Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4."

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO) Ulla Køpfli (UK) Niels Thyssen (NT) Anne Terndrup (AT - suppleant) Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant) Jan Lauridsen (JL - golfmanager) Fraværende: Ingen Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 9. marts Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Golfmanageren c) Udvalgene 4. Økonomi, herunder: a) Kvartalsregnskab for januar kvartal 2015 b) Likviditetsbudget c) Ledelsesrapporter fremover 5. Konstituering 6. Generalforsamling 2015 a) Evaluering af forløbet 1

2 7. Organisationsudvikling i MGC a) Forretningsordenen b) Drøftelse af strategi mv. 8. Golfspilleren i centrum 9. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Tordenhytter d) Brøndboring 10. Driftsoptimering, herunder a) Klubhuset b) Status på EConta 11. Eventuelt 12. Næste møder 13. Personale og fortrolige sager 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Orienteringspunkter a. Formanden God og vellykket indvielse af Driving Range den 20. marts 2015 og efterfølgende en positiv gennemgang af Hul 15 med borgmesteren, Simsek og Ango Winther. Gode signaler fra mødet om hul 15 med Ango Winther og Søren Højager fra Dansk Naturfredningsforening. De vil som udgangspunkt næppe klage, hvis vi får en dispensation for niveauhævning af hul 15. Repræsentantskabsmøde i DGU: HC, NH og JL deltog godt møde med mange gode temaer. DGU sundhedsprojektet: bliver næppe til noget i 2015, da man endnu ikke har fået funding. Men der arbejdes videre. Idrætssamvirket og Aarhus Kommune udbyder en kursusrække for idrætsforeninger. Kurserne er gratis. Bestyrelsen er foreløbig tilmeldt 2 kurser, der omhandler hhv. Tilskudsordninger og bestyrelsesarbejde og kom godt i gang. Formanden opfordrede udvalgene til at kigge efter relevante kurser. Ligeledes 2

3 opfordrede formanden udvalgene til at deltage i relevante kurser i regi af samarbejdet mellem de fire klubber. b. Golfmanageren Greenkeeperne møder fra 1. april kl og har en pause i løbet af dagen. De nye træningsfaciliteter fungerer nu efter hensigten. Det nye boldsamlingssystem kører upåklageligt, og Søren Pro er meget tilfreds, da det er blevet en del nemmere at håndtere boldopsamlingen mv. De nye DGU kort med chip kommer i næste uge. Mere info følger, når det nye betalingssystem igangsættes. Vi er pt aktiver golfere. To nye hold med 20 nye prøvemedlemmer er startet. Der er planlagt 3 nye begynderhold, som starter indenfor 14 dage. c. Udvalgene Trivsels- og Informationsudvalg (NT): Golfens Dag den 19. April 2015 er på plads Sommergolf er på plads 5 turneringer med turneringsleder, hver torsdag i juli måned med gunstart kl Ny Facebook side, hvor der er mulighed for at finde en spillemakker, er etableret. Store Oprydningsdag der var mødt mange op. Og alle bidrog til en vellykket dag. Husudvalg (NCH): Nye gardiner sættes op i restauranten i denne uge 5 års gennemgang af klubhusbyggeri er nært forestående. Der er rykket for reparation af brusekabine. Begynderudvalg (NCH): Begynderturnering starter i næste uge Sportsudvalg (MM): Elite: træningslejr træningskamp mod Vejle / hjemme og ude Møde i juniorregi forbedre det fremtidige arbejde fungerer ikke optimalt Turneringsudvalg (KH): Stor succes med det nye betalingssystem, når der afholdes turneringer. 4. Økonomi a) Kvartalsregnskab Claus Gråbæk fra Econta gennemgik kvartalsregnskabet for januar kvartal. Regnskabet for 1. kvartal er tilfredsstillende. Afvigelse på 0,2% i forhold til budget. b) Likviditetsbudget Tilfredsstillende likviditet. Likviditetsbudgettet holder. Kendte udgifter til bl.a. overdækning og reparation af gulv er med i budgettet. c) Ledelsesrapporter fremover Det besluttedes, at status udarbejdes hver måned til bestyrelsesmødet. Kvartalsregnskab og likviditetsbudget gennemgås med deltagelse af intern revisor Poul Lindberg. 3

4 Realiseret i forhold til budget, måned for måned og pr. kvartal udarbejdes. Gerne med grafisk fremstilling. Der ønskes en alarmknap. Hvad er årsagen til eventuelle store afvigelser? Revisionsrapporten Det er bestyrelsens ansvar, at regnskabet er rigtig. Revisor fanger ikke alt. Vigtig med faste retningslinjer og godkendelsesprocedurer. JL udarbejder sammen med AT og MNO udkast til faste procedurer, som gennemgås med intern revisor og forelægges på næste bestyrelsesmøde. Econta har udarbejdet et forslag til ny kontoplan. Rundsendes til bestyrelsen for kommentarer. Der har været udfordringer med afstemning af kontingenter op mod opgørelser fra GolfBox. JL og HJ udarbejder tidsplan for rapporter fra GolfBox, så afstemningen bliver lettere. Dette vil også gøre det lettere for intern revisor, der mener, at det vil blive nemmere fremover. 5. Konstituering Formanden fremlagde følgende forslag til konstituering: Næstformand: Niels Halleløv Udvalg Formand Kommentarer Baneudvalg Jesper Lorentzen Baneservice overføres til særligt udvalg. Ellers arbejdsområde som tidligere. Husudvalg Niels Halleløv Arbejdsområde som tidligere. Erhvervs- og sponsorudvalg HC Ralking Arbejdsområde som tidligere. Begynderudvalg Niels Halleløv Arbejdsområde som tidligere. Turneringsudvalg Knud Høgh Arbejdsområde som tidligere. Sportsudvalg Marianne Maegaard Arbejdsområde som tidligere. Trivsels- og informa- Niels Thyssen Arbejdsområde som tidligere. tionsudvalg Medlems- og baneservice Ulla Køpfli Nyt udvalg. Overtager baneservice mv. fra baneudvalget. Desuden medlemsservice som bl.a. kan omfatte kontingenter (hvad koster det andre steder, indstille hvad det skal koste i Mollerup), etablering af samspilsordning, samarbejde med andre klubber (venskabsaftaler mv). 4

5 Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Formændene finder snarest medlemmer til udvalgene og indstiller til bestyrelsens godkendelse. 6. Generalforsamling 2015 Evaluering: Før: God og fast procedure nem at følge Under: Godt sted at afholde GF gerne kortere indlæg God ide at udlevere Årsmærket til GF Ønske om en bedre talestol Undgå fejl i ledelsesberetningen Godt med en PC mere til svar på spørgsmål vedr. regnskabet. Efter: Referat hurtigt offentliggjort med svar på spørgsmål fra salen. 7. Organisationsudvikling i MGC a) Forretningsordenen Formanden præsenterede udkast til forretningsorden. I forhold til den tidligere forretningsorden er der tale om en sproglig opstramning og nogle få nye punkter: o Fremover skal bestyrelsesmedlemmerne tage stilling egen habilitet i forbindelse med godkendelse af dagsordenen. o Managerens udkast til referat godkendes fremover af formanden. Referatet bør normalt kunne offentliggøres senest en uge efter bestyrelsesmøde. o Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt er nu skrevet ind i forretningsordenen. Med nogle få sproglige ændringer, blev forretningsordenen vedtaget. JLO havde forslag om at lave forhåndsreferat inden BM. Det vil gøre BM mere skarpe. b) Vision, strategi mv. Formanden gjorde status over de forskellige tiltag i organisationsudviklingsprocessen. Udkast til Roadmap, vision, værdier og strategi blev gennemgået og kommenteret. Der arbejdes videre med finpudsning. Næste fase er udkast til årshjul, code-of-conduct og klubudviklingsplan. HC og NT udgør arbejdsgruppen. 8. Golfspilleren i centrum Golfspilleren i Centrum (GiC) er det værktøj, DGU har udviklet til at måle medlemmers og greenfee spilleres oplevelse af klubben. Bestyrelses- og managementrapporten fra 2014 blev kort gennemgået og drøftet. På en lang række punkter scorer MGC rigtigt pænt, men der er også plads til forbedringer. Bilag med analyser sendes til bestyrelsen mhp. nærmere drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Endvidere skal drøftes, hvorledes rapporterne kan bruges mere dynamisk fremover. 9. Status på projekter a) Hul 15 Omtalt andensteds i referatet 5

6 b) Peters gård Intet nyt c) Tordenhytter Intet nyt d) Vandboring Ansøgning indsendt besked indenfor 4 uger Finansieringen er på plads, hvis projektet godkendes. 10. Driftsoptimering a) Klubhuset Ingen bemærkninger b) Status på Econta Er tæt på at være fuldt integreret. 11. Eventuelt JLO havde spørgsmål til Hul 6, vandet foran gul tee. JL oplyste, at vi er i dialog med Aarhus Vand om, hvad årsagen til problemet kan være. 12. Næste møder Kommende bestyrelsesmøder holdes 19. maj 16. juni 11. aug. 8. sept. 6. okt. 9. nov. 8. dec 13. Personale og fortrolige sager a) Møde med personale aftalt til d. 29. april kl b) Status ferieopgørelse. Medarbejdere kan maksimalt overføre én uges ferie til kommende ferieår og kun mod forudgående skriftlig accept. JL følger op på dette og skriftlig status skal være formanden i hænde senest ultimo april. Referatet godkendt d. Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Jesper Lorentzen Ulla Køpfli Knud Høgh Marianne Maegaard Niels Thyssen 6

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere