Brugermanual Revisionsproces Revisor Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik"

Transkript

1 Brugermanual Revisionsproces

2 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion Installation... af revisionsproces Sådan... kommer du i gang Opsætning... revisionsmodel Generelle... knapper Signer dokum... ent Topm em o Opfølgning Frem og... tilbage Overblik Gå til Hjælpe tekst Leadsheet Anvendelse Kriterier... for anvendelse Spørgeskem... a vedrørende accept af ny kunde Spørgeskem... a vedrørende opgaverisiko Spørgeskem... a vedrørende uafhængighed Spørgeskem... a vedrørende revisionsteam ets uafhængighed Årlig... revurdering af kunden Virksom... hedsbeskrivelse Revisionsplanlægsningsdokum... ent Revisionens... opgave, kundeaccept / fortsættelse og uafhængighed Iagttagelser... fra indledende analytiske gennemgang Vurdering... af iboende risiko Vundering... af kontrolrisikoen Indledne... vurdering going concern Overvejelser... af besvigelsesrisikoen Risikovurdering Planlægningsvæsentlighed Revisionsstrategi Analyse af væsentlighedsrisikoen Væsentlige regnskabsposter... med høj risiko (HRM) Punkter... til rapportering til virksomheden Budgetter... og honorarer Fastsættelse... af væsentlighed Overordnet... væsentlighed Væsentlighed... anvend ved revisionens gennemførelse Væsentlighed anvend ved revisionen af særlige regnskabsposter eller særlige transaktionstyper Væsentlighed... i forbindelse med konklusion Gennem... gang vedrørende going concern Revisionsinstrukser Interne... kontroller Procesbeskrivelse Vurdering... af funktionsadskillelse 35

3 Contents 3 3. Risikokontrolmatrix Test og... kontroller Walk-throughs Procesbeskrivelse... likvider Procesbeskrivelse... anlægsaktiver Generelle... it-kontroller Risikokontrolmatrix Andre it-overvejelser Revisionshandlinger... ved førstegangsrevisioner Ledelsens... tilsidesættelse af kontroller Topm... em o Overblik Checkliste... til afsluttende gennem gang Register... over faglige konsultationer Check lister Regnskabscheckliste Skattecheckliste Mindstekravsbekendtgørelse... m indre virksom heder - fysiske personer Checkliste... bogføringsloven Generelle... revisionshandlinger Advokatbrev Engagem... entsforespørgsel Ledelsens... regnskabserklæring Anbefalinger

4 1 Forord Forord Velkommen til Revisor Informatiks brugermanual version 1. Denne brugermanual indeholder en række forklaringer på diverse features. Brugermanualen hjælper den enkelte bruger med opsætning og generel forståelse af daglig dagens brug heraf.

5 Introduktion 1 2 Introduktion Velkommen til Revisor Informatik's revisionsproces brugermanual. Vores målsætning med brugermanualen er, at du som bruger kommer godt igang med anvendelsen af revisionsprocessen. Manualen tager brugeren igennem faserne fra opsætning til udarbejdelse. Med venlig hilsen Revisor informatik ApS Allesø-Norden 170 DK-5270 Odense N Tel: Installation af revisionsproces Både programmet CaseWare og revisionsproces som skal være udgangspunktet for udarbejdelsen af revisionen, hentes via. webshare. Adgang til webshare, fås via. vores hjemmeside Ved installation af "Revisionsproces" skal du være opmærksom på, at stien til "Programmappe" og "Dokumentmappe" peger på det sted, hvor du har CaseWare liggende. Det der er vist nedenfor, er gældende, hvis der er tale om en standard installation på en computer. (Der er andre forhold gældende for en server-installation.)

6 3 1.2 Brugermanual Revisionsproces Sådan kommer du i gang Efter revisionsprocessen er installeret, skal du ind i en kunde, hvorefter du nu har muligheden for at hente selve revisionsprocessen. Før du kan hente "Revisionsprocessen" skal du være sikker på, at "Dokumentbiblioteket" peger på den rigtige sti. Det gør du ved at gå op i Funktion => Opsætning => Standard stier. Her skal du sætte dokumentbibliotek stien til den sti, hvor du har installeret "Revisionsprocessen".

7 Introduktion Revisionsprocessen indsættes efter den linie du står i, så stil dig der, hvor du vil have revisionsprocessen placeret før du går videre. Du henter revisionsprocessen ved at gå op i dokumentbiblioteket og her vælger du "Revisionproces m check", som vist nedenfor. Herefter får du følgende billede frem på skærmen. 4

8 5 Brugermanual Revisionsproces Marker den øverste mappe "Revision" og tryk tilføj for at indsætte hele "Revisionprocessen" Opsætning revisionsmodel Dobbelt klik på "Opsætning revisionsmodel" for at komme i gang med opsætning. Der fremkommer nu følgende billede. (vist nedenfor)

9 Introduktion Her skal du vælge hvilken opsætning du vil have for revisionsmodellen. Det første du vælger er hvilken type database du vil arbejde ud fra. "RItxt.dbf" - Er FSR-danske revisorers standard handlinger "SKOtxt.dbf" - Er tilpasset til skoler (vist nedenfor) Når du har valgt typen, kan du dobbeltklikke på feltet for at opdatere oversigten. (vist nedenfor) Nu vælger du, om det skal være "Review" eller "Revision". (vist nedenfor) 6

10 7 Brugermanual Revisionsproces Herefter sætter du stien til "Library", der er mulighed for at bruge knappen "sæt sti", som tager udgangspunkt i, at library til revisionsprocessen ligger på standardstien. (vist nedenfor) Hvis det ikke ligger på standard stien, kan du klikke på det gråtonede felt og vælge placeringen vha. stifinder. 1.4 Generelle knapper I hele revisionsprocessen vil der være følgende knapper, der går igen.

11 Introduktion Signer dokument I menupanelet kan du se følgende knapper. Den første er signer dokument. (vist nedenfor) Hvis du klikker på "Signer dokument", får du følgende menu frem. Her kan du sætte flueben ud for det enkelte felt, efter hvilken rolle du har påtaget dig, efter du har sat fluetegn, der vil automatisk blive vist dine initialer og dato ud for det pågældende felt. (vist nedenfor)

12 9 Brugermanual Revisionsproces Der er i dokumentet lavet en genvej til denne funktion, hvor du klikker en gang på dit rollefelt for at indsætte initialer og dato, og en gang til hvis du vil fjerne. (vist nedenfor) Hvis du synes der er for mange eller for få brugere der skal gennemgå dokumentet, så kan det ændres i CaseWare. Det gør du ved at lukke CaseView dokumentet ned og gå til. Funktioner=> Opsætning => Brugere Her får du mulighed for at ændre i "Antal Brugere", hvad rollen skal være, samt hvilken farve checktegnet skal være. (vist nedenfor) Alt efter hvor mange der har signeret, vil der ud for det enkelte dokument blive sat et fluetegn, når alle har signeret, vil der fremkomme et stort fluetegn ud for det enkelte dokument. (vist nedenfor) Topmemo Den næste knap du støder på er "Topmemo" som er et konkluderende memo, hvis du trykker på

13 Introduktion 10 denne bliver du sendt til dokumentet "Topmemo". Dette er et dokument, der opsamler alle de bemærkninger, der måtte være tilføjet i løbet af revisionsprocessen. (vist nedenfor) Yderligere forklaring se "700 - Topmemo" Opfølgning Den næste er "Opfølgning", den åbner og lukker opfølgningspunkterne i bunden af skærmen. (vist nedenfor) Frem og tilbage De næste to knapper er "Tilbage" og "Frem", det er så du hurtigt kan navigere frem og tilbage mellem dokumenterne. (vist nedenfor) Overblik Den næste knap er "Overblik", vha. denne knap bliver du sendt videre til overbliksdokumentet, i dette dokument kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvor langt man er kommet i revisionsprocessen. (vist nedenfor)

14 11 Brugermanual Revisionsproces Yderligere forklaring se "701 - Overblik" Gå til I venstre hjørne ser du knappen "Gå til" her kan du navigere hentil det ønskede dokument. Først ved at klikke på "Gå til", derefter finde det ønskede dokument.

15 Introduktion Hjælpe tekst Der er forskellige steder i revisionsprocessen tilføjet en knap som vist nedenfor. Denne knap giver en lille hjælpetekst for det enkelte område, teksten skjules/vises ved, at du klikker på knappen Leadsheet Den næste er i revisionsinstruksen en ny knap "Leadsheet", den åbner leadsheetet tilhørende den revisionsinstruks du befinder dig i. (vist nedenfor) I et "Leadsheet" kan du se alle beløb som hører til det pågældende område. 1.5 Anvendelse Efter du er færdig med opsætningen af revisionsprocessen, kan du nu gå i gang med at udfylde processen.

16 13 Brugermanual Revisionsproces Start ved at bruge menuen "Gå til" og vælg "Kriterier for anvendelse" Kriterier for anvendelse Denne revisionsmodel kan anvendes til kunder, som opfylder de specifikke karakteristika for en mindre enhed, som det er vist nedenfor. Hvis der svares nej til et eller flere af disse kriterier, bør det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at anvende denne revisionsmodel til den givne opgave. Overvejelserne skal dokumenteres i dette dokument. Denne vurdering skal foretages hvert år. Du står nu med følgende billede (se nedenfor), du kan i topmenuen altid se hvor meget du har besvaret af dokumentet i dette tilfælde "0/7". Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) IR = Irelevant

17 Introduktion 14 Hvis du svarer noget der ikke stemmer overens med standard, bliver bedt om at tage stilling til forholdet. (som vist nedenfor) Hvis du går videre uden at have besvaret alle spørgsmål, fortæller den dig, at du mangler at indtaste en besvarelse.

18 15 Brugermanual Revisionsproces I bunden af dokumentet vil du blive bedt om at tage stilling til hvor mange timer revisionen forventes at tage, samt om der er en reviewing partner eller ej. Hvis der er valgt en reviewing partner (Intern kvalitetsstyring), vil personen skulle udfylde skema "760", skemaet kan findes i CaseWare under protokolelementer. (vist nedenfor) Spørgeskema vedrørende accept af ny kunde Denne formular skal udfyldes for alle nye kunder. Relevante underbyggende oplysninger skal du i nødvendigt omfang vedlægge. Et Ja -svar betyder et muligt problem med accept af den potentielle kunde. Hvis kunden er en eksisterende kunde, skal du ikke udfylde noget i dette skema. Dog skal skema "230" udfyldes. (vist nedenfor)

19 Introduktion 16 Hvis "kunden er ny" kommer der nogle spørgsmål hvor der skal svares "Ja/Nej", samt der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) Til sidst skal du svare på om kunden "accepteres/afvises" Spørgeskema vedrørende opgaverisiko Denne formular skal anvendes, som et supplement til spørgeskemaet vedrørende accept af ny kunde (200.MP) for at kunne dokumentere overvejelserne i forbindelse med vurderingen af opgaverisikoen. Denne formular skal vedhæftes spørgeskemaet vedrørende accept af ny kunde. Et Nej -svar betyder et muligt problem med accept af den potentielle kunde. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for at notere forklaringer i det

20 17 Brugermanual Revisionsproces gråtonede felt, som vist nedenfor. Til sidst svarer du på om der er tale om en "Høj/lav" opgave risiko. Konklusionen føres automatisk videre til planlægningsdokumentet Spørgeskema vedrørende uafhængighed Denne formular skal udfyldes for alle kunder. Revisionsholdet skal dokumentere evalueringen af overholdelse af etiske standarder, når de: foretager kundeaccept eller reevalueringsprocedurer opdaterer deres indledende evaluering på revisionens planlægningsstadie. Først noteres hvilke ydelser der leveres inkl. skønnet honorar. Efterfølgende besvarer du spørgsmålene "Ja/Nej", samt giver en eventuel forklaringer i det gråtonede felt. (vist nedenfor) Afsluttende kommer du med en konklusion.

21 Introduktion Spørgeskema vedrørende revisionsteamets uafhængighed Dette skema skal signeres årligt af alle medlemmer af revisionsteamet til bekræftelse af medlemmets uafhængighed. Som minimum skal der være tilknyttet en partner på engagementet. For at udfylde navn skal du klikke i det gråtonede felt. For at indsætte initialer og dato skal du dobbeltklikke i feltet til højre for dit navn. Ønsker du derimod at fjerne dine initialer, skal du højreklikke på dine initialer og vælge nulstil initialer Årlig revurdering af kunden Faglige krav og revisionsbestemmelser betyder, at Revisor ikke kan acceptere at blive valgt eller fortsætte som revisorer, hvis vi har en interesse, som kan være i modstrid med en hensigtsmæssig udførelse af revisionen.

22 19 Brugermanual Revisionsproces Hvis der svares "Ja" nedenfor, skal det angives i konklusionen, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at opretholde objektiviteten og uafhængigheden og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at udføre revisionen hensigtsmæssigt - eller at der foreligger overvejelser om at trække sig fra opaven. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej". Det er muligt at se konklusionen på de forskellige punkter vha. knappen ud for (Se konklusion i XXX). (vist nedenfor) Til sidst kan du skrive en samlet konklusion i det gråtonede felt Virksomhedsbeskrivelse Her SKAL du udfylde beskrivelser af kunden, samt noget om kundeforståelse mv. Alle de gråtonede felter er redigeringsfelter, så der kan du skrive en fri tekst. Hvis du trykker på knappen ved siden af det gråtonede felt får du mulighed for en inspirationstekst, som du eventuelt kan bruge som grundlag for din beskrivelse.

23 Introduktion Revisionsplanlægsningsdokument I dokument "407" har du mulighed for at benytte knappen "Vis et afsnit", det ville give dig et bedre overblik. Hvis du trykker på knappen, skifter dokumentet til kun at vise et afsnit af gangen, du vil nu kunne hoppe mellem de forskellige afsnit vha. af de to pile der er kommet frem ved siden af knappen. Alle de steder hvor du støder på et "Gult spørgsmålstegn", som vist nedenfor. Har du mulighed for at få en længere uddybende forklaring på emnet, forklaringen kommer frem i et særskilt vindue som PowerPoint Revisionens opgave, kundeaccept / fortsættelse og uafhængighed Dette skal udfyldes for alle revisionsopgaver. Det er den primære dokumentation for beslutninger i forbindelse med planlægningen. Planlægningen skal godkendes af aftalepartneren og reviewing partner på formularen til godkendelse af planlægningen. Du har mulighed for at redigere teksten i de gråtonede felter.

24 Brugermanual Revisionsproces 2. Iagttagelser fra indledende analytiske gennemgang Her har du mulighed for at vælge hvilke tal, der skal ligge som basis for den videre planlægning. Vælg mellem "Planlagt tal" eller "Realiseret tal", du kan også vælge om de planlagte tal skal være sidste års tal afrundet til hele tusind. Ved at sætte fluetegn i checkboksen. Hvis du synes der mangler nogle regnskabsposter, kan du i knappen "Skjul/vis" vælge mellem "Skjul fravalgte handlinger" og "Vis alle handlinger". Hvis du vælger "Vis alle handlinger" får du alle skjulte poster frem, du kan nu skjule/vise eventuelle rækker, der ikke bliver vist ved at ændre +/- ud for den enkelte række. (vist nedenfor)

25 Introduktion 22 I slutningen af punktet har du mulighed for at tilføje punkter der skal følges op på i løbet af revisionen. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Vurdering af iboende risiko Her kan du vælge hvilke punkter, du mener, der er en hvis "iboende risiko" på. Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidst skal du vælge, hvilke risici der er i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Vundering af kontrolrisikoen Her kan du vælge hvilke punkter, du mener, der er en hvis "kontrol risiko" på. Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidst skal du vælge, hvilke risici der er

26 23 Brugermanual Revisionsproces i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Indledne vurdering going concern I det omfang det er muligt vurderes virksomhedens budgetter, finansielle (nød)planer og ledelsens løbende vurdering af virksomheden. Hertil kommer vores erfaring med virksomhedens løbende drift og virksomhedens evne til at udarbejde pålideligt materiale. Hvis du ønsker at se, hvad der eventuelt står i dokument "550", eller ønsker at udfylde det i forbindelse hermed, kan du hoppe til dokumentet vha. den lyseblå pil, der springer til højre. Du har mulighed for at beskrive forholdene i de gråtonede felter Overvejelser af besvigelsesrisikoen Her kan du notere eventuelle besvigelsesrisici, i punkt 1:

27 Introduktion 24 Først skal du definere et område i det gråtonede felt, derefter vælge hvilken regnskabspost det berører, du vælger området vha. popupmenuen, til sidste skal du vælge, hvilke risici der er i forbindelse hermed, se eksempel herunder. Punkt 2, drøftelse med personer der kan have kendskab til besvigelser. Her kan du tilføje eventuelle kommentarer, der måtte have været ved at notere dem i det gråtonede felt. Du kan tilføje/fjerne linier efter behov vha. knappen til højre "Indsæt linje" Risikovurdering Her kan du samle op på hele risikovurderingen. Opgaverisikoen som du har udfyldt i skema "220", kan du hoppe til vha. knappen "hop til højre" for at se, hvad du har taget stilling til i det dokument. Ellers er de resterende punkter, nogen du tager stilling til i dette punkt, og derved lave en samlet vurdering af risikoen.

28 Brugermanual Revisionsproces 8. Planlægningsvæsentlighed Planlægningsvæsentligheden kommer fra dokument "410", du kan gå til dokumentet vha. knappen, der "hopper til højre". Hvis du foretager ændringer i beregningen i dokument "410", kan du opdatere tallene vha. knappen "Opdater tal" Revisionsstrategi Analyse af væsentlighedsrisikoen I det første punkt er der begrænsede muligheder for at ændre i dette dokument, da du allerede i punkterne 2-8 har taget stilling til disse. Du kan ændre noget, der ikke er noteret som væsentlig, til en væsentlig post ved at sætte fluetegn ud for posten i kolonnen "Væsentlig post". Hvis du har ændret i posterne, kan du gå tilbage til oprindelig udfyld vha. knappen "Aktiver formel". Hvis du ønsker at se arbejdspapirene for de områder, kan du klikke på tallene under

29 Introduktion 26 index, og du vil gå videre til det gældende arbejdspapir. For at se hvordan de enkelte arbejdspapirer udfyldes, bedes du gå til "Revisionsinstrukser" her vil der være en forklaring på dette Væsentlige regnskabsposter med høj risiko (HRM) I dette punkt vil alle HRM/SRM, som du tidligere i dokumentet har noteret blive samlet op. De "Afbødende kontroller" noteres i revisionsinstruks dokumentet, som hører til den enkelte kategori. Denne knap sender dig direkte videre til "Revisionsinstruks" dokumentet, som passer til det berørte område. (se nedenfor)

30 27 Brugermanual Revisionsproces Punkter til rapportering til virksomheden Her har du mulighed for at opsamle de punkter, som du måtte være stødt på i planlægningsfasen, som bør rapporteres indledningsvist til ledelsen. Du har mulighed for at indsætte/fjerne linjer vha. knappen "Indsæt linje" Budgetter og honorarer Her har du mulighed for at lave et overslag over, hvad honoraret forventes at være for året. Hvis du har et eksternt dokument liggende i CaseWare med et skønnet honorar, kan du henvise til det ved at sætte en markering "Der henvises til... ", og derefter vælge dokumentet i popupmenuen i slutningen af denne linje. Det forventede antal timer, skal gerne stemme overens med de timer, du har noteret i dokument "110".

31 Introduktion Alle de gråtonede felter i dokumentet er redigeringsfelter, som du frit kan udfylde Fastsættelse af væsentlighed Hovedformålet med dette notat er at dokumentere beregningen af den fastsatte væsentlighedsgrænse for planlægning af revisionshandlinger. Den anvendes derefter som retningslinje for revisionshandlingernes omfang. Væsentlighedsgrænsen anvendes ved afslutningen af revisionen i evalueringsfasen sammen med en vurdering af den kvalitative væsentlighed baseret på virksomhedens resultater Overordnet væsentlighed Her kan du se hvilke tal, der bliver brugt til beregning af væsentligheden. De to kolonner, som beregningen tager udgangspunkt i, er "Realiseret" og "Ved planlægning". Du har mulighed for at overføre de realiserede tal til planlægning vha. knappen "Overfør realiseseret til Ved planlægning". 28

32 29 Brugermanual Revisionsproces Her kan du vælge hvilken overordnet post, der skal være udgangspunkt for den beregnede væsentlighed. Nederst i punktet har du mulighed for at begrunde valget samt lave eventuelle korrektioner Væsentlighed anvend ved revisionens gennemførelse Den overordnede risikovurdering "Lav" eller "Høj" kommer fra dokumentet "210 - vedrørende opgaverisiko". Derudover består beregningerne af tal fra dette dokument, du har mulighed for at lave enkelte rettelser, disse rettelser bør noteres i de gråtonede felter.

33 Introduktion Væsentlighed anvend ved revisionen af særlige regnskabsposter eller særlige transaktionstyper Her kan du se beregningen af væsentligheden ved særlige poster. I dette punkt har du mulighed for at ændre den væsentlige post, hvis der er tale om en virksomhed, der har særlig offentlig interesse. Det gør du ved at sætte fluetegn ud for "Virksomhed af særlig offentlig interesse" Væsentlighed i forbindelse med konklusion Her skal du tage stilling til om væsentligheden ved planlægsningstidspunktet stadig er relevant, det gør du ved at vælge mellem "Ja" eller "Nej" i popupmenuen. 30

34 31 Brugermanual Revisionsproces Gennemgang vedrørende going concern Her skal du foretage din afsluttende vurdering til om virksomheden er en "Going concern". Du SKAL argumentere for det for dit valg. Hvis du vurdere der er forhold som indikerer virksomheden eventuelt ikke er "Going concern", kommer der yderligere spørgsmål frem som skal besvares. I konklusionen har du mulighed for at vælge om virksomheden vurderes som en going concern eller ej, udfra hvad du vælger i konklusionen. Du har efterfølgende mulighed for at komme med bemærkninger til Protokol, Påtegning eller anføre Andre bemærkninger. Disse bemærkninger føres automatisk til topmemo. Bemærkninger til protokollen føres tillige til Revisor Informatik s Protokol Revisionsinstrukser (DET SAMME ER GÆLDENDE FOR ALLE REVISIONSINSTRUKSOMRÅDER) I revisionsinstrukserne er der kommet en ny knap i topmenuen, der hedder "Områder" vha. denne knap kan du hoppe mellem de forskellige revisionsinstrukser.

35 Introduktion 32 Du kan altid hoppe til skemaet "407" vha. knappen der hopper til højre. Hvis området er under væsentlighedsniveauet, men du alligevel ønsker at planlægge handlinger, kan du i skema "407" vælge HRM/SRM eller markere området som væsentlig. Hvis du trykker på +/- under "Vis regnskabsposter", får du mulighed for at fordele det samlede tal ud på nogle underpunkter, det gør du ved at vælge punkter udfra mappenumre under "Vis regnskabsposter". Derudover er der mulighed for at "Opdater tal", hvis du har ændret i tallene. Du kan tilføje/fjerne linjer vha. knapperne vist nedenfor, den til venstre tilføjer, mens den til højre fjerner linjer. Ifølge planlægningen i skema "407" har du planlagt følgende handlinger for at afdække de risici, der måtte være. Samt komme med kommentarer vedrørende "Afbødende kontroller" og "Virkning på revisionsstrategi eller handlinger". Skal der udføres yderligere handlinger sættes fluetegn i kolonnen yderligere handlinger.

36 33 Brugermanual Revisionsproces For at tilføje de yderligere handlinger Gå til handlingen. Klik på den grønne knap i venstre side så den bliver rød. (risikohandling) Klik på knappen "Opdater oversigt". Vælg handlinger med popupknappen. Til sidste tilføjer du en konklusion på risikoen, vha. popupmenuen under "konklusion på risiko". Her har du mulighed for at vælge hvilke handlinger, der er nødvendige for at afdække de nødvendige revisionsmål. Du kan tilføje handlinger ved at trykke på knappen "Skjul/vis", når du trykker på denne knap får du følgende valgmuligheder, "Skjul fravalgte handlinger" og "Vis alle handlinger". Hvis du vælger "Vis alle handlinger" får du alle de mulige handlinger frem, du kan nu tilføje emnerne ved at klikke på +/- til højre for det ønskede emne. Der er i slutningen også mulighed for at tilføje og fjerne egne emner Efter du har tilføjet emnet, har du mulighed for at redigere følgende: Planlægning Revisionsmål, rammer det du har valgt. Planlagt analyseprocedurer, her bør du skrive en kort beskrivelse. Planlagte detailtest, her bør du skrive en kort beskrivelse. Udført revision Arbejdspapir reference, her kan du vha. dropdown menuerne vælge dokumenter, du har tilføjet til dine CaseWare arbejdspapirer. Udført af/dato, hvis du dobbeltklikker i kolonnen ud for det relevante emne, tilføjer du dine initialer/dato, hvis du ønsker at fjerne disse, skal du højre klikke og nulstille. Bemærkninger, her kan du tilføje bemærkninger til emnet i forbindelse med revisionen.

37 Introduktion 34 Til sidst i revisionsinstruksen er det muligt at konkludere på afsnittet, er alle de væsentlige handlinger udført, og har det afdække det nødvendige. Hvis f.eks. revisionen har givet anledninger til bemærkning, får du mulighed for at notere hvad, hvis det er noget, der skal gøres opmærksom på i revisionsprotokollen eller i påtegningen. (DET SAMME ER GÆLDENDE FOR ALLE REVISIONSINSTRUKSOMRÅDER) Interne kontroller Som udgangspunkt er denne revisionsprocesmodel udarbejdet med henblik på, at der ikke foretages kontrolbaseret revision. Hvis revisor alligevel ønsker at foretage kontrolbaseret revision kan revisor i bunden af dokument 400 indsætte dokumenter til brug for kontrol revisionen. Her skal gøres opmærksom på

38 35 Brugermanual Revisionsproces at revisionsoverbevisningen ved gennemførelsen at den kontrolbaserede revision ikke automatisk føres videre til substans revisionen Procesbeskrivelse Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrivelse alle forløbene for f.eks. omsætningen. Under beskrivelse kan du ud for alle emner lave en beskrivelse samt vha. dropdownmenuen, til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare Vurdering af funktionsadskillelse Dettte skema er til for, at du kan kontrollere, om der er tilstrækkelig funktionsadskillelse. Før du går i gang med beskrivelsen, er det en god ide at have et klart overblik over de ansatte. Efter du har skabt dig et klart overblik over de ansatte, kan du udfylde de nedenstående felter. Hvis det er en "Computer" der udfører nogle af handlingerne, skal du blot notere "Computer" i feltet, er det derimod et skærmbillede genneret af en computer, men handlingen udføres af en person skrives "Computer/person" Til sidste skal du konkludere på, om der er manglende funktionsadskillelse.

39 Introduktion Risikokontrolmatrix Dette skema skal udfyldes ved revision af kontroller, og har til formål at identificere de kontroller, der adresserer risici (hvad kan gå galt-spørgsmål). Når der er identificeret kontroller, skal revisor afgøre, om kontrollen er effektivt tilrettelagt, om kontrollen anses for en nøglekontrol eller ej, samt om revisor planlægger at basere revisionen på kontrollen. Du udfylder skemaet ved at svare på Ja/Nej spørgsmålene nedenfor, der er mulighed for at tilføje flere spørgsmål i slutningen af skemaet. Det er også muligt at notere, hvilke personer du har interviewet i forbindelse hermed. Til sidst skal du komme med en konklusion på matrixen, hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger, kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt det kan bemærkes om det skal noters i "Protokollen" eller "Påtegningen".

40 37 Brugermanual Revisionsproces Test og kontroller Dette skema bruges til dokumentation af test af kontroller, hvor kontroller er designet effektivt og vurderet som en nøglekontrol, der effektivt afdækker en potentiel risiko. Skemaet skal udfyldes: Beskrivelse af kontrol tredjepart Overbevisning fra tidliger år Test kontrol indeværende år Stikprøvestørrelse Kontrol fungere effektivt Forhold til rapportering Reference denne Her skal du lave en beskrivelse af kontrollen, så en kan forstå kontrollen. Vælg et af de tre punkter i dropdownm enuen. Ja/Nej Hvor stor har stikprøven været. Ja/Nej Eventuelle forhold til rapportering kan bem ærkes her. D u kan vha. dropdownm enuen lænke et dokum ent til test f.eks. en beskrivelse. Hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt

41 Introduktion 38 det kan bemærkes, om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen" Walk-throughs Ved walk-through-test forstås, test hvor et bilag følges gennem processen med henblik på at få bekræftet revisors forståelse af processen og de interne kontroller. Walk-through-testet kunne f.eks. bestå i, at en modtaget salgsordre følges gennem systemet fra; O prettelse af salgsordre => kreditgodkendelse => forsendelse af varer/udskrivning af følgeseddel => fakturaudstedelse/bogføring => m odtagelse af betaling. Du har mulighed for at beskrive processen i skemaet med følgende parametere. Walk-through udført: "Ja/Nej" Reference: Her kan du vha. popupmenuen referere til et andet dokument i CaseWare. Beskrivelse: Mulighed for at beskrive forløbet. Forhold til rapportering: Noter de forhold der skal rapporteres. Vælg herefter konklusion vha. popupmenuen, hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet samt det kan bemærkes om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen".

42 39 Brugermanual Revisionsproces Procesbeskrivelse likvider Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrive alle forløbene for likvider. Først svarer du Ja/Nej til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare.

43 Introduktion Procesbeskrivelse anlægsaktiver Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrive alle forløbene for anlægsaktiver. Først svarer du Ja/Nej til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare Generelle it-kontroller Risikokontrolmatrix Dette skema udfyldes for at identificere it-kontroller samt til vurdering af, om kontrollerne er designet effektivt til at imødegå risici. Hvis vi planlægger at basere revisionen på kontroller, skal de generelle kontroller være designet effektivt. Væsentlige svagheder eller mangler ved de generelle kontroller skal rapporteres til ledelsen enten i management letter eller protokollen. Skemaet skal udfyldes: Beskrivelse af kontrol tredjepart Overbevisning fra tidliger år Test kontrol indeværende år Stikprøvestørrelse Kontrol fungere effektivt Her skal du lave en beskrivelse af kontrollen, så en kan forstå kontrollen. Vælg et af de tre punkter i dropdownm enuen. Ja/Nej Hvor stor har stikprøven været. Ja/Nej

44 41 Brugermanual Revisionsproces Forhold til rapportering Reference denne Eventuelle forhold til rapportering kan bem ærkes her. D u kan vha. dropdownm enuen lænke et dokum ent til test f.eks. en beskrivelse. Hvis konklusionen giver anledning til bemærkninger kan det noteres i konklusionsafsnittet, samt det kan bemærkes om det skal noteres i "Protokollen" eller "Påtegningen" Andre it-overvejelser Her har du mulighed for at lave en procesbeskrivelse, hvor du kan beskrivelse alle forløbene for andre IT-overvejelser. Først svarer du Ja/Nej/IR til de enkelte punkter, efterfølgende har du mulighed for at komme med en beskrivelse, samt vha. dropdownmenuen til højre for beskrivelse, kan du lænke punktet til et dokument i CaseWare.

45 Introduktion Revisionshandlinger ved førstegangsrevisioner Først sætter du fluetegn, hvis der er tale om førstegangsrevision. Her har du mulighed for ved førstegangsrevision, at komme med bemærkninger til de enkelte områder. Marker hvem der har udarbejdet punktet ved at dobbeltklikke i kolonnen "Udarbejdet af", for at fjerne initialer og dato højreklik på initialerne og tryk nulstil Ledelsens tilsidesættelse af kontroller Væsentlige fejl i regnskaberne, der skyldes besvigelser, omfatter ofte manipulation af regnskabsaflæggelsen ved hjælp af(a) ukorrekt registrering eller uautoriserede efterposteringer i årets løb eller ved årsafslutningen, eller (b) ved at regulere beløbene i regnskaberne uden om det normale bogholderisystem (f.eks. ved at konsolidere reguleringer, rapportere forbindelser og omklassificeringer). Ulovlig regnskabsaflæggelse gennemføres ofte via forsætligt ukorrekte

46 43 Brugermanual Revisionsproces regnskabsmæssige skøn. Virksomheden kan have indgået i transaktioner for at foretage ulovlig regnskabsaflæggelse eller skjule uretmæssig tilegnelse af aktiver. Formålet med revisionshandlingerne nedenfor er at tage fat på disse risici. Denne formular skal anvendes ved alle revisionsopgaver og skal udfærdiges hvert år. Marker hvem der har udarbejdet punktet ved at dobbeltklikke i kolonnen "Udarbejdet af", for at fjerne initialer og dato højreklik på initialerne og tryk nulstil. I hvert enkelt punkt kan du komme med dine kommentarer, til sidste kan du tilføje dine konklusionselementer, derudover kan du i din konklusion komme med bemærkninger, der skal med i "Protokol" eller "Revisionspåtegning" Topmemo Topmemo anvendes af Partner til opsamling af bemærkninger og endelig konklusion på revisionen. I topmenuen har du mulighed for at vise områder med/uden bemærkninger, hvis du sætter fluetegn i "Vis kun områder med bemærkninger".

47 Introduktion 44 Her kan du se hvem der har gennemgået, gennemset m.v. og om der er bemærkninger hertil. Derudover er der mulighed for at komme med bemærkninger til emnet, bemærkningerne tilføjes i det gråtonede felt. Du kan navigere til det enkelte område ved at dobbeltklikke på emnet f.eks. "Gennemgang vedrørende going concern". Derudover kan man se hvilke interne kontroller der er anvendt, hvilke fejl der måtte være, samt væsentlighedsniveauet. Til sidst i dokumentet kan man komme med den samlede konklusion. Det gøres i det

48 45 Brugermanual Revisionsproces gråtonede felt under konklusion, der kan vælges nogle eksempler vha. dropdownmenuen ud for linien. Efter konklusionen kan man svare på om man fortsætter som revisor, hvis man ikke fortsætter som revisor, skal det begrundes Overblik Dokumentet "Overblik" giver et hurtigt overblik over, hvor langt du er nået med udfyldelsen, samt give et overblik for den ledende revisor om, hvor langt man er med opgaven og hvem der har lavet hvad. "Grøn" betyder, at området er OK. "Rød" betyder, at området enten ikke er påført initialer, der er ubesvarede spørgsmål, eller der er spørgsmål, som ikke er kommenteret.

49 Introduktion Checkliste til afsluttende gennemgang Denne checkliste skal du udfylde for alle revisionsopgaver. Det er den primære dokumentation for beslutninger i forbindelse med afslutningen af opgaven. Afslutningen skal godkendes af aftalepartneren. Alle spørgsmålene er "Ja/Nej/IR", samt der er mulighed for bemærkninger. (vist nedenfor) Register over faglige konsultationer Her kan du notere de faglige konsultationer du eventuelt har haft inde over opgaverne. Eksempelvis konsultationer hos skatteafdeling, faglig afdeling eller andre relevante instanser (kollegaer, advokater, m.v.). Du kan notere eventuelle kommentarer under de enkelte overskrifter. Det er muligt at tilføje flere forhold, det gør du ved at trykke på knappen "123" i bunden af dokumentet.

50 47 Brugermanual Revisionsproces Check lister Afhængig af firmapolitikker / revisors vurdering kan det overvejes om der er behov for udfyldelse af checklister samt frekvensen heraf Regnskabscheckliste Checklisten er udarbejdet på grundlag af årsregnskabsloven af 7. juni 2001 med efterfølgende ændringer frem til og med ændringerne foretaget den 25. juni 2010, og omfatter således alle gældende regnskabsregler pr. 1. januar Alle spørgsmålene kan besvares med "Opfyldt/Ikke opfyldt/na", og der er mulighed for kommentarer, som vist nedenfor.

51 Introduktion Skattecheckliste Skattecheck listen skal være med til at sikre en korrekt indkomstopgørelse samt sikre at alle relevante handlinger er udført. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for forklaring. (vist nedenfor) Mindstekravsbekendtgørelse mindre virksomheder - fysiske personer Checkliste til mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder skal være med til at sikre at bekendtgørelsens krav opfyldes. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for bemærkninger. (vist nedenfor) Checkliste bogføringsloven Checkliste til bogføringsloven skal være med til at sikre at bogføringslovens krav opfyldes. Alle spørgsmålene kan besvares med "Ja/Nej/IR", og der er mulighed for bemærkninger, (vist nedenfor)

52 Brugermanual Revisionsproces Generelle revisionshandlinger Der er i revisionsprocessen også nogle standard dokumenter som advokatbrev, engagementsforespørgsel og ledelsens regnskabserklæring Advokatbrev Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave et brev til selskabets advokat. Alle adresse oplysningerne bliver hentet fra regnskabets opsætningsdokument, du skal dog udfylde følgende; Att: - ændre du ved at skrive navnet i det gråtonede felt. Datoerne - ændre du ved at klikke på knappen til højre for datoerne Engagementsforespørgsel Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave et brev til virksomhedens bank.

53 Introduktion 50 Alle adresse oplysningerne bliver hentet fra regnskabets opsætningsdokument, du kan dog ændre, hvem der er adresseret til ved at ændre oplysningerne i de gråtonede felter. Hvis der skal hentes oplysninger omkring en person, skal CPR-nr. udfyldes, det gør du ved at ændre i det gråtonede felt ud for personer. Dato for afsendelse af forespørgsel ændre du ved at klikke på knappen til højre for datoerne Ledelsens regnskabserklæring Her har du mulighed for hurtigt og nemt at lave ledelsens regnskabserklæring. Dato og underskrivere bliver hentet automatisk fra regnskabets opsætningsdokument. I toppen af dokumentet kan du vælge, hvordan beløbene skal vises og sprog vha. dropdownmenuerne Du kan til- og fravælge afsnit ved at sætte/fjerne fluetegn ud for det enkelte afsnit. Nederst i dokumentet er der yderligere mulighed for at tilføje nogle frie afsnit.

54 Brugermanual Revisionsproces Anbefalinger Denne Revisionsproces model er en risiko rettet model. Det vil sige at revisor skal identificere de regnskabsmæssige forhold hvor risikoen for fejl er størst. På det typiske lille B-selskab vil der typisk være tale om 2-4 risici der skal specificeres ud på regnskabsposter og revisionsmål der er berørt af den identificerede risiko. Der er to områder der ofte vil være risko områder: Omsætning Mellemregninger Når revisor har fået identificeret risici, er det essensielt at få dokumenteret den røde tråd igennem revisionen. Det vil sige at vi har fået dokumenteret hvor der er størst risiko for at der opstår fejl i årsrapporten. Herefter er det meget vigtigt at vi får planlagt specifikker revisionshandlinger der er rettet mod de identificerede risici på regnskabspost niveau og på relevante revisionsmål. Herefter skal det dokumentere at relevante revisionshandlinger er udført og der konkluderes her på. Denne konklusion føres til det konkluderende memo. På den måde sikres den råde tråd. Modellen er dynamisk så der er mulighed for visse tilpasninger til specifik firmapolitik. Her kan nævnes at dokumenter der i nummeret på dokumentet indeholder "MO" er et "must" dokument der skal udfyldes og "MP" er et partner dokument hvor partneren skal "signe af" på. Kontakt Revisor Informatik hvis der er spørgsmål hertil.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere