Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14"

Transkript

1 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Laust Leth Gregersen (LG), Kirsten Auken (KA), Vibeke Vinther (VV), og Berit Asmussen (BA) (referent). Under punkt 5: Kira Skov (KS sekretariatet). Under punkt 7: Thomas Ravn-Petersen (TR) og Mads Klæstrup Kristensen (MK) Afbud: Tania Dethlefsen (TD) 1. Dagsorden for dette møde - godkendelse Godkendt efter tilføjelse af følgende elementer til beslutning under punkt: Beslutning om bank Beslutning om revision af 2014 Beslutning om hvad vi gør med restmidler fra kampagnen 2. Referater fra kort møde 12/ godkendelse Bemærkning om at kampagnefolk ikke er ustrukturerede, men blot arbejder på en anden måde. Sagen er dog, at vi har brug for at have et beslutningsgrundlag, - også når vi laver kampagner. Fast format for referat savnes. Godkendt. Sekretariatet tager følgende til efterretning: Der skal være en fast procedure for proces omkring oplægning på hjemmesiden. I referatet indføjes afsluttende punkt Beslutningsopfølgning. 3. Evaluering af generalforsamlingen - drøftelse og godkendelse Godkendt med følgende bemærkninger og rettelser: Mødepapirerne bar præg af, at vi stadig ikke har fundet vores format. Papirerne var for ustrukturerede, vi skal have mere styr på forberedelsen næste gang. Særligt var bilagene rodede. Vi kan overveje, om der næste år skal være mere festlige indslag, om der skal afsluttes med en middag eller andet. Rettelser: 1

2 Tilføj sidetal på referatet. Ret forvirring omkring dato for evaluering af VBN (intern og ekstern = forskellige datoer) 4. Struktur for kontingenter udkast ny struktur besluttes og sendes til ur-afstemning. Vi skal ikke opkræve mere, end de to organisationer gjorde tilsammen før. Kan vi tænke anderledes ift. byrdefordelingen? Skal der være en kategori for de rigtigt store? Kræver henvendelse til de rigtigt store: Er I med på den? Vi stoler på medlemmernes tilbagemelding omkring deres indplacering. Vi må tage det alvorligt, at der er medlemmer, som har en omsætning der er meget stor, men hvis udviklingsarbejde er en meget lille del. Beslutning: Vi fastholder udspillet, med sproglige præciseringer (se CISU s formulering omkring omsætning). Vi fastholder beløbstørrelserne. Vi giver organisationer, der oplever en kontingentstigning på mere end 20%, at de i 2015 kan få nedsat deres indbetaling, så den max er 20% større end deres samlede kontinent til GF organisationer i Vi indplacerer efter egen-indberetning fra medlemsorganisationer. Økonomi Regnskab, budget, revision. Orientering Drøftelse af behovet for hensættelse af midler til forpligtelser ift. faste udgifter og personale (feriepenge) i tilfælde af lukning og fratrædelse. Enighed om at regnskabet for 2014 skal indeholde feriepengeforpligtelser. Der er praksis for, at modtagere af finanslovsfastsatte bevillinger kan anvende statslige midler i forbindelse med udgifter til personalets fratrædelse, såfremt bevillingen ikke videreføres. Sekretariatet sikrer, at budget for 2015 tager højde for nødvendige og relevante hensættelser. Sekretariatet sikrer med revisorer, at regnskab for 2014 medtager feriepengeforpligtelser. Restmidler fra kampagnen beslutning: Føres videre til aktiviteter ifm. Folketingsvalget i Valg af bank - beslutning: Oikos, Fælleskassen og Merkur er gode bud. Beslutning: Sekretariatet, v. BA undersøger mulighederne og vælger bank. Bruger i den forbindelse det papir som CISU S controller har lavet omkring procedurer og krav ift. økonomi og tegning. Revisor - beslutning: Vores nye revisor er valgt for det kommende regnskabsår. Vi afslutter 2014 med de nuværende revisionsfirmaer fra hhv. IBIS og MS (hosts). 2

3 Sekretariatet tager følgende til efterretning: Når vi laver regnskabsopgørelser fremover, skal det være lettere at aflæse. Særligt skal det være let at se, hvad der skal/kan lægges mærke til. 5. Sign-on og sign-off - udkast nye retningslinjer besluttes og sendes til ur-afstemning. Der kan være forskel på hvem adressaten er og der ER forskel på om vi taler om en decideret høring, eller dag-til-dag dialog med fx en politiker. Sign on: kun dem der aktivt tilslutter sig. Bruges når vi er uden for de aktive arbejdsområder. Ved grænsetilfælde konsulteres de relevante fora-forpersoner og aktører. Logoer på, når der er sign on. Sign off, når det er officielle henvendelser pva globalt fokus INDEN FOR arbejdsplanen. Rettelser til dokumentet: Tilslutning til det foreliggende med bemærkninger omkring Sign-on, så forskellen på de to er mere tydelige. Der skal være minimum 10% tilslutning, for at vi kan sætte GF logoet på en henvendelse. Hvis 5% siger nej, kan vi ikke gå fælles ud med en sign off. Sign-off: Vi fortæller i foden hvem vi er og at vi i dette tilfælde ikke tæller: navn på dem der har signet off. Alternativt går vi over til Sign-on. Det er en vurderingssag fra gang til gang. Hvis vi vil lave presse på noget, skal det principielt i sign-on. 3 dages frist for respons ændres til 3 arbejdsdage Den nye proces tydeliggøres med eksempler og sendes ud sammen med referat fra generalforsamlingen. 6. Tilbagemelding fra Fora og Bevillingsudvalg orientering og drøftelse Blev udsat 7. Verdens Bedste Nyheder fremadrettet orientering og drøftelse Enighed om, at VBN har gjort det godt og at vi nu skal finde ud af, hvad der skal ske fremover. COWI leverer draft af evaluering i januar. Den endelige i marts. Ny strategi for VBN blev igangsat i det stående udvalg. Hvem skal være med i strategiprocessen nu? Rammerne for VBN har ændret sig med NGO FORUMs ændring til Globalt Fokus. Dels er der bedre muligheder for at sikre NGO nes aktive involvering og følelse af ejerskab og dels er der et nyt sekretariatsled, som ikke var der før. Der er flere muligheder for hvad VBN kan udvikle sig til. Skal det fx tage afsæt i en bredere ramme, med (endnu flere) interessenter om bord eller en smallere, med mere specifikke mål og afsendere? Handler det fremover om Konceptet VBN eller Organisationen VBN? Hvad er VBN og hvem er VBN? Governance: Stort behov for at reformulere TOR, så den nuværende struktur inkl. Globalt Fokus er udgangspunktet for ansvar og proces. 3

4 Flytning: Klar fordel, at VBN flytter sammen med resten af GF i Rysensteensgade. Men der er mange praktiske faktorer, som skal tages højde for. Aftaler om det videre forløb: Vibeke, Mads, Thomas og Berit laver udkast til ny TOR og Governance struktur forud for næste møde i KU. Thomas og Berit kortlægger de praktiske udfordringer og mulige løsninger ift. flytning hurtigst muligt, idet FDF s planlægning også skal ind i ligningen. Senest klar forud for næste møde i KU. Kontingentet for 2015 er det samme som det var i Folketingsvalg drøftelse Det koster kræfter, at lave kampagner. Derfor skal vi tænke i LEAN strukturer og metoder. Vi SKAL gøre det. Men betyder det, at der er andre ting, som vi ikke skal gøre? Vores budskaber og spørgsmål er overordnede. F.eks. Hvad betyder DAC? Hvor er Danmark på vej hen? Danmarks internationale indflydelse og hvad sker der politisk i Danmark og i resten af verden. Trends? Viden? FL15 kampagnen skal evalueres, og der skal herfra dannes bro til aktiviteter omkring FTV15. Dette sker i regi af CSO-forum. Aftaler om det videre forløb: Lars skriver et konklusionspapir og indkalder til evaluering af FL15 kampagnen CSO Forum forholder sig til roller m.v. ift. den næste kampagne. 9. Markedspladsen i foråret - drøftelse og videre instruks til sekretariatet Blev ikke drøftet. Aftale: Sekretariatet kommer med et oplæg om Markedsplads-15 forud for næste møde i KU. 10. WD orientering og drøftelse af GF s rolle Punktet blev udsat til næste møde, da Tania som er meget engageret i WD - ikke var til stede. 11. Mødeplanlægning - beslutning Beslutning: BA sender doodle, så vi kan aftale møder 6 mdr. frem 12. Any other business Orientering fra BA: Der har været utilfredshed i det humanitære udvalg over, at vi ikke har startet serviceringen af udvalget op endnu fra sekretariatets side. Behov for, at vi får tid til at tænke os om, lave formater, fordele arbejdet, samle sekretariatet, revurdere arbejdsopgaver etc. Vi kan ikke starte på 2015 før i januar Sekretariatet holder planlægningsseminar d december. Vi halser efter alt det der sker har gevaldigt brug for at tage os tid til at planlægge, udarbejde systemer m.v. 4

5 Opsummering og videre herfra: Hvad Hvem Hvornår Opfølgning på Generalforsamling: - Referat sendes i rettet format til medlemmer og lægges på hj. siden Sekretariatet Når doks omkring sign on/off + kontingent kan sendes med. Struktur for kontingenter: Sekretariat. - Rettes igennem jf. beslutning. - sendes til urafstemning hos medlemmer Valg og oprettelse af bank Berit Sign-on og sign-off - udkast nye retningslinjer besluttes og sendes til urafstemning. Verdens Bedste Nyheder - Ny TOR og governance struktur - Kortlægning af flytning Kira + Kirsten VV, MK, TR og BA TR og BA Begge klar senest 19. januar Folketingsvalg: LU Konklusionspapir indkaldelse til evaluering af FL15 kampagnen CSO Forum (LU) CSO Forum tager den videre. Markedspladsen i foråret? Sekretariatet Forslag klar senest 19. januar WD2016 KU Med på næste møde 29. januar Mødeplanlægning 6 mdr. frem Doodle sendt ud. Se resultat i søjlen Hvornår: Berit Næste møde: 26. januar k Derefter: 8/4 kl /5 kl /6 kl Uafklaret/ uafsluttet: Verdens Bedste Nyheder: KU - hvem med i strategiprocessen? Notat om økonomisk kompetencefordeling BA Senest 19. januar 15 5

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere