Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00"

Transkript

1 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling i maj måned, hvilket der kommer mere information ud om snarest. Med venlig hilsen Bestyrelsen Velkomst Bestyrelsen bød velkommen og præsenterede to gæster der var til stede. Den ene gæst var foreningens revisor Annemarie Angel fra Deloitte. Den anden gæst var foreningens administrator Anders Boelskifte fra Boelskifte Advokater. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg Bestyrelsen indstillede Anders Boelskifte, der blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, og at 65 andelshavere var repræsenteret, herunder 6 fuldmagter. Bestyrelsen indstillede som stemmeudvalg, Bjørn Grønbæk Jacobsen og Kim Svensson. Begge blev enstemmigt valgt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden, Tom Jørgensen, gennemgik den fremsendte beretningen. Udover den fremsendte beretning, kunne Tom fortælle, at det store træ der står i naboejendommen i den lille gård snart bliver fældet. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2012 Tom gennemgik regnskabet for Vaskeriet havde mindre overskud end forventet pga. flere reparationer og etablering af nye tørretumblere. Der var blevet brugt mindre på vedligeholdelse, men disse midler er hensat til Varmeforbruget som foreningen anvender på fællesområder og gårdmandskontoret er en ny omkostning i regnskabet.

2 Der blev stillet spørgsmål til foreningens gårdmands løn. Bestyrelsen svarede at grunden til lønnen var højere budgetteret end realiseret i 2012, var pga. forskudt udbetaling af snepenge. Der blev stillet spørgsmål til stigning af omkostningerne af trappevaske/rengøring med 11%. Bestyrelsen svarede, at der er blevet sammenlagt nogle omkostninger. Der blev stillet spørgsmål til begrebet andelskrone på side 19, som menes at være brugt forkert. Bestyrelsen havde ingen kommentar til dette. Der blev derefter talt om den nye regnskabspraksis. Foreningens revisor Annemarie Angel forklarede, at der er ændret praksis i regnskab for andelsboligforeninger, hvor ejendommen nu skal værdiansættes til enten anskaffelsessum eller dagsværdi (valuarvurdering). Bestyrelsen har lagt op til sidstnævnte. Grundet den meget lave forretningsprocent anvendt i valuarvurderingen er der supplerende oplysninger i regnskabet. Ved valg af dagsværdimetoden skal der hvert år laves en valuarvurdering. Man kan ikke efterfølgende ændre regnskabspraksis fra dagsværdi til anskaffelsessum, men kan godt ændre fra anskaffelsessum til dagsværdi hvis det skulle være aktuelt på et senere tidspunkt. Annemarie Angel påpegede, at der er tale om en vejledning og ikke en lov, men det er god regnskabsskik, hvilket vi er forpligtet til at følge i foreningen. Der var spørgsmål og bekymring fra salen omkring konsekvenserne, da det er svært at gennemskue og overskue ændringen af regnskabspraksis. Spørgsmål fra salen. Via anskaffelsessummen, kunne man da få en negativ egenkapital, da lejlighederne sælges under offentlig vurdering. Tom sagde, at vi må se hvad det andet forslag indebærer, derfor bør beslutningen udsættes til en ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsen kan få lavet en udregning på anskaffelsessummen, hvilket giver andelshaverne noget at forholde sig til. Boelskifte spurgte om dette kunne påvirke salg af lejligheder i nærmeste fremtid og give forvirring for mæglerne? Annemarie Angel svarede nej. Boelskifte udtrykte, at det var vigtigt, at få det afgjort snarest, gerne i maj måned, da det er forvirrende med mulighed for to forskellige regnskabspraksis for 2012 og fremadrettet. Hvad ser folk på når de køber? Det blev enstemmigt vedtaget, at udskyde dette forslag til en ekstraordinær generalforsamling. 4. Budget, likviditetsbudget og vedligeholdelsesplan 4.1. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget Det fremsendte budget blev gennemgået. Der blev fremhævet, at ejendomsskatten er steget med kr., heraf er ca kr. en stigning for renovation. Det skal nu sorteres metal, hård plast og elektronik i de nye affaldsbeholdere. Budgettet indeholder

3 samtidig en stigning af bestyrelseshonorarer og en stigning af boligafgiften på 4%. Boligafgiften steg sidste gang i 2009 med 4%. I 2013 vil bestyrelsen se nærmere på opfølgning af to-skyl toiletter, samt det generelle forbrug af vand. Der kom et forslag fra salen, at få udenforstående til at følge op på forbrugstallene, da det måske kan betale sig for foreningen. Følgende vedligeholdelsesprojekterne for 2013 blev gennemgået: Renovering af køkkentrapper; maling af porte, hoveddøre, køkkendøre; parkeringspladserne Drejøgade skal ordnes: dette bliver gjort ligesom i Hjelmsgade og ikke som i Hesseløgade; maling af friser og gule sandsten; opsætning af vejtræer, hvis foreningen får tilladelserne; gavlen i Drejøgade 29; hjørnerne ved Hjelmsgade 2,7,8 skal have udført murerarbejde; murerarbejde i opgangene Tåsingegade 32, 36 samt Hjelmsgade 8. Bestyrelsen vurderer dog sammen med foreningens ejendomsinspektør om sidstnævnte måske skal udskydes til metroarbejdet er overstået. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Huslejestigningen på 4% træder i kraft pr. 1. juni Fastsættelse af andelskronen Der var en trykfejl i indkaldelsen. Fastsættelsen af andelskronen drejer sig om note 19 og ikke note 18, som det fremgår af indkaldelsen. Annemarie Angel forklarede, at der er en stigning på 5 millioner i forhold til sidste års valuarvurdering, men lejlighederne bliver endnu ikke handlet til denne pris. Der er reserveret et beløb til udsving, da det er målet at holde andelskronen jævn. Vi vælger at fastsætte værdien til den højst mulige, dvs. litra b (valuarvurdering) dog med et reserveret beløb og fastholder samme andelskrone. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Andelskronen er dermed fastsat til kr. pr. m Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan og likviditetsbudget Dette blev præsenteret i sammenhæng med punkt Forslag fra andelshavere og bestyrelsen 5.1. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtaget forslag om udskiftning af eksisterende låse i hoveddøre, porte, kældre og bagtrappedøre i lille gård. En andelshaver spurgte om der ikke kunne etableres h-beslag på bagtrapperne i den lille gård? Bestyrelsen kigger på hvad det vil koste. En anden andelshaver mente, at der ikke er nogen grund til overhovedet at få h-beslag og om alle pengene ikke bare kan gå til renovering, da der ikke har været indbrud det sidste års tid. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 1 stemte imod og 2 blanke.

4 6. Valg til bestyrelsen Der blev påpeget endnu en trykfejl i indkaldelse. Her fremgik det, at der skulle vælges en formand for 2 år. Dette var ikke korrekt. Tom blev valgt som formand i 2012 og kunne oplyse, at han fortsætter som formand. Lars Engelhart genopstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt genvalgt for en toårig periode. Christine Ebert var forhåndsopstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt for en toårig periode. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter Claus Mortensen var på valg og genopstillede. Claus blev enstemmigt genvalgt som 1. suppleant. Fra salen af blev der peget på Michael Houmaark som suppleant. Michael blev enstemmigt valgt til 2. suppleant. 8. Valg af interne revisorer og suppleanter 8.1. Valg af interne revisorer Mikael Frederiksen var på valg som intern revisor. Mikael var ikke til stede, men Tom kunne fortælle, at Mikael pr. mail havde genopstillet. Mikael blev enstemmigt genvalgt for en toårig periode Valg af intern revisorsuppleant Der var ingen opstillet på forhånd. Der blev peget på Ole Andreasen fra salen. Ole blev enstemmigt valgt. 9. Valg af eksterne 9.1. Valg af administrator Bestyrelsen indstillede Boelskifte Advokater. Boelskifte Advokater blev enstemmigt genvalgt som administrator Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Deloitte. Deloitte blev enstemmigt genvalgt som revisor.

5 10. Eventuelt Claus (Suppleant i bestyrelsen) reklamerede for gårdudvalget. Claus opfordrede til at man sender en mail til bestyrelsen, hvis man er interesseret, da bestyrelsen kan formidle kontakten til gårdudvalget. Morten (tidligere formand i foreningen) sagde at bestyrelsen laver et godt arbejde, og at vi har en flot ejendom. Der bliver gjort opmærksom på larm både i gården og ud til gaden, både om dagen og om aftenen. Der bliver derfor opfordret til at folk viser hensyn og sætter sedler op i opgangen, når de ved, at der bliver larm. Der vil i år blive udsendt en påmindelse fra bestyrelsen før sommerferien om ro i gården om aftenen, så vi forhåbentlig kan undgå den larm og de mange klager bestyrelsen oplevede sidste år. Generalforsamlingen sluttede klokken Som dirigent:: Anders Boelskifte Som bestyrelse: Tom Jørgensen Thomas Smith Lars Engelhart Formand Næstformand Christine Ebert Esben Seyffart

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere