Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014"

Transkript

1 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts Elektronisk semesterevaluering... 4 Samlet status... 4 Forskningsdesign og kvalitative metoder... 4 Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring... 5 Fagligt udbytte af modulet... 5 Forberedelse af primærlitteratur... 6 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse... 6 Politisk filosofi... 6 Information om modulets mål og interesse for modulet... 7 Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring... 7 Fagligt udbytte af kurset... 7 Forberedelse af primærlitteratur... 8 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse... 8 Moderne politikbegreber og politikanalyser... 9 Information om modulets mål og interesse for modulet... 9 Fagligt og pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse og læring... 9 Fagligt udbytte af modulet Forberedelse af primærlitteratur Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. kursusgangen og forberedelse Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen Fagligt udbytte af projektarbejdet Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde

2 Semestret generelt Studiemæssige rammer Studiets faglige og sociale miljø Ugentligt tidsforbrug Tilbagemelding fra semesterkoordinator

3 Indledning I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske semesterevaluering. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt to evalueringsmøder med forretningsudvalget: den 21. februar og den 25. marts Dog er der ikke udarbejdet referat fra mødet den 21. februar?? FU-møde den 25. marts 2014 Dagsorden 1. Evaluering af kursusforløbet indtil nu, herunder øvelserne 2. Arrangement om EU-valg 3. Status på studiemiljø 4. Eventuelt Ad. 1. Der blev givet udtryk for generel høj tilfredshed med kurserne. Dog blev det foreslået, at undervisningen i kvalitativ metode blev gjort mere håndværks-præget, og at der dermed blev skåret lidt ned på mængden af teori her. Der har generelt også været god tilfredshed med øvelserne. Dog kunne et par af øvelsesgangene med fordel gemmes til senere på semestret, så de ikke ligger så tæt på hinanden. Det blev nævnt, at det er godt, at der udarbejdes øvelser i grupperne. Dette gav en længere diskussion af fordele og ulemper ved at danne grupper så tidligt på semestret. Et forslag gik på, at øvelserne kunne laves i administrativt sammensatte grupper, så projektgruppedannelsen kunne ligge senere. Argumentet herfor var, at det på denne måde ville være lettere at vælge gruppe af faglige grunde. Der kom forslag op om at udarbejde én større øvelse pr. fagblok (politisk teori, policy, politisk kommunikation), i stedet for flere små. Dette skulle medvirke til, at man ikke dropper de forelæsninger, som der ikke er øvelser til. Tiden til øvelser i forbindelse med metodeundervisningen blev nævnt som for kort, da de ligger midt i forelæsningerne. Der blev diskuteret fordele og ulemper ved at lægge øvelserne hhv. midt i eller efter forelæsningerne. Ad. 2. På det første møde blev det besluttet, at vi skulle forsøge at stable et arrangement i regi af forårets EU-valg på benene. Sanne har været i gang med at tilrettelægge dette. Imidlertid er POLIS samtidig i gang med at arrangere noget lignende, så Sanne har besluttet at aflyse det andet arrangement, da det ikke giver mening med to EU-valg-arrangementer. 3

4 Vi snakkede om mulighederne for at lave et andet fagligt arrangement midt i maj måned, hvor det vil være godt at komme en tur på campus, selvom der ikke er forelæsninger. Flere forslag til gæsteforelæsere blev nævnt, men da der desværre ikke er midler fra Skolen til at honorere oplægsholdere udefra, og en forespørgsel til Djøf har ikke givet resultat, så må arrangementet gentænkes. Sanne tager kontakt til FU for at få interne forslag. Ad. 3. Opfattelsen er, at der ikke umiddelbart er de store problemer med studiemiljøet. Alle snakker ikke med alle, men dette kan givetvis tilskrives årgangens størrelse mere end et dårligt studiemiljø. Vi aftalte at arbejde på at holde en semesterfest ved 4. semesters afslutning, eventuelt på datoen for projektaflevering, altså den 3. juni. 6. semester afleverer projekt samme dag, og har tradition for at holde grillfest. Stemningen er mest for, at vi på 4. semester holder vores egen fest, da det samtidig vil være farvel til alle dem, der ikke skal læse pol/adm. Evt. kan vi slå os sammen med 6. semester senere. Sanne snakker om det med Niels Nørgaard Kristensen, der er koordinator for 6. semester. Ad. 4. Intet Elektronisk semesterevaluering Spørgeskemaet er sendt til 133 studerende. Heraf har 71 studerende besvaret alle spørgsmål, hvilket giver en svarprocent på 53%. Besvarelserne er, hvor det er muligt, sammenlignet med tilsvarende semesterevaluering foretaget i foråret Det skal bemærkes, at der er indført ny studieordning, som ikke var gældende i 2013, og derfor er det ikke muligt at sammenligne alle aktiviteter. Samlet status Forskningsdesign og kvalitative metoder 4

5 93% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2013 angav blot 58% af respondenterne at være velinformeret om målene for modulet. 62% af respondenterne har i høj eller nogen grad fået en større interesse i modulets fagområde. I 2013 angav blot 32% at have fået en større interesse i modulets fagområde. Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring 64% af respondenterne finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 fandt 65% af respondenterne det faglige indhold tilfredsstillende. 70% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 vurderede 39% af respondenterne, at det pædagogiske indhold var tilfredsstillende og hele 61% fandt det pædagogiske indhold utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 68% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der findes ikke sammenligneligt spørgsmål i I forhold til læring i forbindelse med øvelser deler respondenterne sig i to: 52% finder, at den er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende og 48% finder, at den er meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der findes ikke sammenligneligt spørgsmål i Fagligt udbytte af modulet 5

6 78% af respondenterne finder, at deres udbytte af modulet har været middel eller stort. I 2013 var dette gældende for 71% af respondenterne. Forberedelse af primærlitteratur 70% af respondenterne har læst det meste eller hele primærlitteraturen. I 2013 var dette gældende for 68% af respondenterne. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 42% af respondenterne angiver at bruge mellem 4-6 timer pr. kursusgang, mens 36% bruger under 4 timer pr. kursusgang. Der findes ikke sammenligneligt spørgsmål i Politisk filosofi Der findes ikke sammenligneligt kursus i foråret

7 Information om modulets mål og interesse for modulet 88% af respondenterne følte sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet ved modulets start. Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 92% af respondenterne finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Ifm. vurderingen af det pædagogiske indhold deler respondenterne sig i to: 52% af respondenterne finder det pædagogiske indhold utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, og 48% finder det meget tilfredsstillende (3%) eller tilfredsstillende. 57% af respondenterne finder deres egen deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Ifm. vurderingen af læring ifm. øvelser fordeler respondenterne sig i to: den ene halvdel finder læringen tilfredsstillende, og den anden halvdel finder den utilfredsstillende. Fagligt udbytte af kurset 7

8 74% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været middel eller stort. Forberedelse af primærlitteratur 55% af respondenterne angiver at have læst det meste eller hele primærlitteraturen. 45% af respondenterne har foretaget en mindre grundig læsning og nogle få har slet ikke læst (6%). Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 37% af respondenterne har brugt under 4 timer pr. kursusgang. 34% har brugt mellem 6-10 timer pr. kursusgang, hvor hovedparten (27%) har brugt mellem 6-8 timer. 8

9 Moderne politikbegreber og politikanalyser Information om modulets mål og interesse for modulet 94% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2013 var det gældende for 69% af respondenterne. 94% af respondenterne har i høj eller nogen grad fået større interesse i modulets fagområde. I 2013 var det gældende for 83% af respondenterne. Fagligt og pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse og læring Det er ikke muligt at sammenligne med foråret 2013, da modulet her var anderledes opbygget i blokke. 97% af respondenterne finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for 93% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 91% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 86% af deltagerne finder læringen i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 9

10 Fagligt udbytte af modulet 60% af respondenterne angiver, at de har fået et stort eller meget stort udbytte af modulet. For 37% har udbyttet været middel, mens kun 3% oplever, at udbyttet har været lille. Forberedelse af primærlitteratur 72% af respondenterne angiver at have læst det meste eller hele primærlitteraturen. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. kursusgangen og forberedelse 44% af respondenterne angiver at bruge mellem 4-6 timer pr. kursusgang. 33% har brugt mere end 6 timer pr. kursusgang. 10

11 Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen 93% af respondenterne vurderer, at det faglige indhold er meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 77% af respondenterne vurderer, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 79% af respondenterne vurderer, at muligheden for at få hjælp fra vejleder har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 84% vurderer, at samarbejdet i gruppen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 77% af respondenterne vurderer, at arbejdsprocessen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Fagligt udbytte af projektarbejdet 69% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte af projektarbejdet har været stort eller meget stort. 11

12 Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde 35% af respondenterne har brugt over 25 timer pr. uge under projektarbejdet og 31% har brugt mellem timer. Semestret generelt Studiemæssige rammer Intet sammenligningsgrundlag fra foråret 2013 Lidt over halvdelen af respondenterne (58%) er meget enige eller enige i, at de var velinformerede om semestrets aktiviteter ved studiestart. Se uddybende kommentarer i dataudtræk. Lidt mere end halvdelen af respondenterne (55%) er meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semestret var hensigtsmæssig. Se uddybende kommentarer i dataudtræk. Lidt mere end halvdelen (55%) af respondenterne er meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes udstrækning (antal uger/undervisningsgange) var hensigtsmæssig. Se uddybende kommentarer i dataudtræk. Lidt mere end halvdelen (53%) af respondenterne er meget enige eller enige i, at de fysiske rammer om semestrets afvikling var tilfredsstillende. Se uddybende kommentarer i dataudtræk. 12

13 Studiets faglige og sociale miljø 69% af respondenterne er meget enige eller enige i, at semestret er væsentligt for deres uddannelsesprofil. I 2013 var dette gældende for 68%. 64% af respondenterne er meget enige eller enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats fra deres side. I 2013 gjorde dette sig gældende for 68% af respondenterne. 75% af respondenterne er meget enige eller enige i, at semestret var fagligt udfordrende. I 2013 var dette gældende for 77% af respondenterne. 37% af respondenterne finder ikke, at det faglige studiemiljø påvirkede deres udbytte positivt. 36% er modsat meget enige eller enige i, at det faglige studiemiljø påvirkede deres udbytte positivt. I 2013 var 64% af respondenterne meget enige eller enige i, at det faglige studiemiljø påvirkede deres udbytte positivt. 41% af respondenterne er uenige eller meget uenige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. 45% er hverken enige eller uenige, og kun 24% er meget enige eller enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. I 2013 var 64% meget enige eller enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. Ugentligt tidsforbrug 13

14 38% af respondenterne har brugt mellem timer pr. uge i løbet af semestret. 27% har brugt mellem timer, og 23% har brugt mellem timer. Tilbagemelding fra semesterkoordinator Min oplevelse af årgangen har været, at de har været meget opdelte i dygtige og engagerede studerende på den ene side og så omvendt meget uengagerede og negative studerende på den anden. Det har gjort semestret svært at koordinere og svært for underviserne at ramme et niveau. Der har været kritik af kurset i Politisk filosofi og her har koordinator indgivet nedenstående kommentarer. Politisk filosofi Jeg bemærker, at der er studerende, der har haft glæde af kurset i politisk filosofi (de generelle kommentarer om semestret og vurderingen af udbytte og fagligt indhold) og at der er meget kritiske kommentarer om den pædagogiske opbygning af undervisningen og selvkritiske vurderinger i forhold til egen arbejdsindsats. Forslag til forbedring af kursusforløb: 1. Tilbyde instruktorundervisning/øvelser 2. Overveje balancen med kursus og projekt igen, men er ikke sikker på at det er løst ved at køre kurset hurtigt, når der også er en del forelæsninger i moderne politikbegreber mv. 3. Løbende pædagogisk evaluering I forhold til de pædagogiske valg i forelæsningerne: Det kunne nok være værd at overveje en nedtoning af de faglige ambitioner i forhold til at styrke de studerende kendskab til begreber og traditioner og evne til at sammenligne disse og i stedet (som en foreslår) bruge mere tid på anvendelse (fx case-diskussioner). Arbejdet med cases kunne med fordel gennemtænkes på en måde, der får aktiveret de studerende (mere dynamik). Det er dog en balancegang, da det er afgørende, at begreber og tankegange er klargjorte før de anvendes. Min strategi var i dette semester at sikre at alle forstod grundtræk i positioner og havde klar ide om hvad vi forventede til eksamen. Det afspejler sig tror jeg også i en relativt lav dumpeprocent. Jeg har fokuseret på at sikre et vist minimum samtidig med at jeg løbende forsøgte at inddrage de studerende i diskussioner. Jeg fornemmede at mange ikke var forberedte (havde læst) og at de helst ville undgå at blive inddraget. Øvelsesgange og eksamen Som semesterkoordinator har min oplevelse med øvelserne været, at det ikke rigtig har fungeret efter hensigten. En oplevelse, som jeg deler med de undervisere, jeg har vendt det med. Nogen har gjort meget ud af dem, andre satset på lige at få dem godkendt. Der har været rigtig meget arbejde forbundet med at udarbejde, hente, læse, bedømme, give tilbagemelding, tjekke efter at alle har afleveret osv., hvilket jeg ikke synes helt står mål med udbyttet. Flere undervisere har oplevet et markant faldende engagement til de lektioner, der ikke var øvelser i. Min anbefaling vil være, at de studerende i stedet får en skriftlig prøve i pensum, umiddelbart efter kursets afslutning 4-6 timer eller lignende, og så vægt på metoderne og anvendelse af pensum i projektarbejdet. 14

15 Vejledning Der har været et par klager over vejledere, dvs. 3 for at være helt præcis, hvor jeg som koordinator er blevet kontaktet af grupperne. To af dem vedrører samme vejleder og informationen er videregivet til studieleder. Sammenfatning Som koordinator har det været et krævende semester, dels på grund af holdets sammensætning, jf. tidligere kommentar, men også fordi lærergruppen har været meget presset. Det har betydet, at der har været rigtig mange forskellige vejledere på semestret, mange har kun haft en enkelt studerende eller to, og mange har accepteret at vejlede i emner, de ikke selv har erfaring med. Endelig gik der rigtig lang tid, før vejlederfordelingen kom på plads, selvom jeg havde forsøgt at igangsætte gruppedannelse og projektarbejdet fra semestrets start. Dette har naturligvis ikke været tilfredsstillende for nogen, heller ikke for de studerende eller for de vejledere, der måtte tage ekstra grupper. Studienævnets anbefalinger Øvelsesgange Studienævnet bemærker, at der er udfordringer på tværs af alle semestre, når det gælder øvelsesgange. Specifikt på 4. semester er de studerende frustrerede over, at øvelserne ikke lægger direkte op til eksamen. De studerende skal gøres opmærksomme på, at brugen af øvelser kan have forskellige formål. Moderne politikbegreber og politikanalyser De studerende opfatter brugen af øvelser, som noget man i grove træk gør for øvelsernes skyld og ikke som en del af en læringsproces. Studienævnet bemærker, at øvelser skal integreres i undervisningen og medvirke til at bringe teorien i spil. Fremadrettet skal der ske ændringer på netop dette modul. Eksamensformen skal sandsynligvis ændres, hvilket vil kræve en ændring af studieordningen. Studienævnets opfordring vil være, at der skal ses på eksamensformen. Forskningsdesign og kvalitativ metode De studerende udtrykker ønske om, at kurset skal være mere håndværkspræget, fx i form af brug af interviews, etc. Samtidig er der kritik af, at der er for lidt progression ift. 2. semester. Studienævnsformand tager emnet op med de fagansvarlige. Studienævnets indstilling er, at man forsøger at gøre kurset mere håndværkspræget, fx ifm. indførelse af programmet NVivo til organisering og analyse af data. Det studerende giver udtryk for, at eksamensopgaven var på et højere niveau end, der blev lagt op til i undervisningen. Studienævnsformanden tager denne del op med de fagansvarlige. Politisk filosofi Pædagogisk indhold Den ene halvdel af de studerende er tilfreds med ovennævnte, mens den anden halvdel er utilfreds. Generelt er de studerende meget delte omkring dette fag, nogle finder det vældigt interessant, hvor andre 15

16 finder det yderst uinteressant. Det gør ikke undervisningen helt nem for underviser. Dog er det tydeligt, at der skal ske en udvikling i dette kursus. Studienævnet bemærker, at der ofte er en negativ spiral ift., at hvis man finder et kursus kedeligt, så forbereder man sig typisk ikke og deltager ej heller i forelæsningerne, hvilket gør det svært at skabe dialog. En mulig løsning kunne være, at der kom lidt flere forskellige undervisere på kurset. Kurset skal behandles nærmere og studienævnsformanden tager initiativ hertil. Studiemiljø Studienævnsformanden bemærker, at det er blevet lidt en selvopfyldende profeti, at semestret ikke fungerer godt. Dog tager vi det naturligvis alvorligt, at så få studerende finder studiemiljøet godt. Koordinator har taget opgaven omkring studiemiljøet meget seriøst og har været foregangskvinde i flere sociale aktiviteter. 16

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat af FU møde den 17. juni er ikke

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Evalueringsrapport MLP semester

Evalueringsrapport MLP semester Evalueringsrapport MLP 1.+3. semester Master i Læreprocesser FULD TID Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester FULD TID, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015... 1 Indledning... 2 Skriftlig

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens faglige niveau... 2 Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?...

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere