Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2011-12 v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012"

Transkript

1 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning v. formanden, Lissi Rasmussen 19.marts 2012 IKS har igen i år været fokuseret på tre konkrete projektområder, som hænger sammen: ligebehandlingsarbejde, omsorgsarbejde på sundhedsområdet og arbejde med indsatte og eksindsatte unge. Desuden har vi deltaget i forskellige sammenhænge både her i landet og udenfor. Flytning Da lejemålet på Nørrebrogade blev opsagt, flyttede IKS i slutningen af november 2011 midlertidigt sin postadresse til formandens nye privatadresse, Ryesgade 27.3.tv., 2200 Kbh. N. Centrets inventar er midlertidigt blevet opmagasineret i kælderen under Sankt Johannes Kirke (sammen med det, der i forvejen stod der). Centrets bibliotek befinder sig stadig på Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, men skal flyttes derfra over sommeren. Møder er blevet afholdt på CEIT, i Dansk Islamisk Centers nye lokaler Baggesensgade 4, i Nørrebro Apoteks frokoststue og på IKS s nye postadresse. Når Projekt Katalysator for eksindsatte unge forhåbentlig går i gang, skal der findes nye lokaler. Ansatte og frivillige Ingen ansatte, stigende antal frivillige i forbindelse med de to omsorgsprojekter. Projektvejledning, rådgivning og foredragsvirksomhed Også i år har der været et antal henvendelser om hjælp og information til studerende, om rådgivning og kontakter i forbindelse med projekter, specialer, foredrag og oplæg i forskellige sammenhænge. Studiegrupper Studiegruppe (20 deltagere) læser kristne og muslimske tekster og diskuterer teologi og filosofi (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic). Møder og konferencer DebatCafé om Bandekriminalitet på Nørrebro med oplæg af cand.publ. Aydin Soei, som nyligt havde udgivet bogen, Vrede Unge Mænd. Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark, og Lissi Rasmussen, som nyligt havde udgivet rapporten, Livshistorier og Kriminalitet. Der var godt fremmøde med op mod 50 deltagere. En stor del af disse arbejder med problematikken til dagligt. Internationalt Iqbal-symposium: IKS blev i år mere involveret i forberedelsen af det årlige Iqbal-seminar, denne gang den 12.november 2011, i samarbejde med Iqbal Academy Scandinavia (IAS) med temaet, Challenges of Arab Spring for East and West. Seminaret blev afholdt i CEIT - med deltagelse af 23 forskere og studerende fra Danmark, England og Pakistan. Det blev et meget informativt og lærerigt møde med et yderst aktivt engagement fra deltagernes side. Seminaret tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: På hvilken måde har opstandene i den arabiske

2 verden bragt ændringer i Mellemøsten og Nordafrika, i øst og i vest. Har de ændret det billede vi har af hinanden? Har de ført til, eller vil de føre til en omdefinering af begreber som demokrati, social samhørighed, diversitet, integration osv.? Er vi blevet bragt tættere sammen? Desuden blev det drøftet, hvorledes Iqbal ville have forholdt sig til det arabiske forår. Medarbejdere i Islamisk-Kristent Studiecenter holdt oplæg. Flere af indlæggene blev publiceret i vort tidsskrift. 2 Ligebehandlingsarbejde Medlemsskab af Rådet for Menneskerettigheder og dets Ligebehandlingsudvalg (LBU). LBU er et rådgivende organ for Institut for Menneskerettigheder i spørgsmål vedrørende det nationale arbejde med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. I udvalget sidder repræsentanter fra blandt andre Kvinderådet, Ældremobiliseringen, Rådet for Etniske Minoriteter og Center for Ligebehandling af Handicappede. IKS har været repræsenteret ved Christa Lund Herum og Ilham Ali. Ilham har ønsket at træde ud. Samarbejde med Ungdomsbyen i Rødovre: der har ikke i dette år været afholdt kurser med IKSdeltagelse. Etnisk Ressourceteam Etnisk Ressourceteam (ERT) arbejder på fire hospitaler (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital). IKS støtter stadig transportudgifter for ERT-frivillige. Koordinatoren, Naveed bruger meget tid på undervisning på hospitalerne og på at modtage delegationer fra resten af landet og andre lande så som Norge og Belgien, som ønsker at starte et lignende projekt i egen sammenhæng. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste aktiviteter (primært relateret til Naveed) ud over samtaler med patienter og pårørende samt undervisning og rådgivning af personale. I september 2011 blev der trykt en rapport om ERTs virke Denne rapport publiceres i næste nummer af vort tidsskrift. Marts 2011: ERT kom med i klinisk etisk komite på Herlev Hospital. Oplæg på Diakonissestiftelsens hospice, Frederiksberg (Naveed). Undervisning af frivillige i Cafe Hr. Berg på Rigshospitalet. (Læge Samia Ditta). ERT er med i fokusgruppe for Kolding Sygehus om religiøse bygninger. Rådgivning på Omsorgscenteret Hvissinge. Islam og sjælesorg (Naveed), oplæg ved debatarrangement, arrangeret af SEHAT, Panum. April: ERT medlem af MESU centerråd (Center for Migration, Etnicitet og Sundhed, KU) Undervisning af tyrkiske imamer, arr. af CEIT, om kulturel og religiøs støtte på hospitaler (Naveed) Maj: ERT samarbejde med LOKK og møde i Dannerhuset om åndelige, religiøse støttemuligheder til kvinder. Juni: Delegation fra Oslo hos ERT på Rigshospitalet (Tros- og livssynspolitisk Utvalg, Kulturdepartementet). Hjælp til Roskilde Sygehus ift. oprettelse af interkulturelt team. August: Haderslev Stifts arrangement om ældreomsorg for etniske minoriteter (Naveed).

3 3 September: 7.sept. Lissi og Naveed: undervisning og rådgivning på traumecentret på Rigshospitalet om banderelaterede unge i forbindelse med skyderier i bandemiljøerne. Fælles mini-seminar, arr. af ERT på Rigshospitalet med delegation fra Belgien på besøg i sundhedsministeriet. Forelæsning på Oslo universitet, ERT, om islam og sjælesorg (Naveed) Oktober: Åbent hus på Herlev Hospital, rundvisning v. præst og imam. Delegationsbesøg fra hospital i Trondheim, Norge til Rigshospitalet. Oplæg i Forskningsnetværket for Etniske Minoriteter, KU (Naveed). ERT med i følgegruppen for Linien (Naveed) December: 6.dec. Lissi og Naveed: besøg på Rigshospitalet af medarbejdere fra Kirkelig Dialogsenter i Oslo og Bergen. Januar 2012: ERT besøg af Folkekirke og Religionsmøde på Rigshospitalet (V. hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen og Naveed). Fængselsprojekt - Katalysator IKS har i samarbejde med foreningen, Vores Unge og Rådgivning af Unge med Minoritetsbaggrund (RUM) taget initiativ til Projekt Katalysator for indsatte og eks-indsatte unge (særligt med etnisk minoritetsbaggrund) i Københavnsområdet (dvs. primært Vestre og Blegdamsvejens Fængsel, Vridsløselille og Herstedvester). Målet er at opbygge et fast samlingssted på Indre Nørrebro. Unge indsatte (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der har besluttet at forlade det kriminelle liv, kan henvises af fængselspræster, -imamer og fængselspersonale til stedet, hvor de kan få vejledning og støtte til at komme i gang med uddannelse og/eller arbejde og til at få en mere positiv kontakt til det omgivende samfund. Desuden vil der være en række sociale aktiviteter, hvor tryghed, fællesskab og aktiv deltagelse er i centrum. Der er allerede skabt kontakt til ressourcepersoner og en række interesserede unge (herunder tidligere indsatte) og til forskellige ungdomsorganisationer, som ønsker at være med i projektet. ERT vil spille en central rolle i dette arbejde. Desuden er der søgt økonomisk støtte, da projektet vil være afhængigt af, at der kan ansættes medarbejdere. Der er koblet en ekstern konsulent på fundraising. Desuden blev der 29.feb.2012 afholdt et møde med Karen Klint og integrationsordfører, Jakob Bjerregård, Socialdemokraterne. IKS er nu i gang med en systematisering og udvidelse af mentorarbejdet, der blev påbegyndt for knap to år siden, hvor etnisk minoritetsunge, der ønsker støtte til at forlade det kriminelle liv, kan få tilknyttet en frivillig mentor. Der er oprettet 19 mentorordninger med seks frivillige mentorer (flere af dem præster). Ordningen har vist sig at have en positiv virkning på de unge, herunder også flere, der i forvejen var opgivet af både kriminalforsorgen og kommunen. 12 af dem sidder stadig i fængsel. 5 har lagt kriminaliteten bag sig og er nu i gang med uddannelse, mens 2 er blevet løsladt, og der er ikke længere kontakt til mentor. Der er afholdt to mentor-seminarer for nuværende og kommende mentorer og ressourcepersoner, og der planlægges opkvalificerende kurser og supervisionsmøder for samme målgruppe i løbet af de næste par måneder. Mentorseminarerne blev holdt 14.1 i Dansk Islamisk Center med deltagelse af nye mentorer og ledere af de involverede instanser, fængselsimam Waseem Hussain, Fatih Alev, Jan Mansur Hussain og Lissi Rasmussen i Nørrebro Apoteks frokoststue med yderligere deltagelse af mentorer og ressourcepersoner.

4 Som frivillig kan man deltage i projektet som besøgsven eller mentor - og senere, når stedet forhåbentlig bliver oprettet, også som frivillig på stedet - alt efter hvor meget og på hvilken måde man ønsker at engagere sig. Der er desuden afholdt to debatcaféer i Vestre Fængsel, med Jørgen S. Nielsen som oplægsholder, om det arabiske forår med ca. 25 håndplukkede deltagere. 4 Besøg fra udlandet: IKS havde i ugerne marts og 27.marts-4.april besøg af to syriske kvinder fra Hama, Rufaida ALHabash og lektor Ghada Ghazal, som vi har samarbejdet siden 2005 omkring omsorgsarbejde i København og Hama. Medlemmer af IKS har tidligere mødt dem på konference i Damaskus, og IKS har i 2006 haft en konference hos og sammen med dem i Hama. De to kvinder har desuden haft et længere ophold i København, hvor de bl.a. deltog i Safets og Lissis kompaktseminar om social etik på Københavns Universitet i Dr. Rufaida ALHabash er leder af Islamic Studies Centre og Al Andalus Institute i Hama Hun har en PhD i Dawa Studies om kvinders engagement i islam fra University of the Holy Qur an i Sudan. Har i flere år arbejdet med interreligiøs og kulturel dialog. Ghada Ghazal underviser ved Al Baath Language Center, Hama, Syrien. Hun har en MA i engelsk litteratur og sprog. Underviser desuden i islamiske studier og dialog mellem civilisationer. Begge har i mange år undervist i og arbejdet med kristen-muslimske relationer i Syrien. Rufaida og Ghada deltog marts i Danmissions konference om Secular State, Religious Neutrality and Social Cohesion med deltagelse fra Egypten, Libanon, Syrien og Danmark. Programmet for den efterfølgende uge inkluderede flere møder med dem om situationen i Syrien, bl.a. på CEIT og på Læreruddannelsen Zahle. Desuden mødte de to syriske kvinder en række indsatte i Blegdamsvejens Fængsel. Andre projekter/aktiviteter Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark (relateret til IKS) Naveed og Fatih deltog i en konference på Kreta den april 2011, arrangeret af Danmission sammen med Coptic Evangelical Organisation for Social Service, CEOSS. Temaet var Transformation Processes in Arab and European countries Formation of Identities in Conflict. Der deltog 40 opinionsdannere og officielle regeringsrepræsentanter fra den arabiske verden og 40 fra Europa. Fatih Alev deltog primo oktober 2011 i en dansk-egyptisk dialogkonference i Alexandria, Egypten om mediernes ændrede rolle for demokrati og samfund, arrangeret af Danmission i samarbejde med CEOSS. Derefter deltog Fatih i Doha International Center on Interfaith Dialogue s (DICID) 9. Doha Interfaith Conference oktober 2011, hvis overordnede tema var Social Media and Inter-Religious Dialogue: A New Relationship. Der var 200 deltagere fra 55 lande fra alle fem kontinenter, overvejende religiøse repræsentanter og akademikere. Endvidere deltog Fatih i den internationale konference om Global Movement of Moderates- i Kuala Lumpur januar 2012, som havde til formål at fremme en løs sammenslutning af enkeltindivider, organisationer samt statsaktører og intelligentsia som arbejder for en varig og fredelig sameksistens. Konference var arrangeret af Alumni Association of International Islamic University

5 of Malaysia i samarbejde med International Islamic University i Malaysia - under protektion af Malaysias præmier minister, Hon. Dato Sri Mohd Najib Tun Razak. 5 Naveed Baig Marts: Workshop på Den Sociale Højskole om islam og socialt arbejde. Kom med i CEITS EU samarbejde Maj: Repræsenterede IKS på pilgrimsvandring med pilgrimspræst, buddhistisk center og IKS. Oplæg i Børsen ifm. islam-udstilling om den muslimske Jesus (IKS repræsenteret v. Naveed). Oplæg om islam i Rejsby, Jylland, arr. af Folkekirke og Religionsmøde. P1 optagelse af fredagsbøn på Store Bededag. September: Repræsenterede IKS ved Nordisk teologisk konference, Dragør (respons på oplæg). Oplæg på inspirationsdag om krop og religion, Århus (repr.iks). Oplæg ved inspirationsdag om interreligiøs dialog, panel med biskop og rabbiner i KBH (repr. IKS) Deltog i P1 program om Krop og religion (religionsrapport). Bidrag til Stiftsårsbogen i KBH om religionsdialog (repr. IKS). November: Inspirationsoplæg i Aalborg om fremmede kulturer. Februar: Foredrag om, hvor moralen kommer fra (repr. IKS), Borgergade, KBH. Er i bestyrelsen for Jødisk Muslimsk Netværk i Danmark. FN har opfordret til at man markerer den første uge af februar hvert år som World Interfaith Harmony Week. Netværket inviterede således til et arrangement på Rådhuspladsen den 5.feb. med overskriften, Trolerance. Støt mangfoldigheden i København og Danmark. Arrangementet var støttet af Bland dig i byen puljen, Københavns Kommune. IKS var repræsenteret ved Aminah og Naveed. Safet Bektovic Har deltaget i flere konferencer: Frankfurt Oder, Tyskland (Jan 2011) om memory og identity; Sofija i Bulgarien (maj 2011) om islamiske trossamfund muftiater i Sydøsteuropa; Sarajevo (maj 2011) om moderne islamisk tænkning. Safet underviser på Det Teologiske Fakultet i Oslo i islamisk filosofi og sufisme. Theodor Jørgensen Har holdt flere foredrag om kristen-muslimske relationer. Lissi Rasmussen Har i det forløbne år holdt en række foredrag og indlæg om kriminalitet og radikalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i regi af bl.a. Københavns Kommune, Næstved Kommune, SSP, Servicestyrelsen, socialrådgiveruddannelsen og Diyanet, Taastrup. Har deltaget i workshops i Roskilde og Århus i oktober og november inviteret af Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats, Specialfunktionen for ligestilling og Den Nationale Ungeenhed med henblik på at udvikle et inspirationskatalog med fokus på at finde nye veje og løsninger til en styrket uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for unge mænd af ikke-vestlig herkomst. Holdt foredrag i Vestre Fængsel 1.februar 2012 for 20 nationale og internationale forskere med forskellig faglig baggrund fra forskernetværket Negotiating (In)visibilities på Københavns Universitet, som afholdt deres første konference på Carlsberg Akademi. Foredraget handlede om synlighed og usynlighed - panoptiske principper, og hvordan de er blevet adapteret til nutidens forestillinger om, hvordan et fængsel skal fungere. Se

6 6 Bøger, bidrag til bøger/hæfter: Safet Bektovic har udgivet bogen, Islamisk filosofi: Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger (Anis 2012). Safet har desuden bidraget om sufisme i antologien, Mystik i Filosofi, Religion og Litteratur (Forlaget Univers 2011), i Racial Studies: Studying Muslims and Constructing Islamic Identity, Methods and Contexts in the Study of Muslim Minorities (2012). Safet, Naveed og Lissi har bidrag I Jørgen S. Nielsen (red.): Islam in Denmark: The Challenge of Diversity (Lanham MD: Lexington, 2012). Naveed har (sammen med Ph.d. stipendiat Hanne Bess, KU) skrevet artiklen, Enhver skal smage døden i tidsskriftet, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, Norge. Lissi har bidraget med artiklen, Diapraxis: Towards Joint Ownereship and Co-citizenship, I Politorbis (eitschrift zur Aussenpolitik) 2/2011 med temaet Religion in Conflict Transformation. Federal Department of Foreign Affairs, Bern, Schweiz. Tidsskrift Der er udkommet to numre i 2011 om det arabiske forår, 1/2011 om Forår for Minoriteter i Egypten og Europa og 2/2011 om Arabisk opstand og social filosofi. Medlemmer Der er pt. 73 individuelle medlemmer og 15 kollektive medlemmer (inkl. 1 støttemedlem). Økonomi Vi har ikke haft nogen store udgifter i det forløbne år. Vi er afhængige af pulje- eller fondsmidler for at kunne gå videre med projektet for eksindsatte. Fremtid IKS aktiviteter i fremtiden er stadig afhængige af, om det lykkes at skaffe midler til Projekt Katalysator og dermed gøre det muligt igen at få et fast tilholdssted. Mange af IKS tidligere aktiviteter så som debatcaféer, dialoggrupper og undervisning vil i så fald kunne genoptages, men i en ny ramme, dvs. med relevans til vore to omsorgsprojekter og ligebehandlingsarbejdet. IKS holder således fast i primært at arbejde socialt og diakonalt. Det er vores erfaring, at det diapraktiske, interaktionen i dette arbejde mellem mennesker med henholdsvis kristen og muslimsk baggrund er den mest frugtbare måde at forbedre sameksistens på. Fælles praksisorienterede projekter har betydning ikke blot for dem, der konkret er involveret i arbejdet, og det tillidsforhold, der opstår mellem dem, men også for de enkelte borgere, der oplever, at deres behov bliver taget alvorligt, og at dette sker på tværs af kulturelle og religiøse forskelle.

Studiegruppe Studiegruppe (14 deltagere) læser kristne og muslimske tekster (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic).

Studiegruppe Studiegruppe (14 deltagere) læser kristne og muslimske tekster (initiativtagere: Theodor Jørgensen og Safet Bektovic). 2010-11 Projektvejledning, rådgivning, foredragsvirksomhed og gruppebesøg fra uddannelsesinstitutioner Der har som sædvanlig været en del henvendelser om hjælp og information til studerende, om rådgivning

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2012-13 v. formanden, Lissi Rasmussen 18.marts 2013 Islamisk-Kristent Studiecenter har i det forløbne år været uden lokaler.

Læs mere

Ansatte Naveed Baig har været ansat i 22 t/u siden 1.maj ved hjælp af midler fra Oak Foundation og Socialministeriet.

Ansatte Naveed Baig har været ansat i 22 t/u siden 1.maj ved hjælp af midler fra Oak Foundation og Socialministeriet. Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) Årsberetning 2006-7 v. formanden den 19. marts 2007 Det vil fremgå af denne beretning, at de ændringer, vi bebudede på sidste generalforsamling, så småt er ved at kunne

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011 Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2010-11 v. formanden, Lissi Rasmussen 21.marts 2011 Det sidste år har vi primært arbejdet med eksisterende projekter, men også

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2009-10 v. formanden, Lissi Rasmussen den 15. marts 2010 Det sidste år har vi primært arbejdet med eksisterende projekter og

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16.

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16. Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens Årsberetning 2008-9 v. formanden, Lissi Rasmussen, den 16. marts 2009 Islamisk-Kristent Studiecenter flyttede pr. 1.juli sit sekretariat til

Læs mere

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold Tidsskrift om islam & kristendom 1/2012 Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel Imam og præst fra IKS i Vestre Fængsels hospitalsafdeling Indhold Betydningen af IKS arbejde på hospitaler

Læs mere

Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v.

Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v. Rådgivning om og omsorgsarbejde blandt etniske minoriteter på hospitaler Projektets forløb frem til 1. november 2005 v. Lissi Rasmussen Baggrund Gennem de senere år er der på en række hospitaler opstået

Læs mere

Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d august 2006

Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d august 2006 Referat fra konference for kristne og muslimske ledere Hotel Nyborg Strand d. 19.-20. august 2006 LØRDAG D. 19. AUGUST Velkomst og introduktion ved Biskop Karsten Nissen Biskop Karsten Nissen (KN) understregede

Læs mere

2005-6. Undervisning, kurser og seminarer

2005-6. Undervisning, kurser og seminarer 2005-6 Tænketank Maj 2005 blev der oprettet en tænketank til at nytænke centrets struktur og aktiviteter - gennemtænke, hvilke behov, muligheder og ressourcer der er. Hvad er det, vi har brug for og vil

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Etnisk Ressourceteam Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Rapport om Etnisk Ressourceteams projektperiode 2008-2011 Medvirkende institutioner:

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Naveed Baig Medvirkende institutioner: Rigshospitalet Herlev Hospital

Læs mere

Frygten for irakisering i Mellemøsten

Frygten for irakisering i Mellemøsten Frygten for irakisering i Mellemøsten En kristen-muslimsk studierejse til Syrien og Libanon af Lissi Rasmussen Islamisk-Kristent Studiecenter arrangerede en studierejse til Damaskus, Aleppo og Beirut fra

Læs mere

Betydningen af IKS arbejde på hospitaler og i fængsler

Betydningen af IKS arbejde på hospitaler og i fængsler Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 10 Offentligt Betydningen af IKS arbejde på hospitaler og i fængsler Lissi Rasmussen IKS har i flere år arbejdet socialt og diakonalt med konkrete projekter. Vi

Læs mere

Handlingsplan for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde

Handlingsplan for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde Handlingsplan 2015 2016 for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde Indledning a. Overordnet mål: Handlingsplanen er forankret i: F&R s formålsparagraf: F&R s formål er med udgangspunkt i evangeliets

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Dr.theol. Lissi Rasmussen

Dr.theol. Lissi Rasmussen Livshistorier og kriminalitet En undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Dr.theol. Lissi Rasmussen Denne

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

IKS og ligebehandlingsarbejdet

IKS og ligebehandlingsarbejdet IKS og ligebehandlingsarbejdet af Eva Bernhagen, cand.theol., IKS-repræsentant i Ligebehandlingsudvalget Islamisk-Kristent Studiecenter er involveret i ligebehandlingsarbejde i flere sammenhænge. Via vort

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08 Det mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 23.april, 2008 J.nr. 013 JSS/ka MKR 3/08 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

En måde at opgøre antallet af muslimer (og andre såkaldte migrantreligioner ) kan gøres ved en beregningsmåde, som omtales i denne artikel.

En måde at opgøre antallet af muslimer (og andre såkaldte migrantreligioner ) kan gøres ved en beregningsmåde, som omtales i denne artikel. 2.4. ISLAM I DANMARK Af Brian Arly Jacobsen Siden Anden Verdenskrig har der ikke foreligget oplysninger vedrørende antallet af tilhørere indenfor forskellige trossamfund på baggrund af folketællinger.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Livshistorier og kriminalitet

Livshistorier og kriminalitet Livshistorier og kriminalitet En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Livshistorier og kriminalitet

Læs mere

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater Professionel Arbejdsmiljørådgivning som Virkemiddel overfor den Lokale Arbejdsmiljøindsats Et udviklingsprojekt med kvalitative metoder Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2006-2007 Udført af Hans

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

2000-2001. DebatCafé. Betlehem

2000-2001. DebatCafé. Betlehem 2000-2001 DebatCafé 2000: 22. marts: At blive gammel i Danmark. 10. april: Religionskritik. Folkekirken og religionerne 12. april: Religion som fællesskab i det moderne samfund. En dialog mellem fire unge

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund. Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012

Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund. Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012 Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012 Ontologisk ligestilling Ligestilling i muligheder Ligestilling i vilkår Ligestilling i resultat Ligestilling

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

Det Inkluderende Samfund

Det Inkluderende Samfund Det Inkluderende Samfund Institut for Menneskerettigheder Efter indstilling fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) blev et Ligebehandlingsudvalg den 24. april 2003 nedsat af Rådet for Menneskerettigheder

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Tæt på langt fra. Metodologiske overvejelser om feltarbejde blandt kræftpatienter med anden etnisk baggrund i palliative forløb

Tæt på langt fra. Metodologiske overvejelser om feltarbejde blandt kræftpatienter med anden etnisk baggrund i palliative forløb Tæt på langt fra Metodologiske overvejelser om feltarbejde blandt kræftpatienter med anden etnisk baggrund i palliative forløb Heldagsseminar i Netværket for Etniske Minoriteters Sundhed d.7.maj 2012 Dagens

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere

1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL

1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 57 58 59 60 61 1.1.B.2. ISLAMISKE KOMMENTARER Der er omkring 230.000 muslimer i Danmark. De muslimske trossamfund udgør den næststørste gruppe

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde Torsdag den 19. september 2013 kl 15.30-19.00 i Bispegården

Referat fra møde i Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde Torsdag den 19. september 2013 kl 15.30-19.00 i Bispegården VIBORG STIFT Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde September 2013 Referat fra møde i Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde Torsdag den 19. september 2013 kl 15.30-19.00 i Bispegården

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere