Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015"

Transkript

1 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse af Formandens beretning (v.formand Dorthe Dyreholt) 4.Fremæggelse af KPI er 5.Hjemmeside 6.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (v.kasserer Lasse Uldum Nielsen) 7.Indkomne forslag 8.Femlæggelse og godkendelse af budget 2015 samt fastlæggelse af kontigent 9.Valg til bestyrelsen og suppleanter 2015/ Valg af revisor 11.Eventuelt 12.Meddelelse af valgresultat Referat af generalforsamling: Næstformand Trine Worm Nissen bød velkommen til Møllebandens årlige generalforsamling. Ad 1: Lars Rahbek blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Lars takkede for valget igen, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Genealforsamlingen foregik på dansk. Der var engageret en ekstern tolk, men ingen ønskede oversættelse. Ad 2: 3 stemmetællere meldte sig frivilligt og blev af forsamlingen godkendt. Ad 3: - Formandens beretning ved formand Dorthe Dyreholt - Hovedpunkter fra bestyrelsen Hovedpunkter fra året der er gået - Status administrationen - Opfølgning på Møllebandens regler og vedtægter Møllebanden 1 / 6

2 - Markedsføring i samarbejde med Siemens - Nyheder hjemmesiden è Se tillæg Ad 4: Gennemgang af KPI værdier i Møllebanden ved næstformand Trine Worm Nissen Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP ansatte / medlemmer? Integration af udenlandske medarbejdere Mulighed for nye venskaber Mulighed for, at møde kolleger uden for kontor og arbejdstid Inddrage din partner og børn til familievents Tilbyde spændende og alternative muligheder udenfor kontoret Et fællesskab som mange taler om i det daglige Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP som virksomhed? Medarbejdertilfredsstillelse Unik branding af Siemens Wind Power Lave omkostninger, høje værdier fordi Møllebanden er baseret på frivilligt arbejde Salgsargument for potentielle nye medarbejdere Medlemsstatus 2014: 3137 medlemmer Antal events 2014: 210 events Antal event makers 2014: 166 Kommentar fra forsamlingen: Ros til den nye hjemmeside, Ansøgningsprocessen er kortere og mere ukompliceret. Konstatering. Der er en stigning i familie events, men det afspejler det som event maker laver. Ad 5: Formand Dorthe Dyreholt gennemgik nogle af de nyheder fra hjemmesiden. Hvad skal du gøre hvis du får et nyt betaingskort? Hvordan sletter du sig selv fra venteliste? Er din partner også Siemens ansat og medlem af Møllebanden? Kommentarer fra forsamlingen: Når et medlem har tilmeldt sin partner som også er medlem af Møllebanden, så kan partneren ikke se de events på sin egen event liste. Men bestyrelsen er opmærksom på denne mangel og det er bestyrelsens ønske, at fejl udbedres. Vil det være muligt at gemme kortoplysninger? - Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse og undersøger nærmere. Der blev spurgt til hvornår event maker får resultatet af event evaluering fra netop deres event. - Bestyrelsen ønsker at implementere feedback til event maker, men denne ændring er endnu ikke defineret og godkendt. Ad 6: Kasserer Lasse Uldum Nielsen fremlagde årsregnskabet: Peggy Sørensen er udpeget som revisor for Siemens. Både Peggy og Møllebandens bestyrelse har godkendt regnskabet. Møllebanden 2 / 6

3 Årsregnskabet blev godkendt. Ad 7: 1: Familiemedlemsskab Mulighed for at vælge mellem at være single medlem eller hele familien som medlem. Single medlem kan ikke tilmelde partner / Familie medlem medbringer partner til samme pris som andre medlemmer. Uanset om partner er ansat ved Siemens eller ej. (ikke alle firmaer har personaleforeninger) Familie medlem betaler dobbelt kontingent ift single medlem. Par hvor begge er ansat hos Siemens får også Familie medlemsskab. Hvis partner ikke er ansat ved Siemens kan denne ikke deltage i events alene. Forslaget blev fremlagt af Michelle Lynnerup. Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning. 2: Substitut for partner Mulighed for ved UDVALGTE FAMILIE EVENTS at tage en anden voksen med ISTEDET FOR partner, såfremt denne er forhindret i at deltage. Er man tilmeldt Møllebanden uden partner, kan man ikke tage en med. Hvis begge er medlem af Møllebanden, skal den ene være forhindret for at den anden kan tage en hjælper med. Forslaget blev fremlagt af Michelle Lynnerup. Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning. 3: Børnebørn Få lov til at tage børnebørn med til event da der er mange event vi lidt oppe i årene som er så heldige at have børnebørn ikke kan deltage i da det kun er for egne børn der kan deltage i så som biograf turer, Lalandia, rosa fra roladegade og cirkus bare for at nævne nogle det kunne jeg godt tænke mig at tage mine børnebørn med til man kunne sætte max 2 børn per event måske vi betaler da på lige fod alle Forslaget blev sendt ind af Mary Jette Nielsen. Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning. 4: Venteliste Når der opstår venteliste til et event jeg vil foreslå ventelisten bliver prioriteret efter først til mølle princippet, efter hvad jeg har forstået er det ikke tilfældet i dag. Forslaget blev sendt ind af Christian Moesgaard Forslaget blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. 5: Webshop udvalg - Michael Boxall Jeg kunne godt tænke mig der bliver gjort mulige at de personer der er godt bygget XXXL-XXXXL os har mulighed for at købe tøj i Web shoppen med rabat det kan man ikke som det er lige pt anden man betaler fuld pris Forslaget blev sendt ind af Michael Boxall Forslaget blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. Møllebanden 3 / 6

4 6: Firmaidræt Dette forslag blev trukket tilbage. Ad 8: Budget 2015 blev fremlagt. Kommentarer fra forsamlingen: Det blev konstateret at generalforsamlingen i år var budgetteret til cirka 3 gange så meget i forhold til året før. Dette skyldes, at bestyrelsen har valgt at bruge flere penge på underholdiningen og maden. Derudover er det kun et budget og ikke den endelige udgift, fordi der er færre tilmeldte end budgetteret. Det var et ønske om, at budget for events blev udspecificeret på flg. poster; Medlems events Medlem/partner events Familie events Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse. Budgettet blev herefter godkendt. Kontigent blev foreslået og vedtaget uændret kr.35 pr.måned. Ad 9: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Dirigenten orienterede om valget, og informerede om, at de 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ikke ønskede genvalg. 5 medlemmer meldte sig: Joseph E. Berg Lone Elisabet Holm Anders Peder Marinus Fenger Henrik Dalgaard Jensen Allan Skjærbæk Retningslinier for valget blev gennemgået og de opstillede kandidater præsenterede kort sig selv. Lone Elisabet Holm var ikke fysisk tilstede grundet Siemens arbejde. Hun blev præsenteret via en power point. Stemmesedler blev uddelt og efterfølgende indsamlet. Afstemningen var anonym. Ad 10: Valg af revisor. Siemens Wind Power har udpeget revisor Peggy Sørensen. Møllebanden kan vælge en intern revisor, såfremt dette ønskes eller vurderes nødvendigt. Der var ingen ønsker om intern revision. Møllebanden 4 / 6

5 Ad 11: Eventuelt. Kommentar fra forsamlingen: Medlemmer som arbejder på aftenhold kan ikke deltage i generalforsamlingen. Kunne man afvikle det i weekenden? Svar fra bestyrelsen: Svært at sikre så alle kan deltage. Tidspunkt valgt udfra flest mulige kan deltage. Bestyrelsen tror på en lavere deltagelse hvis generalforsamlingen gennemføres i weekenden. Når folk fra produktionen får fri fra arbekde oplever de, at events allerede er udsolgte inden de når hjem. Hvor hurtigt bliver et event udsolgt? Svar fra bestyrelsen: Man afventer statistik og bestyrelsen vil herefter vurdere evt. tiltag. Bliver events sat online på bestemte tidspunkter? Dirigenten konstaterede, at events blev sat online både i arbejdstiden, om aftenen og i weekenden. Hvad er bestyrelsens holdning til events som gentager sig i forskellige byer, eks. Min søsters børn (Ikast og Herning)? Svar fra bestyrelsen: Det er ikke op til bestyrelsen at bestemme hvor events afvikles, det er ene og alene event makers. Bestyrelsen/admin. Ved ikke på forhånd hvilke events der bliver ansøgt om, de bliver behandlet i den rækkefølge de kommer ind. Det blev ligeledes bemærket at det ikke er muligt, at flytte ens tilmelding fra eks. Min søsters børn i Ikast til Min søsters børn i Herning. Et køb i Møllebanden er bindende, og selvom tilmelding for deadline endnu ikke er opnået og event maker kun hæfter for det antal billetter der er solgt ved tilmeldingsfristen, så vil disse ændringer medføre en del administrations arbejde og herved flere administations omkostninger. Det blev foreslået at man kunne modtage en sms når der kommer et nyt event online. Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen kunne oplyse, at de i forbindelse med udarbejdelsen af den nye hjemmesiden indhentede et sådan tilbud på en SMS service. Prisen på denne service løb op i kr pr. år, hvorfor man ikke har valgt denne løsning. Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse og undersøger nærmere. Der var et ønske om ikke at planlægge events omkring datoen for Møllebandens sommerfest. Det blev noteret af Admin. Har vi et max. På hvad et event må koste? Svar fra bestyrelsen: Nej, men der er begrænsning på tilskud. Forslag til en mentor ordning hvor erfarne event maker hjælper nye event maker igang. Kommentar fra bestyrelsen: Der har tidligere været afviklet event maker workshops netop for, at klæde potentielle event maker på til opgaven. Møllebanden har tidligere haft nogle event grupper men de eksisterer ikke længere. Møllebanden 5 / 6

6 Der var en generel positiv debat omkring løst og fast, og stemningen var god. Ikke flere ønskede ordet. Ad 12: Følgende blev valgt til bestyrelsen 2015: Joseph E. Berg 68 stemmer Lone Elisabet Holm 67 stemmer Anders Peder Marinus Fenger 42 stemmer Følgende blev valgt som suppleanter 2015: Henrik Dalgaard Jensen 35 stemmer Allan Skjærbæk 18 stemmer Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev herefter erklæret som afsluttet. Herefter var der en lækker 3 retters menu fra Zink & Munday, efterfulgt af underholding med Arne Nielsson. Møllebanden 6 / 6

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere