Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006"

Transkript

1 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det er vigtigt at reagere straks, hvis du hører om væggelus i din afdeling. FOTO: RENTOKIL Væggelusen er en tæge, der lever af blod og typisk bor på væggen rundt om sengens hovedgærde, i sengelinned, puder, tæpper osv. Væggelus kan også findes i gulvtæpper, sprækker langs paneler, stikkontakter, bag løstsiddende tapet og revner i væggen, i computerskærme, for bare at nævne nogle eksempler. Den er drilsk, fordi den kan leve meget længe i sit skjul uden at indtage føde. Nogle mennesker er allergiske overfor væggelusens bid og får store, røde kløende plamager på huden af dem. Tegn på væggelus Væggelusen kan være svær at få øje på, da den er aktiv om natten og bevæger sig hurtigt. Tegn på tilstedeværelse af væggelus kan være: små blodpletter på lagener og sengetøj, små sorte pletter på fx paneler (det kan være ekskrementer fra væggelus), afkastet ham og endelig en karakteristisk lugt, som væggelusen afgiver. Hvad gør du Hvis du har mistanke om, at der er væggelus i din lejlighed eller et sted i ejendommen, skal du straks kontakte ejendomsinspektøren. Det er vigtigt, at bekæmpelsen går i gang hurtigt og foretages af professionelle. Jo mere væggelusen når at sprede sig, jo dyrere og Ulækre er de. Og uvelkomne. Gå straks til afdelingens ejendomsinspektør, hvis du møder eller hører om sådan en fætter i din lejlighed eller afdeling! mere besværligt bliver det at komme af med den igen. En afdeling i FSB har indtil videre måttet betale over kroner for at få bugt med de små bæster. Bekæmpelse foregår ved hjælp af gentagende og grundig sprøjtning af ejendommen. Du kan få meget mere at vide om væggelusen og bekæmpelse af den på - tkn Læs om: Forsikring side 2 Fra bestyrelsens møde side 3 Fremtidens beboerdemokrati.... side 5 FSB er blevet EMAS-godkendt.... side 5 Kontakt til administrationen s... ide 6 Ny økonomichef side 7 Lars Olsen holdt foredrag side 7 Kurser og arrangementer side 8 Nu købes der el side 8 Mødekalender side 9 Nyt fra BL og LBF side 9

2 Det sker ikke for mig Den tanke er desværre alt for almindelig, når uheldet er ude. Og uheld kan gå hen og blive til katastrofer, hvis man ikke er forsikret. FOTO: NIELS STOCKMARR Det hænder, at vi i FSBs blade minder jer om, hvor vigtigt det er at have en indboforsikring, hvis der fx skulle ske indbrud, hærværk, vandskade eller brand i jeres hjem. Således også nu Det er dit ansvar Nogle tror fejlagtigt, at man som beboer i en almen bolig er dækket ind under afdelingens forsikring. Det er forkert! Afdelingens forsikringer dækker de skader, der måtte ske på selve ejendommen. Ikke beboernes indbo. Og er skaden forårsaget af beboeren er det fx en juledekoration, der er skyld i en brandskade - så dækker afdelingens forsikring ikke renovering af lejligheden. Dermed kan regningen i værste fald antage uoverskuelige dimensioner og sætte en familie i gæld i mange år fremover i stedet for, at det bliver dækket af en familie- og indboforsikring. Ligeledes tror nogle, at kommunen erstatter det mest nødvendige, inklusive dækning af huslejen i en midlertidig bolig, mens den gamle sættes i stand efter vandskade eller brand. Heller ikke det er rigtigt. Der findes flere eksempler, også i FSB, på, at mennesker har mistet alt i en brand og er kommet i nød, fordi de ikke har haft en forsikring. Tal om emnet Som sagt, så er ikke alle klar over, hvor vigtig en forsikring er, og at det er éns eget ansvar at tegne den. Det er vigtigt at få ryddet misforståelser og falsk tryghed af vejen. Som afdelingsbestyrelse kunne I I januar 2004 udbrændte en beboers hus i Kantorparken totalt. Det var tredje gang inden for tre år, afdelingen har oplevet en brand, hvor beboerne ikke havde en forsikring til at dække skaderne. med fordel fx informere om emnet ved et afdelingsmøde. Læs mere om problematikken i FSB Beboeren fra februar 2003 og 2004, som du finder på FSBs hjemmeside. Eller kontakt afdelingens driftsleder, hvis I vil vide mere. - tkn Festen skal forsikres Hvis afdelingen holder fester eller arrangementer for beboerne, så husk at der skal tegnes en særskilt forsikring hver gang. Ellers er der ingen kompensation, hvis nogen kommer til skade, eller noget går i stykker. Prisen for at tegne en særskilt forsikring for en fest er absolut overkommelig: typisk i omegnen af 500 kroner afhængig af, hvad der skal foregå, hvor mange deltager osv. Det kan ikke betale sig at spare den udgift. FSB har en fast aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis om denne slags forsikringer, hvilket betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke behøver at gøre det store forarbejde for at kunne tegne en forsikring fra gang til gang. Det letteste er at henvende sig til ejendomskontoret, som har eller kan rekvirere et skema fra FSBs økonomiafdeling. Herfra kører proceduren af sig selv. - tkn 2

3 Fra bestyrelsens møde den 8. februar 2006 Ny økonomichef Før mødet blev FSBs nye økonomichef Michael Steensen præsenteret for bestyrelsen. Læs præsentationen på side 7. Egen trækningsret Bestyrelsen fik en status over tildelingen af egen trækningsret i Landsbyggefonden. I 2005 er der anvendt cirka 2,5 millioner kroner, mens der for 2006 indtil videre er disponeret næsten 14 millioner kroner til blandt andet kloakrenovering, tagudskiftning, vand- og varmemålere, renovering af el samt flere bolignet-projekter. Fælledhaven De sidste beboere flyttede ind i FSBs nye afdeling; Fælledhaven den 1. februar Den 7. februar var der inviteret til et orienterende velkomstmøde. Cirka 60 beboere deltog. Inden mødet havde nogle beboere nedsat en arbejdsgruppe som, indtil der vælges en afdelingsbestyrelse, vil være kontaktled mellem afdelingen og FSB. Arbejdsgruppen er i gang med at forberede et afdelingsmøde, som formentlig afholdes i slutningen af marts. Synsrapport Bestyrelsen blev orienteret om, at synsrapporten er blevet justeret. Der vil i løbet af marts 2006 blive udarbejdet en pjece om emnet, som udlejningscentret fremover vil udsende samtidig med bekræftelse på opsigelse af et lejemål. Nyt servicekoncept Der er nu fastlagt en administrativ basispakke for FSBs afdelinger. Den indeholder dels de ydelser, der efter loven skal indgå i en grundlæggende forsvarlig boligadministration, dels de ydelser, der som led i at opfylde FSBs kvalitetskrav, målsætninger, udviklingsmæssige ambitioner osv. indgår i serviceringen af afdelingerne. Det er fx ydelser, der understøtter udviklingen af det lokale beboerdemokrati, opretholdelsen af en tydelig miljøprofil og en fortsat udvikling af FSBs boliger og boligmiljøer mv. Alle tilvalgsydelser samles i et katalog, hvor alle ydelserne bliver udførligt beskrevet. Alle afdelingsbestyrelser vil på et senere tidspunkt modtage en beskrivelse af både basispakke og tilvalgsydelser suppleret med et prisblad, som indeholder priser/takster/gebyrer på tilvalgsydelserne. Beskrivelserne og prisbladet vil til den tid også være tilgængelig på FSBs hjemmeside. Uhensigtsmæssig adfærd På baggrund af bestyrelsens temadrøftelse om tryghed og fremtidssikring af FSBs boligafdelinger i september 2005, var der ønske om, at der blev udarbejdet et forslag til, hvordan der kan gribes ind over for uhensigtsmæssig adfærd i og omkring et lejemål. Forslaget, som blev fremlagt for bestyrelsen, handler blandt andet om, hvem der gør hvad og hvornår i forhold til at gribe ind overfor uhensigtsmæssig adfærd, om muligheden for at påligne beboere, som fx smider affald på fællesarealer, at betale udgiften til oprydningen og om at formidle, at uhensigtsmæssig adfærd har en konsekvens. Der var enighed om, at forslagene bearbejdes og udsendes som informationsmateriale til alle afdelingsbestyrelser og medarbejdere i FSB. 3

4 Fra bestyrelsens møde den 8. februar 2006 Miljøfølgegruppen På repræsentantskabsmødet den 9. november 2005 blev miljøudvalget som bekendt nedlagt, og der blev i stedet nedsat en miljøfølgegruppe. Bestyrelsen slog fast, at miljøfølgegruppen er et ad hoc udvalg, som blandt andet skal sørge for, at der bliver afholdt minimum to årlige temamøder om miljøspørgsmål for afdelingsbestyrelserne. Endvidere skal gruppen fungere som sparringpartner for teknik- og miljøafdelingen. I modsætning til udvalgene i FSB, som er forberedende i forhold til bestyrelsen, er miljøfølgegruppens opgaver uafhængige af bestyrelsens møder. Miljøfølgegruppen består af Ib Sørensen, Jens Gunslev og Jan Majfred. Ib Sørensen Jens Gunslev Jan Majfred Regnskab for kursusfonden Bestyrelsen fik forelagt regnskab for kursusfonden Det viste, at der i perioden var brugt kroner til afholdelse af kurser, herunder lokale kurser og til betaling af 50 pct. af kursusgebyret for personer, som deltager i kurser i BL-regi. I slutningen af 2005 var kursusfondens indestående kroner. Bestyrelsen blev endvidere informeret om, at alle FSBs afdelinger foruden ni er medlemmer af kursusfonden og at kun fire ud af 25 kurser blev aflyst i Om møderne i sektionerne Bestyrelsen har besluttet følgende procedure i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af møder i sektionerne: Udkast til dagsorden udarbejdes af administrationen, godkendes af sektionslederen, og sendes til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i sektionen senest to uger før mødet. Administrationen modtager tilmeldinger og meddeler den afdeling, som er vært, hvor mange, der deltager i mødet. På mødet er sektionslederen FSBs repræsentant. Administrationen sørger for, at der bliver skrevet referat. Referatet godkendes af sektionslederen, og sendes til mødedeltagerne senest tre uger efter mødet. Hvis der på mødet stilles konkrete spørgsmål, vil administrationen forsøge at få svaret skrevet ind i referatet. Det er sektionslederens ansvar, at kritik, forespørgsler, konkrete sager osv. kommer til administrationens og/eller bestyrelsens kendskab. Derfor er sektionslederen forpligtet til at kontakte administrationen med oplysning om, hvilke sager der kræver administrativ eller politisk bevågenhed. I forbindelse med sektionsudflugter opfordres sektionerne til at konkretisere, hvad de ønsker at se osv. Er der behov for nye ideer, kan FSBs konsulenter kontaktes (se evt. artiklen på side 6). Til den praktiske udførelse, fx bestilling af bus og forplejning, kan administrationen yde assistance. Endelig skal sektionslederen mindst en gang om året at kontakte de afdelinger, som ikke deltager i sektionsmøder. Husk at du kan få referaterne fra bestyrelsesmøderne tilsendt. Er du interesseret, så henvend dig til Dorte J. Clausen på telefon eller -hsj 4

5 Fremtidens beboerdemokrati Samfundsudviklingen har ændret vilkårene for beboerdemokratiet, og det er blevet sværere at engagere beboerne i bestyrelsesarbejdet. Det er baggrunden for, at Dansk almennyttigt Boligselskab (DaB) har kigget på videreudvikling og fornyelse af beboerdemokratiet. Nytænkning er nødvendigt, hvis vi også i fremtiden ønsker et velfungerende beboerdemokrati. Inspiration til nye midler og virkemåder finder du i rapporten Fremtidens beboerdemokrati, som er resultatet af et udvalgsarbejde i boligselskabet DaB om fremtidens beboerdemokrati i den almene boligsektor. Rapporten giver en række forslag til, hvordan man kan arbejde med at forny beboerdemokratiet i forhold til: at sikre den fremtidige interesse for beboerdemokratiet, at rekruttere aktive beboerdemokrater og at uddelegere interesseområder. Forslagene kan inddeles i seks hovedområder: Beboernes medindflydelse: Kan fx styrkes ved mere information om muligheder, kontakt til nye beboere og mulighed for at deltage inden for et snævert interessefelt. Endnu en gang er FSBs administration blevet EMAS II-godkendt. EMAS er et miljøledelsessystem, der skal sikre, at virksomheder arbejder for at bevare miljøet. Der er ikke mange danske virksomheder, der kan prale af at være EMAS-godkendt. Der er i dag kun ganske få, og FSB er et af de eneste boligselskaber på verdensplan med et certificeret miljøledelsessystem. Mange krav Miljøledelsessystemet består i store træk i, at der opstilles nogle miljømål, og at man beskriver, hvordan man vil indfri disse mål. Samtidig opstilles retningslinier for, hvordan man som minimum Den almene boligsektor kan styrke sit image ved blandt andet at markedsføre den høje service, man yder. Det sociale liv: Det anbefales at fokusere på værdien af sociale aktiviteter og begivenheder, fordi disse kan skabe og sikre et godt forhold mellem beboerne. Et godt socialt liv har positiv indflydelse på beboerdemokratiet. opfatter korrekt miljøadfærd. En ekstern miljørevision kommer en gang om året rundt i FSBs administration og undersøger, om vi følger vores miljøpolitik og - handlingsplaner, hvor vi fx har forpligtet os til at sortere papiraffaldet fra almindeligt affald. En anden forudsætning for EMAS II er desuden, at man årligt sætter sig nogle nye eller strengere miljømål. Det vil sige, at kravene hele tiden bliver skærpet i EMAS. Vi tænker grønt Miljø- og energimedarbejder i FSB, Tino Killen Jahn fortæller: - Det er en fast procedure, at vi hele tiden tænker 5 Afdelingsmødets form: Bør gøres mere interessant og vedkommende for beboerne fx ved at lægge mange beslutninger ud på møderne. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og andre aktive: Der gives mange konkrete råd til, hvordan man kan uddelegere opgaver og ansvarsområder, og hvordan man kan gøre det frivillige arbejde mere attraktivt. Selskabsbestyrelsens rolle: Der skal sikres en bred repræsentation i selskabsbestyrelsen, og selskabet bør være mere aktiv i de afdelinger, hvor beboerdemokratiet ikke fungerer. De samfundsmæssige interesser: Den almene boligsektor bør styrke sit image og lægge vægt på fordelene ved at bo alment såsom høj service, løbende vedligeholdelse og mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. Endelig anbefaler rapporten et tæt samarbejde med kommunerne på flere områder. Hvis du har fået lyst til at læse rapporten, kan du henvende dig til Dorte Clausen i FSBs direktionssekretariat på mail eller telefon tfa FSBs administration igen EMAS-godkendt FOTO: NIELS STOCKMARR Hos FSB sorterer vi vores affald. Her er Søren Højlo fra Kontorservice i gang med at presse pap, så det kan genbruges. over at smide papiret i kasserne til genbrug, men også at vi slukker lyset, sparer på vandet, handler økologisk og vælger de rigtige samarbejdspartnere. Nina Kristensen, elev i kommunikationsafdelingen

6 Kontakt til FSBs administration Som medlem af en afdelingsbestyrelse fungerer du som repræsentant for din afdelings beboere over for FSBs administration. Administrationen kan hjælpe dig med at løse en række opgaver. NY I AFDELINGS- BESTYRELSEN FOTO: NIELS STOCKMARR Den primære kontaktperson for afdelingsbestyrelsesmedlemmer hos administrationen er driftslederen. Alle afdelinger har en driftsleder tilknyttet som et bindeled mellem afdelingen og administrationen på Rådhuspladsen. Det er også driftslederen, der deltager i budgetmøder, driftsudvalgsmøder og på bygningsgennemgangen. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du altid lade dit spørgsmål gå gennem driftslederen. De tre sekretærer i Driftscentret Ulla Andersen (bagerst til venstre), Helle Holten (bagerst til højre) og Anette Jørgensen (forrest). Driftslederne holder til i Driftscentret, og det er også her, du blandt andet kan henvende dig angående: Afholdelse af afdelingsmøder. Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Kontakt Driftscentret på: eller I Driftscentret finder du også udviklingskonsulenterne, som fx kan: Hjælpe med at igangsætte projekter af boligsocial karakter og videreudvikle idéer til nye initiativer. Planlægge lokale kurser eller debatarrangementer. Kontakt udviklingskonsulent Lene H. Jensenius på / eller udviklingskonsulent Margit Koltze på Andre relevante personer og afdelinger i administrationen er: Udlejningscentret, som fx kan svare på spørgsmål om: Udlejningsforsøg og generelle udlejningsregler. Mistanke om ulovlig fremleje. Kontakt Udlejningscentret på: Teknik- og miljøafdeling. Her kan du henvende dig om fx: Grønne indkøb, affaldssortering og initiativer til nedbringelse af energiforbrug. LO-skolen 2006 Så er der sendt invitationer ud til årets konference på LO-skolen i Helsingør. Konferencen bliver en blanding af teater, film, debat og spændende besøg på nogle af FSBs egne afdelinger: Bellahøj, Blågården og Fælledhaven. Vanen tro er programmet tilrettelagt, så der er plads til at skabe nye netværk og pleje de gamle. Der er tilmeldingsfrist den 22. marts 2006 (og meget gerne før). Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Marianne Bjerg tlf eller Lene H. Jensenius It- og bredbånd. Nybyggeri og større ombygnings- og renoveringssager. Kontakt Teknik- og miljøafdelingen på: awp Besøg fx FSBs afdeling Bellahøj. FOTO: CARSTEN ANDERSEN 6

7 Ny økonomichef i FSB Den 1. februar startede FSBs nye økonomichef Michael Steensen. Michael er uddannet civiløkonom (HD) og kommer fra en stilling som regnskabschef i forretningsførerselskabet Domea (Domea er resultatet af sammenlægningen mellem boligselskaberne BSB, DB og ADB). I Domea bestred Michael stort set de samme funktioner, som han kommer til i FSB. Dog var der efter sammenlægningen for meget fokus udelukkende på regnskabsfunktionen. Det, syntes Michael, kunne blive for ensidigt. Derfor takkede han ja, da han fik tilbudt jobbet hos FSB. Et job som tilmed indeholder nogle funktioner, som han ikke tidligere har haft ansvaret for. Klarhed, fleksibilitet, samarbejde og service Michael fortæller, at han i jobbet som økonomichef vil vægte klarhed, fleksibilitet, samarbejde og service. Han forklarer: - Det er for det første vigtigt at FOTO: AWP vide, hvem der gør hvad og hvornår. Jeg ser økonomiafdelingen som en servicefunktion, som skal levere korrekt økonomisk data til tiden til resten af FSBs administration og afdelingerne. Økonomichef og håndboldtræner Michael bor i Holbæk, er fraskilt og har to børn på otte og elleve år, som bor på Bornholm med deres mor. I sin fritid bruger Michael meget tid på at træne et seriehold for damer i håndbold. - awp Michael Steensen er ud over FSBs nye økonomichef også håndboldtræner for et seriehold. Vi har alle et ansvar! Der var igen gang i debatten i Mødestedets lokaler på Blågårds Plads. Forfatter og journalist Lars Olsen var inviteret til at holde oplæg for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og øvrige interesserede fra FSBs afdelinger på indre Nørrebro. Lars Olsen skød aftenen i gang med en analyse af dagens Danmark: - Der er opstået ghettoer både i toppen og bunden af Danmark, og snart møder vi i dagligdagen kun nogen, der ligner os selv. Der har altid været forskel på rig og fattig, men det nye er, at vi blander os langt mindre med hinanden i boligområderne og skolerne. Derfor ved vi også mindre om hinanden. Det er et problem for sammenhængskraften i samfundet, sagde han. Samfundets skyld? Debatten blandt deltagerne var langt omkring, men tog i sagens natur ofte udgangspunkt i lokale forhold på Nørrebro. Diskussionerne handlede blandt andet om manglen på praktikpladser og Ifølge Lars Olsen møder vi i vores dagligdag snart kun nogen, der ligner os selv. forholdene på skolerne. Men også spørgsmål om, hvad vi selv kan gøre, kom op. For er problemerne bare samfundets skyld? Lars Olsens bud er, at vi alle har et ansvar på hverdagsplan. Politikerne har et ansvar for at tage et opgør med den øgede polarisering, og for ikke mindst at diskutere muligheder for handling, frem for ideologi og intentioner. - Det kan blandt andet handle om at arbejde målrettet for blandede kvarterer og at fordele børn med indvandrerbaggrund på skolerne, ligesom det sker i Albertslund Kommune, tilføjede Lars Olsen og fortsatte: - Vi har alle et ansvar: Velstillede forældre bør også tilvælge den lokale kommuneskole. Og som en deltager formulerede det: - Hvor åbent tør vi egentlig, både danskere og indvandrere, lade vores børn møde det multikulturelle samfund? Der var masser af stof til fortsat diskussion, da aftenen var omme. - Lene H. Jensenius 7

8 Kurser og arrangementer foråret 2006! Fyraftensmøde: Budgetkursus I Budgetkursus for begyndere. Tirsdag den 21. marts 2006 kl Få indblik i arbejdet med afdelingens budget og regnskab, de centrale poster, budgetprocedure og mulighederne for indflydelse. Mødet foregår hos FSB på Rådhuspladsen 59, 1. sal, kantinen. Sidste frist for tilmelding den 13. marts Fyraftensmøde: Klagesagsbehandling fra A-Z Tirsdag den 25. april 2006 kl Hvordan tackler vi beboere, der smider affald, laver hærværk eller på anden vis opfører sig uhensigtsmæssigt? Hvor går grænsen for, hvornår vi skal reagere? Hvad er kommunens ansvar? Hvad er FSBs administrations ansvar? Hvilken rolle spiller afdelingsbestyrelsen? Mødet foregår hos FSB på Rådhuspladsen 59, 1. sal, kantinen. Sidste frist for tilmelding den 20. april Tilmelding m.m. til begge fyraftensmøder: Til Marianne Bjerg på eller tlf Tilmelding behøver ikke gå gennem formanden.! Husk også: Lokale kurser, seminarer, temaaftener etc. i bestyrelsen og for sektionerne med udgangspunkt i egne idéer eller behov. Kontakt Lene Jensenius tlf eller Uddannelse af afdelingsambassadører hvad indebærer det at bo alment etc. Kursusforløb i afdelingen for beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Kontakt Lene Jensenius tlf eller For ældreboligafdelinger bliver der et arrangement den 9. marts Der er sendt invitationer ud! For ungdomsboligafdelingerne bliver der et arrangement den 4. maj Der udsendes invitationer senere. Dirigentaften - kick off 2006, forår 2006 (annonceres senere). Nu købes el til 2007! FSB har valgt at købe el til 2007 ved allerede nu at indgå i en el-pulje. På den måde opnås følgende fordele: Stordriftsfordele ved at samle mange forbrugere Markedsovervågning Indkøb bliver spredt over året. Ved at indgå i en pulje kan afdelinger med et mindre el-forbrug opnå de samme lave el-priser som store virksomheder. Indkøbene lægges nemlig sammen i én stor pulje. Puljen gør det muligt at handle flere typer af el-produkter og købe el til en lavere pris, end den man selv har mulighed for at købe til. Den samlede puljes indkøb bliver spredt over året, og indkøbene finder sted, når priserne Spotpris og puljepris vurderes fordelagtige. Beslutning om køb træffes af en handelsafdeling, hvor en gruppe markedsanalytikere systematisk og dagligt analyser markedet. Husk at underrette FSB FSB vil sørge for indkøb af el til alle afdelinger, jf. gældende takstblad. Ønsker afdelingen nærmere oplysninger om elkøb, eller ønsker afdelingen ikke at indgå i en puljeaftale, kan teknik- og miljøchef Christian Kierkegaard kontaktes på eller Ønsker afdelingen ikke at indgå i puljeaftalen, skal FSB skriftligt underrettes af formanden senest fredag den 17. marts Christian Kierkegaard, Teknik- og miljøchef Puljeprisen er sammenlignet med markedets gennemsnitlige månedsspot-pris. Det er tydeligt, at puljekunderne har haft den laveste pris - og samtidig har de ikke haft nogen prisrisiko. 8

9 Mødekalender FSBs forretningsudvalg 3. april 2006 FSBs bestyrelse 15. marts april 2006 FSBs repræsentantskab 6. juni 2006 Kommunikationsudvalget 16. marts april 2006 Aktivitetsudvalget 31. maj 2006 Byggepolitisk udvalg Datoen ikke fastlagt Forvaltningsudvalget Datoen ikke fastlagt Økonomiudvalget 6. april LO-Skolen april 2006 FSB i Gladsaxe Gladsaxe Bestyrelsesmøde 31. maj 2006 Gladsaxe repræsentantskabsmøde 31. maj 2006 BL informerer Nr februar 2006 Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer Nr februar 2006 NBO s tilgængelighedpris 2006 Nr januar 2006 God almen ledelse Nr januar 2006 Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud Nr januar 2006 Boliger og Velfærd Nr januar 2006 Nyt bygningsreglement overgangsordning Nr januar 2006 Elevpræmie og forsikring uden autorisation Nr januar 2006 Ny løntabel for ejendomsfunktionærerne Nr januar 2006 Forbud mod eksklusivaftaler Nr januar 2006 VVS kartellet - juridisk vurdering Nr januar 2006 Tilskud til ombygning af almene ungdoms- og familieboliger til almene ældreboliger Nr januar 2006 VVS branchens sortbøger er offentliggjort Nr januar 2006 Boligydelse og Boligsikring 2006 Lån til indskud 2006 Nr januar 2006 Tærskelværdier for perioden Nr januar 2006 Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2005 Landsbyggefonden orienterer Nr februar 2006 Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mill. kr.) Nr januar 2006 Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2006 Nr januar 2006 Husleje- og udgiftsstatistik Nr januar 2006 Registrering af almene boligers tilgængelighed Nr januar 2006 Trækningsrettens andel af de pligtmæssige bidrag - ophævelse af tillægsregulativ Nr december 2005 Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2006 Ring til Susanne Malling West på tlf , hvis du ønsker et eksemplar af ovenstående skrivelser tilsendt eller hent dem på BL s hjemmeside eller Landsbyggefondens hjemmeside Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen København V Tlf.: Fax: Redaktionen Helle Sinding-Jensen (ansv.) Anne Warrer Poulsen - Tina Foldberg Andersen - Kontakt til redaktionen Telefon (direkte): Layout: Rasch Tryk: FSBs kontorservice Oplag: 750 Næste deadline: 15. marts

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 So Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 Indkalder: Tina Høy Mødedeltagere: Michael Hansen, Johnny Rene Jensen, Vivian Arslev Tina Milword, Susanne Dyreholt, Jens Løkke, Jørgen Larsen, Githa

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

HVORDAN BOR MAN ALMENT?

HVORDAN BOR MAN ALMENT? Velkommen til HVORDAN BOR MAN ALMENT? PROGRAM 19:00 Kort præsentation og introduktion 19:05 Hvordan bor man alment generelt 19:15 Det historiske perspektiv ved at bo alment 19:20 Fremtidstrends ved at

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Arrangementer Cafémøder Vidensdeling Workshops fsb efterår 2011 og forår 2012 Kurser Debat Netværk Ture

Arrangementer Cafémøder Vidensdeling Workshops fsb efterår 2011 og forår 2012 Kurser Debat Netværk Ture Arrangementer Cafémøder Vidensdeling Workshops fsb efterår 2011 og forår 2012 Kurser Debat Netværk Ture Indhold Arrangementer og vidensdeling i fsb 2011/2012 Hvorfor overhovedet bruge tid på at tage på

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere