Brugermanual Revisionsproces Revisor Informatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik"

Transkript

1 Brugermanual Revisionsproces

2 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion Installation... af revisionsproces Sådan... kommer du i gang Opsætning... revisionsmodel Generelle... knapper Signer dokum... ent Topm em o Opfølgning Frem og... tilbage Overblik Gå til Hjælpe tekst Leadsheet Anvendelse Kriterier... for anvendelse Spørgeskem... a vedrørende accept af ny kunde Spørgeskem... a vedrørende opgaverisiko Spørgeskem... a vedrørende uafhængighed Spørgeskem... a vedrørende revisionsteam ets uafhængighed Årlig... revurdering af kunden Virksom... hedsbeskrivelse Revisionsplanlægsningsdokum... ent Revisionens... opgave, kundeaccept / fortsættelse og uafhængighed Iagttagelser... fra indledende analytiske gennemgang Vurdering... af iboende risiko Vundering... af kontrolrisikoen Indledne... vurdering going concern Overvejelser... af besvigelsesrisikoen Risikovurdering Planlægningsvæsentlighed Revisionsstrategi Analyse af væsentlighedsrisikoen Væsentlige regnskabsposter... med høj risiko (HRM) Punkter... til rapportering til virksomheden Budgetter... og honorarer Fastsættelse... af væsentlighed Overordnet... væsentlighed Væsentlighed... anvend ved revisionens gennemførelse Væsentlighed anvend ved revisionen af særlige regnskabsposter eller særlige transaktionstyper Væsentlighed... i forbindelse med konklusion Gennem... gang vedrørende going concern Revisionsinstrukser Interne... kontroller Procesbeskrivelse Vurdering... af funktionsadskillelse 35

3 Contents 3 3. Risikokontrolmatrix Test og... kontroller Walk-throughs Procesbeskrivelse... likvider Procesbeskrivelse... anlægsaktiver Generelle... it-kontroller Risikokontrolmatrix Andre it-overvejelser Revisionshandlinger... ved førstegangsrevisioner Ledelsens... tilsidesættelse af kontroller Topm... em o Overblik Checkliste... til afsluttende gennem gang Register... over faglige konsultationer Check lister Regnskabscheckliste Skattecheckliste Mindstekravsbekendtgørelse... m indre virksom heder - fysiske personer Checkliste... bogføringsloven Generelle... revisionshandlinger Advokatbrev Engagem... entsforespørgsel Ledelsens... regnskabserklæring Anbefalinger

4 1 Forord Forord Velkommen til Revisor Informatiks brugermanual version 1. Denne brugermanual indeholder en række forklaringer på diverse features. Brugermanualen hjælper den enkelte bruger med opsætning og generel forståelse af daglig dagens brug heraf.

5 Introduktion 1 2 Introduktion Velkommen til Revisor Informatik's revisionsproces brugermanual. Vores målsætning med brugermanualen er, at du som bruger kommer godt igang med anvendelsen af revisionsprocessen. Manualen tager brugeren igennem faserne fra opsætning til udarbejdelse. Med venlig hilsen Revisor informatik ApS Allesø-Norden 170 DK-5270 Odense N Tel: Installation af revisionsproces Både programmet CaseWare og revisionsproces som skal være udgangspunktet for udarbejdelsen af revisionen, hentes via. webshare. Adgang til webshare, fås via. vores hjemmeside Ved installation af "Revisionsproces" skal du være opmærksom på, at stien til "Programmappe" og "Dokumentmappe" peger på det sted, hvor du har CaseWare liggende. Det der er vist nedenfor, er gældende, hvis der er tale om en standard installation på en computer. (Der er andre forhold gældende for en server-installation.)

6 3 1.2 Brugermanual Revisionsproces Sådan kommer du i gang Efter revisionsprocessen er installeret, skal du ind i en kunde, hvorefter du nu har muligheden for at hente selve revisionsprocessen. Før du kan hente "Revisionsprocessen" skal du være sikker på, at "Dokumentbiblioteket" peger på den rigtige sti. Det gør du ved at gå op i Funktion => Opsætning => Standard stier. Her skal du sætte dokumentbibliotek stien til den sti, hvor du har installeret "Revisionsprocessen".

7 Introduktion Revisionsprocessen indsættes efter den linie du står i, så stil dig der, hvor du vil have revisionsprocessen placeret før du går videre. Du henter revisionsprocessen ved at gå op i dokumentbiblioteket og her vælger du "Revisionproces m check", som vist nedenfor. Herefter får du følgende billede frem på skærmen. 4

8 5 Brugermanual Revisionsproces Marker den øverste mappe "Revision" og tryk tilføj for at indsætte hele "Revisionprocessen" Opsætning revisionsmodel Dobbelt klik på "Opsætning revisionsmodel" for at komme i gang med opsætning. Der fremkommer nu følgende billede. (vist nedenfor)

9 Introduktion Her skal du vælge hvilken opsætning du vil have for revisionsmodellen. Det første du vælger er hvilken type database du vil arbejde ud fra. "RItxt.dbf" - Er FSR-danske revisorers standard handlinger "SKOtxt.dbf" - Er tilpasset til skoler (vist nedenfor) Når du har valgt typen, kan du dobbeltklikke på feltet for at opdatere oversigten. (vist nedenfor) Nu vælger du, om det skal være "Review" eller "Revision". (vist nedenfor) 6

10 7 Brugermanual Revisionsproces Herefter sætter du stien til "Library", der er mulighed for at bruge knappen "sæt sti", som tager udgangspunkt i, at library til revisionsprocessen ligger på standardstien. (vist nedenfor) Hvis det ikke ligger på standard stien, kan du klikke på det gråtonede felt og vælge placeringen vha. stifinder. 1.4 Generelle knapper I hele revisionsprocessen vil der være følgende knapper, der går igen.

11 Introduktion Signer dokument I menupanelet kan du se følgende knapper. Den første er signer dokument. (vist nedenfor) Hvis du klikker på "Signer dokument", får du følgende menu frem. Her kan du sætte flueben ud for det enkelte felt, efter hvilken rolle du har påtaget dig, efter du har sat fluetegn, der vil automatisk blive vist dine initialer og dato ud for det pågældende felt. (vist nedenfor)

12 9 Brugermanual Revisionsproces Der er i dokumentet lavet en genvej til denne funktion, hvor du klikker en gang på dit rollefelt for at indsætte initialer og dato, og en gang til hvis du vil fjerne. (vist nedenfor) Hvis du synes der er for mange eller for få brugere der skal gennemgå dokumentet, så kan det ændres i CaseWare. Det gør du ved at lukke CaseView dokumentet ned og gå til. Funktioner=> Opsætning => Brugere Her får du mulighed for at ændre i "Antal Brugere", hvad rollen skal være, samt hvilken farve checktegnet skal være. (vist nedenfor) Alt efter hvor mange der har signeret, vil der ud for det enkelte dokument blive sat et fluetegn, når alle har signeret, vil der fremkomme et stort fluetegn ud for det enkelte dokument. (vist nedenfor) Topmemo Den næste knap du støder på er "Topmemo" som er et konkluderende memo, hvis du trykker på

13 Introduktion 10 denne bliver du sendt til dokumentet "Topmemo". Dette er et dokument, der opsamler alle de bemærkninger, der måtte være tilføjet i løbet af revisionsprocessen. (vist nedenfor) Yderligere forklaring se "700 - Topmemo" Opfølgning Den næste er "Opfølgning", den åbner og lukker opfølgningspunkterne i bunden af skærmen. (vist nedenfor) Frem og tilbage De næste to knapper er "Tilbage" og "Frem", det er så du hurtigt kan navigere frem og tilbage mellem dokumenterne. (vist nedenfor) Overblik Den næste knap er "Overblik", vha. denne knap bliver du sendt videre til overbliksdokumentet, i dette dokument kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvor langt man er kommet i revisionsprocessen. (vist nedenfor)

14 11 Brugermanual Revisionsproces Yderligere forklaring se "701 - Overblik" Gå til I venstre hjørne ser du knappen "Gå til" her kan du navigere hentil det ønskede dokument. Først ved at klikke på "Gå til", derefter finde det ønskede dokument.

15 Introduktion Hjælpe tekst Der er forskellige steder i revisionsprocessen tilføjet en knap som vist nedenfor. Denne knap giver en lille hjælpetekst for det enkelte område, teksten skjules/vises ved, at du klikker på knappen Leadsheet Den næste er i revisionsinstruksen en ny knap "Leadsheet", den åbner leadsheetet tilhørende den revisionsinstruks du befinder dig i. (vist nedenfor) I et "Leadsheet" kan du se alle beløb som hører til det pågældende område. 1.5 Anvendelse Efter du er færdig med opsætningen af revisionsprocessen, kan du nu gå i gang med at udfylde processen.

16 13 Brugermanual Revisionsproces Start ved at bruge menuen "Gå til" og vælg "Kriterier for anvendelse" Kriterier for anvendelse Denne revisionsmodel kan anvendes til kunder, som opfylder de specifikke karakteristika for en mindre enhed, som det er vist nedenfor. Hvis der svares nej til et eller flere af disse kriterier, bør det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at anvende denne revisionsmodel til den givne opgave. Overvejelserne skal dokumenteres i dette dokument. Denne vurdering skal foretages hvert år. Du står nu med følgende billede (se nedenfor), du kan i topmenuen altid se hvor meget du har besvaret af dokumentet i dette tilfælde "0/7". Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) IR = Irelevant

17 Introduktion 14 Hvis du svarer noget der ikke stemmer overens med standard, bliver bedt om at tage stilling til forholdet. (som vist nedenfor) Hvis du går videre uden at have besvaret alle spørgsmål, fortæller den dig, at du mangler at indtaste en besvarelse.

18 15 Brugermanual Revisionsproces I bunden af dokumentet vil du blive bedt om at tage stilling til hvor mange timer revisionen forventes at tage, samt om der er en reviewing partner eller ej. Hvis der er valgt en reviewing partner (Intern kvalitetsstyring), vil personen skulle udfylde skema "760", skemaet kan findes i CaseWare under protokolelementer. (vist nedenfor) Spørgeskema vedrørende accept af ny kunde Denne formular skal udfyldes for alle nye kunder. Relevante underbyggende oplysninger skal du i nødvendigt omfang vedlægge. Et Ja -svar betyder et muligt problem med accept af den potentielle kunde. Hvis kunden er en eksisterende kunde, skal du ikke udfylde noget i dette skema. Dog skal skema "230" udfyldes. (vist nedenfor)

19 Introduktion 16 Hvis "kunden er ny" kommer der nogle spørgsmål hvor der skal svares "Ja/Nej", samt der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) Til sidst skal du svare på om kunden "accepteres/afvises" Spørgeskema vedrørende opgaverisiko Denne formular skal anvendes, som et supplement til spørgeskemaet vedrørende accept af ny kunde (200.MP) for at kunne dokumentere overvejelserne i forbindelse med vurderingen af opgaverisikoen. Denne formular skal vedhæftes spørgeskemaet vedrørende accept af ny kunde. Et Nej -svar betyder et muligt problem med accept af den potentielle kunde. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for at notere forklaringer i det

20 17 Brugermanual Revisionsproces gråtonede felt, som vist nedenfor. Til sidst svarer du på om der er tale om en "Høj/lav" opgave risiko. Konklusionen føres automatisk videre til planlægningsdokumentet Spørgeskema vedrørende uafhængighed Denne formular skal udfyldes for alle kunder. Revisionsholdet skal dokumentere evalueringen af overholdelse af etiske standarder, når de: foretager kundeaccept eller reevalueringsprocedurer opdaterer deres indledende evaluering på revisionens planlægningsstadie. Først noteres hvilke ydelser der leveres inkl. skønnet honorar. Efterfølgende besvarer du spørgsmålene "Ja/Nej", samt giver en eventuel forklaringer i det gråtonede felt. (vist nedenfor) Afsluttende kommer du med en konklusion.

21 Introduktion Spørgeskema vedrørende revisionsteamets uafhængighed Dette skema skal signeres årligt af alle medlemmer af revisionsteamet til bekræftelse af medlemmets uafhængighed. Som minimum skal der være tilknyttet en partner på engagementet. For at udfylde navn skal du klikke i det gråtonede felt. For at indsætte initialer og dato skal du dobbeltklikke i feltet til højre for dit navn. Ønsker du derimod at fjerne dine initialer, skal du højreklikke på dine initialer og vælge nulstil initialer Årlig revurdering af kunden Faglige krav og revisionsbestemmelser betyder, at Revisor ikke kan acceptere at blive valgt eller fortsætte som revisorer, hvis vi har en interesse, som kan være i modstrid med en hensigtsmæssig udførelse af revisionen.

22 19 Brugermanual Revisionsproces Hvis der svares "Ja" nedenfor, skal det angives i konklusionen, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at opretholde objektiviteten og uafhængigheden og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at udføre revisionen hensigtsmæssigt - eller at der foreligger overvejelser om at trække sig fra opaven. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej". Det er muligt at se konklusionen på de forskellige punkter vha. knappen ud for (Se konklusion i XXX). (vist nedenfor) Til sidst kan du skrive en samlet konklusion i det gråtonede felt Virksomhedsbeskrivelse Her SKAL du udfylde beskrivelser af kunden, samt noget om kundeforståelse mv. Alle de gråtonede felter er redigeringsfelter, så der kan du skrive en fri tekst. Hvis du trykker på knappen ved siden af det gråtonede felt får du mulighed for en inspirationstekst, som du eventuelt kan bruge som grundlag for din beskrivelse.

23 Introduktion Revisionsplanlægsningsdokument I dokument "407" har du mulighed for at benytte knappen "Vis et afsnit", det ville give dig et bedre overblik. Hvis du trykker på knappen, skifter dokumentet til kun at vise et afsnit af gangen, du vil nu kunne hoppe mellem de forskellige afsnit vha. af de to pile der er kommet frem ved siden af knappen. Alle de steder hvor du støder på et "Gult spørgsmålstegn", som vist nedenfor. Har du mulighed for at få en længere uddybende forklaring på emnet, forklaringen kommer frem i et særskilt vindue som PowerPoint Revisionens opgave, kundeaccept / fortsættelse og uafhængighed Dette skal udfyldes for alle revisionsopgaver. Det er den primære dokumentation for beslutninger i forbindelse med planlægningen. Planlægningen skal godkendes af aftalepartneren og reviewing partner på formularen til godkendelse af planlægningen. Du har mulighed for at redigere teksten i de gråtonede felter.

24 Brugermanual Revisionsproces 2. Iagttagelser fra indledende analytiske gennemgang Her har du mulighed for at vælge hvilke tal, der skal ligge som basis for den videre planlægning. Vælg mellem "Planlagt tal" eller "Realiseret tal", du kan også vælge om de planlagte tal skal være sidste års tal afrundet til hele tusind. Ved at sætte fluetegn i checkboksen. Hvis du synes der mangler nogle regnskabsposter, kan du i knappen "Skjul/vis" vælge mellem "Skjul fravalgte handlinger" og "Vis alle handlinger". Hvis du vælger "Vis alle handlinger" får du alle skjulte poster frem, du kan nu skjule/vise eventuelle rækker, der ikke bliver vist ved at ændre +/- ud for den enkelte række. (vist nedenfor)

25 Introduktion 22 I slutningen af punktet har du mulighed for at tilføje punkter der skal følges op på i løbet af revisionen. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Vurdering af iboende risiko Her kan du vælge hvilke punkter, du mener, der er en hvis "iboende risiko" på. Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidst skal du vælge, hvilke risici der er i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Vundering af kontrolrisikoen Her kan du vælge hvilke punkter, du mener, der er en hvis "kontrol risiko" på. Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidst skal du vælge, hvilke risici der er

26 23 Brugermanual Revisionsproces i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Indledne vurdering going concern I det omfang det er muligt vurderes virksomhedens budgetter, finansielle (nød)planer og ledelsens løbende vurdering af virksomheden. Hertil kommer vores erfaring med virksomhedens løbende drift og virksomhedens evne til at udarbejde pålideligt materiale. Hvis du ønsker at se, hvad der eventuelt står i dokument "550", eller ønsker at udfylde det i forbindelse hermed, kan du hoppe til dokumentet vha. den lyseblå pil, der springer til højre. Du har mulighed for at beskrive forholdene i de gråtonede felter Overvejelser af besvigelsesrisikoen Her kan du notere eventuelle besvigelsesrisici, i punkt 1:

27 Introduktion 24 Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter vælge hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidste skal du vælge, hvilke risici der er i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Punkt 2, drøftelse med personer der kan have kendskab til besvigelser. Her kan du tilføje eventuelle kommentarer, der måtte have været ved at notere dem i det gråtonede felt. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Risikovurdering Her kan du samle op på hele risikovurderingen. Opgaverisikoen som du har udfyldt i skema "220", kan du hoppe til vha. knappen "hop til højre" for at se, hvad du har taget stilling til i det dokument. Ellers er de resterende punkter, nogen du tager stilling til i dette punkt, og derved lave en samlet vurdering af risikoen.

28 Brugermanual Revisionsproces 8. Planlægningsvæsentlighed Planlægningsvæsentligheden kommer fra dokument "410", du kan gå til dokumentet vha. knappen, der "hopper til højre". Hvis du foretager ændringer i beregningen i dokument "410", kan du opdatere tallene vha. knappen "Opdater tal" Revisionsstrategi Analyse af væsentlighedsrisikoen I det første punkt er der begrænsede muligheder for at ændre i dette dokument, da du allerede i punkterne 2-8 har taget stilling til disse. Du kan ændre noget, der ikke er noteret som væsentlig, til en væsentlig post ved at sætte fluetegn ud for posten i kolonnen "Væsentlig post". Hvis du har ændret i posterne, kan du gå tilbage til oprindelig udfyld vha. knappen "Aktiver formel". Hvis du ønsker at se arbejdspapirene for de områder, kan du klikke på tallene under

29 Introduktion 26 index, og du vil gå videre til det gældende arbejdspapir. For at se hvordan de enkelte arbejdspapirer udfyldes, bedes du gå til "Revisionsinstrukser" her vil der være en forklaring på dette Væsentlige regnskabsposter med høj risiko (HRM) I dette punkt vil alle HRM/SRM, som du tidligere i dokumentet har noteret blive samlet op. De "Afbødende kontroller" noteres i revisionsinstruks dokumentet, som hører til den enkelte kategori. Denne knap sender dig direkte videre til "Revisionsinstruks" dokumentet, som passer til det berørte område. (se nedenfor)

30 27 Brugermanual Revisionsproces Punkter til rapportering til virksomheden Her har du mulighed for at opsamle de punkter, som du måtte være stødt på i planlægningsfasen, som bør rapporteres indledningsvist til ledelsen. Du har mulighed for at indsætte/fjerne linjer vha. knappen "Indsæt linje" Budgetter og honorarer Her har du mulighed for at lave et overslag over, hvad honoraret forventes at være for året. Hvis du har et eksternt dokument liggende i CaseWare med et skønnet honorar, kan du henvise til det ved at sætte en markering "Der henvises til... ", og derefter vælge dokumentet i popupmenuen i slutningen af denne linje. Det forventede antal timer, skal gerne stemme overens med de timer, du har noteret i dokument "110".

31 Introduktion Alle de gråtonede felter i dokumentet er redigeringsfelter, som du frit kan udfylde Fastsættelse af væsentlighed Hovedformålet med dette notat er at dokumentere beregningen af den fastsatte væsentlighedsgrænse for planlægning af revisionshandlinger. Den anvendes derefter som retningslinje for revisionshandlingernes omfang. Væsentlighedsgrænsen anvendes ved afslutningen af revisionen i evalueringsfasen sammen med en vurdering af den kvalitative væsentlighed baseret på virksomhedens resultater Overordnet væsentlighed Her kan du se hvilke tal, der bliver brugt til beregning af væsentligheden. De to kolonner, som beregningen tager udgangspunkt i, er "Realiseret" og "Ved planlægning". Du har mulighed for at overføre de realiserede tal til planlægning vha. knappen "Overfør realiseseret til Ved planlægning". 28

32 29 Brugermanual Revisionsproces Her kan du vælge hvilken overordnet post, der skal være udgangspunkt for den beregnede væsentlighed. Nederst i punktet har du mulighed for at begrunde valget samt lave eventuelle korrektioner Væsentlighed anvend ved revisionens gennemførelse Den overordnede risikovurdering "Lav" eller "Høj" kommer fra dokumentet "210 - vedrørende opgaverisiko". Derudover består beregningerne af tal fra dette dokument, du har mulighed for at lave enkelte rettelser, disse rettelser bør noteres i de gråtonede felter.

33 Introduktion Væsentlighed anvend ved revisionen af særlige regnskabsposter eller særlige transaktionstyper Her kan du se beregningen af væsentligheden ved særlige poster. I dette punkt har du mulighed for at ændre den væsentlige post, hvis der er tale om en virksomhed, der har særlig offentlig interesse. Det gør du ved at sætte fluetegn ud for "Virksomhed af særlig offentlig interesse" Væsentlighed i forbindelse med konklusion Her skal du tage stilling til om væsentligheden ved planlægsningstidspunktet stadig er relevant, det gør du ved at vælge mellem "Ja" eller "Nej" i popupmenuen. 30

34 31 Brugermanual Revisionsproces Gennemgang vedrørende going concern Her skal du foretage din afsluttende vurdering til om virksomheden er en "Going concern". Du SKAL argumentere for det for dit valg. Hvis du vurdere der er forhold som indikerer virksomheden eventuelt ikke er "Going concern", kommer der yderligere spørgsmål frem som skal besvares. I konklusionen har du mulighed for at vælge om virksomheden vurderes som en going concern eller ej, udfra hvad du vælger i konklusionen. Du har efterfølgende mulighed for at komme med bemærkninger til Protokol, Påtegning eller anføre Andre bemærkninger. Disse bemærkninger føres automatisk til topmemo. Bemærkninger til protokollen føres tillige til Revisor Informatik s Protokol Revisionsinstrukser (DET SAMME ER GÆLDENDE FOR ALLE REVISIONSINSTRUKSOMRÅDER) I revisionsinstrukserne er der kommet en ny knap i topmenuen, der hedder "Områder" vha. denne knap kan du hoppe mellem de forskellige revisionsinstrukser.

35 Introduktion 32 Du kan altid hoppe til skemaet "407" vha. knappen der hopper til højre. Hvis området er under væsentlighedsniveauet, men du alligevel ønsker at planlægge handlinger, kan du i skema "407" vælge HRM/SRM eller markere området som væsentlig. Hvis du trykker på +/- under "Vis regnskabsposter", får du mulighed for at fordele det samlede tal ud på nogle underpunkter, det gør du ved at vælge punkter udfra mappenumre under "Vis regnskabsposter". Derudover er der mulighed for at "Opdater tal", hvis du har ændret i tallene. Du kan tilføje/fjerne linjer vha. knapperne vist nedenfor, den til venstre tilføjer, mens den til højre fjerner linjer. Ifølge planlægningen i skema "407" har du planlagt følgende handlinger for at afdække de risici, der måtte være. Samt komme med kommentarer vedrørende "Afbødende kontroller" og "Virkning på revisionsstrategi eller handlinger". Skal der udføres yderligere handlinger sættes fluetegn i kolonnen yderligere handlinger.

36 33 Brugermanual Revisionsproces For at tilføje de yderligere handlinger Gå til handlingen. Klik på den grønne knap i venstre side så den bliver rød. (risikohandling) Klik på knappen "Opdater oversigt". Vælg handlinger med popupknappen. Til sidste tilføjer du en konklusion på risikoen, vha. popupmenuen under "konklusion på risiko". Her har du mulighed for at vælge hvilke handlinger, der er nødvendige for at afdække de nødvendige revisionsmål. Du kan tilføje handlinger ved at trykke på knappen "Skjul/vis", når du trykker på denne knap får du følgende valgmuligheder, "Skjul fravalgte handlinger" og "Vis alle handlinger". Hvis du vælger "Vis alle handlinger" får du alle de mulige handlinger frem, du kan nu tilføje emnerne ved at klikke på +/- til højre for det ønskede emne. Der er i slutningen også mulighed for at tilføje og fjerne egne emner Efter du har tilføjet emnet, har du mulighed for at redigere følgende: Planlægning Revisionsmål, rammer det du har valgt. Planlagt analyseprocedurer, her bør du skrive en kort beskrivelse. Planlagte detailtest, her bør du skrive en kort beskrivelse. Udført revision Arbejdspapir reference, her kan du vha. dropdown menuerne vælge dokumenter, du har tilføjet til dine CaseWare arbejdspapirer. Udført af/dato, hvis du dobbeltklikker i kolonnen ud for det relevante emne, tilføjer du dine initialer/dato, hvis du ønsker at fjerne disse, skal du højre klikke og nulstille. Bemærkninger, her kan du tilføje bemærkninger til emnet i forbindelse med revisionen.

37 Introduktion 34 Til sidst i revisionsinstruksen er det muligt at konkludere på afsnittet, er alle de væsentlige handlinger udført, og har det afdække det nødvendige. Hvis f.eks. revisionen har givet anledninger til bemærkning, får du mulighed for at notere hvad, hvis det er noget, der skal gøres opmærksom på i revisionsprotokollen eller i påtegningen. (DET SAMME ER GÆLDENDE FOR ALLE REVISIONSINSTRUKSOMRÅDER) Interne kontroller Som udgangspunkt er denne revisionsprocesmodel udarbejdet med henblik på, at der ikke foretages kontrolbaseret revision. Hvis revisor alligevel ønsker at foretage kontrolbaseret revision kan revisor i bunden af dokument 400 indsætte dokumenter til brug for kontrol revisionen. Her skal gøres opmærksom på

38 35 Brugermanual Revisionsproces at revisionsoverbevisningen ved gennemførelsen at den kontrolbaserede revision ikke automatisk føres videre til substans revisionen Procesbeskrivelse Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrivelse alle forløbene for f.eks. omsætningen. Under beskrivelse kan du ud for alle emner lave en beskrivelse samt vha. dropdownmenuen, til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare Vurdering af funktionsadskillelse Dettte skema er til for, at du kan kontrollere, om der er tilstrækkelig funktionsadskillelse. Før du går i gang med beskrivelsen, er det en god ide at have et klart overblik over de ansatte. Efter du har skabt dig et klart overblik over de ansatte, kan du udfylde de nedenstående felter. Hvis det er en "Computer" der udfører nogle af handlingerne, skal du blot notere "Computer" i feltet, er det derimod et skærmbillede genneret af en computer, men handlingen udføres af en person skrives "Computer/person" Til sidste skal du konkludere på, om der er manglende funktionsadskillelse.

39 Introduktion Risikokontrolmatrix Dette skema skal udfyldes ved revision af kontroller, og har til formål at identificere de kontroller, der adresserer risici (hvad kan gå galt-spørgsmål). Når der er identificeret kontroller, skal revisor afgøre, om kontrollen er effektivt tilrettelagt, om kontrollen anses for en nøglekontrol eller ej, samt om revisor planlægger at basere revisionen på kontrollen. Du udfylder skemaet ved at svare på Ja/Nej spørgsmålene nedenfor, der er mulighed for at tilføje flere spørgsmål i slutningen af skemaet. Det er også muligt at notere, hvilke personer du har interviewet i forbindelse hermed. Til sidst skal du komme med en konklusion på matrixen, hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger, kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt det kan bemærkes om det skal noters i "Protokollen" eller "Påtegningen".

40 37 Brugermanual Revisionsproces Test og kontroller Dette skema bruges til dokumentation af test af kontroller, hvor kontroller er designet effektivt og vurderet som en nøglekontrol, der effektivt afdækker en potentiel risiko. Skemaet skal udfyldes: Beskrivelse af kontrol tredjepart Overbevisning fra tidliger år Test kontrol indeværende år Stikprøvestørrelse Kontrol fungere effektivt Forhold til rapportering Reference denne Her skal du lave en beskrivelse af kontrollen, så en kan forstå kontrollen. Vælg et af de tre punkter i dropdownm enuen. Ja/Nej Hvor stor har stikprøven været. Ja/Nej Eventuelle forhold til rapportering kan bem ærkes her. D u kan vha. dropdownm enuen lænke et dokum ent til test f.eks. en beskrivelse. Hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt

41 Introduktion 38 det kan bemærkes, om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen" Walk-throughs Ved walk-through-test forstås, test hvor et bilag følges gennem processen med henblik på at få bekræftet revisors forståelse af processen og de interne kontroller. Walk-through-testet kunne f.eks. bestå i, at en modtaget salgsordre følges gennem systemet fra; O prettelse af salgsordre => kreditgodkendelse => forsendelse af varer/udskrivning af følgeseddel => fakturaudstedelse/bogføring => m odtagelse af betaling. Du har mulighed for at beskrive processen i skemaet med følgende parametere. Walk-through udført: "Ja/Nej" Reference: Her kan du vha. popupmenuen referere til et andet dokument i CaseWare. Beskrivelse: Mulighed for at beskrive forløbet. Forhold til rapportering: Noter de forhold der skal rapporteres. Vælg herefter konklusion vha. popupmenuen, hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet samt det kan bemærkes om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen".

42 39 Brugermanual Revisionsproces Procesbeskrivelse likvider Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrive alle forløbene for likvider. Først svarer du Ja/Nej til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare.

43 Introduktion Procesbeskrivelse anlægsaktiver Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrive alle forløbene for anlægsaktiver. Først svarer du Ja/Nej til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare Generelle it-kontroller Risikokontrolmatrix Dette skema udfyldes for at identificere it-kontroller samt til vurdering af, om kontrollerne er designet effektivt til at imødegå risici. Hvis vi planlægger at basere revisionen på kontroller, skal de generelle kontroller være designet effektivt. Væsentlige svagheder eller mangler ved de generelle kontroller skal rapporteres til ledelsen enten i management letter eller protokollen. Skemaet skal udfyldes: Beskrivelse af kontrol tredjepart Overbevisning fra tidliger år Test kontrol indeværende år Stikprøvestørrelse Kontrol fungere effektivt Her skal du lave en beskrivelse af kontrollen, så en kan forstå kontrollen. Vælg et af de tre punkter i dropdownm enuen. Ja/Nej Hvor stor har stikprøven været. Ja/Nej

44 41 Brugermanual Revisionsproces Forhold til rapportering Reference denne Eventuelle forhold til rapportering kan bem ærkes her. D u kan vha. dropdownm enuen lænke et dokum ent til test f.eks. en beskrivelse. Hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt det kan bemærkes om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen" Andre it-overvejelser Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrivelse alle forløbene for andre IT-overvejelser. Først svarer du Ja/Nej/IR til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse, kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare.

45 Introduktion Revisionshandlinger ved førstegangsrevisioner Først sætter du fluetegn, hvis der er tale om førstegangsrevision. Her har du mulighed for ved førstegangsrevision, at komme med bemærkninger til de enkelte områder. Marker hvem der har udarbejdet punktet ved at dobbeltklikke i kolonnen "Udarbejdet af", for at fjerne initialer og dato højreklik på initialerne og tryk nulstil Ledelsens tilsidesættelse af kontroller Væsentlige fejl i regnskaberne, der skyldes besvigelser, omfatter ofte manipulation af regnskabsaflæggelsen ved hjælp af(a) ukorrekt registrering eller uautoriserede efterposteringer i årets løb eller ved årsafslutningen, eller (b) ved at regulere beløbene i regnskaberne uden om det normale bogholderisystem (f.eks. ved at konsolidere reguleringer, rapportere forbindelser og omklassificeringer). Ulovlig regnskabsaflæggelse gennemføres ofte via forsætligt ukorrekte

46 43 Brugermanual Revisionsproces regnskabsmæssige skøn. Virksomheden kan have indgået i transaktioner for at foretage ulovlig regnskabsaflæggelse eller skjule uretmæssig tilegnelse af aktiver. Formålet med revisionshandlingerne nedenfor er at tage fat på disse risici. Denne formular skal anvendes ved alle revisionsopgaver og skal udfærdiges hvert år. Marker hvem der har udarbejdet punktet ved at dobbeltklikke i kolonnen "Udarbejdet af", for at fjerne initialer og dato højreklik på initialerne og tryk nulstil. I hvert enkelt punkt kan du komme med dine kommentarer, til sidste kan du tilføje dine konklusionselementer, derudover kan du i din konklusion komme med bemærkninger, der skal med i "Protokol" eller "Revisionspåtegning" Topmemo Topmemo anvendes af Partner til opsamling af bemærkninger og endelig konklusion på revisionen. I topmenuen har du mulighed for at vise områder med/uden bemærkninger, hvis du sætter fluetegn i "Vis kun områder med bemærkninger".

47 Introduktion 44 Her kan du se hvem der har gennemgået, gennemset m.v. og om der er bemærkninger hertil. Derudover er der mulighed for at komme med bemærkninger til emnet, bemærkningerne tilføjes i det gråtonede felt. Du kan navigere til det enkelte område ved at dobbeltklikke på emnet f.eks. "Gennemgang vedrørende going concern". Derudover kan man se hvilke interne kontroller der er anvendt, hvilke fejl der måtte være, samt væsentlighedsniveauet. Til sidst i dokumentet kan man komme med den samlede konklusion. Det gøres i det

48 45 Brugermanual Revisionsproces gråtonede felt under konklusion, der kan vælges nogle eksempler vha. dropdownmenuen ud for linien. Efter konklusionen kan man svare på om man fortsætter som revisor, hvis man ikke fortsætter som revisor, skal det begrundes Overblik Dokumentet "Overblik" giver et hurtigt overblik over, hvor langt du er nået med udfyldelsen, samt give et overblik for den ledende revisor om, hvor langt man er med opgaven og hvem der har lavet hvad. "Grøn" betyder, at området er OK. "Rød" betyder, at området enten ikke er påført initialer, der er ubesvarede spørgsmål, eller der er spørgsmål, som ikke er kommenteret.

49 Introduktion Checkliste til afsluttende gennemgang Denne checkliste skal du udfylde for alle revisionsopgaver. Det er den primære dokumentation for beslutninger i forbindelse med afslutningen af opgaven. Afslutningen skal godkendes af aftalepartneren. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for bemærkninger. (vist nedenfor) Register over faglige konsultationer Her kan du notere de faglige konsultationer du eventuelt har haft inde over opgaverne. Eksempelvis konsultationer hos skatteafdeling, faglig afdeling eller andre relevante instanser (kollegaer, advokater, m.v.). Du kan notere eventuelle kommentarer under de enkelte overskrifter. Det er muligt at tilføje flere forhold, det gør du ved at trykke på knappen "123" i bunden af dokumentet.

50 47 Brugermanual Revisionsproces Check lister Afhængig af firmapolitikker / revisors vurdering kan det overvejes om der er behov for udfyldelse af checklister samt frekvensen heraf Regnskabscheckliste Checklisten er udarbejdet på grundlag af årsregnskabsloven af 7. juni 2001 med efterfølgende ændringer frem til og med ændringerne foretaget den 25. juni 2010, og omfatter således alle gældende regnskabsregler pr. 1. januar Alle spørgsmålene kan besvares med "Opfyldt/Ikke opfyldt/na", og der er mulighed for kommentarer, som vist nedenfor.

51 Introduktion Skattecheckliste Skattecheck listen skal være med til at sikre en korrekt indkomstopgørelse samt sikre at alle relevante handlinger er udført. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) Mindstekravsbekendtgørelse mindre virksomheder - fysiske personer Checkliste til mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder skal være med til at sikre at bekendtgørelsens krav opfyldes. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for bemærkninger. (vist nedenfor) Checkliste bogføringsloven Checkliste til bogføringsloven skal være med til at sikre at bogføringslovens krav opfyldes. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for bemærkninger, (vist nedenfor)

52 Brugermanual Revisionsproces Generelle revisionshandlinger Der er i revisionsprocessen også nogle standard dokumenter som advokatbrev, engagementsforespørgsel og ledelsens regnskabserklæring Advokatbrev Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave et brev til selskabets advokat. Alle adresse oplysningerne bliver hentet fra regnskabets opsætningsdokument, du skal dog udfylde følgende; Att: - ændre du ved at skrive navnet i det gråtonede felt. Datoerne - ændre du ved at klikke på knappen til højre for datoerne Engagementsforespørgsel Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave et brev til virksomhedens bank.

53 Introduktion 50 Alle adresse oplysningerne bliver hentet fra regnskabets opsætningsdokument, du kan dog ændre, hvem der er adresseret til ved at ændre oplysningerne i de gråtonede felter. Hvis der skal hentes oplysninger omkring en person, skal CPR-nr. udfyldes, det gør du ved at ændre i det gråtonede felt ud for personer. Dato for afsendelse af forespørgsel ændre du ved at klikke på knappen til højre for datoerne Ledelsens regnskabserklæring Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave ledelsens regnskabserklæring. Dato og underskrivere bliver hentet automatisk fra regnskabets opsætningsdokument. I toppen af dokumentet kan du vælge, hvordan beløbene skal vises og sprog vha. dropdownmenuerne Du kan til- og fravælge afsnit ved at sætte/fjerne fluetegn ud for det enkelte afsnit. Nederst i dokumentet er der yderligere mulighed for at tilføje nogle frie afsnit.

54 Brugermanual Revisionsproces Anbefalinger Denne Revisionsproces model er en risiko rettet model. Det vil sige at revisor skal identificere de regnskabsmæssige forhold hvor risikoen for fejl er størst. På det typiske lille B-selskab vil der typisk være tale om 2-4 risici der skal specificeres ud på regnskabsposter og revisionsmål der er berørt af den identificerede risiko. Der er to områder der ofte vil være risko områder: Omsætning Mellemregninger Når revisor har fået identificeret risici, er det essensielt at få dokumenteret den røde tråd igennem revisionen. Det vil sige at vi har fået dokumenteret hvor der er størst risiko for at der opstår fejl i årsrapporten. Herefter er det meget vigtigt at vi får planlagt specifikker revisionshandlinger der er rettet mod de identificerede risici på regnskabspost niveau og på relevante revisionsmål. Herefter skal det dokumentere at relevante revisionshandlinger er udført og der konkluderes her på. Denne konklusion føres til det konkluderende memo. På den måde sikres den råde tråd. Modellen er dynamisk så der er mulighed for visse tilpasninger til specifik firmapolitik. Her kan nævnes at dokumenter der i nummeret på dokumentet indeholder "MO" er et "must" dokument der skal udfyldes og "MP" er et partner dokument hvor partneren skal "signe af" på. Kontakt Revisor Informatik hvis der er spørgsmål hertil.

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Koncernregnskaber i CaseWare. 2012 Revisor Informatik ApS

Koncernregnskaber i CaseWare. 2012 Revisor Informatik ApS Koncernregnskaber i CaseWare 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 1.1 Opbygning... af struktur 3 1.2 Konsolidering... 3 1.3 Eliminering... 6 1.4 Anvendelse... af råbalancen 9 1.5 Koncernregnskabet... 14 1

Læs mere

Revision i praksis Eksempelsamling

Revision i praksis Eksempelsamling Revision i praksis Eksempelsamling Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Indholdsfortegnelse Forord... 5 Introduktion... 11 Bilag 3.1 Notat vedrørende valg som revisor for

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Dokumentation i Ø90. Laila Foldager Scharff 27/

Dokumentation i Ø90. Laila Foldager Scharff 27/ Dokumentation i Ø90 Laila Foldager Scharff 27/11-2017 Agenda 2.. Forskel på 586 og 686 Hvornår bestilles henholdsvis 586 og 686? Anbefalet arbejdsgang. FAQ Vejledning mv. Evt. Forskel på 586 og 686 4..

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere