Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer"

Transkript

1 Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/

2 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra , tidl. formand for SFU deltagerhæfte.indd 2 25/02/

3 Pia Olsen Dyhr Formand Præsentationstekst til formandsvalget Vi står i en alvorlig situation. De begivenheder, der førte til SF s udtræden af regeringen og gjorde det umuligt for Annette Vilhelmsen at fortsætte som formand, viser, at der er behov for helt anderledes klare retningslinjer for SF s måde at arbejde på fremover, både politisk og organisatorisk. Vi må vide, hvor vi står med hinanden, og for at komme videre, kræver det en fælles forståelsesramme. Min opstilling er derfor også en forventningsafstemning mellem SF s medlemmer og mig som formand, hvis I vælger mig. Vi skal have en demokratisk debat i SF, det er en del af vores DNA. Men vi skal også træffe beslutninger, føre dem ud i livet og efterfølgende bakke hinanden op. Ellers mister vi indflydelse og troværdighed. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at SF skal være i regering, når der er centrum-venstre flertal i Danmark. Det skal være på baggrund af et stærkt SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der ligger mere til venstre end den nuværende SR regerings. SF er efter regeringsdeltagelse i en ny situation. SF har været i regering, og vi har vist, at vi kan skaffe konkrete resultater i en regering, f.eks. at flytte oliemilliarder til togfonden.dk, øge ligheden i sundhed, løfte psykiatrien, øge bæredygtigheden gennem en ressourcestrategi, en naturfond og en af verdens mest ambitiøse satsninger på vedvarende energi og klima, en klar profileret dansk udenrigspolitik gennem oprettelse af en palæstinensisk ambassade i Danmark og en aktiv nedrustningsindsats, samt bedre omfordeling gennem øget beskatning af de multinationale virksomheder. Og vi er i dag med i langt flere forlig end tidligere. Det giver os bedre mulighed for at fortsætte med at skaffe fornyelse og forbedringer i de næste mange år. Vi skal arbejde frem mod en dag igen at gå i regering. SF skal ikke kun tale om en bedre verden, SF skal medvirke til at skabe den bedre verden, skridt for skridt. På den måde skal SF være et indflydelsesparti. Er det let og smertefrit at få indflydelse? Bestemt ikke. Det kan hver lokal- og regionspolitiker for SF nikke genkendende til. Hver dag påtager de sig ansvaret for en stram økonomi. Det er langt fra altid fremskridt mod et bedre samfund. Men en deltagerhæfte.indd 3 25/02/

4 sur opgave i en svær økonomisk tid, som trods alt bliver udført mere balanceret og i dialog med borgerne, end hvis SF ikke var med. Det skaber respekt og baner vejen for fremskridt på andre områder. Derfor skal vi også fortsat udvikle SF som et stærkt kommunalt parti fulde af visioner og konkrete lokale løsninger. Det samme gælder på nationalt plan. I forhandlinger skal de andre medvirkende også have opfyldt nogen af deres ønsker. Man giver sig på noget for at få noget andet opfyldt. Det så vi tydeligst, da vi forhandlede vækstplan DK, hvor vi måtte acceptere selskabsskattelettelser for at få flere offentlige investeringer og et stort løft i voksen-, efter- og videreuddannelse. Vi så det i skattereformen som vi gerne havde lavet med Enhedslisten men hvor vi blev nødt til at acceptere en langsommere regulering af overførelsesindkomsterne fra 2016, for at sikre bedre vilkår for de fattigste pensionister og en sænkning af skatten for de lavestlønnede. Sådan er det at skaffe forbedringer, når man ikke har 90 mandater i Folketinget. Det skal vi blive ved med. Jeg vil som formand gøre SF s politik endnu mere tydelig. Jeg ønsker at stå i spidsen for et SF, der konsekvent arbejder for et stærkt og grønt velfærdssamfund. Et samfund, der hænger sammen, og hvor der er plads til os alle. Et samfund, som er bæredygtigt. Et samfund, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov, som det hed tidligere. Et samfund, hvor vi ikke forbruger på bekostning af de kommende generationer. Det skal være ledetrådene i alt hvad vi laver, både i det parlamentariske arbejde, i den offentlige debat, og i de foreninger og organisationer, vi også er bredt repræsenteret i. Jeg vil et SF, der har en tydelig social profil med fokus på lige muligheder og økonomisk omfordeling. Vores mål skal altid være at skabe frie mennesker, hvor alle får reel mulighed for at styre eget liv og levevilkår. Det er ikke tilstrækkelig, at vi omfordeler økonomi, så alle kan få en anstændig levestandard. Vi skal også bryde negative sociale mønstre og arv. Vi skal hele tiden påpege, at mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe os et godt liv. Vi skal skabe reelt lige muligheder, så flest muligt kan stræbe efter det liv, de ønsker. Det kræver stærke fællesskaber baseret på både pligter og rettigheder. Den centrale indsats for at sikre lighed handler om muligheden for at få uddannelse og arbejde samtidig med, at vi hjælper de svageste og sikrer konkrete rettigheder som uddannelse, behandling ved sygdom og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. SF er også Danmarks grønne parti. Derfor vil vi også fortsat insistere på, at vi fortsætter kampen mod global opvarmning og sætter klare klimamål. Danmark skal i 2050 have en energiforsyning uden olie og gas, og det kræver omstilling i landbruget, i husholdningerne, på transportområdet og i industrien. En omstilling der samtidig skaber ny teknologi og nye arbejdspladser på den lange bane. Ligeså skal vi vende tilbagegangen i dansk natur, udviklingen skal vendes gennem randzoner, naturfond og en friholdelse af særlige sårbare jordarealer fra traditionel landbrugsproduktion. Beskyttelsen af vores fælles drikkevand må være høj på vores dagsorden. I dag kan vi i Danmark drikke vand fra hanen, det skal fremtidige generationer også have adgang til. Det kræver en aktiv indsats mod farlige sprøjtemidler og kemikalier. Alt i alt så skal den grønne omstilling indtænkes i alle vækst- og jobtiltag. deltagerhæfte.indd 4 25/02/

5 Vi er også internationale socialister. Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os overfor meget store udfordringer i de kommende år. Det er en særlig udfordring for os SF ere, der for længst har indset, at de skal løses samtidigt, hvis der skal sikres en social balance i vores samfund. Vi skal have styr på finanskapitalen og sikre grøn vækst for at skabe job til erstatning af de job i den private sektor, som Danmark tabte under den borgerlige regering. Det kræver et stærkt SF i Danmark, og det kræver, at vi fremover arbejder endnu mere målbevidst for en social og grøn dagsorden i EU og i resten af vores internationale arbejde. Vores mål er en mere social ansvarlig, grøn og demokratisk udvikling i EU og resten af verden. Det betyder også, at jeg vil lægge op til fuldt medlemskab af Det Grønne Parti i Europa som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement. SF er et socialt, grønt og internationalt parti! Jeg startede min opstilling med klart at tilkendegive at min opstilling er en forventningsafstemning, og det munder ud i følgende konkrete opfordringer til landsmødet 2014: - At landsmødets vedtagelser klart markerer, at SF som et rødt og grønt indflydelsesparti, også i den friere position udenfor regering og som støtteparti, vil arbejde for konkrete resultater, der skaber job og bekæmper arbejdsløshed, skaber øget frihed og lighed og fremtidssikrer Danmark gennem en omfattende grøn omstilling. - At landsmødet tilkendegiver, at der er et klart behov for at forbedre kulturen i SF for at sikre at overordnede beslutninger kan fastholdes også i vanskelige situationer og uden evige omkampe. deltagerhæfte.indd 5 25/02/

6 Andreas Albertsen Politik betyder noget. For danskerne og for samfundet. Derfor handler politik for mig om langt mere end positionering, spin og flotte markeringer. Det handler om at levere resultater. Det gælder også nu, hvor SF står uden for regering. Læs mere om mine holdninger på facebook.com/andreas.albertsen Landsledelsen er SF s strategiske ledelse. Men LL bør også være bindeled mellem medlemmerne og Christiansborg. LL skal sikre medlemmerne indflydelse på politikken og det er LL der skal forklare de trufne beslutninger. Jeg er lyttende, glad for dialog og tager gerne togturen til møder i hele landet. SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. Det kræver vilje til at sætte stærke, brede og folkelige dagsordener. Kampen mod social dumping, mod skattesnyd og for nye arbejdspladser kan skabe ny fremgang for SF. Vi må ikke takke ja til rollen som nicheparti. Landsledelsesmedlem (2010-); Næstformand i SF Århus ( ); Indsuppleret i Aarhus byråd (august 2012-februar 2014). Partiforening: Århus Nord Storkreds: Østjylland SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. deltagerhæfte.indd 6 25/02/

7 Andreas Pernille Albertsen Vigsø Bagge Jeg er 39 år. Jeg har været medlem af SF siden Jeg er nyvalgt byrådsmedlem og har tidligere erfaring fra kommunalpolitik og fra ni år på Christiansborg. Jeg kan tænke analytisk, tage beslutninger, få folk til at tale sammen og er stærk fortaler for fællesskab og sammenhold i, og omkring, SF. Jeg har gennem flere ordførerskaber forhandlingserfaring, og gennem posten som gruppeformand også ledelseserfaring. Jeg har lang erfaring med partiforeningsarbejde som både partiforeningsformand og kasserer. Jeg ved hvad der rører sig i partiet og har kontakt med mange SF-medlemmer fra hele landet. SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. SFs styrke er tydelige grundholdninger som omsættes i konkret politik til gavn for det store flertal. Et SF med fælles fodslag mellem ledelse og partiforeninger skal være drivkraft i at få Danmark videre i en social og grøn retning. MF siden Byrådsmedlem fra og fra Nuværende kasserer i SF-Vesthimmerland Partiforening: Vesthimmerland Storkreds: Nordjylland SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. deltagerhæfte.indd 7 25/02/

8 Serdal Benli Jeg er 34 år, uddannet sociolog og arbejder med organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling i Justitsministeriet. Jeg er forfatter til en fagbog om integration på arbejdsmarkedet, viceborgmester i Gladsaxe samt medlem af Landsledelsen. Som byrådspolitiker er jeg vant til at indgå kompromisser, hvor det giver mening. For spørgsmålet er ikke, OM SF skal være kompromissøgende. Spørgsmålet er, HVOR LANGT det giver mening for SF at gå. Vi har brug for en debat om, hvor SF s smertegrænse ligger. Jeg ønsker at præge partiet i dets fortsatte udvikling som det moderne venstreorienterede parti i dialog med medlemmerne, partiforeninger og tillidsfolk. Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation. Landsledelsesmedlem, byrådsmedlem, og folketingskandidat Partiforening: Gladsaxe Storkreds: Københavns omegn Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation deltagerhæfte.indd 8 25/02/

9 Andreas Kirstine Albertsen Bille 53 år. Faglærer på VidenDjurs i Grenaa. Optaget af reformen af erhvervsuddannelserne. Og i øvrigt af alle de aspekter, der skal være med til at sikre en veluddannet befolkning i Danmark og en konkurrenceevne, der kan opretholde det velfærdssamfund, vi er så stolte af. Jeg har som borgmester i Syddjurs Kommune stået i spidsen for en økonomisk genopretning, mange omstruktureringer og nye måder at gøre tingene på. Jeg var valgt på stemmerne fra et samlet byråd. Det var forpligtende, ansvarstungt, og vanskeligt. Vi har skabt resultater, der har givet en grønnere kommune, en ældreomsorg, der trods højere effektivitet stadig leverer høj kvalitet samt en folkeskole, der ligger i top. Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. Disse erfaringer vil jeg gerne bidrage med i landsledelsen. Viceborgmester i Syddjurs Kommune, formand for udvalget for plan, udvikling og kultur. Medlem af KPLU. KL s bestyrelse. Partiforening: Syddjurs Storkreds: Østjylland Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. deltagerhæfte.indd 9 25/02/

10 John Bondebjerg 56 år, forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen, bopæl i Svendborg. Aktiv partipolitisk og fagforeningsmæssigt i ca. 36 år. Primært som næst- og formand i SiD/3F-Kolding i 23 år, hvilket giver en vis erfaring i at bevæge sig i et politisk miljø, hvor der skal bøjes nogle ender mod hinanden for at nå resultaterne til gavn for medlemmerne. Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF, og via bl.a. mit arbejde at fastholde SF som en vigtig medspiller i forhold til specielt fagbevægelsen og dets aktive medlemmer. Medlem af FLU Partiforening: Svendborg Storkreds: Fyn Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF. deltagerhæfte.indd 10 25/02/

11 Andreas Henrik Albertsen Brandt Jeg blev medlem af SF i Jeg har siddet i den gamle hovedbestyrelse og i den seneste periode i Landsledelsen. Jeg er næstformand i FLU. Jeg har en baggrund som fællestillidsmand i Amagerbanken, og er på niende år ansat i Dansk Sygeplejeråd, hvor jeg underviser tillidsvalgte på alle niveauer. Jeg går efter løsninger og kompromisser. At indgå kompromisser handler for mig om, at man skal kunne bøje sig mod de andre, men også at formå at få de andre til at bøje sig mod en - i respekt for begges baglande. Men ingen skal bøje sig så meget, så man knækker på værdier og ideologi. Jeg står stærkt på mine socialistiske værdier, der handler om at skabe et godt samfund for os alle. Et fællesskab, hvor alle skal have mulighed for både at bidrage og høste frugterne. Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. Landsledelsesmedlem; Næstformand i FLU Partiforening: City Storkreds: København Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. deltagerhæfte.indd 11 25/02/

12 Nikolaj Bührmann SF skal skabe en rød/grøn udvikling lokalt og globalt. Vi skal have genskabt SF i dén form og gøre op med forståelsen af at vi er et delt folkeparti. Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandring, ikke bare tale om det - til gavn for de der har allermest brug for det. Jeg har kompetencer indenfor ledelse, politisk såvel som organisatorisk. Har igennem mange år navigeret politisk i det borgerlige Nordsjælland og til stadighed været med til at skabe en mangfoldig og bæredygtig kommune, Allerød. Jeg er uddannet pædagog og har været dagtilbudsleder siden Jeg kan bidrage med analytisk evne, hvornår man er nødt til at indtage forskellige positioner, indgå kompromiser og have et fokus på at SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. Desuden mener jeg at vi bør tale partidisciplin de-/centralt og hvem vi vælger til at repræsentere partiet. Byrådsmedlem og udvalgsformand gennem 12 år, tidl. Viceborgmester, KLs repræsentantskab, tidl. medlem af KPLU Partiforening: Allerød Storkreds: Nordsjælland Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandringat SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. deltagerhæfte.indd 12 25/02/

13 Mikkel Ray Christensen Opvokset på Mors i Vestjylland, flyttede til Vesterbro i Til dagligt læser jeg jura og arbejder jeg på et plejehjem på Frederiksberg. Jeg har altid interesseret mig for de omgivelser jeg har været en del af og har været valgt til både studienævnet og fagudvalget på Roskilde universitet. Bachelor i Politik og administration fra RUC, i 2011 skiftede jeg til jurastudiet på Københavns universitet. Jeg brænder for en række områder som relaterer sig til mit liv: Retspolitik, sundhed, ældreområdet og landdistrikterne som jeg mener skal være i en udvikling og ikke i en afvikling. Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger - at lave politik hvor de to begreber går hånd-i-hånd med et mantra om, at de bredeste skulder skal bærer mest - mener jeg, er en af venstrefløjens vigtigste opgave. Bestyrelsesmedlem i SF Vesterbro og Suppleant til SF København Partiforening: Vesterbro Storkreds: København Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger. deltagerhæfte.indd 13 25/02/

14 Andreas Jonas Albertsen Dahl Jeg er 36 år, uddannet cand. mag og nu MF, bor i Aarhus sammen med min kone og vores datter og endnu en på vej (så hvis jeg ikke er på landsmødet er det fordi jeg holder barsel). De senere år har jeg arbejdet med sundhed, forskning, trafik og finanspolitik, været politisk ordfører og skatteminister. Jeg kan bidrage med konkret politisk erfaring, og så har jeg stadig troen på et socialistisk alternativ, hvor vi i fællesskab tager hånd om vores svageste, vores miljø, bevarer internationalt udsyn og skaber et bedre samfund for fremtidens generationer. SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse, men også som det socialistiske venstrefløjsparti, der vil tegne visionen for det danske velfærdssamfund for kommende generationer samtidig med vi får sikret vores klima og miljø. Medlem af Folketinget 2007-, skatteminister , medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland , medlem af Landsledelsen Partiforening: Århus Øst Storkreds: Østjylland SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse. deltagerhæfte.indd 14 25/02/

15 Ida Damborg Som mønsterbryder er jeg meget optaget af at mindske ulighederne i vores samfund. Jeg underviser unge ledige og forsøger at give dem mod på livet og på uddannelse. Jeg har været medlem af SF i 28 år og vil arbejde for, at SF fortsat søger indflydelse og har en klar social profil. Jeg ser udfordringer - ikke problemer - og søger løsninger. Jeg besøger mange partiforeninger hvert år og har en god fornemmelse af SF-livet i hele partiet. Jeg ønsker at fortsætte Annettes linje med at lytte og inddrage alle dele af partiet. SF skal hænge bedre sammen fra bund til top - og omvendt. SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. SF har brug for at samle alle dele af partiet. Det er et stort arbejde, som jeg gerne vil bidrage til. Medlem af LL, formand for SF s sundheds- og psykiatriudvalg, medlem af regionsrådet, folketingskandidat Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. deltagerhæfte.indd 15 25/02/

16 Andreas Bente Albertsen Borg Donkin Jeg hedder Bente Borg Donkin, bor i Helsingør, er 56 år, gift med Chris og har 3 børn. Jeg har siden 2009 siddet i Helsingør byråd, hvor jeg med plads i økonomiudvalget har kæmpet hårde kampe for SF-resultater. Jeg har politisk ledelseserfaring og har været med til at skabe tværpolitiske kompromisser til fælles tilfredshed uden at miste fokus på de socialistiske kerneværdier. Er god til at analysere konflikter og til at finde strategier til at imødegå dem. Jeg kan bevare overblikket selv i turbulente situationer. Erfaringer fra det kommunalpolitiske lange seje træk, med at skabe SF resultater. Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. Byrådsmedlem Partiforening: Helsingør Storkreds: Nordsjælland Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. deltagerhæfte.indd 16 25/02/

17 Mogens Engsig-Karup Medlem af SF siden Jeg har været partiforeningsformand, medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg, redaktør af Folkesocialisten, amtsrådsmedlem o.s.v.. I de senere år har jeg været passiv og koncentreret mig om andre ting. Nu kan jeg bare ikke længere se passivt på, at partiet smuldrer. Stor erfaring fra mange års politisk arbejde. Loyalitet overfor SF, men også stor bekymring for partiets fremtid. Ingen personlige ambitioner og ingen planer om at skifte parti, hvis jeg ikke får min vilje. Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. Vi skal præge den politiske udvikling i Danmark, i stedet for at blive styret af andre partier. Danskerne skal igen lytte til os, ikke grine af os. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. deltagerhæfte.indd 17 25/02/

18 Andreas Meta Albertsen Fuglsang Jeg har tidligere været medlem af både HB og landsledelsen, byrådsmedlem og medlem af Folketinget, og endelig været næstformand en periode. Jeg arbejder som forbundskonsulent i AOF Danmark. Jeg har arbejdet aktivt i SF i mange år, og kender partiet godt. Jeg har både organisatorisk og uddannelsesmæssigt godt grundlag for at styrke landsledelsen. SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. Jeg bidrager med erfaring, med en stor arbejdsindsats og vilje til at SF skal være et parti med indflydelse. Partiforening: Frederiksberg Storkreds: København SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. deltagerhæfte.indd 18 25/02/

19 Jesper Gisli 41 år. Stolt medlem af SF, men ked af den ballade der har været i vores parti den seneste tid. Har arbejdet fem år i Landsledelsen og Hovedbestyrelsen, og efter et par år på sidelinjen stiller jeg mig igen til rådighed som en del af ledelsen, for at være med til at skabe samling og ro i vores parti! Vi skal turde debattere hvorfor dele af baglandet synes at idealerne blev væk i regeringssamarbejdet, og vi skal på den anden side slå klart fast hvad mandater, tillidshverv og ledelse i et indflydelsesparti betyder og indebærer. Jeg stiller op til Landsledelsen for at samle, ikke for at sprede! Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. Landsledelsen skal agere som en ledelse, der kan levere klar tale, og gå forrest i arbejdet med at skabe et helstøbt og sprudlende SF der arbejder loyalt og hårdt for SF s politik og mål, hver dag! Bestyrelsesmedlem, SF Nørrebro Partiforening: Nørrebro Storkreds: København Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. deltagerhæfte.indd 19 25/02/

20 Andreas Finn Albertsen Godtfredsen Jeg er opvokset nær Slagelse, i et hjem uden uddannelsestraditioner. Miljøøkonom. Medlem af SF siden Har bevaret kampgejst, social indignation, humor og optimisme. Ønsker et stærkt SF mellem venstrepopulister (EL) og systemadministratorer (S), som arbejder for røde og grønne løsninger. Godt kendskab til SF s politik generelt og specielt til områderne energi, miljø, økologi, kollektiv trafik og grøn omstilling, skat, erhvervs-, beskæftigelses- og forbrugerpolitik. 30 års arbejde i statsadministrationen med energipolitik, energibesparelser og VE. 10 år som økologisk deltidslandmand og 45 år som aktiv græsrod. Viden om grøn omstilling/bæredygtig vækst. Organisatorisk erfaring, bla som valgkampkoordinator. Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner, fortælle hvad vi har opnået i regering/forlig og forklare de nødvendige kompromisser. Øget medlemsinddragelse og politikudvikling. Partiforeningsformand, Vanløse. Tidligere medlem af SF s HB og miljøudvalg (indtil 2005). Partiforening: Vanløse Storkreds: København Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner. deltagerhæfte.indd 20 25/02/

21 Michael Graakjær Jeg er 53 år og har været faglig aktiv i over 30 år som både fællestillidsmand, fagforeningsnæstformand og A/S-bestyrelsesmedlem i en større virksomhed. Jeg er desuden engageret i mange lokale foreninger, mest omkring klima og miljø. Jeg er en SF-classic som kæmper for et både rødt og grønt SF. Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. Jeg er innovativ og temmelig iderig. Jeg er gennem det daglige vant til at organisere folk hvilket SF kan få brug for i fremtiden. Hverdagens meninger og holdninger ude fra arbejdspladserne og det tyndt befolkede Danmark. Jeg sidder både i kommune og region - det mener jeg kan hjælpe mig til at arbejde for at binde partiet sammen. Derudover har jeg en klassisk socialistisk til gang til SF s politik. Formand SF-Stevns, medlem FLU, regionsbestyrelsesmedlem SF-Sjælland Partiforening: Stevns Storkreds: Sjælland Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. deltagerhæfte.indd 21 25/02/

22 Andreas Tonni Albertsen Hansen 55 år og hjemmehørende på Langeland. Gift og far til to drenge. Medlem af SF siden Repræsenteret partiet 17 år i Rudkøbing Byråd. Medlem af Landsledelsen i SF seneste 4 år. Med min mangeårige erfaring som viceborgmester og leder i fagbevægelsen kan jeg medvirke til god ledelse af partiet. Har været næstformand SF. Vil fortsat satse på at binde partiet godt sammen mellem partiforeninger, folketingsgruppe og EU-parlamentariker. Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. Medlem af Landsledelsen. Tidligere næstformand Partiforening: Langeland Storkreds: Fyn Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. deltagerhæfte.indd 22 25/02/

23 Knud Erik Hansen Når jeg ikke laver politik, så holder jeg af at være ude i den store natur, vandre, stå på ski og sejle. Jeg holder af at fotografere. Holder af en god espresso. Seniorforsker ved Aalborg Universitet. Bor i Valby. Har været medlem af SF i 41 år. 69 år og har 2 dejlige børnebørn i Californien. Jeg har prøvet politik på mange måder græsrodsarbejde, partiforeningsbestyrelser, storkredsbestyrelser, HB, byråd og folketing og har derfor erfaring med mange og nye situationer, der kræver nye svar. Jeg har konkret megen viden om bolig- og bypolitik, it og indvandreremner. Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rødgrønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. Jeg vil bidrage til, at vi lægger de interne fjendebilleder til side og i stedet ser hinanden som nogen, vi kan samvirke med. Medlem af bestyrelsen i SF København og SF Valby. Medlem af SF s social- og boligudvalg. Har tidligere været medlem af Folketinget, Københavns Borgerrepræsentation og Valby Bydelsråd. De to sidste steder som gruppeformand. Tidligere medlem af hovedbestyrelsen. Partiforening: Valby Storkreds: København Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rød-grønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. deltagerhæfte.indd 23 25/02/

24 Andreas Per Albertsen Henriksen Hvordan opstiller man til et valg der efter min bedste overbevisning er ulovligt jf. partiets love? Man begrunder hvorfor der ikke kan vælges ny landsledelse på det ekstraordinære landsmøde den 1.-2./3 og opfordrer landsledelsen til at genindkalde det ordinære landsmøde, jf. klage til lovnævnet. Stor indsigt i miljø-, energi-, trafik-, fødevarepolitik m.v. indsigt i de politiske processer og et stort netværk. Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. Partiforening: Amager Storkreds: København Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. deltagerhæfte.indd 24 25/02/

25 Leif Hermann Partimedlem uafbrudt siden MF Byrådsmedlem i Skive Medlem af HB i flere omgange i 90 erne. Cand.jur. Chef for pædagoguddannelsen i Thisted (ledelseserfaring). Formand for bestyrelsen på Krabbesholm Højskole siden (ledelseserfaring) Et langt liv i partiet og de tillidshverv, jeg har og har haft, har givet mig en væsentlig politisk erfaring. Denne erfaring finder jeg netop nu kan bruges i partiets ledelsesarbejde, hvor behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. Medlem af natur- og Miljøklagenævet siden næstformand for Vuderingsankenævnet for København. Medlem af LL-udvalget for ret, ligestilling, kirke og kultur. Partiforening: Amager Storkreds: København Behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. deltagerhæfte.indd 25 25/02/

26 Andreas Anne Grete Albertsen Holmsgaard Direktør i en grøn brancheforening, formand for letbane Ring 3, formand for Gate21 der er et grønt, innovativt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og universiteter, tidligere formand for ligestillingsrådet. Solid politisk erfaring, år i Folketinget med mange ordførerskaber (klima, energi, ligestilling, miljø, erhverv, transport, EU, forskning m fl.), rutineret forhandler, 16 års erfaring som chef i henh. offentlig og privat virksomhed, stort netværk. At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed, dvs. et parti som seriøst går efter at påvirke samfundsudviklingen - også når det er besværligt. Partiforening: Østerbro Storkreds: København At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed. deltagerhæfte.indd 26 25/02/

27 John Thorup Jensen 95% af verdens vækst går nu til verdens rigeste 1%. Mit brændstof til kampen mod ulighed siden drengeårene i Tønder. Via næsten 35 års fagligt arbejde, herunder som A-Kasseleder i HK, har jeg stor erfaring fra fordelingskampens forreste skyttegrave. Siden 2011 er jeg dog desværre førtidspensionist. Min tålmodighed med at vende er i lovgivningen er en af mine plusser, men jeg ser altid på de politiske konsekvenser for ligheden, når jeg kigger på er. Jeg gransker med glæde sammenligninger mellem Danmarks og vore naboers måder at bekæmpe/skabe flere fattige. Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. Dem kan jeg bringe i spil og bidrage til, at vi sammen finder frem til helt tredje løsninger til vores alle bedste. Det siges, at jeg er god til at stille gode spørgsmål. Næstformand SF Esbjerg; Medlem FU SFs Faglige Landsudvalg )FLU); Bestyrelsen SF Syddanmark. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. deltagerhæfte.indd 27 25/02/

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere