eller kontant indtægtsbilag). Indtægtens art (kun hvis der skelnes mellem forskellige typer af omsætning i virksomhedens regnskab). Når det drejer sig om kontante indtægtsbilag bør der endvidere ved sortering skelnes imellem indbetalingsmetode (er betaling modtaget kontant i kasse, via dankort automat og indsat på bankkonto eller lign.). Side 12

13 8. Råd: Finansbilag og kontante indtægtsbilag bør dateres før bogføring! Når man bogfører finansbilag og kontante indtægtsbilag, som er udbetalt/indbetalt på virksomhedens bankkonto, evt. MasterCard konto eller lignende, skal man vælge om man vil bogføre bilaget på den dato der står på selve bilaget eller om man vil bruge den dato, som man ud fra et kontoudtog kan se, at transaktionen har fundet sted på bankkontoen, MasterCard eller lign. Medmindre der er meget få transaktioner på virksomhedens bankkonto, MasterCard eller lign., er det en god ide altid at bogføre finansbilag på den dato hvor transaktionen har fundet sted på kontoen. Dvs. typisk en eller to hverdage efter den dato som står på selve bilaget. Årsagen er at denne metode til datering af bilag gør det betydeligt nemmere at afstemme bankkonto, MasterCard eller lign. på et senere tidspunkt. Dvs. afstemning mellem de bogførte posteringer på virksomhedens bankkonto, MasterCard eller lign. og de faktiske transaktioner som fremgår af et kontoudtog. I praksis kan man anvende følgende procedure til datering af finansbilag og kontante indtægtsbilag, hvis man ønsket at gøre afstemning til en simpel sag: 1. Sorter bilag, jf. råd om Bilag bør sorteres før bogføring. 2. Log på virksomhedens netbank og udskriv et opdateret kontoudtog fra virksomhedens bankkonto samt evt. MasterCard konto og lign. 3. Find alle netop sorterede finansbilag og kontante indtægtsbilag. Dog med undtagelse af de finansbilag, som er betalt med private udlæg og de kontante indtægtsbilag, som er betalt med kontanter direkte til virksomhedens kasse/kasseapparat. Årsagen er at mellemregningskonti og kasse konto i virksomhedens regnskab, ikke kan afstemmes med udgangspunkt i et kontoudtog. Derfor skal de blot dateres og bogføres på den dato der står på selve bilaget. Bemærk: Kontante indtægtsbilag som er betalt med dankort skal også dateres med udgangspunkt i kontoudtog ved denne metode, da indbetalingen normalt først dukker op på virksomhedens bankkonto 1 2 hverdage efter den dato som står på selve indtægtsbilaget fra kasseapparatet. 4. Tag et bilag ad gangen og find frem til transaktionsdatoen. Dvs. den dato hvor beløbet er hævet/indsat på bankkontoen, MasterCard konto eller lign. 5. Nederst på hvert bilag noteres den dato hvor transaktionen har fundet sted på bankkonto, MasterCard konto eller lign. Side 13

14 6. På bilaget noteres det udover dato også hvilken betalingskonto der er tale om, hvis det ikke allerede er blevet gjort, jf. råd om Kommentarer på bilag før aflevering til bogholder. 7. På kontoudtoget sættes flueben udfor den pågældende transaktion, så man kan se at denne transaktion er fundet og vil blive bogført når bilaget bogføres. 8. Bilaget ligges tilbage nederst i den bunke det kom fra (bilag er jo netop blevet sorteret). Ovenstående procedure følges for alle de bilag som matcher beskrivelsen i punkt 2 ovenover. OBS: De kontoudtog over bevægelserne på bankkontoen samt evt. MasterCard konto og lign., som har været udskrevet og anvendt i forbindelse med ovenstående procedure skal gemmes! Årsagen er at disse kontoudtog skal bruges til afstemning af disse konti efter alle nye bilag er blevet bogført! Bemærk: Denne metode til datering af bilag bør kun anvendes ved datering af finansbilag og kontante indtægtsbilag! Årsagen er at disse bilag altid er betalt kontant hvilket betyder, at datering kun ændres få hverdage fra den dato står på bilaget, hvis den beskrevne procedure følges! For en kreditor faktura eller debitor faktura, hvor købet/salget er på kredit, kan betalingen i princippet finde sted mange måneder efter den faktura dato som står på bilaget. Dvs. udgiften/indtægten risikerer, at blive bogført i en forkert periode. Dette vil medføre at virksomhedens perioderegnskaber ikke giver et korrekt billede af virksomhedens præstation i perioden. Endvidere gælder det, at i perioden mellem faktura dato og betalingsdato vil virksomheden have en gældsforpligtigelse overfor kreditoren eller et tilgodehavende hos debitor. Gældsforpligtigelser og tilgodehavender skal være registreret i virksomhedens regnskab. Side 14

15 Råd til bogføring og afstemning 9 Råd: Noter bilagsnummer på bilaget samtidig med bogføring af dette! Alle bogførte bilag skal have et unikt bilagsnummer. Ligeledes skal en bogført postering skal altid referere til det bilagsnummer som dokumenterer denne postering. Noter altid et bilags bilagsnummer med det samme når du har bogført bilaget! Hvis du i stedet vælger at samle alle netop bogførte bilag og notere bilagsnummer på alle sammen på én gang, vil det ofte tage længere tid, fordi de fleste på denne måde indimellem vil støde på bilag, hvor de har glemt hvilket nummer det enkelte bilag fik da de tilhørende posteringer blev bogført. Noter altid et bilags bilagsnummer samme sted på bilaget! Eksempelvis øverst på bilaget. 10. Råd: Beløb som bogføres på betalingskonti (bankkonto, MasterCard konto og lignende) skal være 100% identiske med beløb, som fremgår af kontoudtog fra kontoen! Afstemning af virksomhedens bankkonto, MasterCard konto eller lignende bliver betydeligt nemmere, hvis man gør det til en vane, at man på disse konti udelukkende bogfører posteringer, som svarer 100% til de transaktionerne, som fremgår af kontoudtog fra disse konto. Dvs. bogfør altid nøjagtig samme beløb i samme valuta, som kan ses på kontoudtog fra bankkonto, MasterCard konto eller lignende betalingskonto. I tilfælde hvor der er en difference imellem et beløb på et bilag og det faktiske transaktionsbeløb, som kan ses på kontoudtog fra betalingskontoen, identificeres differencen med det samme og bogføres på separat konto. Kontoen hvorpå differencen bogføres kunne eksempelvis være en af de følgende: Bank gebyrer Valutakurs differencer Kassedifferencer Hvilken konto en difference skal bogføres på afhænger selvfølgelig af den pågældende situation, dvs. differencens art. Side 15

16 11. Råd: Bogfør transaktioner uden tilhørende bilag på betalingskonti ( bankkonto, MasterCard konto og lignende) på en spørgekonto! Mange bogholdere oplever indimellem at de på kontoudtog fra en virksomhedens betalingskonti (bankkonto, MasterCard eller lignende) kan se at der har været transaktioner, som de ikke umiddelbart har noget matchende bilag til. Sådanne transaktioner der har fundet sted på en betalingskonto, men mangler bilag/dokumentation, bør bogføres på en Spørgekonto. Det er der 2 gode grunde til: 1. Alle transaktioner på betalingskontoen (bankkonto, MasterCard eller lignende) bliver bogført uanset om bogholder har et matchende bilag eller ej. Dette sikrer at betalingskontoen kan afstemmes løbende dag for dag, jf. råd om Sørg for at posteringerne på virksomhedens bankkonto stemmer dag for dag. 2. De bogførte posteringer på spørgekonto udgør en liste over manglende bilag! Dvs. bogholder har på spørgekonto altid overblik over hvilke bilag der mangler og skal findes. Bemærk: Det kan hjælpe på overskueligheden hvis man i sin kontoplan opretter minimum 2 spørgekonti. Disse er: En spørgekonto til indbetalinger uden bilag. En spørgekonto til udbetalinger uden bilag. Side 16

17 12. Råd: Sørg for at posteringerne på virksomhedens betalingskonti (Bankkonto, Master Konto og lignende) stemmer dag for dag! Afstemning af virksomhedens betalingskonti (bankkonto, MasterCard konto og lignende) betragtes af mange bogholdere som en besværlig opgave. Det behøver dog ikke at være tilfældet! Afstemning kan gøres til en nem opgave, hvis man følger de procedurer, som er beskrevet i de nedenunder listede råd, der alle findes i denne vejledning: 8. Råd: Finansbilag og kontante indtægtsbilag bør dateres før bogføring! 10. Råd: Beløb som bogføres på bankkonto, MasterCard konto og lignende skal være 100% identiske med beløb, som fremgår af kontoudtog fra kontoen! 11. Råd: Bogfør transaktioner uden tilhørende bilag på bankkonto, MasterCard konto og lignende på en spørgekonto! Udover at følge de råd som er listet ovenover, bør man gøre det til en fast procedure, aldrig at bogføre nye kladdeposteringer, før man har kontrolleret at betalingskonti stadig stemmer hver eneste dag når kladdeposteringer er regnet med. Hvis man følger disse procedurer sikrer man, at virksomhedens betalingskonti (bankkonto, MasterCard og lignende) altid er afstemt løbende, dvs. yderligere afstemning af betalingskonti bliver overflødig! 13. Råd: Skriv posterings tekster som du stadig kan forstå ½ år efter du har oprettet posteringen! Det kan være fristende at skrive en ultra kort tekst til sine posteringer når man bogfører, så oprettelsen af den enkelte postering går hurtigere. Som bogholder bør man dog tænke over følgende når man skriver posteringstekster: Man skal selv kunne gennemskue hvad det er man har bogført, hvis man ½ år senere vil lave en kontrol af en gammel postering eller hvis man af en anden i virksomheden bliver spurgt ind til hvad det er for en postering. Hvis en anden bogholder skal overtage bogholderiet senere er det vigtigt at vedkommende kan gennemskue de posteringer der tidligere er blevet bogført. Hvis virksomhedens regnskab skal til revision hos en revisor kan det lette revisorens kontrol procedurer, hvis alle posteringer er nemme at gennemskue. Dvs. gode posteringstekster kan bidrage til at nedbringe revisorens regning for revision af virksomhedens regnskab! Side 17

18 14. Råd: Tjek at alle kladde posteringer har korrekt fortegn før bogføring (tjek debet/kredit)! Det tager normalt betydeligt længere tid at rette en fejl end det tager at kontrollere at alt korrekt opretter før man bogfører sine kladdeposteringer. Derfor tjek altid at alle nye kladdeposteringer har korrekt fortegn! Dvs. tjek at det er den rigtige konto som debiteres og den rigtige konto som krediteres. Bemærk: Hvis man følger rådet 12. Råd: Sørg for at posteringerne på virksomhedens betalingskonti (Bankkonto, MasterCard konto og lignende) stemmer dag for dag! afslører det i langt de fleste tilfælde om der er oprettet kladdeposteringer, hvor debet og kredit er vendt forkert! Undtagelserne fra ovenstående er de posteringer, som ikke vedrører en betalingskonto (bankkonto, MasterCard konto eller lignende). Dvs. postering af en kreditor faktura, debitor faktura, et finansbilag betalt med privat udlæg eller et indtægtsbilag betalt med kontanter der er lagt i kasse/kasseapparat. 15. Råd: Afstem kreditor kontokort løbende i forbindelse med modtagelse af kontoudtog fra disse! Der kan være fejl i en kreditors bogholderi eller der kan være fakturaer fra kreditoren, som af den eller anden årsag aldrig er blevet bogført i din virksomheds eget bogholderi. Sådanne uoverensstemmelser mellem en kreditors bogholderi og virksomhedens eget bogholderi, opdager man normalt først, når man sidder med et kontoudtog fra kreditoren, og bruger dette til at afstemme egne bogførte posteringer med bevægelserne på kontoudtoget fra kreditoren. For de eventuelle kreditorer, som virksomheden handler med ofte, er det en god ide, at lave en aftale med kreditoren om, at dennes bogholderi sender et kontoudtog minimum 1. gang hvert kvartal. På denne måde kan man nå at afstemme de bogførte posteringer på kreditorens konto og rette op på eventuelle uoverensstemmelser, inden der skal indberettes moms! Side 18

19 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den korte version): Generelle råd 1. Råd: Brug netbank til oprettelse af nye udbetalinger og udskrift af kontoudtog fra bankkonti! 2. Råd: Saml bilag til ca. 1 dags arbejde og bogfør på faste dage! 3. Råd: Søg hjælp når du er i tvivl om hvordan et bilag skal bogføres! Råd til håndtering af bilag 4. Råd: Sørg for at have et overskueligt system til arkivering af bogførte bilag og andre dokumenter, som skal arkiveres! 5. Råd: Kommentarer på bilag før aflevering til bogholder! 6. Råd: Aflevering af bilag til bogholder bør altid foregå efter en fast procedure! 7. råd: Bilag bør sorteres før bogføring! 8. Råd: Finansbilag og kontante indtægtsbilag bør dateres før bogføring! Råd til bogføring og afstemning 9 Råd: Noter bilagsnummer på bilaget samtidig med bogføring af dette! 10. Råd: Beløb som bogføres på betalingskonti (bankkonto, MasterCard konto og lignende) skal være 100% identiske med beløb, som fremgår af kontoudtog fra kontoen! 11. Råd: Bogfør transaktioner uden tilhørende bilag på betalingskonti ( bankkonto, MasterCard konto og lignende) på en spørgekonto! 12. Råd: Sørg for at posteringerne på virksomhedens betalingskonti (Bankkonto, Master Konto og lignende) stemmer dag for dag! 13. Råd: Skriv posterings tekster som du stadig kan forstå ½ år efter du har oprettet posteringen! 14. Råd: Tjek at alle kladde posteringer har korrekt fortegn før bogføring (tjek debet/kredit)! 15. Råd: Afstem kreditor kontokort løbende i forbindelse med modtagelse af kontoudtog fra disse! Side 19

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode Afgrænsning: Følgende er ikke omfattet af denne vejledning: Anlægsomposteringer, som fortsat skal skrives på et omposteringsark og sendes til. Lønompostering, som fortsat skal håndteres via PØS/SLS. Fra

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Administrationsservice

Administrationsservice ClinicCare Web Produktblad 2015 Administrationsservice Hvem er ClinicCare? Telefonpasning Regningsservicer ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren.

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres.

Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres. Afgrænsning: Denne vejledning omhandler ikke købstransaktioner håndteret via det elektroniske workflow. Denne vejledning omhandler manuelt indtastede købstransaktioner, rejseudlæg, personlige udlæg til

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere