Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd og overvejelser til EUansøgningen"

Transkript

1 Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi, anderledes metoder til at overkomme problemer på og et internationalt netværk. Modsat kan det være en tidskrævende og besværlig proces at skrive en projektansøgning til et EUprojekt. Men om udfaldet af arbejdet er positivt eller negativt afhænger i høj grad af, hvorvidt man har skrevet en god ansøgning og hvorvidt de almindeligste fejl er blevet undgået. Hvis en ansøgning derimod går igennem vil det sandsynligvist vise sig at være al tiden værd. Det kræver erfaringsmæssigt 3-5 måneder at skrive en succesfuld ansøgning. Desuden skal der måske indregnes en tur til Bruxelles til et infomøde eller rundt i Europa for at tale med potentielle partnere. Dette notat fungerer som en vejledning til projektansøgning til EU-projekter, hvor gode råd til projektudviklingen bliver præsenteret. Denne vejledning er baseret på Anders Bjerrums Sådan skriver du en succesfuld EU-ansøgning og Robert Porter s Crafting a Sales pitch for your Grant proposal og What do Grant proposer really want, anyway. Formålet med nedenstående er at skabe en vejledning, der kan skabe overblik over, hvilke faser der er i projektansøgnings-processen, hvilke fejl der skal undgås, og hvordan du får din ansøgning til at skille sig ud fra mængden, så netop dit projekt kan modtage EU-støtte. Helt overordnet er der to faser i en ansøgningsproces. I den første fase laves alt forarbejdet til ansøgningen dvs. researchforarbejdet, partnersøgningen og fastlæggelse af projektstruktur. Den anden fase er selve skriveprocessen, hvor der først laves et første udkast, der gennemlæses og kommenteres på, derefter laves den endelige ansøgning og til slut indsendes ansøgningen. Dette notat er struktureret ud fra disse to faser. 1

2 Forarbejdet til ansøgningen Inden du går i gang med en ansøgningsproces, er det vigtigt at være opmærksom på hvilke krav, der stilles til projekter, der modtager EU-støtte og hvordan processen omkring en EU-ansøgning foregår. Projekter der støttes af EU skal opfylde nogle grundlæggende krav, hvor de to væsentligste er: (1) at de skaber europæiske merværdi og (2) at projekterne er innovative. Derudover skal det nævnes at der som hovedregel, ikke gives støtte til større anlægsprojekter. Når du så er kommet på en ide der opfylder de ovenstående krav, er der tre faser som en projektide skal igennem, inden selve ansøgningen skal skrives. De tre faser er: Researchforarbejdet Partnersøgningsprocessen(skal ikke som sådan være overstået inden ansøgningen kan skrives, men partnerne skal være fundet, når ansøgningen indsendes) Projektstrukturen De tre faser vil blive beskrevet yderligere herunder. 1. Researchforarbejdet For at søge om EU-støtte er det først og fremmest nødvendigt med en projektide, der lever op til kravene om innovation og europæisk merværdi. Derefter kan det anbefales at undersøge om der findes EU-projekter, der tidligere har omhandlet samme emne. Findes ideen allerede er det vanskeligt at få EU-støtte, da projektet derfor ikke vil leve op til kravene om at være innovativt og skabe merværdi i EU. Er der derimod et lignende projekt, som er længere fremme i ideudviklingsfasen, kan et alternativ være at søge om at blive partner i det projekt. Det Syddanske EU-kontor kan ofte være behjælpelige med at facilitere kontakt i sådanne situationer. Derefter skal der laves et resume af projektet, hvor formålet i korte træk bliver beskrevet. Det kan for det første være godt at få sat ord på, hvordan projektet skal udformes. Desuden kan resumeet bruges både, når der skal søges partnere og som et udgangspunkt for den endelige ansøgning. Derefter skal der findes et åbent topic/call, hvor projekt-ideen passer ind. Det kan i forbindelse med dette være relevant at kontakte den nationale kontakt person inden for dette område eller en Project Officer i Kommissionen for at undersøge, hvorvidt det valgte topic/call passer til din projekt-ide. I nogen tilfælde har kommissionen en specifik idé om hvilke projekter, der kan støttes inden for et 2

3 givent call, men calls ene er ikke altid formuleret så klart, og kan derfor være en smule misvisende. En samtale med den nationale kontakt person eller en project Officer kan være med til at skabe den fornødne klarhed over, hvad målet med call et er. De kan desuden vurdere om dit projekt-forslag matcher beskrivelsen af scope og expected impact og dermed opfylder kriterierne fra call et. 2. Partnersøgningen Næste skridt på vejen mod en ansøgning er at finde partnere til projektet. Som hovedregel skal der deltage partnere fra tre nationer for, at et projekt kan modtage støtte. 1 Det kan endvidere være en god ide at have forskelligartede partnere. Myndigheder, virksomheder og organisationer i forskellige størrelse og fra forskellige lande er ønskværdigt, når man søger partnere, da det gør replikabiliteten større. Det er dog heller ikke en god ting med for mange partnere, og det er vigtigt, at alle partnere udfører en opgave, som er væsentlig for projektet som helhed. Det kan være godt at starte med at finde egnede partnere fra Danmark eller fra ens eget netværk. I første omgang er det ikke nødvendigt, at man finde partnere fra andre lande, men det er fint, hvis det lader sig gøre. Derefter kan man bruge de første partneres netværk til at finde nye europæiske partnere, som kan indgå i partnerskabet. Det hensigtsmæssige ved den fremgangsmåde er, ideelt set, at man har et mere dybdegående kendskab til de partnere, man får gennem netværket. Det kan dog stadig være vanskeligt at identificere, hvem der er de gode partnere, og hvem der ikke er. Hvis der stadig mangler partnere efter søgningen i netværket, kan man lave en reel partnersøgning, som kan sendes ud til relevante organisationer, virksomheder eller myndigheder. Her fortæller man hvilke partnere man søger, og hvad projektet i grundlæggende træk går ud på. Det er også her resumeet, som er omtalt ovenfor, kan bruges. 3. Projektstrukturen Når de forskellige partnere er fundet skal strukturen for processen aftales. Det betyder helt konkret, at der aftales møder med partnerne, hvor arbejdsplanen skal aftales, de forskellige partneres kompetencer skal kortlægges og det input, som de forskellige partnere skal levere til det endelige produkt, skal aftales. Her skal det desuden også aftales hvem der er projektleder. Skype og andre lignende tjenester kan bruges til mange indledende øvelser, men man skal nok regne med mindst en rejse (og måske flere) for at få arbejdsplanen på plads med de forskellige partnere. Kort sagt er det her arbejdsfordelingen for projektet bliver fastlagt. 1 Der er dog varierende regler og de specifikke krav kan variere fra call til call. 3

4 Ansøgningsprocessen Når alle de ovenstående foranstaltninger er på plads, kan ansøgningen skrives. Her er det vigtigt, at du holder for øje, at konkurrencen er hård, og at der er omkring konsortier, der afgiver tilbud om at udføre en opgave. Af dem bliver ca konsortier udvalgt. Så når en EU-ansøgning sendes ind på vegne af hele konsortiet, skal ansøgningen gerne ramme plet på alle de kriterier, som kommissionen vurderer projektet på. I de følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvorledes man optimerer sine chancer for at modtage støtte ved at skrive en god ansøgning. 4. Første udkast til ansøgningen Rent praktisk er der forskellige ansøgningsprocesser på forskellige programmer, og det er altid væsentlig at være opdateret omkring hvordan ansøgningsprocessen er på det konkrete program. I Interreg programmerne er der identificeret fire prioritetsområder. Disse fire områder har alle forskellige Call for applications, (max. samlet to om året), hvor der kan sendes en ansøgning inden for det åbne call. Når det kommer til Horizon 2020, er der dog lidt andre regler. Overordnet set er der to slags Horizon 2020 ansøgninger, nemlig en et-fases- og en to-fasesansøgning. I en et-fases ansøgning er omfanget ca sider, der sendes til evaluering i kommissionen, hvor den enten bliver godkendt eller afvist. Er det en to-fases ansøgning skal der først skrives en concept-note på ca. 15 sider. Går denne ansøgning igennem, skal der laves en Horizon ansøgning på sider, hvor projekt-ideen foldes yderligere ud. Derefter vil den endelige ansøgning blive evalueret og derpå enten godkendt eller afvist af kommissionen. Uanset om det er en et-fases eller to-fases ansøgning, skal der skrives et første udkast til ansøgningen. Når dette er gjort kan ansøgningen sendes ud til de vigtigste partnere til gennemlæsning og kommentering. Det er dermed godt at være klar med første udkast i god tid inden ansøgningsfristen, da denne proces kan være tidskrævende. Andre EU-programmer har andre ansøgningsprocesser, som typisk kan findes på de relevante programmers hjemmeside. 5. Skriv den færdige ansøgning Når den endelige ansøgning skal skrives, er det vigtigt, at man rammer plet med ansøgningen, da konkurrencen om at modtage støtte er ganske stor. I det følgende afsnit vil det blive beskrevet 4

5 hvordan man sælger sin ansøgning, hvilke typiske fejl man helst skal undgå i sin ansøgning og hvordan man skal formulere sin ansøgning. Sæt scenen for projektet I starten af ansøgningen gælder det om at vække evaluatorens interesse og nysgerrighed ved at præsentere sine guldkorn tidligt i ansøgningen. Dermed kan du overbevise evaluatoren om, at netop dit projekt er værd at støtte, og at dette projekt skiller sig ud som værende exceptionelt godt. - (1) Fang evaluatorens interesse fra starten. Da evaluatorerne læser mange projekt-forslag igennem, er det formålstjenligt at vække evaluatorernes interesse fra starten af ansøgningen. Derfor er det vigtigt at man i starten af ansøgningen viser, hvorledes projektet vil have betydning for samfundet og skabe den føromtalte europæiske merværdi. Her skal evaluatoren overbevises om, at dette projekt er værd at beskæftige sig med, og at det skiller sig ud fra mængden. - (2)Understreg vigtigheden af projektet: Det kan desuden være favorabelt at vise hvorfor dette projekt er relevant at udføre og hvilke samfundsmæssige udfordringer der løses med projektet. Det kan især gøres ved at understrege hvorledes at projektet vil løse et problem som er anerkendt af EU. Det kunne f.eks. være at henvise til EU s politikker, strategier og målsætninger på det pågældende område. - (3) Beskriv begrænsningerne ved nutidens viden I dette afsnit er det meningen at du skal beskrive de meste moderne teknikker og teknologier for evaluatoren og beskrive, hvorfor vi ikke skal være tilfredse med disse eller hvorfor disse er problematiske. - (4) Beskriv udfordringerne ved at løse de nuværende problemer og de potentielle fordele. Dette hænger tæt sammen med ovenstående. Afsnittet skal gerne skabe endnu mere forståelse hos evaluatoren for, hvordan den nuværende praksis ikke løser problemerne på en tilfredsstillende måde. Dette skal føre til, at evaluatoren bliver åben for en ny tilgang til at løse disse problemer. 5

6 Introducer din løsning på problemet Nu hvor scenen er sat, og man har fået evaluatorens opmærksomhed, er næste skridt at præsentere projektet og forklare, hvordan man har tænkt sig at løse de problemer, som er beskrevet i det ovenstående. - (5) Præsenter projektet som en troværdig løsning på problemet Her er det bedst at præsentere projektet simpelt, men på en overbevisende måde. Her skal blandt andet den overordnede projektstruktur beskrives og det skal beskrives, hvorledes man har tænkt sig at udvikle feltet og overkomme de svagheder, der har været i tidligere tilgange til en lignende problemstilling. - (6) Beskriv kernen i projektet Dette kommer i forlængelse af foregående afsnit. Dette skal være kernen i præsentationen af projektet, hvor alle de foregående afsnit bindes sammen og en overbevisende løsning på det omtalte problem bliver præsenteret. Her skal du også komme ind på, hvorfor netop dit konsortium er det mest ideelle til at gennemføre projektet. Formålet med afsnittene indtil nu har været: (1) at introducere et væsentligt problem og (2) finde en appellerende løsning på dette problem. Samlet set skal de foregående afsnit fremstå så overbevisende evaluatorens svar vil blive positivt. Skab en vision: Selv hvis evaluatoren finder projektet spændende og relevant, er det ikke helt tilstrækkeligt for en god ansøgning. Det er også meningen, at ansøgningen skal skabe en vision om projektets gennemslagskraft og hvilken effekt, projektet vil have ude i samfundet, når det implementeres. Der skal altså kunne etableres en forventning om, at projektet vil føre til det forventede outcome. Det gøres i to skridt. - (7) Vis hvordan projektet vil skabe fremskridt inden for det pågældende felt Her skal det kort og godt forklares, hvorledes projektet vil skabe fremskridt inden for det pågældende felt, og hvordan projektet udvikler området. - (8) Forklar hvilken betydning projektet vil have i EU, når det implementeres 6

7 Her skal man se projektet i et større perspektiv. Her skal der ikke fokuseres på projektets fremskridt inden for feltet, men på hvordan projektet vil bidrage til at skabe mer-værdi i EU. Dermed vises det også, at en investering i projektet vil være en god investering for samfundet som helhed. Hvis man følger de ovenstående 8 skridt i sin ansøgning, vil projektet blive præsenteret favorabelt fra starten, og dermed bør det øge projektets chancer for at blive udvalgt. Herefter skal ansøgningen registres i Participant Portal, hvor Part A skal udfyldes online. Det er en liste over partnere og budget og det overordnede formål med projektet. Generelle råd til skriveprocessen Det følgende afsnit vil indeholde mere generelle råd til hvordan man skal udarbejde sin ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig, inden projektansøgningen sendes af sted. Her er det blandt andet relevant at tænke på, hvem der er modtageren af ansøgningen, hvordan man sammensætter og strukturerer sin ansøgning og ikke mindst, hvordan ansøgningen er formuleret. Når ansøgningen skal skrives, er det væsentligt at sætte sig ind i og forstå læserens situation og baggrund. Som nævnt i det ovenstående er de primære læsere evaluatorerne, og der er 3-4 evaluatorer som gennemlæser og bedømmer hver ansøgning. Som regel er der én specialist på området, mens de andre evaluatorer vil have et bredt kendskab til emnet. Af samme grund er det også nødvendigt, at ansøgningen ikke er alt for teknisk, men skrevet i et klart sprog, så alle evaluatorerne uden problemer vil kunne forstå, hvad ansøgningen drejer sig om. Bruges der f.eks. mange forkortelser i ansøgningen, kan det være behjælpeligt med en ordliste, hvor forkortelserne er forklaret. Endvidere bliver der sat pris på, at ansøgningen er skrevet i et levende og aktivt sprog, da en sådan ansøgning er mere læsevenlig og nemmere at komme igennem for evaluatorerne. Det kan igen betyde, at ansøgningen modtager en bedre evaluering. Derudover er det vigtigt at læse call-teksten grundigt igennem, og sørge for, at projektet adresserer de problemer, der er lagt ud i call et. Det er endvidere relevant, at forsøge at bruge samme sprog og udtryk som findes i call-teksten for at vise, at der er overensstemmelse mellem formålet med call et og projektet. Indholdsmæssigt er det meget væsentligt at få det hele med i ansøgningen. Selv om ansøgningen bliver meget lang, bliver man sjældent straffet for at skrive for meget i sin ansøgning, men hvis der derimod mangler noget eller ansøgningen har huller, vil den få en dårligere evaluering. 7

8 Sidst, men ikke mindst, er det godt at finde på en god forkortelse for projektet. Det skal gerne være lidt catchy, og samtidig både lyde godt og vise, hvad projektet omhandler. Når ansøgningen er skrevet færdig, er det en god ide at få den læst igennem af en kollega eller lignende, som ikke har været inde over ansøgningsprocessen. Dette gøres for at sikre, at den er forståelig og ikke fyldt med fejl. Når denne første gennemlæsning er klaret, er det formålstjenstligt at lade konsulenterne på South Denmark European Office læse ansøgningen igennem og kommentere den for at optimere ansøgningen. Typiske ansøgningsfejl Herunder vil typiske fejl og mangler i EU-ansøgninger blive præsenteret og der vil desuden være forslag til hvordan en projektansøgning kan forbedres hvis en af fejlene optræder. Sproget i ansøgningen er uklart og vagt formuleret og ustruktureret. Modsat kan sproget også blive for akademisk, og skrevet på samme måde som en akademisk opgave. Ansøgningen skal gerne være bygget indbydende op og må gerne have modeller, figurer og på andre måder visualisere ansøgningen. Sproget skal gerne være levende og aktivt. Målene og kravene i call et bliver ikke opfyldt i projektet. Call-teksten skal gennemlæses grundigt, inden ansøgningen skrives færdig! Mht. kravene i call et: Det er meget vigtigt, at disse læses grundigt, og at alle krav opfyldes. Hvis bare et enkelt krav ikke opfyldes, bliver ansøgningen afvist. Mht. målene i call et: Disse skal læses meget grundigt, da de omhandler hvilken effekt projekt skal have. Det kan være fordelagtigt at finde en måde, at hvorpå resultaterne bliver målbare og så måle de resultater, man kommer frem til. Hvis målsætningen i et projekt er at nedbringe CO2 udslippet i en by, kan det være fordelagtigt at kunne måle på hvor meget man har nedbragt det ved projektets slutning, samt at have et mål om hvor meget det skal nedbringes. Der mangler overblik over, hvad projektets resultater skal bruges til. Det er desuden meget væsentligt, at ansøgningen indeholder en plan for hvordan resultaterne skal udbredes og udnyttes, når projektet er færdigt. Dette skal igen gøres for at vise hvorledes der skabes europæisk merværdi. 8

9 Budgettet er uspecificeret eller tilskuddene er ulige fordelt mellem enkelte partnere og lande. Hvis budgettet er for lidt specifikt, kan det være en ide at indsætte tabeller med budgetspecifikationer fra Excel, for at skabe overblik over budgettet. Som en tommelfingerregel skal ingen medlemslande modtage mere en 40% af tilskuddet fra EU. Sørg derfor for at fordele tilskuddene mellem de forskellige lande og partnere, så denne grænse ikke overskrides. Foruden det ovenstående er det også vigtigt at være opmærksom på: at konsortiets kompetencer er overbevisende; at man har slutbrugere af resultatet med i projektet(evt. også beder om deres input); at der er en klar projektstruktur og tidsplan; at projektet kan lade sig gøre og ikke er for ambitiøst. For at opsummere skal den gode ansøgning indeholde følgende: Den skal være godt struktureret, uden sproglige fejl. Den skal være skrevet i letforståeligt og letlæseligt sprog, og ikke alt for teknisk. Ansøgningen skal leve op til kravene i call-teksten og henlede opmærksomheden på hvilke mål EU vil opnå med dette projekt. Ansøgningen skal vise, at projektet fører til ny viden inden for det pågældende felt. Ansøgningen skal udstråle entusiasme og engagement omkring projektet. Slutteligt skal en ansøgning indeholde en gennemførlig arbejdsplan og et passende budget. 6. Indsend ansøgningen Når ansøgningen er færdigskrevet, er det en god ide at sende ansøgningen til en kollega eller til konsulenterne i South Denmark European Office(SDEO), så de kan tjekke om alt er velbeskrevet og forståeligt. Konsulenterne i SDEO har desuden ekspertise og erfaring med gennemlæsning af ansøgninger, og de har som regel en klar ide om, hvad en ansøgning skal indeholde. Når denne sidste proces er færdig, er der blot tilbage at indsende den færdige ansøgning. 9

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Projektperiode: 1. jan. 2016 31. dec. 2017 Bevilget beløb: 8.356.126 kr. fra GUDP Koordinator og projektleder for Økodrone-projektet:

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office Hørsholm den 20. april 2016 Årsmøde Copenhagen EU Office PROGRAM FOR ÅRSMØDE Dato: 20. april 2016 Tidspunkt: kl. 12.30-14.00 Sted: Søhuset i Hørsholm, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. 1. Velkomst v/ Jannich

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Virksomheder i H2020 Ansøgningsproces og ansøgningsskrivning. Green Tech Center, 18/3-2014

Virksomheder i H2020 Ansøgningsproces og ansøgningsskrivning. Green Tech Center, 18/3-2014 Virksomheder i H2020 Ansøgningsproces og ansøgningsskrivning Green Tech Center, 18/3-2014 1 Europæisk projektstøtte til virksomheder Dagsorden 1. Projektstøtte til virksomheder Hvorfor? Hvad gives der

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Kort vejledning til projektudvikling

Kort vejledning til projektudvikling Developed by CAPACITY Building Project Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Kort vejledning til projektudvikling 1. Projektide 2. Målgruppe 3. Mål 4. Arbejdsplan 5.

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Horizon 2020 og COSME

Horizon 2020 og COSME Horizon 2020 og COSME - Muligheder for virksomhederne v. Søren Bjerregaard Pedersen Norddanmarks EU-Kontor Agenda 1. Overblik over Horizon 2020, SMV Instrumentet og COSME 2. Ansøgningsskrivning Hvad er

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

LSH : - STREP.

LSH : - STREP. Ændringer til forskningstema 1: "Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste" del af Kommissionens afgørelse C(2003)1952 af 27. juni 2003 Ændring nr. 1 På side 24 under "c) Bekæmpelse

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Design for bæredygtighed RESUME

Design for bæredygtighed RESUME Design for bæredygtighed RESUME Ansvarlig partner: LNEG Forfattere: Cristina Rocha David Camocho Med bidrag fra: Kirsten Schmidt Anna Gullmann SInnDesign - Design for bæredygtighed resumé Design resuméet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni 2012 Henriette Hansen, SDEO Disposition Hvem er SDEO og hvordan arbejder vi med kommunerne i Region Syddanmark Hvordan

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Indhold til konceptbeskrivelse af ideen: Skriftstørrelse 12 Max

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1 strategi 2011-14 1 1 baggrund og opbygning Foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office (CDEU) blev etableret den 24. november 2006. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen står

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020. Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277

Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020. Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277 Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020 Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen Præsentation af NordDanmarks EU-kontor v. Søren Bjerregaard Pedersen Dagsorden 1. Kort om NDEU 2. Nyt fokus i støtteprogrammerne 3. Specifikke fundingprogrammer til de 4 scenarier 4. Den gode ansøgning

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk Projektets

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 Baggrund: Risk Management (RM) er i dag et væsentligt fundament for at kunne håndtere store og komplekse projekter - herunder at kunne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Resultatorientering og målbare effekter

Resultatorientering og målbare effekter Resultatorientering og målbare effekter 1. Måling af programresultater I de EU-støttede programmer er der for støtteperioden 2014-2020 kommet større fokus på programresultaterne og den logiske sammenhæng

Læs mere