Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup"

Transkript

1 Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1]

2 Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål (Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisning, Fysisk miljø, Socialt miljø og Image) 5. Appendiks Indledning Denne rapport belyser elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed med skoledelen af deres uddannelse på Inspk.-omr. Glostrup på og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Initiativet til undersøgelsen er oprindeligt taget af ES Benchmarkingnetværket, som også er tilknyttet. (Læs mere om formålet med og arbejdet i netværket på Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte Inspk.-omr. Glostrup på i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Spørgerammen nyt siden sidste måling! For at gøre resultaterne endnu mere målrettede mod de forskellige uddannelser indenfor ES benchmarkingnetværket, er der i år blevet brugt 2 spørgerammer en til EUD/KVU/MVU-uddannelser og en til gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, HF, Alment Gym. og IB). Dog er der stadigvæk mange spørgsmål, som muliggør sammenligninger på tværs af skoler og uddannelser grundlaget for læring indenfor og på tværs af skoler i netværket! Udover udvidelsen af spørgerammen, er der også visse spørgsmål, som efter en fælles evalueringsrunde blandt skolerne er taget ud i år, mens andre nye er kommet til. For den interesserede læser kan det i appendiks ses, hvilke spørgsmål, som er udgået, og hvilke som er nye, samt de fulde formuleringer fra spørgeskemaerne. Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 6. I alt erhvervsskole- og gymnasie-elever har deltaget i undersøgelsen fordelt på institutioner og 112 uddannelser. Af disse tilhører 2986, hvoraf 221 tilhører uddannelsen Inspk.-omr. Glostrup. I appendiks er det fulde datagrundlag anført. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater: Årets samlede resultat (og eventuelle tidligere resultater). Hvad er status? Sammenligning med det samlede resultat for Adskiller vi os fra skolen? Sammenligning med gennemsnittet og andre skolers resultater for uddannelsen (Indgår dog kun hvis der er andre skoler, som også har samlet ind på uddannelsen). Hvor langt er vi fra andre skoler og hvem kan vi lære noget af? Projektledelse Ennova har varetaget analyse og rapportering, og for visse skoler også dataindsamlingen. God fornøjelse! [2]

3 Tilfredshed & Loyalitet og Overordnede faktorer Tilfredshed og Loyalitet 1 - Inspk.-omr. Glostrup Tilfredshed Loyalitet Overordnede faktorer 1 - Inspk.-omr. Glostrup Planlægning og organisering Undervisere Undervisning 1 - Inspk.-omr. Glostrup Fysisk miljø Socialt miljø Image [3]

4 Prioriteringskort Prioriteringskort Prioriteringskortet viser, hvilke faktorer, der har størst effekt på tilfredsheden og loyaliteten indenfor uddannelsen på denne skole. (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 7 Muligheder Socialt miljø Undervisere Undervisning Planlægning og organisering Image Undervisning Mulighed Undervisere Svaghed Fysisk miljø Socialt miljø Image Fysisk miljø Planlægning og organisering 58 Svagheder Effekt af en forbedring [4]

5 Planlægning og organisering en af de underliggende spørgsmål under faktoren Planlægning og organisering 1 - Inspk.-omr. Glostrup 6 NB: Resultatet for den samlede faktor Planlægning og organisering beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Planlægning og organisering 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter 1 - Inspk.-omr. Glostrup Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 7 Muligheder Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 1. Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter Mulighed 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Svaghed 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer Svagheder Effekt af en forbedring [5]

6 Undervisere [1] en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisere NB: Resultatet for den samlede faktor Undervisere beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til 75 år Inspk.-omr. Glostrup Undervisere 14. Fagligt dygtige 16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 24. Engagerede 1 - Inspk.-omr. Glostrup Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 1 - Inspk.-omr. Glostrup Løser konflikter, når det er nødvendigt 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 23. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats [6]

7 Undervisere [2] Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Muligheder 16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 15. Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) Engagerede 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) Mulighed 14. Fagligt dygtige 21. Løser konflikter, når det er nødvendigt 23. Lette at snakke med Svaghed 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats 55 Svagheder Effekt af en forbedring [7]

8 Undervisning [1] en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisning 1 - Inspk.-omr. Glostrup 6 NB: Resultatet for den samlede faktor Undervisning beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Undervisning 26. Undervisningen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 3. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 1 - Inspk.-omr. Glostrup Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 32. Det faglige samarbejde med holdkammerater 1 - Inspk.-omr. Glostrup Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD1. Opgaverne/Projekterne er spændende [8]

9 Undervisning [2] Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 85 Muligheder 3. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag Undervisningen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 29. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende EUD1. Opgaverne/Projekterne er spændende Mulighed 32. Det faglige samarbejde med holdkammerater EUD1 3 Svaghed 31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 33. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) 31 5 Svagheder Effekt af en forbedring [9]

10 Fysisk miljø [1] en af de underliggende spørgsmål under faktoren Fysisk miljø 1 - Inspk.-omr. Glostrup 6 NB: Resultatet for den samlede faktor Fysisk miljø beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Fysisk miljø 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene 1 - Inspk.-omr. Glostrup 6 * Spørgsmålet er ændret i år - se appendiks God adgang til Pc ere/internet* 36. Fysiske arbejdsforhold er gode 42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 66 Muligheder. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene 42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i Fysiske arbejdsforhold er gode Mulighed 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende Svaghed 35. God adgang til Pc ere/internet* 43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Svagheder Effekt af en forbedring [1]

11 Socialt miljø [1] en af de underliggende spørgsmål under faktoren Socialt miljø 1 - Inspk.-omr. Glostrup Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelsesstedet 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 9 Muligheder (ingen punkter) Stemningen på uddannelsesstedet 38 Mulighed 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen Svaghed 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer 39 Svagheder Effekt af en forbedring [11]

12 Image [1] en af de underliggende spørgsmål under faktoren Image 1 - Inspk.-omr. Glostrup 6 NB: Resultatet for den samlede faktor Image beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Image 44. Lærer det, man har brug for 47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning 1 - Inspk.-omr. Glostrup Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 9 Muligheder 44. Lærer det, man har brug for 47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning EUD2 46 (ingen punkter) Mulighed 46. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Svaghed (ingen punkter) 48 5 Svagheder Effekt af en forbedring [12]

13 Kontaktlærerordning og Uddannelsesplan en af spørgsmålene vedrørende kontaktlærerordning og uddannelsesplan 1 - Inspk.-omr. Glostrup EUD3. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter EUD4. Nemt at få en aftale med kontaktlærer EUD5. Kontaktlærerens vejledning er nyttig og støtter i uddannelsen [13]

14 Appendiks - datagrundlag Skolens uddannelser Antal mulige svar Antal svar Svarprocent % Teknologi og kommunikation % Bygge og anlæg % Håndværk og teknik % Service % Industrioperatør % Værktøjsmager % Industriteknikuddannelsen % Ædelsmed % Murer 49 82% Struktør og brolægger % Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) % Snedkeruddannelsen 76 95% Byggemontagetekniker % Ejendomsserviceassistent % Fotograf % Mediegrafiker % Film- og tv-produktionsuddannelsen % Laboratorietandtekniker % Teknisk designer % Multimediedesign AK % Produktionsteknolog % Bygningskonstruktør % HTX (Teknisk Gymnasium) % [14]

15 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed & loyalitet? Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervs- og gymnasieskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på de mange danske uddannelsesinstitutioner. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er elever, lærlinge og studerende? Hvilke faktorer har størst betydning for elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed og loyalitet? Planlægning & organisering Undervisere Undervisning Image Elev- Tilfredshed Loyalitet Socialt miljø Fysisk miljø Tolkning af modellen Modellen viser, at de 5 første faktorer i modellen påvirker, hvordan elever, lærlinge og studerende oplever skolen dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de 5 første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre elevers, lærlinges og studerendes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de 6 faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse elever, lærlinge og studerende, som bliver på uddannelsesstedet. [15]

16 Appendiks undersøgelsens spørgsmål [1] Blå: Spørgsmål, som kun findes i en spørgeramme. Grå: Små forskelle i formuleringen i de 2 spørgerammer, men samme indhold TILFREDSHED (Faktoren indgår i modellen) LOYALITET (Faktoren indgår i modellen) PLANLÆGNING OG ORGANISERING (Faktoren indgår i modellen) UNDERVISERE (Faktoren indgår i modellen) UNDERVISNING (Faktoren indgår i modellen) På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsen og [Skolenavn], hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu det perfekte uddannelsessted. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er [Skolenavn]? I hvilken grad synes du, at din uddannelse og [Skolenavn] lever op til dine samlede forventninger? Jeg vil anbefale andre at vælge [Skolenavn] Jeg vil anbefale andre at vælge min uddannelse Hvis jeg i dag skulle starte på min uddannelse og frit kunne vælge skole, ville jeg vælge [Skolenavn] igen Hvis jeg skulle vælge uddannelse igen, ville jeg vælge min nuværende uddannelse Jeg får god information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Der er åbenhed overfor mine initiativer og forslag til forbedringer Skemaplanlægningen er god Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisning EUD/KVU/MVU: Skolen er konsekvent overfor [elever/lærlinge/studerende], der ikke følger skolens regler [(fravær, hærværk, tyveri, alkohol, eksamenssnyd, rygning, etc.)]/ GYM: Skolen er konsekvent i forhold til fraværsreglerne EUD/KVU/MVU: Jeg har gode muligheder for at få vejledning om min uddannelse, praktik og videre uddannelse/ GYM: Studievejledningen er nyttig og støtter mig i min uddannelse Mine undervisere er fagligt dygtige Mine undervisere er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem Mine undervisere er gode til at forklare emnerne, så de bliver interessante Mine undervisere er gode til at samarbejde omkring mig (koordinering af opgaveaflevering og undervisningsforløb, giver samme beskeder/fortæller det samme) Jeg kan få hjælp fra mine undervisere, hvis jeg har brug for det Mine undervisere er seriøse, dvs. er godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler, etc. Mine undervisere tager hensyn til [elevernes/lærlingenes/de studerendes] forskellighed (fagligt, personligt og socialt) Mine undervisere løser konflikter, når det er nødvendigt Mine undervisere er konsekvente overfor useriøse [elever/lærlinge/studerende] Mine undervisere er lette at snakke med Mine undervisere er engagerede Mine undervisere er gode til at give tilbagemelding på mine præstationer og min arbejdsindsats Undervisningen udfordrer mig fagligt Der er et godt forhold mellem teori og praksis i undervisningen Arbejdsmængden på min uddannelse er passende Jeg lærer tilstrækkeligt nyt hver dag i min uddannelse Jeg oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Det faglige samarbejde med mine holdkammerater er godt Holdet/klassen fungerer godt i undervisningen (tilstrækkelig ro og orden) GYM: De tværfaglige projektforløb er relevante GYM: Jeg bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver EUD/KVU/MVU: Opgaverne/Projekterne er spændende FYSISK MILJØ (Indgår i modellen) SOCIALT MILJØ (Faktoren indgår i modellen) IMAGE (Faktoren indgår i modellen) EUD/KVU/MVU: Mit skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger)/gym: Mit skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (bøger og laboratorie- og værkstedsudstyr) Jeg har god adgang til computere og Internet på min skole Mine fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, laboratorier og værksteder) Skolens lokaler har en god standard Skolens lokaler er rene Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) Det er nemt at komme til og fra [Skolenavn] Det sociale samvær på holdet/i klassen er godt Der er en god stemning på [Skolenavn] EUD/KVU/MVU: [Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med fællesarrangementer/ GYM: [Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med fællesarrangementer (Fx morgensamling og fællestimer) GYM: [Skolenavn] afholder tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid (Fx fester, caféer, sport, o. lign.) På [Skolenavn] og uddannelsen lærer jeg det, jeg har brug for Min uddannelse giver mig et godt grundlag for at kunne uddanne mig yderligere, hvis jeg senere skulle ønske det Jeg tror, andre opfatter [Skolenavn] som et godt sted at uddanne sig [Skolenavn] er præget af nytænkning EUD/KVU/MVU: Min uddannelse giver mig mulighed for at få et spændende job bagefter [16]

17 Appendiks undersøgelsens spørgsmål [1] Blå: Spørgsmål, som kun findes i en spørgeramme. Grå: Små forskelle i formuleringen i de 2 spørgerammer, men samme indhold KONTAKTLÆRERORDNING OG UDDANNELSESPLAN VEJLEDNING OG STØTTE UNDER UDDANNELSEN ÆSTETISK MILJØ (Indgår i Undervisningsmiljøvurderingen) EUD/KVU/MVU: Min uddannelsesplan er nyttig og støtter mig i min uddannelse EUD/KVU/MVU: Det er nemt at få en aftale med min kontaktlærer EUD/KVU/MVU: Min kontaktlærers vejledning er nyttig og støtter mig i min uddannelse GYM: Det er nemt at få en aftale med en studievejleder GYM: Studievejledningen er nyttig og støtter mig i min uddannelse GYM: Jeg føler at jeg har et sted på skolen at gå hen, hvis jeg har personlige problemer GYM: Lektiecaféen er et godt tilbud GYM: Har du brugt Studieplan? GYM: Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er generelt godt vedligeholdt BAGGRUND/DEMOGRAFI Angiv venligst dit køn GYM: Angiv venligst din årgang EUD/KVU/MVU: Angiv venligst din alder Som opfølgning på ETU 5 er der af ES Benchmarkingnetværkets blevet foretaget en evaluering af ETU-konceptet, herunder spørgeskema, dataindsamling og rapportering. På baggrund af de mange gode input har der nu været afholdt et bearbejdningsmøde, hvor de fremførte synspunkter alle er blevet gennemgået. Bearbejdningen af de mange synspunkter har resulteret i et revideret spørgeskema, hvor følgende spørgsmål er blevet vurderet til at kunne udgå eller omformuleres i ETU 6: UDGÅEDE SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL SIDSTE ÅRS MÅLING Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg uddanner mig på [Skolenavn] Ledelsen af din uddannelse er synlig i dagligdagen Mine undervisere er gode til at bruge praktiske eksempler i undervisningen Mine undervisere giver mig lyst til at komme til undervisningen Prisniveauet på skolen er rimeligt Angiv venligst hvor lang tid du samlet har gået på [Skolenavn] ÆNDREDE FORMULERINGER I FORHOLD TIL SIDSTE ÅRS MÅLING Ledelse er ændret til Planlægning og organisering [Skolenavn] er lydhør overfor mine initiativer og forslag til forbedringer er ændret til Der er åbenhed overfor mine initiativer og forslag til forbedringer Jeg er sjældent stresset på grund af arbejdsmængden er ændret til Arbejdsmængden på min uddannelse er passende Jeg har god adgang til Pc er på min skole OG Jeg har god adgang til Internet på min skole er ændret til ét spørgsmål: Jeg har god adgang til computere og Internet på min skole Der bliver i rapporten sammenlignet tilbage i tid med Jeg har god adgang til Pc er på min skole. [17]

18 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har elever, lærlinge og studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis der er svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indeksscore. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. este este Ved score score ikke ? 1 Indeks Betydning Hvor skal vi starte? Planlægning og organisering Undervisere Undervisningen.... Socialt miljø Image Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte faktorer er for elever, lærlinge og studerende. Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er af stor betydning for elever, lærlinge og studerende. Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre tilfredsheden og dermed loyaliteten: Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og den udviste generelle tilfredshed, vil en forbedring af faktoren også medføre øget tilfredshed generelt. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en forbedring af faktoren ikke have særlig stor betydning for den generelle tilfredshed. Undersøgelsen viser således hvilke faktorer, som er vigtigst for elever, lærlinge og studerende, og som har størst betydning for deres tilfredshed og loyalitet. Eksempel på høj grad af sammenhæng: en af fx faktoren Planlægning og organisering og den overordnede tilfredshed følges ad hvis man er meget tilfreds med Planlægning og organisering, er man også overordnet tilfreds med og loyal mod skolen. Og omvendt: hvis man er utilfreds med Planlægning og organisering, er man også mindre tilfreds og loyal. Eksempel på lav grad af sammenhæng: Tilfredsheden med fx faktoren Socialt miljø og den overordnede tilfredshed følges ikke ad selvom man er meget utilfreds med det sociale miljø, afspejler det sig ikke i den overordnede tilfredshed og loyalitet. [18]

19 Appendiks prioriteringskortet Hvad er et prioriteringskort? Samspillet mellem elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed og loyalitet og den betydning, et bestemt område har for dem, fremgår af de såkaldte prioriteringskort. Den vandrette akse angiver betydningen af et område, mens den lodrette akse angiver tilfredsheden med området. Prioriteringskortet viser, hvilke områder man med størst fordel kan prioritere i den fremtidige uddannelsesindsats. Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier angiver gennemsnittet for henholdsvis tilfredsheden (den vandrette linie) og betydningen (den lodrette linie). Muligheder NB: Da linierne er gennemsnittet af punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort til kort. Af samme grund vil der altid være punkter på begge sider af linierne. Det betyder, at der altid er områder at prioritere også når alle vurderingerne generelt er gode. Dette er en af grundtankerne i arbejdet med kvalitet der kan altid findes forbedringer! Svagheder Effekt af en forbedring er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området er af stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast (dvs. større tilfredshed og loyalitet). Områder kaldes styrker, når de har stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten, samtidig med at tilfredsheden på området er relativt høj. Her gælder det om at fastholde tilfredsheden, så den ikke falder, og det potentielt bliver et indsatsområde. Svagheder Svagheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området ikke har særlig stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Svagheder bør derfor udelukkende prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning. Muligheder Muligheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt høj, men hvor området ikke er af særlig stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge opmærksomheden på området for at øge dets betydning. [19]

20 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort Et eksempel I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de 6 faktorer: Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisningen, Socialt miljø, Fysisk miljø samt Image. Kortet viser, hvordan disse faktorer kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilken faktor man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter dykker man ned på det specifikke niveau for at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af denne faktor. De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under en given faktor kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med faktoren. I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre faktor 2, da den ligger i feltet for indsatsområder, mens faktor 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre faktor 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til faktor 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød cirkel). Overordnet prioriteringskort Faktor 1 Muligheder Svagheder Prioritér Faktor 2 Betydning Faktor1 Faktor 2 Specifikke prioriteringskort []

21 Ennova er en af Danmarks førende konsulentvirksomheder inden for måling, rapportering og rådgivning omkring virksomheders/ organisationers mest værdifulde aktiver de immaterielle aktiver. Ennova besidder tre væsentlige kompetencer, som udgør fundamentet for virksomhedens strategiske fokus: Analytisk kompetence IT kompetence Kommunikativ kompetence Med udgangspunkt i disse kompetencer har Ennova valgt at fokusere på fire typer af ydelser, som alle udgør centrale elementer i moderne ledelsesrapportering: Kunder Måling af tilfredshed og loyalitet blandt kunder, patienter og borgere og samarbejdspartnere Medarbejdere Måling af medarbejdertilfredshed og -loyalitet samt afdækning af virksomhedens/ organisationens innovationsevne. Omdømme Måling af virksomhedens/ organisationens omdømme i den danske befolkning. Integreret afrapportering Analyse og optimering af sammenhænge mellem virksomhedens/ organisationens indsatser og resultater ved brug af nøgletal fra virksomhedens/ organisationens ledelsessystem herunder nøgletal for de centrale immaterielle aktiver. Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T [21]

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Tina Richter (Tuborgvej) Svarprocent: 39% (35 besvarelser ud af 89 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Julius Thomsens Gade Svarprocent: 79% (297 besvarelser ud af 376 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Tæbyvej og Herlev Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 438 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Industriteknikuddannelsen Svarprocent: 88% (14 besvarelser ud af 16 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Pædagogiske Svarprocent: 39% (31 besvarelser ud af 79 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Grundforløb Svarprocent: 44% (1 besvarelser ud af 362 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Træfagenes Svarprocent: 76% (69 besvarelser ud af 91 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Svarprocent: 93% (7 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Strøm, styring og IT Svarprocent: 73% (44 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske HTX (Teknisk Gymnasium) Svarprocent: 85% (235 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nord Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 1.181 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: % (1.356 besvarelser ud af 2. mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nykøbing F Svarprocent: 58% (163 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 7% (4 besvarelser ud af 291 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (415 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 686 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Tekniske Skole Svarprocent: % (2.713 besvarelser ud af 4.332 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 89% (247 besvarelser ud af 276 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern Svarprocent: 57% (376 besvarelser ud af 665 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2.

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.7 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Frisør Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 41 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 7 Elevtilfredshedsundersøgelse ESB Netværket samlet anonymiseret version Svarprocent: % (28.943 besvarelser ud af 48.511 mulige) Introduktion Indhold 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 9% (18 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Esbjerg Svarprocent: 97% (398 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: 28% (434 besvarelser ud af 1.529 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning og konklusion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere