Indholdsfortegnelse. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag."

Transkript

1 Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Forord 2 The Johnson family tree 3 The Johnson family - cloze-test 4-5 Woodend 6-7 To be i nutid og datid 8-9 To be i førnutid og førdatid 10 Activity page I - detective work 11 To have i nutid og datid To have i førnutid og førdatid Haunted houses Questions - omskrivning med do i spørgende sætninger i nutid 18 Questions - omskrivning med do i spørgende sætninger i datid 19 Regelmæssige udsagnsord i nutid og datid Regelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid. Regelmæssige udsagnsord 22 Activity page II 23 Henførende stedord: som - der - hvis Test your knowledge Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid I 28 Activity page III 29 Word families Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid II. Ordstilling Navneord - regelmæssige og uregelmæssige Negative i nutid og datid 35 Mexican bandit - cloze-test Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid III 38 The funny page 39 The last activity page - how brave are you? 40 Uregelmæssige udsagnsord i navneform/nutid, datid og tillægsform Dansk - engelsk ordliste Engelsk - dansk ordliste Forord Step four, som tænkes anvendt i kl., er en fortsættelse af de foregående hæfter og bygger videre på temaer, grammatik og ordvalg herfra. Hæftet, der ikke knytter sig til noget bestemt system, er udarbejdet således, at opgaverne i mange tilfælde umiddelbart kan løses af eleven, men nogle gange vil en kort forklaring være nødvendig, afhængig af klasse og trin. Bagest i hæftet findes en samlet ordliste for alle Step erne. Det skal dog understreges, at en del ord ikke findes i ordlisten, da nogle opgaver er baseret på opslag i en større ordbog. Nogle sætninger kan ligeledes virke meget konstruerede, men for at komme rundt i de grammatiske kringelkroge - nooks and corners - har det været nødvendigt med disse konstruktioner. Symbolet nederst på siden angiver, at opgaven indeholder nye ord, der kan findes bagest i ordlisten. God arbejdslyst Peter Rentsch Forlaget Delta 1

2 The Johnson family tree 2 Let's do it: Step four

3 The Johnson family - cloze-test Look at the Johnson family tree on page 2 and fill in the missing words from the list below members grandma granddad children Paul sons Terry married Alice daughter named family Snowy uncle aunt cousins The Johnson family lives in Woodend, England. The oldest of the family are and. They have got two Alice and Paul. Julie is married to, and they have got two Dave and. Edward is to. They have got a named Kate and a son Tom. The has a dog called Toby and a cat called. Kate and Tom's is Paul and their is Julie. Dave and Terry have got two Kate and Tom. Words to be used: Alice cousins grandma named sons daughter aunt family married Paul Terry children granddad members Snowy uncle FAMILY - CROSSWORD VED BEDSTE- MOR SPISE MØRK SYG ON D D A R K B SØSTER ÆTTER ROMAN Forlaget Delta 3 MAND BROR HUN D S I C K D O G R N EJ JE G I O V O O NKEL DE T S U N C L E I T SÅDA N LILL E DISS E A T S O L H LEG M A N B TANT E E I S T E G R A N D M O T H E R A U A E NÆSTEN M N A L M O S T E A T L E

4 Woodend 4 Let's do it: Step four

5 As you probably know Woodend is a little town and very different from the countryside. In this town you will find the Johnsons. The family consists of Mr and Mrs Johnson. Mrs Johnson's first name is Alice. She is thirty-eight and has been a secretary for twelve years. Her husband is Edward, thirty-nine years old, and he has been a teacher for fifteen years. Their two children are Kate and Tom. They both go to the local school in Woodend. Now look at the picture of Woodend on the opposite page and find out where you buy the mentioned articles below. Make sentences as shown. If I want to buy beefsteaks, I go to the butcher or the supermarket. If I want to buy eggs, I go to the baker or the supermarket. If I want to buy bread, I go to the baker or the supermarket. If I want to buy a rabbit, I go to the pet shop. If I want to buy stamps, I go to the post office. If I want to buy a ticket, I go to the railway station or the cinema. If I want to buy tomatoes, I go to the greengrocer's or the supermarket Words to be used: beefsteaks, eggs, bread, a rabbit, stamps, a ticket, tomatoes. Now look at the picture of Woodend again. Find out where you would go if you want to/ get/have/go to/or report something. Make sentences as shown. Write in English as shown If I want to send a parcel, I go to the post office. If I want to borrow some books, I go to the library. If I get ill, I go to the hospital. If I want to go to London, I go to the railway station. If I want to have a nice dinner, I go to the restaurant. If I want to learn English, I go to the school. If I want to report a crime, I go to the police station. If I want to see a film, I go to the cinema. If I want to stay for the night, I go to the hotel. If I want to talk to the mayor, I go to the town hall. If I want to have a beer, I go to the pub Words to be used: borrow some books/ get ill/ go to London/ have a nice dinner/ learn English/ report a crime/ see a film/ send a parcel/ stay for the night/ talk to the mayor/ have a beer Forlaget Delta 5

6 To be i nutid og datid Repetition ental person I am person you are 3. person flertal he she it is is is person we are person you are 3. person they are to be i nuti d jeg er du/de er han er hun er den/det er vi er I er de er ental person I was person you were 3. person flertal he she it was was was person we were person you were 3. person they were to be i datid jeg var du/de var han var hun var den/det var vi var I var de var REGEL - Nutid: På engelsk er der 3 muligheder af udsagnsordet to be, nemlig am, are og is. Læg mærke til, at det altid hedder is i 3. person ental og are i flertal. REGEL - Datid: På engelsk er der 2 muligheder af udsagnsordet to be, nemlig was og were. Læg mærke til, at det altid hedder was i og 3. person ental og were i flertal. Indsæt to be i nutid eller datid. jeans = cowboybukser to see = at besøge town hall = rådhus My name is Kate and I am fourteen years old. Yesterday I was in Woodend with my mother and brother. 3. We were in many shops to look for a pair of jeans for my brother. 4. Last month my father was in London to visit some old friends. 5. In London they were in a cinema because the weather was awful. 6. It was cold almost all day, but now the sun is shining. 7. Many years ago Woodend was a little town and there were only a few people. 8. Today the town is big and there are many shops. 9. Were you in the country last Wednesday to see your aunt and uncle? 10. No, I was at home all day. 1 Today you are at school together with Kate and Tom. 1 But yesterday you were in the old town hall to listen to pop music. 13. It is not a place where they used to have music of that kind. 6 Let's do it: Step four

7 Write in English (Blandede tider af to be) Danmark er et lille land. 7. Det er varmt nogle gange i Danmark. Danmark ligger i Nordeuropa. 8. Det var varmt i går. 3. Der er omkring indbyggere i dag. 9. København er hovedstaden. 4. Der var ikke så mange i gamle dage. 10. Der var mange turister på stranden. 5. Mange turister besøger landet om sommeren. 1 Jens og Karina var der også. 6. De kommer fra Tyskland, Norge og Sverige. 1 Der er søer og åer i Danmark. about = omkring inhabitant = indbygger in the past = i gamle dage is situated = ligger (her) lake = sø Northern Europe = Nordeuropa to visit = at besøge tourist = turist Denmark is a small country. Denmark is situated in Nothern Europe. 3. There are about 5,000,000 inhabitants today. 4. There were not so many in the past. 5. Many tourists visit the country in summer. 6. They come from Germany, Norway and Sweden. 7. It is hot sometimes in Denmark. 8. It was hot yesterday. 9. Copenhagen is the capital. 10. There were many tourists on the beach. 1 Jens and Karina were there too. 1 There are lakes and streams in Denmark. Find the odd word in each group and underline it Africa summer table badminton glove doctor nice Spain water chair squash tie lawyer happy ( )* Italy spring cupboard football foot postman beautiful Norway autumn sofa tennis shoe teenager jump France winter coat table tennis sock teacher ugly * Badminton spilles som eneste af sportsgrenene med fjerbold - fodbold spilles med fødderne i modsætning til de andre. Forlaget Delta 7

8 To be i førnutid og førdatid ental Repetition person I have been person you have been 3. person flertal he she it has been has been has been person we have been person you have been 3. person they have been to be i førnuti d jeg har været du/de har været han har været hun har været den/det har været vi har været I har været de har været ental person I had been person you had been 3. person flertal had been to be i førdati d jeg havde været Det kan være svært at forstå forskellen mellem førnutid og førdatid. Men prøv nu alligevel. du/de havde været REGEL - Førnutid fortæller om en handling eller forbindelse mellem noget fortidigt og nu. På dansk siger vi har været. På engelsk er der to muligheder nemlig has been eller have been. I 3. person ental hedder det altid has been og i flertal altid have been. REGEL - Førdatid fortæller om en handling eller forbindelse mellem noget, der gik forud for det, man udtrykker med datid. På dansk siger vi havde været. På engelsk er der heldigvis kun en mulighed nemlig had been. he she it had been had been person we had been person you had been 3. person they had been han havde været hun havde været den/det havde været vi havde været I havde været de havde været Indsæt to be i førnutid has been has been have been have been have been has been has been The teacher in the country many times. Tom at school today. 3. Kate and her friend to town. 4. I at home the whole day. 5. Alice and her husband at work in Woodend. 6. My mother shopping in London. 7. The young woman in the park all day. Indsæt to be i førdatid had been had been had been had It a nice day in Paris. We at the beach every day. 3. The weather wonderful, but suddenly it started to rain. 4. Tom said that his uncle on a business trip, before he came to visit them. had been been 5. The uncle in Rome, Italy. 8 Let's do it: Step four

9 Write in English (blandede tider af to be i førnutid og førdatid) Jeg har været i Sverige. 6. Min søster havde været der i går. Min ven havde også været i Sverige. 7. Har I været i Portugal? 3. Mr og Mrs Johnson har været på ferie. 8. Ja, vi har været i landet mange gange. 4. De har været på Kreta hvert år. 9. Tom har altid været glad for sit arbejde. 5. De har været hos lægen mange gange i år. 10. Kate har været ude hele dagen. Crete = Kreta on holiday = på ferie to Sweden = til Sverige this year = i år to the doctor = til lægen I have been to Sweden. My friens had also been to Sweden./My friens had been to Sweden, too. 3. Mr and Mrs Johnson have been on holiday. 4. They have been to Crete every year. 5. They have been to the doctor many times this year. 6. My sister had been there yesterday. 7. Have you been to Portugal? 8. Yes, we have been in the country many times. 9. Tom has always been happy for his work/job. 10. Kate has been out all day. Find ten countries and write them on the lines in Danish. Polen Spanien Tyskland 3. Østrig 4. Italien 5. Holland 6. Norge 7. rankrig 8. Sverige 9. Australien 10. Forlaget Delta 9

10 Activity page I - detective work The famous detective Sherlock Holmes is investigating a burglary at this house in Woodend. As you can see he has found several clues. It is now your job to draw six conclusions from this evidence and find out who the burglar is. The first part of the sentence below describes the clue - you should then add "so the burglar must" or "can t" - and then choose your conclusion to complete the sentence. For example "The detective has found a big shoe, so the burglar must have big feet." Draw lines from clue to conclusion: Clue: Conclusion There is lipstic on the glass, The detective has found the burglar's coat and scarf, 3. There is blood on the floor, 4. The whisky bottle on the table is empty, 5. The music system has been taken, so the burglar must can't be a music fan be injured be a man be cold be drunk Now describe the person: He/she is a woman. She must be cold, injured, drunk, and she is a music fan. 10 Let's do it: Step four

11 To have i nutid og datid ental person I have person you have 3. person flertal he she it has has to have i nuti d has person we have person you have 3. person they have jeg har du/de har han har hun har den/det har vi har I har de har ental person I had person you had 3. person flertal he she it had had had person we had person you had 3. person they had to have i datid jeg havd e du/de havd e han havd e hun havd e den/det havd e vi havd e I havd e de havd e REGEL - Nutid: På engelsk er der 2 muligheder af udsagnsordet to have, nemlig have og has. Du skal lægge mærke til, at det altid hedder has i 3. person ental og have i alle personer i flertal. REGEL - Datid: På engelsk er der heldigvis kun 1 mulighed af udsagnsordet to have, nemlig had. Indsæt to have i nutid eller datid had have had had had have The pupils a lot of homework to do last year. This year they not so much work to do at school. 3. Their parents a nice trip to France last spring. 4. In Paris they a delicious meal at a restaurant downtown. 5. The Parisians summer clothes on, because the weather was fine. 6. They a long weekend once a month. delicious = lækker(t) meal = måltid no money = ingen penge the Parisian = pariseren someone = en eller anden their = deres Write in English Børnene havde en god tur til Paris sidste forår. Kate og Tom har cykler. 3. Kate og Tom har deres cykler uden for huset. 4. Kate har en sort og lyserød mountain bike. 5. Tom har en blå mountain bike. 6. Sidste efterår havde han ingen cykel, fordi han ingen penge havde. The children had a nice trip to Paris last spring. Kate and Tom have bikes. Kate and Tom have their bikes outside the house. Kate has a black and pink mountain bike. Tom has a blue mountain bike. Last autumn he had no bike because he had no money. /...because he did not have any money Forlaget Delta 11

12 To have i førnutid og førdatid ental person I have had person you have had 3. person flertal he she it has had to have i førnuti d has had has had person we have had person you have had 3. person they have had jeg har haft du/de har haft han har haft hun har haft den/det har haft vi har haft I har haft de har haft ental person I had had person you had had 3. person flertal he she it had had had had had had person we had had person you had had 3. person they had had to have i førdati d jeg havde haft du/de havde haft han havde haft hun havde haft den/det havde haft vi havde haft I havde haft de havde haft REGEL - Dansk førnutid: Når du på dansk danner førnutid af at have, tager du den korte tillægsform af hovedudsagnsordet, der hedder haft. Derefter tager du hjælpeudsagnsordet af at have i nutid. Det er har, og når du sammensætter disse to udsagnsord, får du har haft. REGEL - Engelsk førnutid: Førnutid og førdatid på engelsk dannes på nøjagtig samme måde. Hvis du skal danne førnutid af to have tages hovedudsagnsordets korte tillægsform, hvilket er had. Derefter sættes hjælpeudsagnsordet i nutid foran, hvilket er have eller has (3. person ental). Den sammensatte tid bliver have had eller has had. REGEL - Dansk førdatid: På lignende måde dannes førdatid. Hovedudsagnsordets korte tillægsform er haft. Derefter sættes hjælpeudsagnsordet i datid, hvilket er havde, og den sammensatte tid bliver havde haft. REGEL - Engelsk førdatid: På lignende måde dannes førdatid. Først tages hovedudsagnsordets korte tillægsform, dvs had, og foran sættes datidsformen af to have, hvilket er had. Den sammensatte tid bliver had had. Indsæt førnutid af to have We have had a farm in the country until recently. Mr Johnson has had much work to do. 3. The children have had a lot of homework this week. Indsæt førnutid eller førdatid af to have I had never had a bike until my grandfather gave me one last month. Have you had breakfast this morning? 3. Kate has never had any accidents. 12 Let's do it: Step four

13 Write in English (Blandede tider) I starten af hver sætninge skal du angive forkortelser for den grammatiske tid Nutid = n Datid = d Førnutid = fn Førdatid = fd Jeg har en søster og en bror i London. For mange år siden havde jeg en onkel i Australien. 3. Min onkel i Australien har haft en gård i Queensland. 4. Han har haft mange får og nogle heste. 5. Min tante i Australien havde haft en slem forkølelse en vinter. 6. Børnene havde haft meget at gøre på gården. 7. Lægen sagde, at han havde haft mange patienter. 8. Farmerne har haft mange problemer med kænguruerne. 9. Australien er et kontinent med bjerge, sletter, floder og byer. 10. Urbefolkningen har haft mange problemer med nybyggerne. aborigines = urbefolkning kangaroo = kænguro plain = slette cold = forkølelse one winter = en vinter problem = problem continent = kontinent patient = patient settler = nybygger n ( ) d I have a sister and a brother in London. Many years ago I had an uncle in Australia. ( ) fn My uncle in Australia has had a farm in Queensland. 3. ( ) fn He has had many sheep and some horses. 4. ( ) fd My aunt in Australia had had a bad cold one winter. 5. ( ) fd The children had had much to do on the farm. 6. ( ) fd The doctor said that he had had many patients. 7. ( ) fn The farmers have had many problems with the kangaroos. 8. ( ) n Australia is a continent with mountains, plains, rivers, and cities/towns. fn The aborigines have had many problems with the settlers. 9. ( ) 10. ( ) Forlaget Delta 13

14 Haunted houses Do you live in a haunted house? Read first about the guide to ghosts on this page. There are quite a few different kinds of ghosts - some are friendly - some are not! Have you seen any of these ghosts? bullet = kugle bat = flagermus coffin = kiste creature = væsen famous = berømt ghost = spøgelse full moon = fuldmåne count = grev(e) human = menneske invisible = usynlig machine = maskine mean = ondskabsfuld noise = lyd persuade = overtale refuse = nægte silver = sølv throw = kaste traveller = rejsende twin = tvilling turn into = forvandles victim = offer wolf = ulv haunted house = spøgelseshus Guide to ghosts Vampire A vampire drinks the blood of living people. Count Dracula is the most famous of all vampires: A vampire hypnotizes his victim - makes them fall asleep. When the victims die, they become vampires themselves. Doppelganger A doppelganger is your double, or twin. If you meet your doppelganger, it means you are going to die soon. 3. Kelpie A kelpie is a Scottish ghost. It looks like a horse. Kelpies persuaded travellers to cross rivers on their backs. Then they drowned the travellers. 4. Poltergeist A poltergeist is invisible. It is mean and likes to move things around everywhere. It often throws objects across a room, moves furniture, turn lights or machines on or off. 5. Werewolf A werewolf is a person who turns into a wolf-like creature when there is a full moon. Werewolves eat human flesh. You can only kill them with a silver bullet. 14 Let's do it: Step four

15 Superstition or what? Now, answer the questions What does a vampire drink? What happens to the victims when they die? 3. What is a werewolf? 4. Does a werewolf drink blood? A vampire drinks blood. When the victims die they become vampires themselves. 3. A werewolf is a person who turns into a wolf-like creature when there is a full moon. 4. No, a werewolf does not drink blood, it eats human flesh. 5. You can only kill a werewolf with a silver bullet. 6. No, you cannot see a poltergeist, it is invisible. 7. A poltergeist often throws objects across a room, move furniture, turn lights or machines on or off. 8. If you meet your doppelganger, it means you are going to die soon. Now, look at Count Dracula's castle and answer the questions Where is Dracula? How many werewolves are there? 3. How many pillars are there on the first floor? 4. How many coffins are there? 5. Which creature is on the second floor? Dracula is in front of the picture/in the lower right corner/on the floor. 2 There are four werewolves. 3 There are thirteen pillars on the first floor. 4 There are five coffins. 5 There is a kelpie on the second floor. 6 The kelpie is on the second floor. 7 On the floor behind the wall there are woman's legs, three coffins, and a door. 8 The doppelganger is on the first floor. 9 There are ten bats. 10 I can see that the poltergeist is present because of the flying axe. Haunted houses are not always old houses or castles. Sometimes ghosts haunt new houses, too. Have you noticed any of the following signs where you live? Answer yes or no. One of the rooms always feels cold. yes no Your dog or cat refuses to enter the house. yes no 3. Lights go on and off. yes no Analysis: You score one point for every Yes answer. 1-3 points: You haven't got a ghost - just a good imagination. 4-6 points: Maybe your house is haunted! Or perhaps you have a very strange family! 5. How can you kill a werewolf? 6. Can you see a poltergeist? 7. What does a poltergeist do? 8. What does it mean if you meet your doppelganger? 6. Where is the Kelpie? 7. What do you see on the floor behind the wall? 8. Where is the dobbelganger? 9. How many bats are there? 10. How can you see that the poltergeist is present? 4. You hear strange noises: laughing, crying or footsteps somewhere in your house. yes no 5. Objetcs move around: plates fly across, the washing machine goes on and off. yes no 6. You can smell something strange: for example there is a smell of flowers even in winter. yes no Forlaget Delta 15

16 Questions Omskrivning med do i spørgende sætninger i nutid Du har lært, at man kan stille spørgsmål med to be og mådesudsagnsordene (can, may, must, shall og will), og iøvrigt også med to have. Man kan også bruge de spørgende stedord (what, how, where, who, whose, why, when og which). Do er et hjælpeudsagnsord, der retter sig efter personer, tal og tid. Hovedudsagnsordet, det vigtigste udsagnsord, må ikke bøjes, dvs hovedudsagnsordet står ALTID i navneform. Men langt de fleste spørgende sætninger på engelsk er opbygget på en bestemt måde. Man siger, at man omskriver med do, der egentlig betyder gøre, men den betydning er helt forsvundet i dag. I nutid hedder hjælpeudsagnsordet altid do og i 3. person ental does (der tilføjes et (e)s som på alle almindelige udsagnsord). I datid hedder hjælpeudsagnsordet altid did. REGEL - Englænderne siger: After do, does and did always infinitive - eller på dansk: Efter do, og de bøjede former does og did, skal man altid bruge navneform af hovedudsagnsordet. Husk altid at starte sætningen med hjælpeudsagnsordet do eller does. Det er hjælpeudsagnsordet, der fortæller tiden. Eksempel. Hjælpeudsagnsord person eller ting hovedudsagnsord genstandsled Her er vist, hvordan en sætning er bøjet igennem de forskellige personer. Skriv selv videre. Ental nutid person Do I know Madonna? Kender jeg Madonna? Kender du Madonna? Kender han Madonna? Kender hun Madonna? Kender den Madonna? person Do you know Madonna? 3. person Does he know Madonna? 3. person Does she know Madonna? 3. person Does it know Madonna? Flertal nutid person Do we know Madonna? person Do you know Madonna? 3. person Do they know Madonna? Indsæt den rigtige form af do Do Does Do Do Does Do I know Madonna Kender vi Madonna? Kender I Madonna? Kender de Madonna? Does Do Do Does Does I have a banana? 6. a werewolf eat human flesh? she go to school? 7. Kate and Tom go to school? 3. you run fast? 8. we enjoy ourselves? 4. they work in town? 9. Tom work in the garden? 5. it eat horses? 10. his sister run to work? 16 Let's do it: Step four

17 Indsæt det rigtige hjælpeudsagnsord (do eller does) og det rigtige hovedudsagnsord. Udsagnsordene skal kun bruges een gang. Bagefter oversættes sætningerne til dansk. Words to be used: Hjælpeudsagnsord: do, do, do, do, does, does, does, Hovedudsagnsord: catch, drink, drink, eat, go, paint, tell, Do I eat meat? Spiser jeg kød? Does Dracula drink blood? Drikker Dracula blod? 3. Do you go to school? 3. Går du i skole? 4. Does a horse drink water? 4. Drikker en hest vand? 5. Do we paint the house once a year? 5. Maler vi huset en gang om året? 6. Does she tell him a story every evening? 6. ortæller hun ham en historie hver aften? 7. Do cats catch mice? 7. anger katte mus? Draw lines: Does the boy drink his milk? a. Læser de deres avis? Do the pupils make their homework? b. Ser bonden en ræv? 3. Does the pupil make his homework? c. Drikker drengen sin mælk? 4. Do they read their newspaper? d. Laver eleven sine lektier? 5. Does the farmer see a fox? e. Læser de deres aviser? 6. Do they read their newspapers? f. Laver eleverne deres lektier? Write in English. Giver du læreren et æble hver dag? 6. Falder katten ned fra træet? Køber han to æbler? 7. Drikker du øl? 3. Får pigen en gave? 8. Skriver I et brev? 4. Glemmer hun hans navn? 9. Betaler jeg rejsen? 5. Drikker vi et glas vand hver morgen? 10. Løber pigerne hurtigt? Do you give the teacher an apple every day? 6. Does the cat fall down from the tree? Does he buy two apples? 7. Do you drink beer? 3. Does the girl get a present? 8. Do you write a letter? 4. Does she forget his name? 9. Do I pay the trip? 5. Do we dring a glass of water every morning? 10. Do the girls run fast? Forlaget Delta 17

18 Questions Omskrivning med do i spørgende sætninger i datid På de foregående sider lærte du at omskrive med do i nutid. Nu skal du arbejde med datid, og her er arbejdet meget lettere, fordi hjælpeudsagnsordet kun har en form - nemlig did. Du skal altså opbygge dine sætninger på nøjagtig samme måde som ved nutid, blot skal du huske at sætte did istedet for do eller does. Hovedudsagnsordet er naturligvis også uforandret. Write in English Blæste det i går? 6. Sov familien hele natten? Solgte grønthandleren to æbler? 7. Arbejdede manden hver dag? 3. Stjal tyven 500 kr? 8. Kom hunden ind i huset? 4. Lærte eleverne at stave? 9. Fangede politiet tyven? 5. Lavede tømreren et fint hus? 10. Betalte familien pund for huset? Did it blow yesterday? Did the greengrocer sell two apples? Did the thief steal 500 kr? Did the pupils/students learn to spell? Did the carpenter make a nice/fine house? Did the family sleep all night? Did the man work every day? Did the dog come into the house? Did the police catch the thief? Did the family pay for the house? Opposites! Make a list of these words and their opposites. Write the words in English and Danish. English Danish English Danish difficult svært easy nemt tall høj short lav narrow smal wide bred big stor small lille poor fattig rich rig cold kold hot varm quiet stille loud højt fat fed thin tynd run løbe walk gå new ny old gammel tall fat difficult short narrow thin big loud easy run poor small cold new rich walk wide hot quiet old 18 Let's do it: Step four

19 Regelmæssige udsagnsord i nutid og datid Repetition af regelmæssige udsagnsord ental person I work person you work 3. person flertal he she it works works works person we work person you work 3. person they work to work i nuti d jeg arbejder du/de arbejder han arbejder hun arbejder den/det arbejder vi arbejder I arbejder de arbejder ental person I worked person you worked 3. person flertal he she it worked worked worked person we worked person you worked 3. person they worked to work i datid jeg arbejdede du/de arbejdede han arbejdede hun arbejdede den/det arbejdede vi arbejdede I arbejdede de arbejdede REGEL -Nutid: Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverber, tilføjer -s eller -es i 3. person ental, fx she helps, he goes m.m. Datid: Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverberne, tilføjer -d eller -ed, fx she lived, he painted m.m. Indsæt nutid eller datid af udsagnsordet i parentes The greengrocer his shop last Wednesday. (open) Many years ago my uncle in Australia, but now he in London. (live/ live) 3. Last Monday the teacher to some pupils because they hadn't been at school. (talk) 4. Yesterday the boy and the girl with their dog in the wood. (play) 5. Today many people the poor in Woodend. (help) 6. Every day the old lady listens/listened to the music. (listen) 7. She wants/wanted to listen to Bach. (want/listen) robbed opened help lived talked played 8. The bandit the bank last Wednesday. (rob) 9. The robber answers/answered all the questions from the police. (answer) jumped 10. The prisoners over the wall at Christmas time. (jump) 1 Every morning the teacher helps/helped the lazy pupil. (help) lives Forlaget Delta 19

20 Regelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid Førnutid og førdatid af to have er gennemgået på side 12, men en kort repetition skader nok ikke! REGEL - Førnutid. Man danner førnutid af regelmæssige udsagnsord ved at tage nutidsformen af hjælpeudsagnsordet to have og efterstille hovedudsagnsordet i kort tillægsform (den samme form som datid). Eksempel: "Jeg har hjulpet læreren" bliver på engelsk til: "I have helped the teacher." REGEL - Førdatid. Man danner i princippet førdatid på samme måde som førnutid, blot skal man erstatte nutidsformen af to have med datidsformen, dvs had. Eksempel:"Jeg havde hjulpet læreren" bliver til: "I had helped the teacher." Write in English deliver = aflevere promise = love own = egen/eget Angiv i parenteserne forkortelsen for den grammatiske tid: førnutid = fn og førdatid = fd Jeg har hjulpet min mor mange gange i køkkenet. Jeg havde også hjulpet min tante og onkel. 3. Elvis Presley har ønsket at synge mange gange. 4. Men han har også lyttet til sin egen musik. 5. Dracula har malet sin dør. 6. Min ven Michael havde leget med sin hund. 7. Elvis Presley har aldrig talt med Dracula. 8. Postbudet har åbnet døren for at aflevere et brev. 9. Vi havde lovet læreren at lave lektier. 10. Bageren i Woodend havde malet sine vinduer. ( ) fn I have helped my mother many times in the kitchen. ( ) fd I had also helped my aunt and uncle./i had helped my aunt and uncle, too. 3. ( ) fn Elvis Presley has wanted to sing many times. 4. ( ) fn But he has also listened to his own music./but he has listened to his own music, too. 5. ( ) fn Dracula has painted his door. 6. ( ) fd My friens Michael had played with his dog. 7. ( ) fn Elvis Presley has never talked to Dracula. 8. ( ) fn The postman has opened the door to deliver a letter. 9. ( ) fd We had promised the teacher to do our homework. 10. ( ) fd The baker en Woodend had painted his windows. 20 Let's do it: Step four

21 Regelmæssige udsagnsord Blandede tider. Udfyld skemaet. English Danis h Danish Englis h she worked hun arbejdede hun leger she playes he wanted han ønskede/ville hun havde malet she had painted the girl promised pigen lovede pigen hjalp the girl helped she has talked hun har talt hun lyttede she listened he promisses han lover vi ønsker we want they had opened de havde åbnet han har åbnet he has opened they walked de gik I gik you went I have listened jeg har lyttet du har arbejdet you have worked we had played vi havde spillet/leget jeg ser på I look at they thanked I had looked at She has switced on (the radio) you painted de takkede jeg havde set på hun havde tændt for du malede hunden leger hun ønsker noget de har boet Kate slukker (radioen) the dog playes she wants something they have lived Kate turns off we finished Mr Johnson has thanked vi afsluttede/færdiggjorde Hr. Johnson har takket Tom leger hun havde travlt Tom plays she was busy Find the odd word in each group and underline it. coffee meat bag Germany lorry Danish tea lamb suitcase Holland bus Swedish milk chicken briefcase French car Spanish juice cow gloves Sweden automobile German fruit dog handbag Norway van Portuguese beer bird paperbag Australia bike England Forlaget Delta 21

22 Activity page II Kate and Tom's schoolfriend is on holiday in Australia. Read the letter and fill in the missing words from the list below. Australia look it up put on take turned off couldn t sharks soon thought watch is Michael souvenir throw away winter Kate might summer clothes Tom wouldn t Hi! Kate and Tom Trinity Bay January 2000 I' m now in, Australia Trinity Bay. Look it up in your atlas if you don t know where it. is Do you know that it is summer here when you have? winter It is very warm now so I have to put on light. summer clothes The hotel is super but it is hot at night because they have turned off the air conditioning. Last week I went to the northern part of Queensland to watch the dangerous crocodiles. I wanted to take a picture of a big crocodile but I couldn't because the animal wouldn't stop moving. Actually I was scared because I thought that the crocodile might eat me. Tomorrow I have planned to visit the Great Barrier Reef - out in the Pacific Ocean - to see all the different kinds of. sharks Don't throw away this letter - keep it as a. souvenir I hope you are doing fine. See you soon at school again. Michael Have you got a pen friend? Do you know how to start your first letter? This model letter may help you. Fill in the empty spaces. Dear (friend's name) (place and date) Hello! I'm your new pen friend! My name is and I live in a (big town/small town/village) called. I'm years old. My mother works as a -/is a (name of job). My father is a (name of job). I have (no/1/2/3/4/5 brothers and sisters. Our family pets are (description/names). I learn English hours every week. I've been learning English for years. I'm sending you a photo of myself with this letter. I hope you like it. Write soon! Best wishes, (your name) 22 Let's do it: Step four

23 Henførende stedord: som - der - hvis De henførende stedord, der, som navnet antyder, kan stå i stedet for personer eller ikke-personer, hedder på dansk enten som, der eller hvis: Eks: Regel: På engelsk bruges: (Pigen, som sidder ved siden af mig, er min ven) (Hunden, der gnaver et kødben, hedder Toby) (Pigen, hvis kjole er gul, er høj) who (som eller der på dansk) om personer. which (som eller der på dansk) om ikke - personer - døde ting. whose (hvis på dansk) om personer og ikke-personer. Now, fill in the correct form of who, which or whose. Columbus, who was a clever sailor, discovered America in 149 Columbus, wrote who many letters to Spain, came back after some years. 3. Some of the letters, which have become famous today, can be seen in museums. 4. The men who sailed with Columbus at that time, didn't get rich. 5. Seventy-two years later William Shakespeare, who also became famous, was born in England. 6. William Shakespeare, whose plays became world famous, is still performed at theatres. Write in English Drengen, som er min ven, er 14 år gammel. Hunden, der sidder ved træet, hedder Toby. 3. Katten, hvis hale er hvid, hedder Snowy. 4. Huset, som er rødt, er gammelt. 5. Brevet, der ligger i vinduet, er Kates. 6. Kjolen, som er mørkeblå og lyserød, er gammel. 7. Drengene, som har mørkegrønne og gule bukser, går i skole. 8. Læreren, hvis skjorte er lilla og orange, kaldes "slagteren". The boy who is my friend, is 14 years old. The dog which sits by the tree, is called Toby. The cat whose tail is white, is called Snowy. The house which is red, is old. The letter which is lying in the window, is Kate's. The dress which is dark blue and pink, is old. The boys who wear dark green and yellow trousers, are going to school. The teacher whose shirt is purple and orange, is called "the butcher" Forlaget Delta 23

24 Test your knowledge Repetition Indsæt to be i nutid eller datid My name is Tom and my sister's name is Kate. Every day I am at school. My sister and her friends are at school, too. Many years ago my uncle was in Australia. There were many strange animals there. He was there together with his wife. Later they were in London and now they are at home in their house. Indsæt to be i førnutid I have been out in the country to visit some friends, but now I'm back in London. I have always been fond of parties and one night we vent to a late party. Ever since that night they say that the hosts have been very tired. 3. Indsæt to be i førdatid It have been a lovely day, and some of the children had been helpful. In the afternoon they had been to the beach where there were many people. 4. Indsæt to have i nutid eller datidd Today we have many different subjects at school. In former times they only had a few. Many teachers have/had a nice time at school but they have/had a lot of homework. I have/had many friends there and we have/had to stay at school the whole day. 5. Indsæt been eller had Dracula has had a castle in Transylvania. He has been a count, too. Many people have been afraid of him. He has had many assistants who have been vampires. Dracula s castle has been empty of people in the daytime but at night the Count and his vampires have had much to do. 6. Indsæt det spørgende stedord How old are you? Where is your school? Do you know when the teacher will be back? who/when/what Where/which is his car? I don't know which/where/whose it is. What time is it? Which way is it? Which/whose book is it? When will the mechanic be back? 24 Let's do it: Step four

25 7. Indsæt det rigtige mådesudsagnsord can/may You must not smoke here in the kitchen. You ought to/must go outside if you want to smoke. The chef said to his assistants that they must have clean hands. Some guests complain. may/might ought to/ If you do it again I may/shall fire you. 8. Indsæt do, does eller did Do you have time for it now? did she go to the cinema yesterday? Did you go there last Saturday, too? Does he have to work here now? 9. Indsæt det rigtige forholdsord (Disse ord skal bruges - above, behind, beside, in, under - og kun en gang) The mother sat under the tree. Beside her was her husband. They couldn't see their children. Maybe the boy was in/behind the tree and the girl in/behind it. They couldn't be above it because they couldn t fly. 10. Indsæt følgende udsagnsord i den rigtige tid : be, be, come, drink, fall, go, invite, see. Yesterday I went for a walk. I saw my old teacher. He was together with his wife. Last Friday she had invited an old friend, Lisbeth, for dinner but the guest fell in front of their house. Some people say that it was because she drank a bottle of wine two hours before she came to the house. I am sure it was gossip. 1 Indsæt den rigtige form af to do i nutid eller datid. Does/did he go to work on Sundays? Do/dis the children eat meat and vegetables every evening? Does/did the policeman walk in the street every night? Does/did the robber go into the bank to get some money? 1 Indsæt den rigtige form af to do i datid Did the men get something to drink? Did I get some help yesterday? Did the passengers in the plane drink wine with their dinner? Did Dracula sleep all night? Forlaget Delta 25

26 Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid I Du har lært, at de fleste engelske udsagnsord er regelmæssige, dvs. de tilføjer -d eller -ed til navneformen i datid. Men der er også en række uregelmæssige udsagnsord, og dem må du lære udenad. På side 20 har du arbejdet med at danne førnutid og førdatid af regelmæssige udsagnsord. Nu skal du arbejde med de uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid. REGEL - Førnutid: Man danner førnutid af uregelmæssige udsagnsord ved at tage nutidsformen af hjælpeudsagnsordet to have og efterstille det uregelmæssige udsagnsords tillægsform. Tillægsformen er den 3. række af de uregelmæssige udsagnsord bagest i hæftet side 40. Eks: "Jeg har bygget et hus" bliver til "I have built a house." REGEL - Førdatid: Man danner førdatid på samme måde som førnutid, blot skal du huske at erstatte nutidsformen af to have med datidsformen af to have. Eks: "Jeg havde bygget et hus" bliver til "I had built a house." Her er en liste over 10 uregelmæssige udsagnsord. Hent hjælp på side 40 og udfyld skemaet Navneform/nutid Datid Tillægsfor m Engelsk Dansk Engels k Dansk Engels k Dansk to beat to build to fly to hit to lose to sing to sit to swim to throw to win at slå beat slog beaten slået at bygge built byggede built bygget at flyve flew fløj flown fløjet at ramme hit ramte hit ramt at tabe/miste lost tabte/mistede lost tabt/mistet at synge sang sang sung sunget at sidde sat sad sat siddet at svømme swam svømmede swum svømmet at kaste threw kastede thrown kastet at vinde won vandt won vundet 26 Let's do it: Step four

27 Indsæt førnutid: (anvend hovedudsagnsordet i parentes) The pilot has flown his aeroplane many times. (fly) The children have sung a song in the local church. (sing) 3. They have lost everything gambling in Las Vegas. (lose) 4. The teacher has sat in an armchair. (sit) 5. We have built a new house instead of the old one. (build) Indsæt førdatid: (anvend hovedudsagnsordet i parentes) The old lady had hit the boy with her umbrella.(hit) The two young girls had swum across the lake. (swim) 3. The famous sailor had beaten the world record in Around the World Race. (beat) 4. Kate had thrown the ball over the wall. (throw) 5. The young couple who had lost all their money in Las Vegas had won their money back. (lose, win) Write in English (blandede tider) Indbyggerne har bygget deres hus på et bjerg. Hr og fru Johnson har vundet en rejse til Australien. 3. Eleverne havde svømmet længe i svømmehallen, så de var trætte. 4. Købmanden havde tabt sin pung, så han kunne ikke betale for varerne. 5. Læreren har slået eleven med en bog. 6. Eleven havde siddet længe på stolen, fordi han var træt. 7. Postbudet har kastet alle brevene foran døren. 8. Piloterne havde fløjet over Frankrig mange gange. 9. Eleverne har sunget en sang i skolen hver mandag morgen, men nu gør de det ikke mere. 10. Madonna har slået sin egen rekord. The inhabitants have built their house on a mountain. Mr and mrs Johnson have won a trip to Australia. 3. The pupils/students had swum for a long time in the swimming bath, so they were tired. 4. The grocer had lost his purse, so he could not pay for the articles. 5. The teacher has beaten the pupil/student with a book. 6. The pupil/student had sat for a long time on the chair because he was tired. 7. The postman/postwoman has thrown all the letters in front of the door. 8. The pilots had flown across/above rance many times. 9. The pupils/students have sung a song at school every Monday morning, but now they do not do it any more. 10. Madonna has beaten her own record. Forlaget Delta 27

28 Activity page III Party guests Kate has just arrived at this strange party in Woodend. Answer her questions by completing the sentences from the list below. Where is the hostess? She is the lady who is wearing the funny hat. Who is the teacher? He is the one who is playing the guitar. 3. Who is Jim? He is the boy who is dancing on the table. 4. Where is Kate's coat? It is the one that is lying on the floor. 5. Whose dog is it? It belongs to the man who has fallen asleep on the floor. Sentences to be used: who is playing the guitar who is dancing on the table who is wearing the funny hat that is lying on the floor who has fallen asleep on the floor Write in English 5 sentences about the party picture by using 5 prepositions (forholdsord). For example: on, at, in front of, beside, under, near, behind, between, above etc Let's do it: Step four

29 Word families Put these words into their correct families. Each family has four words. Words to be used: pull - fields - push - mean - size - pronounce - entrance - single room - hill - exit - understand - dentist - beach - nurse - try on - lake - speak - nylon - how much? - double room - bill - reception - shop assistent - student - Language Places S hopping Occupation (jobs) Hotel mean fields single room pronounce hill double room understand beach bill speak lake reception size dentist pull try on nurse push nylon shop assistent entrance how much student exit Sign s flaske tolv han er ja bad tå bo B A T H ar m hu l noge n A N Y O v ejr W E A T H E R alen e E T O E R O øs t E A S T mælk T L M I L K juni L øre syge- ko C O W plejer- ske N U R S E S Forlaget Delta 29 eller nemt sjov E E A S Y U N som O sådan hr. sø n d arbejde J O L I V E u E B værelse R O O M N E A S nær R

30 Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid II Fortsættelse fra side 26 Her er yderligere 10 uregelmæssige udsagnsord. Hent hjælp på side 40 og udfyld skemaet. Navneform/nutid Datid Tillægsfor m Engelsk Dansk Engels k Dansk Engels k Dansk to bite to burn to feed to hide to leave to meet to send to shoot to smell * at bide bit bed bitten bidt at brænde burnt brændte burnt brændt at fodre fed fodrede fed fodret at gemme hid gemte hidden gemt at forlade left forlod left forladt at møde met mødte met mødt at sende sent sendte sent sendt at skyde shot skød shot skudt at lugte smelt lugtede smelt lugtet to speak at tale spoke talte spoken talt *Kan også bøjes regelmæssigt. Indsæt det rigtige hjælpeudsagnsord samt tillægsformen af udsagnsordet i parentes, således at sætningen bliver i: førnutid: The Australian pen friend has sent the Johnsons a letter. (send) The teacher has met an old school friend.(meet) 3. The men on the farm have burnt the old barn down. (burn) 4. The dangerous bear in the local Zoo has bitten many children, but now it is dead. (bite) 5. Count Dracular has smelt blood near his castle. (smell) førdatid: The queen had spoken to the Danish people. (speak) The farmer had fed his animals before sunset. (feed) 3. The workers had left the factory. (leave) 4. The fox had hidden itself in its fox earth. (hide) 5. The vet had shot the old sick cow. (shoot) 30 Let's do it: Step four

31 Write in English. (blandede tider) Hunden har bidt postbudet i benet. De gamle venner havde ofte mødt hinanden. 3. Kongen har forladt sit slot. 4. Børnene havde fodret dyrene. 5. De har skjult sig i skoven. Ordstilling 6. Læreren havde talt til eleverne mange gange om problemet. 7. Bonden har lugtet dyrene. 8. Jægeren havde skudt fire kaniner. 9. De har brændt skoven for at dyrke jorden. 10. Madonna har sendt breve til sine fans. The dog has bitten the postman/postwoman in his/her leg. The old friends had often met each orher. The king has left his castle. The children had fed the animals. They have hidden in the wood/forest The teacher had spoken to the pupils/students many times about the problem. The farmer has smelt the animals. The hunter had shot four rabbits. They have burnt down the wood/forest to cultivate the earth. Madonna has sent letters to her fans REGEL - På engelsk har man ligefrem ordstilling. Det betyder, at grundleddet kommer før udsagnsleddet. På dansk er sætningen -vejret er fint i dag - ligefrem, fordi grundleddet - vejret - kommer før udsagnsleddet er. Eks: Vejret er fint i dag = the weather is fine today. I dag er vejret fint = today the weather is fine. Sådan finder du udsagnsleddet: Det ord, eller de ord, du kan sætte at eller jeg foran, er udsagnsled. I vores eksempel ovenover kan vi sige - jeg er. Er er altså udsagnsled. Derefter spørger vi: hvem eller hvad plus udsagnsleddet, dvs hvem er? Det er vejret. Vejret er altså grundled. Altså: husk, at grundleddet kommer først i sætningen på engelsk - uanset ordstilligen på dansk! Now, write in English: Hun leger med hunden. 4. Sidste år sendte jeg et brev til Tom og Kate. I går gik hun i skole. 5. For mange år siden var der ulve i de danske skove. 3. I Australien er der mange dyr. 6. I onsdags kom eleven med et æble til læreren. She plays with the dog. Yesterday she went to school. In Australia there are many animals. Last year I sent a letter to Tom and Kate. Many years ago there were wolves in the Danish woods/forests. Last wednesday the pupil/student brought an apple to the teacher Forlaget Delta 31

32 Navneord Regelmæssige Du har lært, at de fleste engelske substantiver, navneord, er regelmæssige, dvs de tilføjer -s til entalsformen. Eks. girl/girls, lamp/lamps etc. Men der er nogle få navneord, der i ental ender på en s-lyd. Her er man nødt til at tilføje -es, da man ellers ikke kan høre flertalsformen. Eks. glass/glasses, box/boxes etc. Ental girl ball Flertal girls balls Regel - Regelmæssige tilføjer -s til entalsformen. flertal navneor d Indsæt den rigtige form af navneordet There are three foxes in the wood. (fox) I have one glass in my hand. (glass) In the classroom there are ten. lamps (lamp) Ental glass fox Flertal glasse s foxe s Regel - flertal Nogle få regelmæssig e navneord tilføjer -es til entalsformen. The girl has her doll in a box. (box) There are two boxes on the table. (box) There are many in countries Europe. (country) Ental hero tomato Flertal heroes tomatoe s Regel - flertal Nogle få navneord, der ender på o, tilføjer nor- malt -e s til entalsformen. Modern societies are in need of oil for their industries. (society/industry) There were several replies to the question. (reply) Ental baby country Flertal babie s countire s Uregelmæssige Regel - flertal Nogle navneord ender på y. -y efter konsonant ændres til -ie plus s i flertal. The lady had two babies and one dog. (baby) There were twenty-five tomatoes in the two boxes. (tomato/box) There are seven days in a week. (day) The two old ladies lived in England. (lady) Nogle engelske navneord er uregelmæssige, dvs de tilføjer ikke -s eller -es til entalsformen. Dem må du lære udenad. Nogle uregelmæssige navneord, der ender på -f eller -fe ændres således, at -f eller -fe i flertal fjernes, og i stedet tilføjer man -ve plus s (flertals s) The farmer has five calves but only one Ental calf Flertal calve s knife knive s lif e liv es shelf shelve s wolf wolve s Regel - flertal Nogle navneord ender på -f eller -f e. -f eller -fe ændres til -ve plus s i flertal. wife. (calf/wife) In some countries it rains a lot. (country) A cat has nine lives. (life) The two thieves ran away. (thief) The boy cut the bread into two halves. (half) 32 Let's do it: Step four

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Indholdsfortegnelse. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Indholdsfortegnelse. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Indholdsfortegnelse Side Emne Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. 1 Forord 2 The Johnson family tree 3 The Johnson family - cloze-test

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook Facitliste - engelsk My first englishbook Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - My first english. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Årsplan 2015/2016 (2. klasse)

Årsplan 2015/2016 (2. klasse) 1.-4. klasse Årsplan 2015/2016 (2. klasse) Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

Reading for Learning!

Reading for Learning! Starter 1 (11 titles x2) Pair work: (Names) Date: (starting from) Where is my mobile Zoo animals The hawk A cat in the wheel Without Water A grass snake Without electricity Stopping the thief What s That

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Classroom language level 6

Classroom language level 6 1 Classroom language level 6 Classroom language er et tilbagevendende område, som benyttes gennem årene i indskolingen og mellemtrinnet. Ordene gennemgås (hen over året) med eleverne og de hænges i klasselokalet.

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Sange til den lille vamp.

Sange til den lille vamp. Sange til den lille vamp. Indledende bemærkning...3 Se min kjole...4 Autumn Leaves...4 Her kommer Pippi Långstrump...5 I en skov en hytte lå...6 Hush, little baby...7 Jamaica Farewell...8 Early one morning...9

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Interview 1: Rundvisning

Interview 1: Rundvisning Interview 1: Rundvisning Ebru: Sådan der, så begynder vi Majken: Når Dem der er 18 til 22 de går i skole 4 gange om ugen i sprogskole Ebru: Okay ja Majken: Og, dem over 22 de har 2 gange om ugen også har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - Facithæfte Forlaget Andrico 1 Stifinderen - Facithæfte 2. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne Layout, Jan Steensen ISBN 978-87-984-0636-5

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture

Nyhedsbrev. Streams of Culture S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev F E B R U A R 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Referat fra mødet i Adana Resultater og produkter Book of Friends I uge 2 deltog vi i det andet møde

Læs mere

LIVET I SKURET. Christiania

LIVET I SKURET. Christiania LIVET I SKURET 80 ernes Christiania Christiania IRMA CLAUSEN Ten years after KAPITEL 1 Skuret Christiania rummer alt fra det grimmeste til det smukkeste. Fra Pusherstreet til ren poesi i boligområderne

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere