Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillerød, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Hanne Norup bød velkommen til ejerne, revisor der ville fremlægge regnskab og budget, samt bemærkede, at ejendomsmægler Jette Birkholm også var til stede, hvis nogen ville kontakte hende efter generalforsamlingen- Bestyrelsen havde udpeget advokat Flemming Kragh Hansen fra Lett Advokatfirma som aftenens dirigent. Flemming Kragh Hansen konstaterede, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Ligeledes var dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen havde modtaget 88 fuldmagter og 93 stemmeberettigede var repræsenteret i salen. Generalforsamling var således beslutningsdygtig. Dagsorden var som følger: 1. Formandens beretning. 2. Godkendelse af Ejerforeningens regnskab for Regnskab vedlagt. 3. Vedtagelse af driftsbudget for Budget vedlagt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Abel og Erik Sliben er på valg. Begge modtager genvalg. 5. Valg af suppleanter. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede Revisorer. 7. Forslag fra Hanne Bruun: Honorar til formanden for bestyrelsen. Forslag vedlagt. 8. En ejer har bedt om ordet for at høre andre ejeres erfaring med RCI. Mail vedlagt. 9. Evt. Dirigenten gav ordet til formanden. Ad dagsordens punkt 1. Formandens beretning. I 2009 har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. Heraf 1 i Rågeleje Klit. Takket være vores altid servicemindede personale, er det lykkedes os at få tildelt RCI Silver Award for

2 At vi mistede den for 2009 skyldtes, som tidligere meddelt, at vi måtte skifte til nyt rengøringsselskab, så vi er glade for at have fået tildelt den igen. Vores faste receptionist, Marianne har valgt at gå på efterløn fra i år, men er blevet erstattet af Anne. I juli måned fik vi professionel hjælp til at udfærdige en ny hjemmeside for Rågeleje Klit. Både med dansk og engelsk tekst. Samtidig er der nu mulighed for at se, om der er nogen lejlighed ledig til udlejning. Og hvis man er interesseret, kan man booke en lejlighed online. Mange bruger efterhånden internettet til at lede efter ferietilbud, så vi håber på, at få en del mere udlejning på denne måde. Vores udlejning er størst i højsæsonen. Men til gengæld har vi mange RCI-gæster. Der er faktisk kun fire uger, hvor der ikke har været nogen RCI-gæster hos os. Vi er det feriecenter i Danmark, der har flest gæster fra RCI. Blandt de private ejere er der solgt 34 uger. Ejerforeningen har solgt 6 uger. Der er nu 38 uger på Rågeleje Klit, der er konverteret til RCI Points. En ejer har bedt om en redegørelse for Feriecentrets aftale med RCI denne er givet separat. Der er foretaget følgende renoveringer/fornyelser i 2009: Totalrenovering af underetage i lejl. A 4 og A 5 Nye gulvklinker, nyt køkken, større vandvarmer installeret under trappen til 1. sal. Alle el-installationer fornyet/udvidet med flere stikkontakter etc. Nyt køle/fryseskab, opvaskemaskine samt mikroovn. Udskiftning af yderdøre i alle C-lejlighederne. Opsætning af hegn mod Strandvejen og Stejlebakken. Diverse malerarbejde på hele centret. Nyt badeværelsesgulv lagt i lejl. A 4 og A 2. Loftet er malet. Brusekabinevæg er malet. Ny brusebadsforhængsstang, nyt armatur i bad, ny sæbebeholder etc. Lejl. B 6 og B 7 er malet over alt. Lofterne er malet 3 gange. Da vi gerne vil undgå at sætte det årlige administrationsbidrag op for at få råd til helt nye køkkener i B-lejlighederne, som vi havde påtænkt, så har Jørgen Nielsen som et forsøg i lejl. B6 og B7 skiftet køkkenbordspladen og malet køkkenlågerne lysegrå. Lysarmaturet er udskiftet med spots under køkkenskabe. Vandhanen er udskiftet og der er sat nye greb på låger og skuffer. Der er indkøbt opvaskemaskiner, der vil blive installeret i alle B-lejl. løbende hen over året. 2

3 Da vi holdt bestyrelsesmøde i Rågeleje Klit i én af de B-lejl. hvor køkkenet er renoveret på denne måde, blev vi enige om, at hvis det kan gøres for en rimelig pris og det kan det for ca ,- pr. lejlighed, inkl. installering opvaskemaskine så vil alle køkkenerne i B-lejlighederne blive renoveret på denne måde. Derved regner vi med at kunne udskyde en total udskiftning af køkkenerne i B-lejl. i 5-6 år og alligevel have et indbydende køkken. Det vil måske ikke være muligt, at male alle B-lejl. for loftet skal males tre gange, så den enkelte lejlighed skal være ledig i flere sammenhængende uger, men det er planen, at der installeres en opvaskemaskine, selv om der ikke bliver malet. Ja, takket være Jørgen Nielsen sparer vi mange penge til håndværkere. Hvis vi skulle betale en maler for at gøre det arbejde, han laver, så ville vi ikke være nået så langt i dag. Mange ejere, der aldrig har været i Rågeleje Klit, men kun har købt deres lejlighed for at bytte gennem RCI, er begyndt at komme og har efterfølgende meldt sig ud af RCI, fordi de er blevet overrasket over vores høje standard. Vi holdt i weekenden februar medlemsmøde for Dansk Timeshareejer Forening. Det går på skift imellem de 8 timeshare feriesteder, der er medlem af foreningen. Vi fik meget ros for centrets tilstand. Det var dejligt at høre. De ved jo, hvad der skal til. Mange af dem skal ud i store investeringer med kontingentforhøjelse til følge. Nu har vi i flere år fastholdt det samme administrationsbidrag, men har alligevel fået foretaget en masse udskiftninger og renoveringer. Vinteren har været streng. Det har været umuligt, at fjerne sne på p-pladsen fordi den er belagt med småsten. Og som vi alle sikkert har oplevet, så har man kunnet starte forfra mange gange p.g.a. snefygning, så det har personalet brugt meget tid på. Til gengæld har der været et smukt syn ud over vandet, men vi håber ikke, det bliver sådan til næste vinter. Vi har i nyhedsbrevet, der fulgte med opkrævning for januar kvt gjort opmærksom på, at stoppestedet for bus 360, der tidligere stoppede ud for os, er nedlagt. Man skal derfor stige af og på bussen på den store p-plads over for restaurant Søstjernen. Nu kører bussen mellem Helsinge og Rågeleje Klit og ikke som tidligere fra Hillerød til Rågeleje Klit. Hvad er så planen for 2010? Der er allerede foretaget en del renoveringer i årets første måneder: På nuværende tidspunkt er alle underetager i A-lejl. renoveret (køkken og badeværelser) Køkken i lejl. B-5 er også renoveret. De sidste køkkener i B-lejl. tages til efteråret. Til sommer skal centret males udvendigt. Med den beliggenhed tæt på vandet, er det nødvendigt at male facaden i hvert fald hvert andet år. Kældertrappen skal repareres for frostskader. Kommentarer til formandens beretning: Hans Aage Marqvardsen ville gerne have uddybet bemærkningen: En ejer har bedt om en redegørelse for Feriecentrets aftale med RCI denne er givet separat. Hvilke fordele der var ved at være medlem af RCI. Spørgsmålet blev gemt til punkt 8 på dagsordenen. 3

4 Hanne Bruun kom også med en stor tak til personalet som blev modtaget med applaus. Ewald Olsen spurgte med henvisning til bemærkningen om maling af centret facade om bestyrelsen havde overvejet at beklæde facaden med fibercement, som gavlene er blevet. Jørgen Nielsen bruger ca ,- til maling af facaden. Beklædning med fibercement vil koste ca ,-. Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen vil overveje det. Derefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. Ad dagsorden punkt 2, godkendelse af regnskab. Regnskabet blev gennemgået af revisor Anders Ladegaard. Årets resultat blev på kr Stigningen i Tab på debitorer, ejere Revisor har kendskab til, at der føres en benhård praktik mod dårlige betalere, men der er lang ekspeditionstid i Fogedretterne. Der vat ingen kommentarer til årsregnskabet, som dirigenten derefter satte til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med akklamation. Ad dagsorden punkt 3 vedtagelse af driftsbudget for Budget blev gennemgået af revisor. Der er ikke opgivet nogen tal for udlejning af ejerforeningens lejligheder ligesom kommission af udlejning ikke er medtaget. Bestyrelsen har valgt at udelade dette. Det vil, hvis udlejningen bliver lige så god som i 2009 betyde en merindtægt på godt Der var ingen kommentarer til budget for 2011 som derefter blev sat til afstemning. Budget 2011 blev enstemmigt godkendt med akklamation. Ad dagsordenens punkt 4 - valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Abel og Erik Sliben er på valg og begge modtager genvalg. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at Ole Abel og Erik Sliben var genvalgt med akklamation. Ad dagsordenens punkt 5 valg af suppleanter. Der var ingen, der meldte sig som suppleant, hvorefter dirigenten bemærkede, at så tog vi et år mere uden suppleanter. Ad dagsordenens punkt 6 valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede Revisorer, som foreningens revisor. Revisor blev genvalgt. 4

5 Ad dags ordenens punkt 7 Forslag fra Hanne Bruun: Honorar til formanden for bestyrelsen. Hanne Bruun havde året før under pkt. Evt. henstillet til ejerne, at der udbetales et honorar til Hanne Norup for hendes store arbejde gennem årene. Hvordan det skal gøres, må man finde ud af. Hanne Bruun havde derfor i år stillet dette konkrete forslag, at der udbetales et engangsbeløb på ,- til Hanne Norup som anerkendelse for hendes arbejde i bestyrelsen. Hun uddybede sit forslag med, at hun godt ved, der er andre i bestyrelsen, der også fortjener tak for den tilstand, centret har i dag, men at Hanne Norup siden 1995 havde været primus motor for at få centret op at stå og derfor fortjener denne anerkendelse. Forsamlingen bad om skriftlig afstemning. Stemmerne blev optalt af revisor. Forslaget blev vedtaget med 88 for. 11 imod og 1 ugyldig. (Nogle ejere blev først registreret efter at generalforsamlingen var startet) Bestyrelsen brugte ikke sine fuldmagter i afstemningen. Ad dagsordenens punkt 8 En ejer har bedt om ordet for at høre andre ejeres erfaring med RCI. Birgit Solberg gik på talerstolen og fortalte, at hun i januar 2009 havde været på ferie på Tenerife. Dér var hun blevet opsøgt af nogle søde mennesker, der talte godt for sig og fik hende overtalt til at skifte fra RCI til RCI Points. Dette skifte kostede hende ,- og selv om man lovede hende at sende alle papirerne med det samme, så lykkedes det først at få alt på plads i juli 2009, så Birgit Solberg følte sig rigtig dårligt behandlet af RCI. Hanne Norup kommenterede Birgit Solbergs oplevelse med, at det var et typisk eksempel på dét bestyrelsen i årevis har advaret ejerne mod, når de ferierer på Tenerife. Ligesom bestyrelsen altid henviser til ejendomsmægler Jette Birkholm, fordi man så vil få en grundig vejledning. Ejendomsmægler Jette Birkholm gjorde opmærksom på, at RCI ikke har nogen salgsorganisation, så det har ikke været folk fra RCI, der opsøgte Birgit Solberg, men lokale ejendomsmæglere. Der findes to former for points. Pure points, som vi ikke vil have med at gøre i Danmark og RCI Points uge til uge, som Rågeleje Klit opererer med. Man kan med et års varsel konvertere sine points tilbage igen. Hans Aage Marqvardsen spurgte til, hvad ejerforeningen betaler til RCI. Vi betaler ikke noget. Det er de enkelte ejere, der melder sig ind i enten RCI eller RCI Points, der betaler for at blive medlem og derudover betales et beløb for at bytte. Fordele og ulemper ved at være medlem må den enkelte selv gøre op, ud fra hvilke rejser man foretager. Anne Marie Poulsen fortalte, at de havde købt 4 uger på Rågeleje Klit for at bruge RCI Points til at rejse for nu og når de blev ældre ville de i stedet for at rejse, så benytte Rågeleje Klit. De ville aldrig have købt en lejlighed i Rågeleje Klit, hvis ikke vi havde haft denne byttemulighed gennem RCI. Hans Aage Marqvardsen havde købt sine uger for at benytte Rågeleje Klit. Hanne Bruun fortalte, at de både kom i Rågeleje Klit og byttede gennem RCI. De havde besøgt en masse steder i Europa, hvor de ellers ikke ville komme og alle steder havde standarden og betjeningen været høj. 5

6 Dirigenten bemærkede, at ejerforeningen ikke kan hjælpe Birgit Solberg. RCI er et salgsparameter, men man skal huske, at der er en fortrydelsesret. Hvortil Hans Eriksen tilføjede, at hans far altid havde sagt til ham, at han aldrig måtte skrive under på noget, han ikke forstod. Ad dagsordenens punkt 9 Evt. Ewald Olsen bemærkede, at de havde været i Rågeleje Klit i Påsken i en C-lejl. hvor de oplevede, at dørene mod vandet ikke var tætte. Om vi ville gøre noget ved det? Ligeledes kunne han konstatere, at fugerne omkring indgangsdørene revner. Hanne Norup spurgte, om han havde gjort receptionen opmærksom på det. Nej det havde han ikke. Jørgen Nielsen noterede sig det. Mette Lindberg, der altid er en ivrig bader, når hun er i Rågeleje Klit, efterlyste en badebro, da der er mange sten i vandkanten. Hanne Norup forklarede, at Rågeleje Klit ikke selv har råd til at opføre og vedligeholde en badebro. Den udgift skal fordeles på flere lodsejere. Men Kystsikrings Lag Vest har længe været i forhandling med Gribskov kommune. Der er nemlig opført bølgebrydere vest for Heatherhill, hvilket har bevirket, at sandet aflejrer sig på en anden måde end hidtil. De berørte kommuner er indstillet på at gøre noget i form af sandfodring, men det er et økonomisk spørgsmål. Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20,45. Som dirigent: Formand: Flemming Kragh Hansen Hanne Norup 6

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere