Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer"

Transkript

1 Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/

2 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra , tidl. formand for SFU deltagerhæfte.indd 2 25/02/

3 Pia Olsen Dyhr Formand Præsentationstekst til formandsvalget Vi står i en alvorlig situation. De begivenheder, der førte til SF s udtræden af regeringen og gjorde det umuligt for Annette Vilhelmsen at fortsætte som formand, viser, at der er behov for helt anderledes klare retningslinjer for SF s måde at arbejde på fremover, både politisk og organisatorisk. Vi må vide, hvor vi står med hinanden, og for at komme videre, kræver det en fælles forståelsesramme. Min opstilling er derfor også en forventningsafstemning mellem SF s medlemmer og mig som formand, hvis I vælger mig. Vi skal have en demokratisk debat i SF, det er en del af vores DNA. Men vi skal også træffe beslutninger, føre dem ud i livet og efterfølgende bakke hinanden op. Ellers mister vi indflydelse og troværdighed. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at SF skal være i regering, når der er centrum-venstre flertal i Danmark. Det skal være på baggrund af et stærkt SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der ligger mere til venstre end den nuværende SR regerings. SF er efter regeringsdeltagelse i en ny situation. SF har været i regering, og vi har vist, at vi kan skaffe konkrete resultater i en regering, f.eks. at flytte oliemilliarder til togfonden.dk, øge ligheden i sundhed, løfte psykiatrien, øge bæredygtigheden gennem en ressourcestrategi, en naturfond og en af verdens mest ambitiøse satsninger på vedvarende energi og klima, en klar profileret dansk udenrigspolitik gennem oprettelse af en palæstinensisk ambassade i Danmark og en aktiv nedrustningsindsats, samt bedre omfordeling gennem øget beskatning af de multinationale virksomheder. Og vi er i dag med i langt flere forlig end tidligere. Det giver os bedre mulighed for at fortsætte med at skaffe fornyelse og forbedringer i de næste mange år. Vi skal arbejde frem mod en dag igen at gå i regering. SF skal ikke kun tale om en bedre verden, SF skal medvirke til at skabe den bedre verden, skridt for skridt. På den måde skal SF være et indflydelsesparti. Er det let og smertefrit at få indflydelse? Bestemt ikke. Det kan hver lokal- og regionspolitiker for SF nikke genkendende til. Hver dag påtager de sig ansvaret for en stram økonomi. Det er langt fra altid fremskridt mod et bedre samfund. Men en deltagerhæfte.indd 3 25/02/

4 sur opgave i en svær økonomisk tid, som trods alt bliver udført mere balanceret og i dialog med borgerne, end hvis SF ikke var med. Det skaber respekt og baner vejen for fremskridt på andre områder. Derfor skal vi også fortsat udvikle SF som et stærkt kommunalt parti fulde af visioner og konkrete lokale løsninger. Det samme gælder på nationalt plan. I forhandlinger skal de andre medvirkende også have opfyldt nogen af deres ønsker. Man giver sig på noget for at få noget andet opfyldt. Det så vi tydeligst, da vi forhandlede vækstplan DK, hvor vi måtte acceptere selskabsskattelettelser for at få flere offentlige investeringer og et stort løft i voksen-, efter- og videreuddannelse. Vi så det i skattereformen som vi gerne havde lavet med Enhedslisten men hvor vi blev nødt til at acceptere en langsommere regulering af overførelsesindkomsterne fra 2016, for at sikre bedre vilkår for de fattigste pensionister og en sænkning af skatten for de lavestlønnede. Sådan er det at skaffe forbedringer, når man ikke har 90 mandater i Folketinget. Det skal vi blive ved med. Jeg vil som formand gøre SF s politik endnu mere tydelig. Jeg ønsker at stå i spidsen for et SF, der konsekvent arbejder for et stærkt og grønt velfærdssamfund. Et samfund, der hænger sammen, og hvor der er plads til os alle. Et samfund, som er bæredygtigt. Et samfund, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov, som det hed tidligere. Et samfund, hvor vi ikke forbruger på bekostning af de kommende generationer. Det skal være ledetrådene i alt hvad vi laver, både i det parlamentariske arbejde, i den offentlige debat, og i de foreninger og organisationer, vi også er bredt repræsenteret i. Jeg vil et SF, der har en tydelig social profil med fokus på lige muligheder og økonomisk omfordeling. Vores mål skal altid være at skabe frie mennesker, hvor alle får reel mulighed for at styre eget liv og levevilkår. Det er ikke tilstrækkelig, at vi omfordeler økonomi, så alle kan få en anstændig levestandard. Vi skal også bryde negative sociale mønstre og arv. Vi skal hele tiden påpege, at mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe os et godt liv. Vi skal skabe reelt lige muligheder, så flest muligt kan stræbe efter det liv, de ønsker. Det kræver stærke fællesskaber baseret på både pligter og rettigheder. Den centrale indsats for at sikre lighed handler om muligheden for at få uddannelse og arbejde samtidig med, at vi hjælper de svageste og sikrer konkrete rettigheder som uddannelse, behandling ved sygdom og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. SF er også Danmarks grønne parti. Derfor vil vi også fortsat insistere på, at vi fortsætter kampen mod global opvarmning og sætter klare klimamål. Danmark skal i 2050 have en energiforsyning uden olie og gas, og det kræver omstilling i landbruget, i husholdningerne, på transportområdet og i industrien. En omstilling der samtidig skaber ny teknologi og nye arbejdspladser på den lange bane. Ligeså skal vi vende tilbagegangen i dansk natur, udviklingen skal vendes gennem randzoner, naturfond og en friholdelse af særlige sårbare jordarealer fra traditionel landbrugsproduktion. Beskyttelsen af vores fælles drikkevand må være høj på vores dagsorden. I dag kan vi i Danmark drikke vand fra hanen, det skal fremtidige generationer også have adgang til. Det kræver en aktiv indsats mod farlige sprøjtemidler og kemikalier. Alt i alt så skal den grønne omstilling indtænkes i alle vækst- og jobtiltag. deltagerhæfte.indd 4 25/02/

5 Vi er også internationale socialister. Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os overfor meget store udfordringer i de kommende år. Det er en særlig udfordring for os SF ere, der for længst har indset, at de skal løses samtidigt, hvis der skal sikres en social balance i vores samfund. Vi skal have styr på finanskapitalen og sikre grøn vækst for at skabe job til erstatning af de job i den private sektor, som Danmark tabte under den borgerlige regering. Det kræver et stærkt SF i Danmark, og det kræver, at vi fremover arbejder endnu mere målbevidst for en social og grøn dagsorden i EU og i resten af vores internationale arbejde. Vores mål er en mere social ansvarlig, grøn og demokratisk udvikling i EU og resten af verden. Det betyder også, at jeg vil lægge op til fuldt medlemskab af Det Grønne Parti i Europa som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement. SF er et socialt, grønt og internationalt parti! Jeg startede min opstilling med klart at tilkendegive at min opstilling er en forventningsafstemning, og det munder ud i følgende konkrete opfordringer til landsmødet 2014: - At landsmødets vedtagelser klart markerer, at SF som et rødt og grønt indflydelsesparti, også i den friere position udenfor regering og som støtteparti, vil arbejde for konkrete resultater, der skaber job og bekæmper arbejdsløshed, skaber øget frihed og lighed og fremtidssikrer Danmark gennem en omfattende grøn omstilling. - At landsmødet tilkendegiver, at der er et klart behov for at forbedre kulturen i SF for at sikre at overordnede beslutninger kan fastholdes også i vanskelige situationer og uden evige omkampe. deltagerhæfte.indd 5 25/02/

6 Andreas Albertsen Politik betyder noget. For danskerne og for samfundet. Derfor handler politik for mig om langt mere end positionering, spin og flotte markeringer. Det handler om at levere resultater. Det gælder også nu, hvor SF står uden for regering. Læs mere om mine holdninger på facebook.com/andreas.albertsen Landsledelsen er SF s strategiske ledelse. Men LL bør også være bindeled mellem medlemmerne og Christiansborg. LL skal sikre medlemmerne indflydelse på politikken og det er LL der skal forklare de trufne beslutninger. Jeg er lyttende, glad for dialog og tager gerne togturen til møder i hele landet. SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. Det kræver vilje til at sætte stærke, brede og folkelige dagsordener. Kampen mod social dumping, mod skattesnyd og for nye arbejdspladser kan skabe ny fremgang for SF. Vi må ikke takke ja til rollen som nicheparti. Landsledelsesmedlem (2010-); Næstformand i SF Århus ( ); Indsuppleret i Aarhus byråd (august 2012-februar 2014). Partiforening: Århus Nord Storkreds: Østjylland SF er uden for regering og uden ret meget at true med. Vi skal skabe behov for SF. deltagerhæfte.indd 6 25/02/

7 Andreas Pernille Albertsen Vigsø Bagge Jeg er 39 år. Jeg har været medlem af SF siden Jeg er nyvalgt byrådsmedlem og har tidligere erfaring fra kommunalpolitik og fra ni år på Christiansborg. Jeg kan tænke analytisk, tage beslutninger, få folk til at tale sammen og er stærk fortaler for fællesskab og sammenhold i, og omkring, SF. Jeg har gennem flere ordførerskaber forhandlingserfaring, og gennem posten som gruppeformand også ledelseserfaring. Jeg har lang erfaring med partiforeningsarbejde som både partiforeningsformand og kasserer. Jeg ved hvad der rører sig i partiet og har kontakt med mange SF-medlemmer fra hele landet. SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. SFs styrke er tydelige grundholdninger som omsættes i konkret politik til gavn for det store flertal. Et SF med fælles fodslag mellem ledelse og partiforeninger skal være drivkraft i at få Danmark videre i en social og grøn retning. MF siden Byrådsmedlem fra og fra Nuværende kasserer i SF-Vesthimmerland Partiforening: Vesthimmerland Storkreds: Nordjylland SF skal søge indflydelse og stå fast når kerneprincipper er på spil. deltagerhæfte.indd 7 25/02/

8 Serdal Benli Jeg er 34 år, uddannet sociolog og arbejder med organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling i Justitsministeriet. Jeg er forfatter til en fagbog om integration på arbejdsmarkedet, viceborgmester i Gladsaxe samt medlem af Landsledelsen. Som byrådspolitiker er jeg vant til at indgå kompromisser, hvor det giver mening. For spørgsmålet er ikke, OM SF skal være kompromissøgende. Spørgsmålet er, HVOR LANGT det giver mening for SF at gå. Vi har brug for en debat om, hvor SF s smertegrænse ligger. Jeg ønsker at præge partiet i dets fortsatte udvikling som det moderne venstreorienterede parti i dialog med medlemmerne, partiforeninger og tillidsfolk. Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation. Landsledelsesmedlem, byrådsmedlem, og folketingskandidat Partiforening: Gladsaxe Storkreds: Københavns omegn Vi skal være det parti, der tør skabe den forandring, som er nødvendig for at kunne videregive et velfungerende samfund til næste generation deltagerhæfte.indd 8 25/02/

9 Andreas Kirstine Albertsen Bille 53 år. Faglærer på VidenDjurs i Grenaa. Optaget af reformen af erhvervsuddannelserne. Og i øvrigt af alle de aspekter, der skal være med til at sikre en veluddannet befolkning i Danmark og en konkurrenceevne, der kan opretholde det velfærdssamfund, vi er så stolte af. Jeg har som borgmester i Syddjurs Kommune stået i spidsen for en økonomisk genopretning, mange omstruktureringer og nye måder at gøre tingene på. Jeg var valgt på stemmerne fra et samlet byråd. Det var forpligtende, ansvarstungt, og vanskeligt. Vi har skabt resultater, der har givet en grønnere kommune, en ældreomsorg, der trods højere effektivitet stadig leverer høj kvalitet samt en folkeskole, der ligger i top. Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. Disse erfaringer vil jeg gerne bidrage med i landsledelsen. Viceborgmester i Syddjurs Kommune, formand for udvalget for plan, udvikling og kultur. Medlem af KPLU. KL s bestyrelse. Partiforening: Syddjurs Storkreds: Østjylland Det er hårdt arbejde, der kræver dialog og samarbejde på alle planer. deltagerhæfte.indd 9 25/02/

10 John Bondebjerg 56 år, forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen, bopæl i Svendborg. Aktiv partipolitisk og fagforeningsmæssigt i ca. 36 år. Primært som næst- og formand i SiD/3F-Kolding i 23 år, hvilket giver en vis erfaring i at bevæge sig i et politisk miljø, hvor der skal bøjes nogle ender mod hinanden for at nå resultaterne til gavn for medlemmerne. Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF, og via bl.a. mit arbejde at fastholde SF som en vigtig medspiller i forhold til specielt fagbevægelsen og dets aktive medlemmer. Medlem af FLU Partiforening: Svendborg Storkreds: Fyn Med udgangspunkt i ovennævnte kompetencer kan jeg bidrage til at skabe et samarbejdende miljø i SF. deltagerhæfte.indd 10 25/02/

11 Andreas Henrik Albertsen Brandt Jeg blev medlem af SF i Jeg har siddet i den gamle hovedbestyrelse og i den seneste periode i Landsledelsen. Jeg er næstformand i FLU. Jeg har en baggrund som fællestillidsmand i Amagerbanken, og er på niende år ansat i Dansk Sygeplejeråd, hvor jeg underviser tillidsvalgte på alle niveauer. Jeg går efter løsninger og kompromisser. At indgå kompromisser handler for mig om, at man skal kunne bøje sig mod de andre, men også at formå at få de andre til at bøje sig mod en - i respekt for begges baglande. Men ingen skal bøje sig så meget, så man knækker på værdier og ideologi. Jeg står stærkt på mine socialistiske værdier, der handler om at skabe et godt samfund for os alle. Et fællesskab, hvor alle skal have mulighed for både at bidrage og høste frugterne. Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. Landsledelsesmedlem; Næstformand i FLU Partiforening: City Storkreds: København Uligheden i Danmark bliver år for år større og større, denne udvikling vil jeg gerne være med til at vende. deltagerhæfte.indd 11 25/02/

12 Nikolaj Bührmann SF skal skabe en rød/grøn udvikling lokalt og globalt. Vi skal have genskabt SF i dén form og gøre op med forståelsen af at vi er et delt folkeparti. Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandring, ikke bare tale om det - til gavn for de der har allermest brug for det. Jeg har kompetencer indenfor ledelse, politisk såvel som organisatorisk. Har igennem mange år navigeret politisk i det borgerlige Nordsjælland og til stadighed været med til at skabe en mangfoldig og bæredygtig kommune, Allerød. Jeg er uddannet pædagog og har været dagtilbudsleder siden Jeg kan bidrage med analytisk evne, hvornår man er nødt til at indtage forskellige positioner, indgå kompromiser og have et fokus på at SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. Desuden mener jeg at vi bør tale partidisciplin de-/centralt og hvem vi vælger til at repræsentere partiet. Byrådsmedlem og udvalgsformand gennem 12 år, tidl. Viceborgmester, KLs repræsentantskab, tidl. medlem af KPLU Partiforening: Allerød Storkreds: Nordsjælland Vi er det eneste folkesocialistiske parti, der ønsker at skabe forandringat SF altid står højere end egne ambitioner og motivationer. deltagerhæfte.indd 12 25/02/

13 Mikkel Ray Christensen Opvokset på Mors i Vestjylland, flyttede til Vesterbro i Til dagligt læser jeg jura og arbejder jeg på et plejehjem på Frederiksberg. Jeg har altid interesseret mig for de omgivelser jeg har været en del af og har været valgt til både studienævnet og fagudvalget på Roskilde universitet. Bachelor i Politik og administration fra RUC, i 2011 skiftede jeg til jurastudiet på Københavns universitet. Jeg brænder for en række områder som relaterer sig til mit liv: Retspolitik, sundhed, ældreområdet og landdistrikterne som jeg mener skal være i en udvikling og ikke i en afvikling. Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger - at lave politik hvor de to begreber går hånd-i-hånd med et mantra om, at de bredeste skulder skal bærer mest - mener jeg, er en af venstrefløjens vigtigste opgave. Bestyrelsesmedlem i SF Vesterbro og Suppleant til SF København Partiforening: Vesterbro Storkreds: København Jeg mener ikke at begrebet socialisme og realisme er to modsætninger. deltagerhæfte.indd 13 25/02/

14 Andreas Jonas Albertsen Dahl Jeg er 36 år, uddannet cand. mag og nu MF, bor i Aarhus sammen med min kone og vores datter og endnu en på vej (så hvis jeg ikke er på landsmødet er det fordi jeg holder barsel). De senere år har jeg arbejdet med sundhed, forskning, trafik og finanspolitik, været politisk ordfører og skatteminister. Jeg kan bidrage med konkret politisk erfaring, og så har jeg stadig troen på et socialistisk alternativ, hvor vi i fællesskab tager hånd om vores svageste, vores miljø, bevarer internationalt udsyn og skaber et bedre samfund for fremtidens generationer. SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse, men også som det socialistiske venstrefløjsparti, der vil tegne visionen for det danske velfærdssamfund for kommende generationer samtidig med vi får sikret vores klima og miljø. Medlem af Folketinget 2007-, skatteminister , medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland , medlem af Landsledelsen Partiforening: Århus Øst Storkreds: Østjylland SF skal placeres solidt på venstrefløjen som det parti, der både levere konkrete løsninger og søger indflydelse. deltagerhæfte.indd 14 25/02/

15 Ida Damborg Som mønsterbryder er jeg meget optaget af at mindske ulighederne i vores samfund. Jeg underviser unge ledige og forsøger at give dem mod på livet og på uddannelse. Jeg har været medlem af SF i 28 år og vil arbejde for, at SF fortsat søger indflydelse og har en klar social profil. Jeg ser udfordringer - ikke problemer - og søger løsninger. Jeg besøger mange partiforeninger hvert år og har en god fornemmelse af SF-livet i hele partiet. Jeg ønsker at fortsætte Annettes linje med at lytte og inddrage alle dele af partiet. SF skal hænge bedre sammen fra bund til top - og omvendt. SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. SF har brug for at samle alle dele af partiet. Det er et stort arbejde, som jeg gerne vil bidrage til. Medlem af LL, formand for SF s sundheds- og psykiatriudvalg, medlem af regionsrådet, folketingskandidat Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland SF har brug for at genskabe vores selvstændige profil. SF har brug for at øge vores troværdighed blandt medlemmer og vælgere. deltagerhæfte.indd 15 25/02/

16 Andreas Bente Albertsen Borg Donkin Jeg hedder Bente Borg Donkin, bor i Helsingør, er 56 år, gift med Chris og har 3 børn. Jeg har siden 2009 siddet i Helsingør byråd, hvor jeg med plads i økonomiudvalget har kæmpet hårde kampe for SF-resultater. Jeg har politisk ledelseserfaring og har været med til at skabe tværpolitiske kompromisser til fælles tilfredshed uden at miste fokus på de socialistiske kerneværdier. Er god til at analysere konflikter og til at finde strategier til at imødegå dem. Jeg kan bevare overblikket selv i turbulente situationer. Erfaringer fra det kommunalpolitiske lange seje træk, med at skabe SF resultater. Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. Byrådsmedlem Partiforening: Helsingør Storkreds: Nordsjælland Vi skal puste nyt liv i SF. Dette kalder på nye profiler, der skal turde træde frem og være med til at sætte retning. deltagerhæfte.indd 16 25/02/

17 Mogens Engsig-Karup Medlem af SF siden Jeg har været partiforeningsformand, medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg, redaktør af Folkesocialisten, amtsrådsmedlem o.s.v.. I de senere år har jeg været passiv og koncentreret mig om andre ting. Nu kan jeg bare ikke længere se passivt på, at partiet smuldrer. Stor erfaring fra mange års politisk arbejde. Loyalitet overfor SF, men også stor bekymring for partiets fremtid. Ingen personlige ambitioner og ingen planer om at skifte parti, hvis jeg ikke får min vilje. Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. Vi skal præge den politiske udvikling i Danmark, i stedet for at blive styret af andre partier. Danskerne skal igen lytte til os, ikke grine af os. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Jeg vil bidrage til at SF igen bliver et socialistisk, grønt parti. Vi skal igen sætte den politiske dagsorden, ikke bare sidde i regering. deltagerhæfte.indd 17 25/02/

18 Andreas Meta Albertsen Fuglsang Jeg har tidligere været medlem af både HB og landsledelsen, byrådsmedlem og medlem af Folketinget, og endelig været næstformand en periode. Jeg arbejder som forbundskonsulent i AOF Danmark. Jeg har arbejdet aktivt i SF i mange år, og kender partiet godt. Jeg har både organisatorisk og uddannelsesmæssigt godt grundlag for at styrke landsledelsen. SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. Jeg bidrager med erfaring, med en stor arbejdsindsats og vilje til at SF skal være et parti med indflydelse. Partiforening: Frederiksberg Storkreds: København SF har brug for en landsledelse med både erfaring og nye ansigter. deltagerhæfte.indd 18 25/02/

19 Jesper Gisli 41 år. Stolt medlem af SF, men ked af den ballade der har været i vores parti den seneste tid. Har arbejdet fem år i Landsledelsen og Hovedbestyrelsen, og efter et par år på sidelinjen stiller jeg mig igen til rådighed som en del af ledelsen, for at være med til at skabe samling og ro i vores parti! Vi skal turde debattere hvorfor dele af baglandet synes at idealerne blev væk i regeringssamarbejdet, og vi skal på den anden side slå klart fast hvad mandater, tillidshverv og ledelse i et indflydelsesparti betyder og indebærer. Jeg stiller op til Landsledelsen for at samle, ikke for at sprede! Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. Landsledelsen skal agere som en ledelse, der kan levere klar tale, og gå forrest i arbejdet med at skabe et helstøbt og sprudlende SF der arbejder loyalt og hårdt for SF s politik og mål, hver dag! Bestyrelsesmedlem, SF Nørrebro Partiforening: Nørrebro Storkreds: København Jeg stiller op til Landsledelsen for at bidrage til fælles kampgejst, udvikling og tydelig ledelse. deltagerhæfte.indd 19 25/02/

20 Andreas Finn Albertsen Godtfredsen Jeg er opvokset nær Slagelse, i et hjem uden uddannelsestraditioner. Miljøøkonom. Medlem af SF siden Har bevaret kampgejst, social indignation, humor og optimisme. Ønsker et stærkt SF mellem venstrepopulister (EL) og systemadministratorer (S), som arbejder for røde og grønne løsninger. Godt kendskab til SF s politik generelt og specielt til områderne energi, miljø, økologi, kollektiv trafik og grøn omstilling, skat, erhvervs-, beskæftigelses- og forbrugerpolitik. 30 års arbejde i statsadministrationen med energipolitik, energibesparelser og VE. 10 år som økologisk deltidslandmand og 45 år som aktiv græsrod. Viden om grøn omstilling/bæredygtig vækst. Organisatorisk erfaring, bla som valgkampkoordinator. Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner, fortælle hvad vi har opnået i regering/forlig og forklare de nødvendige kompromisser. Øget medlemsinddragelse og politikudvikling. Partiforeningsformand, Vanløse. Tidligere medlem af SF s HB og miljøudvalg (indtil 2005). Partiforening: Vanløse Storkreds: København Vil kæmpe for SF indflydelse for vores mandater i folketing og kommuner/regioner. deltagerhæfte.indd 20 25/02/

21 Michael Graakjær Jeg er 53 år og har været faglig aktiv i over 30 år som både fællestillidsmand, fagforeningsnæstformand og A/S-bestyrelsesmedlem i en større virksomhed. Jeg er desuden engageret i mange lokale foreninger, mest omkring klima og miljø. Jeg er en SF-classic som kæmper for et både rødt og grønt SF. Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. Jeg er innovativ og temmelig iderig. Jeg er gennem det daglige vant til at organisere folk hvilket SF kan få brug for i fremtiden. Hverdagens meninger og holdninger ude fra arbejdspladserne og det tyndt befolkede Danmark. Jeg sidder både i kommune og region - det mener jeg kan hjælpe mig til at arbejde for at binde partiet sammen. Derudover har jeg en klassisk socialistisk til gang til SF s politik. Formand SF-Stevns, medlem FLU, regionsbestyrelsesmedlem SF-Sjælland Partiforening: Stevns Storkreds: Sjælland Jeg har gennem fagbevægelsen vant til at forhandle og træffe beslutninger. Jeg er god til at lytte og opsamle indtryk. deltagerhæfte.indd 21 25/02/

22 Andreas Tonni Albertsen Hansen 55 år og hjemmehørende på Langeland. Gift og far til to drenge. Medlem af SF siden Repræsenteret partiet 17 år i Rudkøbing Byråd. Medlem af Landsledelsen i SF seneste 4 år. Med min mangeårige erfaring som viceborgmester og leder i fagbevægelsen kan jeg medvirke til god ledelse af partiet. Har været næstformand SF. Vil fortsat satse på at binde partiet godt sammen mellem partiforeninger, folketingsgruppe og EU-parlamentariker. Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. Medlem af Landsledelsen. Tidligere næstformand Partiforening: Langeland Storkreds: Fyn Kan med min baggrund i Udkantsdanmark, kommunalpolitisk erfaring og engagement i LO-fagbevægelsen bidrage til sammenhængskraften i SF. deltagerhæfte.indd 22 25/02/

23 Knud Erik Hansen Når jeg ikke laver politik, så holder jeg af at være ude i den store natur, vandre, stå på ski og sejle. Jeg holder af at fotografere. Holder af en god espresso. Seniorforsker ved Aalborg Universitet. Bor i Valby. Har været medlem af SF i 41 år. 69 år og har 2 dejlige børnebørn i Californien. Jeg har prøvet politik på mange måder græsrodsarbejde, partiforeningsbestyrelser, storkredsbestyrelser, HB, byråd og folketing og har derfor erfaring med mange og nye situationer, der kræver nye svar. Jeg har konkret megen viden om bolig- og bypolitik, it og indvandreremner. Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rødgrønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. Jeg vil bidrage til, at vi lægger de interne fjendebilleder til side og i stedet ser hinanden som nogen, vi kan samvirke med. Medlem af bestyrelsen i SF København og SF Valby. Medlem af SF s social- og boligudvalg. Har tidligere været medlem af Folketinget, Københavns Borgerrepræsentation og Valby Bydelsråd. De to sidste steder som gruppeformand. Tidligere medlem af hovedbestyrelsen. Partiforening: Valby Storkreds: København Jeg vil bidrage til, at SF bliver et parti, der både går efter indflydelse og sætter rød-grønne værdipolitiske spor i den offentlige debat. deltagerhæfte.indd 23 25/02/

24 Andreas Per Albertsen Henriksen Hvordan opstiller man til et valg der efter min bedste overbevisning er ulovligt jf. partiets love? Man begrunder hvorfor der ikke kan vælges ny landsledelse på det ekstraordinære landsmøde den 1.-2./3 og opfordrer landsledelsen til at genindkalde det ordinære landsmøde, jf. klage til lovnævnet. Stor indsigt i miljø-, energi-, trafik-, fødevarepolitik m.v. indsigt i de politiske processer og et stort netværk. Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. Partiforening: Amager Storkreds: København Kan bidrage med strategisk tænkning. kreativitet og politikudvikling, samt dynamik samarbejde. deltagerhæfte.indd 24 25/02/

25 Leif Hermann Partimedlem uafbrudt siden MF Byrådsmedlem i Skive Medlem af HB i flere omgange i 90 erne. Cand.jur. Chef for pædagoguddannelsen i Thisted (ledelseserfaring). Formand for bestyrelsen på Krabbesholm Højskole siden (ledelseserfaring) Et langt liv i partiet og de tillidshverv, jeg har og har haft, har givet mig en væsentlig politisk erfaring. Denne erfaring finder jeg netop nu kan bruges i partiets ledelsesarbejde, hvor behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. Medlem af natur- og Miljøklagenævet siden næstformand for Vuderingsankenævnet for København. Medlem af LL-udvalget for ret, ligestilling, kirke og kultur. Partiforening: Amager Storkreds: København Behovet for dialog mellem partiets medlemmer og ledelse er af afgørende vigtighed. deltagerhæfte.indd 25 25/02/

26 Andreas Anne Grete Albertsen Holmsgaard Direktør i en grøn brancheforening, formand for letbane Ring 3, formand for Gate21 der er et grønt, innovativt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og universiteter, tidligere formand for ligestillingsrådet. Solid politisk erfaring, år i Folketinget med mange ordførerskaber (klima, energi, ligestilling, miljø, erhverv, transport, EU, forskning m fl.), rutineret forhandler, 16 års erfaring som chef i henh. offentlig og privat virksomhed, stort netværk. At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed, dvs. et parti som seriøst går efter at påvirke samfundsudviklingen - også når det er besværligt. Partiforening: Østerbro Storkreds: København At få udviklet SF som et stærkt grønt og progressivt parti, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og stor troværdighed. deltagerhæfte.indd 26 25/02/

27 John Thorup Jensen 95% af verdens vækst går nu til verdens rigeste 1%. Mit brændstof til kampen mod ulighed siden drengeårene i Tønder. Via næsten 35 års fagligt arbejde, herunder som A-Kasseleder i HK, har jeg stor erfaring fra fordelingskampens forreste skyttegrave. Siden 2011 er jeg dog desværre førtidspensionist. Min tålmodighed med at vende er i lovgivningen er en af mine plusser, men jeg ser altid på de politiske konsekvenser for ligheden, når jeg kigger på er. Jeg gransker med glæde sammenligninger mellem Danmarks og vore naboers måder at bekæmpe/skabe flere fattige. Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. Dem kan jeg bringe i spil og bidrage til, at vi sammen finder frem til helt tredje løsninger til vores alle bedste. Det siges, at jeg er god til at stille gode spørgsmål. Næstformand SF Esbjerg; Medlem FU SFs Faglige Landsudvalg )FLU); Bestyrelsen SF Syddanmark. Partiforening: Esbjerg Storkreds: Sydjylland Med min baggrund som en cand. mag. og ansat i klassiske LO-jobs i en del år ser jeg måske tingene fra lidt anderledes vinkler. deltagerhæfte.indd 27 25/02/

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF 2016-2018 Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk.

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kandidathæfte til valg af Spidskandidat. Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af Spidskandidat. Nordsjælland Kandidathæfte til valg af Spidskandidat Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk. Det kræver dannelse og uddannelse

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed 17.11.09 Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed Side 1 af 7 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 17/11-2009 Resumé Dette notat

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Indhold. Else Dahl Morthorst.

Indhold. Else Dahl Morthorst. Som supplement til Nyhedsbrevet sender jeg eller den øvrige bestyrelse mails ud med informationer og invitationer til møder og arrangementer. Derudover kan I finde mere information på SF Albertslunds hjemmeside

Læs mere

Ved udgangen af 2015 har vi 90 medlemmer fordelt på 34 A-medlemmer, 11 B-medlemmer, 35 C- medlemmer og 10 SFU-medlemmer.

Ved udgangen af 2015 har vi 90 medlemmer fordelt på 34 A-medlemmer, 11 B-medlemmer, 35 C- medlemmer og 10 SFU-medlemmer. Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen den 24. januar 2016 Status Ved udgangen af 2015 har vi 90 medlemmer fordelt på 34 A-medlemmer, 11 B-medlemmer, 35 C- medlemmer og 10 SFU-medlemmer. Vi har

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Kvinder styrker det lokale Demokrati!

Kvinder styrker det lokale Demokrati! Kvinder styrker det lokale Demokrati! Ministerens forord 2 Jeg vil præge udviklingen 4 Jeg kunne bidrage med noget 6 Verdenen åbner sig i lokalpolitik 8 Vi forhandler mere 10 Jeg begyndte at blande mig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

En rødere og grønnere region

En rødere og grønnere region En rødere og grønnere region Regionsråds-HVAD? Regionsrådet i Region Hovedstaden har 41 medlemmer, som vælges samtidig med valget til kommunalbestyrelserne tirsdag d. 19. november. Region H er den ene

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere