Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden."

Transkript

1 Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse af budget 7. Kontingent 8. Indkomne forslag 9. Valg iflg. lovene Lige år: Kasserer: Jimmy Andreasen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Anne Månsson modtager genvalg Eventuelt 1 bestyrelsesmedlem (job ledigt) Eventuelt 1 suppleanter (job ledigt) Revisor 1 år: Verny Falkeborg modtager genvalg Revisor 1 år: (job ledigt) Revisor Revisorsuppleant for 1 år: Jeanne Sandstrøm modtager genvalg 10. Eventuelt 2. Jesper Rye Jørgensen blev valgt som dirigent. 3. Jesper takkede for valget, og åbnede mødet, ved at konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen, var rettidig udsendt. 4. Anne Månsson blev valgt til mødesekretær. 5. Formandens beretning: Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Den 1. januar 2010 var vi 215 medlemmer i SAS løb & motion. Interscand blev holdt den 20. juni, hvor Norge deltog med 7 løbere. Norge løb med førstepladsen hos mændene, hvor Tellef Dønnested vandt. Hos damerne vandt Anne Månsson. Vi sluttede dagen med en dejlig middag på kineseren i Kastruplundsgade. I juli forsøgte vi at lave et slags get together løb, med skæve præmier, og efterfølgende læske og grillpølser. Desværre var det ferietid og deltagelsen var så lille, så vi måtte aflyse. Vi prøver igen i år vi kalder det KLUBLØB og det er allerede inde på hjemmesiden, så reserver 21. august. ASCA blev holdt af Lufthansa i Frankfurt i november, hvor vi deltog med 7 løbere. Både damer og herrer tog en flot 3. plads. Der har været problemer med hjemmesiden fra SAS s computere, men nu skulle det virke. Det var et ret stort problem, at finde hvor fejlen var. I år afholdes ASCA i Dublin, den maj. Interscand holdes i Oslo oktober. Udtagelse til Interscand /ASCA bliver den første Christianshavnermil den 12. april. Særlig tilmelding til dette kommer på hjemmesiden.

2 Så vil bestyrelsen gerne takke løbsudvalget, og Anne Marie, for det store arbejde de har lavet i løbet af året. Der kom flere roser til bestyrelsen for deres arbejde, og Tove anbefalede at man prøvede at løbe med formanden, som der inviteres til på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. 6. Kassereren fremlagde regnskabet. Hvis nogen er medlem af flere sektioner i SASklubben, betales kun en gang kontingent til SASklubben pr. måned. Dette gælder både SAS ansatte og externe medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 7. Budgettet blev fremlagt. Da budgettet ikke indeholdt midler til en klubfest, spurgte Verner, om der kunne laves et revideret budget, med en post på 3000,00kr til klubfest. Budgettet blev så godkendt. 8. Ingen stigning på kontingent. 9. Forslag fra bestyrelsen: Forslag til deltagelse af ASCA: Man kan ikke deltage to på hinanden følgende år. Dog, hvis der ikke er nye deltagere nok, efter afholdt Interscan, kan deltagere fra året før deltage/udtages. Begrundelse herfor: 1. At alle kan få mulighed for at prøve at deltage i et ASCA arrangement 2. For at udvide skaren af deltagere. Verner syns at det var et godt forslag, så man havde præcise retningslinjer for udtagelse til ASCA og Interscand. Reglerne vil træde i kraft fra nu. Alle 20 deltagere ved generalforsamlingen stemte for forslaget. Forslag fra Verner Poulsen var ændringer i vedtægterne. 1 Klubbens navn ændres fra SAS løb og motion, til SAS Løbeklub. Begrundelse: At navnet motion kunne dække over flere ting, og det derfor kunne være svært at bestemme, hvad der skulle ydes tilskud til. Nogen mente at løbeklub kunne skræmme motionister og luntere væk. Med nogen debat frem og tilbage blev forslaget sat til afstemning. 8 stemte for ændringen. 4 stemte imod. 5 Ændres fra 2 til 5 medlemmer, til 4 til 5 medlemmer.

3 Begrundelse: Hvis der kun er 2 medlemmer i bestyrelsen, vil den bestå af en formand og en kasserer. Formandens stemme vil altid veje tungest, og derved vil han altid få sin vilje. Jesper: Man kunne evt. sige 3 til 5 medlemmer, for så har formanden ikke magten Jan. (sasklub): Man ser gerne en bredere bestyrelse, men få det til at løbe rundt. Der er intet krav om antal i bestyrelser. 2 mand i bestyrelsen, er måske lidt farlig. 3 til 5 medlemmer vil være fint, og det må meget gerne være eksterne. Heidi: Kan man ikke sige tilstræbe 3til5 i bestyrelsen. Antallet kan ændres til den ekstraordinære generalforsamling. 2 stemte for ændringen 5 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. Der skal senest 1 uge før bestyrelsesmøde udsendes en dagsorden til medlemmerne af bestyrelsen. Der skal af hvert bestyrelsesmøde tages referat, som godkendes af medlemmerne af bestyrelsen. Ændres til: 5 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. Der skal senest 1 uge før bestyrelsesmøde udsendes en dagsorden til medlemmerne i bestyrelsen, og denne lægges på hjemmesiden. Der skal af hvert bestyrelsesmøde tages referat, som godkendes af medlemmerne af bestyrelsen inden 14 dage og lægges på hjemmesiden. Leif: Vi vil selvfølgelig gerne lægge dagsorden på hjemmesiden, så medlemmerne kan kontakte bestyrelse, hvis man har en mening om nogen af punkterne. Jane: Hjemmesiden er svær at opdatere. Dagsorden og referater skal nok komme på, men vi vil ikke hænges op på tider. Verner: Aftaler skal laves i fredstid, ikke i krigstid! Det skal vedtages for kommende bestyrelsers. Jimmy: Vi er åbne omkring hvad vi laver, men vi jo ikke hvad kommende bestyrelser vil. Benny: Der er ikke nogen referater fra tidligere bestyrelser, længere end 2 år tilbage. Ida: Hold fingrene fra gammel og ny bestyrelse. Det vigtige må være der kommer et referat, og det uden tidsfrist. Steen: Det skal bare ind inden næste bestyrelsesmøde. Jesper: Kan vi stemme for at referat kommer på nettet uden tidsfrist, dog inden næste bestyrelsesmøde? Vedtaget ved stort flertal. Verner: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Var det ikke en ide at lægge forslagene ud på hjemmesiden, så alle vidste hvad der skulle forslag behandles. Måske skulle forslagene komme meget før, så man kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling, inden den ordinære skal afholdes, vis det er vedtægtsændringer, der skal behandles.

4 Jan(sasklub): Skal i ha ekstraordinær generalforsamling, så kan i ændre indkaldelsesproceduren. Tidsfristerne kan tilføjes til behandling inden den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder sammen med Verner en oversigt, om hvad der skal indkaldes om, til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter dato for den ekstraordinære generalforsamling. Vedtaget ved stort flertal. 2 ænders helt, eller hvad Verner vil anbefale og som han stiller forslag til: At SAS løbeklub betaler et halvt års kontingent til AAC efter nøje fastsatte regler af bestyrelsen. Det er nødvendig at ha en licens, hvis man vil løbe DM, og det kan man får gennem en licensklub f.eks. AAC, og så er mulighederne også åbne, hvis man vil dyrke atletik. Anne: Løber man i SAS eller AAC tøj, hvis man stiller op til DM med licens hos AAC? Verner: AAC tøj Ida: Vi har lige ændret navnet til SAS løbeklub, så derfor må vi ændre formålsparagraffen, og fjern alt der hedder noget med atletik. Jimmy: Det kunne måske udløse en kontingentforhøjelse, hvis mange ville løbe DM. Ida: Er man ikke prof hvis man løber DM? Verner: Arno og Tove er dem der har flest DM rekorder i AAC. Der må åbnes for en licensmulighed. Jens Anker: Hvor mange henvendelser har der været om atletik i år? Jimmy: 0 Jan: Klubbens midler gives til AAC. Kunne vi ikke selv få en licens, så vi kunne købe i SAStøj. Hvad koster en licens? Bestyrelsen finder ud af hvad en licens koster. Afstemning: Skal vi gå gennem AAC for at få licens, og finansiere det den vej? 2 stemte for. 10. Kasserer: Jimmy Andreasen modtager genvalg - valgt Bestyrelsesmedlem: Anne Månsson modtager genvalg - valgt Eventuelt 1 bestyrelsesmedlem (job ledigt) Eventuelt 1 suppleanter (job ledigt) Revisor 1 år: Verny Falkeborg modtager genvalg - valgt Revisor 1 år: Jeanne Sandstrøm valgt Revisor Revisorsuppleant for 1 år: Jesper Rye Petersen valgt.

5 11. Et udvalg, bestående af bestyrelsen, Verner Poulsen og Jesper Rye Petersen, nedsættes til at rette paragrafferne til, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor den ændrede ordlyd kan vedtages. Mødet afsluttes, og dirigenten takker for god ro og orden

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere