Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt 1. Valg af dirigent: Formand Frank Johansen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Hans Jørgen Rasmussen, Haslev Elektro ApS som dirigent for generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag så Hans Jørgen Rasmussen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var lovligt indkaldt med de varslede 21 dage, og dagsordenen samt den reviderede årsrapport var fremsendt inden 8 dage før mødet. Rikke Lassen blev valgt som referent. 2. Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen: Her efter gav Hans Jørgen Rasmussen ordet til formanden for beretning af året Formanden fremlage beretning. Han sagde bl.a. politikkerne siger at krisen er på retur, og hvis vi spørger vores kollegaer forlyder det også, at der er travlhed i værkstederne. Vores opgaver ændre karakter, og de bliver mere komplicerede og stiller store krav til vores viden, know how og det værktøj vi benytter. Det kræver, at vi er omstillingsparate, vil investerer og ikke mindst dygtige medarbejdere i virksomhederne.

2 Bestyrelsen har stadig stor fokus på økonomien, medlemspotentialet som gerne skal vokse, samarbejdet med vores leverandører og ikke mindst uddannelse. Vi arbejder aktivt med branding, for at gøres os til en mere synlig, aktiv og attraktive forening. Vi arbejder på, at få et samarbejde med den internationale forening EASA, som har 1900 medlemmer, som arbejder i samme branche som os over hele verden. EASA vil forsøge på at stifte et distrikt i Skandinavien, bestående af Danmark, Norge og Sverige. Medlemsstatus: 40 aktive og 4 passive medlemmer. Et lille fald på 2 aktive, og en lille stigning på et passiv medlem. Mødeaktivitet: Afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 kredsmøde, 2 temamøder samt Repamotors 90 år fødselsdag. Derudover har der været mulighed for at deltage i DDVs arrangementer. Repamotor følger løbende uddannelsen, fagene, skolerne og svendeprøven. Peter Bjerrum har fået en plads i CELF s lokale uddannelsesudvalg for Elektro, og Frank Johansen repræsenterer os i den Udviklingsgruppe som varetager vores uddannelse i Industriens Uddannelser. Vedrørende Uddannelsen, så kommer der en ny bekendtgørelse fra 1. august. Eleverne skal bl.a. have mindst 02 i dansk og matematik, og har de erhvervserfaring kan de gå direkte til grundforløb 2. Formanden informerede omkring branding af foreningen, som vi arbejder med, bl.a. opgaver som at skabe en ny identitet, skarpere profil, fælles kommunikationsplatform og mere synlighed om foreningen og branchen samt fastholde og tiltrække medlemmer. Et rigtigt spændende område som vi har store forventninger til. Vi har gjort det muligt for vores leverandører at blive sponsor for foreningen, og der er tre former for sponsorater: Platinum kr Guld kr Sølv kr

3 To af vores leverandører har valgt et Platinum sponsorat: R. Frimodt Pedersen A/S Brd. Klee A/S Kaj Leth fra Midtjydsk Elektro A/S spurgte ind til EASA omkring medlemskabet, og Formanden fortalte, at vi ønsker, det skal være hele foreningen og ikke kun enkelte virksomheder. Vi vil jo gerne forsat bevare Repamotor og vores samarbejde. Kaj Leth fra Midtjydsk Elektro A/S fortalte at han var blevet indkaldt som skuemester til Aalborg. Han orienterede bl.a. om, at vi ingen mulighed har for at spørge ind til automatik, og vi ved ikke om opgaven virker eller ej. Der undervises ikke i vikling, men de tilbyder selvstudie, hvor de har her mulighed for at kontakte en lære. Peter Jensen fra Skjern Elektro sender ikke elever til Celf på grundforløbet, det klarer de selv, men ved hovedforløbet så kommer de til Celf. Henrik Hugger fra OPLOG Frederikshavn opfordrede til, at Repamotor skal være repræsenteret i bestyrelsen på de øvrige tekniske skoler. Arne Ohlsen foreslog, at Repamotor laver en analyse over, hvad medlemmerne ønsker for fremtiden af foreningen. Formandens beretning blev godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse: René Emsins fremlagde regnskabet for 2014, og han sagde bl.a.: Vi har opsagt BDO, og overdraget opgaven til DDVs bogholderi, både for at spare penge men også for at gøre arbejdet nemmere, når det er samlet på et sted. Det er vores interne revisorer Anette Jensen og Kaj Leth som har gennemgå regnskabet. Henrik Hugger spurgte om bestyrelsen har styr på økonomien, og svaret var ja. Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægges en saldobalance. Årsregnskabet blev godkendt.

4 4. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år: René Emsins fremlagde bestyrelsens budgetforslag for De skulle dog ikke godkendes af generalforsamlingen. Dirigenten Hans Jørgen Rasmussen, Haslev Elektro ApS spørger indtil, hvor bestyrelsen har et ønske om, at ligge med foreningens egenkapital? Bestyrelsen vil overveje muligheden, men indtil nu har de arbejdet på at få bygget en formue op. Lars Sanderhoff fra Brønderslev Elektro A/S spurgte forsamlingen omkring betaling af kontingent: Skal det være pr. CPR-nr.? eller pr. firma? Bestyrelsen vil kigge på denne mulighed til næste generalforsamling. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Ved generalforsamlingen var følgende i den siddende bestyrelse på valg: René Emsins, Esbjerg Elektroservice ApS - modtager genvalg Peter Bjerrum, Møldams Elektro Aps - modtager genvalg Lars Sanderhoff, Brønderslev Elektro - modtager genvalg De blev alle tre enstemmigt valgt. Torben Riising, Langelands Elektro ApS og Carsten Poulsen, Esbjerg Elektroservice ApS, som er suppleant var ikke på valg i år. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg til revisor: Annette Jensen, Skjern Elektro ApS - modtager genvalg Annette Jensen blev enstemmigt valgt. Kaj Leth, Midtjydsk Elektro A/S som er revisor suppleant var ikke på valg i år. Til næste generalforsamling skal der ændres i følgende: 19 Regnskab og revision, Stk. 3 Det skal være således at der fremover skal være 2 revisorer og ingen suppleant. 7. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

5 8. Eventuelt Arne Ohlsen spørger bestyrelsen om, vi ikke har automatikmekanikkere som medlemmer, og foreslår det som en mulighed for at øge medlemstallet. Arne Ohlsen spørger om vi skal sende noget ind til Energimuset vedr. Repamotors historie, for han mener ikke selv, at vi har nok materiale til det. Arne Ohlsen vil gerne lave en historisk side, hvor virksomhederne så selv kan være med til at bygge det op, så historien kan bevares. Arne Ohlsen vil spørge Energimusset, om der er mulighed for den enkelte virksomhed selv at sende komponenter ind til dem. Henrik Hugger fra OPLOG Frederikshavn viser på skærmen overbringelsen af uddannelsesbeviser til deres studerende. Det er desværre sidste gang, det har foregået sådan. De skal nu fremover ud i byen og uddannes. Henrik Hugger vil gerne have dem uddannet automatikteknikker med elektro som speciale. De vil lave 2 aftaler omkring hovedforløbet, en med Celf bl.a. til vikling og en i Jylland, muligvis i Århus. Henrik Hugger foreslog, om det kan være en mulighed med en lærlingekoordinator fra Repamotor. Det kan være en fordel for at få informationerne ud til virksomhederne, men det vil muligvis være for omkostningsrigt for Repamotor. Søværnet kan stille med en lærlinge pr. år, så der er bedre muligheder for Repamotor, hvor de indtil nu ikke har haft mulighed for at stille op med en hel klasse om året. Bestyrelsen vil prøve at arbejde videre med det. Dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Rikke Lassen

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere