Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006"

Transkript

1 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det er vigtigt at reagere straks, hvis du hører om væggelus i din afdeling. FOTO: RENTOKIL Væggelusen er en tæge, der lever af blod og typisk bor på væggen rundt om sengens hovedgærde, i sengelinned, puder, tæpper osv. Væggelus kan også findes i gulvtæpper, sprækker langs paneler, stikkontakter, bag løstsiddende tapet og revner i væggen, i computerskærme, for bare at nævne nogle eksempler. Den er drilsk, fordi den kan leve meget længe i sit skjul uden at indtage føde. Nogle mennesker er allergiske overfor væggelusens bid og får store, røde kløende plamager på huden af dem. Tegn på væggelus Væggelusen kan være svær at få øje på, da den er aktiv om natten og bevæger sig hurtigt. Tegn på tilstedeværelse af væggelus kan være: små blodpletter på lagener og sengetøj, små sorte pletter på fx paneler (det kan være ekskrementer fra væggelus), afkastet ham og endelig en karakteristisk lugt, som væggelusen afgiver. Hvad gør du Hvis du har mistanke om, at der er væggelus i din lejlighed eller et sted i ejendommen, skal du straks kontakte ejendomsinspektøren. Det er vigtigt, at bekæmpelsen går i gang hurtigt og foretages af professionelle. Jo mere væggelusen når at sprede sig, jo dyrere og Ulækre er de. Og uvelkomne. Gå straks til afdelingens ejendomsinspektør, hvis du møder eller hører om sådan en fætter i din lejlighed eller afdeling! mere besværligt bliver det at komme af med den igen. En afdeling i FSB har indtil videre måttet betale over kroner for at få bugt med de små bæster. Bekæmpelse foregår ved hjælp af gentagende og grundig sprøjtning af ejendommen. Du kan få meget mere at vide om væggelusen og bekæmpelse af den på - tkn Læs om: Forsikring side 2 Fra bestyrelsens møde side 3 Fremtidens beboerdemokrati.... side 5 FSB er blevet EMAS-godkendt.... side 5 Kontakt til administrationen s... ide 6 Ny økonomichef side 7 Lars Olsen holdt foredrag side 7 Kurser og arrangementer side 8 Nu købes der el side 8 Mødekalender side 9 Nyt fra BL og LBF side 9

2 Det sker ikke for mig Den tanke er desværre alt for almindelig, når uheldet er ude. Og uheld kan gå hen og blive til katastrofer, hvis man ikke er forsikret. FOTO: NIELS STOCKMARR Det hænder, at vi i FSBs blade minder jer om, hvor vigtigt det er at have en indboforsikring, hvis der fx skulle ske indbrud, hærværk, vandskade eller brand i jeres hjem. Således også nu Det er dit ansvar Nogle tror fejlagtigt, at man som beboer i en almen bolig er dækket ind under afdelingens forsikring. Det er forkert! Afdelingens forsikringer dækker de skader, der måtte ske på selve ejendommen. Ikke beboernes indbo. Og er skaden forårsaget af beboeren er det fx en juledekoration, der er skyld i en brandskade - så dækker afdelingens forsikring ikke renovering af lejligheden. Dermed kan regningen i værste fald antage uoverskuelige dimensioner og sætte en familie i gæld i mange år fremover i stedet for, at det bliver dækket af en familie- og indboforsikring. Ligeledes tror nogle, at kommunen erstatter det mest nødvendige, inklusive dækning af huslejen i en midlertidig bolig, mens den gamle sættes i stand efter vandskade eller brand. Heller ikke det er rigtigt. Der findes flere eksempler, også i FSB, på, at mennesker har mistet alt i en brand og er kommet i nød, fordi de ikke har haft en forsikring. Tal om emnet Som sagt, så er ikke alle klar over, hvor vigtig en forsikring er, og at det er éns eget ansvar at tegne den. Det er vigtigt at få ryddet misforståelser og falsk tryghed af vejen. Som afdelingsbestyrelse kunne I I januar 2004 udbrændte en beboers hus i Kantorparken totalt. Det var tredje gang inden for tre år, afdelingen har oplevet en brand, hvor beboerne ikke havde en forsikring til at dække skaderne. med fordel fx informere om emnet ved et afdelingsmøde. Læs mere om problematikken i FSB Beboeren fra februar 2003 og 2004, som du finder på FSBs hjemmeside. Eller kontakt afdelingens driftsleder, hvis I vil vide mere. - tkn Festen skal forsikres Hvis afdelingen holder fester eller arrangementer for beboerne, så husk at der skal tegnes en særskilt forsikring hver gang. Ellers er der ingen kompensation, hvis nogen kommer til skade, eller noget går i stykker. Prisen for at tegne en særskilt forsikring for en fest er absolut overkommelig: typisk i omegnen af 500 kroner afhængig af, hvad der skal foregå, hvor mange deltager osv. Det kan ikke betale sig at spare den udgift. FSB har en fast aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis om denne slags forsikringer, hvilket betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke behøver at gøre det store forarbejde for at kunne tegne en forsikring fra gang til gang. Det letteste er at henvende sig til ejendomskontoret, som har eller kan rekvirere et skema fra FSBs økonomiafdeling. Herfra kører proceduren af sig selv. - tkn 2

3 Fra bestyrelsens møde den 8. februar 2006 Ny økonomichef Før mødet blev FSBs nye økonomichef Michael Steensen præsenteret for bestyrelsen. Læs præsentationen på side 7. Egen trækningsret Bestyrelsen fik en status over tildelingen af egen trækningsret i Landsbyggefonden. I 2005 er der anvendt cirka 2,5 millioner kroner, mens der for 2006 indtil videre er disponeret næsten 14 millioner kroner til blandt andet kloakrenovering, tagudskiftning, vand- og varmemålere, renovering af el samt flere bolignet-projekter. Fælledhaven De sidste beboere flyttede ind i FSBs nye afdeling; Fælledhaven den 1. februar Den 7. februar var der inviteret til et orienterende velkomstmøde. Cirka 60 beboere deltog. Inden mødet havde nogle beboere nedsat en arbejdsgruppe som, indtil der vælges en afdelingsbestyrelse, vil være kontaktled mellem afdelingen og FSB. Arbejdsgruppen er i gang med at forberede et afdelingsmøde, som formentlig afholdes i slutningen af marts. Synsrapport Bestyrelsen blev orienteret om, at synsrapporten er blevet justeret. Der vil i løbet af marts 2006 blive udarbejdet en pjece om emnet, som udlejningscentret fremover vil udsende samtidig med bekræftelse på opsigelse af et lejemål. Nyt servicekoncept Der er nu fastlagt en administrativ basispakke for FSBs afdelinger. Den indeholder dels de ydelser, der efter loven skal indgå i en grundlæggende forsvarlig boligadministration, dels de ydelser, der som led i at opfylde FSBs kvalitetskrav, målsætninger, udviklingsmæssige ambitioner osv. indgår i serviceringen af afdelingerne. Det er fx ydelser, der understøtter udviklingen af det lokale beboerdemokrati, opretholdelsen af en tydelig miljøprofil og en fortsat udvikling af FSBs boliger og boligmiljøer mv. Alle tilvalgsydelser samles i et katalog, hvor alle ydelserne bliver udførligt beskrevet. Alle afdelingsbestyrelser vil på et senere tidspunkt modtage en beskrivelse af både basispakke og tilvalgsydelser suppleret med et prisblad, som indeholder priser/takster/gebyrer på tilvalgsydelserne. Beskrivelserne og prisbladet vil til den tid også være tilgængelig på FSBs hjemmeside. Uhensigtsmæssig adfærd På baggrund af bestyrelsens temadrøftelse om tryghed og fremtidssikring af FSBs boligafdelinger i september 2005, var der ønske om, at der blev udarbejdet et forslag til, hvordan der kan gribes ind over for uhensigtsmæssig adfærd i og omkring et lejemål. Forslaget, som blev fremlagt for bestyrelsen, handler blandt andet om, hvem der gør hvad og hvornår i forhold til at gribe ind overfor uhensigtsmæssig adfærd, om muligheden for at påligne beboere, som fx smider affald på fællesarealer, at betale udgiften til oprydningen og om at formidle, at uhensigtsmæssig adfærd har en konsekvens. Der var enighed om, at forslagene bearbejdes og udsendes som informationsmateriale til alle afdelingsbestyrelser og medarbejdere i FSB. 3

4 Fra bestyrelsens møde den 8. februar 2006 Miljøfølgegruppen På repræsentantskabsmødet den 9. november 2005 blev miljøudvalget som bekendt nedlagt, og der blev i stedet nedsat en miljøfølgegruppe. Bestyrelsen slog fast, at miljøfølgegruppen er et ad hoc udvalg, som blandt andet skal sørge for, at der bliver afholdt minimum to årlige temamøder om miljøspørgsmål for afdelingsbestyrelserne. Endvidere skal gruppen fungere som sparringpartner for teknik- og miljøafdelingen. I modsætning til udvalgene i FSB, som er forberedende i forhold til bestyrelsen, er miljøfølgegruppens opgaver uafhængige af bestyrelsens møder. Miljøfølgegruppen består af Ib Sørensen, Jens Gunslev og Jan Majfred. Ib Sørensen Jens Gunslev Jan Majfred Regnskab for kursusfonden Bestyrelsen fik forelagt regnskab for kursusfonden Det viste, at der i perioden var brugt kroner til afholdelse af kurser, herunder lokale kurser og til betaling af 50 pct. af kursusgebyret for personer, som deltager i kurser i BL-regi. I slutningen af 2005 var kursusfondens indestående kroner. Bestyrelsen blev endvidere informeret om, at alle FSBs afdelinger foruden ni er medlemmer af kursusfonden og at kun fire ud af 25 kurser blev aflyst i Om møderne i sektionerne Bestyrelsen har besluttet følgende procedure i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af møder i sektionerne: Udkast til dagsorden udarbejdes af administrationen, godkendes af sektionslederen, og sendes til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i sektionen senest to uger før mødet. Administrationen modtager tilmeldinger og meddeler den afdeling, som er vært, hvor mange, der deltager i mødet. På mødet er sektionslederen FSBs repræsentant. Administrationen sørger for, at der bliver skrevet referat. Referatet godkendes af sektionslederen, og sendes til mødedeltagerne senest tre uger efter mødet. Hvis der på mødet stilles konkrete spørgsmål, vil administrationen forsøge at få svaret skrevet ind i referatet. Det er sektionslederens ansvar, at kritik, forespørgsler, konkrete sager osv. kommer til administrationens og/eller bestyrelsens kendskab. Derfor er sektionslederen forpligtet til at kontakte administrationen med oplysning om, hvilke sager der kræver administrativ eller politisk bevågenhed. I forbindelse med sektionsudflugter opfordres sektionerne til at konkretisere, hvad de ønsker at se osv. Er der behov for nye ideer, kan FSBs konsulenter kontaktes (se evt. artiklen på side 6). Til den praktiske udførelse, fx bestilling af bus og forplejning, kan administrationen yde assistance. Endelig skal sektionslederen mindst en gang om året at kontakte de afdelinger, som ikke deltager i sektionsmøder. Husk at du kan få referaterne fra bestyrelsesmøderne tilsendt. Er du interesseret, så henvend dig til Dorte J. Clausen på telefon eller -hsj 4

5 Fremtidens beboerdemokrati Samfundsudviklingen har ændret vilkårene for beboerdemokratiet, og det er blevet sværere at engagere beboerne i bestyrelsesarbejdet. Det er baggrunden for, at Dansk almennyttigt Boligselskab (DaB) har kigget på videreudvikling og fornyelse af beboerdemokratiet. Nytænkning er nødvendigt, hvis vi også i fremtiden ønsker et velfungerende beboerdemokrati. Inspiration til nye midler og virkemåder finder du i rapporten Fremtidens beboerdemokrati, som er resultatet af et udvalgsarbejde i boligselskabet DaB om fremtidens beboerdemokrati i den almene boligsektor. Rapporten giver en række forslag til, hvordan man kan arbejde med at forny beboerdemokratiet i forhold til: at sikre den fremtidige interesse for beboerdemokratiet, at rekruttere aktive beboerdemokrater og at uddelegere interesseområder. Forslagene kan inddeles i seks hovedområder: Beboernes medindflydelse: Kan fx styrkes ved mere information om muligheder, kontakt til nye beboere og mulighed for at deltage inden for et snævert interessefelt. Endnu en gang er FSBs administration blevet EMAS II-godkendt. EMAS er et miljøledelsessystem, der skal sikre, at virksomheder arbejder for at bevare miljøet. Der er ikke mange danske virksomheder, der kan prale af at være EMAS-godkendt. Der er i dag kun ganske få, og FSB er et af de eneste boligselskaber på verdensplan med et certificeret miljøledelsessystem. Mange krav Miljøledelsessystemet består i store træk i, at der opstilles nogle miljømål, og at man beskriver, hvordan man vil indfri disse mål. Samtidig opstilles retningslinier for, hvordan man som minimum Den almene boligsektor kan styrke sit image ved blandt andet at markedsføre den høje service, man yder. Det sociale liv: Det anbefales at fokusere på værdien af sociale aktiviteter og begivenheder, fordi disse kan skabe og sikre et godt forhold mellem beboerne. Et godt socialt liv har positiv indflydelse på beboerdemokratiet. opfatter korrekt miljøadfærd. En ekstern miljørevision kommer en gang om året rundt i FSBs administration og undersøger, om vi følger vores miljøpolitik og - handlingsplaner, hvor vi fx har forpligtet os til at sortere papiraffaldet fra almindeligt affald. En anden forudsætning for EMAS II er desuden, at man årligt sætter sig nogle nye eller strengere miljømål. Det vil sige, at kravene hele tiden bliver skærpet i EMAS. Vi tænker grønt Miljø- og energimedarbejder i FSB, Tino Killen Jahn fortæller: - Det er en fast procedure, at vi hele tiden tænker 5 Afdelingsmødets form: Bør gøres mere interessant og vedkommende for beboerne fx ved at lægge mange beslutninger ud på møderne. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og andre aktive: Der gives mange konkrete råd til, hvordan man kan uddelegere opgaver og ansvarsområder, og hvordan man kan gøre det frivillige arbejde mere attraktivt. Selskabsbestyrelsens rolle: Der skal sikres en bred repræsentation i selskabsbestyrelsen, og selskabet bør være mere aktiv i de afdelinger, hvor beboerdemokratiet ikke fungerer. De samfundsmæssige interesser: Den almene boligsektor bør styrke sit image og lægge vægt på fordelene ved at bo alment såsom høj service, løbende vedligeholdelse og mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. Endelig anbefaler rapporten et tæt samarbejde med kommunerne på flere områder. Hvis du har fået lyst til at læse rapporten, kan du henvende dig til Dorte Clausen i FSBs direktionssekretariat på mail eller telefon tfa FSBs administration igen EMAS-godkendt FOTO: NIELS STOCKMARR Hos FSB sorterer vi vores affald. Her er Søren Højlo fra Kontorservice i gang med at presse pap, så det kan genbruges. over at smide papiret i kasserne til genbrug, men også at vi slukker lyset, sparer på vandet, handler økologisk og vælger de rigtige samarbejdspartnere. Nina Kristensen, elev i kommunikationsafdelingen

6 Kontakt til FSBs administration Som medlem af en afdelingsbestyrelse fungerer du som repræsentant for din afdelings beboere over for FSBs administration. Administrationen kan hjælpe dig med at løse en række opgaver. NY I AFDELINGS- BESTYRELSEN FOTO: NIELS STOCKMARR Den primære kontaktperson for afdelingsbestyrelsesmedlemmer hos administrationen er driftslederen. Alle afdelinger har en driftsleder tilknyttet som et bindeled mellem afdelingen og administrationen på Rådhuspladsen. Det er også driftslederen, der deltager i budgetmøder, driftsudvalgsmøder og på bygningsgennemgangen. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du altid lade dit spørgsmål gå gennem driftslederen. De tre sekretærer i Driftscentret Ulla Andersen (bagerst til venstre), Helle Holten (bagerst til højre) og Anette Jørgensen (forrest). Driftslederne holder til i Driftscentret, og det er også her, du blandt andet kan henvende dig angående: Afholdelse af afdelingsmøder. Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Kontakt Driftscentret på: eller I Driftscentret finder du også udviklingskonsulenterne, som fx kan: Hjælpe med at igangsætte projekter af boligsocial karakter og videreudvikle idéer til nye initiativer. Planlægge lokale kurser eller debatarrangementer. Kontakt udviklingskonsulent Lene H. Jensenius på / eller udviklingskonsulent Margit Koltze på Andre relevante personer og afdelinger i administrationen er: Udlejningscentret, som fx kan svare på spørgsmål om: Udlejningsforsøg og generelle udlejningsregler. Mistanke om ulovlig fremleje. Kontakt Udlejningscentret på: Teknik- og miljøafdeling. Her kan du henvende dig om fx: Grønne indkøb, affaldssortering og initiativer til nedbringelse af energiforbrug. LO-skolen 2006 Så er der sendt invitationer ud til årets konference på LO-skolen i Helsingør. Konferencen bliver en blanding af teater, film, debat og spændende besøg på nogle af FSBs egne afdelinger: Bellahøj, Blågården og Fælledhaven. Vanen tro er programmet tilrettelagt, så der er plads til at skabe nye netværk og pleje de gamle. Der er tilmeldingsfrist den 22. marts 2006 (og meget gerne før). Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Marianne Bjerg tlf eller Lene H. Jensenius It- og bredbånd. Nybyggeri og større ombygnings- og renoveringssager. Kontakt Teknik- og miljøafdelingen på: awp Besøg fx FSBs afdeling Bellahøj. FOTO: CARSTEN ANDERSEN 6

7 Ny økonomichef i FSB Den 1. februar startede FSBs nye økonomichef Michael Steensen. Michael er uddannet civiløkonom (HD) og kommer fra en stilling som regnskabschef i forretningsførerselskabet Domea (Domea er resultatet af sammenlægningen mellem boligselskaberne BSB, DB og ADB). I Domea bestred Michael stort set de samme funktioner, som han kommer til i FSB. Dog var der efter sammenlægningen for meget fokus udelukkende på regnskabsfunktionen. Det, syntes Michael, kunne blive for ensidigt. Derfor takkede han ja, da han fik tilbudt jobbet hos FSB. Et job som tilmed indeholder nogle funktioner, som han ikke tidligere har haft ansvaret for. Klarhed, fleksibilitet, samarbejde og service Michael fortæller, at han i jobbet som økonomichef vil vægte klarhed, fleksibilitet, samarbejde og service. Han forklarer: - Det er for det første vigtigt at FOTO: AWP vide, hvem der gør hvad og hvornår. Jeg ser økonomiafdelingen som en servicefunktion, som skal levere korrekt økonomisk data til tiden til resten af FSBs administration og afdelingerne. Økonomichef og håndboldtræner Michael bor i Holbæk, er fraskilt og har to børn på otte og elleve år, som bor på Bornholm med deres mor. I sin fritid bruger Michael meget tid på at træne et seriehold for damer i håndbold. - awp Michael Steensen er ud over FSBs nye økonomichef også håndboldtræner for et seriehold. Vi har alle et ansvar! Der var igen gang i debatten i Mødestedets lokaler på Blågårds Plads. Forfatter og journalist Lars Olsen var inviteret til at holde oplæg for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og øvrige interesserede fra FSBs afdelinger på indre Nørrebro. Lars Olsen skød aftenen i gang med en analyse af dagens Danmark: - Der er opstået ghettoer både i toppen og bunden af Danmark, og snart møder vi i dagligdagen kun nogen, der ligner os selv. Der har altid været forskel på rig og fattig, men det nye er, at vi blander os langt mindre med hinanden i boligområderne og skolerne. Derfor ved vi også mindre om hinanden. Det er et problem for sammenhængskraften i samfundet, sagde han. Samfundets skyld? Debatten blandt deltagerne var langt omkring, men tog i sagens natur ofte udgangspunkt i lokale forhold på Nørrebro. Diskussionerne handlede blandt andet om manglen på praktikpladser og Ifølge Lars Olsen møder vi i vores dagligdag snart kun nogen, der ligner os selv. forholdene på skolerne. Men også spørgsmål om, hvad vi selv kan gøre, kom op. For er problemerne bare samfundets skyld? Lars Olsens bud er, at vi alle har et ansvar på hverdagsplan. Politikerne har et ansvar for at tage et opgør med den øgede polarisering, og for ikke mindst at diskutere muligheder for handling, frem for ideologi og intentioner. - Det kan blandt andet handle om at arbejde målrettet for blandede kvarterer og at fordele børn med indvandrerbaggrund på skolerne, ligesom det sker i Albertslund Kommune, tilføjede Lars Olsen og fortsatte: - Vi har alle et ansvar: Velstillede forældre bør også tilvælge den lokale kommuneskole. Og som en deltager formulerede det: - Hvor åbent tør vi egentlig, både danskere og indvandrere, lade vores børn møde det multikulturelle samfund? Der var masser af stof til fortsat diskussion, da aftenen var omme. - Lene H. Jensenius 7

8 Kurser og arrangementer foråret 2006! Fyraftensmøde: Budgetkursus I Budgetkursus for begyndere. Tirsdag den 21. marts 2006 kl Få indblik i arbejdet med afdelingens budget og regnskab, de centrale poster, budgetprocedure og mulighederne for indflydelse. Mødet foregår hos FSB på Rådhuspladsen 59, 1. sal, kantinen. Sidste frist for tilmelding den 13. marts Fyraftensmøde: Klagesagsbehandling fra A-Z Tirsdag den 25. april 2006 kl Hvordan tackler vi beboere, der smider affald, laver hærværk eller på anden vis opfører sig uhensigtsmæssigt? Hvor går grænsen for, hvornår vi skal reagere? Hvad er kommunens ansvar? Hvad er FSBs administrations ansvar? Hvilken rolle spiller afdelingsbestyrelsen? Mødet foregår hos FSB på Rådhuspladsen 59, 1. sal, kantinen. Sidste frist for tilmelding den 20. april Tilmelding m.m. til begge fyraftensmøder: Til Marianne Bjerg på eller tlf Tilmelding behøver ikke gå gennem formanden.! Husk også: Lokale kurser, seminarer, temaaftener etc. i bestyrelsen og for sektionerne med udgangspunkt i egne idéer eller behov. Kontakt Lene Jensenius tlf eller Uddannelse af afdelingsambassadører hvad indebærer det at bo alment etc. Kursusforløb i afdelingen for beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Kontakt Lene Jensenius tlf eller For ældreboligafdelinger bliver der et arrangement den 9. marts Der er sendt invitationer ud! For ungdomsboligafdelingerne bliver der et arrangement den 4. maj Der udsendes invitationer senere. Dirigentaften - kick off 2006, forår 2006 (annonceres senere). Nu købes el til 2007! FSB har valgt at købe el til 2007 ved allerede nu at indgå i en el-pulje. På den måde opnås følgende fordele: Stordriftsfordele ved at samle mange forbrugere Markedsovervågning Indkøb bliver spredt over året. Ved at indgå i en pulje kan afdelinger med et mindre el-forbrug opnå de samme lave el-priser som store virksomheder. Indkøbene lægges nemlig sammen i én stor pulje. Puljen gør det muligt at handle flere typer af el-produkter og købe el til en lavere pris, end den man selv har mulighed for at købe til. Den samlede puljes indkøb bliver spredt over året, og indkøbene finder sted, når priserne Spotpris og puljepris vurderes fordelagtige. Beslutning om køb træffes af en handelsafdeling, hvor en gruppe markedsanalytikere systematisk og dagligt analyser markedet. Husk at underrette FSB FSB vil sørge for indkøb af el til alle afdelinger, jf. gældende takstblad. Ønsker afdelingen nærmere oplysninger om elkøb, eller ønsker afdelingen ikke at indgå i en puljeaftale, kan teknik- og miljøchef Christian Kierkegaard kontaktes på eller Ønsker afdelingen ikke at indgå i puljeaftalen, skal FSB skriftligt underrettes af formanden senest fredag den 17. marts Christian Kierkegaard, Teknik- og miljøchef Puljeprisen er sammenlignet med markedets gennemsnitlige månedsspot-pris. Det er tydeligt, at puljekunderne har haft den laveste pris - og samtidig har de ikke haft nogen prisrisiko. 8

9 Mødekalender FSBs forretningsudvalg 3. april 2006 FSBs bestyrelse 15. marts april 2006 FSBs repræsentantskab 6. juni 2006 Kommunikationsudvalget 16. marts april 2006 Aktivitetsudvalget 31. maj 2006 Byggepolitisk udvalg Datoen ikke fastlagt Forvaltningsudvalget Datoen ikke fastlagt Økonomiudvalget 6. april LO-Skolen april 2006 FSB i Gladsaxe Gladsaxe Bestyrelsesmøde 31. maj 2006 Gladsaxe repræsentantskabsmøde 31. maj 2006 BL informerer Nr februar 2006 Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer Nr februar 2006 NBO s tilgængelighedpris 2006 Nr januar 2006 God almen ledelse Nr januar 2006 Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud Nr januar 2006 Boliger og Velfærd Nr januar 2006 Nyt bygningsreglement overgangsordning Nr januar 2006 Elevpræmie og forsikring uden autorisation Nr januar 2006 Ny løntabel for ejendomsfunktionærerne Nr januar 2006 Forbud mod eksklusivaftaler Nr januar 2006 VVS kartellet - juridisk vurdering Nr januar 2006 Tilskud til ombygning af almene ungdoms- og familieboliger til almene ældreboliger Nr januar 2006 VVS branchens sortbøger er offentliggjort Nr januar 2006 Boligydelse og Boligsikring 2006 Lån til indskud 2006 Nr januar 2006 Tærskelværdier for perioden Nr januar 2006 Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2005 Landsbyggefonden orienterer Nr februar 2006 Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mill. kr.) Nr januar 2006 Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2006 Nr januar 2006 Husleje- og udgiftsstatistik Nr januar 2006 Registrering af almene boligers tilgængelighed Nr januar 2006 Trækningsrettens andel af de pligtmæssige bidrag - ophævelse af tillægsregulativ Nr december 2005 Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2006 Ring til Susanne Malling West på tlf , hvis du ønsker et eksemplar af ovenstående skrivelser tilsendt eller hent dem på BL s hjemmeside eller Landsbyggefondens hjemmeside Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen København V Tlf.: Fax: Redaktionen Helle Sinding-Jensen (ansv.) Anne Warrer Poulsen - Tina Foldberg Andersen - Kontakt til redaktionen Telefon (direkte): Layout: Rasch Tryk: FSBs kontorservice Oplag: 750 Næste deadline: 15. marts

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 Boliggaranti til FSB-beboere Hvis man flytter sammen med kæresten, og kærligheden ikke holder, eller man som pensionist

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005 Kvarterløft på halvvejen De fem kvarterløftprojekter er blevet midtvejsevalueret. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 21. december 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 21. december 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 21. december 2006 Måske er der penge at hente for nogle afdelinger i FSB, når det professionelle firma har set ejendomsvurderingerne

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 INDHOLD Efterårets tilbud 2017...3 Ny i afdelingsbestyrelsen...4 Fra konflikt til dialog - del 1 Adfærd i konfliktsituationer...5 Jura

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 14.4.2015 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nyhedsbrev Februar 2011 NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Ny direktør i BO-VEST Danny Andersen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde stillingen som direktør af helbredsmæssige årsager. I bestyrelsen

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2016-2017 Velkommen til kurser i 2016-2017 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 10. december 2015 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Engstien 2, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2011, kl. 16.15 i mødelokalet, Domea, Frisegade 26, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2016 FællesBo hvem er vi? FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Dato: Torsdag den Klokken: 17.00-18.15 Sted: Bestyrelseslokalet, Aaparken 2, 1.sal, Herning Mødedeltagere: Egon Hjorth...Organisationsbestyrelsen Irene Filipsen...Organisationsbestyrelsen

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 1 Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Bestyrelsesmøde afholdt den 11. juni 2013 TILSTEDE: AFBUD: Fra bestyrelsen: Svend Erik, formand Ib, kasserer

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne:

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne: Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard Jensen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere