Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den i Skuldelev Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forslag til planer for kommende år 6. Vedtagelse af støttekontingent Forslag: 100 kr. pr. år for enkeltpersoner, 250 kr. pr. år for bylaug, grundejerforeninger og foreninger 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg: Hanne Normann Hansen, Skuldelev Bente Johannessen, Sundbylille 8. Valg af op til 4 suppleanter På valg: Jens Brogaard Jensen, Vejleby Niels Pedersen, Skuldelev 9. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg revisor: Jørgen Christensen, Skuldelev På valg revisorsuppleant: Kim Beckmann, Vejleby 10. evt. Referat: 1. Kristian Moberg valgt til dirigent 2. Formand Michael Tange aflagde flg. beretning: Møde- og informationsaktivitet Landsbyrådet har i perioden fra generalforsamlingen 27. januar 2014 afholdt 7 bestyrelsesmøder som alle er foregået på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Landsbyrådets hjemmeside indeholder kontakt information og nyheder som udsendes til grundejerforeninger og bylaug i alt omkring 50 mailadresser. Dette med en opfordring til at videresende oplysningerne i de enkelte netværk. 1

2 Der er dog flere af bylaugenes hjemmesider, der er inaktive, og vi opfordrer alle til at få opdateret hjemmesiderne med relevante kontaktinformationer. Nogle enkelte nævner, at de ikke har økonomi til at drive en hjemmeside. Det skal her nævnes at Landsbyrådes hjemmeside er gratis og denne er oprette på Landsbyrådet er medlem af Landdistrikternes Fællesråd, og har gennem året ugentligt modtaget nyhedsbreve med links til relevante emner. Disse videresendes via FLRs mailbase. Landsbyrådet har igen i år fået invitation til Landdistrikternes dag på Christiansborg, men er desværre forhindret i at deltage i mødet. Frederikssund Kommunes Landsbystøttepulje. Landsbyrådet arbejder for at bevare og udbrede kendskabet til ordningen, og vi følger løbende med i ansøgninger og udbetalinger fra puljen. Grønt Forum Grønt Forum har fået nyt kommissorium i samarbejdet omkring vores lokale natur, klima og miljø, der er særligt fokus på klimaproblematikken og Grønt Forum fungerer som lokalt klimaråd. Rådet mødes bl.a. med medarbejdere fra Teknik, Miljø og Erhverv samt Teknisk Udvalg. FLR har 2 repræsentanter i Grønt Forum og har her besat Næstformandsposten. FLR/Grønt Forum deltog 25. oktober i en workshop med temaet Fremtidens visioner for landskaber og landsbyer i Hornsherred, som var arrangeret af Frederikssund kommune. Omkring 80 personer deltog i mødet, som netop sætter fokus på mulighederne for at fastholde og ikke mindst udbygge grundlaget for bosætning i området. Dette tema er i øvrigt et af det vigtigste for FLRs arbejde i fremtiden, da livet i landområderne er afhængigt af nytænkning, hvis befolkningen her fortsat skal have mulighed for at leve i velfungerende landsbyer. Landsbyrådets økonomi Landsbyrådet har ikke egen økonomi eller i øvrigt midler, hvilket pt. begrænser rådets aktiviteter i et omfang som ikke er tilfredsstillende for det frivillige arbejde. Rådet arbejder på at få indtægter via kontingenter og støttekontingenter, dels til daglig drift og fremtidige aktiviteter som kan fremme interesse og deltagelse for rådets arbejde. Planer for fremtiden Skaffe øgede midler via medlemskab og sponsorer m.v. 2

3 Konference for bylaug/foreninger Udvikling af hjemmesiden, opfølgning på data samt link fra Kommunen til FLR hjemmeside. Følge udbetaling og anvendelse af støttepuljen samt overførelse til næste budgetår Deltage i borgermøder og give høringssvar til kommunen Formidle information fra landsorganisationerne Øget engagement for at udbrede kendskabet til rådets virke blandt befolkningen og politikere i Frederikssund Kommune for at skabe synlig interesse og input til en landdistriktspolitik. FLR vil arbejde mere opsøgende blandt kommunens bylaug, og har som målsætning at besøge flere af disse for at få belyst, hvilke problematikker der evt. går på tværs, så FLR kan få et aktuelt og bredere grundlag at arbejde på. Dette skal samtidigt bringe FLR tæt på de lokale foreninger og bylaug, og give mulighed for et nærmere samarbejde i fremtiden. Beretningen godkendt uden kommentarer. 3. Landsbyrådets kasserer havde meldt afbud pga. sygdom. Landsbyrådet har en konto i Nordea og ingen kontant beholdning. Sekretær Hanne Normann Hansen gennemgik kontoudtoget, der viste, at der er 10 betalende bylaug og et personligt medlemskab. Bestyrelsen har personligt udholdt udgifter i forbindelse med møder hen over året. Landsbyrådets revisor har godkendt regnskab med forbehold. Generalforsamlingen besluttede, at det endelige regnskab skal lægges på hjemmesiden. 4. Der er ikke modtaget forslag Der blev spurgt, hvad man kunne komme med af forslag. Man manglede f.eks. chikaner i Onsved. Michael Tange svarede, at fartdæmpende foranstaltninger var et relevant emne. Man kan ikke gøre noget ved trafikken, men man kan påvirke hastigheden. Der er en ny trafikplan undervejs. 5. Michael Tange oplyste, at han allerede havde redegjort for planer for kommende år under sin beretning. Han synes, at der var meget envejskommunikation og udtrykte ønske om at få mere respons fra bylaugene. Bjarne Nielsen sagde, at der var mange med på mødet i lørdags. Det var hans fornemmelse, at landsbyrådet får hårde odds med hensyn til koordination det kommende år. Meget af det der skete på 3

4 mødet i lørdags vil gøre, at man ikke kan når andet. Kommunens projekt om Hornsherreds udvikling har midler og kræver resurser. Michael Tange svarede, at landsbyrådet møder politikere i Grønt Forum, samt andre interesseorganisationer f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Klimaforeningen mv. og derved har mulighed for at påvirke beslutningerne. FLR har hele tiden ønsket en landdistriktspolitik. Hanne Normann Hansen oplyste, at landsbyrådet kunne sørge for koordinering. Landsbyrådet havde eksempelvis sendt indbydelserne til mødet om Hornsherreds fremtid pr. mail til bylaug med ønske om at videresende i deres netværk. Kommunens indbydelse var først kommet i avisen dagen efter tilmeldelsesfristen. Kristian Moberg oplyste, at han var ude og tale med de forskellige bylaug om projektet i august. Inden sidste kommuneplan var der meget tale om landdistriktspolitik, men en egentlig landdistriktspolitik ville politikerne ikke lave i vores område. 6. Bestyrelsens forslag til støttekontingent vedtaget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Hanne Normann Hansen, Skuldelev og Bente Johannessen Sundbylille genvalgt 8. Valg af suppleanter Jens Brogaard Jensen, Vejleby og Niels Petersen, Skuldelev genvalgt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Jørgen Christensen, Skuldelev genvalgt til revisor Keld Nielsen, Østby valgt til revisorsuppleant 10. Kristian Moberg oplyste, at Vejleby, Venslev, Vellerup og Ferslev har et godt samarbejde omkring aktiviteter på Hammergården. En dragedag havde været en vild succes med 80 deltagere. Jesper Wittenberg er formand for Hammergården. Bjarne Nielsen oplyste, at Jens Brogård Jensen er valgt til bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, så han kunne være en kontaktperson for landsbyrådet. Jørgen Christensen, der er ny formand for Skuldelev Bylaug, oplyste, at det planlagte Kildemarked i Kildeskåret var lagt på standby, da der ikke havde været interesse for projektet fra firmaer. Bylauget har brug for økonomisk stærke personer deltager for at kunne starte projektet op. Kristian Moberg oplyste, at Vejleby har forhandlet med TDC om et lysledernet. Nu er de ved at få det etableret. TDC ville lave nettet, hvis minimum 25 husstande tegnede abonnement. Michael oplyste, at mobil internetdækning var et tema på mødet den i Skibby præstegård. Der er generelt store problemer med dækningen i Hornsherred. 4

5 Det mobile net i Onsved er langsomt. Der er planer om ny mast i Dalby. Kristian Moberg oplyste, at Byrådet har godkendt mast i Gerlev, Ferslev og nær Sønderbys gamle fodboldbane. Der er en mast i Venslev (Der er bedst dækning med telia-abonnement) Formanden takkede for fremmødet. Landsbyrådet vil bestræbe sig på tættere samarbejde det kommende år. Dirigent: Referent: Kristian Moberg Hanne Normann Hansen 5

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: 09.00 Morgenbadning- og kaffe 10.00 Kort præsentation v/de fremmødte

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere