KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer"

Transkript

1 BILAG G. PRIORITERING AF ANLÆGSOPGAVER I det nedenstående oplistes landets byer og bygder fordelt på kommuner. Selvstyret kommentarer og vurderinger, samt tiltag i alle landets by- og bygdehavne er inkluderet. KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer Nanortalik Aappilattoq Narsaq Kujalleq Byen har seks havneanlæg. Fiskerikaj og Trawlerkaj anbefales bibeholdt i selvstyreregi. Liggepier, Læmole, Skonnertkaj og Anløbsbro (Nordre Bugt) anbefales overdraget eller nedlagt. Bygden har et havneanlæg Anløbsbro - som bibeholdes i selvstyreregi. Bygden har tre havneanlæg. Anløbsbro ved butik bibeholdes i Selvstyreregi Anløbsbro og Bro i Østvig anbefales overdraget eller nedlagt. Havnen anbefales ikke udvidet, da de eksisterende havneanlæg eller færre vurderes at være tilstrækkelige nu og i fremtiden. Fiskerikaj og Trawlerkaj er tilstrækkelige til at servicere både godstransport, kystpassagersejlads, fiskeri og øvrigt erhverv, hvilket styrkes gennem modernisering/opgradering i forlængelse af den regionaliserede vedligeholdelsesstrategi udført i anlægssæsonen Havnens funktion som godshavn for den sydlige del af Kommune Kujalleq ændres sandsynligvis ved Royal Arctic Lines nye besejlingsmønster, som forventes sat i værk med de kommende nye skibe. Tasiusaq Ammassivik Bygden har et havneanlæg - Anløbsbro som anbefales bibeholdt. Bygden har et havneanlæg - Anløbsbro som anbefales bibeholdt. Havnen vedbliver at indgå i den regio- Orbicon Grønland A/S INBR Side 1 af 18

2 Alluitsup Paa Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Upernaviarsuk Bygden har tre havneanlæg. Kajanlæg bibeholdes i selvstyreregi. Anløbsbro og Passager- og Godskaj anbefales overdraget eller nedlagt. Byen har seks havneanlæg i selvstyreregi. Skonnertkaj og Atlantkaj bibeholdes i selvstyreregi. Læmole, Pontonbro, Kongebro og Fiskerikaj anbefales overdraget eller nedtaget. Bygden har et havneanlæg - Anløbsbro som anbefales bibeholdt. Bygden har to havnenanlæg, hvoraf det ene anbefales bibeholdt. Forsyningskaj ved butik bibeholdes. Brohoved anbefales overdraget eller nedtaget. Upernaviarsuk har et havneanlæg. Upernaviarsuk er ikke en egentlig bygd, naliserede Transport med eks. Arctic Umiaq Line er et anliggende, som skal diskuteres ved servicekontraktforhanlinger, hvilket ikke bliver behandlet i denne sektorplan. Projekt for landsætning af krydstogtpassagere på et fast anlæg til tenderbåde er under udarbejdelse som alternativ til Kongebro, som er en pontonbro. Modernisering/opgradering og mere brug af Skonnertkaj og Atlantkaj er en mulighed. Royal Arctic Line vil ændre sit sejladsmønster efter modtagelen af nye fartøjer, og Skonnertkaj og Atlantkaj vurderes som værende tilstrækkelige til denne servicering. relevante anlæg opgraderes til en multipurpose Anlægsmole anbefales overdraget til Orbicon Grønland A/S INBR Side 2 af 18

3 Qassimiut Narsaq Nuupiluk Igaliku men en forsøgsstation for landbruget. Upernaviarsuk forsøgsstation er Grønlands Selvstyres forsøgsgård og skole for landbrugserhvervet i Grønland. Stationen er beliggende ca. 7 km øst for Qaqortoq, og al transport til og fra gården foregår med båd ( Qassimiut har to havneanlæg. Anløbsbro anbefales bibeholdt i selvstyreregi. Molehoved/friholderværk anbefales overdraget eller nedlagt. Narsaq har fire havneanlæg. Atlantkaj anbefales bibeholdt i selvstyreregi. Fiskerikaj, Læmole/Liggekaj og Pontonbro anbefales overdraget eller nedtaget. En skibsløsning mellem Nuupiluk og Narsaq indebærer en form for anlæg, som svarer til behov og funktionalitet. Dette bør undersøges nærmere. Igaliku har to havneanlæg. Anlægsbro bibeholdes. Friholderværk i Itilleq anbefales overdraget eller nedtaget. Anlægget ligger langt væk fra bygden og har ingen reel betydning for f.eks. godsforsyningen. enten andet ressortområde eller privat brug, da anlæggets funktion ikke synes at efterleve havnelovgivningens primære prioriteter. Det skal nævnes, at havneanlægget er renoveret og ændret i 2015 af havnesektionen, som følge af anlæggets kritiske strukturelle stand. Havnen udvides ikke, men der bør undersøges bedre muligheder for optimeret brug af Atlantkaj. Fremtidige aktiviteter ved Kvanefjeldet bør overvejes tænkt ind i den eksisterende havn, medmindre projektet etablerer sin egen udskibningshavn tættere på bruddet. Overordnet indgår etablering af råstofrelaterede anlæg og infrastruktur i forbindelse med opførsel, drift og sanering ved projektets ophør under Råstofstyrelsen og loven om storskalaprojekter. En skibsløsning mellem Nuupiluk og Narsaq er mulig og bør undersøges nærmere. Narsarsuaq Bygden har et havneanlæg. Såfremt der anlægges en landingsba- Orbicon Grønland A/S INBR Side 3 af 18

4 Anlægspier forbliver i selvstyreregi. Havnen har behov for en gennemgribende renovering, som udgør ca. kr. 20 millioner. En forkortning af anlægget kan overvejes, hvis aktivitetsniveauet falder. ne for fastvingede fly i Qaqortoq, vil dette have indflydelse på aktiviteterne i Narsarsuaq. I det tilfælde anbefales det, at havneanlægget renoveres og forkortes. I fald, at der ikke etableres en landingsbane for fastvingede fly i Qaqortoq, må det forventes, at Narsarsuaq bibeholdes om regional atlantluft I dette tilfælde anbefales anlægget ikke forkortet, men renoveret i sin fulde længde. Qassiarsuk Qassiarsuk har et havneanlæg. Eksisterende tidevandstrappe for tenderbåde til krydstogtturister forventes moderniseret. Orbicon Grønland A/S INBR Side 4 af 18

5 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer Paamiut Paamiut har seks havneanlæg. Trawlerkaj og Atlantkaj forbliver i Selvstyreregi. Liggekaj, Gl. Fiskeribro og Ny Fiskerikaj samt Gl. Pramlossebro anbefales overdraget eller nedtaget. Arsuk Arsuk har tre havneanlæg. Skonnertkaj forbliver i selvstyreregi. Landgangsponton, Anløbsbro (begge pontonanlæg) anbefales overdraget eller nedtaget. Havnebassinet ud for Skonnertkaj oprenses, så passager- og forsyningsskibe kan anløbe anlægget, såfremt efterfølgende målinger viser dette. Herved bliver pontonbroerne overflødige, og kan enten overdrages til anden brug, alternativt nedlægges. Havnen udvides ikke, men forholdene omkring Skonnertkaj forbedres. Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Tasiilaq Alle anlæg overgår til Sikuki Nuuk Harbour A/S i Drift og udvikling påhviler herefter selskabet. Der tre havneanlæg i Qeqertarsuatsiaat. Skonnertkaj og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. Anløbsbro anbefales overdraget eller nedtaget. Der er et selvstyreejet havneanlæg i Kapisillit. Der er fire havneanlæg i Tasiilaq. Atlantkaj, Bagareal og Containerplads forbliver i selvstyreregi. Knolden på arealet ved Containerplad- Havneanlæggene i Nuuk er overdraget til Sikuki Nuuk Harbour A/S pr. 1. juli Atlantkajen anbefales udvidet i dybden, således at større fartøjer kan anløbe uhindret, når de er fuldt lastet. Dette giver også mulighed for at sætte krydstogtsturister i land. Samtidig får en- Orbicon Grønland A/S INBR Side 5 af 18

6 Sermiligaaq Isortoq Kulusuk sen bør nedsprænges, så containerareal kan udvides. Kystsikring anbefales overdraget eller nedlagt. Atlantkajen er ikke tilstrækkelig til modtagelse af større godsskibe fra Royal Arctic Line, og ligger også begrænsninger på modtagelse af mindre krydstogtsskibe, som har vist interesse i anløb af Tasiilaq. Bagarealet for opbevaring af godscontainere er utilstrækkeligt, hvilket fremover vil være et voksende problem, da Tasiilaq er i vækst. Der er et havneanlæg i Sermiligaaq. Der er et havneanlæg i Isortoq. Skonnertbro forbliver i selvstyreregi. Der er tre havneanlæg i Kulusuk. Anløbsbro og Anløbsbro ved Lufthavn forbliver i selvstyreregi. Bro v. Fiskerianlæg anbefales overdraget eller nedtaget. Destination East Greenland har søgt og modtaget godkendelse på opførelse af en tidevandstrappe på Anløbsbro ved Lufthavn, som vil forbedre trafikinfrastrukturen for lokale og turister mærkbart. Havneanlægget i Kulusuk bør ses i sammenhæng med mulig plan om etablering af en lufthavn i Tasiilaq, der, hvis den realiseres, forventeligt vil mindske behovet for havnefaciliteter i Kulusuk betragteligt. dagsturister også mulighed for at tage på kortere sejlture. Der er som udgangspunkt tilstrækkelige arealer tilknyttet havneanlægget og tilvejebringelse af nye arealer, eks. ved bortsprængning af en klippe ved siden af pakhuset, hvorved containerarealet kan udvides mærkbart, skal foregå i tæt dialog med Kommuneqarfik Sermersooq. Sprængstenene kan benyttes til en udvidelse af havnearealet nord for pakhuset, så det eventuelt kan benyttes til erhvervsformål. Orbicon Grønland A/S INBR Side 6 af 18

7 Tiniteqilaaq Kuummiut Der er et havneanlæg i Tiniteqilaaq. Skonnertbro forbliver i selvstyreregi. Destination East Greenland har søgt og modtaget godkendelse på opførelse af en tidevandstrappe på Skonnertbro, som vil forbedre trafikinfrastrukturen for lokale og turister mærkbart. Der er to havneanlæg i Kuummiut. Fiskeribro anbefales overdraget eller nedtaget. Ittoqqortoormiit Der er et havneanlæg i Ittoqqortoormiit - Pramlossebro som anbefales bibeholdt i selvstyreregi. Royal Arctic Line (RAL) benytter ikke anlægget til levering af fragt, og brugerne er primært små joller. RAL pramlosser gods til byen. vedligeholdelsesstrategi. Muligheden for at opføre et simpelt anlæg eller at etablere en multipurpose havn undersøges. RAL har givet udtryk for, at de også i fremtiden ønsker at pramlosse gods til byen. På det grundlag ønsker de et simpelt anlæg, som kan lette pramlosningen f.eks. en betonslidske. Orbicon Grønland A/S INBR Side 7 af 18

8 QEQQATA KOMMUNIA By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Sisimiut Der er ni havneanlæg i Maniitsoq. Industripier, Atlantkaj og Trawlerkaj forbliver i selvstyreregi. Gl. Molehoved, Indfatningsvæg, Fiskerikaj, Dæmningskaj, Liggekaj og Mailart Buebro overdrages eller nedtages. Der er mulighed for råstofaktiviteter i og omkring Maniitsoq. Der er to havneanlæg i Atammik. Anløbsbro og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. Der er et havneanlæg i Napasoq Anløbsbro. Der er tre havnenanlæg i Kangaamiut. Skonnertbro og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi er et is-wireanlæg, som ikke vurderes at efterleve de primære prioriteringer. Bør undersøges, om det kan overdrages eller nedlægges. Der er ni havneanlæg i Sisimiut. Atlantkaj, Industripier og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. OffShore Kaj, Skonnertkaj, Liggekaj, Dækmole, Monteringskaj og Lossekaj anbefales overdraget eller nedtaget. Kommunen har opført et havneanlæg tæt på de selvstyreejede havneanlæg Det vurderes, at eventuelle råstofaktiviteter vil blive lagt uden for bygrænsen. En sådan havn vil høre under Råstofloven. Overordnet indgår etablering af råstofrelaterede anlæg og infrastruktur i forbindelse med opførsel, drift og sanering ved projektets ophør under Råstofstyrelsen og loven om storskalaprojekter. Der etableres ikke en ny havn, og havnen udvides ikke. Havnens bagareal udvides gennem en sammenlægning af det kommunale og de selvstyreejede havneanlæg. I samarbejde med havnerådet i Sisimiut er Selvstyret i gang med etablering af nyt brohoved ifm. renovering af Lossekaj. Orbicon Grønland A/S INBR Side 8 af 18

9 Industripier og Fiskerkaj. En sammenlægning af anlæggene er teknisk undersøgt, og mulighederne er positive. Itilleq Der er et enkelt havneanlæg I Itilleq - Anløbsbro, som forbliver i Selvstyreregi. Kangerlussuaq Sarfannguit Der er fem havneanlæg i Kangerlussuaq. Anløbsbro og Pontonbro forbliver i selvstyreregi. Beddingsanlæg, Gabioner og Tankbøjeanlæg anbefales overdraget eller nedtaget. Der er behov for forbedrede modtageforhold for forsyninger og f.eks. turister, da de eksisterende havneanlæg ligger på meget lavt vand, hvor det ikke er muligt for større fartøjer at anløbe havnen effektivt. Der er et enkelt havneanlæg i Sarfannguit - Anløbsbro, som forbliver i selvstyreregi. Havnen i Kangerlussuaq er ikke ideel for modtagelse af hverken gods eller passagerer med skibe. Bundforholdene omkring de eksisterende havneanlæg er ikke gode, og kraftig strøm forårsager ligeledes sedimentsamlinger i og nær anlæggene. Samtidig er fjorden dækket af is en stor del af året. Der pågår dialog imellem Qeqqata Kommunia og Selvstyrets Havnesektion vedrørende muligheder for en udvidelse eller etablering af en ny havn i Kangerlussuaq. Nyanlæg er afhængige af den fortsatte brug af bygdens lufthavn, som vil ændres markant, hvis lufthavnsplaner i Iluissat og / eller Nuuk realiseres. Havneplanerne for Kangerlussuaq skal derfor afstemmes med udviklingen i den øvrige infrastruktur. Orbicon Grønland A/S INBR Side 9 af 18

10 QAASUITSUP KOMMUNIA By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer Attu Iginniarfik Niaqornaarsuk Ikerasaarsuk Aasiaat Der er tre havneanlæg i Attu. Skonnertkaj og Adgangsbro Fiskerianlæg forbliver i selvstyrregi. Anløbskaj anbefales overdraget eller nedlagt Der er et havneanlæg i Iginniarfik. Pontonbro forbliver i selvstyrregi. Pontonbro bør erstattes med et fastanlæg. Der er to havneanlæg i Niaqornaarsuk. Adgangsbro og Kutterkaj forbliver i selvstyreregi. Der er et havneanlæg i Ikerasaarsuk. Fiskeribro forbliver i selvstyreregi. Der er seks havneanlæg i Aasiaat. Atlantkaj og Ny Atlantkaj forbliver i selvstyreregi. Pontonbro, Trawlerkaj ved Fiskeindustri, Dæmningskaj til Transit-Ø og Kutterkaj/Småbådekaj anbefales overdraget eller nedtaget. Trawlerkaj ved Fiskeindustri er placeret ved fiskerifabrikken, som ligger væk fra de primære havneanlæg. Havnen vedbliver at indgå i den regionaliserede vedligeholdelsesstrategi, og anlæggene opgraderes til en multipurpose Der er udarbejdet projekt på etablering af fastanlæg, der var i licitation i Der var ingen tilbud ved licitationen og der arbejdes på indhentning af alternative tilbud. Royal Arctic Lines nye forsyningsskibe ændrer behovet for et oplagsområde i Aasiaat. Det vurderes, at de eksisterende havneanlæg og faciliteter er tilstrækkelige. Tendensen i offshore branchen er, at undersøgelsesaktiviteterne nedtrappes, og i øvrigt fremover vil foregå længere mod nord. Herudover vil oplag af udstyr for offshore branchen skulle placeres uden for havnens områder, da tidligere erfaringer viser dette. I det tilfælde vurderes det, at emnet vil inddrage de kommunale myndigheder. Orbicon Grønland A/S INBR Side 10 af 18

11 Akunnaaq Kitsissuarsuit Qasigiannguit Ikamiut Der er et enkelt havneanlæg i Akunnaaq. Der er et enkelt havneanlæg i Kitsissuarsuit. Ny Forsyningsbro forbliver i Selvstyreregi. Der er fem havneanlæg i Qasigiannguit. Atlantkaj, Liggekaj, Fiskerikaj og Pramlossebro forbliver i selvstyreregi. Dæmningskaj er en adgangsvej til havnen. Bør overdrages til kommunen. Der er et enkelt havneanlæg i Ikamiut. Ny Fiskeribro forbliver i selvtyreregi. Havnen udvides ikke, men pontonbroen er erstattet med et fastanlæg i beton og stål i Fastanlægget vil betyde, at udgifter i forbindelse med sø- og landsætning af pontonbroen kan spares (de udgør ca. kr pr. pontonanlæg pr. år, inklusive udefrakommende entreprenørarbejder). Fastanlægget vil også give brugerne mulighed for benytte anlægget så snart, at isen går, og lige indtil den ligger sig. Havnen udvides ikke, men pontonbroen er erstattet med et fastanlæg i beton og stål i Fastanlægget vil betyde, at udgifter i forbindelse med sø- og landsætning af pontonbroen kan spares (de udgør ca. kr pr. pontonanlæg pr. år, inklusiv udefrakommende entreprenørarbejder). Fastanlægget vil også give brugerne mulighed for benytte anlægget så Orbicon Grønland A/S INBR Side 11 af 18

12 Ilulissat Der er fem havneanlæg i Ilulissat. Atlantkaj og Fabrikskaj, Fiskerikaj, Ndr. Kanelestang og Trawlerkaj (Tidligere Kutterkaj) forbliver i selvstyreregi. Liggekajer kan overdrages. snart, at isen går, og lige indtil den ligger sig. Havnen er stærkt trafikeret og bør udvides. Godstransport, turismeerhvervet, kystpassagertransport samt øvrigt erhverv har meget trange kår i havnen. F.eks. må turister og kystpassagerer ofte krydse flere fartøjer for at komme til kaj, hvilket er farligt. Projekt for etablering af fast anlæg til landing af tenderbåde for krydstogtturisme er under udarbejdelse. Anlægget placering er under afklaring imellem Qaasuitsup Kommunia og Selvstyrets Havnsektion. Anlægget udføres med henblik på landsætning med to tenderbåde, samt mulighed for udvidelse af kapacitet til 4 tenderbåde. Små fiske- og fangerfartøjer (joller) optager hele inderhavnen, og der er reelt ikke plads til flere fartøjer i havnen generelt. Geografiske forhold gør, at muligheder for udvidelse af eksisterende havneanlæg ikke er optimale. Udvidelser søges bedst uden for den eksisterende Issituationen ud for byen betyder, at omfangsrige tiltag bør overvejes. Såfremt landingsbanen i Ilulissat forlænges for modtagelse af større fly, vil antallet af turister og krydstogtspassagerer, som kan omskifte i byen potentielt øges drastisk. Der vil være basis for at undersøge synergieffekterne i det tilfælde, at landingsbanen udvides. Uden udvidelsen af landingsbanen er en havneudvidelse stadig nødvendig i forhold til den store trafik, som havnen er modtager af. Orbicon Grønland A/S INBR Side 12 af 18

13 Oqaatsut Der er et enkelt havneanlæg i Oqaatsut. Havnen udvides ikke, men der eksisterer et projekt for moderniseringen af havneanlægget i Oqaatsut, som til dels er afhængig af situationen i Ilulissat. Kangaatsiaq Der er to havneanlæg i Kangaatsiaq - Læmole og Skonnertbro som begge forbliver i selvstyreregi. Qeqertaq Saqqaq Ilimanaq Qeqertarsuaq Der er to havneanlæg i Qeqertaq. Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. Anlægsbro kan overdrages eller nedlægges. Der et enkelt havneanlæg i Saqqaq. Pramlosningskaj forbliver i selvstyreregi. Der er to havneanlæg i Ilimanaq - Anløbskaj og Fiskeribro, som forbliver i selvstyreregi. Der er fire havneanlæg i Qeqertarsuaq. Skonnertbro forbliver i selvstyreregi. Gl. Pramlossebro, Kongebro og Trawlerkaj anbefales overdraget eller nedtaget. Ilimanaq er fokus for en turismestrategi, som gennem ekstern finansiering har renoveret en række bygninger i bygden. Selvstyret renoverer i 2017 den eksisterende tidevandstrappe således, at den kan tilvejebringe fornøden kapacitet. En del af havnen er lavvandet, og kan ikke modtage større fartøjer. Det havneanlæg, som kan afskibe f.eks. kildevandet forbliver i selvstyreregi. Orbicon Grønland A/S INBR Side 13 af 18

14 Havnen er relativt lavvandet. Kongebroen er en pontonbro placeret neden for bymuseet, og har en historisk værdi. Det bør undersøges, om anlægget reelt har historisk interesse og derfor bør varetages under et andet ressortområde. Kangerluk Uummannaq Niaqornat Der er et enkelt havneanlæg i Kangerluk - Pramlosningsbro, som forbliver i selvstyreregi. Der er tre havneanlæg i Uummannaq. Skonnertkaj og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. Gl. Kaj/Pramlosningskaj anbefales overdraget eller nedtaget. Der er et enkelt havneanlæg i Niaqornat Pramlossebro, som forbliver i selvstyreregi. I 2013 bestilte Selvstyret et ganske overordnet C-overslag på kystsikring mod tsunamier. Forslaget indbefattede en læmole nær havnebassinet til reducering af stormbølger, og i mindre grad til reducering af dønninger fra kælvende isfjelde. Anlægsomkostningerne blev opgjort til tentative kr mio. alt efter konstruktionstyper og vanddybde. Det anbefales generelt, at kystsikringen styrkes i byen. Regulære anlægsbehov afhænger af fiskeindustrien og etablering af nye anlæg sker på baggrund af konkrete behovsanalyser. Qaarsut Der er et enkelt havneanlæg i Qaarsut Der er udfærdiget et ideoplæg inklusiv Orbicon Grønland A/S INBR Side 14 af 18

15 Pramlossebro, som forbliver i selvstyreregi. forundersøgelser for udvidelsen af havnen i Qaarsut, såfremt passagertransport med skib erstatter flytransport i sommerhalvåret. Ideoplægget er dannet på baggrund af anbefalingerne i Transportkommissionen. Ikerasak Der er to havneanlæg i Ikerasak. Anløbsbro og Fiskerikaj forbliver i selvstyreregi. Oplag for eventuel olie- og mineralefterforskning vurderes at skulle arrangeres uden for det eksisterende havneanlæg. Saattut Der et enkelt havneanlæg i Saattut - Skonnertbro, som forbliver i selvstyreregi. Ukusissat Der et enkelt havneanlæg i Ukusissat - Skonnertbro, som forbliver i selvstyreregi. Illorsuit Der et enkelt havneanlæg i Illorsuit - Pramlossebro, som forbliver i selvstyreregi. Nuugatsiaq Upernavik Der er et enkelt havneanlæg i Nuugatsiaq. Pramlossekaj forbliver i selvstyreregi. Der er fire havneanlæg i Upernavik. Skonnertbro, Læmole og Containerplads Havnen vedbliver at indgå i den regio- Orbicon Grønland A/S INBR Side 15 af 18

16 forbliver i selvstyreregi. Skonnertkaj anbefales overdraget eller nedtaget. Anlægget er ret udsat for bølger, da Læmole ikke dækker havneanlægget godt nok. naliserede Oplag af efterforskningsudstyr vurderes til, at skulle placeres uden for de eksisterende havneanlæg. Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Der er et enkelt havneanlæg i Upernavik Kujalleq. Anløbsbro Ponton forbliver i selvstyreregi. Pontonanlæg erstattes med et fastanlæg. Der er to havneanlæg i Kangersuatsiaq. Tilkørselsvej er en vej og anbefales overdraget til kommunen. Der er et enkelt havneanlæg i Aappilattoq. I 2013 bestilte Selvstyret et ganske overordnet C-overslag på kystsikring mod dønninger på Skonnertkaj. Forslaget indbefattede en læmole nær havnebassinet til reducering af stormbølger. Anlægsomkostningerne blev opgjort til tentative kr. 15 mio. alt efter konstruktionstyper og vanddybde. Det anbefales generelt, at kystsikringen styrkes i byen. Havnen udvides ikke, men pontonbroen er erstattet med et fastanlæg i beton og stål i Anlægget vil blive omdøbt efterfølgende. Fastanlægget vil betyde, at udgifter i forbindelse med sø- og landsætning af pontonbroen kan spares (de udgør ca. kr pr. pontonanlæg pr. år, inklusive udefrakommende entreprenørarbejder). Fastanlægget vil også give brugerne mulighed for at benytte anlægget så snart, at isen går, og lige indtil den ligger sig. vedligeholdelsesstrategi. Orbicon Grønland A/S INBR Side 16 af 18

17 Tasiusaq Nuussuaq Kullorsuaq Innaarsuit Der er et enkelt havneanlæg i Tasiusaq. Der er et enkelt havneanlæg i Nuussuaq - Skonnertbro, som forbliver i selvstyreregi. Der er et enkelt havneanlæg i Kullorsuaq Anløbsbro, som forbliver i selvstyreregi. Der er et havneanlæg i Innaarsuit. Havnen er udvidet med en duc d albe i Duc d alben medfører, at anløb af anlægget bliver mærkbart bedre for både godsleverancer samt brugerne generelt. Qaanaaq Der er intet havneanlæg i Qaanaaq. RAL har anført et behov for et simpelt anlæg, som kan hjælpe godstransporten til byen. En slidske i beton er en mulighed, som kan hjælpe pramlossefartøjerne i deres arbejde. Herudover har RAL angivet behov for afmærkning af skær uden for byen, som man bør være opmærksom på ved pramlosning. Ny fyrlinie etableres i Det anbefales, at der opføres en betonslidske samt afmærkning i Qaanaaq. Siorapaluk Der er intet havneanlæg i Siorapaluk. Det anbefales ikke, at der påtænkes konstruktion af havneanlæg i bygden. Det anbefales ikke, at der opføres havneanlæg i Siorapaluk, da servicering af jollefiskere m.fl. ikke falder under Selvstyrets ressortområde. Orbicon Grønland A/S INBR Side 17 af 18

18 Savissivik Der er intet havneanlæg i Savissivik. Det anbefales ikke, at der påtænkes konstruktion af havneanlæg i bygden. Det anbefales ikke, at der opføres havneanlæg i Savissivik, da servicering af jollefiskere m.fl. ikke falder under Selvstyrets ressortområde.. Orbicon Grønland A/S INBR Side 18 af 18

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2014

Indkomster 31. oktober 2014 Indkomster 31. oktober 2014 Indkomststatistik 2013 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2016

Indkomster 31. oktober 2016 Indkomster 31. oktober 2016 Indkomststatistik 2015 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne V Sammenfatning 1 Sammenfatningen er udarbejdet af: Rasmus Ole Rasmussen, Johanna Roto, Lise Smed Olsen og Lisbeth Greve Harbo Nordregio

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Indkomster 2. november 2015

Indkomster 2. november 2015 Indkomster 2. november 2015 Indkomststatistik 2014 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland 2011-2013 Drikkevandskvalitet i Grønland Grønlands Selvstyre Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Marts 2015 Titel: Drikkevandskvalitet i Grønland 2011-2013 Forsidebillede:

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

Udarbejdet af: Anders U. la Cour Vahl, Visit Greenland

Udarbejdet af: Anders U. la Cour Vahl, Visit Greenland NOTAT Forbedring af havnefaciliteter i forbindelse med krydstogtturisme og passagersejlads i Grønland Nov. 2014 Udarbejdet af: Anders U. la Cour Vahl, Visit Greenland i samarbejde med: Gorm Diernisse,

Læs mere

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev.

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev. Forbrug i en 2009 813571 010 17342 Renovering fælles vandledning, Nanortalik 805.000 0-7.473-16.854 795.619 98,8% 9.381 9.381 0 814172 010 31109 Facaderenovering, Nanortalik 3.840.000 0 1.100.041 208.695

Læs mere

Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism & Busines Council

Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism & Busines Council NOTAT Forbedring af havnefaciliteter i forbindelse med krydstogtturisme og passagersejlads i Grønland Udarbejdet af: Gorm Diernisse, Royal Arctic Liner Agency Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Sektorplan for havnene i Grønland

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Sektorplan for havnene i Grønland Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Sektorplan for havnene i Grønland 2016-2026 Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Sektorplan

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Sektorplan for havnene i Grønland

Sektorplan for havnene i Grønland Selvstyret Ressortområdet for Infrastruktur Sektorplan for havnene i Grønland 2015-2025 Selvstyret Ressortområdet for Infrastruktur Sektorplan for havnene i Grønland 2015-2025 Rekvirent Rådgiver Departementet

Læs mere

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 1 2 Status for bosteder i Grønland Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 3 4 Status for bosteder

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Narsaq kujalleq Renovering af vandværk Ammassivik Aappilattoq

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000 Nukissiorneq Energi Kalaallit Nunaanni nukissiornermut uuliamik, benzinimik il.il. eqqussuineq suli pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Qaam maq - qu sersuinermut kiassarnermullu nukissiuutinik ataavartunik

Læs mere

Redegørelse om kommunerne - HØRING -

Redegørelse om kommunerne - HØRING - 24. februar 2010 FM 2010 / 124 Redegørelse om kommunerne - HØRING - FM 2010 FM 2010 / 124 Sagsnr. 2010-026881 Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indholdsfortegnelse Forord...3 Kommunalretlig

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Forslag til finanslov for 2015 Fremadrettede indsatser og prioriteringer Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 19. August 2014 Temaer Konjunktursituationen Væsentlige

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 Endelig version 21-10-2014 Valgnævnet Grønlands Selvstyre Postboks 1037 3900 Nuuk oktober 2014 Indhold Indledning... 3 1. Grønland

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

beretning og regnskab 2009

beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 forside foto klaus eskildsen fotos ivars silis deluxus studio lind foto magssanguaq qujaukitsoq nukissiorfiit layout nukissiorfiit tryk naqitat a/s

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

BYGDER. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1. Tal om Grønlands bygder 1999

BYGDER. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1. Tal om Grønlands bygder 1999 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BYGDER Bygdestatistikkens formål Denne publikation er et resultat af landsstyrets beslutning i 1994 om, at Grønlands

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Kapitel 5: Ældreomsorg

Kapitel 5: Ældreomsorg Kapitel 5: Ældreomsorg 5.1 Introduktion Grønland oplever en markant stigning i den forventede levealder. Det er i sig selv et sundhedstegn og glædeligt. Fra 1970 til 2008 er middellevetiden for kvinder

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Hele landet Kullorsuaq (bygd) Andel Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Klaus Georg Hansen Pilersaarusiornermi pisortaq 217-mi akimoortumik

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Marts 2011 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Baggrund 5 Transportkommissionens opdrag 6 Transportkommissionen anbefalinger 10

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as QAQORTOQ Registreringer Qaqortoq Registrering foretaget den 30. august 2006 1) Registrering

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

BILAG 1: YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1: YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: YDELSESBESKRIVELSE Offentlig trafik i Grønland Intern befordring på basis af servicekontrakter Grønlands Selvstyre Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk April

Læs mere

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15 Referat fra dag 3 Fælles debat kl. 09.15 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Affaldshåndtering i Grønland

Affaldshåndtering i Grønland Center for Arktisk Teknologi, BYG.DTU Affaldshåndtering i Grønland Status på affaldshåndtering i 11 grønlandske kommuner Ragnhildur Gunnarsdóttir Marianne Willemoes Jørgensen [Vælg datoen] 2 Forord 3 4

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Borgmesteri Borgmesteren

Borgmesteri Borgmesteren pq QEQQATA KOMMUNA Borgmesteri Borgmesteren Ulloq / Dato 2. september 20 13 All. nr. / Brev nr. 1300 177 1. nr. Sull./ Sagsbeh. LU lok. 8673 10 Naalakkersuisut govsec@nanog.gl Beslutningsforslag om anlæggelse

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere