ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer"

Transkript

1 ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1

2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Bjarne Aalbæk Tlf

3 Program Generelt og lovgrundlag Forskellige erklæringstyper Revisionspåtegninger (hovedvægt) Udvidet gennemgang Review-erklæringer Assistance-erklæringer 3

4 Påtegningseksempel I 4

5 Påtegningseksempel II 5

6 Udviklingen i anmærkninger (forbehold eller supplerende oplysninger) Forbehold eller supplerende oplysninger 6

7 Påtegninger analyse Hvilken erklæring? 100% % 86% 80% 70% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Revision 6% Udvidet gennemganng 11% 9% 8% 2% 2% 3% Review Assistance Ingen erklæring 7

8 Antal anmærkninger (forbehold eller supplerende oplysninger) Selskaber der revideres Anmærkninger Antal anmærkninger 20% 18% % 14% % 10% % 6% % 2% %

9 Hvor mange selskaber har fravalgt revision? Fravalgt revision

10 FSR analyse september 2014 Blandt de selskaber der ikke havde fået revision eller udvidet gennemgang, anslås det, at over ville have fået minimum én anmærkning, som grundet fravalget ikke længere er synlige i tilknytning til regnskaberne Red: ( x 18%) For forbehold og supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskab og supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen, må der også være tale om at de ikke har fået review. 10

11 Stikprøve 500 med forbehold. Fordeling 25,0% ,0% 19% 15,0% 17,2% 10,0% 13,0% 10% 5,0% 6,0% 6% 6% 0,0% Antal med anmærkninger i strikprøven i alt (nogle har 2 forbehold) 1,0% Indregning og måling Going concern Andet 11

12 Supplerende oplysninger 500 regnskaber i stivprøve 50,0% 47,0% ,0% 43% 40,0% 39,0% 35,0% 30,0% 25,0% 23% 27% 20,0% 15,0% 16,0% 15% 14% 10,0% 5,0% 8,0% 5,0% 0,0% Tabt kapital Going concern Indregning og måling Urigtig moms, lønskat, udbytteskat Andet 12

13 Hvilken konklusion 82,0% 80,50% ,0% 10,30% 4,0% 5,80% 1,0% 3,40% Blank Med forbehold Afkræftende Manglende 13

14 Forbehold/supplerende oplysninger (indberettet via selvangivelse). Spørgsmål i Folketinget Forbehold/supplerende oplysninger i alt Selskabslov Andet Skatter/afgifter Regnskabslov

15 Generelt Lovgrundlag 15

16 Revisorloven Kommentar til loven: En erklæring på f.eks. en skatteopgørelse vil typisk ikke kun være bestemt til hvervgivers eget brug. Gælder delvist ved erklæringer uden sikkerhed som ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug Gælder fuldt ud ved revision og andre erklæringer med sikkerhed der kræves i henhold til lov og som ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug 16

17 Erklæringsbekendtgørelsen 1 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug Kommentar til loven: En erklæring på f.eks. en skatteopgørelse vil typisk ikke kun være bestemt til hvervgivers eget brug. 17

18 Offentlighedens tillidsrepræsentant Offentlighedens Tillidsrepræsentant Revisionspåtegning på årsregnskab Revisionspåtegning på skatteopgørelse Review på regnskab som anvendes til bank Review på regnskab som indeholder skatteopgørelse Assistance på årsrapport Assistance på skatteopgørelse Ja X X X X Nej X Uden sikkerhed X Uden sikkerhed 18

19 Revisionsstandarder / ISA er Fastsætter bl.a. god revisorskik Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed 33: Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere at opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, er udført og dokumenteret i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder Dermed kan revisor straffes for ikke at overholde dem. Praksis er, at man bliver straffet, hvis der samtidig er begået en lovovertrædelse (fx RL 23 om dokumentation eller RL 16 om god revisorskik) 19

20 Revisionsstandarder (udvalgte) Revision Review Erklæringer Beslægtede 510 Førstegangsrevision 545 Dagsværdi (540) 570 Going concern 700 Påtegning 705 Modifikation af påtegning 706 Supplerende oplysninger 800 Særligt formål 805 Bestanddele 810 Sammendrag ISRE 2400 Review regnskaber ISRE 2410 Review perioderegnskaber mv. ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 Budgetter ISAE 3411 IT kontroller (serviceudbydere) ISRS 4400 Aftalte arbejdshandlinger ISRS 4410 Assistance 20

21 Erklæringer ISA er ISA 700 Revisionspåtegning Udformning Udformning af konklusion ISA 705 Modifikation af erklæringen Forbehold Ændret konklusion ISA 706 Supplerende oplysninger Vedr. forståelse af regnskabet Vedr. forståelse af revisionen 21

22 Fortolkning revisionsudtalelser UR Revisionspåtegning u-modificeret Modificerede påtegninger Selskabsretlige erklæringer Supplerende oplysninger Assistance Review Review Udvidet gennemgang 22

23 Forskellige erklæringer Hvor må jeg bruge hvad? 23

24 Erklæringstyper mest almindelige Erklæring Standard Bruges normalt på Sikkerhed Revision ISA Årsrapport Ca. 95% Udvidet gennemgang Review Særlig standard ISRE Årsrapport 80% (?) Årsrapport, perioderegnskab, skatteopgørelse, personligt regnskab Assistance ISRS 4410 Årsrapport, perioderegnskab, skatteopgørelse, personligt regnskab Aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400 Opgørelse af kreditorer, opgørelse af driftstab, resultat for segment af virksomhed, klientkontoerklæring. Andre erklæringer med sikkerhed ISAE 3000 Kvalitetskontrol Vurderingsberetning Syn- og skøn % (?) Ingen (og så dog) Ingen (og så dog) Høj el begrænset (se evt. rapport om offentligt tilsyn) Budgetter ISAE 3400 Budget Forudsætninger: Begrænset Fremskrivning: Høj 24

25 CBS/FSR undersøgelse august

26 CBS/FSR undersøgelse Et udpluk af bemærkningerne Det vigtigste budskab er sådan set, at brugerne ikke forstår, hvad der orden i eget hus. Det er lige til at brække sig over. står i erklæringerne, og hvad revisors arbejde faktisk består af. Det vil sige, at man bruger ressourcer på at forfine erklæringer og grader af Årsagen til, at vi ikke er endt som Grækenland med snyd, korruption, sikkerheder; men brugerne betragter fortsat revisors arbejde, som om sort arbejde og deraf manglende skattegrundlag, håbløse statistiske alt er på plads. Det vil sige, at den forventningskløft, der var i 00 erne, oplysninger om landets tilstand og virksomhedernes tilstand, skyldes i bare bliver større og større. høj grad, at vi har en 100 årig tradition for god og fornuftig kontrolmed virksomheder og offentlige institutioner udført af uafhængige revisorer Det er dejligt, at alting laves om hele tiden, så vi kan beskæftige os med en grad af sikkerhed. Desværre har de seneste 13 års regeringer i med meningsfyldt arbejde. Erklæringerne er efterhånden blevet komplet Danmark ihærdigt forsøgt at ødelægge både revisors produkter og uforståelige for klienterne. revisors adgang til at udføre dette arbejde, så på sigt ender vi nok som Grækenland. Erklæringerne er efterhånden blevet for omfattende og formalistiske. Der er ingen tvivl om, hvad vej udviklingen går i det smålige, nidkære, Endelig er erklæringerne blevet for lange og intetsigende med det styrende og overkontrollerede danske samfund, hvor myndighedernes resultat, at der ikke er nogle af brugerne, der læser, hvad der står i mistillid regerer De små praktiserende revisorer overlever ikke erklæringerne. Eksempelvis har jeg været ude for, at der er indsendt revisionsmæssigt på de nuværende betingelser. modificerede påtegninger til offentlige myndigheder, hvor der ikke reageres på forbehold/supplerende oplysninger; men vi får erklæringer retur, hvis der ikke er skrevet med blåt, eller scannet underskrift. Branchen er efterhånden ødelagt for mindre revisionsvirksomheder. Revisortilsynet og FSR knalder de små revisionsvirksomheder, fordi de ikke kan overskue de store. Så kan de slå sig for brystet, når de har knaldet en lille revisor for småfejl, og råbe ud offentligt: Se, vi har jo 26

27 CBS / FSR Gennemsnit per revisor Arbejdstype A B B store C % Revision 6,5 30,6 21,9 2,6 45,36% Udvidet gennemgang 0,5 2,6 1,8 3,61% Review 20,1 5,2 18,63% Assistance 32,2 11,8 32,40% 59,3 50,2 23,7 2,6 100,00% 27

28 CBS / FSR Gennemsnit per revisor 32,40% 45,36% Revision Udvidet gennemgang Review Assistance 18,63% 3,61% 28

29 CBS / FSR Gennemsnit per revisor Erklæring på skat 24,70% 1,40% 73,90% Erklæring med sikkerhed Anden med sikkerhed Assistance 29

30 CBS/FSR undersøgelse GENNEMSNIT, MEDLEMMER AF FSR Med sikkerhed Uden sikkerhed BUDGET ANDRE REGNSKABER SKAT KLASSE B SMÅ KASSE A

31 CBS/FSR undersøgelse Har du anbefalet assistance 58% 24% 18% Meget ofte En gang i mellem Aldrig/næsten aldrig 31

32 CBS/FSR undersøgelse Revisorer med minimum 20 erklæringer 5,90% 13,70% 0,10% 1,10% 3,90% 7,30% 10,50% 10,90% 31,10% 36,90% 58,70% 62,90% 18,90% 26,90% 48,30% 62,90% Registrerede Statsautoriserede 32

33 Hvor må jeg brug hvad (de mest almindelige) Regnskab Revision Udvidet gennemgang Årsregnskab selskab Mulighed B (kan fravælges hos nogle) Mulighed A+B (kan fravælges hos nogle) Review Assistance Standard Mulighed hvis fravalg af revision Mulighed hvis fravalg af revision Årsregnskab personlig Mulighed Mulighed Mulighed Mulighed virksomhed Perioderegnskab Mulighed Mulighed, hvis Mulighed Mulighed UG på regnskab Balance Mulighed - Mulighed Mulighed Personligt regnskab Mulighed - Mulighed Mulighed Skattebilag Mulighed - Mulighed Mulighed Skatteregnskab Mulighed - Mulighed Mulighed Selskabsretlige erklæringer som kræves revideret Mulighed Mulighed hvis UG på regnskab - - Vurderingsberetning ISAE 3000 Kvalitetskontrol IASE 3000 Budget Mulighed ISAE 3400 Klientkontoerklæring Aftalte arbejdshandling er ISRS

34 Erklæringer med og uden sikkerhed Erklæring med sikkerhed Erklæring uden sikkerhed Tavshedspligt Ja Ja Kan indklages for revisornævn Ja Ja SØK/hvidvask Ja Ja Offentlighedens Ja Nej tillidsrepræsentant Uafhængighedskrav Ja Nej Norm God revisorskik Professionel kompetence og fornøden omhu Kvalitetsstyring Ja Ja Kvalitetskontrol Ja Nej 34

35 Sikkerheder, forbehold, konklusioner mv. Hvad Standard Sikkerhed Forbehold Konklusion Supplerende oplysninger om regnskab Supplerende oplysninger om andre Udtalelse om ledelsesberet ning Revision ISA Høj Ja 6 Ja Ja Ja Ja Udvidet gennemgang Særlig standard Begrænset + Ja, henviser til 6 Ja Ja Ja Ja Review ISRE Begrænset Ja, henviser til 6 Ja Ja Nej Nej Andre erklæringer med sikkerhed ISAE 3000 Høj eller begrænset Ja Ja Ja Nej Nej Budget ISAE 3400 Høj og begrænset Ja Ja Ja Nej Nej Assistance ISRS 4410 Ingen Nej Nej Nej Nej Nej Aftalte arbejdshandlinger ISRS 4400 Ingen Nej Nej Faktiske resultater Nej Nej Nej 35

36 Revisionspåtegning 36

37 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i Selskab B Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar 31. december 200x, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Revisors ansvar Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 200x samt af resultatet af Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 200x i revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder overensstemmelse med årsregnskabsloven. om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af X-by (revisors kontorsted), dato, firmanavn, revisornavn, revisortitel sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 37

38 Revisionspåtegning og ledelsesberetning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Selskab B PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar 31. december 200x, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Konklusion Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 200x samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 200x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og årsregnskabet. udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. X-by (revisors kontorsted), dato, firmanavn, revisornavn, revisortitel En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 38

39 RS & ISA Overskrifter og afsnit Overskrift Den uafhængige revisors erklæring Den uafhængige revisors erklæringer RS Påtegning på årsregnskab Identifikation Afsnit Afsnit Ledelsens ansvar Afsnit Afsnit Revisors ansvar og det udførte arbejde Afsnit Afsnit Giver ej forbehold Afsnit eller: Afsnit eller: ISA Påtegning på årsregnskab Eller forbehold Forbehold Forbehold + Grundlag for konklusion med forbehold eller tilsvarende ift. Konklusionen Konklusion Konklusion Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Manglende konklusion Supplerende oplysninger vedr.1. forhold i regnskabet + 2. forståelse af revisionen Supplerende oplysninger vedr. andre forhold 2 afsnit 2 afsnit Afsnit Overskrift Udtalelse om ledelsesberetningen Afsnit Overskrift Underskrift mv. Ja Ja Hvis begge bruges en fælles overskrift: Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 39

40 Overskrifter og afsnit ISA + erklæringsbekendtgørelsen Giver ej forbehold Eller forbehold overskrift Konklusion Erklæringsbekendtgørelsen Overskrifter, identifikation, ledelsens ansvar, revisors ansvar og det udførte arbejde Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Forbehold Konklusion ISA Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for manglende konklusion Konklusion Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Manglende konklusion + Det er vores opfattelse, at det under forbehold beskrevne, er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Supplerende oplysninger 1. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 2. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 1. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet 2. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen 40

41 Påtegning ISA eksempel/struktur med forbehold og 3 typer supplerende samt ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer vores konklusion med forbehold Til kapitalejerne i Selskab BC Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Påtegning på årsregnskabet Vi tager forhold for indregning af varebeholdninger Vi har revideret årsregnskabet for Selskab BC for regnskabsåret 1. januar 31. december 201x, der omfatter [anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, Konklusion med forbehold pengestrømsopgørelse og noter2]. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de(t) forhold, der er Ledelsens ansvar for årsregnskabet beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar 31. december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne overensstemmelse med årsregnskabsloven. kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. (Det er vores opfattelse at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet.) Revisors ansvar Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har Vi henviser til note 1 om usikkerhed om fortsat drift udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og Vi har afgivet erklæring på selskabets IFSR-rapport udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om Selskabet har i årets løb været tilgodehavende hos ledelsen, hvorved ansvar denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Udtalelse om ledelsesberetningen Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En Kontorsted, dato, navn, underskrift, titel revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 41

42 Påtegning opbygning Er der ledelsesberetning? Ja Nej Er der supplerende oplysninger vedr. andre forhold? Ja Nej Ja Nej Overskrifter 1. Påtegning på årsregnskabet 1. Påtegning på årsregnskabet 1. Påtegning på årsregnskabet 1. Påtegning på årsregnskabet 2. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering a) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold b) Udtalelse om ledelsesberetningen 2. Udtalelse om ledelsesberetningen 2. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. 42

43 En blank påtegning Ingen forbehold Ingen supplerende oplysninger Vi har fået nok relevant revisionsbevis. Bogføringsloven er overholdt. Regnskabet giver et retvisende billede. Ledelsen overholder sine formalia. Virksomheden fortsætter til næste balancedag. Vi er ikke blevet bekendt med ledelsesansvar. 43

44 Hvilken type erklæring sammenhæng med bevis Vi har fået bevis for, at noget er rigtigt Det vi har fået at vide, er ikke forkert Ingen beviser 44

45 Dobbelte overskrifter ved forbehold Regel kommer fra Erklæringsbekendtgørelsen Forbehold ISA Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for manglende konklusion ISA hvornår Ved uenighed der resulterer i væsentlig fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig væsentlig fejlinformation Ved uenighed der resulterer i gennemgribende fejlinformation Ved utilstrækkeligt revisionsbevis og mulig gennemgribende fejlinformation 45

46 Revision konklusion efter ISA er Forbehold + gennemgribende 46

47 Konklusion ISA er Forhold væsentlige Ja Ja Ja Forhold gennemgribende Nej Ja Ja Konklusion Med forbehold Afkræftende Ingen Forhold kommer fra begrænsning i revisors arbejde Forhold kommer fra uenighed med ledelsen bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver retvisende bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver - På grund af betydeligheden af Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. som følge af det betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion ikke retvisende - 47

48 Gennemgribende? Fejl eller fejlpotentiale i regnskabet Væsentligt Væsentligt og gennemgribende Uvæsentligt Gennemgribende er forhold der: i. ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet ii. hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet, eller iii. oplysninger der er grundlæggende for brugeres forståelse af regnskabet 48

49 Substantiel? Den danske ordbog Betydelig i størrelse eller værdi (Overlevende, der boede i Vesten efter Anden Verdenskrig, har modtaget substantiel kompensation fra den tyske regering). Gyldendals ordbog Væsentlig, vægtig; konkret. Merriam-Webster large in amount, size, or number strongly made of food : enough to satisfy hunger 49

50 Gennemgribende = afkræftende eller manglende konklusion Det er Faglig Afdelings opfattelse, at forhold er gennemgribende, når de Udgør mere end 50% af balancesummen eller Vedrører virksomhedens primære aktivitet eller Tipper overskud til underskud (og omvendt) og tipper negativ til positiv egenkapital (og omvendt). Eller en kombination deraf. 50

51 Forbehold Skal fremgå klart Skal begrundes Henvisning skal ske til konkrete poster, noter eller afsnit i ledelsesberetningen. Skal indeholde de manglende oplysninger, medmindre de er urimeligt omfangsrige ift. erklæringen (eller oplysninger ikke er tilgængelige). Oplysninger, hvis GFS ikke bør godkende regnskabet (hvis forbehold er af SÅ afgørende betydning). 51

52 Forbehold ISA : Hvis et regnskab indeholder en væsentlig fejlinformation, der vedrører specifikke beløb i regnskabet (herunder kvantitative oplysninger), skal revisor i afsnittet om grundlaget for modifikationen medtage en beskrivelse og en beløbsmæssig angivelse af fejlinformationens finansielle indvirkning, medmindre dette ikke er muligt. Hvis det ikke er muligt at opgøre de beløbsmæssige finansielle indvirkninger, skal revisor anføre dette i afsnittet om grundlaget for modifikationen ( jf. afsnit A18). ISA : Hvis modifikationen skyldes en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal revisor i afsnittet om grundlaget for modifikationen oplyse årsagerne til, at det ikke er muligt. 52

53 Forbehold eksempel ISA er 53

54 Forbehold eksempel ISA er 54

55 Forbehold skal tages når (generelt, ERKL 6.1): 1. revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller 2. revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 55

56 Forbehold skal tages når (specifikt, ERKL 6.2): 1. regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 2. regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 3. usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, 4. regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt, 5. forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 6. revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, eller 7. regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 56

57 Supplerende oplysninger overblik 1. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Fx usikkerhed om fortsat drift eller et aktiv 2. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Fx uddybelse af revisors ansvar 3. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold A. Ikke-uvæsentlig overtrædelse af bogføringsloven Bogføringsloven er overtrådt B. Potentielt ledelsesansvar Fx aktionærlån mv. 57

58 Supplerende oplysninger (1/4) Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger om forhold i regnskabet som revisor påpeger, uden at tage forbehold Må ikke tilføre information udover hvad allerede der står i regnskabet. 58

59 Supplerende oplysninger (2/4) Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Tiltag i Anvendes relativt sjældent. Skal anvendes når: Tidligere periodes regnskab, der fremgår som sammenligningstal, er ikke revideret, ISA Revisors konklusion i en erklæring på et regnskab til sammenligning afviger fra den konklusion revisor tidligere har udtrykt på dette regnskab, jf. ISA 710 afsnit 16. Regnskabet til sammenligning er revideret af en anden revisor, jf. ISA 710 afsnit 17 og 19. Andre oplysninger i et dokument der indeholder et revideret regnskab indeholder fejl, som revisor mener, det er nødvendigt at rette, jf. ISA 720, afsnit 10 a). 59

60 Supplerende oplysninger (3/4) Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig 60

61 Supplerende oplysninger (4/4) Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: 1. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 2. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 3. lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. 61

62 Supplerende oplysninger vedr. andre forhold 62

63 Lovlige og ulovlige lån Lån til moderselskab Lån til holding- (ikke-moder) selskab Lån til personlig aktionær Lån til ledelse Balance Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Notekrav Nej Nej Nej Ja Rente Markedsvilkår Nationalbankens udlån+10 Nationalbankens udlån +10 Nationalbankens udlån+10 Supplerende oplysning Nej Ja Ja Ja 63

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere