Anne Mette Omø Carlsen valgt som dirigent og evt. stemmetæller Referent: Sanne Colmor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Mette Omø Carlsen valgt som dirigent og evt. stemmetæller Referent: Sanne Colmor"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Københavns Forældreorganisation, torsdag den 25.april kl Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K, mødelok. 2 Dagsorden: 1) VALG AF DIRIGENT, REFERENT OG STEMMETÆLLER Lovligt indkaldt Anne Mette Omø Carlsen valgt som dirigent og evt. stemmetæller Referent: Sanne Colmor 2) BESTYRELSENS BERETNING Camilla Panting gennemgik beretningen, som foreligger skriftligt Beretningen godkendt. Drøftelse af arbejdet fremover: Vigtigt fokusområde også strategisk: de mindste børn. KFOs arbejde har været lidt præget af, at der i bestyrelsen på det seneste ikke har været forældre med vuggestuebørn, så fokus har ikke været så meget på de mindste. Vigtigt fokusområde: Kvalitetsløft vuggestuer. Det vil KFO, i lighed med FOLA, have dette højt på dagsordenen. Minimumsnormeringer: FOLA arbejder med KL. Proces hen imod minimumsnormeringer. København kan evt. godt sætte overliggeren højere. De 500 millioner der blev afsat ved finansloven 2012 blev givet som bloktilskud med hensigtserklæringer, men ingen binding. Kommunerne har så valgt at prioritere anderledes. Man har fra regeringens side ikke villet lovgive af hensyn til det kommunale selvstyre. FOLA forsøger fortsat at sætte hensigtserklæringerne på dagsordenen. At der laves nogle bindinger. I regeringsgrundlag stod erklæring om minimumsnormeringer. P.T. er der ingen minimumsnormeringer op til kommunalbestyrelsen. Der er heller ikke regler for fordelingen udd./ikke udd. personale udover, at lederen skal være uddannet. Forskning viser: Planlægning (ledelse) stor betydning for kvalitet, men også normeringer. Fagforbundene har ikke været indstillet på fokus på de mindste. SF vil gerne have dette fokus i nye forhandlinger Andre fokusområder: Dagplejeområdet: Der er ikke fokus på dagplejeområdet i kommunerne, men man kan ikke i Kbh.nedlægge dagplejen for øjeblikket. KFO har ikke haft fokus herpå. På landsplan nedlægger man mange steder.

2 Deltidsbørnehave: Særlig problematik i konkret deltidsbørnehave: Der skal spares 30 %. DeltidsBH løfter opgaver for børn med særlige problemer, som ikke ville trives i alm. store institutioner. Kommunen vil på sigt ikke spare penge ved nedlæggelse. Nyt KFO- fokus: Fastholdelse af mangfoldigheden i tilbuddene. Fokus også på forældredemokratiet FOKUS på at promovere KFO. Fokus på tryghed: Skyderier på Nørrebro omkring vuggestuer i Lundtoftegade, Stefansgade, OBS på at politiet ikke gør noget i.f.t. pushere der skal politisk pres til ikke mindst i lyset af det kommende kommunalvalg. TRYGGE byer! Forslag: Koordinere udtalelser fra berørte institutioner åbent brev om samlet bekymring vuggestue FRIT. erhvervsdrivende, boligforeninger. Integrationsproblematik: Frivillignet. Lektiecafeer. Frivillige for Frivillige: Samler Positive historier. Her kunne man sideløbende køre vinkel om forældreindflydelse. Sprogbarriere: Mange vil gerne lave frivilligt arbejde, men ved ikke hvordan. Man må også kunne få tolkebistand til arbejdet med forældresamarbejde. I oven for nævnte deltidsbørnehave er der tilbud til udenlandske forældre om at komme 1 time om ugen og sætte sig ind i institutionens hverdag og rutiner. Det forventes, at de påg. forældre, der får tilbudet, også tager imod det. Skolereform: Arbejdet mod regeringens skolereform fortsætter sammen med de faglige organisationer og FOLA 3)ARBEJDSGRUPPERNES BERETNING Udgår. Der er p.t. kun politisk gruppe, og dens meriter indgår i bestyrelsens beretning. 4) REDEGØRELSE FOR ARBEJDET I FOLA Kursusvirksomhed, rådgivning Pol. arbejde: normeringer øverst på dagsordenen. Står i regelgrundlaget, men udmøntningen halter. Fokus på forældredemokrati Antorini: Ny nordisk Skole (daginstitution) Øget bevidsthed om forældresamarbejde. Task-forcen: vuggestueområdet, kvalitetsløft pejlemærke - forældresamarb. Udviklingsprogrammer: kvalitet med i gruppe af interessenter, org, der er i dialog om disse Ønsker skærpelse af formuleringer omkring demokrati. Klyngestruktur har skabt afstand og manglende reel indflydelse. EVA rapport man spurgte ikke forældre, men forskellige lag i hierarkiet. Handler ikke så meget om, hvad der sker i institutionerne, men f.eks. overordnede personaleissues. Forældreråds indflydelse indskrænket til madordning og sommerfest. Man får ikke klyngestrukturen rullet tilbage. Fola prøver at formulere ændringer til dagtilbudsloven m.h.p. at flytte demokratiet tilbage til enheden. Alle partier er positive. Internt udviklingsarbejde om FOLA som organisation. Omkring skolereformen er FOLA på linie med KFO.

3 Ad hoc opgaver: etableringer af årsstatistikker for normeringer påvirke i retning af reel tid sammen med børnene ikke administrativ tid Styrings- og regulerings eftersyn. Dagtilbudsområdet er udvalgt til at få et sådant eftersyn. (Økonomiministeriet er med i dette projekt) OBS på frikommune- forsøg: 8 kommuner. F.eks forældrepasning i morgentimer og ekstrabetaling efter kl )FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF KFOs REGNSKAB/BUDGET Sekretariatet v. Sanne fremlagde regnskab 2012 og budget for Regnskabet 2012 er revideret af revisionsfirmaet RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge 45, 2.sal, DK-1560 København V. ved Ann Overballe Nielsen/ statsautoriseret revisor Ernst Hansen Revisor ved Ann Overballe Nielsen har i mail anført: Der blev i 2010 foretaget en nedskrivning på kr vedrørende debitorer. Dette beløb i 2011 efterposteret på debitorerne, således at debitorer i årsregnskabet for 2011 står i kredit. Jeg har i 2012 reguleret beløbet over kontingentindtægter. Uden denne primoregulering ville regnskab 2012 udvise et negativt resultat på ca Budget 2013: Der fremlagdes excelark med budget for 2013 Lønudgifterne er lidt højere end tidligere år, idet AMOCs overenskomstmæssige stigning slår helt igennem nu. Bl.a. på baggrund heraf er der foreslået kontingentforhøjelse. Budgettet blev gennemgået og tilrettet, så det balancerer. (Se vedl. Excel-ark med godkendt 2013 budget) Aftaler vedr. forsikring og telefoni opsiges m.h.p. at der findes billigere løsninger. Der skal findes en billigere revisor. Budget og regnskab blev herefter godkendt med følgende bemærkninger: Bestyrelsen skal inden næsten generalforsamling forholde sig til, hvor stor en andel af lønudgifterne til sekretariatet, der skal betales over KK-midlerne.

4 Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen inden indsendelse til kommunen. Det er kun regnskabet vedrørende specielt anvendelsen af de tildelte KK-midler, der fremover skal revideres af registreret/statsautoriseret revisor og indsendes til kommunen ikke resten af KFOs regnskab. 6) FASTLÆGGELSE AF MEDLEMSKONTINGENT Kontingentet for institutioner fastsættes til kr. 875 pr. år. Kontingentet for enkeltpersoner er fortsat kr. 75/år. 7) INDKOMNE FORSLAG Ingen indkomne forslag. 8) VALG AF BESTYRELSE Følgende blev valgt: Nina Reffstrup Susan Jørgensen Juliana Rodrigues-Andersen Jakob Lindahl Camilla Panting Charlotte Inuk Hoff Hansen Anahita N. Malakians (Ana) Line Andersen Evin Cilgin Alis 9) VALG AF KRITISK REVISOR Da det er en af betingelserne for tilskud fra KK, at der afleveres regnskab, revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, har der ikke været valgt en kritisk revisor, men regnskabet for 2012 er i lighed med de seneste års regnskaber revideret af et revisionsfirma.

5 KFOs tidligere revisor Steen Jensen er gået på pension. Hans tidligere ansatte revisor Ann Overballe Nielsen har sammen med Statsaut. revisor: Ernst Hansen, RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge 45, 2.sal, DK-1560 København V revideret KFOs 2012-regnskab. 10) EVENTUELT

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere