Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer"

Transkript

1 Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/

2 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra , tidl. formand for SFU deltagerhæfte.indd 2 25/02/

3 Pia Olsen Dyhr Formand Præsentationstekst til formandsvalget Vi står i en alvorlig situation. De begivenheder, der førte til SF s udtræden af regeringen og gjorde det umuligt for Annette Vilhelmsen at fortsætte som formand, viser, at der er behov for helt anderledes klare retningslinjer for SF s måde at arbejde på fremover, både politisk og organisatorisk. Vi må vide, hvor vi står med hinanden, og for at komme videre, kræver det en fælles forståelsesramme. Min opstilling er derfor også en forventningsafstemning mellem SF s medlemmer og mig som formand, hvis I vælger mig. Vi skal have en demokratisk debat i SF, det er en del af vores DNA. Men vi skal også træffe beslutninger, føre dem ud i livet og efterfølgende bakke hinanden op. Ellers mister vi indflydelse og troværdighed. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at SF skal være i regering, når der er centrum-venstre flertal i Danmark. Det skal være på baggrund af et stærkt SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der ligger mere til venstre end den nuværende SR regerings. SF er efter regeringsdeltagelse i en ny situation. SF har været i regering, og vi har vist, at vi kan skaffe konkrete resultater i en regering, f.eks. at flytte oliemilliarder til togfonden.dk, øge ligheden i sundhed, løfte psykiatrien, øge bæredygtigheden gennem en ressourcestrategi, en naturfond og en af verdens mest ambitiøse satsninger på vedvarende energi og klima, en klar profileret dansk udenrigspolitik gennem oprettelse af en palæstinensisk ambassade i Danmark og en aktiv nedrustningsindsats, samt bedre omfordeling gennem øget beskatning af de multinationale virksomheder. Og vi er i dag med i langt flere forlig end tidligere. Det giver os bedre mulighed for at fortsætte med at skaffe fornyelse og forbedringer i de næste mange år. Vi skal arbejde frem mod en dag igen at gå i regering. SF skal ikke kun tale om en bedre verden, SF skal medvirke til at skabe den bedre verden, skridt for skridt. På den måde skal SF være et indflydelsesparti. Er det let og smertefrit at få indflydelse? Bestemt ikke. Det kan hver lokal- og regionspolitiker for SF nikke genkendende til. Hver dag påtager de sig ansvaret for en stram økonomi. Det er langt fra altid fremskridt mod et bedre samfund. Men en deltagerhæfte.indd 3 25/02/

4 sur opgave i en svær økonomisk tid, som trods alt bliver udført mere balanceret og i dialog med borgerne, end hvis SF ikke var med. Det skaber respekt og baner vejen for fremskridt på andre områder. Derfor skal vi også fortsat udvikle SF som et stærkt kommunalt parti fulde af visioner og konkrete lokale løsninger. Det samme gælder på nationalt plan. I forhandlinger skal de andre medvirkende også have opfyldt nogen af deres ønsker. Man giver sig på noget for at få noget andet opfyldt. Det så vi tydeligst, da vi forhandlede vækstplan DK, hvor vi måtte acceptere selskabsskattelettelser for at få flere offentlige investeringer og et stort løft i voksen-, efter- og videreuddannelse. Vi så det i skattereformen som vi gerne havde lavet med Enhedslisten men hvor vi blev nødt til at acceptere en langsommere regulering af overførelsesindkomsterne fra 2016, for at sikre bedre vilkår for de fattigste pensionister og en sænkning af skatten for de lavestlønnede. Sådan er det at skaffe forbedringer, når man ikke har 90 mandater i Folketinget. Det skal vi blive ved med. Jeg vil som formand gøre SF s politik endnu mere tydelig. Jeg ønsker at stå i spidsen for et SF, der konsekvent arbejder for et stærkt og grønt velfærdssamfund. Et samfund, der hænger sammen, og hvor der er plads til os alle. Et samfund, som er bæredygtigt. Et samfund, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov, som det hed tidligere. Et samfund, hvor vi ikke forbruger på bekostning af de kommende generationer. Det skal være ledetrådene i alt hvad vi laver, både i det parlamentariske arbejde, i den offentlige debat, og i de foreninger og organisationer, vi også er bredt repræsenteret i. Jeg vil et SF, der har en tydelig social profil med fokus på lige muligheder og økonomisk omfordeling. Vores mål skal altid være at skabe frie mennesker, hvor alle får reel mulighed for at styre eget liv og levevilkår. Det er ikke tilstrækkelig, at vi omfordeler økonomi, så alle kan få en anstændig levestandard. Vi skal også bryde negative sociale mønstre og arv. Vi skal hele tiden påpege, at mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe os et godt liv. Vi skal skabe reelt lige muligheder, så flest muligt kan stræbe efter det liv, de ønsker. Det kræver stærke fællesskaber baseret på både pligter og rettigheder. Den centrale indsats for at sikre lighed handler om muligheden for at få uddannelse og arbejde samtidig med, at vi hjælper de svageste og sikrer konkrete rettigheder som uddannelse, behandling ved sygdom og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. SF er også Danmarks grønne parti. Derfor vil vi også fortsat insistere på, at vi fortsætter kampen mod global opvarmning og sætter klare klimamål. Danmark skal i 2050 have en energiforsyning uden olie og gas, og det kræver omstilling i landbruget, i husholdningerne, på transportområdet og i industrien. En omstilling der samtidig skaber ny teknologi og nye arbejdspladser på den lange bane. Ligeså skal vi vende tilbagegangen i dansk natur, udviklingen skal vendes gennem randzoner, naturfond og en friholdelse af særlige sårbare jordarealer fra traditionel landbrugsproduktion. Beskyttelsen af vores fælles drikkevand må være høj på vores dagsorden. I dag kan vi i Danmark drikke vand fra hanen, det skal fremtidige generationer også have adgang til. Det kræver en aktiv indsats mod farlige sprøjtemidler og kemikalier. Alt i alt så skal den grønne omstilling indtænkes i alle vækst- og jobtiltag. deltagerhæfte.indd 4 25/02/

5 Vi er også internationale socialister. Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os overfor meget store udfordringer i de kommende år. Det er en særlig udfordring for os SF ere, der for længst har indset, at de skal løses samtidigt, hvis der skal sikres en social balance i vores samfund. Vi skal have styr på finanskapitalen og sikre grøn vækst for at skabe job til erstatning af de job i den private sektor, som Danmark tabte under den borgerlige regering. Det kræver et stærkt SF i Danmark, og det kræver, at vi fremover arbejder endnu mere målbevidst for en social og grøn dagsorden i EU og i resten af vores internationale arbejde. Vores mål er en mere social ansvarlig, grøn og demokratisk udvikling i EU og resten af verden. Det betyder også, at jeg vil lægge op til fuldt medlemskab af Det Grønne Parti i Europa som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement. SF er et socialt, grønt og internationalt parti! Jeg startede min opstilling med klart at tilkendegive at min opstilling er en forventningsafstemning, og det munder ud i følgende konkrete opfordringer til landsmødet 2014: - At landsmødets vedtagelser klart markerer, at SF som et rødt og grønt indflydelsesparti, også i den friere position udenfor regering og som støtteparti, vil arbejde for konkrete resultater, der skaber job og bekæmper arbejdsløshed, skaber øget frihed og lighed og fremtidssikrer Danmark gennem en omfattende grøn omstilling. - At landsmødet tilkendegiver, at der er et klart behov for at forbedre kulturen i SF for at sikre at overordnede beslutninger kan fastholdes også i vanskelige situationer og uden evige omkampe. deltagerhæfte.indd 5 25/02/

6 Andreas Albertsen Politik betyder noget. For danskerne og for samfundet. Derfor handler politik for mig om langt mere end positionering, spin og flotte markeringer. Det handler om at levere resultater. Det gælder også nu, hvor SF står uden for regering. Læs mere om mine holdninger på facebook.com/andreas.albertsen Landsledelsen er SF s strategiske ledelse. Men LL bør også være bindeled mellem medlemmerne og Christiansborg. LL skal sikre medlemmerne indflydelse på politikken og det er LL der skal forklare de trufne beslutninger. Jeg er lyttende, glad for dialog og tager gerne togturen til møder i hele landet. SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. Det kræver vilje til at sætte stærke, brede og folkelige dagsordener. Kampen mod social dumping, mod skattesnyd og for nye arbejdspladser kan skabe ny fremgang for SF. Vi må ikke takke ja til rollen som nicheparti. Landsledelsesmedlem (2010-); Næstformand i SF Århus ( ); Indsuppleret i Aarhus byråd (august 2012-februar 2014). Partiforening: Århus Nord Storkreds: Østjylland SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. deltagerhæfte.indd 6 25/02/

7 Andreas Pernille Albertsen Vigsø Bagge Jeg er 39 år. Jeg har været medlem af SF siden Jeg er nyvalgt byrådsmedlem og har tidligere erfaring fra kommunalpolitik og fra ni år på Christiansborg. Jeg kan tænke analytisk, tage beslutninger, få folk til at tale sammen og er stærk fortaler for fællesskab og sammenhold i, og omkring, SF. Jeg har gennem flere ordførerskaber forhandlingserfaring, og gennem posten som gruppeformand også ledelseserfaring. Jeg har lang erfaring med partiforeningsarbejde som både partiforeningsformand og kasserer. Jeg ved hvad der rører sig i partiet og har kontakt med mange SF-medlemmer fra hele landet. SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. SFs styrke er tydelige grundholdninger som omsættes i konkret politik til gavn for det store flertal. Et SF med fælles fodslag mellem ledelse og partiforeninger skal være drivkraft i at få Danmark videre i en social og grøn retning. MF siden Byrådsmedlem fra og fra Nuværende kasserer i SF-Vesthimmerland Partiforening: Vesthimmerland Storkreds: Nordjylland SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. deltagerhæfte.indd 7 25/02/

8 Serdal Benli Jeg er 34 år, uddannet sociolog og arbejder med organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling i Justitsministeriet. Jeg er forfatter til en fagbog om integration på arbejdsmarkedet, viceborgmester i Gladsaxe samt medlem af Landsledelsen. Som byrådspolitiker er jeg vant til at indgå kompromisser, hvor det giver mening. For spørgsmålet er ikke, OM SF skal være kompromissøgende. Spørgsmålet er, HVOR LANGT det giver mening for SF at gå. Vi har brug for en debat om, hvor SF s smertegrænse ligger. Jeg ønsker at præge partiet i dets fortsatte udvikling som det moderne venstreorienterede parti i dialog med medlemmerne, partiforeninger og tillidsfolk. Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation. Landsledelsesmedlem, byrådsmedlem, og folketingskandidat Partiforening: Gladsaxe Storkreds: Københavns omegn Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation deltagerhæfte.indd 8 25/02/

9 Andreas Kirstine Albertsen Bille 53 år. Faglærer på VidenDjurs i Grenaa. Optaget af reformen af erhvervsuddannelserne. Og i øvrigt af alle de aspekter, der skal være med til at sikre en veluddannet befolkning i Danmark og en konkurrenceevne, der kan opretholde det velfærdssamfund, vi er så stolte af. Jeg har som borgmester i Syddjurs Kommune stået i spidsen for en økonomisk genopretning, mange omstruktureringer og nye måder at gøre tingene på. Jeg var valgt på stemmerne fra et samlet byråd. Det var forpligtende, ansvarstungt, og vanskeligt. Vi har skabt resultater, der har givet en grønnere kommune, en ældreomsorg, der trods højere effektivitet stadig leverer høj kvalitet samt en folkeskole, der ligger i top. Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. Disse erfaringer vil jeg gerne bidrage med i landsledelsen. Viceborgmester i Syddjurs Kommune, formand for udvalget for plan, udvikling og kultur. Medlem af KPLU. KL s bestyrelse. Partiforening: Syddjurs Storkreds: Østjylland Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. deltagerhæfte.indd 9 25/02/

10 John Bondebjerg 56 år, forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen, bopæl i Svendborg. Aktiv partipolitisk og fagforeningsmæssigt i ca. 36 år. Primært som næst- og formand i SiD/3F-Kolding i 23 år, hvilket giver en vis erfaring i at bevæge sig i et politisk miljø, hvor der skal bøjes nogle ender mod hinanden for at nå resultaterne til gavn for medlemmerne. Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF, og via bl.a. mit arbejde at fastholde SF som en vigtig medspiller i forhold til specielt fagbevægelsen og dets aktive medlemmer. Medlem af FLU Partiforening: Svendborg Storkreds: Fyn Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF. deltagerhæfte.indd 10 25/02/

11 Andreas Henrik Albertsen Brandt Jeg blev medlem af SF i Jeg har siddet i den gamle hovedbestyrelse og i den seneste periode i Landsledelsen. Jeg er næstformand i FLU. Jeg har en baggrund som fællestillidsmand i Amagerbanken, og er på niende år ansat i Dansk Sygeplejeråd, hvor jeg underviser tillidsvalgte på alle niveauer. Jeg går efter løsninger og kompromisser. At indgå kompromisser handler for mig om, at man skal kunne bøje sig mod de andre, men også at formå at få de andre til at bøje sig mod en - i respekt for begges baglande. Men ingen skal bøje sig så meget, så man knækker på værdier og ideologi. Jeg står stærkt på mine socialistiske værdier, der handler om at skabe et godt samfund for os alle. Et fællesskab, hvor alle skal have mulighed for både at bidrage og høste frugterne. Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. Landsledelsesmedlem; Næstformand i FLU Partiforening: City Storkreds: København Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. deltagerhæfte.indd 11 25/02/

12 Nikolaj Bührmann SF skal skabe en rød/grøn udvikling lokalt og globalt. Vi skal have genskabt SF i dén form og gøre op med forståelsen af at vi er et delt folkeparti. Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandring, ikke bare tale om det - til gavn for de der har allermest brug for det. Jeg har kompetencer indenfor ledelse, politisk såvel som organisatorisk. Har igennem mange år navigeret politisk i det borgerlige Nordsjælland og til stadighed været med til at skabe en mangfoldig og bæredygtig kommune, Allerød. Jeg er uddannet pædagog og har været dagtilbudsleder siden Jeg kan bidrage med analytisk evne, hvornår man er nødt til at indtage forskellige positioner, indgå kompromiser og have et fokus på at SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. Desuden mener jeg at vi bør tale partidisciplin de-/centralt og hvem vi vælger til at repræsentere partiet. Byrådsmedlem og udvalgsformand gennem 12 år, tidl. Viceborgmester, KLs repræsentantskab, tidl. medlem af KPLU Partiforening: Allerød Storkreds: Nordsjælland Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandringat SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. deltagerhæfte.indd 12 25/02/

13 Mikkel Ray Christensen Opvokset på Mors i Vestjylland, flyttede til Vesterbro i Til dagligt læser jeg jura og arbejder jeg på et plejehjem på Frederiksberg. Jeg har altid interesseret mig for de omgivelser jeg har været en del af og har været valgt til både studienævnet og fagudvalget på Roskilde universitet. Bachelor i Politik og administration fra RUC, i 2011 skiftede jeg til jurastudiet på Københavns universitet. Jeg brænder for en række områder som relaterer sig til mit liv: Retspolitik, sundhed, ældreområdet og landdistrikterne som jeg mener skal være i en udvikling og ikke i en afvikling. Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger - at lave politik hvor de to begreber går hånd-i-hånd med et mantra om, at de bredeste skulder skal bærer mest - mener jeg, er en af venstrefløjens vigtigste opgave. Bestyrelsesmedlem i SF Vesterbro og Suppleant til SF København Partiforening: Vesterbro Storkreds: København Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger. deltagerhæfte.indd 13 25/02/

14 Andreas Jonas Albertsen Dahl Jeg er 36 år, uddannet cand. mag og nu MF, bor i Aarhus sammen med min kone og vores datter og endnu en på vej (så hvis jeg ikke er på landsmødet er det fordi jeg holder barsel). De senere år har jeg arbejdet med sundhed, forskning, trafik og finanspolitik, været politisk ordfører og skatteminister. Jeg kan bidrage med konkret politisk erfaring, og så har jeg stadig troen på et socialistisk alternativ, hvor vi i fællesskab tager hånd om vores svageste, vores miljø, bevarer internationalt udsyn og skaber et bedre samfund for fremtidens generationer. SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse, men også som det socialistiske venstrefløjsparti, der vil tegne visionen for det danske velfærdssamfund for kommende generationer samtidig med vi får sikret vores klima og miljø. Medlem af Folketinget 2007-, skatteminister , medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland , medlem af Landsledelsen Partiforening: Århus Øst Storkreds: Østjylland SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse. deltagerhæfte.indd 14 25/02/

15 Ida Damborg Som mønsterbryder er jeg meget optaget af at mindske ulighederne i vores samfund. Jeg underviser unge ledige og forsøger at give dem mod på livet og på uddannelse. Jeg har været medlem af SF i 28 år og vil arbejde for, at SF fortsat søger indflydelse og har en klar social profil. Jeg ser udfordringer - ikke problemer - og søger løsninger. Jeg besøger mange partiforeninger hvert år og har en god fornemmelse af SF-livet i hele partiet. Jeg ønsker at fortsætte Annettes linje med at lytte og inddrage alle dele af partiet. SF skal hænge bedre sammen fra bund til top - og omvendt. SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. SF har brug for at samle alle dele af partiet. Det er et stort arbejde, som jeg gerne vil bidrage til. Medlem af LL, formand for SF s sundheds- og psykiatriudvalg, medlem af regionsrådet, folketingskandidat Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. deltagerhæfte.indd 15 25/02/

16 Andreas Bente Albertsen Borg Donkin Jeg hedder Bente Borg Donkin, bor i Helsingør, er 56 år, gift med Chris og har 3 børn. Jeg har siden 2009 siddet i Helsingør byråd, hvor jeg med plads i økonomiudvalget har kæmpet hårde kampe for SF-resultater. Jeg har politisk ledelseserfaring og har været med til at skabe tværpolitiske kompromisser til fælles tilfredshed uden at miste fokus på de socialistiske kerneværdier. Er god til at analysere konflikter og til at finde strategier til at imødegå dem. Jeg kan bevare overblikket selv i turbulente situationer. Erfaringer fra det kommunalpolitiske lange seje træk, med at skabe SF resultater. Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. Byrådsmedlem Partiforening: Helsingør Storkreds: Nordsjælland Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. deltagerhæfte.indd 16 25/02/

17 Mogens Engsig-Karup Medlem af SF siden Jeg har været partiforeningsformand, medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg, redaktør af Folkesocialisten, amtsrådsmedlem o.s.v.. I de senere år har jeg været passiv og koncentreret mig om andre ting. Nu kan jeg bare ikke længere se passivt på, at partiet smuldrer. Stor erfaring fra mange års politisk arbejde. Loyalitet overfor SF, men også stor bekymring for partiets fremtid. Ingen personlige ambitioner og ingen planer om at skifte parti, hvis jeg ikke får min vilje. Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. Vi skal præge den politiske udvikling i Danmark, i stedet for at blive styret af andre partier. Danskerne skal igen lytte til os, ikke grine af os. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. deltagerhæfte.indd 17 25/02/

18 Andreas Meta Albertsen Fuglsang Jeg har tidligere været medlem af både HB og landsledelsen, byrådsmedlem og medlem af Folketinget, og endelig været næstformand en periode. Jeg arbejder som forbundskonsulent i AOF Danmark. Jeg har arbejdet aktivt i SF i mange år, og kender partiet godt. Jeg har både organisatorisk og uddannelsesmæssigt godt grundlag for at styrke landsledelsen. SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. Jeg bidrager med erfaring, med en stor arbejdsindsats og vilje til at SF skal være et parti med indflydelse. Partiforening: Frederiksberg Storkreds: København SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. deltagerhæfte.indd 18 25/02/

19 Jesper Gisli 41 år. Stolt medlem af SF, men ked af den ballade der har været i vores parti den seneste tid. Har arbejdet fem år i Landsledelsen og Hovedbestyrelsen, og efter et par år på sidelinjen stiller jeg mig igen til rådighed som en del af ledelsen, for at være med til at skabe samling og ro i vores parti! Vi skal turde debattere hvorfor dele af baglandet synes at idealerne blev væk i regeringssamarbejdet, og vi skal på den anden side slå klart fast hvad mandater, tillidshverv og ledelse i et indflydelsesparti betyder og indebærer. Jeg stiller op til Landsledelsen for at samle, ikke for at sprede! Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. Landsledelsen skal agere som en ledelse, der kan levere klar tale, og gå forrest i arbejdet med at skabe et helstøbt og sprudlende SF der arbejder loyalt og hårdt for SF s politik og mål, hver dag! Bestyrelsesmedlem, SF Nørrebro Partiforening: Nørrebro Storkreds: København Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. deltagerhæfte.indd 19 25/02/

20 Andreas Finn Albertsen Godtfredsen Jeg er opvokset nær Slagelse, i et hjem uden uddannelsestraditioner. Miljøøkonom. Medlem af SF siden Har bevaret kampgejst, social indignation, humor og optimisme. Ønsker et stærkt SF mellem venstrepopulister (EL) og systemadministratorer (S), som arbejder for røde og grønne løsninger. Godt kendskab til SF s politik generelt og specielt til områderne energi, miljø, økologi, kollektiv trafik og grøn omstilling, skat, erhvervs-, beskæftigelses- og forbrugerpolitik. 30 års arbejde i statsadministrationen med energipolitik, energibesparelser og VE. 10 år som økologisk deltidslandmand og 45 år som aktiv græsrod. Viden om grøn omstilling/bæredygtig vækst. Organisatorisk erfaring, bla som valgkampkoordinator. Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner, fortælle hvad vi har opnået i regering/forlig og forklare de nødvendige kompromisser. Øget medlemsinddragelse og politikudvikling. Partiforeningsformand, Vanløse. Tidligere medlem af SF s HB og miljøudvalg (indtil 2005). Partiforening: Vanløse Storkreds: København Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner. deltagerhæfte.indd 20 25/02/

21 Michael Graakjær Jeg er 53 år og har været faglig aktiv i over 30 år som både fællestillidsmand, fagforeningsnæstformand og A/S-bestyrelsesmedlem i en større virksomhed. Jeg er desuden engageret i mange lokale foreninger, mest omkring klima og miljø. Jeg er en SF-classic som kæmper for et både rødt og grønt SF. Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. Jeg er innovativ og temmelig iderig. Jeg er gennem det daglige vant til at organisere folk hvilket SF kan få brug for i fremtiden. Hverdagens meninger og holdninger ude fra arbejdspladserne og det tyndt befolkede Danmark. Jeg sidder både i kommune og region - det mener jeg kan hjælpe mig til at arbejde for at binde partiet sammen. Derudover har jeg en klassisk socialistisk til gang til SF s politik. Formand SF-Stevns, medlem FLU, regionsbestyrelsesmedlem SF-Sjælland Partiforening: Stevns Storkreds: Sjælland Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. deltagerhæfte.indd 21 25/02/

22 Andreas Tonni Albertsen Hansen 55 år og hjemmehørende på Langeland. Gift og far til to drenge. Medlem af SF siden Repræsenteret partiet 17 år i Rudkøbing Byråd. Medlem af Landsledelsen i SF seneste 4 år. Med min mangeårige erfaring som viceborgmester og leder i fagbevægelsen kan jeg medvirke til god ledelse af partiet. Har været næstformand SF. Vil fortsat satse på at binde partiet godt sammen mellem partiforeninger, folketingsgruppe og EU-parlamentariker. Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. Medlem af Landsledelsen. Tidligere næstformand Partiforening: Langeland Storkreds: Fyn Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. deltagerhæfte.indd 22 25/02/

23 Knud Erik Hansen Når jeg ikke laver politik, så holder jeg af at være ude i den store natur, vandre, stå på ski og sejle. Jeg holder af at fotografere. Holder af en god espresso. Seniorforsker ved Aalborg Universitet. Bor i Valby. Har været medlem af SF i 41 år. 69 år og har 2 dejlige børnebørn i Californien. Jeg har prøvet politik på mange måder græsrodsarbejde, partiforeningsbestyrelser, storkredsbestyrelser, HB, byråd og folketing og har derfor erfaring med mange og nye situationer, der kræver nye svar. Jeg har konkret megen viden om bolig- og bypolitik, it og indvandreremner. Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rødgrønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. Jeg vil bidrage til, at vi lægger de interne fjendebilleder til side og i stedet ser hinanden som nogen, vi kan samvirke med. Medlem af bestyrelsen i SF København og SF Valby. Medlem af SF s social- og boligudvalg. Har tidligere været medlem af Folketinget, Københavns Borgerrepræsentation og Valby Bydelsråd. De to sidste steder som gruppeformand. Tidligere medlem af hovedbestyrelsen. Partiforening: Valby Storkreds: København Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rød-grønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. deltagerhæfte.indd 23 25/02/

24 Andreas Per Albertsen Henriksen Hvordan opstiller man til et valg der efter min bedste overbevisning er ulovligt jf. partiets love? Man begrunder hvorfor der ikke kan vælges ny landsledelse på det ekstraordinære landsmøde den 1.-2./3 og opfordrer landsledelsen til at genindkalde det ordinære landsmøde, jf. klage til lovnævnet. Stor indsigt i miljø-, energi-, trafik-, fødevarepolitik m.v. indsigt i de politiske processer og et stort netværk. Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. Partiforening: Amager Storkreds: København Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. deltagerhæfte.indd 24 25/02/

25 Leif Hermann Partimedlem uafbrudt siden MF Byrådsmedlem i Skive Medlem af HB i flere omgange i 90 erne. Cand.jur. Chef for pædagoguddannelsen i Thisted (ledelseserfaring). Formand for bestyrelsen på Krabbesholm Højskole siden (ledelseserfaring) Et langt liv i partiet og de tillidshverv, jeg har og har haft, har givet mig en væsentlig politisk erfaring. Denne erfaring finder jeg netop nu kan bruges i partiets ledelsesarbejde, hvor behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. Medlem af natur- og Miljøklagenævet siden næstformand for Vuderingsankenævnet for København. Medlem af LL-udvalget for ret, ligestilling, kirke og kultur. Partiforening: Amager Storkreds: København Behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. deltagerhæfte.indd 25 25/02/

26 Andreas Anne Grete Albertsen Holmsgaard Direktør i en grøn brancheforening, formand for letbane Ring 3, formand for Gate21 der er et grønt, innovativt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og universiteter, tidligere formand for ligestillingsrådet. Solid politisk erfaring, år i Folketinget med mange ordførerskaber (klima, energi, ligestilling, miljø, erhverv, transport, EU, forskning m fl.), rutineret forhandler, 16 års erfaring som chef i henh. offentlig og privat virksomhed, stort netværk. At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed, dvs. et parti som seriøst går efter at påvirke samfundsudviklingen - også når det er besværligt. Partiforening: Østerbro Storkreds: København At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed. deltagerhæfte.indd 26 25/02/

27 John Thorup Jensen 95% af verdens vækst går nu til verdens rigeste 1%. Mit brændstof til kampen mod ulighed siden drengeårene i Tønder. Via næsten 35 års fagligt arbejde, herunder som A-Kasseleder i HK, har jeg stor erfaring fra fordelingskampens forreste skyttegrave. Siden 2011 er jeg dog desværre førtidspensionist. Min tålmodighed med at vende er i lovgivningen er en af mine plusser, men jeg ser altid på de politiske konsekvenser for ligheden, når jeg kigger på er. Jeg gransker med glæde sammenligninger mellem Danmarks og vore naboers måder at bekæmpe/skabe flere fattige. Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. Dem kan jeg bringe i spil og bidrage til, at vi sammen finder frem til helt tredje løsninger til vores alle bedste. Det siges, at jeg er god til at stille gode spørgsmål. Næstformand SF Esbjerg; Medlem FU SFs Faglige Landsudvalg )FLU); Bestyrelsen SF Syddanmark. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. deltagerhæfte.indd 27 25/02/

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

SNAPsen, særnummer, januar 2015

SNAPsen, særnummer, januar 2015 Dagsorden til SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 24. januar 2015 kl. 13.00-17.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Erik Ingerslev 3. Valg af to referenter

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere