Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900."

Transkript

1 Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen, Ole Dahl, Ejvind K. Svejstrup, Gerda Holm, Peter Sehested, Jens Poulsen Mogens konsulent Nærdemokrati.dk. Afbud fra: Stefan Rossel Gjerningsstedet, Peter Skytte GiF, Søren Peter Sørensen Gjern Natur Susi Lyngholm Gjern Lokalråd, Michelle Quitzau Borgerforening Næste møde i initiativgruppen: Møde med revisor og advokat for hele initiativgruppen - så vidt muligt inden sommerferien dato meldes, så snart den er fastlagt (Mogens laver aftale og vender tilbage hurtigst muligt). Se i øvrigt tidsplanen i bilag 1 nedenfor i dette referat skriv/ret venligst datoerne i kalenderen. Beslutningsreferat: Ny tidsplan for etablering af GAU: Mogens foreslog, at der ændres i tidsplan. Projektbevillingen fra Boligministeriet løber frem til april 2017, så der er ikke problemer med det. Læs ny tidsplan (nedenfor i Bilag 1 i dette referat, som blev fastlagt på mødet d. 28. Maj 2015). Nyt møde for hele initiativgruppen med advokat og revisor inden d. 20. Juni Mogens forespørger advokat og revisor: Vedtægtsgruppen orienterede om møde med advokat og revisor. Der var en række principielle spørgsmål om selskabsformen, som det er vigtigt, at alle deltager i diskussionen af. Det blev derfor aftalt, at der skal holdes endnu et møde med advokat og revisor. Der blev udleveret referat af møde med advokat (se nedenfor i bilag 2 i dette referat). Modellen med A og B anparter blev diskuteret og det blev besluttet, at en A-anpart skal være på 500 kr. Der blev rejst spørgsmål ved om institutioner kan være anpartshaver Mogens undersøger det. Desuden blev diskuteret om det er fornuftigt, at almindelige borgere ikke kan købe A-anparter. Mogens redegjorde for ideen om, at A-anparter til foreninger og institutioner med stemmeret gør at mindre grupper af borgere kan kuppe sig til beslutninger ved at møde talstærkt op. Ved at kun forenings og institutioner kan have A-anparter sikres stabilitet. Men det er et principielt spørgsmål, da de to anpartstyper risikere at nogle borgere holder sig væk, fordi de ikke kan få indflydelse. Løsninger er måske, at de kan melde sig ind i en forening alternativt stifte de foreningsløses forening. 1

2 Institutioner som anpartshavere: Johannes nævnte, at institutioner formodentlig ikke vil kunne være anpartshaver. Mogens har d. 29. Maj 2015 rettet telefonisk henvendelse til Silkeborg Kommune Jurateamet v/ jurist Mette Lundsgaard for at få kommunens principielle afgørelse. Hun har kendskab til GAU-projektet fra dengang vi søgte kommunen om støtte til projektet. Hun vil undersøge muligheden for, at institutioner kan indgå i et almennyttig selskab et aps. Hun vil søge at afklare det principielle i de forskellige modeller vi talte om den 28. maj. Der kan måske blive tale om, at vi skal drøfte vedtægtsformuleringen for GAU Aps med Silkeborgs JuraTeam. Mette vil svare i uge 23. (Der er nu svar. Se Bilag 3 tilføjet ref af VBJ) Følgende alternativer til institutionerne som direkte anspartshaver blev drøftet: Institutioner repræsenteret via bestyrelser: Hvis det ikke kan lade sig gøre at institutionerne køber anparter, kunne skolebestyrelserne, forældrebestyrelser, plejehjemsbestyrelser m.v. evt. indgå som anpartshaver, men da de ofte ikke har penge, er det en udfordring. Det er et spørgsmål, om skolen må sponsorere en skolebestyrelses anpart i GAU. Bestyrelserne kunne måske lave en klub af bestyrelser, som kunne være repræsenteret i GAU. Institutioner som fødte medlemmer: En tredje mulighed kunne være, at der måske kunne opereres med fødte medlemmer af anpartsselskabet. Altså at institutionerne er fødte medlemmer med stemmeret uden at være anpartshaver, da de er meget vigtige medspillere i byens udvikling. Institutionsteam/klub: Det blev nævnt, at Gjerns institutioner måske kunne gå sammen om at lave en institutionsteam/klub med formål at være repræsenteret i GAU, på samme måde som erhvervsvirksomhederne i Gjern d. 7. Maj 2015 har lavet en erhvervsklub og derved bliver repræsenteret samlet i GAU. Sekretariat for GAU: Ved at vælge Aps. som selskabskonstruktionen udgår de tidligere tanker om, at der skal vælges en formand og en næstformand for repræsentantskabet. Disse to skulle varetage driften af repræsentantskabet. Peter Sehested mente, at Lokalrådet kan varetage denne sekretariatsfunktion med at få arrangeret generalforsamling og diverse skriftligt arbejde deromkirng, således at bestyrelsen for GAU kan koncentrere sig om de mere overordnede linier i GAU og assistere projektgrupper med deres spidskompetencer. Dette blev ikke aftalt nærmere, men ingen protesterede. 2

3 Rettelser af lister over foreninger og institutioner: Listerne over foreninger og institutioner skal revideres, da der er flere gentagelser. Johannes påtager sig sammen med Stefan at revidere listerne. (De der har påtaget sig en liste, kan give besked til Johannes om, hvor de har observeret fejl eller gentagelser senest den 5. juni). Johannes retter sammen med Stefan og sender til Vagn inden d. 20. Juni. Henvendelse til foreninger og institutioner juni august statusmøde i initiativgruppen d. 24. september: Alle listerne over foreninger og institutioner er afsat til personer i initiativgruppen og der skal ske henvendelse i perioden juni til september. Workshop og tegningskampagne 3. Oktober 2015: (efterfølgende rettet til den 26. september grundet GKIC optaget af hundeudstilling den 3. oktober) Mange har udtrykt, at ideen med GAU måske er lidt diffus og man er i tvivl om, om vi kan få foreninger, institutioner og borgere i almindelighed med på ideen, hvis de ikke har et mere præcist billede af, hvad GAU skal arbejde med. Det blev derfor aftalt, at der skal afholdes en heldagsworkshop d. 26. september for alle interesserede i Gjern om projektudvikling for Gjern en opfølgning på Udviklingsplanen fra 2012 og brainstormen d. 30. Mart 2015 (dato skal bekræftes i GKIC om det er ledigt). Der startes med fælles morgenmad kl. 9.00, og der er fælles frokost. Nærmere planlægning af workshoppen sker efter sommerferien Mogens og Gerda vil planlægge workshoppen. Johannes blev opfordret til at lave videoklip om de ideer, der bliver prioriteret højst på workshoppen d. 26. september. Mogens foreslår, at Silkeborg Kommune v/borgmesteren inviteres til at starte workshoppen. Der skal tjekkes op i øvrige foreninger, om der ligger større arrangementer samme dag og om GKIC er ledigt. Tegningskampagne for anparter: Anpartstegning igangsættes 26. september og løber frem til 3. December herefter ser vi, hvordan det er gået og forlænger evt. perioden. Der kan overvejes en festlig igangsætning af kampagnen med springende champagnepropper og invitation af pressen. Mogens har snakket med revisor Niels Jørn Jeppesen, om han vil overvej proceduren for anpartstegning med involvering af de handlende og en bank. 3

4 Folk med spidskompetencer til bestyrelsen Ole har koordineret henvendelse til folk med særlige kompetencer omkring projektudvikling. Der er en række personer, som har givet tilsagn om at deltage i et orienteringsmøde, hvor vi skal drøfte bestyrelsens rolle mere eller mindre arbejdende bestyrelse i samarbejde med arbejdsgrupper af borgere inden for de forskellige projekter. Vi prøver at få et møde i perioden d. 17. september til d. 26. september med de personer, der har givet tilsagn om at deltage i et orienteringsmøde i forhold til evt. at ville gå ind i bestyrelsen. Vi spørger også advokaten og revisoren om de vil deltage i mødet de har dog på forhånd takket nej til en bestyrelsespost. Ole snakker med Thomas i uge 23 for at sætte gang i arbejdet med at få etableret hjemmesiden. Mogens henviser til som inspiration. Stafetten: Der er deadlinie i starten af august. Der skal skrives artikel om workshoppen d. 26. september. 4

5 Bilag 1 Nedenstående handlingsplan vedtaget på Initiativgruppens møde d : Tids og handlingsplan frem til stiftende generalforsamling januar 2016 Tid Handling Ansvarlige Juni 17. september: Inden 20. juni Deadline for Stafetten Fortsat kontakt til foreninger og institutioner for at afklare interesse for at deltage Møde mellem hele initiativgruppen og advokat/revisor Nyhedsbrev om status for GAU og særlig omtale af workshop d. 26. september 6 lister med foreninger og institutioner er uddelegeret (Rettes af Johannes og Stefan og aflev. til Vagn inden 20. juni) Mogens aftaler dato og det meldes ud. ( juni - Mogens kan kun den 16. juni tilføjet ref. 1. juni 2015) (16. juni nu vedtaget - tilføjet ) Mogens 17. september Møde i initiativ-gruppen status på grad af interesse fra foreninger og institutioner 17. september 26. september Møde med potentielle bestyrelsesmedlemmer. Vi opfordrer også advokat og revisor til at deltage Hele initiativgruppen Hele initiativgruppen 26. september kl incl. morgenmad og frokost Fortsættes næste side Workshop om projektudvikling og vejledende prioritering for foreninger, institutioner og almindelige foreningsløse borgere. Udviklingsplan fra 2012 og brainstorm 30. Marts Motiverende for med tanke i anpartstegning. Gerda Holm og Mogens. Der er behov for flere til at være med til at arrangere. 5

6 26. sept. -7. oktober Udarbejdelse af oversigt over de højst prioriterede udviklingsprojekter fra workshoppen, som GAU kunne tage sig af. Det er kun vejledende, da det er GAU s generalforsamling der skal endelig godkende en handlingsplan for GAU 26. september til 3. december Tegningsmøde opstart af tegning September Ca. jan endelig dato er ikke fastlagt Arbejdsgruppe koordinerer tegning af anparter i samarbejde med revisor Stiftende generalforsamling for GAU Arbejdsgruppe for anpartstegning:??? + revisor. 6

7 Bilag 2 Beslutningsreferat fra møde i Vedtægtsgruppen Tilstede Lokalrådet: Vagn Brostrup Jensen, Ole Dahl Gjern Kultur og Idrætscenter: Jørgen Møller Nærdemokrati.dk: Mogens Revisor Niels Jørn Jeppesen Advokat Per Jacobsen (advokat og revisor benævnes herefter som Rådgiverne) Beslutninger: Rådgiverne anbefaler at følge Vestervig Byfornyelses Aps. Vedtægter tilpasset behovet i GAU. Følgende principper skal gælde for salg af anparter: Der skal være: A-anparter med stemmeret kun til foreninger og institutioner Fra 0-25 medlemmer i en forening giver ret til en anpart Over 25 medlemmer i en forening giver ret til 2 anparter. Ingen forening har ret til at have mere end to anparter. A-anparter koster 1000 kr Foreningerne skal kunne fremvise vedtægter og medlemslister B-anpart uden stemmeret Anparter sælges for 100 kr per stk., der kan sælges ubegrænset antal per person. Naturligt tilhørende Gjern: Borgere der har et naturligt tilhørsforhold til Gjern kan købe anparter Tegningsmøde: Selskabsdannelsen startes med et tegningsmøde, hvor borgere, foreninger og institutioner inviteres til en orientering om GAU. På mødet skal der være mulighed for at tegne sig for anparter. Mødet er et igangsætningsmøde for anpartstegning. Der skal fastlægges en bestemt tegningsperiode. 7

8 Der kan tegnes anparter ind til 14 dage før den stiftende generalforsamling. Pengene skal indbetales på GAU Aps s konto 14 dage før den stiftende generalforsamling. Stiftende generalforsamling ultimo september: Når den nødvendige selskabskapital er indsamlet eller kr. Driften af GAU Aps: Advokat/revisor tilstræber at gøre vedtægterne meget enkle. Selskabsloven sikrer, at selskabet køres lovformeligt. Bestyrelsen udformer selv en forretningsorden. Arbejdsgruppe til anpartstegning: Anparter kan tegnes Særlig konto til tegning: Ole vil snakke med Jens om at lave en konto for GAU Aps. Bestyrelse for GAU Aps: Der vælges 5 medlemmer. Disse kan stadig være nogle som initiativgruppen opfordrer til at opstille ud fra deres særlige kompetencer, men de skal selvfølgelig vælges på normale betingelser på en generalforsamling i Aps en. Termometer for anpartstegning: Der opsættes et termometer ved indkørsel til Gjern, hvor der løbende registreres, hvor mange anparter der er tegnet. Advokat og revisor tager kontakt til Vestervig Aps.: - vil hente erfaringer fra Vestervig Aps, herunder stiftelsesdokumenter m.v. Det blev aftalt, at de skal have tabt arbejdsfortjeneste dækket af projektmidler. 8

9 Bilag 3 Emne: En principiel juridisk vurdering af dit spørgsmål Til: Mogens Cc: "Bente Gaardsted Kristensen (17726)" Hej Mogens Som lovet en principiel juridisk vurdering af, hvorvidt kommunale institutioner i Gjern må købe anparter i Udviklingsselskab ApS (kaldet GAU)?: Juridisk forholder det sig sådan, at hvis de kommunale institutioner i Gjern har en interesse i at støtte GAU og vil give 500 kr./ A-anpart, så må de principielt godt købe en anpart i GAU. Det afgørende er, hvorvidt institutionens interesse i GAU værdimæssigt svarer til det beløb, som institutionen skal betale for A-anparten? Svarer interessen værdimæssigt til prisen på anparten, så er der ikke tale om støtte, men betaling for en modydelse. Beløbet er jo ikke så stort, så mon ikke, det er relativ let at beregne / vurderer for den enkelte institution, om det kan betale sig for dem at betale for en A-anpart i GAU? Værdien kan udmøntes i GAU-reklame i institutionen, som over for forældre/pårørende m.fl. signalere, at de støtter op om en fortsat udvikling af lokalområdet, ligesom det kan komme institutionen til gavn at benytte sig af de tilbud, som GAU indeholder. Politisk set, så tager ovenstående korte principielle juridiske vurdering ikke stilling til, om Silkeborg Kommune politisk ønsker at støtte GAU ved køb af anparter i selskabet, hvorfor du må søge dette politisk afklaret, før daginstitutionerne opfordres til at købe anparter i GAU. Venlig hilsen Mette Mejlsted Lundsgaard Juridisk konsulent Jurateamet Organisation og Personale Direkte tlf.: Søvej 1, 8600 Silkeborg Følg os på 9

10 Dagsorden for møde i GAU d. 28. maj 2015 kl Gennemgang af projektets elementer (se vedhæftede fil med uddrag fra ansøgning) - overvejelser om eventuelle ændringer i rækkefølgen af aktiviteter, så vi først fastlægger udviklingsplanen for Gjern og efterfølgende etablere GAU Aps - på den måde vil det nok være mere klart for borgerne/foreningerne m.v., hvad de giver penge til. 2. Redegørelse for møde med rådgiverne advokat Per jacobsen og revisor Niels Jørgen Jeppesen om selskabsform - begge bosiddende i Gjern. 3. Status på henvendelse til foreninger - hvad var reaktionerne? 4. Status på rekruttering af eksperter til forretningsudvalg/bestyrelse 5. Drøftelse af model - ændring fra en forenings - og institutionsbaseret model til også at inddrage borgerne i almindelighed, henholdsvis A (med stemmeret) og B anpart (uden stemmeret) - se model nedenfor (udarbejdet af Vagn) 6. Flytning af stiftende generalforsamling d. 3. juni til efteråret fastlæggelse af ny dato 7. Henvendelse til foreninger og institutioner for at få dem til at komme til mødet - gennemgang af brev til foreninger og institutioner - udleveres på mødet d. 28. maj. 8. Hvem tager hvilke foreninger og institutioner? 9. Er det realistisk at indsamle eller til stiftelse af et Aps? - problemstilling med indsamling til GAU Aps og Gjerningsstedet på samme tid - hvordan stiller vi os til det - det skaber nok lidt forvirring. 10. Status for økonomien i GAU - v. Jens Poulsen 11. Evt. 10

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere