Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00"

Transkript

1

2 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Telefon

3 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?... 4 BANK... 4 FULDMAGT TIL BANKKONTO... 4 HVEM BESTEMMER OVER PENGENE?... 4 BUTIKKENS REVISOR... 4 ÅRLIG REVISION AF REGNSKAB... 5 DIPLOM TIL BUTIKKEN... 5 DET DAGLIGE REGNSKAB... 5 INDBETALINGER TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP... 5 GODE IDÉER... 6 INFORMATION TIL BUTIKKENS FRIVILLIGE... 6 BYTTEPENGE... 6 KASSEAPPARAT... 6 BUTIKSREGNSKAB... 7 KASSEOPGØRELSE I BUTIKKEN... 7 EKSEMPEL PÅ KASSEOPGØRELSE... 7 UDLÆG... 8 BOGFØRING AF REGNSKABET... 9 POSTERINGERNE... 9 ÅRSREGNSKAB PROCEDURE REGISTRERING AF FRIVILLIGE UDFYLDELSE AF ÅRSREGNSKABSARK ELEKTRONISK REGNSKABSFØRING BASIS-FANEN POSTERINGSARK ÅRSREGNSKAB DIAGRAMMER KASSEOPGØRELSE APPENDIKS APPENDIKS 1 EKSEMPEL PÅ KASSEOPGØRELSE APPENDIKS 2 EKSEMPEL PÅ POSTERINGSARK APPENDIKS 3 ÅRETS GANG APPENDIKS 3 ÅRETS GANG

4 Forord Denne regnskabsmanual gennemgår arbejdsgange vedrørende daglig regnskabsføring, aflæggelse af årsregnskab, indbetaling af overskud samt andre relevante procedurer i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker. Manualen indeholder også gode råd om optimering af overskud, brugen af kasseapparat og ideer til fremlæggelse af butikkens økonomi for de andre frivillige. Alle Kasseopgørelser, Posteringsark etc. i denne manual kan rekvireres på sekretariatet enten på papir eller i en elektronisk udgave. Vi vil gerne takke dig, fordi du som regnskabsfører, har besluttet dig for at bruge noget af din tid på frivilligt arbejde til fordel for verdens fattigste. Rigtig go arbejdslyst med det daglige regnskab. Hilsen Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsgruppe 3

5 Som ny regnskabsfører Hvad går pengene til? Overskuddet fra Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker går til internationalt udviklingsog katastrofearbejde udført af lokale partnerorganisationer. De enkelte butikker kan ikke vælge hvilke specifikke projekter, overskuddet skal gå til. Den udvælgelse sker i Folkekirkens Nødhjælps Internationale Afdeling, der har ansvar for at fordele indsamlede midler samt monitorere brugen af dem. Bank Hver butik skal have åbnet en bankkonto i en lokal bank. Bankkontoen skal stå i Folkekirkens Nødhjælps navn, og regnskabsfører skal have fuldmagt til kontoen. Det er vigtigt at kontoudtog mv. sendes til regnskabsføreren og ikke til Folkekirkens Nødhjælp. Mange regnskabsførere vælger desuden at have en netbank-aftale knyttet til kontoen. Med regelmæssige mellemrum udbydes Folkekirkens Nødhjælps bankforretninger i licitation, så vi altid er sikre på at få de bedste renter og gebyr-priser samlet set. For øjeblikket bruger vi Danske Bank, og der er derfor lavet en særaftale med Danske Bank vedrørende vores genbrugsbutikker. Aftalen indebærer, at butikken ikke betaler gebyr samt at der ikke opkræves afgift for deponering i bankboks. Hvis der ikke er en afdeling af Danske Bank i nærheden af butikken, kan der oprettes en konto hos en lokal bank. Det kan man også foretrække pga. højere rente eller økonomisk støtte til butikken. Uanset grunden er det i sidste ende op til butikken at bestemme, hvilken bank der skal bruges. Fuldmagt til bankkonto En ny regnskabsfører skal have fuldmagt til butikkens konto. Hvis den lokale butik hører under Folkekirkens Nødhjælps aftale med Danske Bank, skal du henvende dig til genbrugsadministrator på hovedkontoret for at få overdraget fuldmagten til dig. Hvis den lokale butik ikke er omfattet af aftalen med Danske Bank men har en lokal aftale, skal du henvende dig i den pågældende bank og selv sørge for de blanketter, der bruges ved overdragelse af fuldmagt. Som oftest kan butikkens kontaktperson hjælpe med dette. Hvem bestemmer over pengene? Hele butikkens frivilliggruppe træffer i fællesskab beslutninger om butikken og herunder også dens økonomi. I praksis vil regnskabsfører og kontaktperson eller kontaktgruppe dog træffe afgørelse om mindre udgifter i fællesskab. Hvis der er tale om større investeringer, skal planerne diskuteres på et medarbejdermøde, og det anbefales kraftigt, at man tager den tilknyttede konsulent fra Folkekirkens Nødhjælp med på råd. Butikkens revisor Hver butik skal have tilknyttet en revisor. Revisor skal være en, der ikke til daglig er involveret i butikkens arbejde, men som kan bekræfte, at regnskabet ser fornuftigt ud. Revisor kan være den lokale kordegn, en lokal regnskabsfører tilknyttet andet frivilligt arbejde eller en 4

6 regnskabskyndig person, som vil bruge 1-2 timer årligt på at se regnskabet igennem og garantere for dets rigtighed. Årlig revision af regnskab Folkekirkens Nødhjælp er overfor SKAT ansvarlig for, at alle genbrugsbutikkernes regnskaber føres korrekt. Derfor gennemfører vi hvert år en stikprøvekontrol af butikkernes regnskaber. Ved tilfældig udtrækning udvælges hvert år 3 butikker. De relevante regnskabsførere kontaktes, og efterfølgende indsender de hele butikkens regnskab for det foregående år inklusiv alle bilag til Folkekirkens Nødhjælp. Regnskaberne ses efter, og der foretages kontrol af bilag og bogføring. Efterfølgende får regnskabsfører regnskabet retur med en udtalelse om regnskabet. Årlig revision foretages i 2. eller 3. kvartal. Diplom til butikken Hvert år efter endt årsopgørelse sender Folkekirkens Nødhjælp et diplom til butikken som tak for hjælpen. På diplomet står det totale beløb, som butikken det foregående år har indsendt til Folkekirkens Nødhjælp. Mange butikker vælger at hænge diplomet op i butikken. Det daglige regnskab Det er regnskabsførers ansvar at føre det daglige regnskab for butikken. Efter endt vagt opgør butikkens frivillige dagens salg samt deponerer dagens omsætning i døgnboks. Det er herefter regnskabsfører, der holder styr på indtægter og udgifter samt sørger for betaling af husleje, el, varme etc. En gang årligt udfyldes skema for årsregnskab og indsendes til Folkekirkens Nødhjælp. Regnskab og bilag opbevares hos regnskabsfører i 5 år. Alternativt kan afsluttede regnskaber med bilag opbevares i butikken. Indbetalinger til Folkekirkens Nødhjælp Formålet med genbrugsbutikkerne er at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste. Derfor indbetales butikkens overskud til Folkekirkens Nødhjælp løbende, og det anbefales at gøre det 4 gange årligt ved afslutningen af hvert kvartal. Til indbetaling har hver butik fået tildelt sin egen kodelinie. Kodelinien gør, at Folkekirkens Nødhjælps regnskabsafdeling automatisk registrerer, hvilken butik der har indbetalt beløbet. Det sparer unødig manuel ompostering. Kodelinien kan fås ved henvendelse til genbrugsadministrator på hovedkontoret. Kodelinien kan bruges både ved indbetaling i banken og ved overførsel via netbank. Der udsendes ikke kvittering for indbetalingerne, men regnskabsfører opfordres til at få kvittering for indbetalingerne i banken eller at printe kvittering for overførslen via netbank. 5

7 Gode idéer Information til butikkens frivillige Det er motiverende for butikkens øvrige frivillige at følge med i butikkens omsætning. Det kan eksempelvis gøres ved at orientere om økonomien på medarbejdermøder eller ved at hænge en tabel over butikkens omsætning pr. måned op i butikken. En tabel kan eventuelt forsynes med oplysninger om sidste års omsætning, så de frivillige kan følge op- eller nedgang i butikkens omsætning. Byttepenge De fleste butikker lader et mindre beløb blive liggende i butikken, så der er byttepenge til næste dags vagt. Af hensyn til tyveri, er det vigtigt, at der ikke ligger mere end ca. 200 kr. i butikken natten over. Det anbefales, at byttepengene lægges i en pose, som gemmes godt af vejen og gerne i et aflåst skab. Kasseapparat I alle Folkekirkens Nødhjælps nye genbrugsbutikker er et kasseapparat standardudstyr. Fordelen ved et kasseapparat er, at et det er svært for tyve at stikke af med, man kan høre, hvis nogen åbner det, og det giver et professionelt indtryk af butikken. Et kasseapparat kan desuden holde styr på butikkens salg. Ved at indtaste varegrupper for hvert beløb, der tastes ind, kan kasseapparatet registrere hvilken type vare, der sælges. Kasseapparatet er opsat med 8 varegrupper: Nr. Varegruppe 1 Dametøj 2 Herretøj 3 Børnetøj 4 Sko 5 Ting og sager (porcelæn, glas, nips, billeder, tekstiler) 6 Underholdning (Bøger, blade, musik, film, legetøj) 7 Møbler 8 Elektriske ting inkl. lamper Ved afslutningen af dagen udskrives dagens salgsrapport. Her vises dagens totale salg, og hvor meget der er solgt i hver af de 8 varegrupper. Hvis man vil følge butikkens salg nøjere, kan man ved afslutningen af hver måned udskrive en månedsrapport, der viser butikkens salg fordelt på varegrupperne. Herefter nulstiller kasseapparatet automatisk tællerne i de enkelte varegrupper og begynder forfra. Hvis butikken ønsker kasseapparat, kan regnskabsfører eller kontaktperson kontakte den tilknyttede konsulent fra Folkekirkens Nødhjælp. 6

8 Butiksregnskab Kasseopgørelse i butikken Efter hver åbningsdag skal butikkens frivillige gøre kassen op. Som regel har butikken åbent så længe, at vagterne er delt i et formiddagshold og et eftermiddagshold. Hvert hold opgør som regel deres salg, men man kan også vælge at opgøre salget én gang pr. åbningsdag. De frivillige gør kasse op ved at bruge en Kasseopgørelse, som fylder et ark pr. måned. Inden Kasseopgørelsen tages i brug, skrives bynavn, måned og år øverst på Kasseopgørelsen Kasseopgørelse for måned, år Dato Kasse start Formiddag Salg form. Udlæg form. Eftermiddag Salg eftm. Udlæg eftm. Dagens salg Indsat i Bank Kasse slut Figur 1: Kasseopgørelse På Kasseopgørelsen er der plads til, at hvert hold noterer navn på de, der har gjort kassen op, dagens salg samt hvad der har været af udlæg. Derudover er der en kolonne til antal byttepenge i kassen ved dagens start, dagens samlede salg, hvad der er indsat i banken samt byttepenge ved dagens slutning. Yderst til venstre står månedens datoer. Eksempel på Kasseopgørelse I figur 2 ses de første 10 dage af en måned for butikken i Xkøbing. Butikken var lukket d 1. og d. 2. og er derfor streget ud. Den 3. var Hans og Kaja på arbejde men kun en halv dag. De startede med 100 kr. i byttepenge og solgte for 212 kr. Da banken i Xkøbing ikke modtager mønter i døgnboksen, satte de 200 kr. i banken, og dermed er den nye beholdning af byttepenge på 112 kr. Dette er noteret både under kasse slut og under kasse start for den næste åbningsdag i butikken. 7

9 Kasseopgørelse for Xkøbing Januar måned, år 2009 Dato Kasse start Formiddag Salg form. Udlæg form. Eftermiddag Salg eftm. Udlæg eftm. Dagens salg Indsat i Bank Kasse slut Hans, Kaja Solveig, Asger Kirsten M, Ulla Jytte, Vera 24 Ulla, Bente Tony, Barbro 269 Jeanne, Ann Anne, Dorthe 198 Bodil, Karen Hanne, Kaja 208 Kirsten, Inga Jonna, Yrsa Figur 2: Eksempel på delvist udfyldt Kasseopgørelse. Butikken er åben igen den 5. Om formiddagen havde Solveig og Asger vagten. De solgte for 158 kr. og hentede kaffe til butikken for 32 kr. Da de var færdige med deres vagt, talte de kassen op og kontrollerede, at de rent faktisk overlod kassen til eftermiddagsholdet med det beløb, som de havde solgt for. De lagde kasse start sammen med salg og trak udlæg fra. Kassen skulle derfor indeholde = 238 kr., når deres vagt sluttede. Om eftermiddagen kom Kirsten M. og Ulla. Da de var sidste hold, skulle de, udover at skrive deres eget salg på Kasseopgørelsen på 647 kr., også udfylde de sidste 3 kolonner. Først lagde de salget fra formiddagen sammen med eftermiddagens salg. Det gav = 805 kr. som dagens salg i alt. Derefter så de hvilke sedler, de kunne lægge i døgnboksen. De vurderede også, om der var byttepenge nok til dagen efter. Denne dag var der 800 kr. i sedler, men de lagde kun 750 i bankboksen, så holdet dagen efter havde lidt mere at gøre med. Til sidst regnede de efter, om antallet af byttepenge stemte: Dagens + Kassestart - Indsat i - Udlæg = Kasse slut salg bank = 135 Sådan fortsætter de frivillige en hel måned med at notere på Kasseopgørelsen. Når måneden er slut, skal regnskabsfører have Kasseopgørelsen sammen med bilag for eventuelle udlæg. Et eksempel på en hel måneds Kasseopgørelse kan ses i appendiks 1. Udlæg Butikken har behov for at indkøbe ting til driften som eksempelvis kaffe, rengøringsmidler eller toiletpapir. Det kan foregå således, at en frivillig indkøber varerne og afleverer en bon i kassen mod det tilsvarende beløb i kontanter. Ved opgørelse af kassen sammentælles bonerne og noteres som udlæg. Udlæg kan også håndteres på andre måder. Medarbejderen kan lægge ud af egne penge og aflevere bon samt kontonummer til regnskabsfører, der efterfølgende overfører pengene di- 8

10 rekte fra butikkens bankkonto til medarbejderens konto. Herved skal medarbejderne i butikken ikke bruge de to udlægs-kolonner på Kasseopgørelsen. Bogføring af regnskabet Når måneden er slut, og regnskabsfører modtager den udfyldte Kasseopgørelse samt alle bilag, skal regnskabsfører herefter postere samtlige bilag på Posteringsarket. I appendiks 2 ses et Posteringsark, der er udfyldt efter nedenstående beskrivelse. Øverst på Posteringsarket udfyldes måned, år og butiksnavn. Umiddelbart herunder står de forskellige udgiftskonti. Lige under kolonneoverskrifterne kan saldoen fra sidste måned overføres. Da arket i appendiks 2 er fra januar, er alle saldi nulstillede bortset fra indestående i banken. Posteringerne Alle bilag i regnskabet skal nummereres fortløbende, så der står 1 på det første bilag, hvorefter bilagets nummer skrives ind i Posteringsarket sammen med datoen for udgiften. Principielt skal alle beløb skrives to steder på arket: indtægter føres enten som Salg eller Renteindtægt og som indgået i kassen eller banken. Tilsvarende føres udgifter på en udgiftskonto samt som udgået af kassen eller banken. Når et bilag er bogført eller posteret på Posteringsarket, sættes det i et ringbind, hvor alle årets bilag opbevares. I eksemplet i Appendiks 2 er første bilag husleje samt á conto varme på i alt 7.156,12. Dette skrives under udgiftskontoen Husleje, el, vand, varme samt som udgået af banken, da det kører pr. PBS. En kvittering for betaling kan evt. udskrives fra netbank. Bilag 2 er indbetaling af el, og udgiften føres på samme konto som huslejen. Ved betaling af el er der betalt gebyr for indbetalingskortet på 15 kr. Det bogføres under gebyr og bank ud. Selvom det er et underligt tidspunkt at få varmepenge retur, er den indtægt også med i eksemplet. Da varmepenge retur er en reduktion af en udgift, trækkes det fra på udgiftskontoen for varme og posteres som en indtægt i banken. Derved vil varmeudgifterne fremstå korrekte for hele året. Havde man valgt at postere disse penge som et salg, ville salget blive kunstigt højt og udgifterne til varme ville også blive kunstigt høje. Bilag 5 8 er alle udlæg fra butikkens kasse, som posteres under de relevante udgiftskonti samt som udgået af kassen. Bilag 9 og 10 er udgifter betalt direkte fra bankkontoen. Der er tale om regninger fremsendt med posten eller afleveret af håndværkeren. De føres på den relevante udgiftskonto samt som udgået af banken Renter af indestående i banken ses i bilag 11. Disse indtægtsføres under Rente indtægter samt som indgået på bankkontoen. Endelig skal månedens omsætning bogføres ud fra Kasseopgørelsen, der indgår som bilag nummer 12. Start med at lægge kolonnerne sammen på Kasseopgørelsen. Først bogføres månedens totale salg kr kr. under kontoen Salg samt som indtægt i kassen. Samtidig registreres det indsatte beløb i banken ved at postere beløbet kr kr. som en udgift i Kassen og en indtægt i banken. 9

11 Den sidste postering er forskellen i beholdningen af byttepenge fra månedens start til månedens slutning. Måneden startede med kr. 100kr. i byttepenge og sluttede med kr. 169kr.. De ekstra 69 kr. er lagt til side som byttepenge og skal derfor fjernes fra salget. Det gøres ved at trække beløbet fra under salg og under indtægt i kassen. Havde der været færre byttepenge ved månedens slutning, skulle differencen være bogført som ekstra salg ved at postere dem under Salg og under Indtægt i Kassen. Når alle månedens bilag er posteret, regnes de enkelte kolonner sammen, og totalen skrives i rubrikkerne nederst i hver kolonne. Man kan nu kontrollere om alt er bogført korrekt: - Kassen skal vise det samme samlede beløb både for udgifter og indtægter - De samlede indtægter (salg, renteindtægter) minus de samlede udgifter (husleje, drift, gebyr, forplejning, diverse) skal give det samme beløb som Bankens indtægter minus Bankens udgifter - Bankens startsaldo + Bank indtægter - Bank udgifter skal svare til den faktiske bankbeholdning ifølge bankudtog ved månedens udgang. HUSK at der kan være et par dages forsinkelse før banken har fået bogført alle døgnboksindbetalinger for en måned! Regnskabsfører gør herefter klar til næste måned ved at lægge startsaldo for hver konto sammen med månedens saldo og føre beløbet ind på næste måneds Posteringsark. Da det er årets første måned, har alle indtægts- og udgiftskonti en startsaldo på 0kr., så derfor skal bare månedens saldo overføres. Startsaldoen for Bank februar findes ved at lægge startsaldo for banken januar sammen med månedssaldo for Bank ind og derfra trække månedssaldo for Bank ud. Det giver følgende startsaldi på februar måned som vises i figur 3: Salg Renteindt. Husleje, el, vand, varme Posteringsark Xkøbing 2009, Februar Drift, vedligeh. Inventar Gebyr mv. Forplej, gaver, kaffe Diverse udgifter Indsendt til FKN , , ,86 939,25 15,00 88,00 837,00 0,00 Kasse Indtægt Udgifter Bank Ind 13679,9 5 U d Figur 3: Eksempel på nye startsaldi Bemærk at man ikke kan se mængden af byttepenge ud af Posteringsarket, da Kassen principielt altid ender med at balancere hver måned. Man kan kun se ændringerne i mængden af byttepenge. Årsregnskab Procedure I december måned er det tid til at overføre det sidste beløb til Folkekirkens Nødhjælp. Det er ikke nødvendigt at lave butikkens regnskab færdigt for at overføre den del af overskuddet, 10

12 der kan undværes. Typisk kan regnskabsfører i sidste halvdel af december se på bankkontoens saldo og vurdere hvor meget, der kan overføres, så der stadig er til husleje og andre udgifter i starten af det nye år. Det er meget vigtigt, at de penge, der hører til årets overskud, overføres inden udgangen af selve kalenderåret. Penge fra et kalenderår vil automatisk blive registreret som overskud i det år, de er indgået. Indbetalingerne i januar vil derfor blive indregnet i det nye års overskud. Regnskabsfører modtager et Årsregnskabsark fra Folkekirkens Nødhjælp, som skal udfyldes og indsendes inden d. 1. februar i det nye år. Registrering af frivillige På Årsregnskabsarket skal regnskabsfører oplyse antallet af frivillige i butikken. Antal findes ved at se på listen over frivillige i butikken pr 31/12 og regne alle - også afløsere og andre løst tilknyttede - med. Dertil lægges det antal frivillige, der evt. er stoppet i årets løb. Totalen skrives på arket. Årlig registrering af frivillige er vigtigt, da Folkekirkens Nødhjælp hvert år skal lave et folkeligt regnskab til Danida. Det folkelige regnskab skal dokumentere organisationens folkelige forankring og er afgørende i forhold til at få bevillinger fra Danida. Udfyldelse af Årsregnskabsark På arket er der nogle faktuelle oplysninger, som skal føres ind. De fleste af de øvrige rubrikker på Årsregnskabsarket svarer til kolonnerne på Posteringsarket. Derfor kan langt de fleste tal findes ved at lægge startsaldi på december-arket sammen med månedens bevægelser. Bilag Dato Salg Renteindt. Husleje, el, vand, varme Drift, vedligeh. Inventar Gebyr mv. Forplej, gaver, kaffe Diverse udgifter Saldo overført , , Tekst /12 Husleje 7156, /12 Kaffe /12 Brasso /12 Tilskud til julefrokost /12 Kørsel af affald /12 Indsendt til FKN /12 Renteindtægter 240, /12 Salg December /12 Byttep. justering 31 I alt , , Figur 4: Udsnit af december måneds Posteringsark Årets totale salg udgør f.eks. kr = i alt kr Indtægter fra andet end salg og renter skal føres separat på årsregnskabet. Ofte har butikken ingen eller yderst få af denne type indtægter, og derfor er der ingen konto specielt til disse på Posteringsarket. De bogføres i løbet af året som salg og udspecificeres i årsregnskabet (se fig. 5). I Xkøbing har man fået kr kr. fra den lokale Sparekasse til et arrangement for 11

13 personalet, og disse penge er indgået i butikkens regnskab som Salg i den måned, hvor pengene blev modtaget. Hvis butikken har deltaget i Giv en Ged er indtægterne herfra ligeledes gået ind i regnskabet sammen med salget. I eksempelet har butikken tilmeldt sig Giv en Ged kampagnen og har solgt geder, høns etc. for i alt kr kr.. Dette salg er altså indeholdt i omsætningen på kr.. Til slut lægges Salg og renteindtægter sammen i Samlede indtægter. I den sidste rubrik under salg trækkes salget af Giv en Ged fra Samlede indtægter, hvilket viser butikkens indtægter i alt. Dermed ser første del af Årsregnskabsarket således ud: Årsregnskab for 2009 Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Xkøbing Bankforbindelse: Xkøbing Sparekasse Registreringsnummer: 1234 Kontonummer: Antal frivillige* beskæftiget i butikken i det forgangne år, inklusiv afløsere: 34 Antal af de frivilliges blad Guldfisken vi ønsker tilsendt når det udgives: 25 *Optæl antal beskæftiget pr 31/12 inkl. afløsere osv. og tillæg dem der er stoppet i løbet af året! Indtægter Renteindtægter 910 Salg Samlede indtægter Heraf andre indtægter, gaver og sponsorindtægter Heraf salg af Giv en Ged Indtægter i alt (samlede indtægter salg af Giv en Ged) 184,120 Figur 5: Udsnit af Årsregnskabsark for Xkøbing Bemærk at alle beløb afrundes til hele kroner. Saldi på de enkelte udgiftskonti regnes ud på samme måde som årets salg. Dermed udgør årets samlede udgifter til husleje, varme osv , ,12 = ,52 kr. Måske er huslejen for januar måned blevet betalt sidst i december, men det skal man se bort fra. Det vil sikkert være således hvert år, hvorfor der sædvanligvis vil være 12 måneders huslejebetalinger med i hvert årsregnskab. De samlede udgifter for hver udgiftskonto regnes ud og føres på årsregnskabet. Derefter opgøres hvor meget butikken har indsendt til Folkekirkens Nødhjælp i løbet af året. Igen tages udgangspunkt i Posteringsarket for december. 12

14 Bilag Dato Indsendt til FKN. Kasse Bank Indtægt Udgifter Ind Ud Saldo overført ,62 Tekst /12 Husleje 7.156, /12 Kaffe /12 Brasso /12 Tilskud til julefrokost /12 Kørsel af affald /12 Indsendt til FKN /12 Renteindtægter 240, /12 Salg December /12 Byttep. justering 31 I alt , ,12 Figur 6: Udsnit af Posteringsark december Butikken i Xkøbing har indsendt kr. i løbet af året og kr. i december. Dermed er der i alt indsendt kr kr. Næste del af årsregnskabet ser således ud: Udgifter Husleje, el, vand og varme Drift af butik, vedligehold, inventar Forplejning, gaver, kaffe Bankgebyrer mv. 246 Diverse omkostninger Udgifter i alt Overskud (samlede indtægter udgifter) Balance Bankbeholdning 1/ Årets overskud = balance Indsendt til FKN = Bankbeholdning 31/ Figur 7: Udsnit af Årsregnskabsark for Xkøbing. Som det ses af figur 7 beregnes de samlede udgifter for bagefter at finde årets overskud ved at trække de samlede udgifter fra de samlede indtægter i butikken. For Xkøbing bliver det et overskud på Man kan kontrollere om alt er bogført korrekt ved at lægge bankbeholdningen pr 1/1 sammen med overskuddet og derfra trække de penge, som er sendt til Folkekirkens Nødhjælp. Dette skulle gerne give samme beløb som indestående i banken pr 31/12. På anden side i årsregnskabet udspecificeres salget pr måned, og længere nede på siden har regnskabsfører mulighed for at komme med kommentarer til regnskabet. Det kan f.eks. være en stigning i huslejen, en ekstra åbningsdag, mere trafik i gaden hvor butikken ligger eller nye tiltag i butikken. Alle faktorer, der hver især kan have betydning for butikkens overskud 13

15 Måned Salg Måned Salg Januar Juli Februar August Marts September April Oktober Maj November Juni December I alt Egne kommentarer til regnskabet (specielle forhold, særligt for i år): Først på året stoppede to af vores rigtig gode medarbejdere og vi måtte holde lukket en eftermiddag mere om ugen. Heldigvis fik vi nye medarbejdere i sommers, så vi kom op på fuld åbningstid igen, men salget droppede noget i denne periode. Giv en Ged har til gengæld betydet en ekstra god indtjening i december. Regnskabsfører Xkøbing 16. januar 2010 Henning Krabbe Jørgensen Sted Dato Underskrift Figur 8: Udsnit af Årsregnskabsark for Xkøbing Til slut skal årsregnskabet underskrives af regnskabsfører og revisor. Revisor skal underskrive begge sider af Årsregnskabsarket. Elektronisk regnskabsføring Regnskabet kan også føres elektronisk i Excel. Kasseopgørelsen skal stadig udfyldes på papir i butikken, men selve Posteringsarket og Årsregnskabsarket findes i regnearket. Regnearket består af: - en Basis-fane med oplysninger om butikken - en fane med Kasseopgørelse som kan printes ud til butikken - tolv faner med Posteringsark, en for hver måned - en fane med Årsregnskab - to faner med diagrammer 14

16 Der er lagt en række formler ind i regnearket, som blandt andet sørger for at hente data fra en måned til en anden. For at beskytte formlerne mod at blive slettet ved en fejl, er disse celler låst. Det er kun de hvide celler, der kan tastes i. I det følgende gennemgås de enkelte faner. Basis-fanen På Basis-fanen indtastes generelle oplysninger om butikken. Oplysningerne bruges på de efterfølgende ark, og når der ændres i Basis-fanen, ændres der automatisk på alle ark. Eksempelvis bruges årstallet på alle andre faner. Posteringsark I Posteringsarket er der indlagt formler, så arkene selv regner månedstotaler ud og flytter startsaldi til næste måned. Undtagelsen er bankbeholdningen i januar, som regnskabsfører selv skal indtaste. Derudover er der tilføjet et lille tjek under hvert ark, så man kan kontrollere, om tallene er posteret korrekt. I eksemplet med Xkøbing ser kontrollen af januars posteringer således ud: Afstemning, januar Banksaldo primo 10234,86 + Månedens indtægter 13047,20 - Månedens udgifter 9602,11 = Beregnet ultimo saldo i bank 13679,95 Banksaldo ultimo iflg. udtog 13679,95 Forskel 0 Banksaldo ultimo fra ark ,95 Fejl ved opg. af indsat i bank - Figur 9: Eksempel på kontrol af Posteringsark Regnskabsfører skal kun taste bankbeholdningen ved månedens slutning ind under Banksaldo ultimo iflg. Udtog. Husk at banken ofte er et par dage efter med bogføringen. Årsregnskab På fanen med Årsregnskab vil regnearket automatisk udfylde tallene fra de forskellige måneder. Man kan derfor løbende se årets overskud eller omsætning til dato. Når alle posteringer er korrekt gennemført for året, skal kun ganske få tal indtastes på Årsregnskabsarket. Udover oplysningerne om antal frivillige og antal Guldfisk, skal regnskabsfører taste en eventuel indtægt fra salg af Giv en Ged og sponsorindtægter mv. Arket foretager derefter alle nødvendige udregninger. Man kan kontrollere om det hele passer ved at sammenligne den beregnede bankbeholdning med den faktiske bankbeholdning ved årets udgang. Eventuelle fejl vil typisk være opstået som fejl ved posteringerne. Eventuelle kommentarer til Årsregnskabet udfyldes, arket printes og underskrives af regnskabsfører og revisor. Diagrammer Indbygget i regnearket er to diagrammer - et med omsætning og et med overskud som kan bruges, hvis man eksempelvis ønsker at vise omsætning og overskud for butikkens personale. 15

17 De omsætningstal, der er tastet ind på Basis-fanen, danner sammen med tallene fra Årsregnskabsarket grundlag for diagrammet over omsætningen. Hvis der ikke er tastet omsætningstal fra tidligere år ind, kan man kun se omsætningen for indeværende år til dato på diagrammet. På diagrammet med overskud kan man se de to seneste års overskud afbilledet med vandrette streger. Årets overskud vises som en stigende kurve. Tallene er igen henholdsvis hentet fra indtastninger på Basis-fanen og fra Årsregnskabsarket. Kasseopgørelse Sidst i regnearket findes en Kasseopgørelse. Den ligger sidst, da denne ikke skal føres på computeren og sjældent skal bruges. Den er blot med for at regnskabsfører kan udskrive den til brug i butikken. 16

18 Appendiks Appendiks 1 Eksempel på Kasseopgørelse Appendiks 2 Eksempel på Posteringsark Appendiks 3 Årets gang 17

19 Kasseopgørelse for_xkøbing Januar måned, år _2009 Kasse Salg formid. Udlæg Salg ef- Udlæg Dagens Indsat i Dato start Formiddag form. Eftermiddag term. eftm. salg i alt Bank Kasse slut Hansjørgen, Kaja Solveig, Asger Kirsten M, Ulla Jytte, vera 24 Ulla, Bente Tony, Barbro 269 Jeanne, Ann Anne, Dorthe 198 Bodil, Karen Hanne, Kaja 208 Kirsten, Inga Jonna, Yrsa Solveig, Asger 230 Marie, Hanne Jytte, vera 144 Ulla, Bente Tony, Jette 98 Jeanne, Ann Anne, Dorthe 352 Bodil, Karen Hanne, Kaja 401 Kirsten, Tove Ingrid, Hilda Solveig, Asger 117 Marianne Jytte, vera 384 Ulla, Bente Tony, Barbro 295 Jeanne, Ann Bodil, Alice 100 Bodil, Karen Hanne, Kaja 148 Dagmar, Elly Birthe, Ejnar Solveig, Asger 87 Dagny, Pia Jytte, vera 249 Ulla, Bente Tony, Barbro 222 Jeanne, Ann Anne, Dorthe 231 Bodil, Karen Hanne, Vibe 345 Kirsten, Peter Kirsten, Tove I alt

20 Posteringsark Xkøbing 2009, Januar Salg Renteindt. Husleje, el, vand, varme Drift, vedligeh. Inventar Gebyr mv. Forplej, gaver, kaffe Diverse udgifter Indsendt til FKN. Kasse Bank Indtægt Udgifter Ind Ud Saldo overført ,86 Bilag Dato Tekst 1 3/1 Husleje inkl varme 7.156, ,12 2 3/1 El 1.218, ,48 3 3/1 Gebyr, indb-kort. 15,00 15,00 4 4/1 Varmepenge retur -651,74 651,74 5 5/1 Kaffe 32,00 32, /1 Kaffe og te 56,00 56, /1 Affaldssække 45,00 45, /1 Trailerleje 220,00 220, /1 Annonce 837,00 837, /1 Elektriker 674,25 674, /1 Rente-indtægter 144,20 144, /1 Månedens salg , , , , /1 Byttep., justering -69,00-69,00 I alt ,00 144, ,86 939,25 15,00 88,00 837,00 0, , , , ,85 19

Redaktion & tekst Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Telefon 33 15 28 00. Side 1

Redaktion & tekst Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Telefon 33 15 28 00. Side 1 Redaktion & tekst Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Side 1 Forord... 3 Regnskabsfører i genbrugsbutikken... 4 Hvad går pengene til?... 4

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE Kasseafslutning... 2 [1] Omsætning... 2 [2] Optælling... 3 [3] Afslut... 4 Bogføring... 5 Kasserapporten og dennes opbygning... 5 97 1 NaviPartner Kasseafslutning En

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Den nye kasseafstemning

Den nye kasseafstemning Den nye kasseafstemning I den nye version (2.7.8.1) du lige har fået, har vi lavet nogle forbedringer til kasseafstemningen. Det gør at den ser anderledes ud end du er vant til. Der er lidt flere skærmbilleder

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Resultatopgørelse FDF Landsdel 1

Resultatopgørelse FDF Landsdel 1 Resultatopgørelse 2016 - FDF Landsdel 1 Tekst Note Beløb Budget Afvigelse Kontingent 1 kr. 21.547,50 kr. 21.000,00 kr. 547,50 Renteindtægter kr. 153,62 kr. 1.500,00 kr. -1.346,38 Indtægter i alt kr. 21.701,12

Læs mere

Manual til App. Sådan opretter du en bruger

Manual til App. Sådan opretter du en bruger Manual til App SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 1 SÅDAN INDBETALER DU PENGE... 2 SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT... 2 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING... 3 SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber

Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber Vejledning Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber Del 1 Hjerteforeningen har udviklet et enkelt kasseregnskab i Excel-regneark til brug for de frivillige i komiteer og klubber. Det er nemt og overskueligt,

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

December 2008. Nyt fra ledelsen Hilsen Kreditaflevering Rygning i vognene Kørsel til læge Fra Trafikken Sportsklubben Seniorklub Julegalla m.m.

December 2008. Nyt fra ledelsen Hilsen Kreditaflevering Rygning i vognene Kørsel til læge Fra Trafikken Sportsklubben Seniorklub Julegalla m.m. December 2008 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Nyt fra

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Momskompensation 2016

Momskompensation 2016 Vejledning til ansøgning om Momskompensation 2016 Ansøgningen sendes til Indre Missions Hus senest den 15. marts 2017 HUSK At medsende kopi af regnskabet Baggrund Folketinget har indført en kompensation

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen

Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen MATEMATIKBANKENS EXCELKOMPENDIUM Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen REGNEARK OG EXCEL DER FINDES FLERE FORSKELLIGE PROGRAMMER, HVOR

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER 1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere