Generalforsamling d , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89."

Transkript

1 Generalforsamling d , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin Referenter: Sara 5-12 og Monica ) Valg af 4 stemmetællere Emilie 16-80, Morten 18-45, Mallica 5-90 og Peter ) Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af ekstra beslutningsforslag, punkt 5D af Jørgen på vegne af Sabio Godkendt med disse ændringer. 4) Beretninger A. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Kate 3-28: Vi har problemer med skadedyr på den lukkede gang 8, men vi er i gang med at løse problemet. Byggesagens skema A er blevet godkendt. Hvilket betyder, at det overordnede skema, der sikrer at vi overhovedet kan få lov til at lave renoveringen, er godkendt. B. Afdelingsbestyrelsen (AB) Kate 3-28: Mødetiderne er ændret til kl i stedet for C. Kassereren Kris 21-11: Har tiltrådt stillingen og har nu siddet i to måneders tid. Har prøvet at rette på diverse regnskabsmæssige fejl og mangler. Regner med at vi går over til et nyt regnskabssystem i januar. D. Information fra Radio- og TV-udvalget Christian 6-89: Arbejder på at få en ny leverandør til vores tv. Arbejder for at få digitalt tv til Morbærhaven og at skabe mulighed for flere tv-pakker samt for at bestille ekstra kanaler oveni. Skal til møde med dem i næste uge, hvor vi får et konkret tilbud, hvilket selvfølgelig bliver informeret videre i Det Sædvanlige Fis. 5) Beslutningsforslag A. Oprettelse af Kulturgruppe (Jimmy 5-72) Aslak 5-115: Dette gøres med henblik på at arrangere events på Den Våde Høne.

2 Afstemning: For: 29. Imod: 1. Blank: 8 Kulturgruppen er oprettet. B. Nedlæggelse af Gamergruppen (Kris 21-11) Grundet inaktivitet. Første skridt af nedlæggelsen, nedlæggelsen skal derefter ligeledes have flertal på et efterfølgende AB-møde samt dernæst et fællesmøde. Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 1 C. Nedlæggelse af Saunagruppen (Afdelingsbestyrelsen) Kris 21-11: Der er et enkelt medlem i gruppen som er aktivt. Der slukkes ikke for saunaen, når han forlader den, hvorfor det er en meget dyr gruppe. Det ser ikke ud som om han tillader nye medlemmer af gruppen, og jeg har ikke kunnet komme i kontakt med ham. Derudover er lokalet i meget dårligt stand, og lever sikkert ikke op til de sundhedsmæssige krav til sådan et lokale. Klaus 5-39: Synes at AB først bør tage en dialog med medlemmet af gruppen. Hvis gruppen nedlægges, skal den oprettes igen såfremt folk stadig ønsker at have en saunagruppe, hvilket i sidste ende kan blive endnu dyrere end at have den stående tændt. Der bør tages kontakt til medlemmet i stedet for bare at lukke gruppen. Aslak 5-115: Selvom vi vælger at nedlægge gruppen her, betyder det ikke, at den er endeligt nedlagt. Beslutningen skal stadig op på et efterfølgende AB møde, hvor vi kan drøfte det nærmere og evt. få snakket med medlemmet af gruppen. Fremsætter et ændringsforslag: AB lukker saunaen indtil tilstandene er i orden (hygiejne, oprydning, medlemmer) Afstemning om nedlæggelse af gruppen: For: 20. I mod: 11. Blank:6 Det oprindelige forslag er vedtaget, og der skal derfor ikke stemmes om ændringsforslaget. D. Beboerrepræsentanterne i AUB s bestyrelse skal arbejde målrettet for at få fjernet den i 1992 indførte begrænsning af antallet af givne boligtilladelser på højst 78 stk. Tilføjet punkt fra Jørgen (på vegne af Sabio 17-68) Katja 9-8: Dette har været taget op før, men det er en aftale vi har med kommunen, så vi kan ikke bare ændre på det. Aslak 5-115: Forslaget går på at vi skal arbejde målrettet mod at få det ændret, hvilket ikke indebærer nogen overtrædelse af vores aftale med kommunen, vi må jo gerne arbejde for at få den ændret. Jørgen har fået aktindsigt i de gamle sager fra dengang i Han påpeger, at kommunen har handlet helt forkert i denne sag. Jørgen vil gerne sende kopier af dokumenterne til afdelingsbestyrelsen.

3 Eva 17-36: Fremsætter et ændringsforslag om, at det bliver AB der skal gå videre med det, i stedet for AUB. Afstemning om ændringsforslaget: Afdelingsbestyrelsen går videre med det i stedet for AUB: For: 31. Imod: 2. Blanke: 2. Afstemning for hele forslaget: For: 21. Imod: 7. Blanke: 14. Forslaget er vedtaget. 6) Vedtægtsændringer A. Ændringer af beboerforeningens vedtægter for valg af kasserer (Bilag 6A) Morten 18-45: Mener ikke, at det skal være et krav, at man har en regnskabsmæssig uddannelse. Synes det skal fortsætte med at være et job som man skal kunne overtage, hvis bare man har lysten til det, også have mulighed for at blive oplært til det. Vi kan risikere at stå i den situation, at der slet ikke er nogen med en regnskabsmæssig uddannelse som melder sig til posten. Aslak 5-115: Kassereren kan hentes udefra, hvis vi skulle ende i en situation, hvor vi ikke kan skaffe nogen der bor her i Morbærhaven. Det er vigtigt at sikre, at vi har en vis kvalitet hos vores kasserer, så vi kan hindre sjusk og fejl som fx manglende betalinger mv. Klaus 5-39: Synes vi har en forpligtelse for de unge studerende herude, vi skal ikke fjerne deres mulighed for at få noget erfaring. Derudover vil jeg meget hellere have en uerfaren person siddende, som skal have hjælp fra en ekstern, end en ekstern til at lave alt arbejdet. Derudover har AB også mulighed for at stemme kassereren ned, hvis de ikke finder vedkommende kvalificeret til posten. Derfor mener jeg slet ikke at det er nødvendigt med disse regler. Kris 21-11: Det er ikke muligt udelukkende gennem oplæring at kunne styre det regnskab vi har herude, man er nødt til at have bedre kendskab til det i forvejen før man kan udføre arbejdet ordentligt uden alle mulige fejl og mangler. Vi har haft kasserer herude som har løbet med en masse penge, og vi har lige givet løn til en tidligere kasserer for 90 timers arbejde, som ikke er blevet udført. Det pointeres til mødet, at den tidligere kasserer jo rent faktisk havde alle disse kvalifikationer, men alligevel ikke var i stand til at udføre arbejdet ordentligt grundet manglende oplæring. AB bør derfor fremover føre løbende kontrol med kassererens arbejde, for at sikre at det bliver gjort rigtigt. Der bør altså være en kontrolinstans i AB s kontorudvalg.

4 Der stilles tre ændringsforslag: 1) Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse ændres til ud fra at kassereren er i gang med en videregående regnskabsmæssig uddannelse. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. 2) Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse ændres til ud fra at kassereren har en relevant regnskabsmæssig baggrund. Forslagsstiller: Monica ) Ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse ændres til ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse eller tilsvarende erhvervserfaring. Forslagsstiller: Aslak og Peter Afstemning om de tre ændringsforslag samlet: For nr. 1: 14. For nr. 2: 5. For nr. 3: 12. Ændringsforslag nr. 1 er valgt. Afstemning for at vedtægterne ændres: For: 23. I mod: 9. Blank: 4 Vedtaget at vedtægterne ændres med formuleringen i ændringsforslag 1. B. Ændringer af beboerforeningens vedtægter for festlokalet (Bilag 6B) Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 0. Vedtægtsændringerne er vedtaget. C. Ændring af vedtægter for Morbærhavens Netværk (Bilag 6C) Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 0. Vedtægtsændringerne er vedtaget. D. Ændring af musikgruppens vedtægter (Bilag 6D) Nikolaj 8-42: Der har været mange problemer med musikgruppen Derfor vil vi gerne have ændret og godkendt vores vedtægter. Der er tale om en total udskiftning af alle vedtægterne. Ændringsforslag: 7: Aktivt ændres til fuldt. Forslagsstiller: Aslak Afstemning: For: 29. Imod: 1. Blank: 9. 13: Fulde ændres til fuldt. Forslagsstiller: Aslak Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 4. Tilføjelser:

5 Tilføjelse til 7 til sidst: efter to måneders prøveperiode. Forslagsstiller: Aslak Afstemning: For: 29. Imod: 0. Blank: 14. Tilføjelse af en 30: Musikgruppens vedtægter kan ændres på fællesmødet eller generalforsamlingen. Forslagsstiller: Eva Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 1. Afstemning om alle vedtægterne inklusiv de vedtagne ændringsforslag og tilføjelser: For: 36. I mod: 0. Blank: 4. Vedtægterne er ændret. 7) Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersoner A. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) 120 timer. Afstemning: For: 37. Imod: 0. Blank: 5. B. Kasserer for beboerforeningen (Tillidspost) 432 timer. Afstemning: For: 35. Imod: 0. Blank: 5. C. Sekretær (Ansat) 240 timer. Afstemning: For: 35. Imod: 0. Blank: 3. D. Servicemedarbejdere (Ansat) 528 timer. Afstemning: For: 31. Imod: 1. Blank: 6. E. Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) 720 timer. Afstemning: For: 31. Imod: 5. Blank: 3. F. Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) 360 timer. Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 6. G. Festlokalekontrollant (Ansat) 180 timer. Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 4. 8) Beboerforeningens budget herunder fastsættelse af rammebeløb (Se budgettet og bevillingsansøgningerne i indkaldelsen til generalforsamlingen) Afdelingsbestyrelsen: Ændringsforslag til mødebevillingen: Ændres fra kr. til kr. Forslagsstiller: Monica Afstemning: For:1. Imod: 28 Blank: 10. Nedstemt. Ændringsforslag til Sankt Hans: Ændres fra kr. til kr. Forslagsstiller: Monica Afstemning: For: 3. Imod: 30. Blank: 4.

6 Nedstemt. Afstemning om hele afdelingsbestyrelsens budget: For: 37. Imod: 0. Blank: 2. Agillitygruppen: Ændringsforslag på 5000 kr. Afstemning: For: 33. Imod: 0. Blank: 5. Billardgruppen: Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 1. Bladgruppen: Afstemning: For: 34. Imod: 0. Blank: 5. Bryggergruppen: Afstemning: For: 33. Imod: 3. Blank: 1. Fodboldgruppen: Ændringsforslag: 5000 kr. til diverse: Forslagsstiller: Jimmi Afstemning: For: 36. Imod: 3. Blank: 6. Afstemning for hele fodboldgruppens budget: For: 40. Imod: 0. Blank: 0. Fotogruppen: Ændringsforslag til småanskaffelser: Ændres fra 2000 kr. til 5000 kr. Forslagsstiller: Iben Afstemning: For 35. Imod: 2. Blank: 2. Afstemning om hele fotogruppens budget: For: 37. Imod: 1. Blank: 2. Lan-party gruppen: Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1. Genbrugsgruppen: Afstemning: For: 35. Imod: 1. Blank: 1. Kreagruppen: Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 4000 kr. til 3000 kr. Forslagsstiller: Hanne Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1. Vedtaget Ændringsforslag til rep. Og vedligehold: Ændres fra 5000 kr. til 3000 kr. Forslagsstiller: Hanne Afstemning: For: 35. Imod: 1. Blank: 3.

7 Ændringsforslag til nyanskaffelser: Ændres fra 5000 kr. til 8000 kr. Forslagsstiller: Hanne Afstemning: For: 38. Imod: 0. Blank: 2. Afstemning for hele kreagruppens budget: For: 40. Imod: 0. Blank: 0. Keramikgruppen: Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 0 kr. til 500 kr. Forslagsstiller: Hanne Afstemning: For: 40. Imod: 0. Blank: 0. Ændringsforslag til materialer: Ændres fra 0 kr. til 2000 kr. Forslagsstiller: Hanne Afstemning: For: 39. Imod: 0. Blank: 1. Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt. Kulturgruppen: Ændringsforslag til kulturevents: Ændres fra kr. til kr. Forslagsstiller: Iben Afstemning: For: 28. Imod: 7. Blank: 5. Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt. Motionsgruppen: Ændringsforslag til rengøring/vedligeholdelse: Ændres fra 0 kr. til 3000 kr. Forslagsstiller: Iben Afstemning: For: 37. Imod: 1. Blank: 2. Ændringsforslag til små-/nyanskaffelser: Ændres fra kr. til kr. Forslagsstiller: Iben Afstemning: For: 30. Imod: 5. Blank: 4. Afstemning om hele motionsgruppens budget: For: 33. Imod: 3. Blank: 5. Musikgruppen: Ændringsforslag til mødebevilling: Ændres fra 0 kr. til 2000 kr. Forslagsstiller: Katja 9-8. Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 5. Ændringsforslag til vedligeholdelse: Ændres fra 0 kr. til kr. Forslagsstiller: Nicolai Afstemning: For: 36. Imod: 0. Blank: 5. Ændringsforslag til nyanskaffelser: Ændres fra 0 kr. til kr. Forslagsstiller: Anita Afstemning: For: 17. Imod: 10. Blank: 6.

8 Afstemning om hele budgettet ikke nødvendigt. Netværksgruppen: Ændringsforslag: Et nyt punkt til IT-anskaffelser på kr. Forslagsstiller: Christian Afstemning: For: 26. Imod: 0. Blank: 5. Afstemning om hele netværksgruppens budget: For: 28: Imod: 0. Blank: 3. Nyttehavegruppen: Afstemning: For: 28: Imod: 0: Blank: 1. Radiogruppen: Afstemning: For: 29. Imod: 0. Blank: 0. Gamergruppen: Afstemning: For 30. Imod: 0. Blank: 0. Kulturfestgruppen: Afstemning: For: 29. Imod: 2. Blank: 1. FM-puljen: Afstemning: Enstemmigt vedtaget. Haver og gange: Afstemning: For: 28. Imod: 0. Blank: 0. Kulturpuljen: Ændringsforslag: Ændres fra kr. til hæves til kr. Forslagsstiller: Aslak Afstemning: For 26. I mod: 5. Blank: 2. 9) Fastsættelse af kontingent Kontingent 60 kr. Afstemning: For: 28. Imod: 1. Blank: 0. 10) Valg af tillidspersoner A. 12 medlemmer til AUB s repræsentantskab Kate Dyrhøj Pedersen 3-28, Mallica Back 5-90, Peter Toxværd 17-47, Phillip Meldgaard Jørgensen 16-2, Aslak Carl Poulsen 5-115, Monica Naja Nicolajsen 5-89, Katja Grith 9-8, Martin Kim Pedersen 5-90, Eva Jensen 17-36, Christian Anderson Jørgensen 6-89, Klaus Lundberg 5-39 er valgt. Der er stadig en ledig plads tilbage. B. Kasserer for beboerforeningen

9 11) Eventuelt Kris Strandby Olsen er valgt. C. Redaktør for Det Sædvanlige Fis Natacha Bengtson er valgt. D. 2 Netværksadministratorer Tonny Jørgensen 8-39 og Christian Anderson Jørgen 6-89 er valgt. E. Regnskabsfører for Morbærtryk Kris Strandby Olsen er valgt. F. Tillidsposter for Den Våde Høne. Bestyrer: Martin Kim Pedersen. Indkøber: Mallica Back. Regnskabsfører: Aslak Carl Poulsen. Martin 5-90 har været en rigtig god ordstyrer. Tak til dem der stod for forplejningen, de har gjort et rigtig godt arbejde. Bilag 6A ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR VALG AF KASSERER Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 12, stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og som tegner foreningen økonomisk. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på fællesmøde/generalforsamling, hvorefter afdelingsbestyrelsen godkender/tiltræder den valgte kasserer. Ændres til: 12, stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af kassereren og 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som tegner foreningen økonomisk. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på fællesmøde/generalforsamling ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse. Herefter godkender/tiltræder afdelingsbestyrelsen den valgte kasserer. Bilag 6B ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR FESTLOKALET. Forslagsstiller: Morten 18-45

10 Baggrund: Ændringerne skal ses, som en præcisering af at, der noget fleksibilitet omkring tidspunkt for kontrol af lokalet og aflevering af nøgle, men at mandag er sidste frist. Festkontrollanten skal have tid til evt. opfølende rengøring, hvis det ikke er gjort godt nok, så det er klargjort til evt. hverdags udlejning om tirsdagen. Der er nogle lejere, der troede at det er på beboerkontoret de skulle aflevere nøglen. Men festkontrollanten, jeg overtog opgaven fra, fortalte at der havde været nogle der ikke var mødt op på beboerkontoret og ikke var til at komme i kontakt med. Jeg har også en enkelt gang haft en lejer der ikke kom til aftalte tidspunkt og jeg var nød til at tage hen på lejers adresse. Hvis ikke i mener at ændringerne er nødvendige eller kan formuleres anderledes, er kritik velkommen. Ændres fra: 17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen og afleveres mandag. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen. Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen før sammenkomsten og afleveres onsdag. Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar. til 17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen og afleveres senest mandag til festlokale kontrollanten efter optælling af inventar. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen. Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen før sammenkomsten og afleveres onsdag til festlokale kontrollanten efter optælling af inventar. Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar. Ændres fra: 19 Kontrol af lokalet sker mandag kl for weekendfester og onsdag kl for hverdags-sammenkomsten, medmindre andet er aftalt med kontrollanten. til 19 Kontrol af lokalet sker efter aftale, dog senest mandag kl for weekendfester og onsdag kl for hverdagssammenkomsten. Medmindre andet er aftalt med kontrollanten Bilag 6C ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR MORBÆRHAVENS NETVÆRK

11 Forslagsstiller: Netværksgruppen Tilføjes: 1, stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl på netværket. Bilag 6D ÆNDRING AF MUSIKGRUPPENS VEDTÆGTER Forslagsstiller: Musikgruppen Generelt for musikgruppen 1 Musikgruppen holder musikgruppemøder hvor eventuelle beslutninger tages ved hjælp af flertals-demokrati. Hvert fuld-medlem har én stemme. 2 Musikgruppen afholder faste møder, hver første onsdag i måneden fra kl. 20. Stk. 2) Medlemmer kan indkalde til akutmøde, med varsling en uge før mødets afholdelse. Det anbefales gjort via den primære kommunikationskilde udover møderne, som er en lukket Facebook gruppe. 4 Møder er kun beslutningsdygtige såfremt mindst 2 nøglepersoner er til stede. Medlemskab 5 Enhver beboer kan søge om at blive medlem af musikgruppen. 6 Man bliver i første omgang medlem af musikgruppen ved at komme til det faste møde og fremvise beboerkort. På mødet er det nøglepersonernes ansvar at den ansøgende beboer oplyses om: - hvor vedtægterne forefindes - aftale tid for et PA kursus med den PA kursus ansvarlige - samt at få udleveret brugerkontrakt. Eksisterende øve tider vil blive revurderet. Det/de nye medlem(mer) vil få tildelt en øve tid hvis dette ønskes og er muligt. 7 Man er først aktivt medlem og dermed berettiget til at gøre brug af sin øve tid når man: - har læst vedtægterne - er godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene 8 Et musikgruppemedlem kan tage kontakt med en nøgleperson, og ved at fremvise gyldigt beboer-kort, få adgang til øvelokalerne. 9 Musikgruppemedlemmer (inkl. del-medlemmer med godkendt 2. måneders prøvetid) der har adgang til øvelokalerne via nøgle, er den primære ansvarlige for, at de del-medlemmer og eventuelle gæster de låser ind overholder musikgruppens vedtægter.

12 10 Udviser et fuld-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved et på forhånd varslet møde, ved hjælp af demokratisk flertals afstemning ekskludere medlemmet for en periode, hvorefter han/hun derefter kan søge om medlemskab igen, dog med en prøvetid på 2 mdr. som forudsætning for at indgå i et normalt fuld-medlemskab. Del-medlemmer 11 Brugere der ikke bor i Morbærhaven er del-medlemmer af musikgruppen. 12 Man er del-medlem når man: - er blevet godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene - er godkendt af en nøgleperson 13 Delmedlemmer kan efter en prøve periode på 2 mdr. selv afhente nøgle ved fremvisning af gyldigt ID, på samme vilkår som fulde medlemmer. Delmedlemmer må ikke tage gæster med i lokalerne. 14 Del-medlemmer har ikke stemmeret på musikgruppemøder, men er velkomne til at berige diskussionerne. 15 Udviser et del-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan en nøgleperson ekskludere del-medlemmet. Daglig brug og møderne 16 Musikgruppemedlemmer har selv ansvaret for den tilstand de efterlader rummet i. Stk. 2) Oprydning skal ske efter hver øve gang. Man skal, hvis man ikke støvsuger, fjerne alle øvrige efterladenskaber, ved lejlighed tømme askebægret (dette står udenfor døren til lokalerne, da rygning i lokalerne er forbudt) og skraldespande, samt gå en runde og fjerne synligt affald, således at øvelokalet afleveres i samme stand, eller bedre end det overtages. 17 Det er ikke tilladt at spille før døren til pågældende øvelokale samt den ydre dør er lukket. Der kan spilles til kl. 22:00 på hverdage og til kl fredag/lørdag samt op til helligdage. 18 Det er medlemmers eget ansvar at følge med på Facebook gruppens side og derudover er det nøglepersonernes ansvar at opdatere siden med de beslutninger som tages på møderne fra gang til gang, samt at tilføje nye medlemmer. 19 Udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder, uden at melde afbud, indføres karantæne indtil man igen møder op. Stk. 2) Så længe min. Et medlem kommer til møderne, betragtes de som repræsentanter for hele bandet og dermed aktive.

13 Udstyr 20 Det er ikke tilladt at låne andres udstyr uden at der foreligger aftale herom. 21 Brug af andres udstyr sker på låners ansvar. Låneren er erstatningspligtig i tilfælde af beskadigelse. Det er udlåners eget ansvar at oplyse om hvilket udstyr der er privat med navn og tlf.nr. på udstyret. 22 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til nøgleperson/evt. Formand eller udlåner. Øvetider 23 Benævnelsen øveskema (som findes på den lukkede Facebook gruppe) dækker over den øvetid man tildeles. 24 For at kunne få en øve tid på øveskemaet skal man være et fuldbyrdet medlem af gruppen. Bands har førsteret på øvetider. Enkeltpersoner kan dog, såfremt der er plads i en periode, øve inden for disse tidsrum, men har vigepligt overfor konstituerede bands. 25 Fordelingen af øvetider varetages ved, at de enkelte bands på et musikgruppemøde tildeles max. 2 faste ugentlige øve tider på øveskemaet. Stk. 2) I perioder med lav aktivitet i musikgruppen kan man få flere øvetider, dog på den betingelse at man viger pladsen for andre, til igen at have max. 2 faste tider, hvis der igen skulle komme høj aktivitet i musikgruppen. Stk. 3) man skal melde ud på møderne eller Facebook gruppen/via en nøgleperson (som derefter melder ud på Facebook), hvis man i en periode ikke benytter sin øvetid, så denne kan bruges af andre. 26 Skulle der opstå diskussion i forbindelse med oprettelse af nye tider på øveskemaet, gælder følgende punkter, i følgende prioriteringsorden: 1. Allerede fungerende bands har højeste prioritet. 2. Bands bestående af flest Morbærvianere har næst højeste prioritet. Nøglepersoner 27 Man kan opstille sig selv som ny nøgleperson når en eller flere nøgler er ledige. Hvis der, med demokratisk flertal stemmes for, tiltræder opstilleren som ny nøgleperson. 28 Alle nøglepersoner skal have fast adresse i Morbærhaven og disse bekendtgøres i Det Sædvanlige Fis. 29 Udviser en nøgleperson vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig over for gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved afstemning inddrage nøglen, som indtil en anden nøgleperson er demokratisk valgt, vil blive opbevaret af en allerede fungerende nøgleperson.

14

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Generalforsamling d. 8 / 11 2015, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Vores sekretær er syg, så vi får ikke normalt fyldestgørende

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 2-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede Referat Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede 1. Valg af ordstyrer og referenter Ordstyrer: Poul 4-32 Referenter:

Læs mere

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer PTX 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Katja og Katrine er valgt 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Jean Pierre 5-58, Jacob 8-100

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Janick

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning.

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. Beboerforeningen Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Beboerforeningen Morbærhaven. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens formål er: gennem aktivering og medbestemmelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB. Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 4-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Natacha 16-18, Katrine 19-44 (Dudie

Læs mere

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Poul 4-33 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Christian 4) Godkendelse af

Læs mere

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016 Fællesmøde d. 16.06.2016, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere JP 5-58, Majbritt 6-41 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. juni 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, EO, HC, KFG, KA, EJ, MJM, KBK, KDP, LM, MM, Torben Afbud: Fravær: TIO Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. marts 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Fællesmøde referat 17 december 2009

Fællesmøde referat 17 december 2009 Fællesmøde referat 17 december 2009 1. Valg af ordstyrer og referent...1 2. Valg af stemmetællere...1 3. Godkendelse af dagsorden...1 4. Godkendelse af referat fra oktoberfællesmødet...1 5. Godkendelse

Læs mere

Regler for Beboerforeningen Morbærhaven

Regler for Beboerforeningen Morbærhaven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Regler for Kapitel 1: Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er, Albertslund

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. januar 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. Januar 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg Katrine 19-44, Monika 5-89, Martin 5-90, Tanja 5-83 3) Godkendelse af dagsorden Martin: Underskudsgaranti for kulturfesten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas 19-22 referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie 16-40 Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. maj 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, PTX, KDP, KA, KLM, JJS, KL, KFG, LM, MM Afbud: CF Fravær: TBB Gæster: Torben Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. februar 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet)

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) 1) Valg af ordstyrer Christian 8-90 2) Valg af referent Martin

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Medlemskontingent 2015 = årligt kr. 600,- Medlemskontingent 2016 = årligt kr. 600,- 1. Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. juni 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: HC, MJM, KDP, MM, LM Afbud: BL, KA, EJ, PJ, EO Fravær: PR, KFG Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere